/   Svátek má:
 

SLOVENSKÁ POLITICKÁ SCÉNA

Autor: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Dne 29.2.2020 se na Slovensku konají volby do slovenského parlamentu Národní Rady Slovenské Republiky. Na rozdíl od naší České republiky kde u voleb do Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky máme čtrnáct volebních obvodů, v parlamentních volbách na Slovensku mají pouze jen jeden volební obvod, který zahrnuje celé Slovensko, což my zde v případě České republiky poznáme z voleb do Evropského parlamentu kde také máme jeden volební obvod v důsledku čehož volební lístky ve volbách do Evropského parlamentu zahrnují úplně celou Českou republiku s tím, že maximální počet kandidátů uvedený na volebním lístku do Evropského parlamentu se rovná celkovému počtu míst v Evropském parlamentu, které jsou přiděleny České republice. A na Slovensku tenhle jednoobvodový volební systém mají nejen u voleb do Evropského parlamentu, ale úplně stejný jednoobvodový volební systém mají na Slovensku i v případě voleb do slovenského parlamentu Národní Rady Slovenské republiky s tím, že vzhledem k tomu, tento slovenský parlament Národní Rada Slovenské republiky má stopadesát poslanců, v důsledku čehož kandidátní listiny politických stran kandidující do slovenského parlamentu Národní Rady Slovenské Republiky rovněž mohou obsahovat maximálně těch stopadesát kandidátů, což i v praxi s výjimkou bezvýznamných pidistraniček prakticky úplně všechny kandidátní listiny politických stran kandidující ve volbách do slovenského parlamentu Národní Rady Slovenské Republiky i obsahují.

A ani parlamentní politická strana Kotlebovci - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS není žádnou výjimkou, a v těchto volbách uzavřela koalici s dalšími čtyřmi mimoparlamentními politickými stranami, které budou kandidovat na kandidátní listině Lidové Strany Naše Slovensko ĽSNS na které tyto čtyři politické strany obsadí celkově až 35 míst z stopadesátnimístní kandidátní listiny Lidové Strany Naše Slovensko.

Je z toho veliký šok médií: I ty Brutus ?

Ono totiž médiá žádnou z těchto čtyř politických stran, které teď uzavřeli koalici s Lidovou Stranou Naše Slovensko před uzavřením této koalice s Lidovou Stranou Naše Slovensko neoznačovali za stranu tzv. "fašistickou", což je pro ně teď veliký šok.

Je vidět že ona mediální primitivní lživá propaganda typu "jsou to bu-bu- bu- bu -bu fašisti" přestává dokonce už i na úplně nevzdělané obyčejné lidi fungovat, přestáva toto strašení údajnými fašisty fungovat dokonce už i u lidí, kteří třebas na rozdíl ode mně osobně neměli to štěstí obeznámit se na univerzitě s dědictvím velikých římských právníků a filozofů, zejména pak s jejich tézí "Audiatur et altera pars", tj. "Kéž je vyslechnuta i druhá strana", v důsledku čehož díky tomuto poznání hesla starověkých římských právníků a filozofů "Audiatur et alera pars" jsem se já stal úplně imunní vůči působení Goebbelsovy poučky "Všudypřítomná ze všech médií milión krát opakovaná lež se stává pravdou", ale vždy trvám i na vyslechnutí stanoviska i té druhé třebas i "všemi" ostrakizované strany.

A i když sice drtivá většina lidí nikdy neabsolvovali žádné klasické právní a filozofické vzdělání postavené na Římském právu a římské filozofii, i jim díky jejich alespoň zdravému selskému rozumu došel již konečně ten rozdíl řečeno polopatě přirovnáním katolického kněze Mariána Kuffy - rozlišujte mezi "Ježíšovými slovy" a "Slovy o Ježíšovi", - ke kterým já jen na bližší vysvětlení dodám - že zde páter Kuffa uhodil hřebík přesně po hlavičce, vždyť pokud jde o ta "Slova o Ježíšovi" o Ježíšovi jeho nepřátelé Farizejové přece prohlašovali že ten Ježíš je zlý člověk, přítel hříšníků a mýtníků, nezachovává sobotu a příkazy Mojžíšova zákona, který se navíc ještě rouhá, vždyť se vydává za Boha a je přitom je to belzebub posedlý ďáblem atď - nuže uznejte sami jak si mohl někdo utvořit objektivní názor o Ježíšovi když o něm neměl šanci slyšet nikdy nic jiného než pouze jen tyto nenávistné sračky vládnoucí Farizejské elity?

