/   Svátek má:
 

Můj přítel Žid Drifter

Na jednom filosemito-cikánském blogu - jméno autora si nepamatuji – kdo by také si pamatoval všechno to býlí, co zaplevelilo Hospodinovu zahradu – se objevil článek, že prý máme milovat Cikány, vzít si jejich mimča z děcáků a vychovávat je po lidsku. Tedy ne, jak jsou Cikáni zvyklí, jako dobytek v maštali. Nechci se tady rozepisovat o nesmyslnosti takového počínání. Autor tohoto blábolu, zřejmě neví, že mezi lidskými rasami jsou nebetyčné rozdíly, že především musí ona rasa sama chtít dostat se na úroveň běžného lidského chování; chce-li obstát v životě, musí se ona přizpůsobit většině. Je příznačné, že autor si ani neklade otázku: A proč je tolik cikáňat v děcáku? Bohužel, názory tohoto poblouzněného mladíka, jenž neříká nic, co jinak do omrzení neopakují mainstreamová media a sionistický establishment, jsou přijímány jako ty správné, a názory většiny českého národa, které se opírají o staletou bezprostřední zkušenost s Cikány jsou odmítány.

Všechny ty odpovědné pracovníky, kteří mají na starost Cikánskou otázku, by ale mělo zajímat, tím méně pak přehlížet, že donekonečna se Češi nenechají diskriminovat a platit na sebe parazity, kteří nic nemají na práci, jenom vymýšlet, jak co nejpříjemněji strávit čas, pokud možno v hospodě a z dlouhé chvíle fyzicky napadat bílé spoluobčany.

Chtěl bych zde připomenout dopis vedení NSJ z prosince 2011 tehdejší vládní zmocněnkyni pro tzv. lidská práva, tedy pro Cikány, paní Šimůnkové, který se věnoval návrhu na řešení cikánské otázky v ČR. Návrh – a za ním stále stojíme – spočívá v segregaci cikánského obyvatelstva, resp. jeho nepřizpůsobivé části od bílé většiny. Zřízení pracovních táborů, vybavených na standardní civilizační úrovni, do nichž by dojížděli, anebo tam přímo žili, bílí ale i cikánští vzdělaní občané, většinou mladí entuziasté vládou placení, za účelem výchovy cikánského obyvatelstva na civilizační a kulturní evropskou úroveň. Až poté, co by Cikáni byli připraveni k soužití s bílou většinou, mohli by se – a zase s vládní pomocí – z těchto výchovných zařízení nastěhovat mezi většinovou společnost. To, co NSJ navrhuje není nic nového: vzpomeňme na tzv. mírové sbory z 60.let minulého století, zavedené J. F. Kennedym. Vlastně díky jim se američtí černoši ve své většině vyšvihli na současnou civilizační úroveň. Osobně se ale domnívám, že naprostou většinu cikánského obyvatelstva nelze srovnávat s vyspělejší a kulturnější genetickou výbavou černochů. Asi by se i tato akce setkala s neúspěchem, nicméně za pokus by to stálo.

Velice by nám pomohly zkušenosti z Jihoafrické republiky, kde – za blahé paměti bílé vlády – probíhala podobná akce, díky níž se tisíce černochů domohli blahobytu a dobrodiní bílé civilizace. Vzpomínáte na šokující televizní záběry z roku 1968, kde v týmu Dr. Barnarda, jenž první na světě provedl transplantaci srdce, stálo vedle něj mnoho černých doktorů a černých nemocničních sestřiček? Tak tohle byl praktický „apartheid“!

Nejen moje, ale obavy mnoha milionů Čechů, vyjádřil také poslanec Senátu ČR pan Jaroslav Zeman, který je i starostou Albrechtic v Jizerských Horách. Kromě toho provozuje nejstarší českou továrnu na výrobu dřevěných hraček v přilehlém Jiřetíně. Přinášíme s ním už dávno uveřejněný rozhovor na netu.

