/   Svátek má:
 

NABÍDKA

ladmaly@centrum.cz

Sloupek NSJ o.s.

  Knihovna   Sponzoring   Kontakt   Přihláška

 

Aktuality

Co si myslí učitelka o dnešní generaci

Přišlo mailem

"...Seřezat prdel nejen jim, ale hlavně těm rodičům, kteří takhle zanedbávají výchovu svých dětí. A také těm dnešním matkám, co si často "nechají udělat" dítě s tím, že muže nechtějí, že se budou starat samy a pak to nemají šanci zvládnout. Ztrácí se model klasické rodiny. A také mnohý muž dnes často není muž, ale mamánek. Takže opět absence rodičů.
Je toho mnohem víc, jen takhle z voleje jsem to nahodila. Učila jsem asi 30 let na různých typech škol, začínala jsem začátkem 80. let na učilišti - byli to super kluci, jednodušší, ale rozumní, slušní a féroví. Dnes bych do té džungle nešla.
Změna k horšímu vyvrcholila někdy na přelomu tisíciletí, kdy měla děti ta generace rodičů, která chodila na ZŠ ( i výše) už v době demokracie. A všechno mohli a ve škole je kdysi nutili do něčeho, a měli heslo "my to teď těm blbcům kantorům vrátíme". A běda, když se jejich děťátka dotkneš pohledem, natož slovem! Mám dost vlastních zkušeností... písemnou důtku jsem dostala, moc často jsem si vzpomněla na Vratné lahve....
21.09.2019/ » více

PLZEŇSKÝ BISKUP NA STRANĚ SATANISTŮ ?

Autor: Vít Skalský, organizátor plzeňské anti.pride

Krátce po ostudném pochodu tzv. LGBT v Plzni vyšel 6.září v Hospodářských novinách rozhovor s plzeňským biskupem Tomášem Holubem s názvem „Nacionalismus není cesta do nebe, ale do pekla“. Hlavním tématem rozhovoru je problematika gender a LGBT. Redaktor uvedl jednu z otázek odkazem na nacionalistické partaje, které „se staví do pozice ochránců Západu“. Plzeňský biskup mimo jiné řekl, že „… u nich je problém sobectví dobře vidět. Neomezují se sice na individuum, ale na nějakou specifickou skupinu - národní nebo rasovou. To je jen jiná forma redukce vztahů ve prospěch materiálna. A to je cesta do pekel, nikoliv do nebe“.

Těžko lze předpokládat, že by téma interview nesouviselo s pochodem v Plzni.Plzeňský biskup dobře ví, co se děje v jeho městě a takto komunikoval svůj názor občanům města a především organizátorům protestu proti LGBT pochodu. Je-li tomu tak, pak má autor tohoto textu, jako jeden z hlavních organizátorů anti-pride, právo na reakci vůči takto vyjádřenému soudu ze strany významné plzeňské osobnosti... 16.09.2019/ » více

PROSÍM O ODPUŠTĚNÍ NAŠE DĚTI A VNUKY

Autor: IMAD KARIM, překlad MIRKA HAASOVÁ

Německý režisér a scenárista libanonského původu Imad Karim patří mezi nejostřejší kritiky islámu. Pokusila jsem se přeložit co nejvěrněji jeho fb příspěvek…

Prosím dnes o odpuštění! Stromy pláčí, budou po vás ponechány k vyžíznění. Kameny křičí, brzy se budou házet po ženách a homosexuálech. Řeky vysychají, budou se po vás přeměňovat ve stoky. Tito mladí muži nenaleznou ve většině případů vztah k Německu, k jeho stromům, kamenům a řekám, protože neměli vztah ani k vlastním stromům, vlastním kamenům a k vlastním řekám. Přicházejí jako divocí dobyvatelé, aby pustošili, a ani si toho nejsou vědomi. Jednají instinktivně, protože celý život jen bojovali o své přežití. Jednají agresivně, protože cítí, tuší a vědí, že potkávají společnost, jež zapomněla, co je vlastní obrana.

Oni chtějí podíl bez toho, aby se podíleli. Oni nemají bohužel schopnost poznání – rozvíjet dále objevené nádherné struktury. Oni nepřicházejí budovat, nýbrž ničit! Vrátili-li by se Merklová a všichni zastánci těchto „humánních“ zachraňování, otevírání hranic a „refugees-welcome kultury“ jednoho dne z říše mrtvých zpět, hořce by plakali, ale nebudou. Budou jim chybět jak oči, tak slzy. Je zabíjen celý národ, jenž nechce nic jiného než život v bezpečí, svobodě a vzájemné úctě. Je zabíjena velkolepá kultura, které lidstvo za vše vděčí, a člověk se dobrovolně odevzdává době kamenné.

Toto stěhování národů nepomůže nikomu a uškodí všem. Tito, již ve svých zemích vykořenění mladí muži budou v Evropě ještě jednou vykořeněni. Oni budou požadovat a požadovat. A když se ocitnou opět ve svých, jim už známých, slepých uličkách, budou se radikalizovat a volat svého virtuálního Boha, aby jim pomohl k poslednímu vítězství.

Ne, oni nejsou žádní pionýři, kteří chtějí něco nového vystavět, nýbrž ničitelé, kteří chtějí zničit to, co místní staletí pracně vystavěli. Oni ničí, protože to je jediná dovednost, kterou se naučili.

Ne, oni nenechají svou bídu ve svém „uprchlickém“ člunu, také ne svou nenávist a svůj fanatismus. Oni přistanou na evropských plážích a vlečou své důvody, jež je donutily opustit své domovy, s sebou. Tito Severoafričané, stejně jako Syřané, Iráčané, Afganistánci a a a nezvládli – vlastní či nevlastní vinou – ve svých zemích vybudovat civilní společnost, protože v převážné většině žijí a umírají v prostředí 1400 let starých toxických šaria-textech.

Ne málo z nich bude zde trvalými hosty na soudech a bude se starat o vysokou konjunkturu obhájců, tlumočníků, psychologů a sociálních pracovníků. Z organizací UNO, EU, Amnesty International a z mnoha neziskovek se staly centrály pro smýšlení. Tyto organizace berou „uprchlíkům“ vlastní zodpovědnost za kontrolu porodnosti, ochotu vzdělávat se, učit se upřímnosti, úctě k druhému, k ženám a jinak sexuálně orientovaným lidem. Současně zakazují společnostem, které „uprchlíky“ přijímají, aby se proti této zničující migraci bránily. To jsou ty samé světové organizace, které se neodvažují vyzvat bohaté islámské země, aby „uprchlíky“ přijaly. To není jen nejšpinavější deal 20/21. století, to je dokonce zničující, nenapravitelná – coby „deal“ maskovaná – genocida!

S vámi zemřou stromy, kameny a řeky, ale i politici, kteří se na vaší likvidaci podílejí, protože nebude nikoho, kdo by jejich diety financoval. S vámi zemře Německo (Evropa), pod jehož ochranou jsem se mohl 41 let svobodně rozvíjet. A 80% z vás tomu nechce věřit!! Až půjdeme, zanechá spousta z nás děti a vnuky. U nich prosím dnes o odpuštění!

Putin o imigraci v evropských zemích

NEŽÁDOUCÍ SOCHA

Už tenkrát v osmdesátých letech, když sochu krvavého maršála komunisté v Praze 6 instalovali, nikdo s Pražanů o ní nestál, nikým žádána nebyla. Jen pár kolaborantů, jako byl Kapek a spol. a s ním soudruzi, kteří byli „sloupy režimu“, prověření kolaboranti režimu; nevěděli, jak se zavděčit okupantům, tak si vymysleli divadlo se sochou; tenkrát tam byla velká okázalá a pompézní sláva, jak to komunisté uměli… Podobné to bylo s instalací sochy zločince Lenina o kus dál na nynějším „Vítězáku“.

V devadesátém roce jsem patřil ke skupině lidí z OF Praha 6, která už tehdy, když se bourala socha zločince Lenina, chtěla strhnout i sochu krvavého maršála. Byli jsme pražským vedením odmítnuti, jakože by to byla velká provokace a cosi kamsi. Později jsem si uvědomil, jací lidé rozhodovali o bytí či nebytí demokracie v Česku, s čímž souvisí i existence sochy krvavého maršála… A nejen ona, v celé naší vlasti je nejvíc soch „zasvěcených“ rudé armádě jako, „poděkování za osvobození…!“ Nikde na světě se žádný národ tak servilně nechová ku svým okupantům, jako my, Češi! V hojném počtu jsou pomníky za osvobození v Srbsku i Chorvatsku, ale zde lidé děkují své armádě a svému maršálu J.B.Titovi.

Pane Koláři, starosto Prahy 6, proč se s tím tak loudáte? Veřejnost, vzhledem k falešnému mýtu o rudé armádě, kterého se stále nemůže zbavit, nemusela vůbec nic vědět o bourání sochy; rozhodnutí o její likvidaci mělo proběhnout kabinetně, protože tak velí vyšší mravní zájem. Jednoduše ráno měl na místo přijet autojeřáb, soše krvavého maršála dát na krk lano a jeřábem ji strhnout. Pak ho třeba prodat do Sběrného dvora, myslím, že je z broznu, Praha 6 by za něj utržila dost peněz…Okamžitě by dělníci pneumatickými kladivy rozbili i podstavec – a bylo by vymalováno! Za pár hodin by zůstala jen vydlážděná plocha, kam mladíci chodí trénovat skateboard.

Proč se s tím tak mažete, pane starosto, proč děláte kolem toho tolik cirátů...?

Všechen ten povyk kolem sochy taky ukazuje na něco hlubšího, něco, nad čím by se Češi měli zamyslet, najdou-li chvilku… A sice ukazuje na perfektní a čtyřicet let trvající komunistickou propagandu, jež se zavrtala hluboko pod kůží českého národa. Komunisté dokázali perfektně zblbnout mladé lidi a pakliže tito neměli doma nikoho, kdo by jim říkal skutečnou pravdu, brali všechno, co se jim říkalo za hotovou věc. V té době jsme my všichni, prostí lidé, žili v poměrném blahobytu, ovšem proti západnímu světu se to nedalo srovnat, leč proti jiným lido-demo zemím jsme měli aspoň jídlo, leckdo chatu a škodovku; já například ojetého Trabanta. A hlavně: „byl klid na tvořivou práci!“; život v kleci s sebou nese i výhody… Proto generace žijící v té době, dneska už stárnoucí, škytá po „zlatých časech“ okupačního Husákova režimu. Část dnešní mladé generace, jejíž názory se odrážejí na sociálních sítích, vidí zase černobíle: „Pražská kavárna“ chce odstranit sochu, ergo to je špatně, protože to dělá havlérka…!

Nesouhlasím s tímto názorem: V tomto bodě se havlérka s „kavárnou“ nepletou. Nic není černo-bílé. Podobně jako se dětem berou z rukou pro ně nezdravé hračky, pro českou společnost je navýsost mravně ozdravující zlikvidovat sochu krvavého maršála. Ale i ostatních podobných soch, rozsetých po naší vlasti jako jedovaté houby. Je to v zájmu pravdivosti dějin.

31.8.2019, Ladislav Malý, www.narodnisjednoceni.cz

NOVÉ KNIHY NSJ

Už více jak čtyřicet let s námi v České republice žije jakoby v koutku vietnamská menšina v počtu kolem osmdesáti tisíc lidí. Jsou tišší, ostentativně neprovokují, jsou pilní, pracovití, proto taky u většiny české společnosti sklízejí sympatie. Naše dvě nové knihy dávají čtenáři pohled na naše Vietnamce trochu z jiné strany. Jsou to jedny z mála českojazyčných publikací, které se zabývají tímto tématem.

Miroslav Nožina, Filip Kraus: Kriminální sítě ve vietnamské diaspoře. Případ České republiky (2009)
26.08.2019/ » ke stažení zde...

Miroslav Nožina, Filip Kraus: Bossové, vojáci a zrnka rýže. Vietnamské kriminální sítě v ČR a jejich mezinárodní dimenze (2012)
26.08.2019/ » ke stažení zde...

Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském.

Redakce NSJ

VLASTENCI A VLASTENČENÍ II.

Autor: Ladislav Malý

V souvislosti s výročím dvacátého prvního srpna se na netu vyrojují názory lidí hrubě odporující historii, jsou směšné, ale jsou součástí českého myšlení, a tak je třeba na ně reagovat. Většinou je slyším a čtu od lidí katolicky věřících, od nichž by se očekávalo aspoň minimum znalosti historické pravdy. Jde například o vyrovnání národa se sovětskou okupací a s okupací nacistickou, která tu sovětskou předcházela o třicet let, nebo jakou měla podobu západní demokracie od roku 1945 a její politickou proměnu v současnou liberální demokracii, politicky řízenou sionisty apod.

