/   Svátek má:
 

NULLUM CRIMEN SINE LEGE

Autor: Ladislav Malý

V překladu to znamená, jako že není zločinu bez zákona. Komunistická totalitní justice dobře toto rčení znala, a ta současná justice liberální sionistické lžidemokracie bezpochyby také. Oběma politickým systémům je jedno společné: aby zastrašily své občany, vytvoří si takové zákony, aby s jejich pomocí co nejvíce lidem zavřely ústa, popřípadě jich co nejvíce dodaly do kriminálů. Nejsou to žádné kriminální případy, jimž musí občané ve svém svědomí čelit, nýbrž kauzy navýsost politické. A hned je třeba říci, že náš právní řád nezná status politického vězně, podobně jako tomu bylo za bolševické totality.

Podle vzoru trestních zákonů v západních lžídemokraciích i čeští justiční „ochranitelé pořádku“ – přeci nezůstanou pozadu! - implementovali do našeho trestního zákona doslova hrůzostrašné paragrafy. S nimi jsme se vrátili do období honů na čarodějnice a jejich upalování. Říkáme jim gumové paragrafy, protože se podle potřeby mohou hodit na kohokoliv, a také jejich výklad je přinejmenším ambivalentní – lze je vyložit jak libo. Ale ponejvíce tak, aby především uspokojil jejich politické zadavatele.

Dneska u Obvodního soudu pro Prahu 1 byl vláčen Adam Bartoš. Státní žalobce ho obviňuje hned ze tří gumových paragrafů: § 405 popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia, § 356 podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod; § 355 hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob.

Podle slov žalobce je popírání tzv. holocaustu naplněním § 405. On, tvůrce tohoto paragrafu, potažmo pan žalobce byli u toho, když se tzv. holocaust vůči občanům židovské národnosti uskutečňoval? Jistě, že ne, má k tomu dobrozdání historiků a ně se žaloba opírá. Ale my víme ze zkušenosti, že na jakoukoliv historickou událost lze nahlížet minimálně ze dvou úhlů, a oba pohledy jsou správné. Jak tedy může být někdo souzen za názor na událost, která se měla stát před více jak 70. léty?

Dámy a pánové, jsme svědky nevídané události – ve XXI. století se justiční praxe liberální demokracie vrací do XVI. století! V té době totiž v Evropě byly v plném proudu čarodějnické procesy; tehdejší vyšetřovatelé, ale i ti nynější, na obviněných hledali a hledají signum diaboli, aby měli důkaz zločinnosti obviněného. Takové signum diaboli u Adama Bartoše je jeho mozek s nezávislým, svobodným, vlastně zdravě lidským myšlením a svědomím. Proto musí být Adam souzen a odsouzen, protože svým myšlením a jednáním nastavuje vládnoucímu establishmentu zrcadlo, v němž svět nahlíží na jejich křivé a páchnoucí huby. Proto je nutné umlčet svobodné lidské svědomí!

Nikoliv, král není oblečený, král je nahý! I já za sebe odmítám historický výklad tzv. holocaustu, jak se ho nám snaží vylíčit naši skvělí historikové, historikové bez svědomí.

Narodnisjednoceni.cz© 2010 Národní sjednocení | webmaster