/   Svátek má:
 

MÁ RASOVÝ PROBLÉM ŘEŠENÍ?

Autor: Ladislav Malý

Jako děti jsme se za vlády komunistů v padesátých letech učily, že na světě žije pět lidských ras: bílá, černá, žlutá, hnědá a červená, a pak je jejich mix. Dodneška vzpomínám, jak nám soudružka učitelka ukazovala ilustrace s jednotlivými rasovými typy; v hlavě mi utkvěla postava indiána, jenž představoval červenou rasu.

Kladu si otázku, co to je vlastně to slovo rasismus, být rasistou. Tehdejší učitelka v komunistické škole -, byla či nebyla rasistkou? Podle mého názoru být rasistou, znamená že je to někdo, kdo uznává a vykládá, že na světě existují různé lidské typy, rasy, a jeho úsudek se zakládá na prostém vidění světa. Pak je zde etnografie, která prosté vidění světa studuje do hloubky, srovnává mezirasovou kulturu, studuje jejich sociální prostředí, zvyky, náboženství apod., a vědec v tomto oboru je etnolog (rasista?); ale opakuji: prostý člověk hovoří o rasách a jejich existenci, protože tak svět vidí. Z hlediska této odpovědi tehdejší učitelka rasistkou nebyla, neboť nám, dětem, vykládala svět opravdu tak, jak ve skutečnosti vypadá. O podobné výklady jsou dnešní děti ochuzeny.

Časy se mění a s nimi politické systémy a dneska v současné liberální demokracii, kdyby soudružky učitelky něco podobného dětem vykládaly, tak by byly prohlášeny za „rasistky“ a pravicové extrémistky.

Jak je možné, že došlo k takovému hrubému zkreslení životní zkušenosti, a to i přes to, že v evropské historii nemáme nouzi o politicko-justiční přehmaty, např. upalování pro vyřčené názory, pálení knih, tuhá cenzura a podobné civilizační výdobytky. A i přes všechny tyto bolestné zkušenosti, mocní tohoto světa ve století XXI. dělají stále stejnou chybu, jsou nepoučitelní, nasazují svým občanům brýle mámení a nutí je vidět svět lživou optikou.

Po zkušenostech s nacistickými nenávistnými rasovými teoriemi a hlavně praxí, intelektuální svět postupně zavíral oči před pravdou – jak se řečnicky říká: byla „vylita vanička i s dítětem“. Začalo se tvrdit, že jsme všichni stejní, jsme přece lidé, pozemšťané -, tak jaképak rozdíly? K slovu rasismus či rasista byl připojen přívlastek nenávistný a tím původní slovo dostalo jinou konotaci, než na kterou byl svět do té doby zvyklý. Vždyť jak je to dlouho, co se ve vědeckých kruzích v Anglii i Spojených státech, nejen tedy v Německu, vykládalo o eugenice ras? Dneska nazvat někoho rasistou je ta největší nadávka….

O lidských rasách se přestalo mluvit, Intelektuální elitu ovládlo korektní myšlení, lživě se poukazuje, že menšiny, ať sexuální či etnické stále pod bílými trpěly útisk a pohrdání; objevilo se lživé tvrzení podporované masívní propagandou, že za všechnu tu bídu světa může bílý heterosexuální muž. Spravedlnost pláče v koutku, protože justice liberálních demokracií měří svým občanům dvojím metrem: na příslušníky bílé rasy je pochopitelně „tvrdší metr“.

Multikulturalisté, globalisté a neomarxisté se mylně domnívají, že různé kultury a etnika mohou spolu navzájem bez zásadních otřesů žít, prý je to otázka sociální a kulturní úrovně jednotlivců různých etnik, a také ve výchově v rodinách a ve škole. Podle mého názoru to není pravda, život v USA ale i v Evropě ukazuje, že je to lež. Vzájemné soužití lidí nelze redukovat jenom na marxistickou hmotnou formu; ve hře je totiž něco víc než hmotné zajištění rodin a jednotlivců. Ostatně, nemusíme chodit do Spojených států, stačí se podívat na naše Cikány. Ti jsou hmotně zajištěni, současný režim je nebývale podporuje, ale co naplat: V Chánově za 40 let „vybydleli“ dva panelové mnohaposchoďové činžáky…Je to hmotná bída, která Cikány dovedla k ničení národního majetku?