A ovšemže tak jako i dnes i v té době žili primitivní blbečkové nízké inteligence, kteří si mysleli, že tohle tzv. "informování" od Farizejů o Ježíšovi Nazaretském je vlastně dostatečné na to, aby si na Ježíše Krista mohli utvořit "objektivní" názor. Naštěstí ale i tehdy byli lidé se zdravím selským rozumem, kteří i navzdory tomu, že asi neznali heslo "Audiatut et aletera pars" i přesto byli schopni Farizejům odpovědět, že ano, bereme na vědomí Vaši "verzi Ježíše", nicméně ale kým nebudeme míti možnost poslechnout si i samotného Ježíše (poslechnout si tu druhou stranu), do té doby odmítáme si na Ježíše utvořit definitivní názor.

A přesně totéž platí obdobně tak i v případě politiky, navíc dnes ve světě existence Internetu, dnes již pouze jen úplně mentálně retardovaní slabomyslní primitivové se uspokojí pouze jen s tím, že si o programu osočované politické strany vyslechneme pouze jen blábolení od jakéhosi panáka v nějaké slovenské či české televizi, kde navíc tento panák se ani jen nijak netají tím, že tu politickou stranu fanaticky nenávidí a tedy že jeho "informování" o programu ĽSNS rozhodně tedy ani jen omylem není nějaké nestranné a objektivní referování o jejím politickém programu, a něco úplně jiného je podle římskoprávní zásady "Audiatur et altera pars" jít přímo k samotnému prameni, tj. najít si politický program dotyčné politické strany označované za údajně "fašistickou" přímo na jejich vlastních webových stránkách a tam si ho přečíst, a teprve až poté mudrovat o tom zda.li v jejich autentickém textu programu vůbec něco je či není tzv. "fašistické".

Pokud jde o ty čtyři mimoparlamentní politické strany, které se přidali k Lidové Straně Naše Slovensko ĽSNS, nejsilnější z nich je politická strana jejíž původní dlouhý název zněl "Křesťanská Demokracia - Život a Prosperita - Aliancia za rodinu", který z praktických důvodů zkrátily na dnešní název "KDŽP - Aliancia za rodinu". Nejvýraznější tváří této politické strany je bývalý poslanec Křesťanskodemokratického Hnutí Štefan Kuffa, který je navíc bratrem charismatického katolického kněze Mariána Kuffy.

V posledných volbách do Evropského parlamentu táto KDŽP - Aliancia za rodinu získala 2,7 % hlasů slovenských voličů. Táto strana vnikla odštěpením od Křesťanskodemokratického hnutí KDH poté, co předseda KDH Alois Hlina prosadil, že jeho KDH už nebude usilovat o omezení genocidy nenarozených dětí a navíc že budou prosazovat zavedení registrovaného partnerství homosexuálů. Vzhledem k tomu, že tzv. "Agentury pro výzkum voličských preferencí" této politické straně dávali pouhých 0,1 %, a tak prokazatelně minimálně její někteří potencionální voliči pod psychologickým tlakem, že tento hlas by tak jako tak propadl volili nakonec někoho jiného, a tedy je zřejmé, že teď když stoupenci KDŽP - Aliancie za rodinu budou vidět že již jejich hlas nemůže propadnout poté co KDŽP - Aliancia za rodinu kandidují na kandidátní listině ĽSNS, mohou tedy vhodit do volební urny kandidátní listinu ĽSNS na které zakroužkují některé čtyři kandidáty jejich politické strany KDŽP - Aliancie za rodinu, která tudíž teď rozhodně má již větší volební výtlak než oněch 2,7 % hlasů, které získali ve volbách do Evropského parlamentu, protože na voliče KDŽP - Aliancie za rodinu už nebude více působit psychologická bariéra v podobě strachu, že by jejich hlas propadl.