Nacistická okupace zanechala v našem národě krvavou stopu. Trvala šest let a o život přišlo údajně několik set tisíc lidí; jejich přesný počet už nelze dneska zjistit. Jiné statistiky říkají něco jiného. Ale současníkův úhel pohledu na problém okupace by měl být poněkud jiný než jsou fyzické oběti a škody, a sice jak hlubokou brázdu v duši našeho národa zanechala okupace nacistická?... 24.08.2019/ » více

HLAS LIDU

Převzato z REXu

Zdroj: The St. Marcel Initiative
Překlad: D. Grof

Červnový rozhovor prezidenta Putina s Financial Times, částečně shrnutý a citovaný zde minulý týden, se stal nechvalně proslulým, protože jeho proroctví, že „liberální idea“ dosloužila a je zastaralá, zasáhlo citlivé místo u západních politiků a médií. Reagovali rázně, jako mravenci, jejichž mraveniště bylo rozryto klackem. Jaký je význam jeho proroctví a západní reakce na něj? Musíme začít se shrnutím shrnutí, abychom si ujasnili, co je v samém srdci jeho argumentu. V původním dlouhém rozhovoru hovořil o mnoha věcech, ale to, co řekl o liberalismu, bylo vskutku nejdůležitější věcí, kterou otevřel.

Prezident začíná od praktického problému západních národů, jímž je masová imigrace neasimilovatelných cizinců do jejich zemí. Na základní úrovni multikulturalismus prostě nefunguje, ale liberalismus elit vedoucích Západ je nutí brát imigraci nikoliv jako problém, ale jako osvícený posun, takže [elity] nečiní nic, aby ji zastavily, a ona neomezeně pokračuje. Státy však nemohou přežít bez některých základních lidských pravidel a morálních hodnot, jež byly na Západě zformovány Biblí. Tím, že liberální elity ignorují tyto biblické hodnoty, jež národy stále ještě zastávají, prokazují liberálové, že jejich liberalismus už není v kontaktu s realitou a zastaral. Nenechme naopak antiliberalismus změnit se na tyranii, ale současná pevná kontrola západní politiky a médií ze strany liberálů je skutečnou tyranií a musí skončit... 21.08.2019/ » více

VLASTENCI A VLASTENČENÍ

Autor: Ladislav Malý

Hrstka nás jsme stáli u pomníku sv. Václava. Svatý Václav na koni, vévoda české země, shlíží smutnýma očima na svůj národ, který ho lehkomyslně opustil, a právě teď v sodomistické křeči adoruje Satana; svatý Václav jen pevněji sevřel svou pravicí břevno kopí…

V rukou jsme drželi transparenty dávající více než jasně najevo nesouhlas s duhově zabarvenou hydrou, jež se vlnila po Václavském náměstí, a která co chvíli vyplivla jedovaté sliny k omámení davu. Pravoslavný kněz L. Halík – pravoslavný proto, poněvadž žádný katolický nenašel odvahu jít manifestovat Kristovu pravdu a stát proti zlovolné demonstraci homosexuálů -, se stále potichu modlil, a kolem šíleně běsnící řev homoušů.... 17.08.2019/ » více

CESTA NA SOLOVKY

Autor: Ladislav Malý

Noční vlak z Murmaňska přijel ráno v 6.30 na nádraží v Kemu. Celá naše skupina jedné pražské cestovky vystoupila z vlaku a odebrala se k autobusu, který nás odvezl na nábřeží Bílého moře, asi 7 kilometrů vzdáleného. U mola už čekala velká loď, která nás dopravila na Solověcké ostrovy. Byl větrný den a trochu poprchávalo, moře, byť jménem Bílé, teď šedé do černa, dělalo velké vlny; museli jsme se pevně držet. S námi na lodi byli i místní lidé, a také nějací západní turisté, celkem asi 200 lidí. Po dvou hodinách plavby vylodění na ostrově, opět do autobusu, který nás odvezl do chatek k ubytování. Moji pozornost upoutal autobus, který byl stavěn na více jak vysokém podvozku, jakýsi větší mikrobus, uvnitř silně zanedbaný a špinavý. Po dvou dnech na Solovkách mi bylo jasné, proč tak vysoký podvozek: Autobusy pro ruský venkov se zřejmě už ve výrobě musí přizpůsobit tamějším „silnicím“, resp. vyježděným cestám jež jsou bez sebe menší stopy po asfaltu či dláždění, zato samé příšerné, rozmočené a bahnité výmoly.

Tak tady jsou ty obávané Solovky…! V Bílém moři na Solověckém ostrově byl v polovině patnáctého století založen mužský klášter Ruské pravoslavné církve. Není účelem toho článku uvádět historické podrobnosti, k tomu slouží různé publikace. Klášter je obehnán vysokou a mohutnou pětiúhleníkovou fortifikační zdí, vystavěnou vesměs z obrovských oblých kamenů, valounů; zdi dosahují až 4 metry tloušťky a přes 18 metrů výšky. Za touto mohutnou ochrannou zdi je velké prostranství, na němž mniši v 15. století vybudovali mohutný kostel (monastýr) k uctění Zesnutí svaté Bohorodičky s klášterem, dále chrám Proměnění Páně s mnoha malými věžemi, a s vysokou zvonicí. Objekt je pod ochranou UNESCA. Stavby kláštera a monastýru svítí bílou barvou, a zejména z moře klášterní komplex působí impozantně a současně zadumaně, melancholicky.

Za carského režimu bylo v klášteře do roku 1917 zhruba 200 mnichů a přes 150 postulantů, čekatelů na mnišství. Stalo se výsadou solověckých mnichů, že u sebe na cele měli jednoho či dva zločince, na které se snažili působit především duchovně, tak i svou prací a životem. A tak od konce 15. století do začátku revoluce bylo takto mnichy převychováno, podle historických záznamů, na 500 vězňů. A jaký to rozdíl, kdy za vlády dělníků a rolníků, tj. od roku 1920 – 1939, kdy byl ze Slolovek tzv. bezpečnostními orgány SSSR vytvořen SLON (Soloveckije lager osobogo naznačeniji), čili koncentrák pro jinak smýšlející; branami kláštera prošlo na 100 tisíc lidí. Z tohoto počtu údajně zemřelo na 40 tisíc – podle záznamů, které ale byly ledabyle vedeny, čili dodnes se vlastně neví, kolik vězňů komunistického režimu zde bylo uštváno k smrti hladem a otrockou prací.

Po roce 1939 byl sovětskou vládou zřízen úřad GULAG (Glavnoje upravlenije lagerej), a lágry začaly růst jako houby po dešti po celém Sovětském svazu, přičemž Solovky už ekonomicky ztratily na významu... 09.08.2019/ » více

Londonistán: 423 nových mešit, 500 zrušených kostelů

Muslimové se nepotřebují stát většinou v celé Velké Británii, stačí, když postupně islamizují nejdůležitější města. Tato změna již probíhá.

Islámské právo propagují také britské univerzity. Akademická směrnice "Externí řečníci ve vysokoškolských institucích," říká, že "ortodoxní náboženské skupiny" mohou během svých akcí oddělit muže od žen. Na Univerzitě královny Marie v Londýně (QMUL, Queen Mary University of London) byly ženy nuceny použít samostatný vchod a byly nuceny sedět v místnosti bez možnosti klást dotazy nebo se přihlásit zvednutím ruky, stejně jako v Rijádu nebo v Teheránu.

Zavádění islámského práva šaría podporují také britské osobnosti. Jeden z předních britských soudců sir James Munby uvedl, že soudy již nejsou pod přímým vlivem křesťanství a že soudy musí být multikulturní, což znamená, více islámské. Také bývalý arcibiskup z Canterbury Rowan Williams a předseda Nejvyššího soudu lord Phillips navrhli, že do anglických zákonů by měly být začleněny prvky práva šaría.

Podle Syeda Ali Raza Rizviho, prominentního šíitského klerika žijícího v "Londonistánu", jak anglické hlavní město Londýn označila novinářka Melanie Phillips, "je Londýn více islámský, než mnoho muslimských zemí dohromady." Ne, Rizvi není pravicový extremista. Nositel Nobelovy ceny za literaturu Wole Soyinka byl méně velkorysý a nazval Británii "doupětem islamistů". Britští multikulturalisté, jako je londýnský starosta Sadiq Khan, podporují islámský fundamentalismus. Londonistán se svými 423 novými mešitami je postaven na smutných troskách anglického křesťanství.

SVĚT NARUBY

Mějme méně vlastních dětí, abychom mohli přijmout více migrantů!

Žijeme v době, kdy naprostí blázni a šílenci, minimálně v našem civilizačním okruhu , jak se zdá převzali vládu nad světem. Nebo ji, v lepším případě, právě přebírají.

Ještě včera kdybych byl měl rozhodovat co nejšílenějšího a nejbizarnějšího jsem letos četl, viděl nebo zaslechl jako vážně míněnou a realizovanou či realizovatelnou variantu chování západní civilizace, z oficiálních zdrojů, pak bych, opakuji, do včerejšího rána váhal mezi následující trojicí totálních absurdit

-nová americká jaderná doktrina, připouštějící použití jaderných zbraní o nízké účinnosti v konvenčních konfliktech
-pokusy o etablování pedofilie jako normálního a přípustného společenského chování
-obsazení černošky do role agenta 007... 21.07.2019/ » více

Vtip měsíce

Dežo a Karol jsou dva cikáni, žebráci z Čech.
Pracují v Londýně na různých ulicích. Dežo přináší domů 2- 3 libry denně a Karol oproti němu přináší ženě každý den plný kufr 10 librových bankovek.
Jednoho dne se Dežo ptá Karola: "Jak je to možné, že žebrám stejně usilovně jako ty a vydělám si tak málo?"
Karol odpoví: "Ukaž mi co máš napsané na tvojí tabulce?"
Dežo ukazuje: "Nemám práci, mám ženu a 6 dětí, nemáme co jíst, pomožte nám."
"Tohle tam máš napsaný? No, to se nediv, že dostáváš tak málo".
"A ty tam máš napsaný co?"

Karol ukazuje: "Už mi chybí jen 10 liber abych se mohl vrátit zpátky do Čech..."

CIKÁNSKÉ ROZMNOŽOVÁNÍ ZA NAŠE PENÍZE

Autor: MILENA DOUŠKOVÁ

Cikáni jsou učenliví tehdy když chtějí. Naposledy pochopili, že pěstounská péče je zlatý důl. Cikánská mamina se zřekne dětí a její máma – babička dětí – se jich ujme a má je v péči pěstounské. To je pane vejvar. Děti hezky uživí celou povedou rodinku a my to společně zaplatíme.

Tak jsem se včera zaposlouchala do slovenského videa o cikánech a mohu s klidným svědomím říct, že se mi chvílemi dělalo špatně a někdy i úzko na duši. Ani jsem nevěděla, že je v Evropě 15 000 000 cikánů. Na tom ovšem není nic špatného. Co je na tom zlého je to, že se množí jako myši.

Průměrný počet potomků na jednu rodinu je osm dětí. Oni nás prostě umlátí svými potomky... 16.07.2019/ » více

České lithium v tichosti prodáno!

Pro Čechy v Krušnohoří, kde se naleziště Lithia nachází, prý bude řada pracovních příležitostí. Lithia prý jsou zásoby za 3 – 5 biliónů Kč, což by příznivě ovlivnilo naši ekonomiku, oddlužení ČR a zlepšení životní úrovně obyvatel.

Měli bychom si klást otázku za kolik, komu a kdo konkrétně přes značný odpor veřejnosti těžbu LITHIA prodal.

Těžba je rozdělena na 2 části:

1. Obří výsypky, koupil miliardář Janeček a shání, komu by je prodal co nejlépe.

2. Hlubinná těžba připadla státu, konkrétně pod ministerstvo průmyslu (ČSSD), které práva postoupilo státní a.s. Geomet v čele s ředitelem Richardem Pavlíkem. Ten v červenci 2017 vystupoval s geologem Václavem Cílkem v ČT 1 v OVM, kde vyzývali stát, aby si ČR těžbu LITHIA ponechala a těžila ho státním podnikem.

Bohužel, dozvídáme se, že Australská firma European Metals koupila celou firmu Geomet i s Richardem Pavlíkem a dokončuje přípravy k těžbě LITHIA. A tak místo, abychom dostávali informace o postupu těžby LITHIA, kde cena zásob se pohybuje na úrovni 3 biliony Kč, tak je nám úmyslně předhazována uměle vytvořená a narafičená kauza Čapí hnízdo, a všichni politici se tím donekonečna zabývají a doslova baví.

