/   Svátek má:
 

ZPRÁVA O MÉM DOTAZU NA MINISTERSTVA VNITRA A SPRAVEDLNOSTI

Autor: Ladislav Malý

Lidské společenství k svému životu jako životadárné vitamíny potřebuje občanskou svobodu a dále pocit spravedlivého politického a právního klimatu režimu. (Bůhví proč, lidé tyto hodnoty většinou spojují s demokracií.) Na spravedlnost systému, v němž žijí, lidé kladou větší důraz, je žádanější než občanská svoboda, a každá prozíravá vláda k ní kladně přistupuje a pěstuje jí. Především jsou to zákony státu, v nichž se musí odrážet přirozený mravní zákon, jinak řečeno: v zákonech státu musí být „Boží stopa“. Jen takové zákony jsou spravedlivé, jen takové zákony má zákonodárný sbor a vláda vytvářet a občan ctít!

Aby naše vláda, soudy i Policie ČR minimalizovaly současný tristní, neprávní stav života naší společnosti, stačí k tomu řídit se třemi pravidly: Dát každému, co jeho jest; Pravda padni, komu padni; měřit všem stejným metrem.

Řídí se těmito pravidly orgánové, které si z vlastních daní platíme?

Minulý měsíc, 16. června, jsem písemně vznesl svůj dotaz na min. vnitra a min. spravedlnosti ohledně trestání nacistických a komunistických symbolů, jejich provokativnímu nošení či jiného jejich využití na veřejnosti. Z obou ministerstev mi přišla odpověď, s níž seznamuji veřejnost.

Z min. spravedlnosti mě pod číslem jednacím MSP-287/2020-OK-PP/3 z kanceláře JUDr. Jany Vařekové zaslali odpověď, v níž vysvětlovali, co vlastně všechno má ministerstvo na starosti, jaké orgány řídí, ale ani slovem se o mém dotazu nezmínili: jak je možné, že používání obou symbolů je rozdílně trestné, i když v zákoně mají stejnou kvalifikaci. V odpovědi jsem min. spravedlnosti poděkoval za vyčerpávající informace ohledně řízení ministerstva, leč… „Vzhledem k § 405 a dalším návazným paragrafům Tr. zákona ČR, když totiž někdo bude na veřejnosti provokovat s emblémy nacismu – bude trestně stíhán; když totéž bude dělat s emblémy komunismu, je exkulpován. Jak je to možné? V tomto je meritum mé nezodpovězené otázky, a kdo jiný má tuto filosoficko-politickou, ale i justifikační otázku rozřešit, než ministr spravedlnosti, neb jeho podřízení?“ – napsal jsem 6.7. v děkovné odpovědi. Co dodat?

* * *

Rovněž z min. vnitra mi přišla odpověď, a zase mne neuspokojila. Z ředitele kanceláře policejního presidenta mi pod č. j. PPR-20456-1/ČJ-2020-990100, Praha, dne 7. července přišla informace. Posuďte sami:
(…) „Z uvedeného stanoviska a otevřených zdrojů je zřejmé, že z informací uvedených ve Vašem podání nelze přesně určit datum, kdy mělo k Vámi popisovanému jednání dojít, jelikož aktivity různých názorových odpůrců v této záležitosti byly organizovány v několika uplynulých měsících. Přesto je možné sdělit, že KŘP (Krajské ředitelství Policie) v této souvislosti eviduje pouze dvě přestupková jednání ze dne 16. prosince 2019, kdy tato se týkají fyzických potyček mezi skupinami osob. Tato přestupková jednání byla v obou případech postoupena Úřadu městské části Praha 6.“ – stálo v odpovědi z MV na mou otázku. Policii zajímají jednotlivé lidi a datumy, ale ani slovo o komunistických symbolech, natož pak zločinných projevech pronášených u pomníku Koněva, schvalující existenci komunismu v Československu a okupaci naší země sovětskou armádou. To Policii ČR nezajímá…!

Dále z odpovědi Policie ČR lze implicitně vyčíst, že chtějí oznámení konkrétních lidí, jejich jména apod. Jednak nejsem konfident policie, nikoho denuncovat nehodlám, jednak je věcí Policie samé, když byla na místě, aby bolševické křiklouny zadržela a perlustrovala. Policie má podle Zákona o Policii ČR (Zákon č. 273/2008 Sb.) povinnost zakročit, když jde o porušení zákona; u zbourání hanebného pomníku Koněva se hrubě znevážil zákon 198/93 Sb.(zákon o zločinném komunistickém režimu), rovněž porušil Trestní zákon §405. Že křiklouny Policie nezadržela a srocení davu nerozpustila, že nepostupovala tak, jak jí zákon nařizuje, je možné kvalifikovat jak maření policejního výkonu. Anebo k benevolenci Policie zapracoval interní příkaz, aby věci jen monitorovala. Což je pro vnitřní stav tohoto politického režimu horší, neboť jasně dokazuje svou přetvářku a lživost.

Avšak odpověď na mou otázku po stejné trestnosti komunistických a nacistických symbolů jsem se nedočkal.

