/   Svátek má:
 

DRAHOVEŠ DO KOŽICHU?

Motto: Sousedi mají vši, proto musím být korektně solidární a nasadit si je také. (Jak šlechetné, zejména od těch sousedů…!)

Autor: Gabriel Jiří Václav Hamouz

Důkazy o spojení a podpoře pana Drahoše s imigrační bohyní evropské zkázy, německou kancléřkou Merklovou, jsou snad obecně známa.
Po ruce je i důkaz Drahošova setkání s tehdejším velvyslancem USA Shapirem, kde Shapiro svýma rukama znázorňuje symboliku oka boha Hora, Vrchol nedokončené pyramidy, symbol Chrámu a také symbol kružítka a úhelníku tzn. Symbol stavitelů Země, symbol Gaia, Matky Země … to všechno vyjadřuje tento symbol Svobodných zednářů.

Co nás s nástupem pana Drahoše na Hrad čeká, objasňuje bývalá kandidátka na první dámu: (z předvolební debaty kandidátek na první dámu), Paní Hilšerová: “….. pokud by se stalo, že bychom museli přijmout kvóty, … že jsme součástí Evropské unie, Evropská unie by přijala kvóty, tak potom na principu solidarity bychom museli přijmou ty uprchlíky, které by nám sem přidělili, ale myslím, že by to nebylo asi v řádech tisíců nebo miliónů, tak že bychom to zvládli“.

1. rozpor - lež: .... že bychom to zvládli
Bál jsem se, že to nezvládneme stejně jako Německo, Francie, Švédsko atd. Ty počty paní Hilšerové mě fakt uklidnily. A proč solidární? My jsme je nezvali, to nejsou naše vši.
2. rozpor - lež: V drtivé většině nejde o uprchlíky, ale o tom níže.

Jedné z „obdivovatelek“ mého jiného názoru můj příbuzný z Německa píše:
Vážená paní,
Podepsaný je ročník 1926, nestraník, od roku 1968 v Německu, kde jsem vedl malé slovníkové nakladatelství. Do tohoto nakladatelství jsem přivedl 8 českých autorů, a to jak emigrantů, tak i osob z Husákova pašalíku. Překládal jsem mimo jiné Solženicyna, který mi věnoval v Curychu knihu, psal jsem si i s Kunderou a Škvoreckým. Sám jsem vydával velké anglické a francouzské slovníky.
Sleduji situaci v České republice, kam jsem do roku 1990 nesměl jezdit, ani tatínkovi na pohřeb, a mohu příštímu prezidentovi doporučit, aby se bránil dekadenci Západu, invazi, polo- nebo ne- gramotných migrantů a aby omezil akce tzv. neziskovek t.j. agresivních žebravých řádů s živnostenským listem na morálku.
Žijeme v malé obci. Vyjde-li žena večer sama ven, je dobrodružka, kurzy sebeobrany jsou vyprodány, nože se používají nejen na loupání brambor atd. (bylo by to na román)
Dixi et salvavi animam meam a jak pravil W.W. Tomek - aby nás Pánbůh při zdravém rozumu zachovati ráčil!
Dr. A. K., prom.fil.


Drahošovši se tváří, jako bychom neměli zprávy ze západního bojiště. Je to zdejšími řediteli propagandy bagatelizováno obdobně jako za 2. světové války zprávy z východní fronty.
Drahoš je dlouhodobě připravovaný tlampač totalitní dekadentní politiky struktur skrývajících se za slupkou Evropské unie.

Teď, ať volby dopadnou jakkoli, nás čeká bitka o naši svobodnou budoucnost. Můžeme zapomenout na tradiční svobodu a lásku k vlasti, ve které jsme vyrůstali. To nám ale může být motorem v tom, co se chystá. To se týká volného pohybu ve večerních a nočních hodinách, výletech do přírody, trampingu, cestování dopravními prostředky, týká se to zejména žen, ale i víry a všeho, co jsme považovali až dosud za součást našeho svobodného života. Je to útok na integritu našeho života.

Když vyhraje Drahoš, bude to jasné, je to připravovaná zaháčkovaná loutka smetánky v EU, Merklové a spol. To bude tvrdá bitka, protože část našeho národa, která vyznává tradiční pravidla svobodného života v naší zemi, nebude mít mluvčího a veřejného obhájce na významném postu.

