/   Svátek má:
 

Národní sjednocení 2003

Vánoce jsou tady!

22.12.2003 Světlo a požehnání vánoční noci až prozáří Váš život a zůstává s Vámi a vašimi blízkými po celý nový rok Vám přeje Národní sjednocení

Mimořádný sněm Národního sjednocení zvolil nové vedení

(NTA) Praha - Praha - Delegáti mimořádného sněmu politické strany Národní sjednocení, kteří se sešli v sobotu 13. prosince v Praze, zvolili nové vedení strany. Předsedou byl zvolen dosavadní místopředseda František Červenka. Místopředsedou se stal Buhuslav Šimek z Brna. Další místopředseda Jan Pavlovčín zůstává nadále ve funkci, spolu s dalšími členy předsednictva zvolenými na minulém sněmu. Nově byl do předsednictva zvolen Tomáš Hamet z Plzně. Spolu s nimi vstoupili do Národního sjednocení další aktivisté a posílili tak dosavadní pravicový národně-konzervativní kurs NSJ. Ze strany naopak odešla skupina členů pod vedením dosavadního předsedy Jana Skácela, kteří přešli k sociálně demokratickému Hnutí za národní jednotu, s kterým již delší dobu jednali o možné fůzi obou stran. Většina dosavadních členů Národního sjednocení však jakoukoli možnost spolupráce se socialisty rázně odmítla.

Jak to vlastně je s postojem prezidenta ke komunismu?

01.12.2003 Určitě si vzpomínáte na to bouřlivé období české politiky, které provázelo volbu nového českého prezidenta. Mě utkvěl v hlavě především postoj pana Klause k českým komunistům, protože přece v české politice jde doslova o každý hlas. Pan prezident řekl: " Já jsem si myslel i za komunismu, že antikomunismus je prázdný postoj, strašně lehký a mě opravdu nezajímající. " To ovšem bylo tenkrát, v době, kdy hlasy komunistů byly potřeba. Nyní (30. listopadu) v rozhovoru pro deník Právo pan prezident zase pro změnu prohlásil: " Pokud ale jde o moje názory na jisté ideové, ideologické, filosofické, světonázorové postoje, tak musíte vidět, že v této zemi není větší protivník ideologie komunismu než jsem já. A obviňuji ty, kteří mají plnou pusu siláckých protikomunistických ataků, že jsou ve své duši velmi blízcí komunistickému světovému názoru. Proto bojuji daleko více proti tomuto fenoménu než proti samotné ideologii komunismu. Toto jsem dal mnohokrát jasně na vědomí a myslím, že každý, kdo to chce vědět, to ví. " Kouzelné, skutečně kouzelné! Není nad to, říci jasně co si myslím a jaký jsem. Panu prezidentu se to daří skvěle!
Ladislav Svoboda

Ochrana češtiny?

01.12.2003 Po přečtení sobotního článku v rubrice publicistiky v Právu (30. Listopadu) od Petra Uhla mě to nedá, abych se s Vámi o některé jeho " úžasné " myšlenky nepodělil. Poslanci navrhli dvě zákonodárné úpravy na ochranu českého jazyka. První má ochraňovat kultivovanost jazykového projevu v rozhlase a televizi, druhá zakotvit v ústavě češtinu jako národní jazyk. Oba návrhy vzešly od komunistických poslanců. První, týkající se médií od poslankyně Ivany Levé, druhý, který má znít : " Národním jazykem České republiky a úředním jazykem všech orgánů veřejné moci ČR je čeština. Stát dbá o ochranu českého jazyka jako nedílné součásti státní a národní identity. " Od Uhla se dozvídáme, že s prvním návrhem asi velký problém nebude, ale ten druhý, ten zaťal do živého! Vláda, která se zaštiťuje národními zájmy seč to jen jde, jej pro mne pochopitelně odmítla. Nechme ale zaznít slova ochránce lidských práv par excellence : " Vyhlásit češtinu za jazyk národní by ale bylo krokem zpět. I česká společnost se už posouvá od národa etnického k politickému, i ona objevuje nezbytnost multikulturality. " Uhl si myslí, že by nás podobná zákonná úprava postavila v EU na pranýř. Za příklad dává " Mečiarovo Slovensko ", kde jejich jazykový zákon byl podroben kritice. Nevím, jak Uhl získal informace o tom, že česká společnost objevuje nezbytnost multikulturality. Možná, kdyby si promluvil s " obyčejnými " lidmi, názor by změnil. Ono konec konců o prospěšnosti této multikulturality se můžeme přesvědčit v Německu, ve Francii a jinde v Evropě. Možná by nebylo od věci, kdyby se lidská práva posuzovala s ohledem na občany a s občany. To bych ale chtěl po podobných " ochráncích " toho moc. Je jen škoda, že s podobnou aktivitou museli přijít až komunističtí poslanci, i to ale konec konců o něčem svědčí. Jen více řečněte o multikulturalismu a podobných věcech a volby jsou " vaše ". Lze se pak divit tomu, že KSČM rostou preference?
Ladislav Svoboda

Docházka ministrů do Parlamentu.

