/   Svátek má:
 

OHROŽENÍ SVOBODY SLOVA!

BIS se snaží potichu do novely trestního zákona protlačit náhubkový paragraf na zákaz sběru neutajovaných informací, např. o migrantech v ČR! Na stole leží největší ohrožení nezávislé žurnalistiky a svobody slova od konce roku 1989, návrh paragrafu je převzatý z Německa!

Tak jsme se dočkali, bohužel. Za zády českých občanů, voličů alternativy, za zády SPD a všech pro-národních stran a hnutí v ČR se potají a bez zájmu mainstreamových médií chystá největší drakonická novela trestního zákona od roku 1989, která je přímým útokem na svobodu slova v ČR, ale především jde o útok proti nezávislé žurnalistice, za kterou nestojí prokazatelně mainstream. Je to neuvěřitelné, ale 28 let po Velké kabátové revoluci bude trestné provozovat nezávislou zpravodajskou a novinářskou činnost! Bezpečnostní a informační služba ČR (BIS) totiž chce do chystané novely trestního zákona vsunout i “gumový” paragraf, který zakáže sběr a prověřování veřejných a netajných informací v ČR, pokud takový sběr bude kterýmkoliv orgánem státní moci v ČR na základě vlastního posouzení označen za materiál shromažďovaný “pro cizí moc”. A právě v tomto znění paragrafu je skryta největší hrozba pro nezávislou žurnalistiku v ČR po roce 1989. Dosud totiž je trestný pouze sběr utajovaných informací, což je logické. Nicméně pokud by prošla tato novela, která by zakázala sběr i veřejných informací třeba o svědectvích občanů o migrantech na území v ČR a o jejich pohybu, potom by to byl konec zpravodajské alternativy a všech alternativních rádií v ČR.

Informaci jako první přinesl server Česká justice a požadavek podle informací vychází z poslední výroční zprávy BIS za rok 2016, která varuje před vlivem ruské státní moci v ČR, která prý skrze alternativní média působí proti zájmům České republiky. Novela zákona by obratem ruky apriori postavila mimo zákon veškerou nezávislou alternativní žurnalistiku v ČR, jejíž výsledek práce by mohl být BIS vyhodnocen jako práce, kterou může (ale nemusí) nespecifikovaná cizí moc využít ve svůj prospěch a proti zájmům České republiky, i když jde o informace, které nejsou tajné a jsou de facto veřejné. Tento skandální cenzorský zákon je okopírován z německého zákona na ochranu menšin, konkrétně její novelizovanou část z počátku roku 2016, který zakazuje německým médiím psát a informovat o menšinách (a tím pádem o migrantech) jakékoliv informace, i když veřejně dostupné a neutajované, jestliže existuje hrozba jejich zneužití tzv. extremistickými hnutími v Německu, nebo cizí mocí. Zákon připravila německá tajná služba BND. V důvodové zprávě BIS je přímo uvedeno toto:
Získávání, prověřování nebo vyhodnocování nejen tajných, ale jakýchkoli informací o komkoli by mělo být dalším trestným činem, pokud taková činnost způsobí jinému újmu a pokud je záměrem vyzradit informace cizí moci. Na to, že v návrhu novely trestního zákona oproti původnímu záměru toto ustanovení chybí, upozornila v rámci připomínek Bezpečnostní informační služba (BIS). Podle poslední zprávy BIS občané ČR vyzrazují ve velkém citlivé informace Rusům a republice to způsobuje rozsáhlé škody.
Z tohoto znění návrhu zákona tak vyplývá, že trestně postižitelní by byli nejen novináři, kteří píší o ožehavých vnitrostátních kauzách v ČR, které teoreticky může “cizí moc” převzí, přetisknout a použít pro své potřeby propagandy, ale trestní odpovědnost by měli i občané v ČR, kteří by tyto informace poskytli, obstarali a předali nezávislým žurnalistům a alternativním serverům. Důsledkem tohoto zákona by byla likvidace alternativní žurnalistiky v ČR v celém rozsahu, protože jakýkoliv kritický nebo výbušný článek na alternativě, který si mainstream nedovolí publikovat, bude okamžitě označen jako za materiál, který byl shromážděn pro “cizí moc” a touto cizí mocí může být i článek využit. Ze samotného vyznění paragrafu vyplývá, že redakce alternativního média bude muset prokázat, že její informace nejsou sbírány pro cizí moc, že nejsou cizí mocí tyto informace vyhodnocovány a posléze používány např. na propagandistické úrovni proti ČR. Jenže to je nesmysl, žádný server, když napíše výbušný článek o nějaké události v ČR, nemůže zaručit, že informace nepřevezme cizí moc a že je nevyužije pro své zájmy, třeba i namířené proti ČR.

Převzato z AE News© 2010 Národní sjednocení | webmaster