/   Svátek má:
 

Výzva - Podnikatelé a živnostníci, podporujte finančně NSJ o.s.
a svůj sponzorský dar si odečtěte od základu daně.Dle zákona o dani z příjmu č. 586/92 Sb. má fyzická osoba podnikatel (podnikající na základě živnostenského oprávnění a zapsaná v živnostenském rejstříku) možnost odečíst si od základu daně dar poskytnutý politické straně nebo hnutí, pokud úhrná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.

Stejnou možnost mají i právnické osoby (osoby zapsané v obchodním rejstříku – př. s.r.o, a.s…..atd.), u nichž minimální hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč, nejvýše je však možné si odečíst 5% ze základu daně.

Příklad: Podnikatel – právnická osoba má základ daně 250.000,- Kč (částka, ze které se vyměřuje daň). Minimální hodnota daru, o kterou si může snížit základ daně činí 2.000,- Kč a maximální hodnota daru, o kterou si může svůj základ daně snížit je 5% ze základu daně, tedy 5% z 250.000,- Kč, což je 12.500,- Kč. Podnikatel tedy může darovat min. 2.000,- Kč a max. 12.500,- Kč, o které si sníží svůj základ daně. Věnovat může samozřejmě i více, ale tyto částky již nemá možnost odečítat od základu daně. Obdobný způsob platí i pro fyzickou osobu podnikatele.

Na základě konkrétní částky, kterou podpoříte NSJ o.s., Vám bude doručena darovací smlouva určena pro Vaše účetnictví.

Za Vaši přízeň Vám předem děkujeme.© 2010 Národní sjednocení | webmaster