Když vyhraje Zeman, budeme mít sice mluvčího a obhájce, ale bitka bude obdobná, protože bakalovská propaganda v jeho sdělovacích prostředcích a partajní lobistika bude vytvářet stejný indoktrinační tlak se snahou otupit veřejné mínění tak, jako se to stalo v Německu, Francii, Švédsku apod., a se snahou Zemana odstranit.

Základní vlastnost, kterou musí mít nyní obhájce, je statečnost a obětování vlastního života ve prospěch tradiční svobody, národa, rodiny atd. Jeden známý mi teď k Vánocům napsal, že láska je, když člověk brání člověka proti člověku. Ale Bůh je Láska.

To, co sem Merklová a spol. ženou, to nejsou utečenci, to jsou:
ad1) v drtivé většině bojeschopní muži v ideálním vojenském věku,
ad2) frustrovaní jedinci s islámskou mentalitou a stylem života, bojující i sami mezi sebou a zakládající různé gangy.

Islám sám o sobě je spíše státní zřízení schopné fungovat bez územní příslušnosti, než náboženství. Má vlastní státní atributy zákonodárné, soudní a výkonné, kde jejich pojem boha je prostředkem nekompromisní státní disciplíny. Všude, kde se usídlí a zachytí drápkem svojí výkonnou složkou, mešitou, prorůstá a jako plevel dusí původní kulturní rostlinky svými atributy islámského státu. Jen naivní hlupák a zabedněnec by mohl doufat, že to, co se dělo v Sýrii by mohlo už být poraženo. Je to zákeřný systém. Snaží se nás opít humanitárním rohlíkem, jako např. Šimon Pánek.

Je nám podsouváno, že nespravedlivě spojujeme muslimy s teroristy. Není na to ale potřebná příliš složitá logika pochopit, že každý terorista vykřikující islámská hesla je islamista a tudíž muslim. To oni to s islámem spojují, nikoliv my. Nám je uměle podsouvána vina. Říká se tomu přenos viny.

Vážím si názoru statečných lidí, kteří s rizikem společenské dehonestace a nálepkování různými přívlastky, nebojácně hájí naši svobodu.

Tzv. Globální prediktor, globalizační struktury, které stojí v pozadí Evropské unie, jsou organizovanou totalitou, horší než známý fašismus. Tato totalita vytváří byrokratické struktury, které začínají generovat tyranii vůči politicky nekorektním - je to společenská likvidace lidí a států s jiným názorem.

Když někde řeknu, že Zeman není zrovna můj ideální favorit, ale mám mnohem víc důvodů nevolit Drahoše, řeknu tím jen svůj názor, který nikomu nevnucuji a zdůrazňuji, že ho nikomu nevnucuji, chovají se ke mně někteří i moji přátelé, jako kdybych byl prašivej. Kde zůstala ta proklamovaná slušnost, tolerance k názoru druhého, kde jsou ty proklamované postmoderní dialogy atd.?

Také opakuji, nepotřebuji Zemana k tomu, abych vnímal, co se děje v západní Evropě, mám tam odtud dost věrohodné zprávy, a i když se cenzura rozjede na plné obrátky, máme zkušenost samizdatu.

I zde to píšu jako svůj názor, který ale zveřejňuji. K dehonestaci okamžitě připravená nálepka je Rusko a rusofilství, ale s tím co se děje na západ od Aše přece nemá Rusko nic společného. Rusko si s nimi musí poradit samo. Tady jde o naši svobodu. Máme k tomu dobré sousedy, Polsko, Maďarsko a snad i Rakousko se Slovenskem.

Často dehonestanti mluví o fóbii, iracionálním strachu apod. My, a je nás dost, se ale ani trochu nebojíme. Jen je čím dál tím víc jasné, že to bude bitka, jejíž průběh a intenzita bude záležet na mnoha dalších politických subjektech a občanech, jak se zachovají, a jestli si ty vši do kožichu pustí.

Z Nového zákona Mt. 10.26 v Ježíšovu povzbuzení ke statečnému vyznání, i kdyby pastýři selhali:
“Nebojte se jich tedy, neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co slyšíte v soukromí, hlásejte se střech. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.“

Statečných lidských duší se globalisté bojí jako čert kříže.

V Praze, 24.1.2018© 2010 Národní sjednocení | webmaster