01.12.2003 Představení hodné divadelní frašky bylo možno shlédnout v " našem " Parlamentu. Fraška se přenesla do osobní roviny plné urážek a zášti. Kdo ji vyvolal a z jakého důvodu? Na počátku stála žádost místopředsedkyně Sněmovny o vysvětlení důvodů, proč se předchozí den nedostavili páni ministři na jednání Sněmovny. Miroslava Němcová požadovala logicky vysvětlení od premiéra Vladimíra Špidly. Na první pohled tedy nic neslušného, a ve slušné společnosti snad ani ne nezvyklého. Nezapomínejme ovšem na to, že to se takto jedná skutečně pouze ve slušné společnosti. Paní Němcová pojmenovala postoj ministrů jako " pohrdání Sněmovnou i občany ". Pro neúčast ministrů byla donucena přerušit jednání Sněmovny. Nejednalo se přitom o její libovůli, ale o dodržování pravidel a předpisů, které si sama Sněmovna odsouhlasila. Jedno z usnesení Sněmovny hovoří o tom, že v průběhu schůze musí v lavicích určených vládě sedět buď premiér, či některý z místopředsedů vlády. Při nuceném ukončení interpelací vládní lavice zely prázdnotou… Zajímavé teď jsou reakce ministrů a poslanců. Pro úsudek o tom, jaké představitele si platíme a zvolili jsme si je do čela nechme promluvit některé z nich: Dostál prohlásil, že chybu udělala ona a ne vláda - "Je to tím, že paní místopředsedkyně Němcová se prostě nevyrovná s tím, když je přítomna televizní kamera. Okamžitě své vystupování mění ve one woman show, do češtiny přeloženo Táto ve Žďáru, dívej se, v noci budu v televizi. " Špidla namísto omluvy a vysvětlení ji naopak obvinil, že přerušením jednání "významně narušila právo poslanců interpelovat ". Jeho obhajoba vlády v tom smyslu, že zmíněné usnesení, na které se paní místopředsedkyně odvolávala, se při interpelacích nikdy nedodržovalo! Petr Nečas - " Zpupná arogance, kterou tady předvádějí členové vlády, je nejenom urážkou voličů, ale především urážkou této Sněmovny. Vážení členové vlády, přečtěte si prosím ústavu. Vy jste zodpovědni této Sněmovně. Vy nejste zodpovědni bruselským úředníkům. " Pozn. reakce na zdůvodnění své neúčasti od Grosse. Gross hájil svou neúčast na jednání tím, že byl v Bruselu na jednání ministrů vnitra zemí EU. Dle něj je to prý důležitější, než půtky ve Sněmovně. " Jsou situace, kdy si člověk musí stanovit určité priority a já ty priority stanovuji v zájmu této země ", prohlásil Gross. Na tato slova ještě dodal Špidla, že účast na jednání v Bruselu přináší v každém případě větší prospěch ČR než kolize s interpelací. Nevím, jak na Vás, ale na mne slova představitelů ČSSD působí jako arogantní, hulvátská a neuctivá skutečně jak vůči poslancům, tak i vůči občanům. Na toto, ale jsme už konec konců zvyklí. V jednom ale musím se Špidlou souhlasit. Skutečně je pro tuto zemi lepší, když jsou členové vlády co nejdále od této země. Čím dále, tím méně škody napáchají!
Ladislav Svoboda

Zpověď uvězněného.

