/   Svátek má:
 

Jak Židé vyhlásili Německu svatou válku

Většina lidí dnes ví, proč se zavírali Židé do koncentračních táborů – kvůli vyhlazení. No, každý kdo se jen trochu otevřel revizionistickým názorům, musel uznat, že s tím vyhlazením to nebude tak snadné. Pro tyto lidi zůstává ovšem otázka, proč tedy Němci zavírali Židy do koncentráků? V první řadě si musíme uvědomit, že do koncentračních táborů byl zavřen pouze malý zlomek celkového počtu všech Židů, kteří žili na území spravované Velkoněmeckou říší. Mnoho Židů žilo i na konci války na všech místech Němci spravované Evropy a to dokonce i v Berlíně. Za druhé si musíme uvědomit, že Židé měli být po válce přesunuti do rezervací na východě (původně se uvažovalo i o Madagaskaru a Palestině), kde by jim byl zřízen vlastní stát. Za třetí byli (respektive jsou) viní za stvoření komunismu a za jeho šíření a to i v meziválečném Německu, kde když se mluví o tzv. „teroru“ na voličích ze strany NSDAP, vždy se zapomene na násilí páchané komunisty, kteří byli řízeni právě Židy, a bylo nesrovnatelně větší. Musíme rovněž brát na vědomí, že právě Židé, a to se jim ani nelze divit, byli hlavními členy odboje a co do počtu na okupovaných územích, tvořili v partyzánských jednotkách většinu. Dalším neméně významným faktem, na který se nyní podíváme, je Židy vyhlášená svatá válka Německu. Židé, kteří měli velký vliv na politiku Spojených států a následně i Velké Británie, a to především ve věcech ekonomických, zajistili Německu obchodní embargo a bojkot německého zboží. Některé světové noviny měly v roce 1933 na předních stranách „Židé vyhlašují válku Německu,“ následně slovní i jiné útoky přibývaly:

„Judea vyhlašuje Německu válku! Židé celého světa, spojte se! Bojkotujte německé zboží! Demonstrujte!“ – všechny hlavní titulky Daily Express, 24. března 1933.

„Izraelský lid celého světa vyhlašuje Německu obchodní a finanční válku. Čtrnáct milionů Židů stojí pospolu jako jeden muž ve vyhlášení války Německu. Židovský velkoobchodník opustí svou firmu, bankéř burzu, obchodník svůj obchod a nemajetný člověk svůj prostý dům, v rozkazu připojit se společně do svaté války proti Hitlerově lidu.“ – Daily Express, 24. března 1933.

„Každý z Vás, z Židů a Nežidů, který dosud nevstoupil do této svaté války, nechť tak učiní hned a tady. Nestačí nekupovat zboží z Německa. Musíte přerušit veškeré styky s obchodníky, kteří prodávají německé zboží nebo podporují německé lodě… musíme zničit Hitlerův režim a přivést německý lid k rozumu tím, že zničíme jejich zahraniční obchod, na němž závisí jeho přežití.“ – Samuel Undermeyer, v rádiovém vysílání na WABC, New York, 7. srpna 1933. Samuel Untermeyer byl židovský vůdce a blízký přítel prezidenta Wilsona a Roosevelta.

Bernard Baruch se připojil k Samuelu Untermeyerovi a volal po válce proti Německu: „Zdůrazňuji, že porážka Německa a Japonska a jejich eliminace ze světového obchodu by dala Británii obrovskou příležitost ke zvětšení zahraničního obchodu v objemu i zisku.“ – Baruch, „The Public Years“ od Bernarda M. Barucha, strana 347 (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1960). Bernard Baruch, syn německého Žida, byl poradce prezidentů Wilsona, Roosevelta a Trumana.

„Toto vyhlášení války proti Německu, jsme nyní povýšili na „svatou válku.“ Tato válka skončí zničením Německa.“ Dr. Franz J. Scheidl, Geschichte der Verfemung Deutschlands.

