/   Svátek má:
 

NOVÁ ÚSTAVA RUSKA

Neznámý autor a překladatel

Rusko si odhlasovalo změnu Ústavy, která platí od 1. července 2020. Rusové v referendu si ji odhlasovali 78 % hlasů. Zde se ovšem objevuje bída českých i zá-padních médií. Kromě propagandy, plivání na Rusko, aktivismu, a plných stok blbosti novinářů a redaktorů se o tom nic konkrétního nedozvíte. Číst jakákoli česká i západní média začíná být jen ztrátou času. Informace z nich nedostanete, jsou to projevy fanatických nenávistníků vůči komukoli a čemukoli: Vůči Rusku, Číně, bělochům, mužům, heterosexuálům, řádně žijícím lidem, poctivým lidem, lidem milujícím rodinu, lidem mající rádi děti, atd.

Pro informace jsem musel jít až do ruských zdrojů, abych se dozvěděl, o co šlo, a jaké změny v Ústavě byly udělány. A tím pádem se dobral k pochopení, co to znamená, co to mění na světové scéně, a jaké události ve světě z toho poplynou. Tento můj článek, který teď čtete, je daleko informativnější než cokoli si můžete najít v médiích. To není ješitnost, to je bohužel smutné konstatování stavu médií. Bohužel nejsem schopen 100% garantovat, že jsem vše správně přeložil, a že informace v článku jsou v každém detailu správné. Moje znalost ruštiny není příliš dobrá. Přineslo mi to minimálně poznání, že je dobré zapracovat na své ruštině. Snažil jsem se co nejlépe jsem mohl a uměl vytáhnout o co jde. Za případné chyby se omlouvám.

1) První, co se dočtete je, že nová Ústava umožňuje Vladimírovi Putinovi kandidovat až do roku 2036. Je to proto, že se Ústavou vynulovávají předchozí období vládnutí všem prezidentům, a všem se počítá maximální přípustný čas prezidentování od nuly. Ponkrác píše, že je to v zásadě dobré řešení. Rusko v době, kdy má špičkového prezidenta, a zároveň musí řešit celosvětové útoky, potřebuje silného a schopného člověka nechat v čele. A ne ho vyměnit za nějakého joudu. Útoky na Rusko přichází z celého světa - mimo jiné i z idiotské české kavárny a sluníčkárny: Novotný, Kolář, BIS, české média, většina vlády. Západ samozřejmě prská, protože silné Rusko je to poslední, co by chtěli.

Další body ovšem silně posilují samostatnost a sílu Ruska, a jsou neméně významné.

2) Zákaz zahraničního občanství a / nebo zahraničního povolení k pobytu předsedovi vlády, ministrům a vedoucím federálních orgánů, guvernérům, senátorům, poslancům a soudcům.

Ponkrác dodává: skvělá věc! Toto mělo být dávno v České republice. Omezuje to častý stav, že Českou republiku vedou do záhuby politici či soudci s dvojím občanstvím, kteří zcela evidentně bojují za Británii, USA, Izrael, Německo, apod. !

3) Mění se požadavky na prezidenta Ruska: Musí žít v Rusku nejméně 25 let (předtím alespoň 10 let). Ruský prezident nesmí být držitelem cizího občanství nebo povolení k pobytu nejen v době voleb, ale také nikdy v minulosti! Ponkrác opět tleská! Dodává jen pro srovnání, že prezidentem USA se může stát pouze člověk, který se v USA narodil.

4) Poskytnout Radě federace na doporučení prezidenta pravomoc propustit soudce ústavních a nejvyšších soudů, pokud se dopustí pochybení, které hanobí čest a důstojnost, a pokud není možné zachovat status soudce.

Součástí ruské Ústavy jsou také prohlášení, po kterých kavárně zaskočí v krku sójové latté. Pro jistotu vás česká a západní média neinformují o těchto bodech. Je to proto, abyste to nepovažovali za dobrý nápad. Jde to proti neomarxismu, který je na Západě prosazován silou.

