/   Svátek má:
 

JEŠTĚ PÁR POZNÁMEK…

(Ing. et Mgr. Jiří Gabriel Hamouz upozorňuje ve svém příspěvku na jisté okolnosti k projevu Mons. Petra Piťhy.)

Rozdíl mezi strachem a realitou obav.

1. Strach v podobě fobie na různé podněty je až rozumově nekontrolovatelnou reakcí, která může člověka paralyzovat od společenské nevhodnosti až k ohrožení života. Nemusí být podložena skutečným nebezpečím, ale třeba jen představou nebezpečí. (pavouci, myši, hadi, tísnivý prostor, přímé ohrožení života, pud sebezáchovy apod.)

2. Obava je rozumová reakce přípravy na možné nebezpečí, vycházející z reálné situace a reálných projevů takového nebezpečí, vycházející z reality událostí v okolí, které nemusí být místně a časově bezprostřední.

Lze se důvodně domnívat, že pojem homofobie je účelově vytvořený konstrukt včetně souvislostí v jakých se začal objevovat a zneužívat.

Když jsem na stránce Národního sjednocení uveřejnil krátký fejeton, možná trochu humorně laděný, nazvaný „SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ“, týkající se Istanbulské úmluvy, napsal jsem: „Zejména mám obavu ze špehů v nekontrolovatelných "neziskových" organizacích vykazujících aktivitu směrem do rodin a do soukromí v bodech a) a b) (definice násilí a domácího násilí v úmluvě), při prokazování těchto aktivit při boji o státní dotace.“

Neziskovky označuje můj příbuzný žijící v Německu za "novodobé žebravé řády - neřády". Úmluvy poslední doby jak gender, tak i o migrantech, jsou protkány červenou nití důležitosti neziskovek, para-státních pijavic, které tvorbu svých čerpacích programů kryjí ušlechtilými "zlatými slovy", ale jsou na nich existenčně závislí jako jedinci. Je to zdroj příjmu, který není nikde jinde takto k dispozici. Jsou připraveni svoji bonzáckou činnost podkládat ušlechtilými programy. Proč ten důraz na neziskovky? V Istanbulské úmluvě je to zřetelné. Státní orgány nemohou sami sobě vyhledávat a bonzovat gender násilí, ať skutečné nebo mstivě smyšlené. Nemohou pronikat do rodin, do škol a jiných společenství. Feministky a neziskovky potřebují statistikou své činnosti prokazovat oprávněnost svých finančních požadavků, které nemusí být jen ze státního rozpočtu, ale i ze zahraničních zdrojů. Prostřednictvím neziskovek se lze velmi snadno vměšovat do vnitřních záležitostí státu, národa, různých společenství, rodin i jednotlivců.

K důvodové zprávě Vlády ČR k Istanbulské úmluvě osobám sledujícím společenské dění napoví závěrečné deklarování podílníků na této důvodové zprávě, například:
NADACE OPEN SOCIETY FUND, Norway grants, Úřad vlády České republiky. Zpráva je zveřejněna na stránkách: DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI.
Adresa: Hradecká 18, 130 00 Praha 3,
telefon: +420 222 540 979
Email: osf@osf.cz
Program je financován z Norských fondů, jak hrdě hlásí zveřejňovatel.

Moje obavy ve smyslu shora bodu 2, v naprosté shodě s Mons. Piťhou, jsou zcela namístě, zejména pro ty, kteří vnímají, co se děje v severských zemích, zejména v Norsku – od brožurek předškolní sexuální výchovy až po juvenilní justici s mechanizmem odnímání dětí rodinám.

Nejsem už žádný mladík a prožil jsem společně s mým kolegou 25 let pronásledování jeho a jeho rodiny Státní bezpečností, jejími pomocníky v justici a jejími následovníky i po roce 1989, snahy o ústavní psychiatrické léčení, omezování způsobilosti k právním úkonům, vystěhování a jiné ekonomické a psychické nátlaky. Metody jsou dnes rafinovanější, kdo prošel takovou školou, vnímá skryté hrozby. Soudružka Zubatá z filmu Kolja si dnes najímá nadháněče z neziskovek. Moc dobře vím, jaká je realita obav našich biskupů. Nejsou to také žádní mladíci a navíc mají vysokou odpovědnost vůči lidu Ježíše Krista, jehož část je však omámena a zaslepena nákazou liberalizmu a jeho zvrácenostmi, které jsou v příkrém rozporu s tisíciletou křesťanskou mravní výchovou. Že, pane Halíku?

