/   Svátek má:
 

1. MÁJ 2017 V BRNĚ

(Text projevu L. Malého na shromáždění DSSS v Brně u příležitosti oslav 1. máje)

My, katolíci, slavíme dnešní den jako svátek svatého Josefa, dělníka, pěstouna Ježíše Krista. Sdružení občanů Národního sjednocení vnímá práci a její význam jako životní potřebu člověka, jež vede k lidské důstojnosti. Je už tradicí, že na 1. máje pracující vrstvy našeho národa spolu s ostatními občany, věřícími i nevěřícími, manifestují svou nespokojenost s vládou a požadují zlepšení svých životních a sociálních podmínek.

Současná vláda liberálně politické lžidemokracie nám slibuje vyšší mzdy. A je to tak v pořádku, protože jsme placeni pouhou třetinou toho, co si za stejnou práci vydělávají naši kolegové na západě. Ale my, moravští a čeští pracující, se nesmíme spokojit s tímto málem; to bychom byli jako ty ovce, kterým stačí nasypat do žlabu a jsou spokojené. Buďme realisté – žádejme víc!

Odmítněme vydřidušský liberálně kapitalistický systém a ekonomický globalismus! Požadujme vyvlastnění českých kapitalistů a nadnárodních kapitalistických organizací! Díky tomu, že jsme se v roce 1989 nechali obalamutit kolaboranty cizího nadnárodního kapitálu a strčili hlavu do liberálně ekonomického chomoutu, naše země ztratila téměř veškerý průmyslový potenciál, naše české školství s učebními obory řemeslníků jsou zničeny, zemědělství skomírá, všechny banky jsou v rukou cizáků, a pro svět jsme se stali obrovskou montovnou nebo skladovacím prostorem. V naší zemi už nám téměř nic nepatří, téměř všechno nám sionističtí kolaboranti – kteří si říkají politické elity národa – prodali; prodali dokonce i vodu. A tak se nedivme, že každým rokem z naší ekonomiky cizím parazitům odchází kolem 450 miliard korun. Jsou to peníze, které my všichni vyprodukujeme, utrháváme si je od úst, abychom je nacpali do bezedných chřátnů cizím kapitalistům, povětšině židovského původu. Pro srovnání - je to částka 45 tisíc korun, která každému z nás každý rok je takto uzmuta.

Říkají nám, že to prý jinak nejde, prý to jsou zákony ekonomiky - není to pravda, existuje cesta, jak se z močálu liberální globalistické ekonomiky dostat ven. Především je třeba vystoupit z Evropské unie – z toho molochu byrokratů žijících jakoby ve skleněné kouli! Dále je třeba zbavit se našich ale i globálních velkokapitalistů; zestátnit ty různé nadnárodní organizace, vysávající naše lidi! Jediná cesta pro náš kreativní a činorodý národ je jít cestou národní ekonomiky, vrátit pracujícím lidem jejich majetek! Chtějme národní ekonomiku stojící na tržním základu a sociální spravedlnosti! Žádejme takové právní a politické reformy, které nám dají podíl na ekonomickém životě a tím i politickém rozhodování v naší zemi.

Náš politický boj a veškeré úsilí musí směřovat k takovému ekonomickému modelu, v němž lidé skutečně pracují sami na sebe, bez kapitalistických parazitů – a to je systém kolektivního vlastnictví výrobních prostředků. Jedině kolektivní vlastnictví výrobních prostředků – bez kapitalistů - zajistí našemu národu suverenitu a vrátí nám hrdost a úroveň kulturních zemí světa! Výrobní prostředky naší ekonomiky, jako jsou dílny, továrny a podniky, doly, železárny, banky a elektrárny atd., které jsme v nelehkých dobách komunistického režimu my všichni potem a krví vybudovali, musí patřit těm, kdo s nimi a v nich pracují! Neboť jsou to oni, tito lidé práce, kteří vytvářejí materiální hodnoty našeho života, tedy jim tento majetek patří.