5) Prohlašuje se: Ruská federace je právním nástupcem SSSR na svém území. Ruská federace, sjednocená tisíciletou historií, zachovávající vzpomínku na předky, které nám předávaly ideály a víru v Boha, jakož i kontinuitu ve vývoji ruského státu, uznává historicky ustavenou státní jednotu.

Ponkrác vás upozorňuje, že zde jsou dva významné body, ze kterých bychom se mohli jako Češi poučit:

i) Rusové jsou hrdí na své předky a historii. Slova jako "zaprděný Čecháček" apod. si nepěstují, a ani NEADORUJÍ. Autoři výroků hanících Rusko se obávají podobné výroky vyslovovat před běžným Rusem. A tak je to správné.

ii) Rusko se ve své Ústavě přihlásilo k víře v Boha! Zde bych odbočil. Všimněte si, že národy odmítající neomarxistické směrování, a mající snahu nastoupit na správnou cestu, se začínají hlásit oficiálně ke křesťanství. V zásadě je to skoro jako rozlišovací znak. Křesťanství chrání státy, národy i mír daleko více než ateismus, který umožňuje libovolný rozklad a degeneraci kdekoli a jakkoli.

6) Definuje manželství jako spojení muže a ženy. Vláda Ruské federace „zajišťuje v Ruské federaci provádění sjednocené sociálně orientované státní politiky v oblasti zachování tradičních rodinných hodnot“.

Je smutné, že v dnešní době je nutné toto dávat do Ústav. Dokumentuje to šílený psychopatický stav světa, když je třeba uzákoňovat, že rodina je muž a žena. Už jenom to, že v České republice se vůbec uvažuje (!!!) o tom, že manželství není muž a žena, a diskutuje se o tom - je úpadek České republiky a Čechů.

7) Ústava posiluje pravomoci ruského prezidenta, a snižuje pravomoci předsedy vlády.

a) Prezident má možnost odvolat předsedu vlády.

b) Prezident může jmenovat a odvolávat federální ministry (dříve to dělal předseda vlády). Tyto ministry schvaluje ještě ruská Duma, ale prezident má v zásadě právo veta - může kdykoli Dumu rozpustit.

c) Prezident také jmenuje nejvyšší soudní představitele.

Ruská Ústava se musela hodně popasovat s celosvětovou snahou páté kolony v Rusku. Mnoho agilních neziskovek se snaží vyčíhat si období skončení funkce, a poté s pomocí Šorošem zaplacených právníků a aktivistů tahat funkcionáře po soudech. Proto Ústava dává určitou imunitu i po skončení funkce. A dále zavádí "hrozbu vnitřní bezpečnosti Ruska", kterou musí vláda řešit - detaily by byly nad obsah tohoto článku.

8) Přísnější pravidla na soudce. Soudce je odvolatelný či pozastavitelný ve své funkci, pokud se proviní cti, morálce či důstojnosti soudce. Zde ruská Ústava spíše zrychluje proces. Odvolat či pozastavit funkci soudce šlo už předtím, ale složitými byrokratickými procesy. Český ústavní soudce Pavel Rychetský by při si aplikaci ruské Ústavy už v soudcovství ani neškrtl, a letěl by jako raketa ven z Ústavního soudu.

9) Ústava přímo říká, že Rusko nebude automaticky podléhat rozhodnutím mezinárodních soudů. A že si samo rozhodne, zda se jim podřídí či nikoli.

Velice rozumná věc. Dnešní mezinárodní soudy jsou zkorumpované a obsazené různými aktivisty, islamisty, kavárníky, a pátou kolonou bojující za konkrétní zájmy nějakého subjektu. Základní požadavek, že mezinárodní soud má být nestranný a objektivní, už je dávno vepsí.© 2010 Národní sjednocení | webmaster