/   Svátek má:
 

HAVEL KONFIDENT KGB

Andrej Babiš potvrdil na skryté nahrávce informace Petra Cibulky o Václavu Havlovi jako o konfidentovi sovětské KGB v roli vedoucí marionety hospodářského převratu v roce 1989!

Již minulý týden anonymní internetová skupina Julius Šuman uveřejnila jednu z mého pohledu nejdůležitějších nahrávek Marka Přibila s Andrejem Babišem. Na této nahrávce hovoří Andrej Babiš o bývalém polistopadovém předsedovi KSČM Jiřím Svobodovi, jak ještě půl roku před 17. listopadem 1989 jel v březnu onoho roku do Moskvy, aby tam loboval za bývalého předsedu federální vlády ČSSR Lubomíra Štrougala do pozice prezidenta ČSSR po Gustávu Husákovi, který už tehdy zvažoval svůj odchod z funkce a ÚV KSČ za něj hledal náhradu. Podle Babiše se měl v Moskvě setkat s jistým vysoce postaveným člověkem z KGB, který mu měl říct, že ne Štrougal, ale nějaký Václav Havel bude po Husákovi příštím prezidentem. To bylo v březnu roku 1989. Jiří Svoboda na to měl prohodit poznámku, jako že dobrý, že KGB Havla „nakoupila". Tato šokující informace pochází podle Babiše od Radmily Kleslové, spolupracovnice Andreje Babiše, která byla podle jeho slov StB připravována jako elitní operátorka pro zahraniční špionáž. Potvrzuje tak slova Petra Cibulky, občanského aktivisty, který od roku 1990 se snaží rozkrýt pozadí tzv. sametového podvodu.
Podle Babiše šlo o dopředu naplánovaný kšeft mezi nově připravovanou marionetou Václavem Havlem a špičkami StB, které spolupracovaly se sovětskou KGB na demontáží komunismu v SSSR stejně velkou měrou. Václav Havel byl tím, kdo měl garantovat, že po předání moci nebudou komunisté postaveni před soudy, že bude zachována kontinuita práva. Václav Havel po celou dobu 80. let dostával ze západu značné devizové objemy peněz na svůj devizový účet u SBČS. Ačkoliv byl Václav Havel veden ve složkách StB jako „Objekt VN", tedy vnitřní nepřítel, komunistický režim mu nikdy nezamezil v disponování penězi přijatými ze západu na svůj devizový účet. Tahle neuvěřitelná situace má daleko děsivější rozměry, mnohem hrozivější, než si kdokoliv dnes troufá představovat. Jeden z našich čtenářů, který v diskusích vystupuje jako Suchoj, mi k tomu do redakce napsal následující informace, které s jeho souhlasem zde uvádím.

Skoč mi pro cigára!

„Já jsem osobně potkal Havla 2x v životě, první setkání bylo v roce 1989, a to v červnu. Mám drážní školu a tenkrát jsem jezdil tzv. v zácviku a jel jsem vlakem z Chlumce nad Cidlinou do Trutnova a ptal jsem se vlakvedoucího, proč je vagon uzavřen, jezdil motorový vlak a jeden vagon. On řekl „tam je nějaký Havel", je tam s tajnejma, no nicméně jsem se do vagonu dostal kvůli malé zkoušce brzd, nebudu vysvětlovat, a tam byl Havel a 4 tajní. Kouřilo se tam, ač vlak nekuřácký, a to není vše, v Nové Pace - zastávka, došly mu cigarety a jeden z pohůnků StB mazal koupit do trafiky, která byla hned vedle zastávky, cigarety a něco jsem zaslechl, že jako co, Petry že to ne jako, vlak nabral zpoždění 3 minut díky této akci. Stačilo počkat ty 3 minuty a dojet do Staré Paky a cigarety koupit tam. Celá sestava vystoupila ve Vlčicích, tj před Trutnovem, a to je ten jeho Hrádeček a šlo se tam, jak sem viděl tak nějak kamarádsky, myšlen odchod od vlaku.
Rozhodně v roce 1989 Havel v červnu musel být v ČR, protože se to v tuto dobu odehrálo. (Poznámka VK: Václav Havel byl po zatčení 16. ledna 1989 propuštěn již v květnu na podmínku z vězení. Jinak Václav Havel byl známý tím, že kouřil hlavně tvrdé Sparty, před rokem 1989 to bylo často nedostatkové zboží).
Uteklo mnoho let a já jsem u nás ve firmě, ještě než se to Pentě podařilo zbourat, tj. na Florenci v bývalé budově RP u nás na patře, tam byl divadelní sál, a tam zkoušel svou hru „Odcházení", dal jsem se s ním do řeči a připomenul to, co píšu nahoře, zcela evidentně si vzpomenul a věděl, o co šlo. Odpověděl - " Ty kurrrvy mě tenkrát zakázaly jezdit autem" a já se ho zeptal, zda bylo normální zabavit vagon ve vlaku, který jezdil dle grafikonu a ještě zpozdit vlak o několik minut, neodpověděl na to, říkal znova, že nemohl jezdit, a proto jel vlakem, ale sebralo ho to." Tolik tedy svědectví našeho čtenáře.

