/   Svátek má:
 

Národní sjednocení 2005

Pokoj lidem dobré vůle

"Vánoce, Vánoce přicházejí…", zpívá se v jedné skoro-adventní písni z dob reálného socialismu. Duchovní obsah Vánoc v ní sice dostal na frak, na druhé straně ovšem v žádném případě nešlo o nějakou budovatelskou častušku let padesátých. Soudruzi už věděli, že je třeba mít pochopení a ponechat lidu i nějaké ty zvyky ve stylu "naše teta peče léta…". Zkrátka a dobře: teplíčko materiálních jistot, klid na práci a co je doma, to se počítá. ... » více
Úvodník z listu Národního sjednocení „Polnice“ č. 6, prosinec 2005, Polnici si můžete předobjednat na e-mailu: post.bohemia@seznam.cz nebo narodnisjednoceni@seznam.cz

Prohlášení NSJ 25/2005
K aktuální novele trestního zákoníku umožňujícího euthanasii

13.12.2005 Četné občanské iniciativy v ČR a tradiční instituce respektující hodnotu lidského života upozorňují již řadu let na morální nepřijatelnost legalizace tzv. euthanasie, jakož i na reálné nebezpečí jejího masivního zneužití. Politická strana Národní sjednocení (NSJ) považuje tato varování za zcela oprávněná a opakovaně se k nim připojuje (naposledy v prohlášení č. 23). Politikové etablovaných stran (s výjimkou KDU-ČSL) bohužel nevnímají nebezpečnost, kterou legalizace zabíjení představuje (zejména v soudobém společenském klimatu, ... » více

Krátká úvaha o zločinech proti lidskosti

Národní myšlenka / Prosinec 2005 Divné. Téměř během čtyřiadvaceti hodin se ve světové politice událo tolik protikladných a pro charakteristiku neujasněnosti užívání některých pojmů tak příznačných událostí, že to i moji maličkost, vysloveného lenocha v psaní komentářů, přinutilo i po náročném dni sednout večer ke klávesnici a zeptat se Vás, čtenářů těchto řádek, zda jste si toho také všimli. Občas totiž, zvláště při zřídkavé četbě našich deníků, trpím představou, že si nikdo jiný oné až orwellovské absurdnosti probíhajících událostí nevšiml. Leč konec introvertního mudrlování a k věci. ... » více

Tisková konference PaS, DS a NSJ

Dne 16.12.2005 se uskuteční od 10 hodin v salonku Obvodního úřadu Prahy 1, Revoluční 5, společná tisková konference politického hnutí Právo a Spravedlnost – ANO tradiční rodině, NE korupci a kriminalitě (PaS), Dělnické strany (DS) a Národního sjednocení (NSJ). Účastníky tiskové konference budou předseda DS Tomáš Vandas, předseda NSJ František Červenka a pražský lídr PaS pro parlamentní volby 2006 Martin Čejka. Hlavním tématem tiskové konference bude společná kandidatura výše uvedených stran v parlamentních volbách v roce 2006.

Příznivci a členové NSJ a VF si připoměli 90. narozeniny generála Pinocheta

NTA / Listopad 2005 Praha - Příznivci a členové politické strany Národní sjednocení (NSJ) a občanského sdružení Vlastenecká fronta (VF) si 25. 11. před ambasádou Republiky Chile v Praze připomněli dožité devadesáté narozeniny generála Augusta Pinocheta. Na místě se v mrazivém podvečeru shromáždilo zhruba 30 účastníků (policisty a novináře nepočítaje), kteří symbolicky zapálili 90 svíček a vyslechli několik projevů. Shromáždění zahájil předseda pražské organizace a místopředseda NSJ Martin Čejka. Ve svém projevu zdůraznil význam generála Pinocheta pro boj proti komunismu na celém světě. Zmínil rovněž současné snahy premiéra Paroubka a jeho snahu zrušit lustrační zákon a otevřít tak pole komunistickým funkcionářům a estébákům. Po něm vystoupil předseda VF David Macháček, který zhodnotil význam osobnosti generála Pinocheta pro současnost. Podle něho bylo chybou, že jsme se v listopadu 1989 neinspirovali jeho tvrdým přístupem k vyrovnání se s komunistickým nebezpečím. Shromáždění zakončil zástupce Národních korporativistů, který jako student, zdůraznil význam generála Pinocheta pro současnou českou mládež a studentstvo. Ještě před zahájením akce byl na velvyslanectví předán oficiální dopis, NSJ a VF k výročí generálových devadesátin.

Projev předsedy MO NSJ Praha Martina Čejky
před chilským velvyslanectvímDobrý večer dámy a pánové,
Dovolte mi, abych vás jménem MO NSJ Praha přivítal na dnešním setkání a poděkoval vám za vaši účast. ... » více

Dopis k devadesátinám bojovníku proti bolševismu jménem
Augusto José Ramón Pinochet Ugarte

Adresováno J.E.p. Carlosu Klammerovi - Velvyslanectví Chilské republiky
Vážený pane velvyslanče,
obracíme se na Vás jako občané země, která 40 let trpěla pod nadvládou komunismu. Důsledkem těchto temných let byly tisíce povražděných nevinných lidí, násilím rozdělené rodiny, duchovní a hospodářský úpadek naší země. Celosvětový dopad komunismu byl a bohužel stále je hrozivý. Počet obětí této hrůzné nelidské ideologie se blíží číslu 100.000.000. Duchovní a materiální škody nebude pravděpodobně možné nikdy vyčíslit. Komunismus s železnou zákonitostí zotročoval lid země, v níž vládnul, uvrhoval národy do bídy a primitivním dialektickým materialismem ponižoval jejich kulturní bohatství. ... » více

Nový komunismus, bude horší než ten starý
Rozhovor s bývalým politickým vězněm Jindřichem Koudelkou u příležitosti jeho sedmdesátin

Jindro, tobě bude 28. listopadu sedmdesát let. Jak hodnotíš s odstupem své putování po této zemi? Řekni něco o sobě .

Narodil jsem se 28. listopadu 1935 v Kladně - Kročehlavech. Po škole jsem dělal večerní hutní průmyslovku. Potom jsem pracoval v Poldovce na hutích a později jsem vystřídal řadu povolání a skončil jsem jako skladník u Metrostavu.

Jak ses stal politickým vězněm komunistického režimu? ... » více

Podlost

NTA / Listopad 2005 Věru podivné individum se pohybuje v prostředí národovecky orientovaných aktivistů. Neštítilo se dokonce ani zneužít jména předsedy politické strany Národní sjednocení a jako by on zaslalo všem členům této organizace dopis vyzývající k "vnitrostranické diskuzi", neboť je prý strana v rozkladu a on osobně selhal a neví si nadále rady. Není to poprvé, co se na národní scéně setkáváme s pochybnými praktikami, kdy se někteří jednotlivci snad stydí za své jméno či nechtějí jít s kůží na trh a vystupují buď pod jmény zcela smyšlenými, nebo si vypůjčují jména postav exitujících, jež však o zneužití svého jména vědí velice pramálo. ... » více

Dementi k provokaci proti Národnímu sjednocení

16.11.2005 Dne 16. listopadu byly některým členům a příznivcům Národního sjednocení doručeny dopisy, v nichž se údajně předseda NSJ František Červenka vzdává své funkce. Tyto dopisy nejsou podepsány, ani signovány razítkem strany. Předseda NSJ se od jejich obsahu distancuje, neboť neodpovídá skutečnosti. Jedná se o zjevná falza, jejichž cílem je poškodit NSJ. Zda se jedná o nekalý předvolební boj, nebo cílenou provokaci tajných služeb (rukopis StB je více než patrný), je prozatím předmětem šetření. Ať už byl cíl této akce jakýkoli, přispěl k utvrzení konzervativních vlastenců, že NSJ je správnou volbou pro všechny poctivé lidi, kterým je cizí pokleslé politikaření.
Předsednictvo NSJ

Analýza 17. listopadu a změn ve východní Evropě v roce 1989

O 17. listopadu se už napsalo mnoho slov. NSJ si však, spolu s vámi, chce připomenout jedno ze zásadních výchozých analýz jednoho politického vězně, který už není mezi námi. Miroslav Dolejší - Analýza 17. listopadu a změn ve východní Evropě v roce 1989. ... » více

Kdo bude další?

NTA / Listopad 2005 Tak se nám buldozer Paroubek opět rozhodl ukázat, že je to právě on, kdo je rozhodný a rázný. Další obětí budování jeho image se stal ministr zemědělství a hned po něm následovali skinheadi, protože bylo nutno získat politické body i pro ministra vnitra Bublana, který má Zgarbu co by leadr ČSSD v kraji Vysočina nahradit a jako naschvál si právě v těchto dnech kriminálníci ve věznicích udělali "Dny otevřených dveří" z druhé strany. Kde pak brát nějaká pozitiva v práci zodpovědného ministra právě v této době? Kde by jinde, než ukázat pořádnou tvrdost těm, kterých se nikdo mocný nezastane. Tady přece kladné politické body leží jako na servírovacím táce. ... » více

Prohlášení NSJ 24/2005
K přistěhovaleckým pouličním nepokojům ve Francii

11.11.2005 Na ulicích francouzských předměstí vládne teror! Světová veřejnost může v přímém přenosu sledovat, jak síly chaosu snadno a rychle mění iluzorní poklid francouzské liberální demokracie v atmosféru otevřené sociální války mezi násilnickými skupinami nespokojených imigrantů a majoritní společností. Je smutným faktem, že vlastenecky orientované síly Evropy upozorňovaly na toto nebezpečí řadu let, ... » více

Zaseli vítr - sklízejí bouři

NTA / Listopad 2005 Zatímco u nás jsme od roku 1968 žili pod botou sovětského okupanta, na západ od našich hranic – kam mnozí z nás závistivě pošilhávali – vládnul zednářský liberalismus se vším všudy; lidem , které ovládal, sliboval šťastnou budoucnost v multikulturní evropské společnosti, rovnost všech ras a blahobyt pro každého. Současně s ekonomickou konjukturou začalo doslova masivní stěhování národů vesměs z Afriky, z arabských zemí a z Asie do poklidné ,ospalé Evropy s ještě jasným křesťanským kulturním koloritem. ... » více

Protesty proti reality show

NTA / Listopad 2005 Ve dnech 7. a 8. listopadu 2005 uspořádaly Národní sjednocení (NSJ), Dělnická strana (DS) a Akce Národní Obnovy (A.N.O.) společné protestní shromáždění před budovami televize Prima a Nova. Na akcích, které se uskutečnily za mimořádně velkého zájmu novinářů, promluvil předseda DS Tomáš Vandas a předseda NSJ František Červenka. ... » více

Otevřený dopis NSJ, DS, A.N.O.
vedení privátních televizí ve věci „reality show“

06.11.2005
Ing. Martin Dvořák – ředitel TV Prima
Ing. Petr Dvořák – ředitel TV NOVA
Pánové, jako představitelé níže uvedených politických stran a občanských sdružení považujeme za svou povinnost být slyšitelným hlasem té části českých občanů, která dosud neztratila zdravý rozum a cit pro elementární morální hodnoty. Obracíme se na Vás, abychom Vám tlumočili hluboký nesouhlas a rozhořčení těchto občanů nad ohlupující exhibicí vulgarity a kulturní podprůměrnosti, kterou prezentují pořady typu „reality show“ vysílané Vašimi televizními stanicemi. ... » více

Prohlášení NSJ 23/2005
K novým pokusům vlády o zavedení eutanázie a sňatků homosexuálů

05.11.2005 Politická strana Národní sjednocení (NSJ) chce tímto prohlášením apelovat na svědomí volených zástupců lidu ČR v našich zákonodárných sborech, aby v souladu s nejvlastnějším hlasem svého svědomí znovu zapomněli na stranické rozdíly a společnou silou zdravého rozumu zastavili nový pokus o prosazení tzv. registrovaného partnerství a nacizmem zavánějící legalizaci eutanázie. Lobbistické skupiny prosazující obě zvrhlé „normy“ sázejí na vzájemnou řevnivost politiků i pasivitu či nepozornost mnohých poslanců a znovu a znovu kladou své požadavky na stůl. ... » více

Příznivci NSJ a DS se sešli na Palackého náměstí v Praze - Projevy účastníků

NTA / 28.10.2005 Zhruba 150 příznivců Dělnické strany (DS) a Národního sjednocení (NSJ) se sešlo v Praze na Palackého náměstí na vzpomínkovém shromáždění k výročí vzniku samostatného státu. Jako první vystoupil s projevem ... » více

Prohlášení NSJ 22/2005
Zákaz KSČM ano, ale doopravdy

26.10.2005 Od pádu bolševismu v roce 1989 poukazovali nesčetní aktivisté, včetně bývalých politických vězňů komunistického režimu a představitelů tzv. disentu, na potenciální nebezpečnost všech forem komunistické ideologie. U vědomí vlastních bolestných zkušeností vyzývali vedení státu a dominantních demokratických stran k razantnějšímu postupu proti přežívajícím organizačním strukturám neostalinistů (KSČ, KSČM) i proti nově se objevujícím projevům trockistického extremismu. Bohužel jejich varovný hlas byl systematicky marginalizován a mediálně zesměšňován zejména okruhem levicově orientovaných intelektuálů kolem exprezidenta Havla. ... » více

Vyhráli v Polsku extremisté?

