/   Svátek má:
 

SATANISMUS V BRNĚNSKÉM DIVADLE

Na naši adresu přišel mail z Brna od jedné naštvané občanky, která píše protestní dopis na Min. kultury (ministrem je Žid Herman).

Ministerstvo kultury České republiky
Maltézské nám. 1
118 11 Praha 1

V Brně 2. dubna 2017

Věc: Žádost

Vážení,
Národní divadlo Brno dalo v těchto dnech do médií pozvánku, aby si lidé přišli do Divadla Reduta udělat selfie se sochou muže s hlavou kozoroha, s kopyty místo rukou a s nápadně obřím ztopořeným penisem. K vylepšení této nechutnosti je socha natřena na růžovo.

Socha kozoroha v Divadle Reduta na první pohled připomíná Bafometa, biblické ztělesnění satana. Vykazuje tak frapantní podobnost se skulpturou satana, kterou američtí příznivci satanismu umístili v detroitském chrámu postaveném satanovi. Brněnská verze má stejnou choreografii, ve srovnání s tou detroitskou jí chybějí jen křídla.

Upozorňujeme, že tu nejde jen o uměleckou tvorbu vyhrazenou pro divadelní scénu, ale o veřejnou propagaci satanismu jako takového. Národní divadlo je příspěvková organizace a zřizovatelem je český stát skrze Ministerstvo kultury ČR. Národní divadlo Brno tedy s podporou státu propaguje ve veřejných prostorách sochu, kterou mohou vidět také děti, jež tak budou vystaveny otevřené propagaci satanismu! Navíc budou děti vystaveny projektu, který je odporným ostentativním způsobem vyzývá k předčasnému sexuálnímu životu. To je v pořádku, s tím souhlasíte, toto podporujete?

Propagace Bafometa rozčilila brněnské občany natolik, že rodiče se bojí pouštět své děti se školou do brněnských divadel a na podobné akce, protože nechtějí, aby umělci jejich dětem indoktrinovali satanismus. Shora uvedeným výtvorem se z kultury v Brně stává odpuzující antikultura.

Žádáme vás, abyste si nevhodnosti tohoto díla jako zřizovatelé Národního divadla v Brně povšimli a vyvodili patřičné důsledky, tj. postarali se o neprodlené odstranění této sochy z veřejného prostoru.

V úctě
(adresa je v redakci NSJ)© 2010 Národní sjednocení | webmaster