22.11.2003 Někteří přátelé mi říkají, že jsem nezařaditelný do společnosti. Dělám totiž jen to, o čem jsem přesvědčen, že to má smysl, a vydělávání peněz činností beze smyslu považuji za nesmyslné. Bohužel peníze a smysl jsou v dnešní společnosti téměř zákonem odděleny. Jsem naprosto přesvědčen, že naše západní společnost umírá na přebytek věcí a na nedostatek smyslu, a svou pravdu jsem schopen logicky vysvětlit. Ideální počet věcí byl (kromě zdravotního, ekologického a kulturního zboží), podle mě, na našem trhu přibližně v roce 1960. Vím, že je nutné dýchat, pít, jíst, obléci se, být v teple a mít léky. To ostatní však, kromě lásky, která se k těmto prvním věcem neoddělitelně váže, pokud vím už nutné není. ... » více

28. říjen - pravda a iluze.

02.11.2003 Jak probíhaly oslavy ke svátku samostatnosti? Informovala nás média pravdivě? Zde se můžete dočíst, jaká byla skutečnost od přímých účastníků. » více

Sjezd Národního sjednocení zvolil nové vedení.

21.10.2003 Praha - Předsedou politické strany Národní sjednocení byl znovu zvolen Mgr. Jan Skácel. Rozhodli o tom delegáti druhého řádného sjezdu této politické strany, který se konal v sobotu 18. října v Praze. Na dalších postech došlo ovšem k zásadním změnám. Prvním místopředsedou byl zvolen místopředeseda Svatováclavského Národního Sněmu František Červenka a druhým místopředsedou se stal Jan Pavlovčín, který byl členem předsednictva i v minulém období. Jediný kdo kromě něho obhájil svou funkci v předsednictvu byl předseda místní organizace v Kladně Jan Vrtík. Zbývající členové předsednictva byli do tohoto orgánu zvoleni nově. Generálním sekretářem byl zvolen Martin Kadlečík a zbylými členy předsednictva se stali RNDr. Jiří Šoler a Petr Švec z pražské organizace. Sjezd mimo jiné také rozhodl, že se strana nezúčastní voleb do evropského parlamentu, neboť by to považovala za zradu svých voličů, protože se aktivně podílela na kampani proti vstupu ČR do EU v rámci sdružení Občané proti EU. NSJ odmítá Evropskou unii směřující k evropskému superstátu, což považuje za nový „Sovětský svaz Evropy". Delegáti naopak rozhodli o účasti NSJ v krajských a senátních volbách. Prioritou je uspět i v řádných nebo mimořádných volbách do Poslanecké sněmovny. Národní sjednocení bude v této věci iniciovat jednání s dalšími národně - konservativními organizacemi s cílem vytvořit silnou alianci schopnou uspět ve volbách a podílet se na vytváření národní vlády, která nebude řízena z Bruselu, jako je tomu u současné protinárodní vládní koalice. Prvním krokem v tomto směru byl Svatováclavský Národní Sněm, na kterém se NSJ rovněž podílela a který položil základy takovéto spolupráce organizací i vlasteneckých osobností. Národní sjednocení se plně hlásí k odkazu stejnojmenné politické strany založené dne 28. října 1934 prvním ministerským předsedou Karlem Kramářem. Smyslem Národního sjednocení byl boj proti narůstajícímu nebezpečí nacismu a komunismu.
Národní Tisková Agentura (NTA)

Dekorace Václava Havla.

15.10.2003 Krátká úvaha k ocenění "celoživotního" díla Václava Havla a připomenutí několika jeho nezapomenutelných výroků... » více

Volnost a peníze

15.10.2003 Obojího je zapotřebí. Volnosti, abychom nežili jako vzteklí psi na řetězu, peněz, abychom nežili v ponížení. Co do volnosti, bude zřejmě ještě dlouhý čas o co usilovat. Poměrné volnosti se nám dostalo. Dostalo se nám ji potud, pokud neohrožuje to, co je ve státním zájmu. Tak tomu ale bylo, je a bude. Státní zájem bude pokaždé kartou s lidmi zainteresovanými a s lidmi odstrčenými. A odstrčení budou v lepším případě v opozici, v opozici dočasné nebo v opozici věčné. A dále se tito opozičníci budou dělit na lidi úplatné a na duše charakterní. Poměrné volnosti se nám dostalo stejně tak, jako poměrného znevolnění. Řekněme, že jde o daň, která musí být odečtena z každé mzdy. Pak ale na otázku, co jsme si vydělali, nesmíme odpovídat v rozměrech hrubé mzdy, to by byla blamáž, ale vždycinky v rozměrech toho, co zbylo po odečtení daně. Já se teď o takovou odpověď pokusím. Já jsem si totiž volnost přál. Jako šestnáctiletý jsem za ní chodil na listopadová a prosincová náměstí. Jako třicetiletý bych se svému přání nerad zpronevěřil. ... » více

