/   Svátek má:
 

ADAM BARTOŠ PŘED SOUDEM

Převzato AE News, zkráceno. Redakce NSj děkuje za perfektní informace uveřejněné v článku.

14. prosince proběhlo líčení na Obvodním soudu pro Prahu 1 v kauze předsedy Národní Demokracie Adama B. Bartoše, který je obviněn ze schvalování genocidy, podněcování k nenávisti a hanobení národa. Skutků se měl dopustit ve svých knihách a projevech. Celá kampaň začala minulý roka na jaře, když soud udělil Adamu B. Bartošovi a Ladislavu Zemánkovi z Národní demokracie roční podmínky za projev u hrobu Anežky Hrůzové, která je hlavní postavou a obětí v tzv. Hilsneriádě. Leopold Hilsner v roce 1899 zavraždil v Polné Anežku Hrůzovou způsobem, který v té době odpovídal jednomu z kabalistických krevních rituálů.

Kauza tehdy v českých zemích vyvolala tzv. “malý pogrom” na židovské obce a C.K. rakouské četnictvo uvalilo na kauzu informační embargo, což mělo za následek, že vražda nebyla nikdy důkladně prošetřena, i když Leopold Hilsner byl za vraždu odsouzen k trestu smrti. Význam Hilsneriády spočíval v tom, že na ochranu Leopolda Hilsnera vystupoval i jistý Tomáš Masařík (v historických záznamech uváděný po svém otčímovi Jozefovi ze Slovenska jako Tomáš Masárik – Rödlich), který po sňatku se svojí ženou Charlotte (1877) si změnil jméno na Tomáš Garrigue Masaryk. Ano, to jméno jistě znáte. Ten ostře vystupoval na obhajobu Leopolda Hilsnera. Soud nakonec Hilsnera odsoudil k smrti provazem, ale v roce 1901 dostal milost a trest mu byl změněn na doživotí. Pozdější československý prezident se v kauze angažoval tak intenzivně, že to vzbudilo podezření i u tehdejší C.K. rakouské tajné policie, jak dosvědčují vídeňské svodky tajné policie o celé kauze.

Milost Hilsnerovi udělil totiž přímo císař František Josef I. na enormní nátlak Tomáše G. Masaryka a pražské i vídeňské židovské obce. V březnu 1918 byl císařem Karlem I. propuštěn z vězení a pod změněným jménem Heller žil střídavě na Moravě a ve Vídni. Finančně ho podporovala vídeňská židovská obec a osobně Tomáš G. Masaryk, který mu zřídil svěřenecké konto v tehdejší pražské Živnobance. Zemřel ve svých 51 letech v péči domu Rothschild, konkrétně v péči Rothschildovy nemocnice ve Vídni. Historicky víme, proč se Tomáš Masařík tak angažoval za Leopolda Hilsnera. Oba dva totiž byli členy mocné vídeňské zednářské lóže “Grenzlogen”, Masařík v roli “mistra” a Hilsner v roli “eléva” a Masaříkova chráněnce.

Hilsnerovi se dostalo maximální pomoci u Franze Josefa I. a po propuštění z vězení byl okamžitě převzat do péče vídeňskou lóží, židovskou obcí a osobním fondem Tomáše G. Masaryka, v té době už prezidenta ČSR. Všichni měli finanční napojení na dům Rothschild. Některé zdroje uvádí, že Tomáš Masařík mohl být levobočkem rakouského mocnáře Františka Josefa I. a Jozef Masárik ze Slovenska byl pouze jeho otčím. Potvrzují to nejen fotografie a podobnostní rysy obou mužů, ale především obrovský vliv Masaryka na samotného mocnáře a na kauzu Hilsner u rakouského dvora, kde byl Masařík pečený, vařený. Do celé kauzy se vložil přímo Franz Josef I., a to právě na Masarykův obrovský lobbing přímo u mocnáře.

Kabala a židozednářské lóže z Prahy a Vídně v kauze Lepolda Hilsnera

Pokud jde o vraždu Anežky Hrůzové, lóže Grenzlogen ve Vídni byla známa svými krevními “hašely” (přijímacími testy věrnosti). Elévové dostávali úkoly obětovat svého psa, kterého milovali, to je kabalistický rituál D’nah (ochota obětovat své blízké v zájmu lóže), ale v případě Hilsnera všechno nasvědčovalo tomu, že dostal od lóže nejvyšší kabalistický test věrnosti, obětování Henei D’nah (vysoká oběť) a celý rituál se naprosto vymkl kontrole a Leopold Hilsner byl po rituální vraždě Anežky Hrůzové dopaden, vlastně i kvůli tomu, že se psychicky zhroutil a byl spatřen dokonce s nožem v ruce na cestě z lesa, když se potácel jako opilý a mumlal z cesty. Ihned po jeho zatčení kontaktoval C.K. policii Tomáš Masařík a poskytl neurčenou peněžní zálohu za právní zastupování Hilsnera a ostře potlačoval všechny informace, které vedly ke Kabale a k zednářům. Je evidentní i s velkým časovým odstupem, že Masařík měl Hilsnera v lóži pod svoji přímou ochranou a měl povinnost ho chránit podle učednické smlouvy (B’nai B’rith).

