/   Svátek má:
 

František Červenka
Projev na demonstraci národních sil proti komunismu z 27.6.2005

Dámy a pánové,

jako předseda politické strany Národní sjednocení (NSJ) chci na tomto místě jednak připomenout památku pronásledovaných odpůrců komunismu, a jednak vyjádřit den ode dne rostoucí obavy ze stále se zvyšujícího vlivu extrémně levicových sil v české společnosti i v celoevropském kontextu.

Všechny formy soudobého marxismu, tedy revoluční leninský moloch, potencionálně teroristický trockismus i plíživý labour-marxismus, uhnízděný v institucích EU, představují reálnou hrozbu pro svobodu evropských národů a přirozený řád lidské společnosti.

Chápeme důvody, které mnohé dezorientované občany vedou do řad levicových stran, či řídí jejich ruku při volebních hlasováních. Je to bolestný pocit nestability a hrozba materiálního nedostatku. Chceme však těmto spoluobčanům vzkázat:

Viníkem negativních jevů v naší společnosti není princip soukromého vlastnictví, ani hodnoty řádu a svobody, nýbrž dlouhodobé působení cizích ekonomických lobby, neprůhledných mafií a tajemných bratrstev lóžového typu. Vesměs tedy těch kruhů, se kterými jsou mnozí komunističtí a socialističtí předáci velmi zadobře.

Už z toho je zřejmé, že marxismus není pravým receptem na řešení sociální bídy. Argument, že před listopadem 1989 tzv. „reálný socialismus“ fungoval, neobstojí. Nefungoval! (proto se také zhroutil) Žil z bohatství vybudovaného generacemi Čechů. Vyraboval ho; rozdělil národ a ještě přitom způsobil mimořádné lidské utrpení nesčetnému množství svých obětí.

NSJ vyzývá poctivé občany:

- Nevěřte znovu lživé a protinárodní bolševické propagandě.

- Podpořte Národní a vlastenecké síly, vstupte do NSJ.

Vyzýváme také ty občany, kteří dali mylně svou důvěru evropské integraci. V přímém přenosu můžeme v těchto dnech sledovat krach této kryptomarxistické utopie. Neplačte pro ni. Vy patříte ke svému národu, svému státu, kraji, obci. Podpořte národní síly. Vstupte do řad NSJ.

Vyzýváme aktivní antikomunisty. Hledáte někoho, kdo od listopadu 1989 nepřetržitě hájil radikální postup proti marxistické ideologii a jejím politickým projektům. Někoho, kdo 15 let, na rozdíl od havlistické elity, požaduje zákaz KSČM? Je to NSJ. Podpořte nás a vstupte do našich řad.

A vyzýváme konečně prohlédnuvší komunisty – opusťte nesmyslnou marxistickou ideologii a přimkněte se k hodnotám řádu, svobody a vlastenectví. Co máte společného se svými bossy v naleštěných limuzínách, co vás pojí s vraždícími bachaři 50-tých let, co vás spojuje s nedospělými anarchistickými revolucionáři? Zvolte si konečně cestu práva místo cesty vzpoury, cestu řádu, ochranu rodiny, rodného jazyka a tradičních zvyků.

Podpořte národní síly.
Volte NSJ!

Projev byl přednesen na protikomunistické demonstraci národních sil 27. června 2005 v Praze v „Den obětí komunismu.“© 2010 Národní sjednocení | webmaster