Říjen 2005 Vážný problém nastal po vyhlášení výsledků polských parlamentních a prezidentských voleb všem našim "nezávislým" žurnalistům a publicistům, kteří tu více, tu méně okatě usilují o názorovou manipulaci českého politického prostředí. Značné trhliny dostal totiž dosud veřejností bez významnějších výhrad akceptovaný systém myšlenkových algoritmů, jehož základem bylo označování těch názorových proudů, se kterými vlivné novinářské osobnosti nesouhlasili, ... » více

Pan Lech Kaczyński - Prezident Polské republiky

Vážený pane prezidente,
blahopřeji Vám k vítězství a přeji Vám i polskému národu vše nejlepší. Jakožto předseda české politické strany Národní sjednocení věřím, že Vaše vítězství v polských prezidentských volbách bude dobrým krokem nejen pro Polsko, ale rovněž i pro vztahy mezi našimi národy a pro celou Evropu, jejíž tradiční křesťanské hodnoty chceme bránit.
V úctě František Červenka, Předseda Národního sjednocení

Lech Kaczyński - Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,
gratuluję Panu zwycięstwa i życę Panu i narodowi polskiemu wszystkiego najlepszego. Jako prezes czeskiej partii politycznej Národní sjednocení (Zjednoczenie narodowe) wierze, że Pańskie zwycięstwo w polskich wyborach prezydenckich będzie dobrym krokiem nie tylko dla Polski, ale również dla stosunków między naszymi narodami i dla całej Europy, której tradycyjnych chrześcijańskich wartości chcemy bronić.
Z wyrazami szacunku Fratišek Červenka, Prezes Národní sjednocení
24. października roku 2005, Praga, Republika Czeska

Národní sjednocení jednalo s Ligou polských rodin

18.10.2005 Představitelé Národního sjednocení (NSJ) se 18. října 2005 sešli ke společnému jednání s poslanci Evropského parlamentu za Ligu polských rodin (LPR), prof. Maciejem Giertychem a Sylwestrem Chruszczem. Předseda NSJ František Červenka polské hosty informoval o současné situaci na české politické scéně a aktivitách NSJ souvisejících s volbami do poslanecké sněmovny v červnu 2006. Prof. Maciej Giertych podrobně seznámil zástupce NSJ s činností evropského parlamentního klubu Nezávislost a demokracie, jehož je LPR členem, a vyjádřil zájem o spolupráci s NSJ. Předmětem spolupráce by měla být výměna informací a koordinovaný postup při obraně národních zájmů, zejména v souvislosti se vzrůstajícími snahami na úrovni Evropské unie (EU) o revizi poválečného uspořádání střední Evropy a prosazení s tím spojených případných restitučních nároků. Obě strany se shodly na nutnosti bránit společně sdílené tradiční křesťanské hodnoty, proti kterým vedou liberální a socialistické kruhy ovládající EU nesmiřitelný boj. K tomu by měl v budoucnu napomoci i připravovaný projekt celoevropské národně-konzervativní strany.

Prohlášení NSJ 21/2005
K novému pokusu o znevážení hlavy státu a státních symbolů ČR

17.10.2005 Politická strana Národní sjednocení (NSJ) sleduje s těžko popsatelným zklamáním nový počin směřující k ponížení prezidenta republiky a znevážení symbolů státu. Zoufalství eurofanatických kruhů je patrně již značné, když účast v nejnovější frašce přijali lidé z bezprostředního okolí exprezidenta Havla, architekt Bořek Šípek a rockový hudebník Michal Kocáb. Pánové donesli na hrad úhledně zabalenou vlajku Evropské unie a s vědomím kritických názorů prezidenta Klause na současnou EU vyzvali hlavu státu k vyvěšení „evropské“ vlajky vedle státní vlajky ČR. ... » více

Prohlášení NSJ 20/2005
K hrozící možné pandemii tzv. „ptačí chřipky“

17.10.2005 Politická strana NSJ považuje za nezbytné vyjádřit se k těžko pochopitelné liknavosti vlády ČR ve věci ochrany občanů před hrozící možnou pandemií tzv. „ptačí chřipky“. Zdravotnické prognózy naznačují, že by se v případě propuknutí uvedené nákazy jednalo o problém bezprecedentní závažnosti, jímž by mohla být ohrožena sama fyzická existence národů. Nelze proto déle spoléhat na standardní postupy a ponechat určení rozsahu a charakteru preventivních opatření jen na odborných institucích (úřad hl. hygienika), které nemohou ovlivnit politická rozhodnutí potřebná k efektivní ochraně občanů. ... » více

Prohlášení NSJ 19/2005
K dlouhodobé nedbalosti vlády ČR ve věci ochrany zdraví a životů občanů

17.10.2005 Národní sjednocení (NSJ) je v souvislosti s hrozbou možné pandemie tzv. „ptačí chřipky“ nuceno konstatovat dlouhodobou nedbalost současné vlády ČR i předchozích „proevropských“ kabinetů, vedených ČSSD, ve věci ochrany zdraví a životů občanů. V době, kdy Světová zdravotnická organizace (WHO) upozorňuje na možnost závažného zdravotního ohrožení euroasijského prostoru, propadá české zdravotnictví, vinou dlouhodobě neřešených problémů s financováním, do vážné existenční krize. ... » více

Historie se opakuje

NTA / Říjen 2005 Vůči prezidentovi Klausovi zapšklí pohrobci jeho předchůdce Kocáb a Šípek se vydali po dlouhé době a tentokrát nezváni na Hrad, kam tak rádi chodívali za svým guru Havlem pro lukrativní zakázky. Tentokrát však jejich cílem nebyla potřeba obživy, ale provokace. V otevřeném dopise totiž požadují, aby vedle státní vlajky České republiky byla vyvěšována i vlajka Evropské unie. ... » více

Pouť českým podzimem

NTA / Říjen 2005 Vlhko táhne z lesů a vítr vane nad strnisky životadárných polí i smrtonosných plantáží příměstského bolševníku. Je podzim ! Svatováclavský svátek ho vždycky odstartuje. Národní pouť do Staré Boleslavi v přímém přenosu „oduševnělé“ ČT 2. Potkat jste tam mohli leckoho, od Jandáka a Cyrila Svobody po kameloty Národního sjednocení. Nad všemi bolestmi, spory a hříchy jako by se nesl do barevných korun stromů velebný chorál: „Svatý Václave, vévodo české země ….“ ... » více

NSJ a DS chtějí jít společně do voleb

Politické strany Národní sjednocení (NSJ) a Dělnická strana (DS) se dohodly na společném zasedání dne 1. října v Praze na společné kandidatuře v parlamentních volbách 2006. Obě strany se shodly na vytvoření společného orgánu, jehož úkolem bude připravení projektu pro úspěšnou kandidaturu v parlamentních volbách v roce 2006.
Za Dělnickou stranu: Tomáš Vandas, předseda
Za Národní sjednocení: František Červenka, předseda

Válka ideálů

NTA / Říjen 2005 Ideály formovaly lidstvo od nepaměti. Určují a určovaly cíl našich životů, i životy našich předků. Ideály nebyly jen mytologické bytosti, nebo říše, ale i historické postavy, případně státy. Vždy byly pro většinu vzorem, který převyšuje a jehož by mělo být dosaženo, či se mu alespoň přiblížit. Křesťanská civilizace postavila na oltáře světce, kteří jsou příkladem toho, jak lze vůlí, láskou, vírou a odvahou překonat zvířecí stránku lidské přirozenosti a obětí pro nejvyšší myšlenky zazářit v plnosti člověčenství. Jedni z nás, přesto nás svými ctnostmi a mužností převyšující. ... » více

Priority Národního sjednocení

NTA / Říjen 2005 Národní sjednocení (NSJ) je politická strana pravicové orientace, která vychází z křesťanských morálních zásad a tradičního svatováclavského vlastenectví. ... » více

Prohlášení NSJ 18/2005
Ke zvyšující se kriminalitě a neschopnosti MV ČR situaci řešit

22.09.2005 Politická strana Národní sjednocení (NSJ) je znepokojena rostoucí kriminalitou a neschopností policie adekvátně tuto situaci řešit. Případy z poslední doby ukazují zejména na laxní přístup k nebezpečným recidivistům, kteří každý den ohrožují v centrech našich měst a obcí ostatní občany. Stačí projít parkem kolem hlavního nádraží v Praze a neschopnost řešit bezpečnostní situaci ve prospěch poctivých občanů a daňových poplatníků se ukáže v plné nahotě. Podobné obrázky vidíme dnes už i v dalších parcích a místech odpočinku, do kterých si chodili odpočinout rodiče s dětmi po celodenní práci nebo v časech zaslouženého volna. ... » více

Kozel zahradníkem

NTA / Září 2005 Ačkoliv mám vrozené hypertrofované sklony k pohodlnosti až lenosti, občas se na zpravodajských webových serverech (tiskoviny kromě regionálních, jejichž internetová podoba není povětšinou dokonalá, nečtu) objeví článek, který mne donutí tyto dispozice překonat. V takovém případě po dlouhém otálení sednu ke klávesnici a pokouším se nejen přenést svůj vztek nad hloupostí a poměry v zemi do kultivovanější podoby, ale zároveň se i o něj podělit s těmi, kdož jsou ochotni si mé řádky přečíst ... » více

Plky soudružky „politoložky“ Steinbauerové

NTA / Září 2005 Prohlížeje nedávno stránky Politikonu, zjistil jsem, že jistá dáma neb slečna (neb kdosi s transsexuálním pseudonymem), vyjadřuje se dosti nelichotivě ve svém článku „Česká neonacistická scéna má volební vidiny“ o Národním sjednocení (NSJ) a dokonce přikládá tento svůj článek plný urážek polopravd a lží pravidelně k prohlášením NSJ zveřejněných tamtéž. ... » více

Stanovisko Pražské organizace NSJ k výstavbě golfového hřiště v Klánovicích

06.09.2005 Již několik let rozděluje klánovické občany spor o to, zda obnovit v místním lesním areálu golfové hřiště či nikoliv. Oba tábory uvádějí řadu výhod zastávaných koncepcí. Pražská organizace NSJ navrhuje řešení výše zmíněného sporu v uspořádání referenda, jehož by se mohli zúčastnit všichni občané-voliči z městské části Praha-Klánovice a tím by dostali příležitost odpovědět na otázku, souhlasí-li či nikoliv s výstavbou golfového hřiště v této lokalitě. Výsledek referenda uspořádaného dle platných zákonů České republiky by byl pro zastupitelstvo závazný. Pražská organizace NSJ se kloní k názoru, že případná výstavba objektu golfového hřiště by mohla vážně narušit unikátní ráz Klánovického lesa, který je největším souvislým lesním celkem na území hlavního města Prahy.
Za MO NSJ Praha Martin Čejka - předseda pražské organizace NSJ

