/   Svátek má:
 

Junák a homosexualismus

Je velikým omylem myslet si, že temné přízraky dneška, jakým je bezpochyby multikulturalismus, gendrová kultura nebo homosexualismus, se zastaví u světa dospělých, a naše děti budou ušetřeny pekelné změti zhovadilostí, vymyšlených v hlavách sionisticko-socialistických kulturtrégrů s cílem uškodit lidské duši. Právě naopak. Sionisté, majíce na paměti konečné zakotvení lidstva v New Age, jsou si dobře vědomi, že ideovým působením na lidi je třeba začít co nejdříve, tedy ve věku dětském. Život nám dennodenně přináší nespočet důkazů bezohledného a bezuzdného pustošení dětské duše v tzv. školních zařízeních, různých dětských kroužků, nemluvě o dětských domovech apod.

Nechtěně se nám dostal do rukou mailový dopis pana Radima Ucháče, jehož pět dětí je členem kdysi slavného Junáka, což je česká odnož světové organizace pro mládež Skautu. Proč kdysi slavného? Znamená to, že dneska Junák už slavný není? Posuďte sami:

Dne 1.2.2013 zaslal R.Ucháč dotaz na ústředí Junáka poté, co se na IDnes dověděl, že:

Dobrý den, nemohu uvěřit, že masmédia zprostředkovala pravdivě údajný postoj skautů v naší zemi k homosexuální agendě:

V Česku skauti nikoho nediskriminují V českém skautském hnutí však tento problém není. "My žádné podobné restrikce nemáme a jsme otevřeni členům bez ohledu na jejich náboženské vyznání či sexuální orientaci," uvedla pro iDNES.cz mluvčí Junáku Anna Lukešová. "S postojem, který dosud zastávali Boy Scouts of America, jsme nesouhlasili a vítáme, že se nyní pod společenských tlakem má změnit," dodala mluvčí Junáku - svazu skautů a skautek České republiky. Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/skauting-usa-homosexualove-dpr-/zahranicni.aspx?c=A130131_152352_zahranicni_pul

Chcete tímto říci, že se ve skautském oddílu u nás může mé dítě setkat s otevřeně propagovanou homosexualitou? Že se může stát vedoucím člověk veřejně se homosexuálně chovající a vystavovat je třeba na trojdenkách homosexuální indoktrinaci? Jak zajistíte, aby nedocházelo k homosexuálnímu obtěžování při společných akcích jako je koupání, na toaletách, prázdninových pobytech, atp. Nezlobte se, ale připadám, si jako ze zlém snu. Dnes do skautu dochází pět našich dětí. Pokud je toto opravdu oficiální politika nezbude než je odhlásit.

Na dotaz pana R.Ucháče odpověděl sám místopředseda Junáku Mgr. Petr Vaněk

Dne 4.2.2013 21:22, Petr Vaněk napsal(a):

Dobrý den, pane Ucháči,

reaguji na Váš e-mail ze dne 1/2. Některá média, mezi nimi Vámi odkazovaný iDnes, použila pro svůj článek o zvažované změně politiky v Boy Scouts of America vyjádření tiskové mluvčí Junáka. Toto vyjádření zprostředkovává pravdivě postoj Junáka – svazu skautů a skautek ČR k otázce členek a členů s homosexuální orientací v naší organizaci.

Junák sdružuje děti a mladé lidi bez ohledu na jejich etnický původ, náboženské vyznání, pohlaví či sexuální orientaci. Stejně se staví k dospělým vedoucím.

Junák se velmi důsledně zabývá bezpečností dětí ve svých oddílech. Zabýváme se všemi jejími aspekty a prevence případného sexuálního obtěžování a zneužívání se samozřejmě jednou z oblastí, které věnujeme ve vzdělávacím procesu dospělých dobrovolnic a dobrovolníků, stejně jako pak ve vedení oddílů i středisek, pečlivou pozornost. Stejně jako děti na akcí Junáka nejsou vystaveny heterosexuální indoktrinaci (použiji-li Váš výraz), nemáme žádné informace o tom, že by byly na akcích vystaveny indoktrinaci homosexuální. Pravidla i kontrolní mechanizmy jsou nastaveny tak, aby děti byly v naprostém bezpečí, ať se jedná o oddíl chlapecký, dívčí či smíšený a ať se o ně v oddílech starají vedoucí mužského či ženského pohlaví. Všechna tato pravidla a postupy jsou nastavena tak, aby děti byly v maximálním bezpečí v každé situaci. Sexuální orientace vedoucích v tom nehraje žádnou roli.

Pevně věřím, že jsem zodpověděl Vaše dotazy. Pokud by to tak nebylo, jsem Vám i dále k dispozici.

S pozdravem,

Mgr. Petr Vanek, místostarosta Junák - svaz skautu a skautek ČR

Pan R.Ucháč, nevěřícně a rozčarován znovu píše panu P.Vaňkovi:

2013/2/5 Radim Ucháč

Dobrý den, prevence sexuálního obtěžování jsou například přirozeně oddělené dívčí a chlapecké sprchy a toalety. Chcete opravdu říci, že veřejně deklarovaná homosexuální orientace jedince nehraje třeba ve společných chlapeckých sprchách žádnou roli, nebo dbáte na to, aby homosexuálně orientovaní členové měli samostatné sprchy a toalety od heterosexuálních? Chcete říci, že homosexualita či heterosexualita jsou rovnocenné a je to východisko při výchovných programech Junáka?

Děkuji za odpověď

Radim Ucháč

15.února 2013 opět odepsal pan P. Vaněk panu Ucháči:

K Vašim dotazům. Věci typu oddělených sprch nejsou něčím, co by bylo v Junáku řešeno na ústřední úrovni. Předpokládám, že pokud se někde v oddíle někdo cítí nepříjemně například ve sprše v přítomnosti někoho jiného, řeší tento pocit / problém standardní cestou, tedy rozhovorem se svým skautským vůdcem či vůdkyní. Upravit pak způsob realizace osobní hygieny jistě není problém. Jakkoli se jedná spíš o hypotetickou situaci, spartánské podmínky na skautských akcích obvykle současné provedení hygieny celého těla spíše neumožňují.

Ano, z pohledu výchovného programu Junáka jsou homosexualita a heterosexualita rovnocenné. Není to nic, co by bylo někde jasně kodifikováno. Jedná se čistě o promítnutí toho, že sexuální orientace člověka je danost, Junák je otevřen dětem i dospělým jakékoli sexuální orientace a mezi kvalitou charakteru a sexuální orientací osoby není žádná spojitost.

S pozdravem

Petr Vaněk

Tak skončila korespondence mezi jedním rodičem, majícím na paměti zdravý a mravný vývoj svých dětí, a mezi nomenklaturním kádrem sionistického režimu lžidemokracie, jehož primárním hlediskem je plnit danou směrnici indoktrinace české mládeže. Nezbývá než se rodičů zeptat: Nebylo by lepší než své děti posílat do Junáka, vytvořit svoji vlastní paralelní organizaci mládeže, ale na zdravých a mravních základech?

Ladislav Malý, Praha, únor 2013© 2010 Národní sjednocení | webmaster