A kdo nás ostatně jako vždy pěkně vodí za nos: „vlastenci“ z ODS, TOPO9, KDUČSL, STAROSTOVÉ, PIRÁTI a jejich věrní!

Už jste si taky kopli do Semína?

Autor: Michal Semín, zakladatel Akce D.O.S.T. a kandidát SPD do rady ČTK

Nemám ve zvyku psát do novin o vlastních trampotách. A i když dnes udělám výjimku, bude to více o stavu naší společnosti, než o mně. Krátká rekapitulace událostí posledních dnů: Byl jsem navržen SPD za člena Rady ČTK a v prvním kole jsem obdržel nejvyšší počet hlasů. Navzdory tomu (či právě proto?), že jsem byl den předtím aktivistou Minářem před zaplněným Václavákem označen, věcně zcela nesmyslně, za konspirátora. Navzdory tomu, že jsem byl některými poslanci krajně levicových Pirátů a krajně středové ODS obviněn – zcela neoprávněně – ze šíření nenávisti. Vypukla panika. Po pár dnech oznámil Jan Hamáček, že v případě mého zvolení zváží ČSSD odchod z vlády. Liberální média, soukromá i veřejnoprávní, roztočila svoje dezinformační kola na maximum. Bylo nutné vyvolat zdání, že v případě mého zvolení nebude ohrožena jen nezávislost ČTK, ale samotná demokracie v této zemi.

Blíží se 30 let od Velké Sametové. Byl jsem přímým aktérem nejen listopadových událostí, ale i vlastní přípravy studentského protestu. Angažoval jsem se v Hnutí za občanskou svobodu a založil studentskou sekci Demokratické iniciativy. Za tyto aktivity jsem byl mnohokrát vyslýchán, krátce zatčen a vyloučen ze studií. Když mi estébáci vyčítali, že rozvracím socialismus, nemohl jsem říct ani popel. Když mi dnes soudruh poslanec Kupka (ODS) v České televizi nadává do antisemitů (antisemínista jeden!), takřka se slzou v oku vzpomínám na ty dávné soudruhy, neboť ti v měli v hodnocení mých postojů a motivů alespoň pravdu. Mediálnímu lynči, jemuž jsem na Kavčích horách i v jiných médiích vystaven, nelze čelit jinak než s nadhledem, svědectvím pravdě a pohrdáním novodobými kádrováky. Přestože se v žádném z mých článků nic antisemitského nevyskytuje – své bližní zásadně posuzuji podle skutků, nikdy podle etnické příslušnosti – a ve svých vyjádřeních to jasně dokládám, mnozí novináři a politici tuto hnusnou pomluvu šíří dál. A ve veřejnoprávních Událostech, komentářích přitom po tři vlahé večery nepřestávají zobrazovat mou tvář, aby bylo jasné, do koho si po Ladislavu Jaklovi dnes může ona poněkud zostřená „pravdoláska“ praštit. Snad ani nemusím dodávat, že po celou dobu oné kampaně, založené na citátech, vytržených z kontextu či zcela úplných nesmyslech, mi nikdo z Kavčích hor nezavolal, aby si mně pozvali a já se mohl před mými oponenty hájit. Nedivím se jim – jejich domeček z cinklých karet by se jim okamžitě rozsypal. Hlavně nepřipustit, aby se lidé dozvěděli, že to, co o Semínovi vytrubujeme do světa, je do značné míry na vodě. Rozumím tomu, že levicově liberální média a různé nátlakové organizace nechtějí, aby byť sebebezvýznamnější veřejný post zastával člověk, který jde proti proudu, i když mu to činí různé existenční potíže, člověk konzervativních názorů na společnost, morálku či rodinu, vzdorující nastupující totalitě politické korektnosti a sociálního inženýrství, další bruselské centralizaci, oklešťování občanských svobod a ničivým dopadům genderové ideologie či umělého multikulturalismu. Člověk, který tvrdí, že mráz dnes nejde z Kremlu, ale z pokrokářských center na Západě.

Snaha progresivistů uchovat si názorový monopol ve veřejnoprávních médiích a nepřipustit jeho sebemenší oslabení je možná pochopitelná, ale s demokracií to nemá nic společného. V tom, jak smýšlí a jednají, si s demokraty lidovými mohou demokraté liberální podat ruce.
Třeba i milionkrát.

VEŘEJNÝ DOPIS MAGISTRÁTU PRAHY

Autor: Jan Drnek, spisovatel, Plzeň

Vážený pane primátore,
Vážený pane starosto,
Vážení páni a paní radní,

chtěl bych Vám poděkovat za velkou službu, kterou svým sabotérským přístupem k obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze děláte nám, kteří v božství Ježíše Krista a v nanebevzetí jeho matky Panny Marie věříme.

Věc se stává veřejnou a den ode dne sledovanější causou a poskytuje křesťanům přesně to, co jim chybělo - schopnost aktivního boje za víru, ochotu k němu. Ne násilím, ale aktivitou, možná až k sebeobětování. Začíná se vytvářet společenství, které ve vší pokoře chápe, že vlažné Bůh ze svých úst vyplivne, že je třeba hořet, ne jen doutnat při kostelních rituálech, že víru je třeba žít aktivně vždy a všude, ne si to jen odsedět při mši. Že je třeba odpírat zlu, k Bohu se hlasitě znát a zastávat se jeho pře. Začíná se obnovovat i jakási hlubší spiritualita, která nám tolik chyběla. Pravda, zatím nejde o žádné davy, ale to ve starém Římě také zpočátku nešlo, a nakonec křesťané obrátili celou tu říši. Ne politicky, ale zevnitř, ze srdce. A vytvořili kulturu (odvozeninu od kultu), ve které žijeme přes tisíc let.

Chtěl bych Vám poděkovat, že tak usilovně napomáháte obnově skutečně hlubší křesťanské víry v naší zemi, napomáháte sebeuvědomění a vzniku nové identity českých křesťanů a v neposlední řadě napomáháte vpravdě ekumenické spolupráci všech církví. V tomto případě jste již napomohli smíření a spojení husitů a katolíků. Bez Vašich křečovitých obstrukcí by k tomu zřejmě nedošlo. Kdyby byl totiž sloup obnoven rychle a bez rozruchu, žádná křesťanská shromáždění a demonstrace by se tam nikdy nekonaly. Bylo by to prostě normální a jen okolojdoucí poutník by se zastavil, pomodlil nebo položil kytičku. Nic víc by se nedělo. Většina křesťanů by to kvitovala s povděkem, ale do Prahy by kvůli tomu nejeli. Ještě můžete vypustit na náměstí lvy, aby nám ta obroda šla rychleji....

06.07.2019/ » více

Švédské úřady jsou zděšené,

ukázalo se, že řada uprchlíků posílá své děti na prázdniny do své původní vlasti. Imigranti si totiž nepřejí, aby se jejich děti asimilovaly a integrovaly do švédské společnosti. Mimořádně aktivní jsou v tom muslimští imigranti ze Somálska. Je pozoruhodné, že se švédské úřady nediví, jak mohou tito “váleční uprchlíci“ klidně poslat své děti na dovolenou do země, ze které údajně musely kvůli válce uprchnout. Somálští (muslimští) „uprchlíci“ ale mají jasno. Jejich cílem je, žít jako v Somálsku a brát přitom švédské sociální dávky a nemuset tedy pracovat. Tak jim to nadnárodními globalisty (finanční oligarchií) financované neziskovky slíbily.
To vše se přirozeně děje za peníze švédských daňových poplatníků. J. Veselý

VTIP NA TÝDEN

Katolík, protestant, muslim a žid spolu při večeři diskutují.
Katolík: "Mám takové jmění, že se chystám koupit Citibank!"
Protestant: "Já jsem tak bohatý, že si koupím General Motors!"
Muslim: "Já jsem pohádkově bohatý princ a hodlám koupit Microsoft!"
Potom se všichni obrátí na žida.
Ten si tiše míchá kafe, potom opatrně odloží lžičku na stůl, upije trochu, podívá se na všechny a ledabyle prohodí: "Já ale nic z toho neprodávám.“

Sorosova tajná armáda ničí národní státy Evropy

Na setkání představitelů G20

V. V. Putin kritizoval liberální západní názory na práva homosexuálů, které jsou podle něj útokem na tradiční rodinné hodnoty, a především multikulturalismus:

„Liberální myšlenka předpokládá, že není třeba nic dělat. Že migranti mohou beztrestně zabíjet, loupit a znásilňovat, protože jejich práva jsou chráněna. Každý zločin ale musí mít svůj trest. Liberální myšlenka je zastaralá a je v rozporu se zájmy drtivé většiny obyvatelstva.“
<

Extremismus ve vládě?

Autor: Vít Skalský

Vláda na svém jednání 29. dubna 2019 schválila výroční zprávu o extremismu za rok 2018, jež v sobě nese označení „předsudečná nenávist“. Krátká zpráva o počinu vlády může obsahovat zajímavý paradox. Totiž samotný pojem ‚předsudečná nenávist‘ může být extrémistický. Může jít o ideologicky manipulační označení, které je kompletně kooptováno z prostoru extrémní levice, jak lze nastínit. Pojem ‚předsudečná nenávist‘ se skládá ze dvou komponent. Předsudečnost pojem zužuje. Nejde o každou nenávist, ale pouze o tu ‚předsudečnou‘. Co tedy vymezuje předsudečnost? Předsudek je apriorní soud, ve kterém jsou činěny obecné závěry, které jsou dané omezenou zkušeností. Dotyčný jedinec se nedostatečně seznámil s materiálem, proto činí nesprávný závěr. Odkaz na předsudečnost se používá v kritické diskusi, kdy je oponent následně seznámen s dalšími jevy, které rozbíjí jeho zevšeobecnění. Ve druhém případě se termín předsudečnost používá v ideologické manipulaci, zde záměrně šiřitel některé ideologie argumentem ‘ad populum‘ diskvalifikuje oponenta jako neseznámeného s problémem. Problém je podaný tak, že na jedné straně jsou jedinci moudří a informovaní, na druhé straně jsou pak neinformovaní hlupáci. Takto se jedná o klasický nástroj ideologické manipulace.

Uvedený nástřel záležitosti asi nebude sporný. Problém začíná u aplikace pojmu ‚předsudečnost‘ v různých oblastech. Ministerstvo vnitra (jeho zprávu vláda přijala a schválila) ani vláda nejsou kompetentní v záležitostech kritické diskuse veřejnosti, nemá právo lidem říkat, co je a není předsudečné. Už vůbec pak nejsou tyto instituce určené k ideologické manipulaci. Jestliže má někdo ‚předsudky‘ vůči Romům, má ho snad policista posílat do romské osady, aby se načerpáním nových informací svých předsudků zbavil? Když někdo ‚předsudečně‘ vystupuje proti Islámu, má být poslán na převýchovu od předsudků do výcvikového tábora Islámského státu? Když je někdo předsudečný antisemita, měl by dostat ozdravný pobyt v Izraeli? Jestliže je někdo zaměřený proti homosexualitě, bude ho Ministerstvo vnitra posílat do gay klubů?

Pojem předsudečná nenávist je standardně v našem mediálním prostoru používán ze strany extrémní levice. Multikulturalistický projekt si sebou nese mnoho negativních jevů, které začínají u ekonomických potíží a končí u teroristických útoků. Kritici kulturní levice (multikulturalistického ‚osvobození‘ a ‚obohacení‘), jsou pak obviňováni z předsudků. V tomto případě se však nejedná o předsudky, ale o diskusi, kde jsou obě strany dostatečně informované, aby mohli činit obecné závěry. Jde o střet idejí, ve kterém extrémní levice (ideová skupina s extrémními požadavky v oblasti kultury a hodnot) používá ideologickou manipulaci prostřednictvím pojmu ‚předsudečná nenávist‘.

Je-li tomu tak, pak extrémismus pronikl do nitra nejsilnějších institucí v naší zemi. Vláda a vnitro extrémismus potírají, na druhé straně do politického extrémismu padají. Pojem ‚předsudečná nenávist‘ je v oblasti práva a legislativy nesmyslný. Dává smysl pouze v prostoru diskuse a ideologie. Není schválení tohoto pojmu důvodem k vládní demisi? Neměli by GIBS dělat svou práci?

Odchod z Litoměřické diecéze

Autor: JOSEF PEŇÁZ, katolický kněz , středa 26. června 2019

Stále více se mezi lidmi mluví o mém odchodu ke svatopetrskému bratrstvu. Přesněji a s přihlédnutím ke kanonickému právu bychom za současné situace spíše měli mluvit o plánování zapůjčení.