Prohlášení Akce Národní Obnovy
Akce Národní Obnovy (A.N.O.) říká NE reality show

NTA / Září 2005 Občanské sdružení Akce Národní Obnovy (A.N.O.) vyjadřuje hluboké pohoršení nad pokleslou úrovní televizní zábavy v pořadech typu „reality show“ zařazených do vysílání dvou soukromých celoplošných televizních stanic PRIMA a NOVA. ... » více

Prohlášení NSJ 17/2005
NSJ požaduje vytvoření vyšetřovací komise ke kauze Unipetrol

05.09.2005 Politická strana Národní sjednocení (NSJ) požaduje přísné vyšetření korupční kauzy, která vznikla kolem privatizace podniku Unipetrol polskou firmou PKN Orlen. NSJ považuje celou záležitost za alarmující a vyzývá parlamentní strany, aby okamžitě vytvořily vyšetřovací komisi, která by zjistila skutečnou pravdu o privatizaci Unipetrolu a celém pozadí, které ji provázelo. Skutečnosti, které pronikly na veřejnost díky vyšetřování polských orgánů a v poslední době i díky reportáži TV Nova, není možné zamést pod koberec ... » více

Prohlášení NSJ 16/2005
K situaci kolem asijských restaurací

31.08.2005 Politická strana Národní sjednocení vítá vzrůstající aktivitu České obchodní inspekce(ČOI) zaměřenou na důslednější kontrolu dodržování hygienických předpisů v místech veřejného stravování. Stávající zkušenosti potvrzují obecné mínění, že zejména v zařízeních vlastněných či provozovaných asijskými podnikateli dochází k hrubému porušování stávajících norem, jejichž dodržování garantuje zdravotní nezávadnost nabízené stravy. Šokující záběry ze zázemí těchto provozoven by měly varovat všechny potenciální návštěvníky před návštěvou takovýchto zařízení. Domníváme se však, že pouhé zveřejnění otřesných podmínek panujících v některých podnicích či jednorázové akce ČOI jsou nedostatečné. ... » více

NSJ podalo žaloby na vydavatele časopisu Respekt a Annonce

Srpen 2005 Věc: Návrh na uplatnění práva o uveřejnění odpovědi
Tímto podávám podle § 14 zákona č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku návrh na uplatnění práva o uveřejnění odpovědi vydavatelem Respektu / Annonce ... » více

Prohlášení NSJ 15/2005
NSJ protestuje proti propuštění katarského prince

25.08.2005 Politická strana Národní sjednocení (NSJ) důrazně protestuje proti propuštění katarského prince Hamada as Sáního, který byl v naší zemi nepravomocně odsouzen za sex se školačkami na dva a půl roku do vězení. Podle NSJ se jedná o závažné porušení nezávislosti soudů a v ohrožení je celý systém české justice, jako svrchovaného nezávislého státu. Jako hlavního viníka tohoto bezprecedentního kroku vidí NSJ ministra spravedlnosti Pavla Němce, který by měl okamžitě odstoupit z funkce ministra spravedlnosti i vzhledem k desítkám dalších justičních kauz a k celkovému stavu tohoto rezortu. ... » více

Prohlášení GR NSJ k opuštění projektu Národních sil

20.08.2005 Politická strana Národní sjednocení (NSJ) opouští na základě rozhodnutí své generální rady projekt spolupráce pronárodně orientovaných mimoparlamentních stran známý jako Národní pětka či Národní síly. Projekt iniciovala Národní strana (NS) a účast v něm kromě NSJ přijala také Dělnická strana (DS), Republikáni Miroslava Sládka (RMS) a České hnutí za národní jednotu (ČHNJ). Cílem bylo připravit společný postup zmíněných stran v parlamentních volbách 2006, kterých se chtěly zúčastnit společně, a to nikoli formou koalice, nýbrž tak, že jednotlivé subjekty nominují své zástupce na kandidátku Národní strany. ... » více

Projev Ladislava Malého k výročí srpnové okupace v roce 1968

NTA / Srpen 2005 Přátelé, v roce 1968 mně bylo 22 let a všechny ty události, které v naší zemi v tom roce probíhaly a gradovaly až do srpnové okupace sovětskou armádou, jsem i přesto, že jsem měl i jiné zájmy, vnímal velmi intenzívně a s velkým nadšením. My, prostí lidé, jsme v zásadě tušili oč jde: že totiž bolševikům začíná zvonit hrana, i když to zpočátku tak nevypadalo. Faktem je, že rok –68. a hlavně pak rok - 69, ve mne zanechaly stopu na celý život. Byl jsem němým svědkem oněch událostí, jeden z tehdy čtrnácti miliónů šokovaných Čechoslováků! Nemá smysl, abych zde vyprávěl o úžasné a neopakovatelné atmosféře, ... » více

NSJ si připomnělo v Praze na Václavském náměstí oběti okupace

NTA / Srpen 2005 Praha - Národní sjednocení (NSJ) si připomnělo v Praze pod sochou sv. Václava položením květin oběti okupace ze srpna 1968. Pietní akt, kterého se kromě členů NSJ zúčastnil i zástupce Republikánů, zahájil minutou ticha předseda NSJ František Červenka. Ten ve svém projevu zdůraznil zejména cenu oběti, kterou čeští občané zastřelení sovětskými okupanty přinesli pro budoucí svobodu národa. Po něm vystoupil zástupce Republikánů Zděněk Krampera, který poukázal na potřebu hájení národních zájmů i v dnešní složité době. Na závěr vystoupil přímý účastník tehdejších bojů o Václavské náměstí, signatář Charty 77 a člen NSJ Ladislav Malý. Ten ve svém projevu vyzval k obraně tradičních hodnot západní křesťanské civilizace a neohroženému boji se silami zla, které stejně jako v roce 1968 i dnes ohrožují nejen naši zemi, ale i celý civilizovaný svět. Po tomto projevu bylo pietní shromáždění v centru Prahy ukončeno.

Rozhovor s předsedou Národního sjednocení Františkem Červenkou

Virtually.cz / Srpen 2005
Jak byste charakterizoval politickou stranu Národní sjednocení?
Především je třeba říci, že Národní sjednocení (NSJ) je stranou reálně existující, stranou z masa a kostí, která má své členstvo své místní organizace apod., což zdaleka nelze říci o všech mimoparlamentních stranách na české politické scéně, včetně některých subjektů „národoveckých“, jejichž existence je víceméně virtuální. ... » více

Chystá se cílený rozpad Národních sil?

NTA / Srpen 2005 Snad jako každý opravdový vlastenec, jsem byl i já, jako člen vlastenecké strany NSJ potěšen, vznikem nacionální koalice, až donedávna tzv. Národní Pětky, posléze tzv. Národních sil. Vypadalo to, že začíná národnímu hnutí svítat na lepší časy a že konečně ustupuje egoismus jednotlivců před potřebami národního hnutí a našeho národa. Po oslovení Národní stranou (NS) a po vytvoření koordinační rady mezi stranami Národní Pětky (NP), se začala vytvářet spolupráce nejen mezi předsedy jednotlivých stran a členy koordinační rady, ale i mezi místními organizacemi, alespoň u nás na Moravě. Začali najednou spolupracovat lidé, kteří by se spolu snad nikdy nesešli a rodila se zde plodná a dosud nevídaná politická činnost. ... » více

Myšlienkové predpoklady komunizmu

Srpen 2005
Vážené dámy, vážení páni,
dovoľte mi, aby som pojednal o komunizme, ako o myšlienkovom fenoméne, ako o postoji k bytiu a návode k nakladaniu s bytím. Pod komunizmom sa väčšinou rozumie nejaký alternatívny stav spoločenského prebývania. Avšak komunizmus to je v prvom rade stav mysle, či lepšie povedané, vrcholné štádium určitého myšlienkového procesu ľudského vedomia. Chcel by som sa pokúsiť o popis substanciálneho určenia tohoto procesu. Všetko prípadkové, by preto malo ustúpiť do úzadia. Za jeho pravú podstatou totiž nepovažujem taký alebo onaký postoj k poznaniu, ten či onen spôsob organizovania či neorganizovania spoločnosti, alebo dokonca jeho morálnosť či amorálnosť. Jeho pravou podstatou je naprostá nivelizácia a popieranie hierarchie bytia. ... » více

Jejich děti a selhání ODS

NTA / Srpen 2005 Asi nikdo, kdo mne a mé názory alespoň trochu zná, mě nebude podezřívat z nějaké náklonnosti k této vládě, ČSSD, natož pak k premiéru Paroubkovi. Právě naopak, spíše se kloním k názoru, že tato vláda si spíše než nějakých sto dnů hájení zaslouží sto ran bičem. A přece, události posledních dnů, konkrétně vše, co je spojeno s kauzou "Czechtek", mne přivedli na tu stranu pomyslné barikády, která dnes v této souvislosti rozděluje všechny občany této země, kteří se třeba jen trochu zajímají o veřejné dění, na které stojí právě premiér, na jehož adresu jsem v době celkem nedávné utrousil nejednu uštěpačnou poznámku. Domnívám se totiž, že přes všechny možné drobné excesy, které se při řešení tak časově, právně a organizačně spletité situace nutně přihodí, představuje Paroubkův postoj, a zejména pak postoj ministra vnitra Bublana, většinově cestu zákonnosti a zodpovědnosti. ... » více

CzechTek a právní stát

Altermedia ČR / Srpen 2005 Pokusíme-li se zhodnotit ohlasy letošního CzechTeku, převážně se dočteme o brutálním zákroku policie, o zbytečných raněných na obou stranách, nebo o protiprávnosti policejního zásahu vůbec. Autory příspěvků tohoto druhu lze zařadit mezi tzv. mediální mágy. Dokáží rozhodnout o protiprávnosti nějakého jednání rychleji a lépe nežli tak učiní inspekce ministerstva vnitra, případně soud. Také dokáží mistrně zaměňovat následky s příčinami a smíchat dohromady to, co je třeba důsledně oddělit. Co mám konkrétně na mysli? ... » více

Prohlášení NSJ 14/2005
K situaci kolem letošního CzechTeku

03.08.2005 Politická strana Národní sjednocení (dále jen NSJ) se znepokojením sleduje politické a mediální dění kolem zásahu Policie ČR proti účastníkům akce CzechTek 2005 v Mlýnci u Tachova. Řada indicií v průběhu této kauzy, a zejména sled následných bleskově organizovaných demonstrací, naznačuje, že se jedná o podivnou politickou hru, během níž se české veřejnosti prezentují dvě tváře soudobé levice: Byrokraticko – mocenský establishment na straně jedné a vůči němu zdánlivě opoziční anarchistické síly (tentokrát pod „technářským“ praporem) na straně druhé. Obě tyto facety přitom patří nerozlučně k sobě a jsou ... » více

Otevřený dopis NSJ poslancům a poslaneckým klubům
všech demokratických stran

03.08.2005 Vážené poslankyně a poslanci demokratických parlamentních stran,
obracíme se na Vás tímto, jako představitelé neparlamentní politické strany, která je řádně registrována podle platných zákonů tohoto státu a jejíž představitelé jsou bezúhonnými občany. Naše strana hájí konzervativní hodnoty a národní zájmy ČR. V rámci toho se staví kriticky k současné EU. ...» více

NSJ požádalo redakce Raspektu a Annonce o zveřejnění omluv...

