/   Svátek má:
 

Bitva o náš národ

Vážení křesťanští přátelé!

V posledních týdnech vrcholí v naší zemi a na naší politické scéně boj o to, zda bude, či nebude v naší zemi uzákoněno homosexuální „manželství“.

Dne 22. 6. 2018 Babišova vláda, dokonce ještě několik dní před svým jmenováním, oznámila, že bude usilovat o schválení homosexuálních manželství a bude se snažit protlačit tento zákon poslaneckou sněmovnou a senátem.

JDE O MNOHEM ZÁVAŽNĚJŠÍ BITVU, NEŽ BY SE MOHLO ZDÁT!

Bůh jasně deklaruje ve svém Slově, že praktikování homosexuality považuje za ohavnost a zvrácenost. Bible dále hovoří o těžkých Božích soudech, které v historii dopadly na CELÁ MĚSTA A NÁRODY, ve kterých bylo značně rozšířeno praktikování homosexuality.
Podle mnoha indicií je zřejmé, že v dnešní době je „území“ Sodomy a Gomory totožné se zeměmi, ve kterých bylo uzákoněno homosexuální manželství a adopce dětí homosexuálními páry.
Dokud homosexuálové páchají svůj hřích jen doma soukromě, je to jen jejich hřích před Bohem. Nikdo je nepronásleduje a nešikanuje, žádný člověk jim v tom nebrání.
Bůh tyto lidi miluje tak jako každého člověka a stejně jako každému, i homosexuálům nabízí odpuštění hříchů, uzdravení a vysvobození z každé moci temnoty.
Avšak jakmile homosexuálové začnou vyžadovat od celé společnosti, aby jim pro praktikování homosexuality udělila zvláštní práva – jakmile chtějí uzákonit homosexuální „manželství“ a adopci dětí homosexuálními páry – tak je zle, protože tím okamžikem vstupujeme do Sodomy!
A tak ti (poslanci a další), kdo dnes prosazují legalizaci homosexuálních manželství, tím táhnou CELOU SPOLEČNOST do Sodomy, a to se všemi důsledky s tím spojenými: na zvrácenou Sodomu totiž přicházejí těžké Boží soudy…
Mnohé západoevropské země, oklamány sekulárním humanismem, tento svůj boj už prohrály, když uzákonily homosexuální manželství. Také Spojené státy tento boj prohrály už před třemi lety, když uzákonily homosexuální manželství ve všech 50 státech USA.
Podobně Argentina, Brazílie, Jihoafrická republika, Kanada, Austrálie a další země. Tyto země se tak ocitly v teritoriu Sodomy a ať se nám to líbí nebo ne, nyní bohužel mohou očekávat těžký Boží soud.
Bůh varoval lidstvo předem před touto zvráceností a předem také sdělil, jaké to bude mít důsledky.
Pro mnohé křesťany je to možná šokující zjištění, ale přichází doba, kdy každý křesťan se bude muset sám za sebe rozhodnout, zda poslechne zákon člověka a lidské výmysly, nebo Slovo Boha. V naší zemi jsou tisíce, statisíce křesťanů, kteří se nehodlají smířit s tím, aby sodomská zvrácenost byla v naší zemi legalizována a nazvána „manželstvím“.
A proto vytrvejme v této bitvě!
Nedovolme, aby se Satanovi podařilo prosadit v naší zemi tuto zvrácenost a nazvat ji „manželstvím“, nedopusťme, aby se i naše země stala novodobou Sodomou.
– Nazvání této sodomské zvrhlosti „manželstvím“ je napliváním do tváře každému křesťanovi, který nepřestal věřit Pravdě.
– Nazvání této sodomské zvrhlosti „manželstvím“ je napliváním do tváře samotnému Bohu, Pánu Ježíši Kristu!
– Ti, kdo souhlasí s uzákoněním homosexuálních manželství, vyjadřují své pohrdání Slovem Božím a Boží Pravdou a sami se tak na této zkáze podílejí.
Připojme se k zemím, jako je Maďarsko, Polsko, Litva a Slovensko, které učinily zásadní a životně důležité rozhodnutí ochránit rodinné hodnoty a uznávat manželství jen jako svazek muže a ženy.
Tento modlitební zápas trvá v naší zemi již několik let… Nyní tento zápas vrcholí.
VYTRVEJME V BOJI A NEVZDEJME TO – A ZÍSKÁME V TÉTO BITVĚ VÍTĚZSTVÍ PRO NÁŠ NÁROD!© 2010 Národní sjednocení | webmaster