Aby se předešlo zbytečným spekulacím a – nazvěme věci pravým jménem – drbům a interpretacím jsoucím totálně mimo, píši tento text. Zpráva se totiž začala rychle šířit a spolu s ní také nejrůznější teorie a vysvětlení („náhodou“ tato „vysvětlení“ zcela odpovídají osobnostnímu charakteru dotyčných lidí a jejich předsudkům o mě). Píši proto, aby se o skutečných motivacích mohl každý dozvědět, jak se říká, z první ruky.

Důvod odchodu z diecéze je prakticky totožný s důvodem příchodu. Na otázku, proč jsem přišel do Litoměřické diecéze, jsem zpravidla odpovídal, že z liturgicko-pastoračních důvodů. Vím, že jiní lidé mluvili o jiných důvodech, ale kde to vzali, na to se musíte zeptat jich samotných. Ode mě ne, ode mě by slyšeli výše uvedenou odpověď. Kdo rozuměl, rozuměl, kdo ne a zeptal se, tomu jsem vysvětlil polopaticky, co je oním „liturgicko-pastarační“ míněno.

26.06.2019/ » více

BABIŠ NA LETNÉ

Autor: Ladislav Malý

Nepřátelé demokratických pořádků uspořádali 23.6. na Letné v Praze mohutnou demonstraci proti panu premiérovi Babišovi, a vlastně proti svobodným volbám z roku 2017, v nichž Babišovo hnutí ANO získalo téměř 30 %, tedy 78 mandátů do poslanecké sněmovny.

Proč se Babiš tolik opozici nelíbí?... 25.06.2019/ » více

Vážné varování spisovatele Vondrušky

Za téměř třicet let existence nedokázali vyznavači havlovského aktivismu prosadit, aby v této zemi vládli a realizovali své sociálně-utopické a ultralevicové představy, a tak revoltují proti stávajícím vládám. Vytvořili jen nový styl politiky, jemuž se dnes říká pražská kavárna. Jde o zvláštní syntézu postojů, která ctí vše, jen ne zájmy prostého českého občana. Podle spisovatele a historika Vlastimila Vondrušky to je podstatou toho, proč dnes politici tohoto ražení a aktivisti vyvádějí lid znovu do ulic. Pokud připustíme, aby ke změnám na politické scéně docházelo ne volbami, ale demonstracemi, podřezáváme si sami větev, na které sedíme, a vrátí se totalita.

Autor: V. Vondruška, spisovatel

Minulou sobotu vzbudil velkou pozornost váš komentář, který reagoval na protestní akce napříč republikou. Jejich organizátoři je zdůvodňují bojem za nezávislost justice, a proto požadovali odchod z funkce ministryně spravedlnosti Marie Benešové a nyní i odstoupení premiéra Andreje Babiše. Co se vám na těchto požadavcích nelíbí?

Ta zmiňovaná úvaha byla o tom, že zbrklost nepovažuji za dobré řešení, pokud jde o zásadní společenské nebo politické problémy. Jedna zpráva v tisku by rozhodně neměla zavdávat důvod k povstání, dokud se neprokáže její pravdivost, a i tak je lepší nechat rozsudek na kompetenci soudu, a ne ho vynášet na demonstracích. Od určité skupiny lidí jsem se dočkal tvrdé kritiky, od té kultivované až po neobyčejně vulgární. Vždycky se však snažím o argumentech jiných přemýšlet. Udělal jsem to i tentokrát. Jeden z hlavních argumentů, které měly vyvrátit můj článek, bylo tvrzení, že kdyby se lidé v listopadu 1989 řídili mým opatrnictvím a nevyšli do ulic, nesvrhli bychom komunisty. Ano, to rozhodně pravda je. Jenže pravdou je také to, že kdyby lidé v únoru 1948 nevyšli do ulic, nesvrhli bychom kapitalismus. V dějinách je to vždycky tak, že existují určité mechanismy, které se nemění. Mění se jen kulisy a skryté zájmy těch, kteří lid do ulic vyvedou.

Lze tyto dvě události, které od sebe dělí téměř 42 let, vůbec k sobě přirovnávat?

Docela už vidím, jak mi teď oponenti spílají, že přece nemůžeme zaměňovat hanebný komunistický puč se spravedlivým bojem lidu proti komunistické totalitě. Jenže nikdy nebudeme vůči vlastním dějinám spravedliví, pokud si budeme lhát do vlastní kapsy. V únoru 1948 vyšla do ulic část lidu, protože věřili, že dělají správnou věc. Tehdy nikdo z vůdců demonstrací nehlásal, že cílem je zavést komunistickou diktaturu. Říkala se líbivá hesla o vlastenectví, o sociální spravedlnosti a boji s reakcí, která chce lidem vzít těžce nabytá práva. Z vlastní rodiny vím, jaké rozčarování zavládlo, když se o rok později ukázalo, že lid v ulicích bojoval za něco jiného, než se později stalo. Jinými slovy, lidé podporující v roce 1948 komunisty věřili, že dělají správou věc a bojují za pravdu. Stejně tak lidé v roce 1989, kteří komunisty nenáviděli, věřili, že dělají správnou věc a bojují za pravdu. Tak to prostě v dějinách chodí.

24.06.2019/ » více

Mají strach, a tak křičí na náměstí!

Sněmovna Parlamentu ČR dne 6.6.2019 v 10.40 přijala usnesení číslo 836 zavazující Babišovu vládu, aby začala vyšetřovat zločiny privatizace v letech 1992 až 1998, a aby připravila patřičné zákony, aby co bylo ukradeno, bylo vráceno – třeba OKD, třeba Mostecká uhelna, třeba Škoda Plzeň.

Proti usnesení hlasovali ODS, a jinak sabotovali všichni z TOP-09, STAN, KDU-ČSL!

Hlasování zde: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=70508

Tisk usnesení ještě parlament nezpracoval. Mainstream o něm mlčí! O to víc křičí – bude demonstrace!

Poprvé od listopadu 1989 se budou vyšetřovat zločiny privatizace! Proto musí Babiš pryč! Kdo demonstroval proti Babišovi, hlasoval proti vyšetřování zločinů privatizace! Je to jasné, čeho se bojí!

ŠTVAVÁ VYSÍLAČKA

Autor: Ladislav Malý

Jako senior sledující politiku od svých cca 15 let, jsem slyšel z pražského rozhlasu leccos, ale redaktor Ondřej Konrád s jeho komentářem ke dni, včera 17.6. na stanici ČRo Plusu mě evokoval vzpomínku na své mládí, a přinutil podívat se do kalendáře: vždyť ano, je opravdu rok 2019, žijeme v liberální demokracii, tak, kurňa, co je to za slova…? Co to v tom rozhlasu žvaní…?

„…Hamáček pohrozil pádem vlády, pakliže bude do Rady televizního a rozhlasového vysílání zvolen Michal Semín. On, Semín, je „zakuklený“ antisemita, ne sice tak brutální jako A. B. Bartoš, ale přece. A s jeho názory na rok 1989, že všechno bylo jen konspirace a že studenti sehráli jakousi stafáž, tak takový člověk přeci nemůže být členem tak veledůležité veřejné organizace…“ Chápete už, proč jsem se musel podívat do kalendáře? Ne, nepsal se rok 1950… 18.06.2019/ » více

VTIP NA TÝDEN

Jde Bůh a nese pytel debilů
Najednou zakopne a debilové
se rozsypou. Bůh se naštve a říká:
"No nic, sbírat je nebudu.
Praha prostě bude tady."

Z VYSTOUPENÍ A. BABIŠE V PARLAMENTU

Stojí za to si vše znovu připomenout, v době, kdy tisíce "ovcí" demonstruje na Václaváku proti A. Babišovi.

"Takže, pane Bendo, prostřednictvím paní předsedající, vy tady sedíte 24 let, tak já se ptám, co jste tady řešili z těch tunelů polistopadové historie naší země (...) Vy jste tady řešili kupónovou privatizaci, Harvardské fondy Koženého? Ty nás stály 100 miliard. (…) Státní banky, které jste nechali rozkrást a které jste následně vyvedli do ČKA, kde jste to rozkradli po druhé.
A co lehké topné oleje.
A konkurs Chemapolu.
A Agrobanka za 50 miliard.
A Bohemia za 20.
A co kauza IZIP, peníze, které skončily někde na účtech ve Švýcarsku.
Proč jste nevysvětlili tento tunel vašim členům ODS!
ČKA nás s tála 230 (236?) miliard.
IPB měla 270 miliard špatných úvěrů.
A co naše předsednictví Evropské unii spojené s kauzou ProMoPro.
Pan Kalousek mluvil v Bruselu o ostudě ohledně Čapího hnízda.
Ne, vy jste udělali největší ostudu.
Vy jste řešili kauzu ProMoPro za 180 milionů Kč, které odešly na účty nastrčených firem a které vybírali bílí koně v hotovosti. (…)
13.06.2019/ » více

Liberalismus, konzervativismus nebo autoritářství?

Autor: Vít Skalský, člen předsednictva Národní demokracie

Václav Klaus mladší ve výborně napsaném textu Nenávist hned na úvod jmenuje hodnoty, díky nimž se západní civilizace stala úspěšnější a bohatší než světadíly a civilizace jiné. Zmiňuje svobodu a společnost „umožňující každému jít za svým štěstím“.

Tento pohled koresponduje s liberální politickou koncepcí. Je však zde i další konkurenční teorie, která vysvětluje úspěšnost západní civilizace. V tomto smyslu by se mohlo hovořit o genetických kvalitách její členů a monoteistickém racionalismu. Tyto dva pohledy rozdělují liberála a autentického konzervativce, popřípadě stoupence autoritativních modelů demokracie.

Modernímu liberálovy (nezaměňovat s levicovým liberalismem) zůstávají skryté důvody vzniku politické koncepce liberalismu, to si sebou nese vážné důsledky. Když vytrhneme liberalismus z okolností, v nichž vznikl, stává se utopií. Pro názornost lze jmenovat jednu úspěšnou zámořskou liberální koncepci a hlavního myslitele kontinentálního liberalismu.... 10.06.2019/ » více

NOVÁ EVROPA

Autor: Adam Gmurczyk (nar. 1964) – je prezident Národního obrození Polska(NOP), historik a publicista. Šéfredaktor „Szczerbiec“ (jméno historického korunovačního meče polských králů) od roku 1991.
Adam Gmurczyk byl mimo jiné jedním ze zakladatelů mezinárodního hnutí Třetí pozice. Během komunistické okupace vedl akademické struktury NOP, organizoval stávky na univerzitách a sloužil jako vedoucí podzemního nakladatelství „Jestem Polakiem“ („Jsem Polák“) a časopisu stejného jména (publikovaného v letech 1983 až 1989).
NOP je nacionalistické hnutí, které vzniklo v roce 1981 za komunistické okupace a po pádu komunistické vlády v roce 1989 se stalo legitimní politickou stranou. NOP již mnoho let úzce spolupracuje se Zlatým úsvitem a ELAMem. NOP byla první národní organizací Evropy, která reagovala na zatčení vůdců Zlatého úsvitu a organizovala protesty k jejich obraně v celé Evropě.


Během posledních několika let jsme byli svědky velkého posunu v mentalitě evropských lidí. Úspěch Zlatého úsvitu, který – aniž by ztratil nebo zlikvidoval svou ideologickou identitu – také dosáhl nepopiratelných politických výsledků, je symbolem toho, v co mnozí nacionalisté v Evropě dávno přestali věřit. Při prosazování našich myšlenek nesmíme ustoupit ani o krok, tyto myšlenky jsou naší pevností, která musí být hájena za každou cenu.

Dopady podřízení se politické korektnosti můžeme být svědky ve Francii, kde se Národní fronta Le Penové stala jen další liberální stranou, která bojuje pouze za svou vlastní existenci a ne za blahobyt a rozvoj národa – tedy cíle, k jejichž dosažení byla založena.... 08.06.2019/ » více

E PLURIBUS UNUM

Autor: Ladislav Malý

S naprostým fiaskem skončily volby do Europarlamentu pro politické strany autentické české pravice. Psát sáhodlouhé lamentace, různé analýzy a prognózy nemá smysl. Proč výsledky voleb jsou lepší v Maďarsku, v Polsku či na Slovensku, než u nás?