Dominik Duka:
„Okolnosti mě k tomu vedou, abych se znovu a opakovaně postavil za P. Petra Piťhu, kanovníka a kněze, kterého si pro práci na obnově české církve, i jeho současné činnosti nesmírně vážím. Kvůli svým názorům, odpovídajícím jednomyslnému postoji České biskupské konference, i dalších šesti křesťanských církví, v Česku zastupujících více než 90% věřících, se stal terčem nevybíravých útoků, bohužel i zevnitř církve. Považoval bych za čestné a spravedlivé, kdyby ti, kteří svými nevybíravými komentáři osobnost P. Piťhy veřejně ostouzeli, přistoupili k bratrské omluvě. V odkazu shora je sdělení P. Piťhy k diskuzi, kterou ohledně tzv. Istanbulské úmluvy svým svatováclavským kázáním rozpoutal.“

Uvádím odkaz na realitu obav Mons. Piťhy. Je to dostatečně podložené, pravděpodobně na tom nepracoval sám.
http://kapitulavsv.cz/wp-content/uploads/2018/11/Mons.-Petr-Piťha-Sdělení-k-diskusi-o-Istanbulské-úmluvě.pdf

Dále odkazuji k činnostem neziskovek na:
https://aeronet.cz/news/varovani-pro-babise-od-fica-dnes-uz-vime-ze-organizatori-tech-demonstraci-po-vrazde-jana-kuciaka-byli-z-organizaci-ktere-plati-george-soros-slovenska-obdoba-uooz-zacala-vysetrovat-organizatory/

Z článku uvádím glosy:
Dnes už víme, že organizátoři těch demonstrací po vraždě Jána Kuciaka byli z organizací, které platí George Soros.

Slovenská NAKA (Národní kriminální agentura), což je speciální útvar a obdoba českého ÚOOZ (dnes NCOZ Pozn. Národní centrála proti organizovanému zločinu), začala před několika dny vyšetřovat a vyslýchat organizátory únorových a březnových demonstrací na Slovensku.

Soukromá audience prezidenta Slovenska u George Sorose v New Yorku v jeho rezidenci.

Premiér Robert Fico totiž šokoval, když novinářům sdělil, že minulý rok v září se slovenský prezident Andrej Kiska setkal v New Yorku mezi čtyřmi očima s americkým finančním a neziskovým mogulem maďarského původu Georgem Sorosem. Robert Fico následně obvinil Andreje Kisku z toho, že de facto tlumočí narativ George Sorose a destabilizuje tím situaci na Slovensku.

. Nyní uběhlo půl roku a slovenská NAKA začala vyšetřovat hlavní organizátory, kterými byli.........

Oficiálním důvodem pro vyšetřování je obvinění, že organizovali státní převrat a platí je přímo či zprostředkovaně (skrze NGO organizace) George Soros.

Neziskový sektor je Trojským koněm cizí politiky v evropských zemích.

Jak je vidět, na Slovensku se poučili a začali chápat, že neziskový politický sektor představuje Trojského koně v demokratickém systému země, který umožňuje pod zástěrkou NGO (Pozn. Non Governmental Organization – Nestátní organizace) organizovat procesy v ulicích proti politickému systému demokracie, který se musí rozhodovat u voleb, ne v pouličních protestech. A když si konečně odpovědné orgány všimnou, kolik neziskovek v dané zemi působí, a proč všechny z nich sponzorují pořád ty stejné a samé cizí fondy, nadace a ambasády, tak někomu musí konečně docvaknout, k čemu je vlastně ten neziskový sektor používán. Na Slovensku jim to už došlo, otázkou je, kdy to dojde Andreji Babišovi a dalším. Aby totiž již nebylo pozdě.

Slováci nemusí milovat Roberta Fica, protože není ideálním politikem se svatozáří, ale způsob, jakým odvážně čelil pokusu o státní převrat na Slovensku a jak se nebál pojmenovat operačně-taktickou hydru okolo organizace Open Society Foundations George Sorose, zasluhuje respekt, uznání a podporu nejen od slovenské alternativy, jakkoliv by to znělo divně a zvláštně ještě před pár lety, že někdo ze zpravodajské alternativy by chtěl podporovat premiéra. Globalisté chtějí rozbít národní vlády, a proto útočí na premiéry v evropských zemích. Jen málo politiků má koule na to, aby ukázali prstem na neziskovou hydru George Sorose a jeho operátory v řadách neziskovek a novinářských mainstreamových redakcí.


Doufám, že se pan premiér Babiš na událostech kolem 17. listopadu 2018 dostatečně poučil, co je OSF s návazností na další zahraniční zdroje za chapadlo, a stejně tak bude pro něj a pro Vládu ČR dostatečným varováním to, čím se honosí pod důvodovou zprávou k Istanbulské úmluvě.

Vůči pouličním „protestantům“ a jejich sponzorům lze použít památné „Nejsme jako oni!“

Praha, 28. 11. 2018, Ing. Mgr. Jiří Hamouz© 2010 Národní sjednocení | webmaster