/   Svátek má:
 

INAUGURAČNÍ PROJEV BRAZILSKÉHO PRESIDENTA

(Nově zvolený president Brazilské federativní republiky Jaira Bolsonara 1.1.2019 pronesl svůj inaugurační projev, který uvádíme v plném znění. Převzato z mailu.)

Přátelé z celé Brazílie,

S pokorou a ctí se na vás všechny obracím poprvé jako prezident Brazílie. Stojím před národem v tento veliký den, kdy se brazilský lid konečně může začít zbavovat neblahého dědictví neomarxismu, destrukce mravních hodnot a vlády takzvané politické korektnosti.

Volby poskytly hlas obyčejným lidem, těm, které doposud nebylo slyšet. A hlas ulic a hlasovacích lístků byl velmi jasný. A já jsem tady, abych reagoval a znovu se zajímám o touhu po změně. Jsem zde také, abychom obnovili své naděje a pamatovali jsme si, že pokud budeme spolupracovat, bude tato změna možná.

Respektování principů demokratického právního státu vedené naší ústavou a s Bohem v centru, ode dneška budeme uvádět do praxe tento projekt, ve víře, že většina brazilských lidí demokraticky zvolených, bude prosazovat změny, které tato země potřebuje. Máme bohaté minerální zdroje, úrodné země požehnané Bohem a nádherný lid.

Máme skvělý národ, který budeme znovu budovat, a my to uděláme společně. První kroky již byly učiněny. Díky vám jsem byl zvolen nejlevnější kampaní v historii. Díky vám, jsme dali dohromady vládu bez tajných dohod a bez zákulisních politických opatření, když jsme vytvořili tým odborných ministrů schopných transformovat naši Brazílii. Ale stále nás čeká mnoho úkolů.

Nesmíme nečinně přihlížet k dalšímu šikanóznímu působení zrůdné ideologie terorizující brazilský lid a ničící naše hodnoty a tradice, ničící naše rodiny a vraždící nenarozené děti, základ naší společnosti. A vyzývám všechny, aby zahájili hnutí tímto směrem. Můžeme společně s vámi a našimi rodinami obnovit etické a morální normy, které změní naši Brazílii.

Korupce, výsady a privilegia – ať již kohokoliv - musí definitivně skončit. Politizované ideologizování musí zůstat minulosti, aby vláda, politika i ekonomika skutečně sloužili zájmům lidu, a ne úzké privilegované vrstvě neomarxistických zbohatlíků a oligarchů. Všechno, co jsme navrhli a vše, co od této chvíle uděláme, má společný a neobchodovatelný záměr, hájit především na prvním místě zájmy samotných Brazilců, a teprve až poté eventuálně případně i zájmy cizinců, Brazilský lid musí mít právo nejen snít o lepších životních podmínkách a lepším životě, ale také i těžit z plodů své práce prostřednictvím spravedlivé meritokracie. A vláda musí být zde zcela upřímná a nestranná.

Máme velikou výzvu čelí dopadům hospodářské krize, rekordní nezaměstnanosti, škodlivým následkům dosavadního ideologického vymývání mozků našich dětí, ideologického překroucení původního účelu a smyslu lidských práv v jejich pravý opak, probíhající genocidě životů nenarozených dětí a homofašistické ideologické destrukci rodiny. Budeme navrhovat a provádět nezbytné reformy. Budeme rozšiřovat infrastrukturu, snížení byrokracie, zjednodušení, odstranění nedůvěry a podpora ze strany vlády těm, kteří plodí, pečují a vychovávají děti, kteří řádně pracují, a kteří produkují hodnoty pro naši současnost i budoucnost.

To je také naléhavá potřeba konce ideologie hájící bandity a parazity štítící se práce, konce ideologie policejní šikany a kriminalizace slušných lidí pro vyslovení jejich názorů, definitivního konce nečinné lhostejnosti vůči rostoucí míře násilí a síly organizovaného zločinu, který bere nevinné životy, ničí rodiny a vede všude k nejistotě. Naším zájmem bude podpora slušných pracujících lidí řádně vychovávajících své vlastní děti, našim zájmem bude záruka vlastnických práv a sebeobrany, a naším závazkem je ocenit a podporovat práci všech bezpečnostních složek v boji proti kriminalitě a zločinu

Brazílie se opět vrátí k základnímu vzdělávání zbavenému jakékoliv ideologie a předpojatosti, což je to, co skutečně přeměňuje současnost a budoucnost našich dětí a vnoučat a co i snižuje sociální nerovnost., neboť účelem vzdělávání je vybavit děti do života všestrannými, třebas i někdy vzájemně si protiřečícími informacemi a poznatky, neboť účelem vzdělávání není ideologická indoktrinace dětí nějakou jedinou neomylnou a správnou pravdou. Bez ideologické předpojatosti musíme se zrcadlit v národech a kulturách, které jsou příklady pro svět a prostřednictvím bezideologického vzdělávání našly svou cestu k prosperitě.

Odstraníme ideologické zkreslení našich vnitřních domácích i zahraničních mezinárodních vztahů. Budeme hledat nový začátek, svobodu a možnosti svobodného života a svobodného rozvoje pro Brazilce a Brazílii!

Po dlouhou dobu se naše země řídila stranickými zájmy jinými než brazilskými. Tohle musí skončit, v tomhle co nejdříve obnovíme pořádek.

Známe velikost naší odpovědnosti a výzvy, kterým čelíme. Ale víme, kam s Boží pomocí chceme jít a potenciál, který má naše Brazílie. Takže budeme den i noc usilovat o to, aby se naše země stala prosperujícím a bezpečným místem pro naše občany, jeden z největších národů na planetě. Můžete se spolehnout na mé odhodlání budovat Brazílii našich snů.

Díky Pánu Bohu za to, že jste naživu a pro vás, kdo se modlil k Pánu za mne a za mé zdraví v nejtěžších dobách. Požádám i já ve svých modlitbách dobrého Ježíše, aby nám dal moudrost, abychom dobře vedli náš národ.

Trojjediný Bůh požehnej tomuto našemu velikému národu.

Brazílie budiž vždy nade všemi ostatními, a na prvním místě budiž především Bůh.© 2010 Národní sjednocení | webmaster