Už třicet let sleduji politický vývoj a nikdy jsem se netajil s odsudkem liberalismu, a to ani v devadesátých létech, kdy to dnešní „prohlédnuvší“ ani nenapadlo, a hledám pro současnou tristní skutečnost odpověď. Odpověď, aspoň částečnou, ale řekl bych rozhodující, nacházím ji v historii našeho národa, která se do značné míry promítá v jeho povaze a odráží se v ní. V dávné, ale i nedávné minulosti byl český národ determinován silným atakem nepříznivých událostí tehdejší geopolitiky, jež se hluboce dotkly duše českých lidí a podepsaly na jejich povaze. A druhým závažným negativním faktorem ovlivňující duši českého národa je interpretace těchto nepříznivých událostí intelektuální elitou národa, jež podléhala židovským a zednářským vlivům, a podávání takto zkresleného, a tudíž jedovatého koktejlu polopravd a lží údajné naší historie už skoro sto padesát let stále novým generacím českého národa. Výsledkem je ztráta ve vědomí společenských duchovních hodnot, jež nás přesahují, nedostatek elity s přirozenou autoritou, ztráta pokory; na straně druhé atomizace společnosti a silný individualismus jednotlivců.

U voličů pak převažují mnohdy iracionální důvody k jejich rozhodnutí; jeden příklad za všechny: M. Sládek, který se před dvaceti lety natolik veřejně profláknul, defraudoval značnou část stranických peněz, svým politickým comebackem v těchto volbách dokázal, že jeho strana má skoro stejně hlasů jako strana jeho bývalého asistenta T. Vandase, který už patnáct let bojuje o politické výsluní. Dá se to rozumně vysvětlit? Cožpak voličům nevadí defraudant, nevadí jim ani jiní „zločinci od stolu“, které volili v těchto volbách? Jistě, důležitý fakt je paměť voličů, která je trestuhodně krátká, a pak namísto racionální úvahy, malují si vzdušné zámky. Konec konců se nabízí otázka, kterou by si měl každý, komu záleží na českém národu, položit: Není v samotném systému liberální demokracie zakomponována systémová chyba, a to taková, která národ korumpuje a dělá ho stále více mravně horším?

Jak z toho ven? Co udělat pro to, aby se stav autentické pravice zlepšil? Navrhuji řešení... 30.05.2019/ » více

Orwell by se divil

Švédové vydali příručku pro boj s trolly

Propaganda a dezinformace jsou staré jako lidstvo samo. Odedávna platilo, že je třeba vykreslit rivala v co nejčernějších barvách, případně sousednímu společenství namluvit, že je na tom opravdu špatně, čekají ho zlé časy a nejlepší by bylo nevěřit svým politikům, vůdcům či vykladačům spravedlnosti. Obdobné funkce plní propaganda a dezinformace dodnes a státy EU hledají způsoby, jak se jim bránit.

Někdejší chartista Otto Černý si všiml, že švédský úřad, jehož název by se prý dal do češtiny volně přeložit jako „Úřad pro ochranu společnosti a připravenost“, vydal příručku, jak bojovat s internetovými trolly.

Po nahlédnutí do této příručky si Černý není jist tím, že bude fungovat. Už proto, že varuje před vtipy. I vtipy se totiž podle úřadu mohou stát nástrojem k šíření propagandy. Švédové by si měli dát pozor především na satiru a parodii.

„V rámci informačního ovlivňování se humor může použít jako nástroj k rozšiřování zavádějících informací a zesměšňovat a kritizovat osoby, děje nebo názory. Humor se může používat k tomu, aby se legitimizovaly kontroverzní názory,“ stojí v příručce. „Tak už žádné anekdoty!“ doplnil k tomu Černý.

Kromě varovně pozdviženého prstu před nebezpečnými vtipy úřad doporučuje blokovat a odříznout „obtížné uživatele“.

Před volbami, jako po volbách, islamisti v Evropě bují dál

PROČ BUDU VOLIT DĚLNICKOU STRANU?

Autor: Ladislav Malý

Jednak za ni kandiduji, a bylo by věru nemravné, kdybych svůj hlas odevzdal jiné straně; ale důvod, že jsem kandidátem DSSS, není ten hlavní, proč budu DSSS volit.

Do eurovoleb 2019 se přihlásilo celkem čtyřicet stran a hnutí, a při jejich letmém posouzení člověk maně dojde k názoru, že představují tak trochu symbolicky obraz české politiky i národa, tedy obraz tristní.

Kupříkladu jmenujme Stranu pro zdraví a sport, ta má zajisté hodně co mluvit o politice; nebo stranu První republiku, špendlíčkem vyhrabávají „tatíčka Masarýčka“; nebo Jsi pro? - teď nevím pro co mám být; nebo Romskou demokratickou stranu, zajímavé: režim neuznává menšiny, ani národnosti, všichni jsme občané, a tu najednou se kdosi z českého národa vyřazuje…; a lze číst další a další podobné exotické strany. Aliance pro Česko, vzpomínám, jak před několika lety její současná vedoucí, Klára Samková, nadávala na „fašouny, extrémisty a nácky“, že se otírají o Cikány, myslela především DSSS … Dokonce se na politické scéně Česka objevila už dávno pro národ zapomenutá, oprášená rekvizita z roku -68, Klub angažovaných nestraníků – kdo si už dneska vzpomene na tu krásnou dobu…

Ve straně Česká suverenita, kterou vede soudružka učitelka Volfová (trojice Bobošíková, Hannig, Volfová se roztrhla), se vedle soudružky učitelky objevuje justicí stíhaný a profláknutý korupčník D. Rath. A aby toho nebylo dost – vedle Ratha je bývalý příslušník SNB a pak i Policie ČR, St. Huml, – to je gól, co? Politická spřízněnost těchto lidí je důkazem, jak kvalitní morální profil v českých školách učitelky mají, z čehož si jistě mládež bere do života poučení, a že v Česku zločinec a policajt jedno jest! Do eurovoleb 2019 se také přihlásil dávno zapomenutý, za bolševiků byvší cenzor, dneska politický tlučhuba a kandidát na presidenta, M. Sládek se svou suitou. Může si z nich někdo vybrat?

20.05.2019/ » více

Předsudečná nenávist...Jak Hamáček chce "zlomit" disidenty

Převzato z netu

V každodenním životě jsme si už natolik zvykli na úspěchy vědeckotechnického rozvoje, že už nad nimi ani nežasneme. Avšak světlo světa začínají spatřovat i průlomové technologie, které už nejsou důvodem k radosti, ale spíše vyzývají k ostražitosti a obavám.

Příčina k úzkosti spočívá v tom, že už mnohá desetiletí pokračuje duchovní a mravní úpadek lidstva. Dominující kapitalismus došel do stádia, kdy už představuje reálnou hrozbu existenci života na naší planetě. Pravděpodobnost nové ničivé světové války narůstá, počet lokálních vojenských konfliktů také, to stejné můžeme říci o zločinu… místo boje s lidskými neřestmi a zvrácenostmi je mocní ve všech zemích legalizují, ze vzdělávání již dávno byla vyhnána mravní výchova, masovou kulturu stále intenzivněji naplňuje primitivní a nemravný obsah, mainstream se už nestydí úmyslně lhát, šířit dezinformace, převracet historii a místo seriózních analýz psát blbosti.

Mnozí z nás budou reagovat na otázku, jestli naši mocipáni dělají alespoň něco, co by zlepšovalo mravní atmosféru ve společnosti a vytvářelo podmínky pro mravní povznesení lidí jednoduše – NE! A popřemýšlí-li trošičku, tak odpoví, že se naopak podporuje vše, co ještě více urychluje likvidaci morálky.

Je třeba si uvědomit prostou skutečnost – ve společnosti, kde se mravnost vytrácí, se nevyhnutelně zrychluje proces rozpadu, neboť člověk s nízkými mravními principy není schopen KVALITNÍ PRÁCE BEZ BIČE. Amorální inženýr, učitel, lékař, policista, soudce, dělník, zemědělec… ti všichni nejsou schopni kvalitně pracovat bez donucení. A stejně tak ani úředníci nebo politici.

Ve společnosti s degradující morálkou státní mechanismy postupně obsazují lidé, kteří jsou ke kvalitě a výsledkům své práce zcela lhostejní. Úpadek systému státního řízení se poté dotkne všech – vede ke zhoršení materiálního zabezpečení, k degradaci státní infrastruktury, nárůstu technogenních katastrof… Vždyť všechny tyto negativní procesy už v EU pozorujeme.

Odvrácená tvář Bruselu

MAĎARSKO

Nacionalistické křesťanské Maďarsko vzkvétá: stoupá počet manželství, klesají potraty a má nejvyšší porodnost za 20 let

Maďarsko nabízí Západu model, jak účinně řešit rozsáhlou demografickou krizi.
Zatímco evropské národy trpí rychle klesající porodností, Maďarsko vyniká rostoucím počtem sňatků, klesajícími potraty a nejvyšší porodností za 20 let, informuje deník Breitbart.
Počty manželství se od roku 2010 zvýšily o 43 procent, zatímco počet rozvodů se ve stejném období snížil o 22,5 procenta.
Tento demografický obrat není náhoda, ale je výsledkem promyšlených programů na podporu manželství a rodiny při obraně kulturní identity Maďarska a jeho křesťanských kořenů.
„Poté, co jsme v roce 2010 zvítězili ve volbách s dvoutřetinovou většinou, rozhodli jsme se vybudovat zemi přátelskou k rodinám a podpořit rodiny, které vychovávají děti,“ uvedla maďarská ministryně pro rodinu Catalan Novaková.
Vláda Viktora Orbána, která stojí pevně ve své pozici navzdory tvrdé opozici socialistické levice, uzákonila legislativu, jejímž výsledkem byl „…komplexní systém podpory rodiny, daňový systém zvýhodňující rodinu, program na bydlení, 800 000 nových pracovních míst a mnoho příležitostí k vytvoření rovnováhy mezi životem a prací,“ uvedla paní Novaková.
„Žijeme v dobách, kdy se v Evropě rodí méně a méně dětí. Lidé na Západě na to reagují přistěhovalectvím,“ řekl Orbán v únoru v Budapešti. „Maďaři to vidí v jiném světle. Nepotřebujeme čísla, ale maďarské děti,“ dodal vůdce strany Fidesz.
Nový zákon vstoupí v platnost 1. července a zahrnuje pro-rodinné pobídky, jako je snížení půjčky o 3000 euro na druhé dítě, snížení o 12000 euro na třetí dítě, program na zakoupení vozidla pro velké rodiny a komplexní péči o děti.
Od roku 2020 budou mít matky se čtyřmi a více dětmi celoživotní osvobození od daně z příjmů fyzických osob.

K „SLAVNÝM MÁJOVÝM DNŮM“

"Staré pověsti české" za 500 let...

Malá dcerka v Etiopii, v roce 2514, se ptá svého otce: " Tati, dneska jsem zaslechla, že prý kdysi žili v nějakých Čechách nějací Češi, slyšels o tom něco? "
" Samozřejmě, maličká, prý právě podle nich se dnes říká: " Ty seš blbej jako Čech! "
" Aha, a kde ty Čechy byly? "
" No, to se přesně neví, ale snad někde ve střední Evropě."
"A to vážně byli tak kolosálně blbí?"
" Asi ano, prcku. Podle pověstí si prý rozprodali a vykradli vlastní zemi, jejich vláda nechala lidi umírat, protože náklady na léčení si nemohl slušný člověk dovolit a pokud ano, brzy velmi zadlužený zemřel hladem, protože lichvářství bylo tou jejich vládou posvěceno na dobrý byznys. Za vrcholné představitele si postupně volili kdejakého lumpa, jeden prezident dokonce pustil lumpy a darebáky ještě dříve, než je stihli potrestat a zabavit jim všechno, co nakradli. Ti Češi si zlikvidovali zemědělství a průmysl a tím vzali lidem práci. Prodávali si jedovatý alkohol, dováželi a draze prodávali odporné a nezdravé potraviny z jiných zemí jen proto, že byly levné a dalo se na nich zbohatnout. Kdo se bránil útočníkovi, toho zavřeli a útočník byl ponechán na svobodě a ještě odškodněn. Vyživovali si z vlastní kapsy cikány, komedianty, jiné darebáky a stali se poskoky cizích mocností. Dokonce i zákony dělali takové, aby vyvolení mohli beztrestně krást a prostí lidé to spláceli z obrovských nesmyslných daní. Ale nejspíš to jsou jenom povídačky, tomu se prostě nedá věřit To se jenom tak říká, víš, protože podle výpočtů našich vědců, tak blbý nikdo ani být nemůže. "

Pane premiére

Nedávno jsem četl výzvu několika představitelů českých firem, mezi nimi bylo například Vodafone a dalších…

Přesvědčovali Vás, že gayové, lesby, bisexuálové, transsexuálové, lidé, formující se do partnerských dvojic, dnes i trojic požadující uzákonění manželství homosexuálů, jsou nejlepšími partnery, zaměstnanci, spolupracovníky pro firmy a podnikatelské prostředí a že by měla vláda tuto změnu zákona uskutečnit.

