/   Svátek má:
 

VEŘEJNÝ DOPIS

Byzantského katolického patriarchátu v zastoupení:

+ Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu,

+ Metoděj OSBMr, + Timotej OSBMr, Biskupové sekretáři,

adresovaný emeritnímu papeži Benediktu XVI. k veřejnému pokání.

Vaše Eminence,

křesťanský svět se před nedávnem dozvěděl, že jste spoluautorem knihy obhajující celibát, který Bergoglio hodlá zrušit. Mons. Gänswein ale zveřejnil, že prý spoluautorem nejste.

Byzantský katolický patriarchát, který vykonává prorockou službu, vznikl v roce 2011. Hájí základy víry a morálky. Bohužel, prvním vážným krokem, který byl povinen udělat, bylo zveřejnit anathemu na Vás – papeže Benedikta – za to, že jste i po opakovaných upozorněních beatifikoval Jana Pavla II. Zároveň byl posmrtně exkomunikován i tento Vámi neplatně blahoslavený.

Důvodem posmrtné exkomunikace bylo:

1) Jan Pavel II. zorganizoval a realizoval synkretismus v Assisi (1986).

2) Jan Pavel II. mlčel k homosexuálním a pedofilním zločinům v církvi a vědomě je kryl.

3) Jan Pavel II. uvedl do církve zednáře (nový kodex, 1983).

4) Jan Pavel II. mlčel k šíření herezí neomodernismu, a tím je schvaloval.

5) Jan Pavel II. mlčel k synkretismu II. Vaticana a sám konal synkretistická gesta.

Pokud by věřící následovali tohoto takzvaně svatého papeže, skončí v pekle.

Vy, Eminence, protože jste tohoto papeže povýšil na oltář, jste tím povýšil na oltář cestu apostaze. A to je větší zločin, než zločiny Jana Pavla II.

Jan Pavel II. není ani blahoslavený, ani svatý, ale vyloučil se z církve podobně jako papež Honorius (7. století). Z církve jste se vyloučil ale i Vy.

Bůh Vám ve svém milosrdenství dává skrze Byzantský katolický patriarchát šanci zbavit se anathemy, kterou jste na sebe stáhl. Je k tomu třeba veřejné pokání, a proto ho vyhlašujeme my, Vaším jménem:

„Já, Josef Ratzinger, Benedikt XVI., jsem v období, kdy jsem byl řádným papežem, vyhlásil Jana Pavla II. za blahoslaveného. Nyní to však odvolávám a jeho beatifikaci prohlašuji za neplatnou, protože protiřečí učení církve a je k její velké duchovní a morální škodě.

Přiznávám, že jsem jako papež trestuhodně zanedbal:

1) jasně odsoudit, podobně jako to učinil Pius X., aktuální hereze modernismu, popírající Božství Kristovo, Jeho reálné a historické vzkříšení, Božskou inspiraci Písma.

2) Rovněž jsem zanedbal odsoudit z pozice papežské autority synkretismus II. Vaticana, který vyhlásil úctu k pohanským kultům, de facto k jejich démonům. To je hřích proti prvnímu přikázání.

3) Tím, že jsem se provinil v těchto dvou základních věcech, zapříčinil jsem zhoubné ovoce, jak uvádí Ř 1,18-25. Proto se rozšířil homosexualismus i na nejvyšších místech v církvi a svět ovládl satanský gender.

Uvědomuji si, že bez mého pokání z těchto hříchů a zločinů nemůže nastat pravdivá obroda a reforma v církvi. Kdybych dělal pravdivé pokání, nikdy bych nemohl papeže apostatu prohlásit za blahoslaveného.“


Vaše Eminence,

pokud toto pokání Vy sám veřejně neodvoláte, dáváte tím najevo, že se s ním plně ztotožňujete. Tím ze sebe snímáte anathemu a nemusíte se už bát překročit práh smrti a stanout před Božím soudem.

6. 2. 2020© 2010 Národní sjednocení | webmaster