Podle § 10 zákona č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku se na Vás jakožto vydavatele Annonce/týdeníku Respekt obracím se žádostí o uveřejnění odpovědi. ... » více

Tento způsob léta…

Rozmary letošního léta jsou věru nápadnější než ty, s nimiž se muselo vyrovnávat osazenstvo Vančurovy z času vytržené plovárny. Nejprve trocha povzbuzení pro přátele svobody: Johanka z Arku řekla EU „NE“a vypasený holandský kupec (ve strachu z musulmanů) taky. Potom novinové titulky: „Londýn se raduje“, doplněné fotem opiercingované dívky tančící ve fontáně. Důvody té super super radosti ? Olympiáda bude nad Temží. Večerní zprávy téhož dne: teroristický útok v londýnském metru. Mrtví, ranění, krev a slzy. Radikální muslimové v akci. „Došlo na naše slova mohli by si říci všichni odpůrci masové imigrace, slova však váznou. Tváří v tvář obětem islamizmu nelze cítit zadostiučinění. Jen novináři píší jak diví: o chlapeckých proslovech Tony Blaira, o pocitech Londýňanů…o všem a o ničem. V půli července něco z domova. Něco, co se týká NSJ hodně zblízka. Deník Právo (rozuměj Rudé) vytáhl dopis, ve kterém kancléř prezidenta republiky tlumočil dík za podporu, jíž NSJ vyjadřuje prezidentovým postojům vůči EU a multikulturalismu. Právu (a Lidovým novinám a MF Dnes a Respektu a…) se dopis kancléře Jakla NSJ nelíbí. NSJ má být navždy vyloučeným páriem veřejné diskuse, má se na něj zapomenout, má se ignorovat. No, sami pisálkové zmíněných listů nezapoměli. Příznačné je, komu NSJ nejvíc vadí: Komunistům, anarchokomunistům, havlistům, německým novinám a pseudokonzervativcům panevropské provenience. Mít tyhle za oponenty, to je vlastně skvělé vysvědčení. Z Medardovy kápě zatím kape a fičí, což se střídá s tropickými vedry. Praha si nacvičuje co a jak v případě potopy a ve světě explodují další muslimské bomby (koho nezabijí má ještě šanci být omylem odstřelen britskými „Profesionály“). Tento způsob léta zdá se myslím podivný kde komu, členové Národního sjednocení si však hodnotíce zmíněné události sezóny, mohou s klidným svědomím říci: Kráčíme dobře, vidíme dobře a jsme dobře viděni (silami temnot, ale i zástupy svatých Čechů, jež před trůnem Věčnosti nepřestávají prosit za Národ a jeho syny nynější i budoucí).
Úvodník z listu Národního sjednocení „Polnice“ č. 5, srpen 2005, Polnici si můžete předobjednat na adrese: NSJ, Havlovská 28, Praha 6, 160 00, Nebo na e-mailu: post.bohemia@seznam.cz

Prohlášení NSJ 13/2005
K pokračující kampani některých médii a politiků proti NSJ

23.07.2005 Politická strana Národní sjednocení (NSJ) je pobouřena reakcemi vládních politiků, médií a některých politologů, kteří reagovali na dopis tajemníka prezidenta republiky adresovaný NSJ, pomluvami vyřčenými na adresu této strany. ... » více

Ještě k „dopisové aféře“

NTA / Červenec 2005 Okurková sezóna je okurková sezóna a vůči prezidentu Klausovi je jak se zdá každá rána dovolena, mediální humbuk kolem dopisu prezidentova tajemníka Ladislava Jakla Národnímu sjednocení (NSJ), však na stránkách lidových novin (V. Drchal, Klaus děkuje extremistům, LN 20.7. 2005) přece jen překročil potřebnou míru dobrého vkusu. ... » více

Chybí „Korespondenční zákon“

NTA / Červenec 2005 Zdá se, že nám chybí vize řešení celosvětového problému mezilidské korespondence. Umím si představit, že by se našlo nemálo ochotných, kteří by tento nedostatek řešili nějakým zákonem. Například název „Zákon o korespondenci mezi osobami stejného i rozdílného pohlaví, osobami fyzickými i právnickými a naopak“ zní velmi poeticky, že? ... » více

Prohlášení NSJ 12/2005
Ke kampani médií proti prezidentovi za poděkování NSJ

19.07.2005 Politická strana Národní sjednocení (NSJ) je udivena kampaní některých médií, jež útočí na prezidenta republiky kvůli tomu, že prostřednictvím svého tajemníka Ladislava Jakla poděkoval NSJ za podporu, kterou mu vyjádřila v době, kdy byl hrubě a neoprávněně napaden výroky dvou vlivných poslanců Evropského parlamentu. ... » více

NSJ pořádá k výročí sv. Cyrila a Metoděje pouť na Staré sady u Velehradu

Národní sjednocení (NSJ) pořádá 5. července Národní pouť u příležitosti příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu. Sraz účastníků pouti je v 10. hodin na parkovišti pod kopcem u Starých sadů u Velehradu. Po skončení pouti bude sloužena mše sv. v tradičním hlaholském ritu.

Vedoucí kanceláře prezidenta ČR poděkoval NSJ za podporu

V Praze dne 27. června 2005 Vážení pánové, děkuji za prohlášení politické strany Národní sjednocení, které jste mi zaslali a ve kterém vyjadřujete pobouření nad verbálními útoky a výhružkami některých ústavních činitelů vůči prezidentovi republiky. ... » více

Sdružení Národních sil demonstrovalo proti komunismu

NTA / Červen 2005 Praha – Vlastenecké politické strany sdružené v Národních silách (NS, NSJ, RMS,ČHNJ) demonstrovaly 27. června v Praze proti ideologii komunismu. Průvod národovců, který podpořili i členové a příznivci dalších vlasteneckých organizací, se vydal v 17. hodin z horní části Václavského náměstí směrem do Jindřišské ulice. ... » více

Projev předsedy NSJ na demonstraci národních sil proti komunismu

NTA / Červen 2005 Dámy a pánové,
jako předseda politické strany Národní sjednocení (NSJ) chci na tomto místě jednak připomenout památku pronásledovaných odpůrců komunismu, a jednak vyjádřit den ode dne rostoucí obavy ze stále se zvyšujícího vlivu extrémně levicových sil v české společnosti i v celoevropském kontextu. ... » více

Historické kořeny komunismu

Červen 2005 „Národ, který se oněmi svrchu řečenými zásadami bude řídit, upadne již během jedné generace do stavu naprosté zhovadilosti....“ Tato slova napsal František Palacký v brožurce „Doslov k Radhostu“ na adresu Komunistického manifestu Marxe a Engelse. Historický vývoj mu dal za pravdu. Dnes po r. 1989 absolutní většina světových politiků a intelektuálů označuje komunismus v jeho pravověrné marxisticko-leninské podobě, nazývané samotnými komunisty „reálným socialismem“, za nejzločinnější systém dějin, za „říši zla“, jak o ní mluvil americký prezident Ronald Reagan. Mají pravdu, neboť fakta jsou neúprosná. Komunismus trval – a ještě dosud trvá (Čína, Severní Korea, Laos, Vietnam, Kuba) – 70–80 let. ... » více

Symbolika Národního sjednocení (NSJ)

Skupinová identita lidských společenství je od pradávna vyjadřována viditelnými symboly. Zpočátku byla asi hlavním důvodem jejich používání potřeba odlišení, například odlišení soupeřících stran v boji (tak jak se dnes užívají dresy sportovců). Později ale začal výtvarný symbol plnit i jiné funkce: stal se „ochrannou značkou“ potvrzující původ nějakého výrobku, nahrazoval podpis na smlouvách apod. Nejvyšší funkcí symbolu je ovšem jeho schopnost stručně vyjadřovat hodnoty, k nimž se jeho nositelé hlásí, zejména hodnoty morální a duchovní povahy. ... » více

Konference „Skrytá tvář komunismu“ odsoudila plíživou bolševizaci
a k tomuto tématu vydala komuniké

NTA / Červen 2005 Praha – Více než šest desítek účastníků konference „Skrytá tvář komunismu“, kterou pořádala 18. června v Praze na Břevnově politické strana Národní sjednocení (NSJ), varovalo před skrytou bolševizací u nás i v Evropě. Účastníci se shodli na tom, že největším nebezpečím je plíživá forma marxismu, která proniká do všech institucí u nás i v EU. Jako první vystoupil se svým příspěvkem historik a kandidát do senátu za NSJ PhDr. Radomír Malý. Ve své přednášce nazvané „Historické kořeny komunismu,“ poukázal zejména na počátky komunismu, které ... » více

Zákaz kouření v restauracích - další krok ke světovládě

NTA / Červen 2005 Návrh zákona na zákaz kouření v restauracích je dobře promyšlený útok na svobodu jednotlivce. Tento, na první pohled, naivní nápad má ve skutečnosti dalekosáhlý význam pro budoucnost svobodné diskuse a existenci svobody jako takové. Zřejmě není náhodou, že tato epidemie zákazů kouření se rozmohla ve státech EU paralelně s návrhem dnes již potracené tzv. evropské ústavy. V Irsku a v Itálii vyvolal zákaz dokonce občanské protesty, neboť si mnozí uvědomují, že pod pláštíkem ochrany zdraví je ve skutečnosti napadáno soukromé vlastnictví a sama ... » více

NSJ pořádá demonstraci proti anarchii v Otrokovicích

Národní sjednocení (NSJ) pořádá v sobotu 18. 6. demonstraci v Otrokovicích. Demonstrace zaměřená proti anarchii a drogám začíná v 15:00 na místním nádraží. Po té bude následovat pochod městem na náměstí, kde budou předneseny projevy. Pro další informace můžete volat na telefon číslo 732 369 839.

Projev - Jean-Marie LE-PEN - 8. června 2005

Je po mši! Evropská ústava je mrtvá, mrtvě narozená. Stačila by jedna negativní volba. Byly dvě v průběhu třech dnů u dvou ze šesti zakladatelů Evropy - Francie a Holandska - a zítra to bude Velká Británie, kde není měnou Euro, která bude předsedat Radě a která už oznamuje, že je pro ní proces ratifikace zbytečný, protože je dopředu znám jeho negativní výsledek. Nikdy se propast, která se prohloubila mezi parlamenty a národy nezdála tak hluboká. Ve francouzském parlamentu ani ne 8%, národ hlasoval 55%. ... » více

Beneš a bolševismus

Altermedia ČR / Červen 2005 Nedlouho po té, kdy byla odhalena socha prezidenta Beneše na Loretánském náměstí v Praze, jsme mohli být svědky dalšího aktu budování kultu. V Sezimově Ústí bylo otevřeno Muzeum Edvarda Beneše a to v jeho bývalé vile. Znovu zaznívala slova o Benešových zásluhách a o jeho práci pro národ. Prý nebyl sluhou bolševiků, naopak jim ...» více

Stanovisko Národních sil k hrozící destabilizaci eura

Současná reakce rozhodujících představitelů bruselské byrokracie ukazuje jednoznačně, kam až dospělo toto nekompetentní a nikým nevolené technokratické centrum ve své naprosté politické i lidské nezodpovědnosti. Hrozící krach evropské měny ukazuje jasným způsobem, na jak vratkých základech se současná evropská integrace nachází. ... » více

Prohlášení NSJ 11/2005 K výsledkům referenda o euroústavě ve Francii a Nizozemí

06.06.2005 Politická strana Národní sjednocení (NSJ) přijala s uspokojením výsledek referenda o evropské ústavní smlouvě ve Francii a Nizozemsku. Občané obou zemí dali najevo, že si váží své svobody a uvědomují si svou spoluodpovědnost za budoucnost evropských národů. ... » více

Prohlášení NSJ 10/2005 K útokům na prezidenta České republiky

06.06.2005 Politická strana Národní sjednocení (NSJ) je vysoce pobouřena opakovanými verbálními útoky a výhružkami některých ústavních činitelů vůči prezidentu České republiky Václavu Klausovi. ...
» více

Pochod Národních sil proti komunismu

Politické strany sdružené v Národní čtyřce - Národní strana, České hnutí za národní jednotu, Republikáni Miroslava Sládka a Národní sjednocení pořádají v pondělí 27. června od 17. 00 hodin v Praze "Pochod proti komunismu". Akce začne na Václavském náměstí, odkud (pod sochou sv.Václava) se protestní pochod vydá do ulice Politických vězňů, kde budou proneseny zásadní projevy a zdravice. Přijďte říci NE KOMUNISTICKÉ IDEOLOGII, Národní síly vyzývají všechny občany České republiky k podpoře protestního pochodu. Žádáme o podporu české vlastence, politické vězně, účastníky protikomunistického odboje, antikomunisty.

Francie a Holandsko díky!