Musíme být moudří, nejen chytří a inteligentní. Mnozí lidé vysokého postaveni i vzdělání postrádají Boží radu a modrost. Ta vidí věci v jejich pozdějším vyústění, průsečíků a v důsledcích pro naši budoucnost národní, osobní a věčnou. Nedostatek moudrosti vede k rozkladu vztahů mezi lidmi a k demontáži společnosti.

Pokud dojde k dalším ústupkům západního rozkladného trendu LGBT, postupně budou v našem státě rodiny s dětmi nahrazovány tímto legalizovaným kultem smrti a bezdětného sexu. Zmizí stabilní jedinci z rodin a jejich děti, vychovávané k řádu. Když v národě nebudou děti, studenti, nebudou pracovníci, dělníci a také příslušníci LGBT zestárnou. Kdo je nahradí? Kde najdou firmy náhradu za lidi? Zdrojem lidí a lidského potencionálu, nositelem morálních principů a dobrých tradic ve společnosti jsou rodiny mužů, žen s dětmi.

Proto uplatněte svou moudrost, zdravý selský rozum, podpořte rodiny s dětmi a prosaďte manželský zákon jako soužití muže a ženy do závazné podoby manželství takto formované. Vždyť i slovo a pojem manželství etymologicky je o spojení muže a ženy. Nejsme národ, zapomínající na odkazy mučedníků Pravdy vítězící. Děkuji za vaši pozornost a uplatnění moudrosti v řízení státu.

Václav Lamr , Fórum angažovaných křesťanů

HEREČKA SILVANA HEIßENBERG PÍŠE MERKELOVÉ

V lednu byl Silvaně Heissenberg uzavřen účet na Faceabooku díky zákonu Heiki Maase, který zároveň vstoupil v platnost. Silvana Heissenbergová je německé herečka. V Německu to pomalu vře. Jmenovaná umístila na Facebookové stránce Merklové následující článek:

Jste největší kriminálnice a nejvíce opovrhovaná spolková kancléřka, kterou musí německý národ trpět. Importovala jste záměrně a protiprávně do naší země teror, válku a smrt prostřednictvím ilegálních azylantských příživníků, statisíců žoldáku, teroristů IS a dalších těžkých zločinců. Dle čl. 16 ústavy nemá v Německu nikdo nárok na azyl, kdo přichází z třetí bezpečné země, takže všichni Vaši hosté jsou v Německu ilegálně. Porušila jste také protiprávně a svévolně Schengenskou a Dublinskou smlouvu.
Při převzetí úřadu jste přísahala “Odvrátím od německého národa veškeré škody“, ale denně konáte pravý opak. Nemáte za úkol se starat o potřeby „všech občanů“, ale pouze o BLAHO NĚMECKÉ-HO LIDU, jenom to bylo Vaším úkolem; nejste nic jiného než zaměstnankyně NĚ-MECKÉHO NÁRODA, neboť veškerá moc pochází z lidu, nikoliv od Vás.
Vy jste se vůbec nestarala o potřeby Němců. Záměrně jste rozdělila národ a proti sobě poštvala a zničila celé rodiny.
Kvůli Vaším ilegálním hostům musí být veřejné podniky masívně chráněny oplocením a policií se samopaly. Vaši hosté páchají denně násilné zločiny. Nyní jsou nutné ochranné zóny pro ženy, které se musí skrývat, aby se nestávaly oběťmi sexuálních přepadení od VAŠICH NEZADRŽENÝCH HOSTŮ, kteří nemají žádné zábrany.
Chudoba starých lidí a dětí nebyla nikdy tak velká. Skoro jeden milion Němců žije na ulici. Pomoc těmto lidem bylo Vaším úkolem, a ne zaplavit Evropu kulturně odlišnými invazory a péči o ně hradit z našich těžce vydělaných daní.
Vaši povětšině kriminální invazoři, kteří v Německu znásilňují a vraždí, jsou ještě jako oběti chráněni před „štvanicí zprava“. Pokud požadujete respekt a máte ještě svědomí, měla byste se za své trestné činy zodpovídat před soudem. Pokud justice neprosadí zákon, postará se o to lid, neboť veškerá moc pochází výhradně z lidu a Německý lid je Vaším šéfem! Vy nejste nikdo. Ještě žádný spolkový kancléř SRN nezpůsobil svévolně Německému lidu tolik škody a utrpení a nebyl tak nenáviděn jako Vy, což musíte zřetelně cítit na každé předvolební akci.
Přeji si jediné, abyste Vy a Vaši nohsledi byli postaveni před řádný soud a skončili na doživotí ve vězení. Taková velezrada na vládnoucím národě se ještě nikdy v SRN nekonala. Hluboce Vámi opovrhuji a přeji Vám spravedlivý trest.
Silvana Heißenberg, díky Vaší Stasi, pouze bývala herečka

1.máj 2019

Je už více jak stoletou tradicí, že na 1. máje pracující vrstvy národa spolu s ostatními občany, věřícími i nevěřícími, manifestují svou nespokojenost s vládou a požadují zlepšení svých životních a sociálních podmínek. My, katolíci, se národnímu proudu přidáváme. Nejsme ovšem takoví katolíci, kteří líbají špinavé nohy muslimům, anebo je lákají do naší vlasti. Autentičtí katolíci se stydí za katolické progresisty, liberály a všechny ty Halíky, kteří spolupracují na díle likvidace svého vlastního národa.

01.05.2019/ » více

A jak volili čeští poslanci...?

SMUTNÁ ZPRÁVA

Ve čtvrtek večer 25. dubna, si Pán povolal k sobě svého věrného služebníka prof. Václava WOLFA. Odešel k Pánu ve svých 82.letech.
Prof. V. Wolf byl celý svůj plodný život profesorem katolické dogmatiky na Teologické fakultě UK a duchovně tak zformoval mnoho desítek kněží. Protože prof. V. Wolf byl ve svém oboru vysoce erudovaný, v době komunismu se nelíbil tehdejším mocipánům a byl z fakulty vyhozen. Po druhé byl vyhozen z fakulty v současném demokratickém zřízení, protože se opět sametovým mocipánům nelíbilo jeho autentické pojetí a výklad katolické dogmatiky. Poté dlouhá léta pracoval v historickém Ústavu AV.
Do svých posledních dnů byl prof. V. Wolf velice čilý a vždycky s úsměvem; z oboru teologie napsal 12 knih, pravidelně vykonával své kněžské služby Bohu, dvakrát týdně konal pro veřejnost přednášky.
My, kteří jsme měli to štěstí a byli duchovně formováni prof. V. Wolfem, nikdy nezapomeneme jeho skvělý výklad učení Tomáše Akvinského a katolické dogmatiky. Jsme přesvědčeni, že máme u Pána Boha milého přítele, a těšíme se na setkání s ním.
Děkujeme Vám, pane profesore!
REQUIESCAT IN PACE

Ještě vzpomínka na pana presidenta Tisa

KRITIKA ISLÁMU JE TRESTNÁ

Zatímco Geert Wilders byl v Nizozemsku stíhaný za to, že během předvolební kampaně použil výraz "méně Marokánců", tak státem financovaný dozorčí orgán tvrdí, že vyhrožování homosexuálům upálením, stětím a zavražděním je v pořádku, pokud jsou to muslimové, kdo vyhrožuje, protože jim takové chování nařizuje Korán.
"Jsem stále toho názoru, že uvedení statistických údajů nebo dokonce sdílení názoru není trestným činem, i když se to někomu nelíbí."Terhi Kiemunki, politička finské konzervativní strany Praví Finové, dostala pokutu 450 eur za to, že psala o "kultuře a právu založených na násilí, netoleranci a despotickém náboženství."
Výše uvedeného rozhodnutí soudu je ve Finsku po občanech vyžadováno, aby rozlišovali mezi naprosto smyšlenými pojmy "islám" a "radikální islám". Jinak mohou být stíháni a dostat pokutu za "hanobení a urážku stoupenců islámské víry."
Jak řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan: "Takové popisy jsou velice ošklivé, je to nepřístojné a je to urážka našeho náboženství. Neexistuje žádný umírněný a neumírněný islám. Islám je islám a to je vše." Existují extremističtí muslimové a neextremističtí muslimové, ale existuje pouze jediný islám.
Je znepokojující, že západní vlády jsou tak horlivé při podnikání rázných opatření proti čemukoliv, co byť jen vzdáleně připomíná něco, co je chybně označováno jako "islamofobie", což je výraz pro iracionální strach z islámu.

BYZANTSKÝ KATOLICKÝ PATRIARCHÁT

Christos Voskres! Ježíš Kristus nejenže zemřel za naše hříchy a nejenže jako Bůh vstal z mrtvých, ale duchovně je stále s námi a se všemi, kteří Ho přijali.
On je naším nejdražším Pokladem! Ježíš přemohl svou smrtí smrt. On je Vzkříšení a Život! Kdo v Něho věří, má život věčný.

Žehnají vám i vašim rodinám

+ Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr, + Timotej OSBMr, biskupové sekretáři

+ Samuel OSBMr, + Bazil OSBMr, biskupové

http://vkpatriarhat.org/cz

Vzpomínáme na Mons.Jozefa Tisu

OTEVŘENÝ DOPIS

Vysoká škola ekonomická
Fakulta mezinárodních vztahů
Praha 3 – Žižkov

Adresáti: prof. J. Rataj, V. Dvořáková a M. Mareš

Čirou náhodou se mi do rukou dostala disertační práce p. Miloše Dlouhého, Neonacismus a neofašismus v České republice na počátku 21. století (2010–2017) viz:
https://vskp.vse.cz/72250_neonacismus_aneofasismus_vceske_republice_na_pocatku_21_stoleti_2010_2017
, kterou jste oponovali a M. dlouhý ji 19.3.2018 úspěšně obhájil.

M. Dlouhý si ve své práci, kromě jiných opozičně angažovaných lidí a organizací, vzal na paškál i mne, takže obrazně řečeno: po mých zádech vyšplhal na titul doktora. Určitě mu to přeju; je to mladý a perspektivní „sluníčkář“.…

Zarážejí mne ale jiné věci: používaná terminologie v jeho práci a celkové její vyznění.

Bez překvapení jsem se v jeho disertaci dočetl, že v pomyslném politickém spektru „od středu napravo“ - pro M. Dlouhého, a tedy i pro Vás -, jsou všichni a všechno jen extrémismus, populismus a fašismus, dokonce neonacismus, tedy cosi, čeho by se společnost měla bát.

Odkud vzal fašismus jeho současnou negativní konotaci? Odpověď: od soudruha Stalina. Když totiž nacionálně socialistické Německo napadlo v roce 1941 socialistický Sovětský svaz, tak jak chudák Koba měl vysvětlit svým mužikům, že naši socialistickou vlast napadl taky socialismus? Pochopili by to? Vždyť ještě nedávno sovětský tisk psal o německém Wehrmachtu, jako o dělnické třídě oblečené v uniformě! A tak německý socialistický Wehrmacht lživě onálepkoval slovem fašismus, fašistická vojska. A se jménem prolhaného vůdce na rtech umíraly miliony ruských vojáků…. Od té doby levicoví politikové a politologové na celém světě, tedy ti, kteří se chtěli zavděčit Stalinovi a bolševikům, si úmyslně pletli terminologii.

Poté, co se američtí sionisté po roce 1989 spojili s bolševiky, což mělo vypadat jakože sionisté vyhráli studenou válku, tak veškerá sionisty řízená média a politické elity Západu, jakoukoliv společenskou činnost zavánějící jen trochu konservatismem, nazývají rovněž fašismem. A nejde ani tak o zvyk, jako poníženost ducha před mocnými tohoto světa, že i na vysokých školách v neomarxistických liberálních demokraciích, jako je ta Vaše, slovo fašismus doznalo lživý, v podstatě směšný obraz.