Hodnota života

12.10.2003 Čím palčivěji je pociťován určitý jev či názor, tím zaujatější diskusi vyvolává. Ve vzrušení až pobouření se často ztrácí podstata problému i významné souvislosti. Vzrušené odmítání vzbudil návrh tří poslanců na právní postih za umělé přerušení těhotenství. Poslanec Jan Kasal jej zdůvodnil v Právu 12. 5. 2003. Cituje čl. 6 Listiny základních lidských práv a svobod ČR: „Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.“ A odmítá pojetí svobody, které omezuje svobodu druhého. Reakce na tento názor byla podle očekávání ostrá až dotčená a zatracující. Názor o mravní nepřípustnosti potratů byl označován za „nehorázný útok na práva a svobodu ženy“, autoři pak za „bezcitné inkvizitory“ (K. Poslední, Lidové noviny 17. 5. 2003), za „výkřik do tmy proti nezadatelnému právu ženy na rozhodování“ (poslankyně A. Čurdová, Právo 17. 5. 2003) či „nesmyslný blábol“ (D. Strož, Halo noviny 15. 5. 2003). ... » více

Svatováclavský národní sněm

12.10.2003 Dne 4.10.2003 proběhl ve Staré Boleslavi první Svatováclavský národní sněm. Deklaraci a Usnesení si můžete přečíst na následujícím odkazu. » více

Stanovisko o.s. Vlastenecká Fronta ke svatováclavské tradici a jejímu zneužívání politickými činiteli

28.09.2003 Stanovisko ke svatováclavské tradici ... » více

Koho chrání postkomunistická justice?

20.09.2003 Jak už mnozí víte ze "Svědomí", Okresní soud ve Frýdku-Místku nařídil Úřadu důchodového zabezpečení v Praze" provádět srážky z mého důchodu, ve prospěch Ing. Rudolfa Pernického, bývalého předsedu KPVČ. 70.000,- Kč za tzv. odškodné a další peníze na krytí všech soudních výloh, včetně jeho advokáta. Celkem mi z důchodu strhli v jeho prospěch přes 100.000,- Kč. Potom na příkaz Pernického (taký ještě "mukl?") začali mi z důchodu strhávat peníze na pokuty zato, že jsem nezveřejnil omluvu soudruhu Pernickému. (Ve Svazu protifašistický bojovníků se oslovovali a zdravili "soudruhu".) Celkem na tyto pokuty mi strhli něco kolem 40.000,- Kč. Podle písemného sdělení z Okresního soudu ve Frýdku-Místku, budou prý strhávat peníze, dokud se neomluvím, až do částky 100.000,- Kč. Jak se ale mohu omluvit, když to byla pravda a pravda může být pouze jedná. Už v minulosti požadoval Pernický u Okresního soudu exekuci mého bytu. Exekutoři včetně policisty za mnou přišli, ale nic mi nezabavili. Včera, t.j. v pátek asi ve 22.00 hod. zazvonil u naších domovních dveří na chodníku uniformovaný muž. Pro šero nebylo možné z prvního poschodí rozeznat, jestli šlo na chodníku o policistu a nebo "justiční stráž". Řekl něco o Okresním soudu, ale nebylo mu dobře rozumět, než to, abych po tři dny (sobota, neděle, pondělí) byl doma, že se jedná o exekuci. Exekuce u mne je možná pouze: bytu, nábytku a osobních svršku. Zřejmě pod Rudolfem Pernickým se asi rozbila postel, chudák spí na podlaze a tak potřebuje postel od Komínka. Že budu spát na podlaze potom zase já, to mu zřejmě nevadí. Možná, že taky chce ještě něco víc, například nějaké oblečení do parádního průvodu Prahou muklů a nebo "Svazu protifašistických bojovníků". Ten však patří do komunistické minulosti. Ten byl po velké ostudě přejmenován na "Svaz bojovníků za svobodu"! Co bude dál ? Nechám se od Pernického překvapit.
Milo Komínek

Hloupost nebo arogance?

20.09.2003 Evropský parlament vyzval Athény, aby po 943 letech zrušily zákaz vstupu žen na svatou horu Athós; diskriminace pohlaví a znemožňování svobody pohyby porušuje několik mezinárodních úmluv. Vstup něžného pohlaví do mužských ortodoxních klášterů se dle zákona z roku 1953 trestá až dvanácti měsíci vězení. Kromě jiného je výzva komická v tom, že mnišský stát Athós je suverénní útvar, jemuž Řecká republika nemá co přikazovat.
-kat-
Tato krátká zprávička vyšla v 38. čísle časopisu Týden. Nevím, jak Vy, ale já ji z počátku bral jako vtip. Sice nepodařený, ale přesto vtip. Skutečnost je však mnohem méně směšná. Opět se zde projevuje arogance a nesmyslnost (nebo "pouhá" neznalost?) patvaru nazývaného Evropský parlament.
Ladislav Svoboda

V říši desinformací.