NTA / Červen 2005 Odmítnutí evropské ústavy Francií a Holandskem je prvním krokem na cestě k Evropě svobodných národů. Tato „vzpoura národů“ znamená zásadní obrat na bojištích války o nezávislost, kterou po maastrichtské Smlouvě o EU evropské národy ztratily. Právě Smlouva z Maastrichtu, která otevřela dveře federalistickému evropskému superstátu a jejíž „výdobytky“ euroústava uzákoňuje (před právem suverénních národních států) se stala důležitým ohniskem sváru mezi federalisty a suverenisty právě ve Francii, kde maastrichtská Smlouva prošla nejtěsnější možnou většinou. ... » více

NSJ podpořilo před ambasádou francouzské NE euroústavě

NTA / Květen 2005 Praha – Více než tři desítky členů a příznivců politické strany Národní sjednocení (NSJ) přišli v předvečer referenda vyjádřit svou podporu francouzskému lidu pro odmítnutí euroústavy. Před francouzskou ambasádou v Praze na Velkopřevorském náměstí se odpůrci EU sešli ve 21 hodin. Akci zahájil svým projevem předseda NSJ František Červenka, který rovněž přečetl „Výzvu francouzskému národu“, v které čeští vlastenci apelují na Francouze, aby dokument razantně odmítli a postavila se tak do čela boje za svobodu evropských národů. Předseda NSJ poté dokument předal zástupcům francouzské ambasády. Na klidném shromáždění, které osvětloval plamen hořících svící vystoupil rovněž předseda Dělnické strany Tomáš Vandas, který vyjádřil přesvědčení, že euroústava je od samého začátku dokument omezující svobodu a suverenitu evropských národů. Přítomní občané drželi kromě transparentů a vlajek NSJ i nápisy v češtině a francouzštině „Johanka z Arku by řekla NE EU.“ Shromáždění zakončil svým projevem předseda pražské NSJ Martin Čejka, který ve svém vystoupení zdůraznil nutnost návratu k tradičním evropským hodnotám, které jsou euroústavou ohroženy. Před 22. hodinou bylo shromáždění ukončeno.

Národní sjednocení (NSJ) pořádalo v sobotu 28. května od 21. hodin na Velkopřevorském náměstí v Praze shromáždění na podporu Francouzského národa, v předvečer referenda o tzv. Evropské ústavě.
Motem akce bylo: "Jeanne d`Arc dirait non ŕ l`UE!" (Johanka z Arku by řekla ne EU!).

Výzva francouzskému národu

23.05.2005 Politická strana Národní sjednocení se tímto obrací na všechny francouzské vlastence a ty, jimž leží na srdci osud Francie i celé Evropy. V nadcházejícím referendu o smlouvě o Ústavě pro Evropu, které se koná ve Francii v neděli 29. května 2005, se nerozhoduje pouze o několika zákonných úpravách. Dokument tzv. euro-ústavy je ve své podstatě ideologickým manifestem, jehož základy odporují tradiční evropské civilizaci. Snaží se zbořit pevné hradby, na nichž stáli a umírali naši předci. Rozbijí rodinu, vráží klín mezi muže, ženu a děti. Národy, úhelné kameny Evropy, snižuje do podřadné role pouhých vykonavatelů plánů nelegitimního kosmopolitního byrokratického ústředí. Není náhodou, že euro-ústava de facto odsuzuje činny těch, kteří svou vírou, vůlí a odvahou Evropu budovali. Chlodovík, Karel Veliký, Ludvík IX., Johanka z Arku a další velké postavy francouzské minulosti stojí v zářném protikladu vůči skutečným snahám, které se skrývají v pozadí celého projektu Evropské unie. Nepsaným cílem euro-ústavy je zničení historického odkazu, boj proti jeho obráncům, unifikace a následná sterilizace evropského ducha. Věříme, že se francouzský národ rozpomene na svoji zodpovědnost za evropský kontinent a západní dědictví. Ať se Vaše „ne“ euro-ústavě, stane naším společným „ano“ Evropě svobodných národů.

Appeal to the French Nation

National Unity Party calls the attention of all French patriots and everyone else, who is concerned about the fate of France and the whole Europe. This upcoming referendum on the Constitution for Europe is not a matter of a piece of legislation. This document represents an ideological manifesto contradicting the very roots of traditional European civilization. It leads to the destruction of the family, separation of women from men and children. It subdues nations, the building blocks of Europe, making out of them mere executors of plans of a cosmopolitan, bureaucratic center. It is by no chance that this euro-constitution de facto condemns the deeds of those who by their own faith, will and courage are the real founders of Europe. Clovis, Charlemagne, St. Louis IX, St. Joan of Arc and other great personages of French history stand in shining contradiction to the ambitions laying behind this European Union project. The unwritten aim of this euro-constitution is the unification and sterilization of the European spirit. We hope that the French nation will remember its responsibility for the Europe as a whole and the Western heritage. May your “no” to the euro-constitution become our common “yes” to Europe of free nations!


Generální sekretář Národního sjednocení (NSJ) Jan Vrtík těsně po proběhnutí cíle marathonského běhu,
který se běžel 22. května v ulicích Prahy. Výsledný čas národního šampiona byl 5h 22:07.
Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů při reprezentaci NSJ v dalších sportovních soutěžích.

Národní síly pořádají demonstraci proti euroústavě
a rudému nebezpečí v Bohumíně

Národní síly v Moravskoslezském kraji, pořádají 25.5. od 15 hodin demonstraci před bohumínskou radnicí. Demonstrace je zaměřena proti vzrůstajícímu vlivu levicových sil ve státě a proti přijetí euroústavy. Na demonstraci by měli promluvit zástupci vlasteneckých a národních uskupení jako jsou Národní sjednocení, Národní strana a Republikáni. V Bohumíně vládne ČSSD, která zde v komunálních volbách dostala téměř 62 procent hlasů. Kromě členů ČSSD tvoří městskou radu i zástupce KSČM. Radnice demonstraci zpočátku odmítla povolit. Poté co radnice demonstraci zakázala, starosta města a místopředseda ČSSD Petr Vícha svolal na stejný den i místo shromáždění zastupitelů. Národní síly ale podali další žádost. Bohumínští radní opět mítink zakázali. S odůvodněním, že je již na jimi požadovaný termín náměstí pronajato pro zastupitele. Krajský soud však s bohumínskými radními nesouhlasil a zákaz první demonstrace zrušil. Důvody zákazu Bohumínských nebyly podle soudu dost jasné. Demonstrace se tak konat může.

Prohlášení NSJ 9/2005
K postupu nemocnice sv. Anny v Bruselu

20.05.2005 Politická strana Národní sjednocení (NSJ) upozorňuje touto cestou českou veřejnost na skandální postup nemocnice sv. Anny v Bruselu, která odmítla poskytnout českému pacientovi akutní pomoc ve chvíli, kdy mu šlo o život (měl neprůchodná střeva), protože neuznala jeho evropský (!) průkaz pojištěnce, který mu měl automaticky zajistit stejnou zdravotní péči, na jakou mají nárok Belgičané. Klidně byl po té, co odmítl zákrok uhradit hotově, ponechán tři dny v suterénu nemocnice. Máme ještě v dobré paměti, co bylo řečí o "vzájemné pomoci, toleranci a úctě" starých a nových členských zemí Evropské unie. Konfrontujme tyto plané řeči s postupem nemocnice sv. Anny v Bruselu(!). Jistě všichni z postupu nemocnice cítíme onen pro všechny Čechy tak ponižující přístup k "untermensch"? A není to poprvé, co nějaké nemocniční zařízení na západ od našich hranic zvolilo podobný postup. NSJ vyzývá vládu České republiky, která je zatím ještě stále zodpovědna za realizaci vyjednaných "přístupových podmínek" v praxi, k nekompromisnímu postupu ohledně důkladného vyšetření tohoto případu a zveřejnění výsledků tohoto šetření. Zároveň slibujeme, že budeme této kauze i nadále věnovat zvýšenou pozornost.

Ani den hájení zločinecké Paroubkově protektorátní vládě

NTA / Květen 2005 Úvaha o tom, jestli by „Paroubkova“ vláda měla dostat obvyklých sto dnů hájení, je pro českého vlastence nepřijatelná. Ne sto dnů hájení, ale sto ran bičem by měli dostat vlastizrádci, kteří jako hlavní prioritu mají prosazení tzv. euroústavy, která je faktickým zničením samostatnosti českého státu. Tato vláda je pokračováním agónie vlády zkorumpovaných elit, jak jsme toho svědky od listopadu 1989. Roko Paroubek si vyjednal podporu pro tuto „zimní“ vládu za pomoci vydírání a kšeftování. Názornou ukázkou je získání podpory Petra Lachnita, všehoschopného kariéristy, kterému slíbil místo poradce. Je příznačné, že právě ve chvíli kdy byl odsouzen za korupci a okrádání Lachnitův dlouholetý poradce Munzar. Tato vláda si zaslouží pouze pohrdání a občané by se měli zformovat k aktivnímu odporu proti této korupčnické bruselské protektorátní vládě. Je příznačné, že podle posledních průzkumů má vláda podporu pouhých 14 procent občanů.

Prohlášení NSJ 8/2005
K 60. výročí konce II. světové války

08.05.2005 Politická strana Národní Sjednocení (NSJ) v dnešních dnech s úctou vzpomíná na oběti a hrdinství těch, kteří položili svoje životy za svobodu českého národa. Naše vlast se jako první v Evropě stala již v roce 1938 obětí německého národně-socialistického šovinismu. Této události předcházela zrada ze strany liberálních demokracií a zbabělost hlavy tehdejšího československého státu. Proto se NSJ i dnes připojuje k hlasu těch, kteří se v oněch pohnutých dnech na počátku celosvětového válečného konfliktu postavili proti rozhodnutí prezidenta Dr. Edvarda Beneše vydat bez boje naše výsostné území do rukou nepřítele. ... » více

Národní pětka si připomněla pochodem Prahou smutné výročí vstupu ČR do EU

NTA / Květen 2005 Praha – Národní síly sdružené v Národní pětce si 1. května připomněly smutné roční výročí vstupu ČR do Evropské unie (EU). Vlastenecké politické strany (Národní strana, Dělnická strana, České hnutí za národní jednotu, Republikáni Miroslava Sládka a Národní sjednocení) si tento den ztráty národní suverenity připomněly pochodem členů a příznivců těchto stran středem Prahy. Akci zahájil svým projevem na Staroměstském náměstí předseda koordinační rady Národních sil Mgr. Jan Skácel, který ve svém projevu poukázal na historické souvislosti vstupu ČR do EU a připomněl oběti českých vlastenců v boji za samostatnost českého státu. Následoval projev předsedkyně Národní strany Petry Edelmannové, která se kriticky vyjádřila k euroústavě a vyzvala přítomné k odmítnutí tohoto dokumentu. Na závěr promluvil předseda Národního sjednocení, který ostře odsoudil politickou ideologii „evropeismu“ a poukázal na nebezpečí propojení organizovaného zločinu s evropskými a domácími politickými představiteli. Poté se průvod více než stovky občanů vydal za skandování hesel proti EU na pochod Starým městem. Přes Karlův most došli jeho účastníci na Malostranské náměstí, kde účastníci zazpívali státní hymnu. Národní sjednocení zde svou účast ukončilo a ostatní účastníci pokračovali do Tomášské ulice před kancelář Sudetoněmeckého landsmanšaftu, kde vyjádřili svůj protest proti přítomnosti SL v ČR.

Paroubek i Gross jsou loutky nadnárodních loutkářů

NTA / Květen 2005 Všechny dosavadní informace naznačují, že premiér Paroubek patří do stejné zájmové a klientelistické skupiny jako Stanislav Gross. V této souvislosti je dobré si uvědomit, že to byl právě Paroubek, který Grosse pro sociální demokracii objevil a přivedl ho do ČSSD. V této souvislosti se otázka, zda je Paroubek loutkou Grosse jeví jako nepodstatná, neboť ani jeden není svým pánem a oba slouží stejnému bratrstvu v roli loutek. Oba jsou premiéry loutkových protektorátních vlád řízených z Bruselu. Bruselské bratrstvo je pouze mocenským nástrojem nádnárodních finančních oligarchů úzce propojených s mediálními mágy a bossy nadnárodního organizovaného zločinu. ... » více

Ano Evropě – ne euroústavě a „proevropské“ ideologii

NTA / Květen 2005
Projev předsedy NSJ přednesený na demonstraci proti EU na 1. máje v Praze
Před rokem byla naše země pomocí masivní mediální kampaně a brutální diskriminací kritiků dostrkána do Evropské unie. Za takzvanou „proevropskostí“ vlády se schovává pouze její lokajský protektorátní charakter. Jedná se tedy v podstatě o snahu dosadit jakoukoli vládu, která by zajistila dostatečně jednostrannou kampaň pro schválení tzv. euroústavy, která ve skutečnosti znamená dobře utaženou smyčku na krku národa. Pro její schválení udělají bruselští hegemoni cokoli, včetně zničení vlastních politických projektů a osobností. ... » více

Má demokracie ještě nějakou šanci?