„Válka v Evropě je v roce 1934 nevyhnutelná.“ – H. Morgenthau, ministr financí Spojených států, Hearst Press, září 1933 (také citováno v „The Palestine Plot“ od B.Jensona, strana 11 (vydáno Johnem McKinleyem, 11-15 King Street, Perth, Skotsko).

„V boji proti Německu je už několik měsíců zapojena každá židovská komunita, každá konference, ve všech syndikátech a každým jediným Židem na celém světě. Je důvod věřit, že naší úlohou v tomto boji je zvláštní význam. Vyvoláme duchovní a materiální válku celého světa proti německému úsilí stát se jednou velkým národem, a aby získalo zpět svá ztracená území a kolonie. Ale židovským zájmem v první řadě je úplné zničení Německa. Pospolu i jednotlivě, německý národ je hrozbou pro nás Židy.“ – Vladimir Jabotinsky (zakladatel židovské teroristické skupiny Irgun Zvai Leumi) v „Mascha Rjetsch“, leden 1934 (také citováno v „Histoire de l’Armée Allemande“ od Jacques Benoist-Mechina, část IV, strana 303).

„Hitler nechce válku, ale my mu ji vnutíme, ne letos, ale brzy.“ – Emil Ludwig Cohn v Les Annales, červen 1934 (také citováno v jeho knize „The New Holy Alliance“).

„My Židé přineseme Německu válku.“– David A. Brown, národní předseda Židovské sjednocené kampaně, 1934 (citováno v „I Testify Againts The Jews“ od Roberta Edwarda Emondsona, strana 188 a v „The Jewish War of Survival“ od Arnolda Leese, strana 52).

„Chceme vyvolat hlubokou nenávist k Němcům, k německým vojákům, námořníkům a letcům. Musíme je nenávidět dokud nezvítězíme.“ – Lord Beaverbrook (citováno v „Niemals!“ od Heinricha Goitsche).

„Je zde pouze jediná síla, která se opravdu počítá. Je to síla politického nátlaku. My Židé jsme nejmocnější lidé na světě, protože tuto moc máme a víme jak ji použít.“ – Vladimir Jabotinsky, Jewish Daily Bulletin, 27. července 1935.

„Před koncem roku, bude složen ekonomický blok z Anglie, Ruska, Francie a Spojených států, který srazí ekonomický systém Německa a Itálie na kolena.“ – Paul Dreyfus, „La Vie de Tanger“, 15. května 1938.

3. května 1938, se American Hebrew (noviny) chlubily, že mají Židy v předních vlivných pozicích v Británii, Rusku a Francii, a že tito „tři synové Izraele, pošlou nacistického diktátora do pekel.“ – Joseph Trimble, The American Hebrew.

„Německo je náš úhlavní nepřítel číslo jedna. Je naší povinností vyhlásit mu znovu bez milosti válku. Každý si může být jist jednou věcí: My tuto válku povedeme!“ – Bernard Lecache, prezident Mezinárodní ligy proti rasismu a antisemitismu, v novinách Droit de Vivre, 9. listopadu 1938.

„Válka je nyní navrhována za účelem židovské hegemonie nad světem.“ – brigádní generál George Van Horn Mosely, The New York Tribune, 29. března 1939.

„Chtěl bych potvrdit co nejzřetelněji, že prohlášení, které jsem já a mí kolegové učinili v několika posledních měsících, a hlavně minulý týden: Židé stojí při Velké Británii a budou s ní bojovat na straně demokracie. Přejeme si, aby tomu tak bylo v naprosté shodě s britským jednáním a proto musíme najít své místo, v oblastech velkých i malých, pod řízením Jeho Veličenstva. Židovská kancelář je připravena zahájit okamžitá opatření pro využití židovské pracovní síly, technických schopností, zdrojů a dalších potřebných věcí.“ – Chaim Weizmann, prezident Světového židovského kongresu, ředitel Židovské kanceláře a později prezident Izraele, London Times, 5. září 1939, a také London Jewish Chronicle, 8. září 1939.