V přelomových dobách devadesátých let jsme o naše národní bohatství byli okradeni; opili nás rohlíkem v podobě kuponové knížky, a stali jsme se bezdomovci ve své vlasti. Dneska moravským a českým dělníkům zůstaly akorát oči pro pláč!

Aby nová, nastupující generace netrpěla tradičním českým traumatem vítězné porážky, je do budoucna nutné provést zásadní revizi tzv. privatizace a pohnat všechny aktéry této kolosální zlodějny století před soud. Rovněž tak je nutné pohnat před soud všechny exponenty tehdejší, ale i současné kolaborace s cizí mocí, kteří nás na scestí liberální lžidemokracie přivedli. Nebudu je jmenovat, víte všichni dobře, kdo to je.

Oni nejenom, že rozprodali naše národní bohatství, oni se snaží i o likvidaci svého vlastního národa bílé rasy! Z rozhodnutí jejich západních neomarxistických kompliců, k nám chtějí a budou cpát přivandrovalce z Afriky a z Arábie, či z jiných koutů světa. A tyto statisíce, možná milióny černého lumpenproletariátu, jejichž jediná přednost je schopnost s radostí se rozmnožovat, nutně změní skladbu našeho obyvatelstva a zničí dosavadní kulturu a civilizaci, na kterou jsme zvyklí, a kterou budovaly desítky generací našich předků. Bude to mít samozřejmě i negativní dopad na sociální úroveň a zabezpečení našeho obyvatelstva, protože všechny ty černochy a Araby budeme muset živit.

Nadávají nám do extrémistů a populistů. Ale jedině my, příslušníci autentické pravice, jsme ti pravými vlastenci, protože si přímo hmatatelně uvědomujeme, co takový příliv negramotných přivandrovalců bude znamenat pro naši životní úroveň a jakou zkázu to bude mít pro naši kulturu a duchovní život.

Ovšem, přátelé, chtít od těch neomarxistických zlodějů, kteří sedí v budově Strakovy akademie v Praze na Malé straně, aby provedli zásadní a pro náš národ životně důležitý politicko-ekonomický obrat a šli cestou vlastenectví a sociální spravedlnosti, je naprosto iluzorní a je jako vystřiženo z Kafkova románu. Oni – tedy všichni ti exponenti mainstreamových politických stran a jejich mediální prostituti - už jsou natolik spřaženi se špatností a zlem, že pro ně není cesta zpět možná.

Ústava nám nabízí jít cestou parlamentních voleb. Cesta parlamentních voleb je cesta nelehká, plná výmolů a kamení, zatím se ale zdá být jedině možná. Opakuji zatím – protože nevíme, co nám dějiny chystají a jaké bude zítra v Evropě politické klima. Časy posledních měsíců jsou těhotné událostmi, jejichž význam propukne a ovlivní naše činy v horizontu příští doby. Koryfejové sionistického neomarxismu, liberálové a zaprodanci velkokapitálu, by se neměli předčasně radovat z mylného předpokladu, že jsou pevně a hluboce jako klíšťata zakousnuti v těle národa! Všichni ti mocipáni a koryfejové Zla by si měli uvědomit, že donekonečna vládnout nebudou a že nic není definitivní. Ať si uvědomí, že ve hře jsou i jiné možnosti, např. to, že nespokojená a zoufalá masa občanů na obranu své vlastní země, její kultury a morálně duchovních hodnot, přejde do ofenzívy a nastolí cestu občanské neposlušnosti, jež rychle přeteče v revoluci. Není to nic nového, stačí si zalistovat v historii a poučit se. Totiž míra trpělivosti Moravanů a Čechů už dávno přetekla míru tolerance a den ze dne se blíží k bodu varu.

Děkuji za pozornost.© 2010 Národní sjednocení | webmaster