/   Svátek má:
 

Pokles populace v Rusku

Ruská populace bude klesat z dnešních 140 milionů na 111 milionů v roce 2050. V roce 2030 může být Rusko islámským státem pro muslimskou nadpoloviční většinu.
V roce 2006 ruský prezident Putin nařídil parlamentu svého národa vypracovat plán na snížení klesající porodnosti země. Putin v projevu k parlamentu 10. května 2006 označil problém dramaticky klesající populace Ruska za „nejnaléhavější problém současného Ruska“. Prezident vyzval parlament, aby poskytl pobídky pro páry, aby měly druhé dítě ke zvýšení porodnosti s cílem zastavit klesající populaci země. Ruská populace dosáhla vrcholu na počátku 90. let (v době konce Sovětského svazu), kde v zemi bylo asi 148 milionů lidí. Dnes je ruská populace přibližně 144 milionů. V roce 2010 ruská populace měla 143 milionů a na pouhých 111 milionů klesne do roku 2050. Ztráty budou činit více než 30 milionů lidí a snížení bude o více než 20%. A to i za stavu, kdy islámské rodiny, kterých rychle v Rusku přibývá, neboť každý sedmý občan Ruské federace je muslimské víry, budou mít 8-9 dětí každá.
Hlavní příčiny úbytku a ztráty Ruska v Rusku každý rok souvisejí s vysokou úmrtností, nízkou porodností, vysokou mírou potratů, nízkou úrovní imigrace, drogami, alkoholizmem, HIV nákazami a velmi rozšířenou prostitucí.

Vysoká míra úmrtnosti

Podle Světové informační knihy má Rusko velmi vysokou úmrtnost 13,4 úmrtí na 1000 lidí ročně. I když se snížila z maxima 15 v roce 2010, je to stále mnohem vyšší, než je průměrná světová úmrtnost necelých 9 let. Míra úmrtnosti je například v USA 8,2 na 1 000 a ve Spojeném království 9,4 na 1 000. Úmrtí související s alkoholem v Rusku jsou velmi vysoká. S touto vysokou mírou úmrtnosti souvisí i průměrná délka života v Rusku, která je velmi nízká - Světová zdravotnická organizace uvádí délku života ruských mužů na 66 let, zatímco délka života žen je výrazně lepší - 77 let. Tento rozdíl je primárně důsledkem, mimo jiné, vysoké míry alkoholismu a kouření tabáku mezi muži. Nízká porodnost. Pochopitelně, kvůli těmto vysokým mírám alkoholismu a ekonomickým problémům se ruské ženy cítí méně povzbuzovány k tomu, aby měly vůbec děti. Celková míra porodnosti Ruska je nízká na 1,6 porodů na ženu; číslo představuje počet dětí, které má každá ruská žena během svého života. Pro srovnání, celková světová plodnost je 2,4; průměr v USA je 1,8. Náhradní průměr celkové plodnosti pro udržení stabilní populace je 2,1 narození na jednu ženu. Je zřejmé, že ruské ženy s tak nízkou celkovou plodností přispívají k poklesu populace. Míra porodnosti v zemi je také poměrně nízká; hrubá míra porodnosti je 10,7 porodů na 1000 obyvatel. Světový průměr je 18,2 na 1 000 a v USA je to 12,4 na 1000. Kojenecká úmrtnost v Rusku je 6,7 úmrtí na 1 000 živě narozených; v USA je to 5,7 na 1 000 a celosvětově je to 32 úmrtí na 1 000 živě narozených.

Míra potratů

Během sovětské éry, potrat byl docela obyčejný a byl používán jako metoda antikoncepce. Tato technika je i dnes běžná a docela oblíbená (rozšířená prostituce při nedostatku zaměstnání pro ženy), přičemž porodnost země je mimořádně nízká. Rusko má poměr asi 480 potratů na 1 000 živě narozených, což je polovina, ale stále je výrazně vyšší než evropské země nebo USA (asi 200 potratů na 1 000 živě narozených).
Mnoho ruských žen používá potrat jako jediný způsob kontroly porodnosti a odhadem 930 000 žen ukončí těhotenství každý rok. Průzkumy naznačují, že 72% ruské populace chce, aby potraty zůstaly legální. Před soudy je znásilněná žena viděna vždy jako ta strana, která zavdala příčinu.

Přistěhovalectví a odliv mozků z Ruska

Navíc je imigrace do Ruska nízká - přistěhovalci jsou primárně z řad etnických Rusů, kteří se odstěhovali z bývalých republik (ale nyní nezávislých zemí) Sovětského svazu. Odliv mozků a emigrace z Ruska do západní Evropy a dalších částí světa jsou vysoké, protože tak si Rusové snaží zlepšit svou ekonomickou situaci. Tisíce Rusů židovského náboženství emigrovalo do Izraele. Čistá migrace (rozdíl mezi počtem osob vstupujících do země a opouštějících ji během roku na 1 000 osob) v Rusku je 1,7 migrantů na 1 000 obyvatel; ve srovnání s 3,8 pro Spojené státy.
Sám Putin během svého projevu zkoumal problémy související s nízkou porodností a ptal se: „Co brání mladé rodině, mladé ženě, aby měli více dětí? Odpovědi jsou zřejmé: nízké příjmy, nedostatek běžného bydlení, pochybnosti o úrovni zdravotnických služeb, pokud vůbec existují (nedostatek léků) a kvalitního vzdělávání (školky pro pracující ženy atd.). Někdy existují pochybnosti o schopnosti zajistit i dostatek jídla.© 2010 Národní sjednocení | webmaster