/   Svátek má:
 

Projev Babišovy eurokomisařky Jourové (ANO)

(Pamatujme si, odkud totalita přichází a kdo za ní stojí! – pozn. L.Malý)

“Toxická vyprávění” o Židech nebo jiných menšinách posiluje nenávist vůči těm, kteří jsou vnímáni jako vetřelci. Často existuje kontinuita mezi nenávistným projevem a zločinem z nenávisti. Musíme aktivně formovat naši budoucnost a řídit rizika spojená s digitální revolucí, která by mohla ohrozit naše společnosti a demokracii. Na summitu v Tallinu se vedoucí představitelé Evropy soustředili na to, jak by se EU mohla úspěšně orientovat v příležitostech, stejně jako na rizika jednotného digitálního trhu. Před více než rokem jsem se dohodla na Kodexu chování upravující boj proti online šíření nelegálních nenávistných projevů s Facebookem, Microsoftem, YouTube a Twitterem, které reagují na tyto potřeby. IT společnosti se zavázaly k přezkoumání a v případě nutnosti k odstranění nezákonné nenávistných projevů do 24 hodin podle evropských právních předpisů. Naše nejnovější údaje, shromážděné s pomocí 31 organizací ve 24 členských státech, ukazují, že intenzita blokování za nezákonné nenávistné jednání se za šest měsíců zdvojnásobila. V současné době doporučujeme firmám v oblasti informačních technologií, aby přijaly dobrovolná, proaktivní opatření k odhalování a proaktivnímu odstranění nelegálního obsahu a aby zvýšily transparentnost způsobu, jakým posuzují oznámení. Snažíme se také rozšiřovat Kodex na další přední IT společnosti, včetně Seznamu.

Třetí a poslední, dovolte mi uzavřít tím nejdůležitějším nástrojem, kterým musíme čelit antisemitismu: vzdělávání. Komise přikládá velký význam úloze vzdělávání při zachování vzpomínky na holocaust. Program “Evropa pro občany” podporuje iniciativy, které zvyšují povědomí o poučení z holocaustu. V těchto projektech investujeme kolem 3,5 milionu EUR ročně. Evropská výzkumná infrastruktura pro holocaust (EHRI) je největší výzkumnou iniciativou zaměřenou na holocaust financovanou EU. Společně s partnery v Izraeli a v USA [Yad Vashem a Muzeum památníku holokaustu USA] podporuje výzkumnou komunitu spojením a zpřístupněním informací o holocaustu v celé Evropě i mimo něj. Ale pro mnoho Evropanů je obraz židovských komunit stále příliš často a výhradně formován kolem konfliktu s holocaustem a Blízkým východem. Vzdělání musí zahrnovat celé spektrum židovských dějin v Evropě. Evropská komise podporuje řadu projektů, které učitelům poskytují správné nástroje k řešení těchto otázek, zejména v multikulturních učebnách. Minulý týden diskutovala pracovní skupina Komise s ministerstvy školství členských států EU o tom, jak se nejlépe vypořádat s Holocaust Remembrance a bojovat proti antisemitismu v našich vzdělávacích systémech. Dámy a pánové, židovská komunita zaujímá specifický prostor v naší rozmanité Evropě. Je to alarmující znamení pro Evropu, když její nejstarší menšina má pocit, že se věci dějí špatným směrem. Židovská komunita je systém včasného varování pro naše otevřené, liberální společnosti.

Židovské komunity musí být prezentovány jako to, čím jsou, integrální součást evropské historie a kultury. 2000 let evropské židovské historie, odkud pocházejí nejdůležitější hnutí a proudy v judaismu. Buď to reformní hnutí nebo chasidismus nebo sionismus. Všechny mají své kořeny v evropském židovství.

Dámy a pánové, konference B’nai B’rith je na správném místě ve správný čas. Evropa stojí za svými židovskými komunitami a Židy všude po celém světě.

