/   Svátek má:
 

PODŘEZÁVÁNÍ ZVÍŘAT BEZ OMRÁČENÍ

Uvádíme jmenný seznam jatek, kde se provádí vraždění zvířat bez omráčení, tzv. halal u islamistů, a košer u Židů. Zvířata trpí strašlivou bolestí, zejména je to vidět u podřezávání skotu. V mnoha zemích Evropy tyto metody vraždění byly zakázány, avšak průnikem islámu musely vlády vraždění halal povolit. Za doby vlády nacionálního socialismu v Německé říši byly tyto bolestivé metody přísně zakázány.

Jmenný seznam jatek a provozovatelů v ČR po 1. dubnu 2015:

Jatka určená v rozhodnutí: VAIGL a SYN, spol. s. r. o. Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rachid Wehbe, Rustam Kayumov, Abdala El Bourno, Mashrab Kurbonov

Jatka určená v rozhodnutí: ZVOZD „Horácko“ družstvo Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Abdalla El Bourno

Jatka určená v rozhodnutí: LOVELAND, spol. s. r. o. Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rachid Wehbe, Rustam Kayumov, Abdalla El Bourno

Jatka určená v rozhodnutí: jatka Janov Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Maftah Rebai

Jatka určená v rozhodnutí: Střítež s. r. o. Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Abdalla El Bourno, Rachid Wehbe, Mashrab Kurbonov

Jatka určená v rozhodnutí: Jatka Bojmany s. r. o. Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Abdalla El Bourno, Rachid Wehbe, Mashrab Kurbonov

Jatka určená v rozhodnutí: Jatka Bojmany s. r. o. Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Abdalla El Bourno

Jatka určená v rozhodnutí: VAIGL A SYN, spol. s. r. o.Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rachid WEHBE, Rustam KAYUMOV, Abdalla EL BOURNOU

Jatka určená v rozhodnutí: LOVELAND, spol. s. r. o., Nýřany Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rustam KAYUMOV, Rachid WEHBE, Abdalla EL BOURNOU

Jatka určená v rozhodnutí: ZVOZD „Horácko“ družstvo Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Abdalla EL BOURNOU

Jatka určená v rozhodnutí: Biopark, s. r. o., Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Abdalla EL BOURNOU

Jatka určená v rozhodnutí: Jaroslav Bareš řezník, uzenář, Lužec nad Cidlinou Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rustam KAYUMOV

Jatka určená v rozhodnutí: I. H. Farm – jatka Raná Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rachid WEHBE, Abdalla EL BOURNOU

V roce 2014 bylo na základě výjimky udělené pro Muslimskou obec poraženo 98114 kusů (!!!) zvířat včetně 325 kusů skotu (!!!). Pro potřeby Židovské obce bylo poraženo celkem 1219 výhradně drůbeže. Maso ze zvířat zabitých v souladu s pravidly Košer se nenachází v běžné obchodní síti. Žadatel: Židovská obec Brno
Jatka určená v rozhodnutí: Jatka Blovice s. r. o. Jatka určená v rozhodnutí: JANKRI, s. r. o.© 2010 Národní sjednocení | webmaster