Vaším studentům zapomínáte sdělit, že v té pomyslné politické škále od středu napravo existuje mnoho konservativních subjektů, jež stojí před politickým systémem řízení státu, který Mussolini (Nic bez státu, všechno je stát!) nazval fašismem. Jedním z nich je projekt sociálního učení katolické církve, jehož zásadním myšlenkovým portfoliem je sekulární stát založený na profesních stavech, ovšem zbavený obskurních a pro současný život už nesmyslných ideologií z 19. století; dále sem patří subsidiarita společnosti (minimalizace státu), široká sociální solidarita, volný trh, a zejména v občanském soužití důraz na spravedlnost a právo, což jsou hodnoty, jimž lidé dávají přednost před liberální občanskou svobodou. Konservativní Ústava se opírá o přirozené mravní právo, nikoliv tzv. lidská práva vycucaná z prstů zednářů v lóžích. Ústřední vláda v takovém státě má pouze koordinační úlohu, neboť územní lokality ve státě si vládnou samy; navenek pak ústřední vláda ochraňuje stát před vnějšími vlivy. A to podle p. Dlouhého, tedy i podle Vás, má být ten krvavý fašismus? Vždyť to je demokracie v její čisté podobě! Liberálové, socialisté, levičáci, bolševici a anarchokomunisté různého zabarvení, tomu říkají klerofašismus. Klerofašismus je nadávka, která má u voličů dehonestovat sociální učení katolické církve a pravý obsah jejího politického bytí. Anebo je katolická církev fašistickou organizací?

A jak je možné, že Vy, profesoři vysokého učení, zamlčujete před studenty pravý sociální a politický význam stavovského státu, jeho pozitivní přínos v obecném systému řízení států? M. Dlouhý vůbec netuší a nezná význam stavovské společnosti a subsidiarity v pojetí řízení moderní společnosti. Co má Vaše zamlčování společného s vědou?

Pan M. Dlouhý lže, když píše, že jsem kohosi fanaticky přesvědčoval ke křtu; nikdy jsem nikoho nepřesvědčoval, a už vůbec ne fanaticky.

Tady jsem u druhé mé výtky, a sice celkové vyznění práce p. Dlouhého, a Vašeho souhlasu s ní.

Kdybych nevěděl, že se jedná o disertační práci, myslel bych si, že je to udavačský pamflet připravený pro náš bdělý bezpečnostní aparát, například pro naše čučkaře, BISáky. On totiž p. Dlouhý je „mazaný“, on dobře ví, co od něj chcete číst: pro Vaši spokojenost musí text jeho práce pro celou pravicovou politickou scénu vyznít patřičně negativně, včetně lidí s konservativním myšlením, musí je očerňovat, dehonestovat a poukazovat na jejich pro společnost škodlivý extrémismus, populismus a fašismus; na straně druhé politické subjekty „nalevo od středu“, i když se v práci p. Dlouhého o nich nemluví, mají mít pro společnost ty správné, společenské hodnoty. Do své disertace zakomponoval všechny lidské i politické subjekty v Čechách, o nichž si myslí, že jsou tzv. pravičáci, a kteří by mohly v jeho disertaci sehrát úlohu „pekelníků“. Pravda je však taková, že tito „zlí extrémisté“, mezi něž se s pokorou hlásím, si svůj „extrémismus“ vysloužili imunitou proti nakažení jedovatou infekcí neomarxismu a konformismu; imunitní jsme proto, poněvadž v sobě pěstujeme vitamíny svobody v kombinaci s užíváním zdravého lidského rozumu, - a právě to neomarxisty, včetně profesorů vysokých škol, irituje. Proto p. Dlouhý ví, jak psát.

Soudruh prof. J. Rataj a soudružka V. Dvořáková byli svého času členy KSČ, vyučovali „marxák“, jejich studenti, ve snaze dostat zápočet, se před nimi pitvořili v póze pokrytců; v příhodnou chvíli se soudruzi obrátili na obrtlíku, vzali jiný kabát, a ejhle – jací jsou z nich příkladní demokraté! Cpou se do televize, rádia, do vysokých škol a všude dávají národu rozumy, cože je to ta liberální demokracie, a jaký že to je šťastný vrchol lidského soužití a podobné nesmysly. Opět, tak jako za komunismu manipulují s vědomím národa, a především mladých lidí! Mocí, slávou a penězi už jsou natolik zaslepeni, že ani nepozorují – a s nimi jim podobní profesoři vysokých škol, jakož i ekonomické, finanční a politické elity v liberálních demokraciích Západu i u nás -, že z demokracie postupně vytvářejí rigidní ideologii, jakousi demokratúru, neomarxismus, - lžidemokracii, říkám já. Ale nemylte se, soudruzi, – cesta po níž jdete, spolehlivě vede do tekutých písků totality. Cožpak jste nepoučitelní? Cožpak nechápete, že na vysokých školách vytváříte společenské klima plíživé a postupné totality podobně jako Vaši předchůdci v letech 1946-1948. A myslíte si, že národ Vás bude následovat?

V Praze, duben 2019

Mgr. Ladislav Malý, www. narodnisjednoceni.cz

Češi jsou poraženým národem

Na členství v EU proděláváme nejvíc, říká jasně světoznámý ekonom Piketty

Francouzský ekonom Thomas Piketty se zamýšlí nad tím, kam odtékají peníze z Česka. Vzal si k ruce data z Euro státu i z jiných renomovaných zdrojů a došel k jednoznačným závěrům. Nyní varuje před tím, že společná Evropa je dobrá jen pro některé. Jiným, například Česku, prý přímo škodí. Článek publikoval uznávaný ekonom Piketty už v lednu, nyní nicméně v Česku jeho překlad začal obíhat po sociálních sítích.

„V Paříži, Berlíně a Bruselu lidé nerozumějí nedostatku vděčnosti za obrovské sumy veřejných peněz, které ze svých daní posílají na východ. Ale v Praze a Varšavě se věci interpretují o dost jinak. Lidé tam zdůrazňují, že návratnost západních investic tady byla obrovská a že sumy, které si odtud západní investoři stahují, výrazně převyšují částky, které sem z Evropské unie přišly. Ve skutečnosti, když se podíváme na čísla, mají ti Češi a Poláci pravdu. Po kolapsu komunismu se postupně západní investoři (především Němci) stali majiteli významné části kapitálu v postkomunistické Evropě. Když vezmeme celkový objem fixního kapitálu (včetně budov), patří jim čtvrtina“, napsal v lednu letošního roku na svůj blog známý francouzský ekonom Thomas Piketty, který se zabývá otázkami příjmové nerovnosti. Jako nejvíce poražený stát z tohoto srovnání vychází jednoznačně Česká republika.

Piketty přitom cituje data svého spolupracovníka Filipa Novokmeta. Výstižné je srovnání, kolik peněz ze střední Evropy v letech 2010 až 2016 odešlo na dividendách, tedy rozděleném zisku. A kolik sem naopak přišlo na evropských dotacích. Podle oficiálních statistik Euro státu bylo z České republiky od roku 2010 do roku 2016 na dividendách „odkloněno“ 7,6 procenta HDP. "V absolutních číslech to znamená, že z naší země za tu dobu odešlo 2 252 miliard korun, zatímco ve formě evropských dotací se nám za stejnou dobu „vrátilo“ 1,9 procenta HDP. To dělá 563 miliard korun. Česká republika je tedy v minusu 1 689 miliard korun za sedm let. Roční minus dosahuje 241 miliard korun. V přepočtu na výkon ekonomiky to dělá minus 5,7 procenta HDP," jak uvedla analytička Lenka Zlámalová v březnu na serveru Echo24.cz v článku Z Česka se stal krmelec Evropy, kde rovněž označuje Česko za nejvíce poražený stát pokud jde o poměr přílivu euro dotací a odlivu dividend.

„Evropa bude muset překonat mnohé výzvy. Tou hlavní je obecný přesun celého světa směrem k příjmové nerovnosti. Evropa své občany neuklidní vysvětlením, že jsou na tom lépe než ve Spojených státech nebo v Brazílii. Nerovnost roste ve všech zemích a je podpořena fiskální soutěživostí, která odměňuje ty nejmobilnější. Evropa jen přikládá pod kotel. Nebezpečí kulturního izolacionismu a hledání obětního beránka může být s úspěchem odvráceno pouze tehdy, pokud dokážeme dělnické třídě a mladším generacím nabídnout skutečné strategie ke snížení nerovnosti a k investování do budoucnosti,“ píše dále Piketty.

Kde se berou noví udavači?

Ludovine de La Rochere - Důsledky uzákonění homosexuálních manželství ve Francii

VTIP TÝDNE

Exkrement od krávy=kravinec
Exkrement od kobyly=kobylinec
Exkrement od lidu= LIDOVEC

TRAGICKÁ SITUACE PŘÍRODY NAŠÍ ZEMĚ

Autor: Štěpán Neuwirth, země Moravskoslezská

Přátelé, včera jsme se radili, jak co nejlépe napsat požadavky pro zlepšení stavu našeho životního prostředí. Že se naše příroda a krajina dostává do stále horšího stavu, jsme upozorňovali čtvrt století, někteří z nás půl století.
Co se za tu už historickou dobu stalo? Kromě ovzduší nenastala žádná zásadní náprava v ničení základních složek životního prostředí. Stačil jeden suchý rok a je to očividné. Dynamická rovnováha v krajině se hroutí. Ať to jsou lesy, vody, nebo půda, celá krajina a příroda jsou těžce zasaženy.
Všichni lidé, kteří s krajinou žijí, jsou frustrováni tím, že jakkoliv se snaží krajinu bránit, vždy vítězí zlo a neprávo. Vždy se prosadí na první místo maximalizace zisku a osobní nebo mocenské zájmy nemnohých nad zdravým rozumem. Ke škodě všech živých tvorů, tedy i lidí.
Spisovatel, publicista a dlouholetý myslivec a rybář, pan Štěpán Neuwirth, se snaží bránit naši krajinu a přírodu v Moravskoslezském kraji půl století. Přečtěte si, co nyní napsal.


05.04.2019/ » více

Čaputová presidentkou

Přišlo e-mailem

Ono to ale není taková sranda jak to vypadá, ve skutečnosti je to naopak smutná ukázka toho co se může stát, když 60 procent voličů nejde k volbám a dovolí jí bratislavské kavárně aby rozhodovala za ně. Právě zvolení Čaputové je důkaz toho že k volbám je třeba chodit.
Protože jsem nejen právník ale i politolog pokusím se udělat politologickou analýzu, jaký program bude Zuzana Sorošová Čaputová prosazovat:

-přesun Sorosovy univerzity a jeho neziskovek z Maďarska odkud je Orbán vyhání na Slovensko
- uzákonění manželství pro homosexuály a včetně adopce dětí, propagace homosexuality ve školách a médiích
- zavedení cenzury, trestání lidí za jejich politické názory pokud jsou proti imigraci, proti islámu, proti homosexualitě a podobně
- podpora všech možných sexuálních úchylů, boj za práva transvestitů, transsexuálů výhledově možná i pedofilů
- prosazování zájmů mezinárodního velkokapitálu na úkor slovenských drobných podnikatelů a zaměstnanců
- zákony omezující držení zbraní řadovými občany, zatím snad kromě myslivců
- prosazování požadavků feministek, kvóty na počet žen ve všech úřadech státní správy
- vysoké státní podpory pro Cikány a pro neziskovky zabývajících se takzvanou integraci Romů
- tolerance drog ze strany policie a soudů, propagace drog v médiích
- ve školství inkluze, falšování výuky dějepisu, výchova dětí ke kosmopolitismu a jejich odnárodňování
- co největší zapojení Slovenska do Evropské unie. do jejího tvrdého jádra a bezpodmínečné plnění všech příkazů z Bruselu
- co největší integrace Slovenska do NATO zřízení amerických vojenských základen na Slovensko
- co největší příliv přistěhovalců, rychlé udělování povolení k pobytu i občanství
- stavba mešit a silná propagace islámu v televizi a dalších médiích


Netvrdím, že se Čaputové toto podaří prosadit, naštěstí prezident nemá na Slovensku tak velkou moc, je to podobné jako u nás, ale velmi pravděpodobně toto vše bude prosazovat a pokud se jí to povede, do 10 let budou na předměstí Bratislavy no go zóny kam se žádný Slovák neodváží vkročit a mladí nezaměstnaní muslimové budou na ulici přepadávat lidi znásilňovat ženy a každou noc bude řada lidí pobodaná nožem a budou hořet auta. Slováci se mají na co těšit.

PRYČ Z EVROPSKÉ UNIE

Německem koluje přísloví: Kdo tě nezabije, ten tě znásilní!

KVĚTINY PRO MUČEDNICI

I našemu národu se nevyhýbají rituální vraždy. Ta dobře zdokumentovaná rituální vražda se stala právě před 120. lety v městečku Polná na Vysočině.
Při té příležitosti NSJ spolu s jinými zástupci spolků a politických stran pořádá na hřbitově v Polné malou vzpomínkovou tryznu u hrobu katolické mučednice a panny, rituálně zavražděné Židem Hilsnerem, ANEŽKY HRŮZOVÉ. Sraz v Polné před hřbitovem v 11.00 v sobotu 30. března. Veřejnost zveme k hojné účasti.