Druhou politickou stranou, která vstoupila do koalice s Lidovou Stranou Naše Slovensko ĽSNS je agrární strana Doma Dobre, která v posledních volbách do Evropského parlamentu získala 0,8 % hlasů. Tuto stranu založil bývalý ministr zemědělství Slovenské republiky Vladimír Chovan nominovaný tehdy za ministra zemědělství za Slovenskou národní stranu SNS, a až do vzniku této koalice s ĽSNS byl Vladimír Chovan všeobecně, dokonce i samotnými médii považován za nejúspěšnějšího ministra zemědělství na Slovensku. Tato Chovanova mimoparlamentní politická strana se již od svého vzniku profiluje jako agrární strana hájící především zájmy drobných rolníků a obyvatelů venkova. Exministr Chovan když zakládal tuto politickou stranu prohlašoval, že Slovensko je stát kde většinu obyvatelstva státu tvoří obyvatelé venkova a nikoliv obyvatelstvo měst, a přesto venkovské obyvatelstvo nemá dostatečné politické zastoupení, a že "Slovensko to není pouze jen Bratislava". A snad tedy mezi drobnými zemědělci a obyvateli venkova by tato politická strany k těm svým původním 0,8 % hlasů zejména na úkor SMER-u a SNS mohla získat ještě i nějaké další hlasy, když už zde nebude působit psychologická bariéra, že jejich hlasy by mohli propadnout.

Třetí politickou stranou, která vstoupila do koalice s Lidovou Stranou Naše Slovensko ĽSNS je politická strana Priama Demokracia, která v posledních volbách do Evropského parlamentu získala 0,7 % hlasů. Jejich hlavním politický bodem je sfunkčnění institutu referenda tvrdíce, že jestliže při žádných volbách neexistuje žádné kvórum a tedy každé volby jsou platné bez ohledu na to kolik voličů se voleb zúčastní, není zde žádný důvod pro to, aby v případě referenda existovalo jakési povinné kvórum účasti voličů, ale i každé referendum by mělo být stejně tak jako i volby uznáno za platné bez ohledu na to kolik voličů se ho zúčastní. A že zejména současné povinné padesátiprocentní kvórum účasti voličů pro platnost referenda je zcela absurdní, neboť z hlediska celostátního průměru padesátiprocentní účast nemají na Slovensku ani žádné volby.

Navíc určitou kuriozitou je čelný představitel této politické strany Přímá Demokracie Ibrahim Manga kandidující též na kandidátní listině ĽSNS, který navzdory svému křestnímu jménu Ibrahim sice není muslim ale je křesťan pocházející z Afriky, a pokud bude zvolen, budou mít propagandisté médií určité dilema zda-li risknou své zesměšnění tím, že i tohoto černocha Ibrahima Mangu, který ostatně navíc je už v minulosti šokoval tím, že tento nejznámější slovenský černoch vyjádřil sympatie k ĽSNS, zda-li i jeho mají média též bez ohledu na to, že je černoch označit ho za "fašistu" a "nacistu".

