/   Svátek má:
 

NĚMECKO

Německá rozvědka odhalila plán Muslimského bratrstva na podmanění Německa

Interní zpravodajská zpráva Federálního úřadu pro ochranu ústavy (BfV) ve státě Bavorsko varovala před rostoucí bezpečnostní hrozbou, kterou představuje Muslimské bratrstvo. Zpráva uvádí, že Muslimské bratrstvo v Německu usiluje o vytvoření komplexního systému vlády, který nezaručuje suverenitu lidí, zásady svobody nebo rovnosti.

Transformace německé společnosti

Ve své zprávě, BfV uvádí, že „primárním cílem Muslimského bratrstva je vytvoření systému vlády a mnoho principů Muslimského bratrstva je vůči německé ústavě nepřátelské, zejména vůči zásadám demokracie, právního státu a politického systému založeného na lidské důstojnosti.“ Zpráva zdůrazňuje, že podstata protiústavních principů a cílů Bratrstva je stanovena v „obecném systému Muslimského bratrstva“, obecných pravidlech Muslimského bratrstva, která byla navržena první generací zakládajících otců a Hassanem Al- Bannanem (zakladatelem skupiny v Egyptě ve 20. letech).

Zpráva rovněž uvádí, že „Organizace islámské komunity je základní organizační strukturou Muslimského bratrstva v Německu a tato organizace je členem Federace islámských organizací v Evropě, která je mateřskou organizací Muslimského bratrstva v Evropě, a sídlí v Bruselu. Samir Falah, bývalý prezident Německé islámské společnosti, byl v roce 2018 zvolen prezidentem Federace islámských organizací v Evropě, což odráží sílu pobočky Muslimského bratrstva v Německu.

Organizace přidružené k Muslimskému bratrstvu jsou nebezpečné

Zpráva rozvědky varuje před další zastřešující organizací v Evropě, Evropskou radou pro fatwu a výzkum, která byla založena v roce 1997 v Dublinu, Irsku, a jejím cílem je kontrolovat fatwu pro muslimy s bydlištěm v Evropě. Yusuf al-Qaradawi je považován za duchovního vůdce skupiny. „Muslimské bratrstvo se snaží veřejně demonstrovat otevřenost, toleranci a touhu vést dialog s vládami a politickými institucemi, ale skutečným cílem skupiny je nahradit stávající systém svým vlastním systémem,“ píše se ve zprávě.

Federální úřad pro ochranu ústavy monitoruje sympatie stoupenců Muslimského bratrstva s teroristy (jako jsou teroristé ISIS) na sociálních sítích.

Zpráva označila Islámské centrum v Mnichově, hlavní město státu Bavorsko a Islámskou skupinu v Norimberku, za nejdůležitější organizace pracující pod záštitou Organizace islámské společnosti ve státě.

Zpráva obviňuje obě organizace z toho, že mají institucionální vztah s Muslimským bratrstvem a jeho správními radami a osobní vztahy s vedoucími skupiny. Podle zprávy, Islámské centrum v Mnichově loni v srpnu zveřejnilo na svých online platformách dokument o „zacházení se ženami“, který neobsahoval žádnou zmínku ani dodržování německých zákonů a podněcoval k násilí na ženách.

Zpráva také varuje, že organizace Muslimského bratrstva pracují jako instituce souběžné s institucemi a programy státu a že jejich cílem je trénovat imámy, aby nahradily vládní program výcviku imámů na německých univerzitách. Rada imámů a vědců Muslimského bratrstva, která prohlašuje, že je hlavní vědeckou organizací pro muslimy, se pokouší proniknout do islámských kateder výuky na univerzitách.

Bavorsko je hlavním městem Muslimského bratrstva v Německu
<>br> Na konci roku 2019 dosáhl počet vůdců Muslimského bratrstva v Německu 1 200 osob, z nichž 150 bylo v Bavorsku. Stát Bavorsko má pro Muslimské bratrstvo zásadní význam, protože jejich přítomnost v Německu začala v 50. letech 20. století. Islámské centrum v Mnichově a s ním spojená mešita byly prvními institucemi, které skupina v zemi založila. Muslimské bratrstvo má silnou přítomnost v Německu prostřednictvím Organizace islámské společnosti a mnoha malých organizací a mešit, které jsou rozptýleny po celé zemi. Federální úřad pro ochranu ústavy klasifikoval instituce a vůdce Muslimského bratrstva v Německu jako hrozbu pro ústavní a demokratický pořádek.

Pokud jde o nebezpečí, které představují teroristické skupiny v zemi, bavorský ministr vnitra Joachim Hermann v úvodu zprávy uvádí: „Podařilo se nám zachránit Německo před teroristickými útoky v roce 2019, ale vzhledem k tomu, co se stalo ve stejném roce v Británii, Norsku a Francii, nebezpečí přetrvává.

Internet hraje důležitou roli při koordinaci teroristických hnutí a propojování teroristických buněk.© 2010 Národní sjednocení | webmaster