* * *

Z jiných zdrojů jsem vydedukoval, že trestání nacistických symbolů za jejich nošení či veřejných projevů je v celé Evropě jednoznačně zakázáno, a v tom je shoda všech zúčastněných zemí tzv. Evropské unie. Jinak je to se symboly komunistickými. V západní Evropě nošení komunistických symbolů trestné není. Všechny rozhodující orgány včetně těch nejvyšších v tzv. EU mají v rukou neomarxisté a levičáci všech barev, a oni přece nepůjdou sami proti sobě. Ostatně toto potvrzuje i odpověď Policie ČR ze 7.července: „Závěrem uvádíme, že vlajku bývalého SSSR nelze podřadit pod zakázané symboly, jelikož se jedná o vlajku historicky zaniklého státu, přičemž symboly ztvárněné na vlajce jsou, mimo jiné, i symbolem mezinárodního dělnického hnutí a jako takové nezakládají odpovědnost z protiprávního jednání.“ Všimněme si: vlajka Sovětského svazu, jakožto historicky zaniklého státu… a proč ne veřejně používat vlajku třetí Říše, rovněž historicky zaniklého státu?

V zemích kdysi ovládanými komunisty není o trestnosti komunistických symbolů shoda; údajně je trestné, co přesahuje míru, a tuto míru určují orgánové policie, a shoda ve veřejném mínění, které utváří – kdo? Kdo jiný ovládá média, než neomarxisté a liberální levičáci. Kromě toho věřím na existenci vnitřního ministerského fermanu – pro veřejnost tajné! – v němž je instrukce, jaké symboly a v jaké míře nošení jsou trestné.

Nedávno v TV Prima proběhla zpráva, že v Uherském Hradišti, kde stojí známá komunistická mučírna, v níž úřadoval pověstný Grebeníček, tak naproti tomuto vězení kdosi na svůj dům vyvěsil velkou rudou hvězdu s nápisem Kreml, vyvedeným v azbuce. Majitel této „…provokace proti vězení, že s ním nic nedělají“, jak se vyjádřil, slíbil, že tento symbol odstraní. Asi se už dál nedozvíme, jak to všechno dopadlo, protože demokratičtí cenzoři zapracují… Leč, kdyby si tento majitel postavil hlavu a nechtěl symbol odstranit, nikdo by s ním nic nesvedl.

V tzv. EU existuje precedent Attila Vajnai. Vajnai je Maďar, kterého kdosi udal, že nosí na oděvu rudou hvězdu. On, Vajnai, se vzpěčil a kauza šla v Maďarsku od obvodního soudu až po Evropský soud pro tzv. lidská práva - podle nám známé pohádky o slepičce a kohoutkovi - a tam – oponenti komunistického režimu divte se – Vajnai vyhrál! Takže když majitel v Uherském Hradišti sám neuzná hloupost symbolu Rudé hvězdy na svém baráku, nikdo s ním nehne.

Až sem, do těchto konců dospěla liberální demokracie! Je to systematické plivání po všech obětech komunisty zavražděných a mučených, včetně obětí okupace z -68. roku, plivnutí na památku Jana Palacha, Jana Zajíce, Pavla Wonky a jiných, kteří položili svoje životy v boji proti zrůdnému komunistickému režimu; je to políček nám všem, kteří jsme pozvedli hlasy proti komunistickému bezprávní, políček celému národu, který ty dlouhé roky žil ve lži a bez občanské svobody!

Shrnutí: Vláda, soudní aparát a Policie ČR nejednají spravedlivě, když rozlišují symboly nacistické a komunistické, jejich trestnost při nošení a veřejných projevů, protože tím nerespektují zákony č. 198/93 Sb. Trestního zákona §405 a následné; rovněž Policie ČR svou benevolencí k těmto komunistickým symbolům porušuje zákon o Policii č. 273/2008.

Doporučení vládě ČR: V rámci normalizace politických poměrů v naší zemi vzneste v Parlamentu ČR iniciativu k zrušení zákona č. 198/93 Sb. Dále v Trestním zákonu ČR v §405 vypusťte slovo komunistický/á. Dále je třeba, aby v rámci školního vzdělávání ministr školství nechal přepracovat učebnice dějin pro školy a vypustit dosavadní text o tzv. revoluci v roce 1989. Anebo chcete, aby naše děti a mládež vyrůstaly ve lži, podvodu a přetvářky a učili se o nesmyslech, že žijeme v demokratickém právním státě? Text v učebnicích upravit tak, aby vyjadřovat adekvátní tehdejší i dnešní politický stav v naší zemi, tj. předání moci ve státě od koryfejů marxisticko-leninských, koryfejům levicových liberálů, neomarxistů, jejichž „alma mater“ je Frankfurtská škola. Je třeba jasně národu říct, že nežijeme v právním státě, že komunistická zločinná ideologie od samého počátku předání moci v r. -89 dodneška stále hraje v naší zemi důležitou roli, a že nejsme schopni a možná nesmíme, se jí zbavit.

Ladislav Malý, v Praze, dne 21.7.2020

www.narodnisjednoceni.cz

Na vědomí: vládě ČR, ČTK, internet.© 2010 Národní sjednocení | webmaster