/   Svátek má:
 

Několik základních informací o islámu. 2.část

INBREEDING (incest): Podle dánského psychologa Nicolai Sennelse téměř polovina všech muslimů ve světě byli zplozeni formou incestu: ?70% Pákistánců, ?67% v Saudské Arábii,?64% z těch, kteří žijí v Jordánsku a Kuvajtu?63% žijících v Súdánu ?60% Iráčanů ?54% muslimů ve Spojených arabských emirátech a Kataru ?25-30% z muslimů žijících v Turecku ?V Anglii, nejméně 55% pákistánských přistěhovalců se oženilo se svými příbuznými (sestrami nebo sestřenicemi) ?V Dánsku počet takto narozených imigrantů se pohybuje kolem 40%.Dánský genetik Sennels poukazuje na to, že manželství s rodinným příslušníkem bylo schváleno Mohamedem a probíhá již nyní pro 50 generací (1400 let) v muslimském světě. Tato praxe příbuzenského početí dítěte nikdy nezmizí v muslimském světě, protože Muhammad je konečný příklad a autorita ve všech věcech islámu, včetně manželství.

Dánský psycholog Sennels dále uvádí ve svých pracích: jde o nevratné poškození muslimského genofondu, včetně škod na inteligenci, duševním zdraví, lásce k životu, toleranci k ostatním a žití vůbec. (Podobné účinky byly pozorovány u faraonských dynastií ve starověkém Egyptě a šlechtických rodů v Evropě)

Následky: 1. narození a vrozené vady,: Riziko autosomálně recesivní genetické poruchy, jako je cystická fibróza a spinální muskulární atrofie je 18 krát vyšší.

2. Fyzické a mentální retardace a onemocnění: Průměrně nižší IQ dané inbreedingem má dopad na frustraci pro sebemenší příčinu, neschopnost radovat se z prostého života, netolerance vůči ostatním, reprodukovatelnost znalostí a mít abstraktní myšlení. Riziko psychické a fyzické retardace a schizofrenních nemocí. Vědecké pojednání o tomto problému si ve světě troufli zveřejnit v Indii ve vědeckém časopise „Indian National Science Academy“.

Znepokojivou skutečnost inbreedingu musí bez komentářů řešit celá světová společnost.

Debaty jsou v médiích řízeny levičáckými politickými stranami a ty vedou na označení jednotlivce za "islamofoba" a "rasistu." Pouze buddhisté v Indii se dovedou postavit proti. Boj proti inbreedingu je bojem o zachránění zdravého lidského pokolení a bojem za nevinné děti ochráněné před vrozenými vadami.

Muslimové jsou těmi prvními z lidské civilizace - i když možná ne tou největší skupinou – kteří se stali obětí islámu.

Zatajování problémů s islámem levičáckých stran (v Dánsku to je Rudo-Zelená Aliance a i v jiných zemích) ukazuje na toho největšího nepřítele muslimů =„antimuslimem“ a vlastně všech těch lidí, které islám zavedl do bídy a na zcela špatnou cestu.

Životní zkušenosti muslimské dvojice Saeeda a Jalil Akhtar, bratranec a sestřenice (už pocházející z inbreedingu): měli šest dětí, z nichž tři mají genetickou nemoc mukolipidosis typu IV. Při této genetické vadě se tělo nezbavuje látek normálním způsobem, mozek postrádá funkce vidění a pohybu.