20.09.2003 Když někdo v minulosti řekl, že to a to je pravda, protože to sám viděl na vlastní oči, je to docela jiné svědectví, než když totéž někdo řekne dnes. Místo skutečně odpozorovatelného zážitku dnes totiž nastupuje jeho údajný obraz, který nicméně skýtá manipulaci a desinformaci obrovské možnosti... » více

Lháři a bankrotáři

24.08.2003 Skutečnost, že náš současný premiér je na štíru s pravdou, jsme již dokázali, když tvrdil, že euroskeptici, v našem případě občanské sdružení Občané proti EU, dali v rámci žádosti o finanční podporu na kampaň proti vstupu do EU jednu stránku, na které napsali, že chtějí určitou sumu, "že prostě nepředložili projekt". Lež hodná úrovně dnešní vlády jako celku. Pan premiér by měl totiž vědět, že samotný předepsaný formulář má tři stránky a že v tomto případě těch stránek bylo celkem třináct. Tragedie však spočívá dnes v tom, že normální občan již vlastně neví, co je pravda. ... » více

O lásce k vlasti

30.07.2003 Český novinář Jan Klecanda tuto svou úvahu napsal sice v období Rakousko - Uherska, ale posuďte sami, zda ztratila něco na aktuálnosti.... » více

O národní suverenitě

13.07.2003 Úvaha o tom, co dnes znamená národní suverenita, jestli jsou slova jako národ a vlast ještě aktuální a mají nám co říci. ... » více

Usnesení Ústavního soudu

20.07.2003 Rozhodnutí Ústavního soudu ke stížnosti Občanů proti EU.... » více

Občané proti EU podali stížnost k Ústavnímu soudu

24.06.2003 Návrh na vydání rozhodnutí o tom, že postup při provádění referenda o přistoupení ČR k Evropské unii nebyl v souladu s Ústavou ČR, ústavním Zákonem o referendu o přistoupení ČR k EU a se zákonem vydaným k jeho provedení... » více

Zmanipulované referendum o vstupu ČR do EU

24.06.2003 Vláda, která pomocí reklamních agentur vedla kampaň pro vstup do EU záměrně zamlčovala negativa vstupu a vlastní kampaň pojala jako přesvědčovací propagandistickou masivní manipulaci. Systém byl obdobný jako při propagování výrobků spotřebního zboží jak ji známe z firemních reklamních kampaní. V konkurzu vybraní lidé, kteří byli vydáváni za typické představitele členských států EU, vychvalovali EU, a s rozjásanými tvářemi sdělovali českým občanům, proč musí vstoupit do unie a jak se na ně všichni v členských státech těší. Přitom podle posledních průzkumů poklesla podpora rozšíření EU o nové státy ve Francii na pouhých 31%, v Británii 36 %, Belgie 38%, Německo 42 %, Rakousko 43 % a v Nizozemsku 48%. ... » více

Nic než národ

14.06.2003 Z myšlenek a úvah dr. Karla Kramáře, zdůvodnění jeho postoje k nacionalismu a otázky s ním spojené... » více

Špidlův sociální stát v "běžném" životě

08. - 12.06.2003 O tom, v jakém že ráji (rozuměj sociálním státě) to zde žijeme, slyšíme od vládnoucí garnitury na každém kroku. Situace je ovšem zcela jiná... » více

Výzva OPEU k referendu o vstupu ČR do EU

06.06.2003 Vzhledem k tomu, že vládní informační kampaň ke vstupu České republiky do Evropské unie je nedostatečná, jednostranná a neobjektivní a informuje pouze o výhodách EU, nabízíme Vám na stránkách Národní tiskové agentury (NTA) www.natia.cz informace o EU i z jiného úhlu pohledu. Po kritických slovech některých českých politiků na adresu naší kampaně připomínáme, že občanské sdružení Občané proti EU založilo svou kampaň proti vstupu ČR do EU právě na co největším množství zpráv a informací o samotné Evropské unii, včetně zamlčovaných negativ, která náš případný vstup do EU přinese. Na www.natia.cz naleznete celou řadu zpráv a jsme přesvědčeni, že se jedná o důležitý příspěvek k diskusi, po kterém volají jak prezident republiky tak i někteří další vrcholní politici, kteří vládní kampaň o EU kritizují.
V referendu volte svobodu a samostatnost - hlasujte NE!
Předsednictvo o.s. Občané proti EU

Jak jsme se dokázali vypořádat s komunismem?