Babiš odhalil Havla na tajně pořízené nahrávce

Václav Havel strávil po kriminálech v úhrnu cca. 5 let, nejdéle od května 1979 do února 1983, kdy mu by zkrácen trest za rozvracení republiky kvůli špatnému zdravotnímu stavu s plícemi, což způsobovaly cigarety, které mu dozorci nosili do cely spolu s balíčky. Komunistický režim měl s člověkem, který údajně rozvracel republiku, velmi pohostinné jednání. Pozdější tresty už byly pouze formou domácího vězení. Akce ze 16. ledna z Prahy mu vynesla trest na 9 měsíců vězení, ale již v květnu byl venku na podmínku a již v červnu ho pan Suchoj zaregistroval ve vlaku, kde celý vagon si zabookovala StB jako mobilní konspirační byt na kolečkách.
1 NTE R m „DANIELY C Aktivista Petr Cibulka, který proslul výrokem na Václava Havla „Vašku, jsi prase!" za jeho spolupráci s StB a KGB, tak najednou po téměř 30 letech má v podobě Andreje Babiše svědka, který potvrzuje všechny ty informace, které se mezi disidenty o Václavu Havlovi šířili již koncem 80. let. Mnohem závažnější je ovšem úloha pražské styčné expozitury KGB, která sídlila na velitelském štábu StB v Bartolomějské ulici ve vlastních kancelářských prostorách. Jurij Andropov zřídil v Praze v 60. letech ještě druhou kancelář KGB při Sovětském velvyslanectví. Tato služebna označená jako Správa N (pro krytí Nelegálů, rezidentura KGB) fungovala až do roku 1989 a spolu se Správou S (sekce ochrany sovětských buněk, rezidentura KGB) měla na starosti demontáž a likvidaci mocenského úchopu KSČ v Československu po nástupu marionety do čela ÚV KSSS Michaila Gorbačova.

Havel jako XygowHMK-KI

KGB a její pražská rezidentura vedla na Václava Havla od roku 1979 složku s kódovým označením XygowHMK-K1 (Umělec-K1), která vznikla podle informací na popud šéfa KGB Jurije Andropova v rámci blíže nespecifikované operace „managementu kádrů pro budoucí realizaci" (takto stojí přesně formulace od našeho zdroje) a o kterou později měla obrovský zájem samotná StB, která po listopadu 1989 chtěla kompro materiál o spolupráci Václava Havla se sovětskou rezidenturou KGB v Praze použít ve vlastní prospěch v polistopadovém uspořádání v Československu. Tuto exkluzivní informaci získala naše redakce ze zdrojů v Moskvě a máme ji potvrzenou z dalších dvou zdrojů z řad bývalých vysokých důstojníků pražské 1. Správy SNB. V nahrávce Andreje Babiše si všimněte, že Babiš v jedné chvíli použije hantýrku StB, když mluví o „zahájení Radmily Kleslové". „Zahájení" znamená nasazení assetu v terénu se zadaným úkolem.

Zájem StB o složku KGB vedenou na Václava Havla

Jenže na získání této složky od KGB nikdy nedošlo. Dne 22. listopadu 1989 v noci z úterý na středu vyklidila KGB styčnou kancelář ve štábu StB v Bartolomějské ulici tak důkladně, že sovětští důstojníci odmontovali i elektrické zásuvky, žaluzie a rozebrali podlahu. Nezůstalo vůbec nic. Po listopadu 1989 se šířil vtip, že v Rusku jde o nedostatkové zboží, a proto si agenti KGB odvezli i vybavení kanceláří. Ve skutečnosti šlo o něco jiného, v zásuvkách byly zabudovány frekvenční rušičky proti odposlechu elektronické komunikace po elektrickém vedení a v podlaze byly umístěny tzv. remitory, zařízení určená k vydávání vibrací proti odposlechům úhozů psacích strojů a žaluzie měly speciální potah na pohlcování zvukových vln. Tuto techniku StB vůbec tehdy neznala a KGB se o ní nikdy nepodělila s ostatními rozvědkami východního bloku.
Vyklizení kanceláře KGB vyvolalo v ÚV KSČ podle našeho zdroje paniku. Jak už dříve ve věci vyšetřování událostí 17. listopadu uvedl náčelník StB generál Alojz Lorenc, StB okamžitě kontaktovala ve středu dopoledne 22. listopadu ÚV KSČ, aby partaj zjistila, co se stalo. Komunikace s centrálou v Moskvě utichla v noci z 21. na 22. listopadu a nikdo z Moskvy neodpovídal. Rezidentura KGB a Správy „N" a „S" na sovětské ambasádě neměly oprávnění o ničem informovat a odkazovaly na oficiální tiskové prohlášení Kremlu skrze agenturu TASS vydané v pondělí 20. listopadu, že Moskva vyzývá ke klidu a vzájemnému dialogu mezi vládou a opozicí v ČSSR. Vyklizení expozitury KGB tak bylo odpáleným signálem pro StB, že Sovětský svaz se stahuje z pozic v Československu a StB je v tom od této chvíle úplně sama. Operativcům okolo gen. Lorence a ani polistopadovému režimu se nepodařilo získat od KGB složku XygowHMK-KI na Václava Havla a Rusko nedávno ústy šéfa FSB Alexandera Bortnikova uvedlo, že informace o českých politicích z dob listopadové éry roku 1989 nikdy neodtajní.