Před nedávnem byl v USA při policejním zásahu zabit příslušník černé rasy, údajně byl udušen. Policie ho vedla v evidenci jako kriminálníka. Zpráva z tisku:

„Posmrtný nosní výtěr zjistil, že G.Floyd měl COVID-19, když zemřel – to podle pitevní zprávy, která byla dovolena veřejně se souhlasem Floydovy rodiny. George Floyd byl 3.dubna shledán testem na koronavir pozitivním – RNA vydrží v těle i několik týdnů. Podle toxikologické zprávy jeho tělo obsahovalo fentanyl a metamfetamin, a sloučeniny konopí a morfinu. Tisková zpráva shrnující zprávu v pondělí uvádí jasně arteriosklerotické a hypertenzní srdeční choroby, „intoxikaci fentanylem“ a „nedávné užívání metamfetaminu“ jakožto i „jiné významné aspekty“.

S jeho úmrtím se jako na povel zvedla vlna levicového odporu, různé kriminální a teroristické bandy, mezi nimi nemůže chybět agresívní ANTIFA, začaly rabovat, vykrádat a destruovat města Spojených států. To je přesně ta bouře, kterou zasela intelektuální elita, bouře, jež vznikla na základě korektního myšlení a používání nespravedlivého dvojího metru…

Ve Spojených státech bouře černých a s nimi spojených bílých levičáků, jež mají silné zázemí v sionistických, globalistických a neomarxistických organizacích, není nic nového. V šedesátých letech minulého století levičácké a studentské bouře doznaly zásadního prolomení tzv. rasové segregace fungující v jižních státech USA.

Tenkrát v městech jižních států USA například dopravní prostředky měly zvláštní oddělení pro černé a bílé, školy i některé obchody rovněž byly segregované apod. Na základě mohutných protestů „horkého amerického léta“ rasovou segregaci zrušili a postupně se ve městech zaváděla rasová integrace. Jde to ztuha, a lze pochybovat o jejím úspěšném zakončení. Anebo jinak: Rasová integrace bude úspěšně zakončená tehdy, až bílí doslova padnou na hubu…Anebo ještě jinak: Až se bílí vysvléknou ze své bílé kůže…

A právě tehdy, v letech šedesátých, se podle mého názoru stala chyba. Nikoliv zrušit rasovou segregaci, nýbrž ji přitvrdit, tj. vytvořit takové rasové a společenské klima, v němž by žili spokojeně občané obou ras. Jak toho docílit?

Je zde už zapomenutý systém personální unie; je to systém, jenž má vytvářet spravedlivé prostředí mezi lidmi jiné rasy nebo náboženství. V čem systém spočívá? Obě rasy žijí vedle sebe, ale mají všechny důležité instituce a orgány, jako školy, městské úřady, sociální služby, zdravotnictví, policii apod. nikoliv společné, ale každá rasa má svoje, každá rasa žije vlastním životem a vzájemně si nepřekáží a nic si nevyčítají. Do vrcholné městské rady, která řeší problémy celoměstské, jako voda, elektřina apod. jsou zvoleny z obou příslušníků ras stejné počty radních, kteří mezi sebou zvolí předsedu (primátora), jehož funkce může rotovat. V takovém systému soužití by potom oddělené vchody a prostory v dopravních prostředcích, bazény a různá sportoviště, ale i divadla, kina apod. měly svoje opodstatnění.

Princip personální unie byl s úspěchem dohodnut mezi německým a moravským obyvatelstvem v roce 1905 na Moravě jako národnostní vyrovnání (Češi v Čechách by pro svou zaťatost na něco podobného nepřistoupili!); tehdejší Rakouský mocnář projekt schválil, a kupodivu – systém fungoval. Předpokladem je ovšem oboustranná vstřícnost a snaha problémy řešit. Pravdou je, že Moraváci i Němci jsou bílá rasa, obě společnosti byly odchovány katolickým křesťanstvím, a měli tenkrát vysokou morální a kulturní úroveň.

Není jasné, jak by systém života mezi rasami v USA zřízením personální unie dopadl, ale asi špatně, vzhledem k povaze černého etnika. Zanedlouho podobné rasové bouře postihnou i západní Evropu, a s překvapením zjišťuji – podle otevřených tiskových zpráv -, že vládnoucí elita v západní Evropě namísto, co by příliv imigrantů dusila, tak naopak denně jsou přijímány desítky, ba stovky nových imigrantů z Afriky či z arabských zemích. Máme se na co těšit…

V Praze, 11.6.2020, www.narodnisjednoceni.cz© 2010 Národní sjednocení | webmaster