/   Svátek má:
 

CO JE VLASTNĚ MYSTIFIKACE

Bělobrádek vs. Fuchs v časopise Monitor

Autor: Gabriel Jiří Václav Hamouz, katolický aktivista

Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL, ve své reakci na článek Jiřího Fuchse (Monitor, č. 18, roč. XIV, 2017), podává výčet vládních aktivit KDU-ČSL v obhajobě křesťanských hodnot: „Jelikož pan Fuchs ve svém textu patrně míchá vlastní subjektivní dojmy z mého vládního působení (které se mu, samozřejmě, nemusí zamlouvat) s ryzími mystifikacemi, rád bych mu připomněl, kdo tady v České republice na parlamentní úrovni opravdu hájí křesťanské hodnoty.“

V parlamentu KDU-ČSL zablokovala nebo byla v opozici těmto návrhům:
Eutanasie – návrh Jiřího Zlatušky (ANO) 2011
Koncepce rodinné politiky – návrh MPSV ministryně Marksová (ČSSD)
Adopce dětí stejnopohlavnými páry – říjen 2016
Odmítnutí Istanbulské úmluvy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí.

Osobní aktivity pana Bělobrádka:
Podpora Hnutí pro život a účast na Pochodu pro život, a uvádí: „Nevím, kolikrát se tohoto pochodu osobně zúčastnili jiní politici, které pan Fuchs považuje za zastánce křesťanské politiky.“
Krásné a fungující křesťanské manželství.
Ve své knize „Na život!“ – píše o víře, životní opoře a posile v nejtěžších situacích. Na příklad píše:
„Samozřejmě, mohl bych uvést jako ilustraci pevnosti a neměnnosti svých prolife postojů celou řadu dalších politických aktivit a rázných prohlášení. Nechci ale příliš zdržovat čtenáře dlouhým textem. Domnívám se, že předložený výčet je už tak dost vyčerpávající a výmluvný. (…..) Nezapomínejme, že i Evropská unie bude natolik věrná svým křesťanským kořenům, nakolik intenzivně je budou žít občané členských států. A totéž platí i o zvolených zástupcích lidu.“

Tady se dostáváme k tomu, jak je to s tou mystifikací.

Chápu potřebu sebeobhajoby pana Bělobrádka a mohu kvitovat s povděkem výčet aktivit, které uvádí, ovšem jen do té doby, než si pozorně znovu přečtu článek Jiřího Fuchse a zjistím, že je trochu podstatně o něčem jiném, a že sebeobhajoba pana Bělobrádka se tomu něčemu jinému okatě vyhýbá. K článku pan Bělobrádek uvádí: „Jeho slova lze interpretovat ve smyslu, že jsem nepřítel křesťanských hodnot, obhajuji neřízenou imigraci a nepřímo podporuji – cituji - „destruktivní bruselské programy genderu a multikulti“.
Jiří Fuchs si totiž ve svém „Předvolebním zamyšlení“ všímá úhelného, nárožního kamene současných evropských voleb – postoje stran a politiků k islámské imigraci a vyjadřuje několikaletou zkušenost, že EU je věrná úplně jiným kořenům, než křesťanským, jak ukazuje již tradičně německá CDU ve snahách ukolébat své voliče.

Dnes už v Evropě průměrně informovaný člověk ví, že se nejedná o neřízenou, ale řízenou imigraci právě elitami EU nejen v Bruselu. To je dělící čára, která jasně a srozumitelně napříč Evropou ukazuje, že ubránit nejen křesťanské hodnoty má jedno jediné volební východisko: nepustit islámské hordy do svého pojmu a prostoru, kterému říkáme „doma“. Z toho, co islám předváděl po staletí a nyní stupňuje směrem k Evropanům lze snadno dovodit, co znamená to ohrožené „doma“ - země, města, vesnice, obyvatelstvo, a nakonec i já se stávám terčem, když odmítám islám, jako zvrácenou ideologii. To není strach, to je evropská reality show lídrů nejen v Německu, které společně Jiří Fuchs zahrnuje pod pojem neomarxisté.

Kolik je v jednom odstavci slov „nejen“? To svědčí o tom, jaký je to strukturami společnosti prorostlý nádor a jak se na tom našem evropském těle přiživuje. Je to banda zločinců se všemi znaky mafie. EU je postavená na byrokracii se samoboptnající homeostází. Každá byrokracie přerůstá v totalitu, totalita v tyranii a tyranie většinou v krvavý odpor.

Jen naivní člověk - diplomaticky řečeno - si může myslet, že naši policisté a armáda se těší, až budou muset nasazovat životy proti islámským bojůvkám, a my ostatní odzbrojení občané budeme muset strpět násilnosti, o jejichž rozsahu a krutostech se totalitně v EU nesmí ani soukromě mluvit.

Jiří Fuchs v závěru píše: „Tyto volby totiž nejsou jen v řadě jiných. Možná se v nich nezvratně rozhoduje o našem osudu, mimo jiné i o svobodě vyznání. Zodpovědná volba křesťanů proto nemůže být prounijní, tj. promuslimská a tedy protikřesťanská. Daleko pravdivěji hodnotí naše bytí v EU Robejškovi Realisté, Machovi Svobodní či Okamura – tedy politici (pokud vím) nikoli křesťanští.“

Na to zajímavě reaguje Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňské diecéze, který ve svém otevřeném dopise redakci časopisu Monitor z 13. října 2017 „se zděšením a smutkem“ píše: „Jestliže v čísle 18 se můžeme v článku Jiřího Fuchse dočíst, že lépe nežli volit tradiční strany má smysl naslouchat populistické a na šíření strachu založené kampani SPD Tomia Okamury, pak jsem skutečně zaskočen.“
A dále: O co smutnější je, jestliže sám teologický poradce v čísle předcházejícím jasně říká, že podpora Evropské unie v programu politické strany znamená signál takovou stranu z rádoby „křesťanských“ důvodů nevolit.
V závěru se plzeňský biskup od aktivit Monitoru distancuje a nabízí setkání u něj v Plzni, protože věří, že dialog je jediná cesta vpřed, aby bylo možné hledat cestu, jak aktivity Monitoru, v jiných věcech smysluplné, podpořit.

Nezbývá, než abych konstatoval v duchu definice „Pravda je shoda tvrzení se skutečností“, že to, co pan biskup píše, že se lze v článku Jiřího Fuchse dočíst, není pravda. Tím jsem, pane biskupe Mons. Tomáši Holube, skutečně zaskočen. Nač stahovat kalhoty, když je brod daleko, že? Je vidět, že to nálepkování, které si nelze dovolit vůči Robejškovi a Machovi, je vůči Okamurovi a jeho volebním preferencím dovoleno. Chápu, že některé články v Monitoru neodpovídají představám o tzv. „politické korektnosti“ jiných katolických periodik tím, že časopis Monitor dává prostor i kritickým názorům.

Islám, aby mohl existovat v duchu svého zakladatele, potřebuje nepřátele – jinověrce, bezvěrce.
Znovu shora zopakuji nyní na adresu plzeňského biskupa: To není strach, to je evropská reality show. Duch evangelia našeho Pána Ježíše Krista od nás žádá, abychom se nenechali ukolébat a abychom byli stateční a bdělí. Ani se mi nechce domýšlet, proč se plzeňský biskup takto vyjádřil, abych nebyl v souvislostech dění v Kristově církvi podezříván z konspiračních teorií při slovech, která zazněla nedávno ve Staré Boleslavi.

V Praze, 14.10.2017© 2010 Národní sjednocení | webmaster