Jourová pokračuje: 3. To mě přivádí k mému třetímu bodu, co dnes EU dělá. Za posledních 60 let Evropská unie garantovala na evropském kontinentě mír a prosperitu. Minulý měsíc ve svém projevu o stavu Unie předseda Juncker zopakoval, že Evropa je v první řadě Unií hodnot. Ochrana lidských práv, demokracie a právního státu jsou součástí našeho jednání. Tyto hodnoty zahrnují předcházení a boj proti všem formám antisemitismu, neboť antisemitismus je nejen ohrožení evropských Židů, ale i proti hodnotám, které Evropa váží. EU a židovská komunita jsou sjednoceny v otevřenosti k rozmanitosti. Oba si vážíme naší rozmanitosti. Jak řekl bývalý britský rabín Jonathan Sacks: “Jedinou přiměřenou reakcí na strach a nenávist k rozdílu je respektovat důstojnost rozdílu. To je židovské poselství světu.” Na druhé straně je motto EU “Jednotná v rozmanitosti”, protože tato rozmanitost nás obohacuje a posiluje. To také znamená, že musíme tolerovat divergentní názory v našem středu. A na vybudování mostů mezi Západem a Východem naší Unie, mezi většinou a menšinou, musíme všichni přispět. Změnu zvládneme, protože máme soubor hodnot, které se nemění. A tyto hodnoty jsou zakořeněny v naší historii. V letošním roce jsme oslavili 60. výročí Římské smlouvy s ostrým vědomím toho, odkud jsme začali, z kterých válečných polí, destrukce a koncentračních táborů byly vybudována tato nová Evropa. Holocaust je společným dědictvím napříč Evropou a jeho vzpomínka je povinností pro každou generaci. Z tohoto důvodu Evropská komise nejen připomíná každý rok 27. ledna, ale aktivně zapojuje své zaměstnance do školení o úloze státních úředníků během holocaustu. Komise se také zabývá různými aspekty holocaustu: v roce 2017 se zaměřuje na to, jak popírání a zkreslení holocaustu zůstává výzvou pro naše společnosti. Již dva roky má Evropská komise specializované kontaktní místo – koordinátorku pro boj proti antisemitismu paní von Schnurbeinovou. Přenáší přímo své ohlasy mně a prvnímu místopředsedovi Timmermansovi. A velmi si cením, že B’nai B’rith je blízkým spojencem a partnerem. V červnu minulého roku jsem v Jeruzalémě ocenila především zapojení do 11. semináře na vysoké úrovni EU-Izrael o boji proti antisemitismu. Úzká spolupráce s našim izraelským partnerem v tomto úsilí je důležitá, jak jsem zdůraznila izraelskému prezidentovi Rivlinovi, když jsme se během mé návštěvy setkali. Ráda bych se s vámi podělila o zvláštní aspekt mé návštěvy Izraele. Setkala jsem se s vrchním rabínem Yisraelem Lauem při připomenutí Holocaust Remembrance Day a podělil se se mnou o dojemný příběh, k čemu může vést mlčení. Takže když jsem navštívila Yad Vashem, nejenom jsem vzpomínala. Bylo to také memento, co může antisemitismus vyvolat. Máme jako politici zodpovědnost vystupovat proti těmto počátečním známkám. Aby naše činy byly efektivnější, musíme mít komplexní přehled o tom, jak židovská komunita, mladí i staří, sekulární a ortodoxní, vnímají svou situaci v Evropě. Proto jsem požádala European Fundamental Rights Agency, aby provedla rozsáhlý průzkum o vnímání antisemitismu mezi evropskými Židy. Umožní nám založit naše politické reakce na tvrdých datech. Přípravné práce probíhají a očekáváme první výsledky v září 2018.

4. Tím se dostávám k mému poslednímu bodu – co můžeme udělat lépe a kde začít? Za prvé bychom měli začít rozpoznávat a vyvolávat antisemitismus tam, kde se objeví a nezávisle na pachatelích. Přivítala jsem právně závaznou mezinárodní definici antisemitismu Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu (IHRA). Jak jsem řekla v Jeruzalémě, je to jediná definice, kterou používá Komise. Je to vedoucí nástroj, který by měl být využit pro účely vzdělávání a odborné přípravy zejména pro učitele, nevládní organizace, státní orgány a média. Jsem ráda, že Evropský parlament se svým prvním usnesení o antisemitismu 1. června tohoto roku schválil pracovní definici a vyzval členské státy, aby učinily totéž. Pět členských států EU již přijalo tuto výzvu: Rumunsko, Rakousko, Velká Británie, Německo a Bulharsko. Evropský parlament rovněž vyzval národní koordinátory, stejně jako Komisi, jako kontaktní místa pro židovské organizace a komunity. Za druhé, musíme lépe prosazovat stávající zákony. Evropa je vybavena specifickými právními předpisy v boji proti rasismu a xenofobii, včetně antisemitismu, v kriminálním významu. Zákony EU ukládají členským státům EU povinnost penalizovat nenávistné projevy a trestné činy z nenávisti založené na rasistické nebo xenofobní motivaci, včetně popření holocaustu, které podněcuje k nenávisti či násilí. Avšak jelikož se fenomény nenávistných projevů stále více pohybují “on-line”, naše práce musí zajistit, aby se nelegální nenávistné projevy urychleně posuzovaly a případně byly odstraněny on-line zprostředkovateli a platformami sociálních médií.© 2010 Národní sjednocení | webmaster