04.06.2003 Jistě si mnozí z nás klademe otázku, jak se naše společnost dokázala po 13 letech života v „demokratůře“ vypořádat s komunismem? Bylo dosaženo důsledného rozchodu s touto zrůdnou ideologií se všemi náležitostmi, které k tomu patří? Zvítězila skutečně láska a pravda nad lží a nenávistí? Jsem přesvědčen, že mnozí čtenáři již teď, bez dalšího čtení na tyto otázky znají odpověď. Přesto si neodpustím dva příběhy, tak, jak se objevily v denním tisku. ... » více

Schůzka s P. Mgr. Hermanem

14.05.2003 Na základě korespondence (viz. Odpověď P. Mgr. Daniela Hermana) se v sobotu 10. května 2003 v budově Teologické fakulty a Kněžského semináře v Praze uskutečnila schůzka mezi P. Mgr. Danielem Hermanem, Mgr. Martinem Horálkem na jedné straně a na druhé Mgr. Janem Skácelem, Ladislavem Svobodou, Richardem Hercikem a Janem Vrtíkem. Schůzka byla zaměřena na vyjasnění stanovisek k článku P. Mgr. Hermana (Co na srdci, to na papíře), který byl zveřejněn v Katolickém týdeníku č.13 letošního roku a k otázkám spojeným se vstupem ČR do EU, zvláště pak podpory vstupu ČR do EU, které vyjádřila Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví. Došlo k oboustranně plodné a obohacující výměně názorů. Padly otázky týkající se kupř. etických přístupů EU k potratům, genovému inženýrství či postoji EU vůči křesťanství. Otec Herman si se zájmem vyslechl naše stanoviska k národní identitě, globalizaci, nebo i problematice přistěhovalectví. Přestože jsme nedospěli ke stejnému závěru, zda vstup ČR do EU bude pro naši vlast přínosem či nikoli setkání bylo z obou stran hodnoceno pozitivně.
Ladislav Svoboda, místopředseda Národního sjednocení

"Bodující" demokracie v Belgii

12.05.2003 Nejen čeští politici si uvědomují, že jsou na straně "demokratických" států, ale i politici v Belgii. Tam totiž v belgickém parlamentu poslanci zrušili zákon o stíhání válečných zločinů všude ve světě. Před změnou zákona bylo v Belgii možné podat žalobu kupř. na americké vojáky, pakliže se dopustili válečných zločinů např. při vojenských misích, ve kterých docházelo k humanitárnímu bombardování. Nyní se soudy mohou v Belgii zabývat pouze zločiny, které spáchali obyvatelé nedemokratických zemí!!! USA, Velká Británie a další bojovníci za svobodu a proti terorismu jsou tímto z kola venku. Faktem je, že USA na Belgii jistě zcela demokraticky působily. Jak vypadá takový příklad demokratického působení? Upozornily Belgii, že pokud zákon nenovelizují, pak americké firmy opustí Belgii a dokonce, že NATO zruší své sídlo v Bruselu. Za zmínku stojí, že EU, které se občas vyjadřovalo protiválečně zůstalo raději zticha, no co kdyby... USA - vzor demokracie nyní chystá nový protiteroristický zákon. Starý, tzv. Patriot Act obsahoval kupříkladu odposlech vězňů při hovorech z právníky, uvěznění podezřelých na neomezenou dobu apod. Nový zákon požaduje vytvoření obří databáze, která má obsahovat údaje o všech občanech, agenti tajné služby by nepotřebovali povolení k získání informací o finančních poměrech osob, databáze má dokonce obsahovat údaj o DNA občanů. Co se stane, když neposlušný občan odmítne poskytnout DNA? Rok vězení a sto tisíc dolarů pokuta. Dále to jede jako na běžícím pásu. Pro agenty bude zcela jednoduché sledovat občany bez soudního povolení, na sledování stačí udání, pakliže nespravedlivě obžalovaný bude u soudu požadovat po udavači finanční náhradu, nedostane nic, protože udavače bude nový zákon dostatečně chránit. Perlička nakonec - kriminálním činem bude dokonce i zakódování e-mailu! Trestem může být také možnost deportace, nebo zbavení občanství. Co na tom, že to současná ústava USA zakazuje! Hlavní je, že se bude jednat o demokratický zákon, protože přece USA jsou demokratickou zemí!
Ladislav Svoboda - místopředseda NSJ

