/   Svátek má:
 

KDO NEMILUJE PÁNA JEŽÍŠE…

Autor: Václav Lamr

V roce 2014 v souvislosti s pochodem homosexuálů nám, kteří jsme se šli proti tomu postavit veřejně, bylo doporučeno, abychom s tím přestali, že demonstrace jen propaguje to zlo. Opakovalo se to další rok. Veřejně nevystupovat.

Jenže nyní nejde o pochod deviantů, ale o rouhání vyššího kalibru, proti osobě našeho Pána a Mesiáše Ježíše Krista, BOŽÍHO SYNA. Cožpak lze nereagovat? Ti, kteří si říkají křesťané, vedoucí, biskupové, kněží a pastoři to zase mohou přečkat v závětří sborů. Apoštol Pavel řekl: ,, Kdo nemiluje Pána Ježíše Krista, budiž prokletý. Maran Atha!“ Text si najděte sami, abyste věděli, v které epištole je umístěn. Jen prozradím, že je na konci jedné epištoly. Být proklatým je snadné…

Osobně jsem po delším postu, ale odhodlal jsem se pokračovat formou protestní hladovky, ve svých dožitých 75 letech. A psát protiargumenty radě dramaturgů z Brna, kteří se pro svůj bestiální cynismus odvolávají na článek VDLP z r 48 ( všeobecná deklarace lidských práv), která mimo jiné zaručuje svobodu umělcům a svobodu šířit co si člověk myslí. V duchu deklarace je naopak ochrana člověka a jeho důstojnosti. Tu dramíci z Brna vynechali, vypustili ji ze scény. A na scénu pozvali Satana.

Od roku 1968 a 1970 jsem byl pronásledován, že jsem tu deklaraci citoval. Stb se jen jízlivě usmívali, když jsem ji citoval. Dnes ji zneužívají naopak ti, kteří plíživě formou umění nám svobodu od Boha chtějí vzít a vyluxovat. Ve jménu jejich ,, Svobody“, a jen aby nepřekročili hranice humanismu. Překročili je na několika místech. Oni to ale neví, protože jsou již slepí. My je tedy musíme zastavit osobně. Jako opilého řidiče autobusu, vezoucího rodiny s dětmi… Opět delší dobu nebudu a nechci jíst. Jak můžu žít, jakoby se nic nestalo? Jakože se nic neděje? Když před stovkami senzacechtivých intelektuálů a zmanipulovaných mladých lidí bude Ježíš posouvat bederní roušku (prý prapor ČR) ke kolenům, aby si lehnul na ženu náboženství, které vzniklo za 600 let po jeho smrti a vzkříšení? Ten, který stvořil muže a ženu, svatý Bůh JHVH, který v desateru a zákonech lidstvu daných v Písmu sám prý překračuje vlastní zákon, existuje jen v myslích zdémonizovaných psychopatů.

Opět na to reaguje pár bláznů. A ti ostatní? ,, Kdo nemiluje Pána ježíše....“© 2010 Národní sjednocení | webmaster