V dnešní době je jakákoli zmínka o Hilsneriádě nášlapnou minou. Jakmile začnete mluvit o Hilsneriádě, okamžitě se aktivizují pražské lóže, které mají obrovskou moc, mnohem větší v dnešní době, než měla ta vídeňská za Rakousko-Uherska. A právě Bartošova vzpomínka u hrobu Anežky Hrůzové odpálila tuto nášlapnou minu. Bartošovy knihy jsou na trhu už velmi dlouho a nikomu nevadily. Stejně tak nevadily ani ostré výroky a demonstrace. Jenže od okamžiku, kdy Adam Bartoš vytáhl Leopolda Hilsnera, tak tím automaticky ohrozil i pražskou a vídeňskou lóži,včetně jejich největšího mistra, Tomáše Garrigua Masaryka a jeho nedotknutelného odkazu. Když se potom podíváte, co všechno probíhá u pražského zinscenovaného soudu, máte před očima procesy z 50. let minulého století.

Boj proti Kabale v Praze je boj s větrnými mlýny

Jak sami vidíte, toto není náhoda. Nejenom, že se soud snaží udělat z Adama B. Bartoše exemplární příklad, ale dokonce i bulvární média hledají cesty, jak si do něho kopnout. Ovšem nejde vůbec jen o média, ale i o lidi, kterým Adam B. Bartoš věřil a svěřil jim svého nemocného pejska. Policie mu zabavila naprosto všechny knihy, úplně všechno, jeho vydavatelství mu úplně zlikvidovali. Na politickou činnost a agitaci utratil veškeré své úspory z prodeje svých knih a kvůli mediální popravě své osoby teď je v situaci, že ho nikdo ani nechce zaměstnat, protože má nálepku, se kterou v ČR nezaměstná nikdo nikoho, má nálepku antisemity. A to všechno jenom kvůli tomu, že vytáhl z německých archivů původní záznamy, které jsou v ostrém rozporu s poválečnými počty usmrcených Židů v táborech KZ (Konzentrationslager). V rámci studia holokaustu je dnes povolené pouze navyšování počtů židovských obětí, než uvádí oficiální statistiky. Pokud se kdokoliv začne odvolávat na precizní (až 6x nižší počty) záznamy SS a správců KZ táborů, okamžitě po něm vystartují soudy a média.

Hlavní důvod mediální a profesní likvidace Adama B. Bartoše vidím právě v tom projevu u hrobu Anežky Hrůzové. Tam to začalo, tím totiž proti sobě poštval kabalistické kruhy židozednářů nejen z pražské lóže, ale i z té vídeňské. Obě dvě přitom dodnes spadají pod kontrolu domu Rothschild. Stejný dům ochraňuje Zdeňka Bakalu, stejný dům ochraňoval Václava Havla. Takových lidí jako byl Leopold Hilsner je i dnes velmi mnoho. Jsou to neznámí lidé. Po hašelu a vstupu do lóže najednou jejich kariéra prudce stoupá a nikdo nechápe, proč tomu tak je. Jeden den můžete být bezdomovec, prostitutka nebo pornoherec, ale druhý den najednou dostanete nabídku na práci v bance, v nevládní organizaci, v neziskovce, v okolí vlády nebo ministrů. Lidé, kteří přišli odnikud, najednou disponují mocí a vlivem, vidíte je v blízkosti světových politiků a diplomatů, na mezinárodních fórech. Pokud věříte na pohádky, nebo na šťastné náhody, tak věřte dál.

Židozednářské lóže drží ochrannou ruku nad elévy a zajišťují jim kariéru, vliv a ochranu. Elévové přichází odnikud, nikdo je nezná, najednou získají vliv, moc a peníze. Dívejte se okolo sebe!

Ve skutečnosti nic takového náhodou není. Možná jste si všimli, že mnoho lidí, kteří mají toto postavení, nemají před zákonem stejné postavení jako má obyčejný člověk. Marek Dalík, chvíli ve vězení, záhy propuštěn. Hledají se cesty, jak ho očistit. Roman Janoušek, chvíli ve vězení, poté propuštěn kvůli zdraví a už se prý do vězení vrátit nemůže, zaznívá v názorech od soudu. Je mnoho lidí, kteří vidí korupci na úrovni soudů. Ale existuje vyšší úroveň, ochrana od lóže. Kdokoliv se pokusí odkrýt historické totemy kabalistických a židozednářských lóží, narazí na mohutnou aktivní reakci a odvetu, která nevede k ničemu jinému, než k profesní a osobní likvidaci člověka, stejně jako to vidíme u Adama B. Bartoše. Pravdu nejde umlčet, ale jejího nositele ano. Držíme panu Bartošovi palce, aby tento boj ustál a aby mohl znovu publikovat, ale ne z České republiky, ne z Prahy, která je centrem světového židovstva se sídlem více než 15 lóží, o kterých víme v naší redakci.

Jak už jsem psal dříve, existuje celkem 6 stupňů řízení odporu ve společnosti. Kauza Adama B. Bartoše se dostala na 5. stupeň odporového gradientu, na stupeň kriminalizace. Jeho informace vadí, jeho aktivita ohrožuje kabalistické uktovení Mah’ralu v Praze a B’nai B’rith smlouvy Prahy a českých zemí s rodinou Rothschild. Rozhodli se proto Adama B. Bartoše úplně zničit. Jeho kauza je ukázkou toho, jak pracuje židozednářská moc v Praze na úrovni soudů. V podstatě má štěstí, že ho ještě neobvinili z pedofilie a terorismu, protože z týrání pejsků už ho obvinil bulvár. Nesmíme být lhostejní k tomu, že likvidují člověka, který se zasloužil o tolik kvalitních knih, především překladů, kde vzpomenu za všechny třeba Protokoly sionských mudrců.© 2010 Národní sjednocení | webmaster