/   Svátek má:
 

Odpověď slovenského biskupa Mateja

na článok propagujúci gay pride v KN pod názvom: „Na námestiach bolo veselo, aj keď vážne.“

Je šokujúcim, že taký článok mohol vyjsť v Katolických novinách! Arcibiskup Beran pri nástupe komunizmu a následnom ovplyvňovaní Katolíckych novín povedal: „Dnes už Katolické noviny nie sú katolické, “ a kresťanov dorazne varoval, aby už tieto noviny nečítali. Slovenské Katolické noviny sú dnes na tom horšie, ako v čase nástupu komunizmu po tzv. Víťaznom februári.

Meniť lstivým a rafinovaným článkom propagujúcim gay pride a homosexualitu verejnú mienku všetkých kresťanov na Slovensku je zločin proti Kristovej Cirkvi a proti Bohu! Katolicke noviny musia činiť adekvátne pokánie! Predovšetkým ale musí činiť pokánie KBS, ktorá za ne nesie zodpovednosť!

Po prečítaní tohto článku získava prostý kresťan dojem, že homosexualita už nie je hriechom a tzv. homosexuálne páry majú právo, aby boli postavené na rovnakú rovinu s prirodzeným manželstvom. A toto je hrubá manipulácia a zločin nielen proti slovenskému národu, ale aj proti Bohu!

Katolicke noviny dnes normalizujú hriech a menia myslenie do tej miery, že pre katolikov už nie je autoritou Boh a Jeho slovo. Tak pozvolna, ale do koreňa ničia spasitenú vieru. Kto by bránil Božie záujmy, bude odsúdený ako cynický fundamentalista, extrémista a fašista, ktorý si dovoluje do druhých hádzať kameňom. Lenže čo hovorí Boh vo Svátom Pisme?

„Keď poviem zločincovi: , Určite zomrieš‘, ty ho však neupozorníš a nebudeš hovoriť, aby si zločinca na záchranu jeho života odradil od zlej cesty, ten zločinec zomrie vo svojej vine, no jeho krv budem požadovat’ z tvojich rúk. “ (Ez 3,18) Tento výrok sa plne vzťahuje na každého biskupa Slovenska. Biskup je povinný ako dobrý pastier brániť stádo a nebyť nemým psom, ako hovorí Pán prostredníctvom proroka Izaiáša. Gay pride je pohoršenim pre mladú generáciu. Ježiš hovori: „Beda človekovi, skrze ktorého pohoršenie prichádza! “ (Mt 18,7) Gay pride nie je nevinná zábava, ako sa ho snažia zlahčiť KN, je to duchovná infekcia, ktorá prináša okrem straty viery aj rozšírenie chorob, ako je AIDS, hepatitída, syfilis a iné. Navyše, človek sa stáva otrokom nečistých démonov, ktorých Ježiš netoleroval, ale vyháňal. Zrejme bol podla Katolickych novin netolerantný a nemal lásku.

Katolícke noviny dali váčšie pohoršenie ako samotný gay pride! Nepoznajú Pismo, ktoré varuje: „ Tak aj Sodoma a Gomora a susedné mestá, ktoré takisto smilnili a chodili za iným telom, stali sa výstrahou a znášajú trest večného ohňa.“ (Júd 1,7) Sváté Písmo ukazuje na koreň homosexuality, ktorým je odpad od spasitelnej viery a otvorenie sa pohanskému duchovnu: „Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. “ (Rim 1,26-27) Sváté Pismo podáva jasné varovanie a frázy o tzv. láske, súcite a jemnocite voči hriechu, sú hrubou manipuláciou cirkevných podvodníkov. Čo sa týka Božieho milosrdenstva, to sa vylieva na tých, ktorí činia pokánie, nie na tých, ktori pokánie odmietajú, na tých dopadá Boži trest. „Nemylte sa! Ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani zženštili (transsexuáli), ani homosexuáli... nebudú dedičmi Božieho král’ovstva.“ (1 Kor 6,9-10) „Nemajte účast na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhalujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť. Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo. “ (Ef 5,11-13) Teda žiadne pozitivne pojmy o nejakých právach a diskriminácii, ale jasné nazývanie hriechu hriechom vedie k pravdivému pokániu a k vyslobodeniu.

Sváté Pismo nám ukazuje na hodnotu morálneho života: „Neviete, že ste Boži chrám a že vo vás prebýva Boži Duch? Kto by teda Boži chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svátý - a nim ste vy. “ (1 Kor 3,16-17) Dnes Katolicke noviny so súhlasom KBS ničia Boží chrám v dušiach katolikov. Neboja sa Boha?

Citácia KN: „Ako kresťan som ich vnímal rovnako ako iných; sú to ludia, ktori žijú svoje rozhodnutie. Slobodu rozhodnutia máme garantovanú odBoha...“

Ak by sme aplikovali tento absurdný výrok aj na iné hriechy a zločiny, potom tí, čo páchajú sexuálne vraždy alebo vraždy vobec, len žijú svoje rozhodnutie! Taký stupidny postoj propagujú Katolicke noviny schválené KBS.

Prečo autor článku nepiše nič o ovocí homosexuality? Údajne už 35 miliónov ludí zomrelo na AIDS, ktorý najviac širia práve homosexuáli. A prečo neuviedol štatistiky o zločinnosti LGBT? Napr. v cele smrti v USA - polovica všetkých odsúdených žien sú lesbičky, hoci tvoria len 1% z celkového počtu obyvatel’ov. Takisto polovicu všetkých vrážd a samovrážd páchajú homosexuáli. V Los Angeles homosexuáli, ktorí sa zároveň dopúšťali pedofílie, znásilnili 30 000 detí. Také sú štatistiky a svedectvá policajných komisárov z USA. Podl’a KN ale iba žijú svoje rozhodnutie.

Gay pride sťahuje prekliatie na dané územie, prečo o tom KN nenapíšu? Na záver článku autor v KN píše: „...mení sa atmosféra, a to je dobre.“ Takže keď národ odpadá od Boha a už nenazýva hriech hriechom a pácha duchovnú samovraždu, tak to je podl’a Katolických novín dobré.

Bohu vďaka za to, že pár odvážných l’udí prišlo v ten deň do Bratislavy manifestovat’ za rodinu.

Biskupi KBS sú povinní konat za Katolíckej noviny adekvátne pokánie.

Za pravoverných katolíkov
Biskup Matej

Žilina 29.7.2018© 2010 Národní sjednocení | webmaster