/   Svátek má:
 

PODPORA MARIÁNOVI KOTLEBOVI

Přeci jen se najdou kněží - na Slovensku - ,kteří pochopili dobu, odloží strach před svými představenými a raději poslechnou hlas Boží. A ten jim říká, aby byli odvážní a bojovali svými možnostmi proti satanu, jenž na sebe vzal podobu liberální demokracie - pozn. L.Malý

Ježiš Kristus je najväčší extrémista v histórii ľudstva, hovorí kňaz, ktorý podporil kotlebovcov

5.4.2017

Duchovný otec Miroslav Čajka, ktorý patrí ku gréckokatolíckym redemptoristom na Slovensku, podporoval Ľudovú stranu Naše Slovensko a vo svojich videách o Kristovi hovoril ako o najväčšom extrémistovi v dejinách. Jeho predstavení mu prikázali záznamy stiahnuť zo sociálnej siete, ale podľa informácií Parlamentných Listov tento kňaz ďalej pôsobí na východe Slovenska.

Rehoľný kňaz Miroslav Čajka prilákal pozornosť verejnosť, keď sa 14. marca tohto roka počas výročia vzniku slovenského štátu objavil na oslavách v Banskej Bystrici, ktoré organizovala Ľudová strana Naše Slovensko. Čajka sa na pódium postavil spolu s lídrom ĽS NS Marianom Kotlebom, ktorého stranu už v minulosti podporil viackrát a urobil to znova.

Spomínané vystúpenie otca Čajku na oslavách vzniku slovenského štátu nezostalo bez odozvy jeho nadriadených. Viceprovincia Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (Redemptoristov) v Michalovciach sa od vyjadrení svojho kňaza dištancovala ešte koncom marca s tým, že „Miroslav Čajka, CSsR nedostal na účasť na tejto akcii od kompetentného predstaveného povolenie ani si ho nežiadal“.

V oficiálnom stanovisku michalovskej viceprovincie gréckokatolíckych redemptoristov sa píše, že Čajka „konal teda bez poverenia, súhlasu a vedomia Kongregácie“. Nechýba vyjadrenie ľútosti nad pohoršením časti verejnosti, ktoré kňaz svojím konaním spôsobil. „Rázne odmietame šírenie a podporu extrémizmu, nenávisti, strachu a diskriminácie, ktoré sú v zásadnom rozpore s kresťanskou náukou,“ píše sa v stanovisku.

Viceprovinciálny predstavený Metod Marcel Lukačik „ústne i písomne dôrazne požiadal“ Čajku, aby sa už do budúcnosti vyhol veciam, ktoré by mohli vzbudiť dojem, že sa ako predstaviteľ cirkvi politicky angažuje.

Ježiš bol extrémista

Tento zákaz sa týka politických vyjadrení či vystúpení, ale už v minulosti dalo vedenie redemptoristov otcovi Čajkovi po prstoch za jeho aktivitu na sociálnej sieti Facebook. Práve tam na svojom profile, kde vystupuje aj ako otec Eirene, uverejnil záznam, na ktorom hovorí o extrémizme. Musel ho však spolu s ďalším politicky ladeným záznamom na príkaz predstavených stiahnuť.

„Boh extrémizmus nezakazuje,“ vraví v úvode videa, ktoré sa na sociálnej sieti stále šíri medzi priaznivcami Jozefa Tisa a videli ho už desaťtisíce používateľov Facebooku. Čajka cituje vo videu z katechizmu, kde sa podľa neho uvádza, že smrteľný hriech je krajná (extrémna) možnosť ľudskej slobody.

„Kto žije v ťažkom hriechu, je extrémista, pani Lucia Žitňanská, pán premiér Robert Fico, páni poslanci a ktokoľvek, ak páchate smrteľný hriech, povedzme, že ak znesväcujete nedeľu svojimi zákonmi, ak kradnete a ožobračujete ľud boží, ak nechávate prelievať krv nenarodených, tak páchate smrteľný hriech a ste extrémisti,“ vraví Čajka vo videu, ktoré mu jeho nadriadení prikázali stiahnuť.

Nechýba ani oveľa bombastickejšie vyjadrenie o samotnom Kristovi. Čajka znova cituje z katechizmu, keď hovorí, ako „miloval Ježiš svojich do krajnosti, čiže do extrému“. Preto je podľa neho „Ježiš Kristus najväčší extrémista v histórii ľudstva“.

Celé video je namierené proti opatreniam vlády na potláčanie extrémizmu. V tejto súvislosti kňaz ďalej hovorí o zákone proti extrémizmu ako o diabolskom a jeho zástancov označuje za antikristov. Aj vrcholoví športovci sú totiž podľa Čajku svojím spôsobom extrémisti a preto so zákonom proti extrémizmu v jeho schválenej podobe nesúhlasí.

Kto je otec Čajka?

Podľa záznamov Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove pôsobil otec Miroslav Čajka medzi rokmi 1997 až 2007 na viacerých farnostiach v Kanade a bol dokonca rektorom katedrálneho chrámu v Toronte. Od roku 2008 je duchovným rehoľného rádu v Stropkove a podľa informácií Parlamentných listov stále pôsobí v cirkvi, keďže mu to dovoľuje jeho zdravotný stav a dôchodkový vek mu v tom nebráni.

Po telefonáte do Kláštora Najsvätejšej Trojice v Stropkove, ktorý je prvým kláštorom redemptoristov na Slovenku, sme zistili, že Miroslav Čajka v tomto kláštore pôsobil. Tamojší duchovný sa po telefóne zdráhal komunikovať s tým, že to má zakázané a povedal, že momentálne je Čajka na dôchodku. Na záver krátkeho telefonátu nám odporučili, aby sme pátranie po bližších informáciách o Čajkovi nechali tak.

Nevzdali sme sa a kontaktovali Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove, kde nám hovorca ochotne vysvetlil, že redemptoristi majú vlastných predstavených, na ktorých je možné sa v tejto veci obrátiť. Kongregácia redemptoristov, respektíve jej viceprovincia v Michalovciach nechcela k veci zaujať žiadne ďalšie oficiálne stanovisko a odkázala na vyjadrenie z konca marca, v ktorom sa od veci dištancovala. Na otázku Parlamentných listov, či Miroslav Čajka stále pôsobí v Kláštore Najsvätejšej Trojice v Stropkove, sme dostali len vyhýbavú odpoveď, že aj keď je kňaz už na dôchodku, môže vykonávať ďalej duchovnú činnosť, ak mu nebola zakázaná.

V prípade otca Miroslava Čajku žiadne rozhodnutie o zákaze duchovnej činnosti či nebodaj odobratí kňazského stavu nepadlo, to znamená, že môže naďalej vykonávať všetky činnosti, ktoré prináležia rehoľným kňazom. Podporovať verejne politikov a šíriť videá by však už tento duchovný nemal.© 2010 Národní sjednocení | webmaster