Otevřený dopis /Adresátem je Jean Marie Le-Pen/

12.05.2003 Vážený pan • Jean Maria Le Pen • Předseda Národní Fronty Francie

Vážený pane předsedo,
U příležitosti Vašeho opětného zvolení předsedou Národní Fronty si Vám dovolujeme z plného srdce zaslat své blahopřání. Ve Vaší osobě vidíme nekompromisního bojovníka za práva skutečně jediného možného řešení, kterým je Evropa národů. Tato myšlenka se dle našeho mínění jednoznačně rozchází s koncepcí současného projektu, který bude pro malé národy znamenat ztrátu suverenity bez jakékoliv koncepce a povede k postupnému zániku tradic, na kterých je evropské myšlení postaveno. Ještě jednou, prosím, přijměte náš hold s přáním mnoha úspěchů! Ať žije Národní Fronta Francie!

Ladislav Malý, jednatel sdružení Občané proti EU • František Červenka, jednatel občanského sdružení Akce národní obnovy • Jiří Hojer, předseda občanského sdružení Národní myšlenka • David Macháček, předseda občanského sdružení Vlastenecká fronta • Jan Skácel, předseda politické strany Národní sjednocení

Prohlášení o.s. Občané proti EU "ke lživým výrokům Vladimíra Špidly"

12.05.2003 ...s plnou vážností tedy prohlašujeme, že předseda české vlády Vladimír Špidla je lhář... » více

„Co na srdci, to na papíře“

30.03.2003 V Katolickém týdeníku v čísle 13/2003 vyšla v rubrice „Co na srdci, to na papíře“ úvaha Daniela Hermana, týkající se demonstrace proti vstupu do EU, která proběhla 15. března 2003 v Praze. ... » více

Irák kontra „demokratické státy“

Svůj článek bych začal dostatečně známým výrokem Cyrila Svobody, ministra zahraničních věcí České republiky. „Dojde – li k vojenské operaci, jsme na straně koalice, protože to je koalice demokratických států.“ Když se na ten výrok podívám, je zajímavý snad ze všech stran. ... » více

Vox populi – vox Dei

23.03.2003 Po přečtení článku biskupa Malého v Act Curiae č.1/03, mně dlouho trvalo než jsem se vzpamatoval. Cožpak už pan biskup zapomněl na rok 1986, kdy on - disident - souhlasil, podepsal a po kostelích rošřiřoval také „nevhodnou“ petici 31 bodů Augustina Navrátila ? Byla to petice z hlediska státně stranického establishmentu a církevních „pacoušů“ krajně nevhodná, avšak lidem mluvila z duše a podepsalo ji téměř 600 tisíc věřících i nevěřících občanů. Inu, v mládí revolucionář - ke stáru dvorní rada... » více

Únorové zamyšlení aneb vítězství, či prohra pracujícího lidu?

V tomto měsíci (únoru) si připomínáme jednu z nejsmutnějších událostí, která kdy potkala český, ale i slovenský národ. Jistě již sami tušíte, o jakou událost jde. Na mysli mám tzv. únorové (1948) vítězství pracujícího lidu. 25. února 1948 Klement Gottwald na Staroměstském náměstí v Praze oznámil, že prezident Beneš přijal demisi odstoupivších ministrů a podepsal jmenovací dekrety nových ministrů jím navržených. Tímto se započala éra, kterou lze beze zbytku nazvat zločinnou. Teror, represe a zločin byl na denním pořádku, docházelo k němu přičiněním Komunistické strany, která ač v roce 1993 byla prohlášena zákonem za zločinnou, existuje nadále a ideologii, která napáchala tolik zla, možná poněkud skrytěji, ale přesto, hlásá i nadále. ... » více