NTA / Duben 2005 Až dodnes jsem byl přesvědčeným zastáncem demokracie. Události několika posledních dnů v naší vlasti (také cítíte jistou rozpolcenost při užívání tohoto pojmu, protože je v současnosti u nás mnohými vnímán pejorativně a jeho užitím si autor koleduje o vizitku zpátečníka?) mne však donutili se hlouběji než dříve, což samozřejmě nemusí znamenat, že dostatečně důkladně, zamyslet nad svým dosavadním přesvědčením. A hned na začátku musím říci, že jsem dospěl k názoru, že je-li toto, v čem dnes v České republice žijeme, demokracie, nemohu být již nadále s čistým svědomím jejím vášnivým stoupencem. Ale po pořádku. ... » více

Braňme se instalaci loutkové
bruselské protektorátní vlády

NTA / Duben 2005 Za takzvanou „proevropskostí“ vlády se schovává pouze její lokajský protektorátní charakter. Jedná se tedy v podstatě o snahu dosadit jakoukoli vládu, která by zajistila dostatečně jednostrannou kampaň pro schválení tzv. euroústavy, která ve skutečnosti znamená dobře utaženou smyčku na krku národa. Pro její schválení udělají bruselští hegemoni cokoli, včetně zničení vlastních politických projektů a osobností. ... » více

Rodina a liberalismus

NTA / Duben 2005 Co je to rodina? Kdyby tuto otázku někdo položil ještě před sto lety, dočkal by se patrně poklepání na čelo. Jenže dnes se tímto kdysi samozřejmým pojmem zabývají i legislativci. Např. německé zákonodárství definuje rodinu jako libovolné společenství lidí, kde jsou děti. Že do této „definice“ se dá vměstnat téměř vše od polygamních komunit až po registrované partnerství, je logické. ... » více

Zpět k pramenům

NTA / Duben 2005 Chce-li kdo porozumět příčinám současného dění, musí do minulosti, a to nejen vlastního národa, ale i Evropy. Nesmí ale sjet do vyjetých kolejí falešných výkladů, které se zde už 150 let praktikují (tedy nejen v době bolševiků). A musí vzít v potaz i existenci a směr oněch „podmořských proudů“, které ovlivňují „počasí“ celých kontinentů (!), ale které školské učebnice nezmiňují. ... » více

Výzva národních sil k občanům ČR

Duben 2005 Vážení spoluobčané! Národe český, moravský a slezský!
V těchto pohnutých dnech stojí naše země znovu na křižovatce dějin. Všem je stále zřejmější, že korupcí prolezlý zločinec Stanislav Gross a jeho levičácká kamarila podporovaná komunisty definitivně končí. Je to osvobozující chvíle pro celý český národ a šance vydobýt si znovu ztracenou svobodu. Cesta ke skutečné svobodě bude však ještě dlouhá a klikatá. Nejprve musíme všemi prostředky donutit hroutící se Grossovu vládu k demisi. To je však jen první předpoklad. Druhým neméně důležitým předpokladem je neztratit paměť. » více

Přisluhovači komunistů

NTA / Duben 2005 Vcelku průhledná byla taktika KSČM při pátečním hlasování o vyjádření nedůvěry vládě S.Grosse, komunisté jednoduše chtěli vytěžit ze stávající vládní krize maximum politické moci a to se jim alespoň pro tuto chvíli 100% zdařilo. Budou to právě oni, kdo bude zásadně ovlivňovat veškerou činnost české vlády v nejbližších dnech a týdnech. A lze se důvodně domnívat, že tato vláda bude muset při svých rozhodnutích brát na názory komunistů,bude-li chtít do budoucna ještě nějaká rozhodnutí přijímat, značný ohled. ... » více

Gross opět zvolen? Příznivá zpráva!

NTA / Březen 2005 Brněnský víkendový chural strany růže opět přímo ukázkově demonstroval vnitřní rozvrat této ještě nedávno nejsilnější české partaje. Jako již po kolikáté jsme byli svědky tradičního socanského džihádu, kdy se "přítel příteli" stává vlkem, někdy i prasetem a nebylo dokonce daleko k přechodu od verbální diskuze k ruční výměně názorů. I takto může být zjednodušeně informováno o jednání nejsilnější vládní strany. Nepodceňujme však výsledky sjezdu, mohou mít v nejbližší době dosti závažný dopad na naše životy.Osobně se domnívám, že sjezd dopadl nejlépe, jak mohl a to z následujících důvodů: ... » více

NSJ předalo prohlášení bojující za život
Terri Schiavové na velvyslanectví USA

NTA / Březen 2005 Praha - Politická strana Národní sjednocení (NSJ) předala 30. března na velvyslanectví USA v Praze prohlášení, v kterém důrazně protestuje proti eutanázii, která je prováděna v USA na paní Terri Schiavové. Zástupci NSJ přečetli v odpoledních hodinách před velvyslanectvím prohlášení, v kterém označují tento postup justice v USA, za nebezpečný průlom k celosvětovému zavádění eutanázie. Vyzývají také k záchraně paní Terri Schiavové, která je vražděna odepřením tekutin a výživy na žádost svého manžela. Prohlášení přijal od zástupců NSJ pověřený úředník a potvrdil příjem vlastním podpisem. Po rozhovoru, který poskytl předseda NSJ před ambasádou přítomným médiím byla akce ukončena.

Prohlášení NSJ 7/2005
K postupné eutanázii prováděné v USA na Terri Schiavové

26.03.2005 Politická strana Národní sjednocení (NSJ) protestuje proti pomalému vraždění paní Terri Schiavové (41), jejíž osud definitivně zpečetil nejvyšší soud USA, který odmítl zasáhnout do případu, a tím vyhovět rodičům, aby byla opět napojena na vyživovací systém. Terri Schiavová byla odpojena z rozhodnutí floridského státního soudu. ... » více

NSJ pořádá shromáždění na podporu umírající Terri Schiavové

Politická strana Národní sjednocení (NSJ) pořádá před velvyslanectvím USA v Praze ve středu 30. března od 16. hodin shromáždění na podporu umírající Terri Schiavové.
NSJ při této příležitosti předá velvyslanectví NSJ svůj protest proti představitelům soudní moci v USA, kteří se svým postojem fakticky přihlašují k vraždě nevinného člověka.

Sněm NSJ očima nezávislého novináře

NTA / Březen 2005 Měl jsem tu čest účastnit se celostátního sněmu politické strany Národní Sjednocení. Byl jsem na tento sněm pozván jako nečlen spolu s jinými, jako pozorovatel, novinář. A to asi zejména proto, abychom mohli takto svědčit o průběhu sněmu. Co totiž napíší lidé stojící vně strany, bude vždy působit více objektivně, než kdyby to říkali sami o sobě členové NSJ. ... » více

Zpráva předsedy o činnosti strany přednesená na 4. sněmu NSJ

12.03.2005 Vážení přátelé, když máme hodnotit uplynulé období, musíme se vrátit do doby, kdy na podzim 2003 měla NSJ 41 členů. Po odchodu bývalého předsedy Mgr. Jana Skácela do ČHNJ a s ním dalších třiceti členů, měla strana zůstatek 11 členů. Zanikla pražská organizace a spolu s ní organizace v Tišnově, Jablonci a v Mostě. Jediná konsolidovaná MO zůstala v Kladně. To je však již naštěstí minulost. Od minulého mimořádného sněmu, který se konal 13. prosince 2003 jde NSJ stále nahoru a v současné době patří mezi opory české národně-konzervativní politiky. ... » více

Jeden dopis v proměnách času

NTA / Březen 2005 V dusivě mrtvolném klimatu 70. let 20. století jsem prožíval jenom málo radostí. Takovou první radostí byla zpráva z Chile, kde 11. září 1973 generál Augusto Pinochet bolestivě klepnul bolševiky přes prsty, však také dlouho pofoukávali svoje bebíčko… Druhou takovou radost mi způsobil samizdat, který jsem dostal už ani nevím od koho asi v půli roce 1975 s tím, abych ho co nejvíce rozmnožil a dal svým známým. Učinil jsem tak: pětkrát jsem ho rozmnožil přes kopíráky a průklepáky – kdo už dneska ví, co to je …? ... » více

Sněm NSJ potvrdil současné vedení i vůli pokračovat v Národní pětce

NTA / 14.03.2005 Praha – Čtvrtý celostátní sněm politické strany Národní sjednocení (NSJ), který se konal 12. března 2005 v Praze potvrdil současné vedení i kurs strany včetně spolupráce v rámci národních sil v Národní pětce. Předsedou strany, byl znovu zvolen současný předseda František Červenka. Místopředsedy byli zvoleni znovu Jan Pavlovčín a Bohuslav Šimek. Nově byl do funkce místopředsedy strany zvolen předseda pražské organizace NSJ Martin Čejka, který je zároveň zástupcem NSJ u Evropského Frontu Národů. Sněm přijal zprávu o činnosti strany za uplynulý rok, kterou přednesl předseda NSJ a schválil programovou komisi, která se bude zabývat inovací programu strany. Po živé diskusi sněm schválil rozhodnutí předsednictva o zapojení NSJ do integračních procesů národní pravice. Sněm potvrdil rozhodnutí podílet se na projektu Národní pětky a kandidovat do voleb v roce 2006 spolu s dalšími čtyřmi stranami DS, ČHNJ, RMS a NS na kandidátce Národní strany. Sněm rovněž vyjádřil jednoznačnou podporu kandidátovi NSJ na celostátního lídra Národní pětky. Jako hosté vystoupili na sněmu předseda Vlastenecké fronty David Macháček, předseda Dělnické strany Tomáš Vandas a předseda Svatováclavského národního sněmu Mgr. Petr Bahník.

Národní síly vyzývají premiéra Grosse k demisi

NTA / 09.03.2005 Představitelé Dělnické strany, Národního sjednocení, Českého hnutí za národní jednotu a Národní strany se rozhodli vydat toto společné prohlášení:
1) Stávající politická situace vede k postupné destabilizaci společnosti, ze které mohou získat jen stoupenci minulého režimu. Jsme přesvědčeni, že je ohrožena sama podstata naší svobody. Současná vládní garnitura, korupčnické klany, organizovaný zločin a temné síly totality, k sobě, jak se zdá, našly cestu.
2) Požadujeme tímto po premiéru Grossovi okamžitou abdikaci. V případě, že k tomuto kroku nenajde sílu, vyzveme občany České republiky k občanské neposlušnosti a postavíme se hrdě do čela národního odporu.
V Praze dne 9. března 2005 - Za Národní sjednocení předseda František Červenka • Za Dělnickou stranu předseda Tomáš Vandas • Za České hnutí za národní jednotu místopředseda Jan Skácel • Za Národní stranu předsedkyně Petra Edelmanová

Pane ministerský předsedo Grossi odstupte!!!
Projev předsedy NSJ pro demonstraci za odvolání Grosse 9.3. 2005

NTA / 09.03.2005 Vážení přátelé, sešli jsme se zde, abychom znovu vyjádřili hluboké rozhořčení nad jednáním i arogantním vystupováním premiéra Grosse a žádali jeho odstoupení. Nejde přitom primárně o jeho podivné finanční triky (novináři správně poukazují na fakt, že umazané ruce má v tomto směru kdekterý politik), situace je mnohem vážnější! Zvážíme – li druh podnikání , s nímž je spjata premiérova rodina, minulost osob, jimiž se premiér dlouhodobě obklopuje, podivné fungování policejních týmů Mlýn a Zubr, i zprávy o nelegálním odposlechu telefonů politicky angažovaných osob, nemůžeme se ubránit dojmu, že v ohrožení je sama podstata naší svobody. Korupčnické klany, organizovaný zločin a temné síly totality k sobě jak se zdá našly cestu. ... » více

Že by další "Vítězný únor"?

