/   Svátek má:
 

DOKUMENT DOBY

V Novém Kníně dne 8.10.2017

Adresát: JUDr.Lenka Bradáčová PhD Nejvyšší státní zástupkyně,
Vrchní státní zastupitelství Praha náměstí Hrdinů 1300/11 14000 Praha Nusle.

Odesílatel: Emanuel Svoboda (adresa v redakci NSJ)

Věc: Podezření na pro většinu občanů České republiky nevýhodnou memorandovou smlovu se zástupci australské těžební firmy European Metals Holdings na těžbu ložiska lithia v prostoru Cínovce v Krušných Horách v Ústeckém kraji v České republice.

Ministr průmyslu a obchodu Ing. Jiří Havlíček MBA podepsal za Českou republiku dne 2:10.2017 memorandovou smlouvu se zástupci australské těžební společností European Metals Holdings. V této smlouvě se Česká republika zavazuje k ochraně investic za dosud investované finanční prostředky, které tato firma vynaložila do průzkumu ložiska lithia v prostoru Cínovce v Krušných Horách v Ústeckém kraji v České republice. V této smlouvě se těžařská firma European Metals Holdings zavazuje, že bude lithium zpracovávat v České republice.

Mám osobně podezření, že tato smlouva není pro většinu občanů České republiky výhodná a že na základě podepsání této smlouvy může dojít k velkému nevýhodnému odlivu čistého zisku z těžby lithia a daní z těžby lithia mimo Českou republiku. Dále mám podezření, že se může jednat podobně jako v případě prodání státních majetkových podílů v bývalé české státní firmě OKD-Ostrava, o nevýhodný smluvní kontrakt s finanční a materiálovou ztrátou pro Českou republiku a osobně si myslím, že by bylo výhodnější pro většinu občanů České republiky, kdyby toto ložisko těžila státní firma DIAMO a tato firma by i zpracovávala vytěžené lithium na konečné výrobky, lithiové baterie, které by byly přednostně dodávány pro hlavně pro drážní, autobusová a nákladní vozidla vyrobená a provozovaná v České republice.

Těžba lithia v prostoru Cínovce bude vyžadovat vytěžení velkého množství mateční horniny a je tak předpoklad, že následné rekultivace na zahlazení těžební činnosti si vyžádají velké finanční prostředky. Například těžební nástupní firma NWR po bývalé firmě OKD-Ostrava nevytvořila dostatečné množství těchto finančních prostředků na rekultivaci a sanaci důlních děl a v budoucnosti bude tyto nutné práce financovat Český stát a provádět je bude pravděpodobně státní, nebo najmutá soukromá firma a Českému státu tak vznikne velká finanční škoda.

V případě, že australská těžební firma European Metals Holdings po ukončení těžby podobně jako firma NWR zkrachuje, tak bude opět Český stát financovat sanační a rekultivační práce po důlní činnosti této firmy a vznikne tak jako v případě těchto nutných prací po těžařské firmě NWR Českému státu finanční škoda. Je to tedy jeden z důvodů proč by těžbu lithia v oblasti Cínovce neměla provádět soukromá těžební firma.

Další důvod je ten, že by se lithium mělo přednostně využívat v České republice o proti jeho vývozu do ciziny a toto domácí využívání není v případě těžby lithia v České republice zahraniční soukromou těžební firmou zaručené, hlavně v době kdy se započne zvyšovat například výroba elektromobilů v USA v soukromé firmě Tesla a zvýší se tak celosvětová poptávka po lithiu.

Přikládám několik příkladů, jak by se mohlo využít lithium přednostně a efektivně v hospodářských odvětvích v České republice.

1/ Drážní elektrická lokomotiva vybavená lithiovými bateriemi může využívat mechanickou energii na brzdění soupravy a přeměňovat ji na elektrickou energii a tu ukládat do akumulátorových elektrických lithiových baterií a později tuto elektrickou energii využít například při rozjezdu vlakové soupravy, nebo pro jízdu na kratší vzdálenosti. Tato akumulátorová tažná lokomotiva je také schopná nabíjet své baterie v době přebytku elektrické energie v rozvodné síti v České republice a tuto elektrickou energii ekonomicky využívat. Větším zastoupením těchto akumulátorových lokomotiv, které již v menších sériích v minulosti vyráběla plzeňská firma Škoda Transportation by došlo k snížení přepravních nákladů na železnici v České republice a zlepšení zátěží hlukem a imisemi v okolí železničních tratí v České republice.

2/ Elektrické akumulátorové městské autobusy mají menší hlučnost a neznečišťují ovzduší ve městech a jejich lithiové baterie se opět dají nabíjet v době kdy je v rozvodné síti v České republice nadbytek elektrické energie. Zavedením těchto v České republice vyrobených a provozovaných městských autobusů ve větším rozsahu by došlo k podstatnému zlevnění cestovních nákladů a došlo by také ke snížení hlučnosti a k zmenšení znečišťování ovzduší ve městech v České republice.

3/ Elektrické akumulátorové zemědělské a lesní traktory vyrobené v České republice, mohou přezpívat k snížení hlučnosti a k snížením imisí škodlivin ve městech a na vesnicích v České republice. Lithiové akumulátory těchto traktorů se mohou opět elektricky nabíjet v době nadbytku elektrické energie v rozvodné síti v České republice.

4/ Vojenské obrněné pásové akumulátorové transportéry vyrobené v České republice by byly méně hlučné a hůře registrovatelné například infrakamerami nepřátel. Tímto vylepšením by došlo k menším bojovým ztrátám na lidech a vojenské technice.

5/Jaderné elektrárny vybavené lithiovými akumulátory by mohly v období nadbytku elektrické energie v rozvodné síti v České republice tuto nadbytečnou elektrickou energii uchovávat v těchto akumulátorech a dodávat ji do rozvodné sítě v době nedostatku elektrické energie v rozvodné síti v České republice.

Z výše uvedených skutečností mám proto podezření, že ministr průmyslu a obchodu Ing. Jiří Havlíček MBA vědomě podepsal se zástupci australské těžební společnosti European Metals Holdings pro Českou republiku nevýhodnou memorandovou smlouvu, která umožňuje budoucí těžbu lithia v prostoru Cínovce v Krušných Horách v Ústeckém kraji v České republice a vývoz této pro Českou republiku potřebnou nedostatkovou surovinu do ciziny.

Žádám vás proto o prošetření výše uvedených informací.

Emanuel Svoboda.© 2010 Národní sjednocení | webmaster