/   Svátek má:
 

Bude Česká biskupská konference rozpuštěna?

Struktura biskupských konferencí vznikla po II. vatikánském koncilu a už necelých 20 let po vzniku ji pravdivě kritizoval prefekt Kongregace pro nauku víry, J. Ratzinger. Řekl: „Žádná biskupská konference nemá sama o sobě učitelskou funkci... Je nutné znovu si uvědomit, že v každé diecézi je pouze jeden pastýř a učitel víry ve společenství s (právoplatným) Kristovým náměstkem.“
Před několika dny byl v ČR podán návrh změny zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Ve skutečnosti jde o zavedení vakcinačního pasu pod názvem certifikát. Občané ČR konali 9. 6. 2021 manifestaci v Praze. Prozatím se tento autogenocidní zákon podařilo zastavit. Podpora národa ze strany ČBK je však nulová. Naopak, v linii pseudo-papeže Bergoglia, předseda ČBK, arcib. J. Graubner, agituje za experimentální vakcinaci slovy: „S vakcínou samozřejmě počítám.“ Skuteční odborníci ale samozřejmě před vakcínou varují! Katolíci ČR by dnes měli slyšet jasné aktuální slovo ČBK v pastýřském listu na téma „Stop nebezpečné vakcinaci!“ Navíc by se ČBK měla veřejně obrátit na kompetentní státní úřady s protestem proti vnucování experimentální vakcinace a zavádění vakcinačních pasů. Plánují jimi rozdělit obyvatele ČR na očkované a neočkované kvůli umělé panice s tzv. covidem. Ve skutečnosti jde o zavádění apartheidu, za což jsou tresty stanovené v Norimberském kodexu.
Pokud nebude nyní ČBK zrušena, stane se už letos v říjnu i nástrojem postupné likvidace papežské instituce a katolické církve. Bergogliův tzv. synodální proces má být dovršen v říjnu 2023 zrušením instituce papežství. Bude následovat další etapa podle modelu vzniku EU. Nejprve byly státy jako např. Jugoslávie či Československo rozbity na malé celky, a vzápětí je zglobalizovali do Babylonské věže EU. Podobně tzv. synodální proces rozbije katolickou strukturu, aby ji pod rouškou tzv. ekumenismu a internáboženského dialogu globalizoval v antikristovskou pseudocírkev New Age spolu s pohanskými modláři a satanisty. Tím budou splněny babylonské cíle zákulisních elit: jedna celosvětová vláda, jedna měna a jedno (antikristovo New Age) náboženství.

Jaké je v této situaci východisko?

1) Nečekat na dovršení Bergogliova synodálního procesu, ale využít ho a co nejdříve nastoupit na vlastní synodální cestu, která je pouze mezičlánkem v procesu následné vnitřní obrody. Při synodální cestě je přítomnost nuncia v Praze už nonsens.

2) Předseda ČBK arcib. J.Graubner ať hned potom rozpustí organizaci ČBK, a tím se vzdá i svého úřadu. Tak se vrátí pravomoc i plná zodpovědnost diecézním biskupům.

3) Diecézní biskupové pak potřebují svou autoritu završit dle katolického učení vnitřní jednotou s právoplatným papežem. Každý diecézní biskup proto, pokud chce zůstat katolickým, je povinen pravověrného papeže přijmout. On garantuje stabilitu a neomylnost učení víry a mravů. Tyto základy jsou nutné k věčné spáse pro každého biskupa, kněze i věřícího.

+ Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr , + Timotej OSBMr, Biskupové sekretáři© 2010 Národní sjednocení | webmaster