Lorenc zachránil před jistou smrtí v cizině stovky československých agentů

Úloha gen. Alojze Lorence spočívala v retenci sil StB, aby nezasahovaly proti demonstracím v listopadu 1989 a nechaly jim volný průběh. Byl to on, kdo dal příkaz ke skartování živých svazků StB, především tzv. živých assetů v zahraničí, které díky tomuto kroku fungují dodnes, i když pouze jako spící rezidenti bez úkolu. V mnoha ohledech generál Lorenc se tímto krokem postaral o záchranu životů těchto lidí, protože po roce 1989 si Američané vyžádali složky všech aktivních assetů československých tajných služeb v cizině, což by se rovnalo jejich rozsudku smrti. Američané však nic nedostali, protože nebylo co vydat. Živé svazky I. Správy SNB (civilní rozvědky v zahraničí) byly skartovány v listopadových dnech roku 1989 na příkaz gen. Lorence. Za tento čin byl přesto Alojz Lorenc odsouzen, ale odešel na Slovensko, kde nakonec dostal jen podmínku.
Listopad 1989 byl podle všech indicií pečlivě připravován již od počátku 80. let, pravděpodobněji již od konce 70. let. Model přicházel z Moskvy, kde oslabovala moc L. I. Brežněva v té době. Nejlepší je taková opozice, kterou si sami vyrobíme. Toto heslo platilo na Václava Havla beze zbytku. Komunistický režim sice Václava Havla odsuzoval, ale zároveň si ho hýčkal, StB mu zastavovala vlak, aby mu mohla koupit tvrdé Sparty. Andrej Babiš nyní odhalil, že v Moskvě věděli už v březnu 1989, že Václav Havel bude prezident. A věděla to i StB, která nemohla připustit, aby v roce 1989 seděl Havel celých 9 měsíců, takže už po 2 měsících a 2 týdnech ho StB dostala ven na podmínku. Plán na hospodářský převrat byl nachystán, největší rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví tak mohlo už brzy začít. Pamatujete na heslo, jak Václav Havel odpovídal lidem na jejich požadavky, aby KSČ byla zakázána a estébáci postaveni před soud? Říkal na to: „Nejsme jako oni!" a spousta lidí v tom viděla humanitu. Tam někde se zrodili první sluníčkáři.

Babiš jako zdroj ví mnohem více ze zákulisí StB a pražské rezidentury KGB

Jestliže o tom, že po Gustávu Husákovi přijde Václav Havel, rozhodovala KGB v Moskvě a měla o tom jasno už v březnu 1989, potom si těžko můžeme dělat iluze o pozadí architektury celého 17. listopadu. Patetické pózy, prázdné výrazy, protáhlé obličeje, vytunelované banky, zničený těžký průmysl, zničená živočišná i rostlinná výroba, zavřené a rozkradené doly, zadlužené domácnosti i státní rozpočet, nezaměstnanost a lidé ve strachu z toho, že až půjdou do důchodu, že už ani žádný důchod nebude.
Opět dostává disident směšné tresty (naposledy dostal Navalnyj jen 25 dnů za demonstraci), opět se i v Rusku zdá, že nikdo rozvracení státu nechce zabránit. Hrozí snad situace, že Navalnyj bude jednou sedět proti Putinovi jako Václav Havel seděl proti Ladislavu Adamcovi v roce 1989? Signalizace z Moskvy není nijak jednoznačně pozitivní, opět se opakují koncepty, které jsme už zažívali v 80. letech.

Převzato z AE News© 2010 Národní sjednocení | webmaster