A nakonec čtvrtou politickou stranou, která vstoupila do koalice s Lidovou Stranou Naše Slovensko ĽSNS je politická strana Národná koalícia která v posledních volbách do Evropského parlamentu získala půl procenta hlasů. Předsedkyní této slovenské protiislámské politické strany je slovenská Češka Slavěna Vorobelová, inženýrka ekonomie, která patrně podobně jako jsem i já je asi rovněž bipolitka (tj. osoba s dvojím státním občanstvím) neboť své vysokoškolské ekonomické vzdělání dosáhla studiemi u nás v České republice studiemi ekonomie v Plzni. Jinak tohle není žádný můj kompliment Slavěně Vorobelové, naopak já osobně ji považuji za velmi hloupou ženu, která Mariána Kotlebu v minulosti veřejně označila za "fašistu" a teď se Mariánovi Kotlebovi veřejně omluvila za tehdejší svůj výrok , ale navíc zcela otevřeně demonstrovala svou hloupost tím, že se otevřeně přiznala k tomu, že ač sice Mariána Kotlebu neznala a na webovou stránku ĽSNS se nikdy nepodívala, natožpak aby četla program ĽSNS, přesto však k tomuto svému názoru že je údajně prý "fašista" dospěla z médií, a že to tenkrát nebyla pouhá nadávka, neboť tomu tehdy (ve své omezené hlouposti) na základě informací z médií upřimně věřila.

A já osobně nijak se netajím tím, že já osobně hluboce pohrdám s takovýmito vysokoškolsky vzdělanými hlupáky (na které tudíž jako na vysokoškoláky mám vždy větší nároky) jako je i Slavěna Vorobelová, kteří - ať již na cokoliv - jsou si ochotni i bez jakéhokoliv ověření pravdivosti mediálních tvrzení utvořit si ihned "svůj názor" (apropo "Skutečně svůj???") bez toho aby vyslechli i druhou stranu, a konfrontovali tak pravdivost či nepravdivost mediálních informací s autentickými prameny dané osočované politické strany což ve své hlouposti zjevně neudělala.

A ano nepopírám, že kdybych já byl na místě politických představitelů ĽSNS, já bych její Národní koalici okašlal a s tak blbou krávou jakou je ing. Slavěna Vorobelová bych se vůbec ani jen nebavil, a to nikoliv kvůli nějaké snad osobní ukřivděnosti či ješitnosti že "mně označila za fašistu", ale kvůli veřejně demonstrované omezené hlouposti jejich předsedkyně Slavěny Vorobelové, neboť jsem toho názoru, že dobrá strana potřebuje mít samostatně myslící lidi a ne sugestibilní lehce mediálně ovlivnitelné hlupáky, kteří úplně nekriticky mechanicky sežerou úplně všechno, co jim média k uvěření předloží.

Jinak chápu, že nikdo není dokonalý. I samotný Marián Kotleba má jednu velikou chybu, a to že je až neuvěřitelně veliký dobrák, a to doslova dobrák až do morku kosti, který ve své neuvěřitelné dobrotě by neodmítl pomáhat asi ani svým vlastním vrahům pokud by se oni dostali do nějakých svých osobních problémů. Ano, já vím, že i náš Pán Ježíš Kristus řekl abychom i své vlastní nepřátele milovali a za své vlastní pronásledovatele se modlili, nuž ale myslel Ježíš tuto naši lásku k našim vlastním nepřátelům a pronásledovatelům až takhle doslovně jak to prokázal Marián Kotleba když přerušil podzimní orbu na svém soukromém pozemku aby s takto zachoval vůči slovenské státní (tzv. "veřejnoprávní) televizi STV, což je na Slovensku obdoba naší České Televize, pro kterou Marián Kotleba není nic jiného než pouze jen "fašista" a "nacista"?

Jinak koalice těchto společně i se samotnou Lidovou Stranou Naše Slovensko ĽSNS celkově pět politických stran podepsalo spolu Memorandum.

Já osobně za úplně nejdůležitější část tohoto Memoranda považuji onen programový článek č IV obsahující heslovitě stručně společný patnáctibodový stručný politický předvolební program, který zejména každému doporučuji si přečíst a který v zhuštěné podobě fakticky kopíruje vlastní politický program politické strany Kotlebovci - Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS, který má Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS již od roku 2016. A jsem tedy velice rád, že Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS nemusela ze svého politického programu vůbec nic slevit, ale je takový jako ho měla již v roce 2016.

S projevem hluboké úcty, Henryk Lahola© 2010 Národní sjednocení | webmaster