/   Svátek má:
 

Romové a pozitivní diskriminace

(Přišlo mailem od neznámého autora)

Důchodci dostali 5000 Kč, a to panečku je zloby! V sousedním Rakousku, ke kterému už několik desetiletí „spějeme“, dostávají důchodci v létě 13. důchod a o vánocích 14.

Pro porovnáni: 13. důchod berou v Polsku důchodci již dva roky ( vždy na jaře ).Polští důchodci od 75 roku života dostávají navíc kolem 1000 Kč měsíčně ( v Česku toto platí od 85 let.)

Podotýkám, že nemám všechny údaje ověřené (tykající se našich tmavých spoluobčanů ), ale ona to z většiny pravda bude .

DISKRIMINACE ČESKÝCH SENIORŮ!

1. Romům přispívá stát na bydlení částkou 12.200 Kč měsíčně – a s tím kontrastuje běžný starobní důchod našich babiček 8.000 Kč. Z čeho má seniorka žít? To hlava ani nebere. A to není diskriminace v Česku?

2. Na 12.000 romských vězňů vynakládá stát (tedy MY) 4 mld Kč. To je 333.333 Kč ročně, tedy měsíčně 27.780 Kč na jednoho.

Ale babička, která celý život pracovala a vychovala několik dětí, které pracují, mají také několik dětí (tedy vnuků a vnuček), které také pracují – má důchod 8.000 Kč….

3. Stát vynakládá pro 308.000 Romů na dávkách 20 mld Kč, tedy na každého 5.411 Kč měsíčně. Tedy na etniku, které nemá ve slovníku slovo – práce.

Kam vlastně tedy ty peníze jdou?

Další miliardy se vynakládají na romské děti v dětských domovech.

Další miliardy se vynakládají na sirotčí důchody romských dětí.

Další miliardy se vynakládají na palmáre pro obhájce romských zločinců, (podíl tohoto etnika na celkové zločinnosti je 75 %).

Další miliardy se vynakládají na posílení orgánů činných v trestním řízení a na prevenci kriminality pro nepřizpůsobivé etnikum.

Další miliardy se vynakládají na zdravotní péči pro etnikum, které nikdy nepracovalo a tedy se solidárně nepodílelo na zdravotním pojištění.

Další miliardy představují škody za „vybydlené“ – tedy zničené byty a zničené celé bytové domy a následné opravy nebo demolice.

Další miliardy představují kapesní krádeže, bytové krádeže, krádeže kovů a následné škody způsobené těmito krádežemi.

Suma sumárum: kvalifikovaný odhad osciluje v oblasti 50.000.000.000 Kč.

Pro doplnění:

Na jednoho Roma to je částka 156.250 Kč ročně, tedy 13.020 Kč měsíčně.

Naprostá většina z nich nikdy nepracovala, nepracují a není šance, že by někdy v budoucnu o práci zavadili.

Jak k tomu ale přijdou babičky, které celý život pracovaly a staraly se o rodiny a nyní pobírají důchod 8.000 Kč měsíčně?

Jak je tedy páni poslanci naplněno heslo, že pracovat se musí vyplatit?

4. V příštím roce se výdaje na toto nepřizpůsobivé etnikum zvýší o 3,6 mld. V roce 2030 přesáhnou výdaje na nepracující Romy 100-120 mld.

To bude více než 2 % HDP – tedy více než výdaje na obranu ČR stanovené organizací NATO.

Čili politici, poslanci, senátoři a ministři – to je ta vaše práce, není vám hanba?© 2010 Národní sjednocení | webmaster