„Vy se nebojíte otevřeně se vyjadřovat k romské otázce. Když položím otázku velmi jednoduše: Co si myslíte o Romech? „

Cikáni už druhou generaci nedělají. Já na rozdíl od těch všech Kocábů a spol., kteří se proklamacemi o právech cikánů od revoluce dobře živili, jsem za těch dvacet let, co mám fabriku, zaměstnal ročně tak šest cikánů, čili dohromady cca 120.

Jejich pracovní výkony byly vždy katastrofální, trvale pracovat byli schopni dva, tři, čtyři. Zbytek po několika dnech či týdnech skončil. Bylo tam i vysoké procento těch, kteří u nás něco provedli a dostali následně podmíněné tresty. Tedy, že něco ukradli a podobně.

Všichni ti lidskoprávní zmocněnci pro „romskou otázku“, co se na cikánech po léta bezostyšně přiživují, jsou mi k smíchu. Myslím si, že stát, který dává cikánům peníze, by po nich měl chtít bez pardonu a v první řadě práci. Ať dělají veřejnou službu, ať uklízí veřejné prostory. Z mého pohledu má každý právo být líný - pak může ležet v příkopě, na to má svaté právo!

Ale vy ani já nemáme povinnost někoho takového živit.

Když je někdo nemocný, slabý, má problém, tak pomozme - to je naše morální povinnost. Ale když je někdo líný, má na to svaté právo - ale nesmí se pak divit, že nedostane peníze.

„A co si myslíte o těch nevládních organizacích, které mají pomáhat řešit romskou problematiku ?“

Když tu bude nevládní organizace provozovaná ze soukromých peněz, tak ať jich je tu třeba 300. Ale žádné peníze ze státního rozpočtu bych jim nedával. Tyto organizace jsou plné lidí, kteří se tzv. začleňováním cikánů do majoritní společnosti dlouhodobě a bez jakýchkoliv viditelných či měřitelných výsledků velmi dobře živí. Další nemravností jsou dávky, vyplácené cikánům jako příspěvek na bydlení , kdy jim ze státních peněz dáváme na nájem. Proč? Já to vidím sám u sebe v podniku. Některé mé zaměstnankyně jsou např. rozvedené, jsou samoživitelky, je jim třicet a jsou rády, když u nás na severu mají 12 tisíc hrubého čili 10 tisíc čistého. A pokud jim exmanžel dlouhodobě nezaplatí výživné, tak kde pak jsou? Na státní podporu samozřejmě nemají nárok, zatímco cikáni dostávají v naší oblasti osmi-devítitisícové dávky jako příspěvek na nájem. To je prostě úplně zvrácený svět: Ten, kdo zcela programově nepracuje se má lépe než ten, kdo poctivě pracuje . S tím mám obrovský problém. Ty naše ženské jsou na trhu práce strašně zranitelné, hlavně v těch chudších oblastech. My máme v podniku plný sešit jmen těch, které dlouhodobě čekají na jakoukoliv práci. Je tam osmdesát procent dobrých, pracovitých ženských, ale nemají šanci.

Přitom v případě cikánů jsem viděl zpracovaný modelový příklad, kde mohou dosáhnout při čtyřech dětech - nevyučený, nevyučená, nikdy ještě nepracující - až na 37 tisíc, to je 50 tisíc hrubého. Srovnejte si, kolik si vydělají naši lidé ve fabrikách? Ať povinně vykonávají cikáni veřejnou službu! Alespoň si vypěstují pracovní návyky.

Obecně by měla platit zásada, že dávky musí být tak nízké, aby je to nutilo pracovat. A pokud pracovat nechtějí , tak ať si leží v příkopu . S tím nemám problém. A myslím si, že 95 procent obyvatel naší země s tím problém také mít nebude .

Tolik slova senátora pana Zemana ze severu Čech. Přinášet další a další fakta o cikánské vypočítavosti a rafinovanosti, jak doběhnout gádže, nemá smysl – každý si je může opatřit! Chce to ale jedno: sundat brýle mámení s očí a vidět skutečnou realitu, nenechat se zmanipulovat médii, že „král má nové šaty“!