NM / Leden 2005 Před každým důležitým sjezdem strany růže nebo jejím důležitým rozhodováním(např. před volbou prezidenta) pravidelně nastává čas, kdy se "přítel příteli" stává vlkem. Vynořují se různé "Bambergy, Olova či Podsedice dokladující skutečné poměry v ČSSD, poměry plné falše, přetvářky, závisti, udavačství a především intrikánství v takové míře, v jaké se vyskytují snad pouze ve stupidních jihoamerických telenovelách, v "Dallasu" nebo "Dynastii". Každá další provalená kauza dokumentuje nesoudržnost nejsilnější vládní strany hraničící s možným nastupujícím procesem rozkladu. ... » více

Prohlášení NSJ 6/2005
NSJ požaduje demisi premiéra Grosse

11.02.2005 Politická strana Národní sjednocení (NSJ) požaduje demisi premiéra ČR Stanislava Grosse. NSJ je přesvědčena, že poslední události kolem financování premiérova bytu poškozují pověst ČR v zahraničí. Pro občany České republiky je neúnosné, aby v čele vlády stál člověk, který opakovaně lže a mění svá vyjádření ohledně svých finančních poměrů. ... » více

Předstupeň světovlády

NTA/ Zeit-Fragen z 23.8.2004
50. setkání bilderbergské skupiny 3.– 6. června 2004 ve Strese u Lago Maggiore.
Letošní konference bilderbergské skupiny skončila ve Strese 6.června. Jak se dalo očekávat, velké německy vydávané deníky se o ní nezmínily, přinejmenším nebylo možno zjistit, že by tomu bylo jinak. A to bez ohledu na to, že na ní bylo i v tomto roce přítomno mnoho vlivných představitelů sdělovacích prostředků, zejména Mathias D. Nass z deníku Die Zeit, Martin H. Wolf z londýnských Financial Times, Donald E. Graham z Washington Post, Gianni Riotta z Corriere della Serra a Hasan Cemal z tureckých novin Milliyet Newspaper. Při tom se ovšem na internetu objevilo, že letos přinesly sdělovací prostředky v Italii, Francii, Anglii a Holandsku zprávy o této konferenci. Účastnil se jí rovněž Juan Luis Cebrian jako zástupce ve Vídni sídlícího Mezinárodního tiskového institutu ( International Press Institute ). ... » více

Prohlášení Akce Národní Obnovy: 1/05
K projednávání zákona o registrovaném partnerství

NTA - 10.2.2005 K chystané novelizaci zákona o rodině, v jehož rámci má být prohlášeno za legální formu soužití tzv. registrované partnerství osob téhož pohlaví, vydává A.N.O. toto zásadní prohlášení: Vyzýváme poslance PSP, aby hlasovali proti tomuto návrhu. K tak jednoznačnému stanovisku nejsme motivováni snahou diskriminovat občany jiné než heterosexuální pohlavní orientace. Jsme přesvědčeni, že jejich občanská a lidská práva nejsou v naší republice ani v nejmenším pošlapána, homosexuálové mohou zastávat a také zastávají všechna zaměstnání včetně vedoucích funkcí. Jako věřící křesťané považujeme homosexuální formu soužití za hřích a protipřirozené jednání, zároveň ale, se stavíme proti jakémukoliv pokusu kvalifikovat dobrovolný homosexuální pohlavní styk dvou dospělých osob jako trestnou činnost. Nedomníváme se přitom, že by právě toto homosexuálům v naší zemi a kdekoliv jinde v Evropě hrozilo. ... » více

Prohlášení NSJ 5/2005 Ke skandálnímu rozhodnutí MMR
o přidělování dotací na byty přistěhovalcům

3.02.2005 Politická strana Národní sjednocení je na nejvyšší míru pobouřena postupem ministerstva pro místní rozvoj (MMR) v oblasti dotací bytové výstavby. Ze zprávy uvedeného ministerstva publikované na teletextu ČT totiž vyplývá, že tento vrcholný orgán veřejné moci a správy přidělí státní dotaci na výstavbu nových bytů pouze těm městům a obcím, které vyčlení každý dvacátý takto vytvořený byt azylantům. Tím dochází v naší zemi k paradoxnímu stavu, kdy v jedné chvíli je médii sám premiér usvědčen z podezřelých machinací vedoucích k získání peněz na pořízení nového bytu a v tu samou dobu jím řízená vláda prosazuje bezplatné přidělování nových bytových jednotek lidem, kteří se na prosperitě naší společnosti nijak nepodílejí. ... » více

Pokroucený obraz "českých ghett"

NTA - Leden 2005 Společnost Člověk v tísni zahájila propagační kampaň pod názvem "Likviduj! Česká ghetta". První, čeho si při návštěvě stránek www.ceskaghetta.cz všimneme je, že se lidé z této organizace snaží tím, že iniciativu odstartovali právě v techto dnech, zneužít použitím slova "ghetto" v názvu akce šedesátého výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim. Spojovat nezměrné utrpení nevinných obětí nacistické lůzy s vystěhováním občanů, kteří se dlouhodobě chovají asociálně, do míst, kde alespoň nebudou škody, jimi způsobené, tolik na očích, je přinejmenším nevkusné. Dále může až překvapit razance, s jakou se pokouší tato - Českou televizí štědře podporovaná „neziskovka” - svalit primitivně vinu za bědné životní podmínky v místech pro neplatiče nájemného na majoritní společnost místo těch, kteří si za svou tíživou situaci v drtivé většině mohou jedině sami - samotných neplatičů. Člověk v tísni přitom nepřináší žádné řešení, pouze klasicky socialisticky rovnostářsky apeluje: všichni mají právo na určitý životní standart a ti zodpovědnější a pracovitější by se měli postarat o flákače a bordeláře, byť by si za svou situaci 100x mohli sami. ... » více

Komuniké z jednání národně orientovaných politických stran a hnutí

NTA - 29.01.2005 Zástupci zúčastněných stran a hnutí, Republikáni Miroslava Sládka, Dělnické strany, Národního sjednocení, Českého hnutí za národní jednotu a Národní strany se na společném jednání konaném dne 29. ledna 2005 usnesli na následujícím:
1) jsou rozhodnuti jít společně do voleb v roce 2006 pod praporem a na kandidátce Národní strany
2) za tímto účelem jsou rozhodnuti vytvořit Koordinační radu, která zpracuje společný politický program a bude řídit volební kampaň
3) účelem tohoto společného postupu je hájit národní zájmy České republiky na základě tradičních hodnot.
V Praze dne 29. ledna 2005 - Republikáni Miroslava Sládka: Zdeněk Krampera, Ljulin Christov • Dělnická strana: Tomáš Vandas • Národní sjednocení: František Červenka, Jan Pavlovčín • České hnutí za národní jednotu: Jan Skácel, Jiří Šoler • Národní strana: Dušan Kučera, Pavel Sedláček.

Prohlášení NSJ 4/2005 K chystanému zavádění identifikačních čipů v zemích EU

18.01.2005 Politická strana Národní sjednocení (NSJ) je znepokojena informacemi o připravovaném zavádění identifikačních čipů občanům v zemích Evropské unie. Podle informací, které přinesla MF Dnes 10. 1. 2005, byl tento projekt již zahájen. Informace je o to závažnější, že své svědectví o začátku tohoto projektu přinesl ve svém článku místopředseda Evropského parlamentu Miroslav Ouzký (ODS). Podle něho již byla schválena zpráva o čipování občanů v evropském pase. Zatím bude čip obsahovat biometrické prvky, tedy informace jedinečné pro každého jednotlivce, později se uvažuje o zavedení čipu, jež na dálku bude rozeznávat osobu a její identifikaci. ... » více

Pronárodní subjekty se znovu sešly v Praze 15. ledna 2005

NTA/rrk - Leden 2005 Praha - V sobotu 15.ledna proběhlo druhé kolo jednání předsedů a místopředsedů pronárodních subjektů za účelem sjednocení před parlamentními volbami v roce 2006. Mimo hlavní účastníky Republikány Miroslava Sládka (RMS), Národní sjednocení (NSJ), Dělnickou stranu (DS), České hnutí za národní jednotu (ČHNJ) a Národní stranu (NS), se jednání v roli pozorovatele účastnili i zástupci Pravého bloku. Představitelé jednotlivých politických stran tlumočili stanoviska svých vrcholných orgánů k návrhu na jednotnou kandidátku do parlamentních voleb v roce 2006. Národní strana představila svůj návrh, aby zúčastněné subjekty kandidovaly na kandidátní listině Národní strany. Tento návrh plně podpořili zástupci ČHNJ. Předseda Dělnické strany poukázal na nevhodnost použití tohoto názvu vzhledem k malé vypovídací hodnotě o účasti více subjektů na kandidátce. Jako vhodnější možné řešení, navrhl předseda NSJ aby se některá ze stran přejmenovala a přijala název, který by plně vyjadřoval spojení více subjektů v jedné akci. Současně předseda NSJ navrhl pro takový účel název „Národní šance 2006“. Na přímý dotaz Národní strany zda by NSJ bylo ochotno tuto roli volebního nosiče pro parlamentní volby 2006 vzít na sebe a dočasně se proto vzdát svého názvu, odpověděl předseda NSJ kladně. Představitelé RMS nezaujali k předneseným návrhům jednoznačný postoj, neboť jejich konečné stanovisko vyplyne až ze zasedání předsednictva RMS. Třetí kolo rozhovorů bylo stanoveno na 29. ledna 2005.

Prohlášení NSJ 3/2005 • NSJ vyzývá k odmítnutí euroústavy
a požaduje referendum do konce roku

15.01.2005 Politická strana Národní sjednocení (NSJ) požaduje vypsání referenda o přijetí euroústavy ještě do konce letošního roku. Připojuje se tím tak k návrhu, který podala v senátu ODS. Referendum o euroústavě je natolik závažný krok, že není možné ho spojovat s termínem voleb jak navrhuje vládní koalice. ... » více

Prohlášení NSJ 2/2005 o kritické situaci v bezpečnostních složkách ČR

15.01.2005 Politická strana Národní sjednocení opakovaně poukazuje na stále se zhoršující situaci v bezpečnostních složkách ČR. Kromě pronikání organizovaného zločinu do nejvyšších policejních složek, jako jsme tomu svědky v kauze „Berdych“, rostoucího počtu odposlechů, jsme zároveň svědky vytváření speciálních policejních týmů pracujících v naprostém utajení a podléhajících pouze bývalému ministru vnitra Stanislavu Grossovi. ... » více

Reflex propaguje drogy a dopouští se trestného činu

NTA - Leden 2005 Abych se hned na úvod přiznal, ani já nepatřím mezi odborníky na drogovou problematiku, přesto mi to nedá a jako vcelku pravidelný čtenář týdeníku Reflex musím i já vyjádřit své pochybnosti nejen nad přinejmenším kontroverzní záštitou časopisu Reflex nad akcí s výmluvným názvem "Canabis cup", ale i nad "nezávislostí" veškerých článků, jež v tomto periodiku publikuje na drogové téma J.X.Doležal. Jsem totiž přesvědčen, že vedení časopisu neuvážilo mnohé souvislosti pořádání takovéto akce a v lepším případě nevědouc, co činí, kývlo na aktivitu zmíněného propagátora "hulení" a spojilo jméno svého periodika s pořádáním této akce. To se ovšem dopustilo vážného (logického i právního) pochybení a lze pouze doufat, že orgány státní moci a správy naleznou tolik odvahy, aby se striktně řídily dikcí zákona a nehledíc na značný mediálně-politický vliv pachatelů po zásluze nejen iniciátora, ale i garanta celé akce potrestaly. ... » více

Prohlášení NSJ 1/2005 k pronásledování bojovníka
proti komunismu generála A. Pinocheta

12.01.2005 Politická strana Národní sjednocení (NSJ) protestuje proti justičnímu šikanování, kterému je již 7. rok vystaven nekompromisní chilský bojovník proti terorismu a komunismu, generál Augusto Pinochet. Šikanování začalo v říjnu 1998 zatčením A. Pinocheta; bez ohledu na jeho těžká onemocnění byla na něj uvalena šestnáctiměsíční vazba v „demokratické“ Velké Británii. V prosinci 2004 šikanování pokračovalo tím, že chilský soudce uvalil na generála A. Pinocheta domácí vězení. Je to bezpříkladný nevděk chilské justice vůči člověku, který 11. září 1973 zachránil zemi od hladomoru v důsledku absurdních marxistických experimentů, kterým byla Chile vystavena za vlády promarxistického presidenta Allenda a jeho levičácké kliky. ... » více