Ženy v islámu. Muslim se může oženit až se 4 ženami. Příkaz Koránu, který původně zakazoval manželství s lidmi jiného náboženství (súra 2.221) byl později upraven ve prospěch mužů: „Muslimský muž si může vzít za ženu židovku nebo křesťanku.“ (súra 5:6) Při zákazech ženám se muslimové odvolávají na stabilitu rodin a ochranu žen. Protože Mohamed pojal za manželku Ajšu v jejích devíti letech, tak muslim může mít za manželku už v tomto jejím věku. Skutečnosti:

· Žena dědí pouze polovinu toho, co dědí muž (súra 4:176)
· Svědectví dvou žen má stejnou váhu, jako svědectví jednoho muže (súra 2:282)
· Ženy musí zůstávat v tichosti doma a pokud vycházejí z domu, tak mají nosit závoj (hidžáb) (súra 33:33)
· Cizoložství je zakázáno s výjimkou zajatých žen (súra 4:24) Muslim může mít sexuální otrokyni, která je některá ze zajatých žen.
· Muž se může rozvést se ženou tak, že třikrát zopakuje rozvodovou formulku (súra 2:224-230)(str. 470) (…určena lhůta čekací 4 měsíců… rozvedené ženy čekají tři periody a není povoleno zatajovat stav jejich lůna… A ony mají pro sebe stejné právo… nicméně muži jsou o stupeň výše. A Bůh je moudrý a mocný. Rozvod je možný 2x“.)
· Je NEmožné zacházet se všemi manželkami stejně (súra 4:129)
· Co mohou mužové: „Ženy vaše jsou pro vás polem; vcházejte tedy na své pole kdykoliv a jakkoliv chcete…“ (doslovný překlad) (súra 2:223)

Další výpis toho, co je islámem zakázáno ženám (různé podle státu a vyznávaného náboženství islámu):
- žena nesmí ze svého těla ukázat více než ruce od zápěstí, kotníky, obličej, některé zdroje uvádí i zahalení těchto částí těla.
- žena se nesmí pohybovat mimo domov bez doprovodu muže, s nímž nemůže navázat intimní vztah (v praxi bratr, otec) – z toho vyplývá a je v písmech popisováno, že pro ženu existuje jen určitý seznam doporučených či povolených prací – např. šít doma šaty pro ženy, nesmí pracovat například v nemocnici, nesmí sama řídit auto, vykonávat jakékoliv povolání, kde není zaručena dostatečná segregace pohlaví a tak ohrožena její čest.
- zákaz styku s cizími muži se ve většině týká i telefonování ženy s mužem, posílání e-mailů, sms atp. - ani snoubenci před svatbou není povoleno tyto zákazy překročit, bez doprovodu příbuzného se nesmí se ženou blíže stýkat.
- segregace pohlaví jde tak daleko, že ani dívky ve škole nesmí učit muž, např. společné hodiny tělocviku s chlapci ve cvičebních úborech jsou nepřípustné.
- vstup ženy do nemocnice a její ošetření jsou přinejmenším velmi problematické
- ženám je zakázáno příliš se zkrášlovat a měnit to, co stvořil Alláh, zakázán je přílišný make up, vysoké účesy, přiléhavé obleky, panuje přísný zákaz zkrášlujících plastických operací.
- žena musí požádat manžela o povolení opustit dům
- žena by bez závažných důvodů psychických nebo fyzických neměla svému muži odříci intimní styk
- ženy nesmí na hřbitov
- žena smí být bita – podle islámu je to krajní řešení přípustné v případě, kdy je žena neoblomná a muž nevidí jiné východisko; nesmí být viditelná zranění.
- muslimská žena si nesmí vzít nevěřícího, ani muslim se nesmí oženit s nevěřící; v nejhorším případě se ale může oženit s křesťankou nebo židovkou, ale má trvat na tom, že se stane muslimkou a budou mít muslimské děti.
- filmy a časopisy, kde jsou zobrazovány odhalené části těl jsou zakázány, výjimkou jsou náhodné obrázky v novinách atp., které čteme za jiným účelem; zakázány jsou sochy a jakákoliv vyobrazení, kde by umělec chtěl soupeřit s Alláhem, v některých knihách bývá i zákaz fotografií.

Muslim však smí s nemuslimy žít v míru a přátelství, například na základě smlouvy o ochraně, ale jen s těmi, kteří neodporují a neprotiví se islámu. Nemuslim však musí platit daleko vyšší daně.© 2010 Národní sjednocení | webmaster