Na výše zmíněný filosemito-cikánský web píše také jistý pan Drifter. Pan Drifter, zazobaný měšťák, bydlí zřejmě ve Spojených státech, tedy v zemi, kam naši současní vládní vlezdoprdelisté vzhlížejí s devótním výrazem v očích. Svého času, ještě když fungovaly ALTERMEDIA.CZ mě dokonce pozval - až prý přijede do Prahy - na láhev červeného vína do restaurace s výhledem na pomník sv. Václava. Od té doby byl jistě v Praze mnohokrát, ale nikdy mě na vínečko nepozval. Asi jsem se mu zprotivil, ale upozorňuji: pouze svými názory! A tak mě maně napadá – kde je ta údajná do nekonečna proklamovaná židovská demokratičnost a tolerance?

Pana Driftera ale zde připomínám proto, poněvadž tomu anarcho-levičáckému mladíčkovi, autorovi výše zmíněného blogu, napsal věty, které bych od něj nečekal. Posuďte sami.

„Jednou kdysi dávno jsem Vám napsal, že v EU není politická vůle tento problém řešit. Nic se nezměnilo. Je to asi proto, že kdyby vůle byla, tak by to znamenalo odebrat těm které Vy označujete za “sociálně vyloučené” určitě osobni svobody a nahradit je povinnostmi které každý “sociálně nevyloučeny” občan bere za samozřejmost a podstatu žití ve společnosti.

“Jděte za Romy a učte je” když se učit nechtějí. “Ukažte jim, jak si sehnat a udržet práci” jsou stejně laciná slova jako předeslat, ale jak je přesvědčit když dělat nechtějí, a sociální dávky zřejmě stačí.” Ukažte jim, jak se starat o svá obydlí”, a to si opravdu myslíte že neznají rozdíl mezi veřejnou chodbou a záchodem? A nebo že by po sobe mohli občas uklidit?

“Dejte jejich děti do pořádných škol s dobrými učiteli, kteří je naučí pořádně číst, psát, počítat a slušně se chovat”, to je podle OSN a charty lidských prav nezákonná segregace s omezením svobody!

“ Nepodceňujte roli matky! Nevzdělaná matka nemá šanci vychovat své děti stejně dobře jako matka vzdělaná, to je přímo jedno z ohnisek samotného problému”.

Matka je jenom jeden z rodičů, ale i tak co navrhujete hranici s násilnou převýchovou matek, odebráním budoucích matek na statni výchovu, včetně jejich děti po několik generaci?

Nabádáte občany, aby Romům nabídli ruku a naučili je základům společného žití ve společnosti, kde nikdo neučil nedávno přišlé Vietnamce, oproti Romům kteří tu žijí staletí.

Romský problém se stal problémem občanů, žádat aby ho řešili je nemyslitelné, a vinit je z teto tragédie je nespravedlivé. „

Tolik pan Drifter. Na snahu po vyřešení problémů cikánské otázky v České republice pan Drifter vlastně říká to, co navrhuje NSJ: Segregaci Cikánů a jejich pozvolné učení a výchovu, a to v jejich vlastním zájmu. Že je třeba nejdříve radikálně omezit tzv. lidská práva, je nabíledni. Ona totiž ta tzv. lidská práva, dodatečně židovskými filosofy a jejich gójskými pomocníky, zednáři, vmasírovaná pomocí médií do vědomí mas s cílem zmanipulovat je, jsou v kontradikci s přirozenými právy lidí a národů, jež mají legitimitu s Boží zjevenou Pravdou a Božími příkazy.

A na závěr mi dovolte, abych vyjádřil soustrast se zemřelým panem Mosese Henselem, který se podepisoval pod značkou MOE. I když mě ten pán rád neměl – asi jako pan Drifter - , nezlobím s na něho pro jeho slova, kterými mě častoval na mnoha webových stránkách. Modlím se, aby Hospodin přijal jeho duši a otevřel mu náruč Království nebeského.

Ve svých článcích se snažím vyhýbat osobním insinuacím, a je mi líto, že někteří Židé, sionisté, liberálové, anarchisté, levičáci a bezbožní pohané ve svých odpovědích srší nenávistí a ukazují svou pravou nemravnou tvář.

Ladislav Malý, Praha, červen 2013, www.narodnisjednoceni.cz© 2010 Národní sjednocení | webmaster