/   Svátek má:
 

HUSA NA PROVÁZKU, ND BRNO

(Autor svůj dopis píše vedení divadel v Brně, ale dopis má širší působnost)

Autor: Ing Jiří Pavel Pešek pedagog, ex-diplomat

Nevážení invalidé cti, citu a slušného lidského chování,
duchovní teroristé, cyničtí rouhači a hulváti s morálkou řeznických psů,


Velký Ir Oscar Wilde ve své moudré povídce "Jedinečná raketa" přesně vystihl Váš profilový charakteristický rys, když na otázku "Co je to citlivá osoba?" dává sarkastickou, leč pregnantní odpověď: "To je osoba, která má sama kuří oka, a proto všem ostatním dupe po prstech".

Přesně toto dělá již třetí desetiletí tzv. havlistická "demokracie" a "pravdoláska",uznávající a ješitně adorující jen SEBE SAMU. V okamžiku, kdy tato neomarxistická kohorta ztrácí své domnělé absolutně výsadní postavení, rozpoutá nelítostný boj za tzv."záchranu ohrožené demokracie" - bolševici takovou strategii nazývali diktaturou proletariátu a formálně ji opírali o článek 4 komunistické ústavy Československé socialistické republiky, který zakotvoval "vedoucí úlohu KSČ" ve všech oblastech života společnosti (pozn. pro později narozené nepamětníky), stejně jako Vy dnes účelově argumentujete základní listinou práv a svobod, kterou jste instrumentálně zneužili ke svému kolosálnímu demagogickému podvodu s drzým čelem hlásajícímu, že "všechno je možné", neboť vše se dialekticky prolíná a spojuje a "v jednom světě":
červené vlasy i tráva, modré mléko, suchá voda, kulatý čtverec či kvadratura kruhu, lež stávající se pravdou a naopak, v zmatených hlavách zkorumpovaných justičních zločinců mění pachatel (vrah) i oběť své role...

Jenže k pravdě se nelze prolhat, stejně jako se nezbavíte díry tím, že ji vystřihnete. Ztratili jste vztah k racionální realitě, a na humanitních fakultách z ubohých bezbranných studentů, slepě důvěřujících Vašemu kočičímu zlatu vyrábíte invalidy pravdy a lásky, duševní mrzáky cti a zdravého selského rozumu,který mj. ví, že Vy i já jsme se narodili díky lásce tatínka a maminky, a nikoli díky egoisticky mrtvolnému smilstvu, z principu neplodné sodomii či pedofilii mezi dvěma nebo více jedinci s homo/bi/trans sexuálními sklony - tj. s porušeným vnímáním zdravé lidské heterosexuální komplementarity.

Pročež Vaše metoda Overtonova okna - postupného předkládání primárně nepřijatelných konceptů a modelů chování salámovou metodou tak, aby je většinová společnost časem přijala jako možné a následně vzala za své (od akceptování Vašeho rouhačského násilí až ke kanibalismu), je zkázou naší společnosti, jak správně - protože pravdivě - konstatoval český primas kardinál Dominik Duka. Neboť Pravda osvobozuje a "Boží Pravda vítězí", jak hlásal Mistr Jan Hus ve shodě s evangelijními slovy Pána Ježíše Krista "Já jsem CESTA, PRAVDA A ŽIVOT" (TGM škrtnutím přívlastku "Boží" na standartě Pražského hradu otevřel cestu k sebevražedné relativizaci hodnot - čí pravda má přednost?? - Vaše násilí na nás je toho opět dokladem.)

Vy jste pouze vyměnili kulisy, ale podstata Vašeho podvodu na našich spoluobčanech zůstává identická: vraždíte skutečnou lidskou svobodu života v lásce Boží a empatické službě bližnímu ve jménu falešné "svobody" - zpupné zvůle, jež pošlapává autentické životní hodnoty solidární úcty k druhému člověku - pravé (biblické) lásky k bližnímu. A právě toto je VAŠE NÁSILÍ NA NÁS, NEOMARXISTIČTÍ SOUDRUZI! Tím jste odhalili svou pustou bezednou prázdnotu jako naparující se pyšný páv své odpuzující nahé pozadí.

Ve světle moudrého přísloví "Na hrubý pytel hrubá záplata" navíc připojuji i kopii svého otevřeného dopisu pyšnému neomarxistickému zločinci "Grázlovi", který ve své zbabělé ubohosti nenašel odvahu čestně odpovědět ani jediným slovem na věcné korektní podněty - čímž pouze potvrdil svou zatvrzelou hluchoněmou slepotu.. Je však zapotřebí brát velice vážně fatální varování Spasitele - Božího Syna - Pána Ježíše Krista:"Vede-li slepec slepce, oba spadnou do jámy".
S vlasteneckým pozdravem.© 2010 Národní sjednocení | webmaster