/   Svátek má:
 

1.máj 2019

Je už více jak stoletou tradicí, že na 1. máje pracující vrstvy národa spolu s ostatními občany, věřícími i nevěřícími, manifestují svou nespokojenost s vládou a požadují zlepšení svých životních a sociálních podmínek. My, katolíci, se národnímu proudu přidáváme. Nejsme ovšem takoví katolíci, kteří líbají špinavé nohy muslimům, anebo je lákají do naší vlasti. Autentičtí katolíci se stydí za katolické progresisty, liberály a všechny ty Halíky, kteří spolupracují na díle likvidace svého vlastního národa.

My, autentičtí katolíci, slavíme dnešní den jako svátek svatého Josefa, dělníka, pěstouna Ježíše Krista. Zdravá katolická sociální nauka, a s ní i Národní sjednocení, vnímá lidskou práci a její význam pro člověka jako jeho životní potřebu, a je to práce, která vede člověka k jeho lidské důstojnosti a velikosti.

Současná vláda liberální politické lžidemokracie slibuje vyšší mzdy. A je to tak v pořádku, protože jsme placeni pouhou třetinou toho, co si za stejnou práci vydělávají naši kolegové na západě. Na druhé straně povážlivě roste inflace, která zpětně rozežírá právě ty vysoké mzdy, a hlavně úspory občanů. Správný hospodář by dbal na zhodnocení koruny vůči euru, což se pohříchu neděje.

Ale my se nesmíme spokojit s málem; to bychom byli jako ty ovce, kterým stačí nasypat do žlabu a jsou spokojené. Buďme realisté – žádejme víc!

Odmítněme vydřidušský, liberálně kapitalistický systém a ekonomický globalismus! Požadujme vyvlastnění – ano, vyvlastnění -, českých kapitalistů a nadnárodních kapitalistických organizací! Protože ty výrobní prostředky, které se utvořily v době komunismu, byly vytvořeny námi, my všichni jsme je jako národ vytvářely, a proto máme teď plné právo je vyvlastnit! Řekl bych, že máme povinnost je vyvlastnit, a dát je do rukou těm, kdo na nich a v nich pracují – bez kapitalistů! Protože ti kapitalisté se ukázali jako špatný hospodáři! Vzpomeňme, co udělal správce vinice, když si přišel pro výtěžek ze svého majetku – vyhnal špatného hospodáře a jeho majetek dal tomu, kdo má nejvíce. (Viz NZ, Mat. 25, 14-30).

Díky tomu, že jsme se v roce 1989 nechali obalamutit kolaboranty cizího nadnárodního kapitálu a strčili hlavu do liberálně ekonomického chomoutu, naše země ztratila téměř veškerý průmyslový potenciál, naše české školství s učebními obory řemeslníků jsou zničeny, zemědělství skomírá, všechny banky jsou v rukou cizáků, a pro svět jsme se stali obrovskou montovnou nebo skladovacím prostorem. V naší zemi už nám téměř nic nepatří, téměř všechno nám sionističtí kolaboranti – kteří se nazývají politickou elitou národa – prodali; prodali dokonce i vodu, prodávají i půdu. A tak se nedivme, že každým rokem z naší ekonomiky cizím parazitům odchází kolem 450 miliard korun. Jsou to peníze, které my všichni vyprodukujeme, utrháváme si je od úst, abychom je nacpali do bezedných chřátnů cizím kapitalistům, povětšině židovského původu. Pro srovnání: je to částka 45 tisíc korun, která každému z nás, včetně kojenců, každý rok je takhle uzmuta.

A tak se liberální kapitalismus ukázal být špatným hospodářem!

Říkají nám, že to prý jinak nejde, prý liberální kapitalismus je ta nejlepší cesta, - není to pravda, existuje cesta, jak se z močálu liberální globalistické ekonomiky dostat ven.

Především je třeba vystoupit z Evropské unie – z toho molochu byrokratů žijících jakoby ve skleněné kouli!

Jediná cesta pro náš kreativní a činorodý národ je jít cestou národní ekonomiky, vrátit pracujícím lidem jejich majetek! Chtějme národní ekonomiku stojící na tržním základu a sociální spravedlnosti ve stavovské národní společnosti! Náš politický boj a veškeré úsilí musí směřovat k takovému ekonomickému modelu, v němž lidé skutečně pracují sami na sebe, bez kapitalistických parazitů – a to je systém kolektivního vlastnictví výrobních prostředků. Jedině kolektivní vlastnictví výrobních prostředků – bez kapitalistů – zajistí, našemu národu suverenitu a vrátí nám hrdost a úroveň kulturních zemí světa! Koryfejové české lžidemokracie z rozhodnutí svých západních sionistických neomarxistických kompliců, k nám chtějí a budou cpát přivandrovalce z Afriky a z Arábie, či z jiných koutů světa. A tyto statisíce, možná milióny černého lumpenproletariátu, jejichž jediná přednost je schopnost nacpat si břicho a s radostí se rozmnožovat, nutně změní skladbu našeho obyvatelstva a zničí dosavadní kulturu a civilizaci, na kterou jsme zvyklí, a kterou budovaly desítky generací našich předků. Bude to mít samozřejmě i negativní dopad na sociální úroveň a zabezpečení našeho obyvatelstva, protože všechny ty černochy a Araby budeme muset živit.

Koryfejové lžidemokracie nám nadávají do extrémistů, populistů, fašistů apod. Ale jedině my, příslušníci autentické vlastenecké pravice, jsme ti pravými vlastenci, protože si přímo hmatatelně uvědomujeme, jaký nelehký život čeká celu naši vlast. Proto - zůstaňme na stráži!

Ladislav Malý,v Praze, 1.5.2019, www.narodnisjednoceni.cz© 2010 Národní sjednocení | webmaster