Zvažme znovu obnovení trestu smrti

NTA - Leden 2005 Prakticky den co den se k nám dostávají zprávy o všemožných zvěrstvech, jichž se dopouští jednotlivé lidské bestie, či dokonce organizované bandy. Přitom i v dané oblasti existují excesy, které připoutají pozornost » více než ostatní a znovu svou surovostí a tragičností relativizují dominující pseudohumanistický přístup k užívání absolutního trestu. ... » více

Zkažené víno Arnošta Goldflama

NTA - Leden 2005 Známý lidumil Arnošt Goldflam se ve svém glosáři „Z žabí perspektivy“ v 1. letošním čísle časopisu Konec konců zamýšlí nad pro něj palčivým tématy. Začíná poměrně standardně skuhráním na politiky. Je to již klasická disciplína a vědci možná brzy dospějí k názoru, že prospívá zdraví duše i těla. ... » více

Češi a vymírání, důchody, příliv imigrantů a názory odborníků

Altermedia - Leden 2005 Dle názorů jistých odborníků český národ vymírá. Údajně to dokládají statistiky za posledních cca 15 let. Stejní odborníci pohotově nabízejí jediné možné řešení. Pokud jejich recept český národ nepřijme, vypadá to, že se mu zle povede. Zkusme se tedy čistě logicky zabývat jejich recepty a argumenty. ... » více

Železného „česká“ cesta a jiné báchorky

Altermedia - Leden 2005 Dne 20.12.2004 vyšel v MF Dnes v rubrice Názory článek na soukromotelevizní téma s názvem „Kde je deset miliard?“ autora Bohumila Doležala. Autor zde poněkud svérázně, jak je ostatně jeho zvykem, odhaluje příčiny toho, proč každého obyvatele českého státu stály majetkové přesuny kolem TV Nova zhruba jednu tisícikorunu. A dochází k následujícím závěrům: „Kompetentní kruhy byly v první polovině devadesátých let ovládány představou, že licence na celoplošné TV vysílání je rodinné stříbro, které neradno svěřit nenechavým rukám cizákovým. Přednost má, řečeno s Palackým, Čech rodu slovanského.“ ... » více

Zločinec nebo hrdina?

Chilská justice chce postavit před soud téměř devadesátiletého, dnes již vážně nemocného generála Augusta Pinocheta, bývalého prezidenta této latinskoamerické republiky, jemuž je dávána vina na vraždách několika tisíc lidí po 11. září 1973. Pinochet stál tenkrát v čele vojenské junty, která svrhla prokomunistickou vládu prezidenta Salvadora Allendeho. Osobnost stařičkého generála dodnes rozděluje nejen Chilany, ale vůbec světovou veřejnost včetně katolíků. Jedni v něm vidí hrdinu, který zachránil zemi před komunismem, jiní ho považují za sprostého vraha a zločince. Jaká je vlastně pravda? To nás zajímá i jako věřící katolíky – a to jak z důvodů morálních, tak i proto, poněvadž část tehdejší katolické hierarchie v Chile byla obviňována z podpory Pinochetova režimu. ... » více


Smrt Západu? (recenze knihy P. Buchanana)

Americký publicista Patrick Buchanan patří k těm Američanům, kteří budí úctu a respekt. Právem je ho možno nazvat "svědomím Ameriky". Ročník narození 1938, povoláním novinář, televizní komentátor, posléze poradce prezidenta Reagana. Je tradičním katolíkem, žije ve spořádaném harmonickém manželství. Dvakrát se neúspěšně ucházel o post prezidenta USA za Republikánskou stranu a sice ve volbách r. 1992 a 1996. Jeho program byl založen na požadavku zákazu potratů a ochraně rodiny a morálky. ... » více


Proti "fašounům" dovoleno vše

V internetovém médiu ChristNet po volebních výsledcích pražského kandidáta do Senátu Petra Švece z NSJ (necelé 1 proc. hlasů) napsal novinář MFDnes Jan Ziegler: "Přeji Malému stejný výsledek....Fašouni nebudou mít nikde šanci." K tomu je možno dodat: Pokud by ji měli, tak nebude problémem je o ni připravit. Jakýmikoliv metodami. Účel posvěcuje prostředky. Tuto zásadu, lživě připisovanou jezuitům, uplatnili právě v těchto volbách liberálové vrchovatou měrou. .... » více


Morálka a právo musí mít přednost před ekonomikou
Rozhovor pro Mez. report

Pane doktore, je známo, že se cítíte jako ryba ve vodě při pedagogické a publicistické práci. Proč jste se rozhodl najednou vstoupit na politické kolbiště?
Již delší dobu pociťuji jako vážnou újmu, že z politických diskuzí téměř vymizely takové hodnoty jako morálka a vlastenectví, které mají svůj původ v křesťanství. .... » více


Jakým jsme národem?

Vracel jsem se nedávno z rakouského poutního místa Mariazell domů do Brna přes hraniční přechod Hatě-Znojmo. Byl jsem šokován. Celá cesta od hranic přes Znojmo až na výjezdovou silnici k Brnu je doslova lemována domy s nápisy „Sex-shop“, „Night-club“ nebo „Gentlemans-club“, všude záplava růžových světýlek, ohlašujících zahraničním turistům, že pokud si chtějí užít sexuálních radovánek, tak mají veliký výběr. Nicméně to nestačí, pokud mne informovali znalci, tak další hanbince se podél této cesty ještě staví. ... » více


Pro katolíky je členství v EU nepřijatelné

Nejdiskutovanějším problémem, jenž stojí před námi, je členství ČR v EU. V naší veřejnosti jsou nadšenci pro tuto variantu, vyskytují se též euroskeptikové, většině obyvatelstva je to však lhostejné. Naše vládní socdemácká garnitura však dělá všechno pro to, abychom v EU byli co nejdříve. "Smluvně opoziční" ODS je sice v tomto umírněnější, ovšem zároveň farizejštější, neboť kdyby ČSSD v jejím "huráevropanství" mírnila, tak by situace vypadala poněkud jinak. To jsou ovšem politické strany, u nichž nás tento postoj nepřekvapuje. Nevycházejí z křesťanské hodnotové orientace. ... » více


Kristovo "Běda" moderním farizeům, zákoníkům a všem pokrytcům

- Běda vám, humanisté a moderní farizeové, kteří zasedáte v nadnárodních grémiích pro dodržování lidských práv, kteří řídíte světovou politiku a soudíte zločiny proti lidskosti: .. » více


O kapitalismu

S velkým zaujetím jsem si přečetl článek Romana Jocha „O socialismu“. S jeho tezemi až na malé výhrady souhlasím, ale mám určité pochybnosti. K tomu, co pan Joch tvrdí, je totiž dle mého názoru nutno ještě něco důležitého dodat. Když se řekne A, musí se říci i B. Obávám se, že toto B autor neřekl. ... » více


Jsi katolík? Boj se!

V rámci pokoncilní euforie mnozí církevní hodnostáři neustále skloňují ve všech pádech slova "dialog" a "spolupráce", adresovaná všem nekřesťanům: mohamedánům, buddhistům, judaistům, ateistům, nenáboženským sekularistům atd. Ti všichni jsou "naši bratři", s nimiž bychom prý neměli polemizovat, ale přátelsky spolupracovat při obraně míru a budování lepšího, lidštějšího světa. Samozřejmě katolický křesťan je povinen tyto všechny milovat, prokazovat jim skutky tělesného a duchovního milosrdenství, modlit se za ně a přát jim spásu (kterou ovšem najdou pouze tak, že uvěří v Ježíše Krista a přijmou křest v Katolické církvi), ale spolupracovat ve věci míru a lepšího světa? ... » více


Jak jsem se nestal docentem; aneb mafianismus v habilitačním řízení

Pro vysokoškolské pedagogy je docentura nejen otázkou prestiže, nýbrž v mnoha případech i nutnosti. Sám k nim patřím a vnímám patřičné tlaky v tomto směru jak na mne, tak i na mé kolegy. Jsou země, kde je habilitace jednoduchou záležitostí: dobře učíš, máš dostačující publikační činnost, jsi loajální vůči instituci, na níž působíš - proto ti nebudeme dělat problémy, jsi u nás na fakultě už 20 let, zasloužíš si tedy plným právem docenturu, po dalších letech profesuru. Tak to platí v Polsku, v Rakousku, v Itálii, ve Švýcarsku a leckde jinde ve světě, ne však v České republice. Tady je to záležitost exkomunistické mafie, transformované do zednářských lóží nebo jiných obskurních organizací. Učinil jsem v tomto ohledu osobní, velice trpkou zkušenost, kterou chci čtenářům předložit. ... » více


Katolická církev a autoritativní režimy

Pojem „autoritativní režimy“ je prodnešní média nejasný, nebo je až příliš jasný, jenomže média ho záměrně zkreslují. Co to znamená „autoritativní režimy“? Původ tohoto výrazu je odvozen od slova „autoritas, autorita“, čili moc. Vidíme, že každý politický režim se opírá o nějakou autoritu o nějakou moc v širším slova smyslu. Tak tomu bylo zvláště v dobách, kdy ještě byl evropský prostor prostorem víry, kdy se tedy moc opírala o autoritu nadpřirozenou, o autoritu Boží, proto také králové měli titul „Dei gratia“, z boží milosti. Jenomže tyto časy jsou už dvě staletí pryč. Panovník už od osvícenských dob je panovníkem z vůle lidu, stejně tak i každý jiný státní představitel. Vzpomeňme, že v 18. století Jean Jacques Rousseau, stejně jako Charles Montesquieu formulovali tézi o tom, že veškerá moc pochazí z lidu. Nikoli od Boha, nikoli shůry, nikoli tedy od nadpřirozené moci. ... » více


Ještě jednou o Salazarově Portugalsku

Článek v rubrice Civitas "O Salazarově Portugalsku" pod pseudonymem RP je vyčerpávajícím souhrnem informací. Žel, soupis literatury uvedený v závěru ukazuje, že autor čerpal pouze z publikací vydaných u nás, dokonce i z těch, které vyšly za komunistické éry. Nelze mu to zazlívat, protože literatury, jež by objektivně nastavila zrcadlo korporativnímu státu pod taktovkou Antonia Salazara, je v současné době jako šafránu. ... » více


Měl by se potrat zakázat?

I od mnoha věřících, ano, i od církevních hodnostářů se ozývají hlasy: Jsme proti potratům, ale není možno je zakázat, většina společnosti je schvaluje a pokud by chtěl nějaký politik jejich zákaz vnutit této většině, musel by použít násilí a to by znamenalo jednat proti svobodě svědomí druhých, což není správné, neboť je to protidemokratické. Představme si situaci, že by katoličtí politici měli možnost (například v demokracii pomocí kuloárových jednání a lobování, v případě autoritativního režimu administrativním nařízením) prosadit zákaz potratů i proti vůli většiny obyvatelstva. Jsou morálně oprávněni takto jednat či nikoliv? To je klíčová otázka naší úvahy. ... » více


Otevřený dopis - březen 2003

Milí bratři a sestry v Kristu! Jako katolíci jsme povinni milovat Církev a my ji skutečně milujeme. Láska k Církvi nám velí být také poslušnými vůči našim duchovním pastýřům a mít je v úctě. Tím spíše nás bolí, když ti, kteří mají být zástupci Krista na zemi, svým chováním dávají pohoršení a jednají zcela v rozporu s požadavky Pána Ježíše a s posvátnou Tradicí. Tady nemůžeme být poslušni zrovna tak, jako nebyli velcí světci. Příkladem může být sv. Kateřina Sienská, která právě proto, že Církev, toto mystické Tělo Kristovo, milovala snad více, než kdokoliv jiný v její době, dokázala vyřknout na adresu vysokého duchovenstva ostrá slova. ... » více


© 2010 Národní sjednocení | webmaster