„Milion Židů, kteří žijí v Americe, Anglii a Francii, severní a jižní Africe, a nesmíme zapomenout na ty, co žijí v Palestině, všichni jsou odhodláni Německu přinést vyhlazovací válku do úplného konce.“ – „Central Blad Voor Israeliten“ v Nizozemí, 13. září 1939.

„Přestaňte mluvit o mírových podmínkách! Rozbijte Německo na kousky!“ – The Daily Herald, číslo 7426, 9. prosince 1939.

„Židé berou tuto válku jako válku svatou.“ – The Daily Herald, číslo 7450, 1939 (citováno v „Reichstagsbrand, Aufklärung einer historischen Legende,“ od U.Backese, K.H.Janßen, E. Jesse, H. Köhler, H. Mommsen, E Tobias).

„I když Židé nejsou s vámi v zákopech, jsme s vámi morálně. Tato válka je naší válkou a vy bojujete s námi.“ – Schalom Asch, Les Nouvelles Litterairres, 10. února 1940.

„Se ztrátou Německa ztratilo Židovstvo území, z něhož působí síla. Proto bylo rozhodnuto o jeho znovudobytí.“ – Louis Marschalko, „The World Conquerors: The Real War Criminals.“

„Světový židovský kongres byl ve válce s Německem po sedm let.“ – Rabbi M. Perlzweig (představitel britské sekce Světového židovského kongresu), Toronto Evening Telegram, 26. února 1940.

„Druhá světová válka je bojována na obranu základů judaismu.“ – Rabbi Felix Mendlesohn, Chicago Sentinel, 8. říjen 1942.

„Nepopíráme a nebojíme se přiznat, že tato válka je naší válkou, že ji vedeme pro osvobození Židovstva… Nejsilnějších ze všech front je ta naše, fronta Židovstva. Nedáváme této válce jen finanční podporu, která zaručuje vojenskou výrobu, neposkytujeme vám jen plnou sílu naší propagandy, kterou je morální síla udržet tuto válku v chodu. Záruka vítězství je založena na oslabení nepřátelských sil, na zničení jejich měst, jejich odporu. My jsme trojským koněm v protivníkově pevnosti. Tisíce Židů žijících v Evropě představují hlavní faktor při zničení našeho protivníka. To je naše fronta, která je ve skutečnosti nejcennější pro vítězství.“ – Chaim Weizmann, prezident Světového židovského kongresu, ředitel Židovské kanceláře a později prezident Izraele, v New Yorkském projevu, 3. prosince 1942

„Hrál jsem golf s Joe Kennedym (Americký velvyslanec v Británii). Chamberlain mu řekl, že Amerika a světové Židovstvo ho donutilo zavléct Anglii do 2. světové války.“ – James Forrestal, ministr námořnictva (později ministr obrany), Deník, 27. prosince 1945.

A co o válce řekl sám Adolf Hitler?

„Je lež, že bych já, nebo kdokoliv v Německu, chtěl v roce 1939 válku. Byla vynucena a vyprovokována dvěma státníky židovského původu, nebo pracujícími pro Židy. Nikdy jsem už nechtěl, po strašlivé 1. světové válce, druhou válku proti Anglii nebo Americe.“ – Adolf Hitler, duben 1945.

Kdo tedy chtěl válku? Německo a Adolf Hitler, který Společnosti národů navrhoval odzbrojení celého Evropského prostoru a neustále po celý svůj úřad, včetně období války, navrhoval Anglii mír a spolupráci a Rudolf Hess, jenž byl odhodlán obětovat život, aby s Anglií vyjednal mír, a který byl za tento svůj statečný čin odsouzen k doživotnímu vězení, nebo nenávistná rétorika světového Židovstva, která po válce volala od počátku změny režimu v Německu?© 2010 Národní sjednocení | webmaster