/   Svátek má:
 

OHLÉDNUTÍ PO VOLBÁCH, ANEBO DOPŘEDU?

Autor: Gabriel Jiří Václav Hamouz

Přátelé, i Vy ostatní,
kteří jste se ke mně chovali během voleb a chováte nyní i po volbách, mírně řečeno, zdrženlivě.
Psal jsem několik textů, jako testů svého okolí, v kterých jsem se zabýval analýzou metod manipulace veřejným míněním a aspekty aktivit protizemanovské ligy. Nikdy jsem si však nedovolil, a to i ve své rodině, nabádat kohokoliv, aby nevolil kandidáta, který mne svojí kampaní spíše odpuzuje.
Avšak, níže uvedené vyjádření některých církevních pastýřů (viz níže), které mi dnes přišlo, je fakt síla, ale nikoliv duchovní. Nevypadá to jako podvrh.
Když jsem v minulém textu na stránkách Národního sjednocení připojil závěrem poznámku s citací z Matoušova evangelia Mt. 10.26, povzbuzení ke statečnému vyznání, i kdyby pastýři selhali, netušil jsem, že jsem tak blízko pravdy.
Došlo ke stejnému fenoménu, jako při parlamentních volbách. Psychologičtí poradci, pokud vůbec nějací byli, se dopustili stejného omylu. Nezbývá, než za tu repetici poděkovat. Jak tak poslouchám, nemohou se z omylu vymanit a nehodlají přestat štvát. Burcují k novým útokům.

Jakýsi psavka z Hospodářských novin se vyjádřil, jak mi referoval kolega, že jestli jsem volil Zemana, že jsem frustrovaný, méně movitý a hlavně méně vzdělaný. Takže ti, co nevolili Zemana, jsou hlavně více vzdělaní, více movití, nejsou frustrovaní, možná proto, že jsou tzv. za vodou, a nechce se mi říkat, mají nahrabáno. Ovšem až na to, že to silně zavání narcismem, častou deprivantskou deformací osobnosti tzv. elit.
Vzpomeňte na parlamentní volby! Tak bušili do Babiše, až zvítězil, kde se dalo. Teď pražské výsledky napovídají, že se jeho voliči odklánějí k jiné koalici, ale protizemanovská liga tak naštvala ty frustrované, méně movité a méně vzdělané, až ta štvavá kampaň zase spustila Boží mlýny.

To chtějí hnát zejména mladé lidi na vidle pouliční nenávisti? Do náruče nejhorší neřesti plodící řetězec zla? Do šiku za "vůdcem"?

Velmi teskně, až gro-teskně, zní provolání některých řeholních představených k druhému kolu prezidentských voleb. Jsem rád, že i méně movití, méně vzdělaní a volební kampaní frustrovaní prostí občané i prostí věřící se zbavili frustrace tím nejlepším možným způsobem a zvýšili počet voličů.
Patří jim dík za projev prostého čistého lidství a osobní statečnosti s přáním, aby si uvědomili sílu přímé volby, která začíná být tzv. elitám osinou.

Při davovém zpěvu písně Kde domov můj, jak jsem zaslechl na závěr po slovech: - Nevyhráli jsme, ale neprohráli jsme! - mne zamrazilo po těle, když jsem si uvědomil, že mnoho indicií v tzv. požadavku změny směřuje k situaci, kdy budeme zpívat Kde domov můj na konci s velikánským otazníkem. Nechtěl bych, aby se tato slova, Kde domov můj, stala slzavým proroctvím teskných vzpomínek, jako Israelitů u řek babylónských.

V Praze, dne 29. 1. 2018

Řeholní představení ke druhému kolu prezidentských voleb
Ve druhém kole prezidentských voleb se rozhodne o tom, kdo bude hlavou státu. Vybíráme jednoho ze dvou kandidátů. Jít volil je naše občanské právo i křesťanská povinnost. Rozhodovat se máme na základě vystupování kandidátů, na základě jejich názorů a na základě jejich dosavadního života. Buďme obezřetní k polopravdám a pomluvám.
Pan Jiří Drahoš dává naději, že jako prezident vnese do naší společnosti důraz na skutečné obecné dobro postavené na pravdivosti a spravedlnosti a na úctě ke všem lidem, že bude presidentem povzbuzujícím své spoluobčany k ušlechtilému jednání. Záleží jen na nás voličích, zda bude výsledkem voleb změna, kterou naše společnost potřebuje.
Všechny věřící vybízíme, aby spolu s námi provázeli volební kampaň i samotné volby modlitbou.

P.Prokop Siostrzonek OSB, arciopat břevnovský, předseda Konference vyšších představených mužských řeholí
P.Marian Kosík OPraem, opat novoříšský
P.Benedikt Mohelník OP, exprovinciál dominikánů
P.Bonaventura Štivar OFMCap, provinciál kapucínů P.Jáchym Šimek OPraem, opat želivský
Br. Martin Macek O.H., provinční delegát Milosrdných bratří
P.Petr Glogar OCD, provinční delegát bosých karmelitánů
P.Lukasz Karpiński FSP, Českomoravská provincie piaristů
P.Cyril Tomáš Havel CFSsS, generální představený petrinů
P.Luboš Pavlů CRV, převor augustiniánů-kanovníků
Sr. Marie-Anna Linhartová OSU, provincialát sester voršilek
Sr. Lucie Cincialová, Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka
Sr. Petra Pavlíčková OSB, benediktinky Bílá Hora
Sr. Klára Maliňáková, Sestry Dítěte Ježíše,br> Sr. Miroslava Bortlová SCSC, Česká provincie Kongregace Mil. Sester sv. Kříže© 2010 Národní sjednocení | webmaster