/   Svátek má:
 

PROBLÉMY ČESKÉ EKONOMIKY

Autor: Emanuel Svoboda

Při zadání na Internetu: Kdysi nejbohatší země Jižní Ameriky. Co se ve Venezuele pokazilo? Nebo při zadání: www.peak.cz/kdysi-nejbohatsi-zeme-jizni-ameriky-se-ve-venezuele-pokazilo/ V článku jsou informace o tom, že v důsledku snížení cen ropy na světových trzích ze 100 USA dolarů za barel, poklesla její cena na 21 USA dolarů za barel.

Venezuela při předešlé výhodné ceně ropy a jejím velkém vývozu, dovážela většinu potravin a spotřebního zboží z ciziny a nevyplatilo se potraviny a spotřební zboží ve větší míře místně vyrábět. Průměrná životní úroveň obyvatel byla v důsledku vysokých finančních příjmů za ropu jedna z nejvyšších ze zemí Jižní Ameriky. Předchozí členové vlády ve Venezuele proto neusilovali o potravinovou soběstačnost a o zvýšení domácí výroby spotřebního zboží, když byly dovozy v důsledku velkých finančních příjmů za export ropy do ciziny výhodné.

Velký pokles cen ropy na světových trzích ale omezil také množství dovezených potravin a spotřebního zboží do Venezuely a nastal jejich velký nedostatek pro potřeby většiny obyvatel. V důsledku toho se značně zvedly ceny těchto produktů v místních obchodech a nastala také velká devalvace venezuelské měny.

Do České republiky se dováží zhruba dvě třetiny spotřeby potravin z ciziny a podobně je tomu i případě drobného spotřebního zboží pro domácnosti. Z České republiky se naopak vyváží většina zde vyrobené produkce osobních a nákladních vozů, větších strojírenských výrobků pro průmysl, energetiku a železniční dopravu.

V případě poklesu zájmu o tyto výrobky na světových trzích, by došlo v České republice k velké nezaměstnanosti a k velkému zvýšení cen potravin a drobného spotřebního zboží a došlo by také k velkému znehodnocení České koruny. Následovala by podobná situace jako je v současné době ve Venezuele

Další reálné nebezpečí pro životní úroveň v Českém státě hrozí, pakliže dojde k velkému výbuchu islandské sopky Katly, který by vyvolal víceleté velké ochlazení na Severní zemské polokouli, a v důsledku toho by došlo také, jak se to stalo vícekrát v minulosti, k víceletým velkým neúrodám zemědělských plodin.

Nejhůře by byly postiženy potom státy s velkým dovozem potravin z ciziny a bohužel Česká republika mezi ně v současné době patří. Volební uskupení Rozumní proto usilují o soběstačnost ve výrobě potravin pro Českou republiku.

Podobné problémy jsou s lithiem. Proč ještě nebylo lithium v České republice zařazeno mezi strategické suroviny? Při zadání na Internetu: Surovinová politika 072012.pd, nebo při zadání: spov.org/data/files/surovinovapolitika 072012.pdf. Je možno nalézt informace o strategických surovinách nacházejících se na území České republiky. Významnou strategickou surovinou je například uranová ruda z hlediska energetické bezpečnosti pro ČR. V roce 2012 se v ČR těžilo zhruba 250 tun uranu a bylo to zhruba 1% celosvětové těžby. Vzhledem k tomu, že v ČR jsou v provozu dvě jaderné elektrárny, je uran strategickou energetickou surovinou. V případě nemožnosti dovozu jaderného paliva pro jaderné elektrárny do ČR z ciziny by tu byla ještě možnost vyrábět toto palivo v ČR, jinak by hrozilo v takovém případě odstavení jaderných elektráren v ČR z provozu a došlo by tak k velkému zdražení elektrické energie v ČR a následnému velkému poklesu průměrné životní úrovně.

V ČR byly v minulosti objeveny také velká ložiska lithia, které se mimo jiné používá pro výrobu akumulátorových elektrických baterií. O těžbu lithia v ČR se snaží hlavně zahraniční firmy a hrozí tu možnost, že čistý finanční zisk z těžby lithia a daně těchto zahraničních firem budou odcházet z ČR do ciziny. V případě, že by lithium v ČR těžila například státní firma DIAMO, která těží v ČR uranové rudy, tak by čistý finanční zisk i daně této firmy byly využity k zvýšení průměrné životní úrovně obyvatel ČR.

Například lithiové akumulátorové elektrické baterie, které by v ČR vyráběla opět státní firma, by se daly využít v bateriových městských autobusech a po větším zavedení těchto nových autobusů ve městech v ČR by došlo k podstatnému zlepšení ovzduší a v důsledku toho by se snížila nemocnost obyvatel těchto měst. Například by se také mohly v ČR vyrábět a ve větší míře zavádět elektrické akumulátorové drážní soupravy, které by opět zlepšily stav ovzduší ve městech. Akumulátorové lithiové elektrické baterie nových autobusů a nových drážních souprav by se také ve většině mohly nabíjet v nočních hodinách, kdy se v elektrických rozvodných sítích hromadí velké množství nevyužité elektrické energie. Tímto řešením by se také zlevnil jejich provoz.

Automobilka Škoda vrátí zpátky jméno Felicia, bude to elekromobil. Tato automobilka hodlá vyrábět ve větším počtu elektromobily s lithiovými bateriemi. S ohledem na cenu těchto nových elektromobilů je jasné, že většina jejich produkce půjde do ciziny a opět dojde k vývozu lithia, které by v případě jeho vyhlášení v ČR za strategickou surovinu bylo používáno přednostně pro potřeby občanů ČR. Jak záleží členům současné vlády, parlamentu a senátu ČR na zlepšení zdravotního stavu obyvatel v ČR? Proč již nebylo lithium zařazeno v ČR za strategickou surovinu s omezenou možností jeho vývozu do ciziny?© 2010 Národní sjednocení | webmaster