/   Svátek má:
 

POMNÍK ČESKÉ HANBY

(Věnováno JUDr. Norbertu Naxerovi)

Autor: Ladislav Malý

Tenkrát v roce 1980, kdy věrchuška KSČ stála v pozoru v řadě vedle sebe při odhalování pomníku feldmaršálovi Koněvovi, zcela jistě ani ve snu ji nenapadlo, že za 40. let se ten pomník stane jakýmsi lakmusovým papírkem o stavu české společnosti. Současný „boj o pomník“ dává naznačit, aspoň v hlavním městě Praze, v němž se vždycky odehrávaly události znamenající pro náš národ velký význam - venkov je zjevně mimo -, jak česká společnost je rozpolcena a jak jistý segment společnosti je hluboce promořen nenávistnou bolševickou a marxistickou propagandou.

Spojil jsem se s Jakubem Stárkem, místostarostou Prahy 6, a přímo mu řekl, že by bylo oprávněné na činnost občanů, jež se vehementně staví za existenci pomníku a povykují u něj, použít Trestní zákon ČR §403-405; protože explicitně používají symboly režimu, jež páchal genocidu, ostatně sám pomník je takovým symbolem. Odmítl to.

Jak je možné, že Policie ČR nekoná? Je jí srdečně jedno, že se na shromáždění objevují sovětské vlajky, že dav toužebně plká po totalitě, že se s láskou vzpomíná na okupační moc, Sovětský svaz! Je znám případ jedné mladé ženy, kterou státní moc stíhá za vztyčenou pravici na jednom shromáždění; na tento její „zločin“ jsou uplatněny výše zmíněné paragrafy a má už za sebou čtyři soudní stání. A tady najednou nic. Kde byli ti těžkooděnci s pendreky, aby poučili bolševické fanatiky, jak chutná demokracie…?

Kdo jsou vlastně ti zastánci existence pomníku zločince Koněva, cizáka, který sloužil genocidnímu režimu a jehož ruce páchnou krví maďarských vlastenců?

K pochopení této problematiky je třeba se vrátit aspoň o 75 let nazpět. Tenkrát lidé očekávali s nadějí konec války; komunistická strana pro sebe uzurpovala nejvíce moci; president Beneš celou naši zahraniční politiku obrátil na Východ, tedy na Sovětský svaz, prý našeho osvoboditele. Vznikla poválečná třetí republika; pak komunisté zosnovali únorový puč v roce -48 a totalitní moc v Československu zvítězila. Komunisté brachiálním způsobem do lidí cpali marxistickou propagandu; od mateřských školek, přes školní drezúru, pak vojna, zaměstnání -, a to už byl člověk natolik po všech stránkách „zpracován“, že komunismus bral za samozřejmou věc, bez níž nelze ani žít. K nelibosti soudruhů se ovšem promoření komunistickou jedovatou infekcí netýkalo národa jako celku; řekněme, že třetina věřila v komunistickou šťastnou budoucnost, třetina byla vlažná a ta třetí si zachovala i přes všechny politické a existenční tlaky zdravý rozum. Indoktrinace národa trvala více jak 40 let, a nikdo ani netušil, že by mohl být konec. A ten nastal, náhle a nečekaně. Jenže myšlení lidí setrvačně žije dál, lidé si zvykli na svůj myšlenkový handicap; těžko se starého myšlení člověk zbavuje.

Jaký je mentální profil lidí, kteří hájili existenci pomníku? Jsou v naprosté většině pod marxistickým myšlením. Marxismus se druží s internacionalismem – II. Internacionála. Sem patří ti různí socdemáci, z gruntu levičáci, nekomunisté.

Současně bránili pomník a tvrdě protestovali proti rozhodnutí vedení Prahy 6 komunisté – III. Internacionála. Není důležité, že většinou nejsou členy KSČM, jsou ale členy svým vnitřním přesvědčením; pohybovali se tam senioři, čili směle říkám bývalí členové milicí, funkcionáři vyhozeni po roce -89, různí vysloužilí vojenští důstojníci a policisté, bývalí StBáci beroucí měsíčně tučné penze spojené s tzv. výsluhou. Pro tyto lidi je typické, že slovo vlastenecký, vlastenec, splývá s komunismem: pravý český vlastenec je vždycky komunista! Celý život nadávali na Ameriku a chválili SSSR (Rusko), a teď jim berou ikonu jejich mládí…. To snad není pravda…

Střední věkovou skupinu tvořili lidé silně ovlivněni marxistickou ideou; jsou zklamáni vývojem kapitalismu; naděje na lepší ekonomický vývoj v liberální demokracii je rovněž zklamaly. Tito lidé se přidali zejména poté, co se objevil u pomníku také mluvčí presidenta republiky, J.Ovčáček, což bylo kvitováno s velkým povděkem. Takže i president je proti zbourání pomníku…?! I president je ovšem marxista.

U pomníku se také pohybovali mladí lidé, zjevně konjunkturálně využívající prostor pro svoje pochybné politické exhibice, ideově značně popletení.

Pro mě osobně bylo překvapením zjištění, že na obranu pomníku se postavily politické strany, definující se jako pravicové, ať už je to Národní demokracie či Dělnická strana sociální spravedlnosti. Cožpak vedení těchto stran nezná novodobou českou historii? Jak je možné, že nechápou, že pomník Koněva je naše česká hanba; pomníkem nás hradní satrapové tehdy ponížili k radosti kremelských vládců. Anebo, že by se tyto „pravicové“ strany samy stylizovaly do jakéhosi pravičáctví u vědomí, že jedině tak si jich marxistická média všimnou? Zvlášť zarážející je to u ND -, Karel Kramář se asi v hrobě obrací…,

A profil druhé strany? Pomník odstranili lidé, jimž se říká pražské kavárna. Lepší označení je globalisté, neomarxisté. Patří sem mainstreamové politické stany, levicoví liberálové, spolu s nimi tzv. neziskové organizace, což jsou trockisté, multikulturalisté, feministé, genderisté, prostě levičáci sdružení ve IV. Internacionále. Po roce -68 na Západě tyto skupiny neomarxistů prosazovaly svůj vliv skrze vysoké školy, univerzity a instituce a získaly značnou finanční a ekonomickou moc. Byly to právě tyto skupiny, jež se před rokem -89 dohodly s vedením KSSS o převzetí moci v zemích východní Evropy. Vedení Charty 77 bylo na ně přímo napojené, a tak se tito lidé dostali do vedoucích pozic v naší zemi. I když se zpočátku zdálo, že ovládnou establishment, nejde jim to tak, jak si představovali.

Závěrem: Pomník zbourali neomarxisté, globalisté, trockisté.

Existenci pomníku bránili marxisté internacionalisté, rusofilové, řekněme stalinisté.


A teď kardinální otázka: Může se konservativní, autentický antikomunista, katolík a vlastenec angažovat v nějaké podobné obskurní skupině? Nás, české antikomunisty pomník zločince Koněva urážel od samého počátku. Vytvořili jsme petici za jeho odstranění, což se nezdařilo. Globalisté, aby šťouchli ruského medvěda, použili k tomu odstranění pomníku. Dobře, ad hoc tím posloužili české věci. Uráží nás ale vzedmutá vlna fanatiků pro bolševismus, jsou to ideově i mentálně stejní lidé, jako ti globalisté. Pro český národ to není dobrá vizitka.

V Praze, 2.5.2020, www.narodnisjednoceni.cz

< <

© 2010 Národní sjednocení | webmaster