/   Svátek má:
 

NOVÁ EVROPA

Autor: Adam Gmurczyk (nar. 1964) – je prezident Národního obrození Polska(NOP), historik a publicista. Šéfredaktor „Szczerbiec“ (jméno historického korunovačního meče polských králů) od roku 1991.
Adam Gmurczyk byl mimo jiné jedním ze zakladatelů mezinárodního hnutí Třetí pozice. Během komunistické okupace vedl akademické struktury NOP, organizoval stávky na univerzitách a sloužil jako vedoucí podzemního nakladatelství „Jestem Polakiem“ („Jsem Polák“) a časopisu stejného jména (publikovaného v letech 1983 až 1989).
NOP je nacionalistické hnutí, které vzniklo v roce 1981 za komunistické okupace a po pádu komunistické vlády v roce 1989 se stalo legitimní politickou stranou. NOP již mnoho let úzce spolupracuje se Zlatým úsvitem a ELAMem. NOP byla první národní organizací Evropy, která reagovala na zatčení vůdců Zlatého úsvitu a organizovala protesty k jejich obraně v celé Evropě.


Během posledních několika let jsme byli svědky velkého posunu v mentalitě evropských lidí. Úspěch Zlatého úsvitu, který – aniž by ztratil nebo zlikvidoval svou ideologickou identitu – také dosáhl nepopiratelných politických výsledků, je symbolem toho, v co mnozí nacionalisté v Evropě dávno přestali věřit. Při prosazování našich myšlenek nesmíme ustoupit ani o krok, tyto myšlenky jsou naší pevností, která musí být hájena za každou cenu.

Dopady podřízení se politické korektnosti můžeme být svědky ve Francii, kde se Národní fronta Le Penové stala jen další liberální stranou, která bojuje pouze za svou vlastní existenci a ne za blahobyt a rozvoj národa – tedy cíle, k jejichž dosažení byla založena.

Naštěstí – a říkám to s velkou spokojeností – cesta, kterou vede řecký Zlatý úsvit, kyperská Národní lidová fronta (ELAM) nebo Národní obrození Polska (NOP), je jedinou správnou cestou. Nevzdáváme se našich cílů a našich zásad. Nebojujeme za individuální zájmy, ale za blaho společenství, jehož jsme členy. Proto naše krédo zůstává stejné: žádné ústupky nepřátelům.

Naším cílem je Evropa svobodných národů, Evropa založená na principech křesťanské civilizace. Musíme osvobodit Evropu a naše národy z totalitní bolševické Evropské unie. Musíme zastavit přistěhovalectví neevropanů, které ničí naši kulturu. Musíme zastavit demontáž tradičního modelu života, který se uskutečňuje podporou homosexuality a jiných zvrhlostí. Nakonec musíme Evropu osvobodit od politického vlivu sionismu, který nás zaplétá do zbytečných válek a konfliktů.

Základním cílem našich akcí je rekonstrukce Evropy svobodných národů, Evropy národních států, nezávisle na umělých politických autoritách, které vytvářejí svůj vlastní imaginární svět v rozporu se zájmy Evropanů.

Skutečná Evropa je kontinent suverénních států vedený v souladu se zájmy svých národů; státy postavené na věčných pravidlech křesťanské civilizace.

Evropa, která je oddělena od křesťanství, je jen tavící kotlík malých zájmů, které nelze řešit a které mohou být snadno ovládány silami, jejichž cílem je zničit vše, co svědčí o naší identitě: víře, svobodě, cti a hrdosti.

Je to křesťanská civilizace, která formovala moderní národy, vštípila do jejich myslí univerzální etiku, dala sílu rodině, zajistila ekonomickou a sociální svobodu celé evropské komunitě. Říkáme: křesťanská Evropa a to, co tím myslíme, je pravé křesťanství, silné v hrdosti a síle národů a ne rezavý systém pseudokřesťanské filosofie, která mění lidi na jen dalšího poslušného z davu, poslušného vládcům Nového světového pořádku. Historie ukázala, že v době, kdy bylo křesťanství porušeno, byly porušeny i zákony a národní svoboda.

Současné dějiny Evropy jsou poznamenány krví jejích nejlepších synů. Dvě světové války, rozpoutané v rozporu se zájmy národů, ve jménu místních hospodářských zájmů malých uskupení a špatných imperiálních fantomů, vedly k zničení pravých národních elit, k ekonomické destrukci a omezení svobody na kontinentu. To už se nikdy nesmí stát!

Žijeme ve specifické politické realitě. Neuráží nás to – je to prostě fakt a s vědomím toho musíme plánovat některé z našich činností. Dnešní Evropě dominuje špatný systém Evropské unie. Je to kvazi-státní organizace, jejíž neskrývaným cílem je zcela zničit národy a jejich státy a to díky svým vlastním zákonům. Jsou nám prapodivné, ale zároveň je těžké si v nich nevšimnout nějakých mezer, které by mohly být použity pro naši věc.

Potvrzením toho je příklad Řecka, kde jsou národní síly schopny efektivně dosáhnout měřitelného politického úspěchu, aniž by se vzdaly své vlastní ideologické identity. Naším cílem je jejich růst a posilování. Musíme se naučit fungovat globálně, na úrovni celého kontinentu, abychom dosáhli místního úspěchu – bezpečnosti a rozvoje našich národů a států.

Proto je tak důležité rozvíjet spolupráci mezi skutečnými nacionalistickými hnutími a dosáhnout cíle národního oživení celé Evropy spoluprací a nevzdávání se politickým hrám z dílny nepřátelských sil.

K dosažení těchto cílů již bylo učiněno mnoho věcí, ale ještě je třeba udělat mnoho. Můžeme s jistotou říci, že zítřek je náš!

Vydáno v časopise „Jižní Hellas“, květen 2015

.

© 2010 Národní sjednocení | webmaster