Komedie, aneb volba prezidenta ČR

4.02.2003 V současné době jsme svědky dalšího dílu ostudné komedie pod názvem "volíme prezidenta ČR" v režii vládních politických stran. Jak upozornil kterýsi politický komentátor jejich lídři navrhují nové a nové kandidáty starého politického stylu způsobem kouzelníka vytahujícího králíky z klobouku. Aktuální roli králíků přitom sehrávají čelní představitelé akademické obce Klener, Illnerová a Wilhelm. Je skutečně zarážející, jakou až míru ztráty soudnosti prokazují tito jinak zřejmě moudří a uvážlivý lidé, když se nechávají zatahovat do politických hrátek. Uvědomují si vůbec, jaký může mít následující průběh událostí vliv na jejich vážnost u kolegů a studentů. Zřejmě ne, vidina prezidentské sesle je mocnější a zamlžuje i zavedené a osvědčené postupy uvažování. I tito dosud ctihodní hodnostáři cítí šanci využít stávající zdánlivě bezvýchodné situace a ukrojit sobě kus politického koláče. Nijak jim v tom nepřekáží ani všeobecná nálada ve společnost preferující přímou volbu, ani fakt, že se dosavadního polického života nejen téměř nezúčastňovali, ale ani se k němu nevyjadřovali. Přitom situace okolo ukončení prezidentského mandátu V. Havla přímo volá po změnách a nejen ve způsobu volby na přímou. Od základu je potřeba změnit i způsob udílení amnestií a odvažuji se tvrdit, že by nebylo od věci i uvažovat o vypuštění tohoto institutu z našeho právního řádu. Nechápu totiž, proč se určitých nesystémových výhod má dostávat toliko lidem stojícím na hraně zákona nebo až za ní. Proč nejsou mimořádně nějaké výhody místo amnestií poskytnuty třeba matkám s více dětmi (pakliže se o ně vzorně starají), zdravotně postiženým či lidem ocitnuvším se ne vlastní vinou v nouzi? Změněn by měl být i prezidentský slib, jehož součástí by se měla stát přísaha, že prezident není členem žádného tajného spolku. V současnosti je totiž požadováno, aby byl prezident pokud možno nestranický. Ale je-li členem tajného spolku je situace přeci ještě horší, než kdyby byl členem politické strany, jejíž struktura i program jsou všeobecně známy.
Miroslav Červenka

Jasné slovo k válce v Iráku

28.01.2003 Při současném halasném řinčení zbraněmi, které zaznívá z mnoha stran, se ozývají i rozumné hlasy. Jsme přesvědčováni o tom, že válka je nevyhnutelná, že jiné řešení neexistuje, jen vojenský konflikt, kladoucí si za cíl, svržení Saddáma Husajna. Jistě, nikdo netvrdí, že režim v Iráku je vzorem demokracie, ale opravňuje nás to k použití síly? Navíc, takových a podobných režimů na světě je spousta. Z mnoha stran je tento konflikt označován jako „ropná“ válka. Dá se říci, že jde o jakýsi novodobý boj o kolonie. ... » více

Vykastrovaná demokracie, aneb poslanecká mafie

28.01.2003 Po mém naléhání mi jeden slušný poslanec vysvětlil, jak se navrhuje nějaký kandidát na prezidenta. Šokoval mne! Nového kandidáta musí navrhnout nejméně 10 poslanců. Nemohou ho navrhnout jednotlivě, například, že jeden podá návrh a ostatní poslanci i z jiných stran (např. nezávislí) se k návrhu přidají svým podpisem, jako u nějaké Petice. Ne! To tak nefunguje! Návrh na kandidáta musí podat 10 poslanců najednou!!! Návrh poslanců je vázán stranickou poslušností a tu ovládá předseda Klubu poslanců jednotlivé strany. Jedině oni, předsedové poslaneckých Klubů, mají tu moc disponovat s možným návrhem. Takže milý občane utři nos. Ty jsi měl povinnost ve volbách zvolit poslance (senátora) s jejich všemi výhodami a pak už jen čuč v koutě a do ničeho nestrkej svůj nos. Strana je od toho, aby prováděla státní politiku. Proto není možné, aby se dalo nějak dohromady deset poslanců. Z toho plyne, že se jedná o stranické MAFIE, které někdo "provázky" za rohem tahá a manipuluje. Tolik na vysvětlenou, proč je někdo už dávno předem "vybrán" na určitou vysokou státně- politickou funkci a žádný smrtelník toto rozhodnutí už nemůže změnit. Kdysi se této tajné organizaci říkalo "Svobodní zednáři". V současné době to můžeme zjednodušit na slovo MAFIE. A co dál ??? Tomu se říká demokracie? Proč ne? Ale s předponou vykastrovaná!
Za Občanské sdružení "JEDNOTA NÁRODA" Milo Komínek - předseda

© 2010 Národní sjednocení | webmaster