L. Malý, www.narodnisjednoceni.cz

PANNA A MUČEDNICE

Podle dobových pramenů zpracoval L. Malý

Připomeňme si dávno zasutou tragickou událost, vzpomínku, jež v srdcích každého upřímného Čecha, vlastence, a tím více pak českých katolíků, by měla být stále živá. Oč vlastně jde? Koncem devadesátých let devatenáctého století tehdejší českou společnost vyděsila série vražd, jež se odehrávaly na Kolínsku a české Vysočině a které měly cosi společného: oběti byly mladé dívky a jejich nalezené mrtvoly byly bezkrevné. Tehdejší český poslanec Schneider v rakouské Říšské radě dne 10.listopadu 1899, podal tuto zprávu:

„V okrese Čáslav se stala nikdy neobjasněná vražda pro krev. Roku 1894 z domu Žida Brettera v Kolíně „zmizela“ nežidovská služebná. Po zhruba měsíci se při pravém břehu Labe nalezla její mrtvola. Nebyla nafouklá, přestože měla údajně ležet už čtyři týdny ve vodě. Všechny známky ukazovaly, že tělo bylo vhozeno do vody již zcela bezkrevné.

„O čtyři roky později,“ –
pokračuje ve své zprávě posl. Schneider – „17. července 1898, byla zavražděna 23letá, M a r i e K l í m o v á, dcera chalupníka Františka Klímy z Velké Věžnice u Polné. Mrtvola se však našla až 27. října 1898, což silně ztížilo vyšetřování, a zvláště stíhání vrahů.
Marie Klímová se v neděli 17. července zúčastnila výletu do panského lesa zvaného Mršník a od té doby jako by se do země propadla. 27. října 1898 panský hajný František Chalupa v lese Mršníku, vzdáleném necelé půl hodiny od Polné, nalezl zetlelé tělo, o němž bylo později soudní komisí zjištěno, že patří ženské osobě. Hlava byla úplně oddělena od trupu a ležela od něho ve vzdálenosti asi 10 cm. Paže byly roztažené a nohy násilně vytažené do výšky.“
- Později uvidíme, že tyto okolnosti mají nesmírný význam i pro projednávání dalšího případu!

30.03.2019/ » více

Proč ty šmejdy nezruší, jako v Rusku či v Maďarsku?

Praha25.03.2019

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zjistil, že stát poskytoval dotace nestátním neziskovým organizacím bez příslušné analýzy a že řádně nekontroluje plnění cílů. Kromě toho kontroloři odhalili miliardové rozdíly v evidované výši přidělených dotací. Úřad to uvedl na svých stránkách.

NKÚ prověřoval dotace rozdělené neziskovým organizacím v letech 2016 a 2017. Dotace jim přidělil Úřad vlády ČR a také ministerstva pro místní rozvoj, vnitra, životního prostředí a zemědělství. Dotace za toto období dosahovaly 26,6 miliard korun a rozdělovaly se v souladu se strategií vlády na období 2015 až 2020. Tato strategie však vznikla bez předchozí analýzy potřeb společnosti.
V kontrolovaném období bylo navíc v Radě vlády pro nestátní neziskové organizace více zástupců neziskového sektoru než zástupců státu. Zástupci z neziskovek tak podle NKÚ mohli mít rozhodující vliv na obsah strategických materiálů. Kromě toho bylo zjištěno, že Úřad vlády průběžně nekontroluje plnění strategických cílů. Vše bude vyhodnoceno až v roce 2021 po skončení strategie.
Kontrolory rovněž překvapil i výrazný rozdíl v informacích o tom, kolik peněz na dotacích poskytl stát v letech 2015 a 2016 neziskovým organizacím. Výše částek mezi evidencí Úřadu vlády a informacemi z rozpočtového informačního systému se lišily až o 3,51 miliardy korun, zjistil NKÚ.
Navíc kromě Úřadu vlády, a částečně ministerstva vnitra, spolu jednotlivé resorty při vyhodnocování žádostí nespolupracovaly. Nemohou proto zjistit, zda neziskové organizace nežádají o podporu na stejný projekt u více resortů najednou nebo jestli se podařilo dodržet maximální hranici dotace 70 %.
Deset ze sedmnácti kontrolovaných příjemců pak podle zjištění porušilo podmínky dotace. Šlo například o nedodržení rozpočtu projektu či o to, že nebyly provedeny aktivity, na které byly dotace vyčleněny.
Podle Českého statistického úřadu působilo v Česku na začátku roku 2016 téměř 121 tisíc nestátních neziskových organizací

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201903259502878-nku-si-posvitil-na-dotace-neziskovkam-nedodrzovani-podminek-a-miliardove-nesrovnalosti/

KONEČNĚ PRAVDA!

Vysoký ukrajinský zpravodajský činovník: To Ukrajina ukončila let MH 17

Vysoký pracovník Ukrajinské bezpečnostní služby (SBU) Vasilij Pozorov, který se v nedávných dnech uchýlil do Ruska, učinil dnes, to je 26. března, směrem k mezinárodním médiím prohlášení o tom, že to byla Ukrajina, která s cílem rozpoutat etnickou genocidu na Donbase zastavila 17. července 2014 let MH 17 Malasijských aerolinií na trase z Amsterodamu do Kuala Lumpur.

https://www.fort-russ.com/2019/03/breaking-ukrainian-security-boss-admits-ukraine-shot-down-mh-17-planned-ethnic-genocide-in-donbass/

Se snahou vyvolat propagační útok proti Rusku zavraždila Ukrajina 298 cestujících a posádku letadla Malasijských aerolinií. A špína, reprezentována západními médií a vládami, až do dnešního dne zadržovala tuto pravdu ve prospěch washingtonské protiruské propagandy.

Biskup Schneider hovoří k dnešku

Německo

Nový zákon zakazující dětská manželství byl prohlášen za protiústavní. Islamizace Německa probíhá stále větším tempem.
Rozhodnutí, které prakticky otevírá v Německu dveře legalizaci dětských sňatků uzavřených podle práva šaría, je jedním z rostoucího počtu případů, kdy německé soudy – ať vědomě či nevědomě - podporují vytvoření paralelního islámského právního systému v zemi.

"Německo nemůže být na jedné straně na mezinárodní scéně PROTI dětským sňatkům a na druhé straně v naší vlastní zemi být PRO takové sňatky. V tomto případě nemůžeme dělat v zájmu dítěte kompromisy. (...) Jedná se o ochranu dětí a nezletilých, která je zakotvena v Ústavě!" - bavorský zákonodárce Winfried Bausback, který pracoval na návrhu zákona proti dětským sňatkům.

"Měli bychom zvážit ještě jednu věc: rozhodnutí soudu jsou činěna 'jménem lidu'. Lidé v naší zemi se prostřednictvím svých zástupců v Bundestagu jasně vyjádřili, že už nechtějí nadále uznávat dětské sňatky." - komentátor Andreas von Delhaes-Guenther.

Spolkový soudní dvůr (Bundesgerichtshof), nejvyšší soud v Německu, vydal rozhodnutí, že nový zákon, který zakazuje dětské sňatky, může být protiústavní, protože všechna manželství, včetně sňatků uzavřených podle práva šaría, jsou chráněna Ústavou.

Přiznání jednoho z koryfejů zločinců století

Šokující rozhovor expremiéra Jana Stráského v Hospodářských novinách.

“Musela se uměle vytvořit vrstva bohatých, aby se rozjelo tržní hospodářství. Bez toho to prostě nešlo. To dnes již ví každé malé dítě. Bohužel, ne každý mohl být ten vyvolený. Nešlo přeci udělat, aby byli bohatí všichni. Kdyby se to rozdělilo mezi všechny, což by byl zase jen socialistický model, nevznikli by kapitalisté, protože by zase každý nebyl až tolik bohatý. Musela se vytvořit třída bohatých, středního stavu a třída chudých. Tak jako v každé demokratické tržní společnosti. Takže to nešlo udělat jinak. Je tudíž nanejvýš logické, že vrstva bohatých se musela rekrutovat nějak. A tak se to vymyslelo tak, že to byli ti šikovní z okruhu známých a přátel tehdejší vlády ODS, ODA a OH. Kdo jiný? Ano, dá se tomu říci krádež za bílého dne. Ale chtěl bych vidět někoho, kdo by vymyslel jakýkoliv rychlejší a spravedlivější systém, podle kterého by vznikla vrstva bohatých, kteří by v ČR vlastnili majetek. Je téměř jistý předpoklad, že kdyby majetek či peníze dostala nějaká tupá socka se základním vzděláním anebo vyučená, tak jej spíše prochlastá a prohraje na hracích automatech, nežli investuje a bude dále rozšiřovat.“

Šokující rozhovor expremiéra Jana Stráského v Hospodářských novinách z osmého března ponechala téměř všechna média, a poněkud samozřejmě i celá politická scéna, bez povšimnutí. Jeho význam je přitom historický. Jeden z nejbližších spolupracovníků Václava Klause konečně přiznal, že Klausova ideologicky navoněná "ekonomická reforma" byla ve skutečnosti cílevědomě prováděným rozkradením českého hospodářství.

Kuponovou privatizaci Jan Stráský popisuje jako cestu k urychlení zbohatnutí některých, tak aby si mohli další rozprodávaný státní majetek koupit. "A pokud jde o to kradení: ano, jedna cesta, jak nechat lidi zbohatnout, je nechat je krást. A cesty, "jak lidi nechat zbohatnout, jsme hledali". Jan Stráský tak v rozhovoru nevědomky přesně popisuje těžko pochopitelnou nevzdělanost, chtivost moci, totální nezodpovědnost a ideologickou slepotu, s jakou se k odstátnění vlastnictví v tomto "mozkovém trustu ODS" přistupovalo. Jan Stráský to, při vší shovívavosti, poněkud opožděně, plně potvrzuje: "To tak bylo, a dokonce bych musel říct, že to tak bylo vědomě. My jsme si to spočítali, že není jiná cesta než do toho zatáhnout banky, aby našim lidem půjčily, i když to někdo zaplatí a jiný ne. A nezaplatilo se toho hodně, odepisovaly se stovky miliard". Byly to pro ty správné lidi dobré časy. Všimli jste si toho krásného termínu "našim lidem"? Kdopak je vybíral?

Autor si neodpustí připomenout vlastní citát už z roku 1996: "Klaus se stal symbolem české přikrčenosti, která svobodu využila k otevření úst, namísto narovnání ramen".

Ministr vnitra a vyhrožování národu

Autor: JUDr. Norbert Naxera

Nechápu, na jakém právním základě může Hamáček vyhrožovat občanům trestním stíháním, za schvalování atentátu na říšského protektora, tedy vlastně střelby na Novém Zélandu , žádný takový trestný čin v českém právním řádu neexistuje, podívejme se na příslušné paragrafy zákona č. 40/2009 trestního zákoníku (dále jen tr.z) § 365 tr.z. Schvalování trestného činu
(1) Kdo veřejně schvaluje spáchaný z l o č i n nebo kdo veřejně vychvaluje pro zločin jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
Zločin, je podle § 14 tr.z t r e s t n ý č i n, za který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí převyšující pět let.
Trestný čin je podle § 13 tr.z. protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.
Podle § 4 tr.z. Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán na jejím území.
Jsou zde výjimky, například když spácháte trestný čin v cizině mimo EU, a chytnou Vás až po návratu do ČR, budou Vás soudit tady, protože vydání českého občana k trestnímu stíhání mimo EU není možné.

Zde však nebyl pachatelem ani žádnou z obětí žádný český občan,
tedy nelze ani teoreticky považovat střelbu v mešitě na Novém Zélandu za trestný čin podle českého právního řádu, proto nelze uplatnit ani § 365 o schvalování trestného činu.
Na druhou stranu by možná šlo uplatnit tento speciální paragraf o terorismu:
§ 312e tr.z. Podpora a propagace terorismu.
(1) Kdo veřejně podněcuje ke spáchání teroristického trestného činu, nebo kdo veřejně schvaluje spáchaný teroristický trestný čin nebo pro něj veřejně vychvaluje jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.
Zbývá definovat co je terorismus, ten je definován v § 311 tr.z. , podle něhož se teroristického útoku dopustí ten, kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu České republiky nebo mezinárodní organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla, spáchá různé, v tomto paragrafu vyjmenované činy.
Tedy i zde se mluví o České republice a nikoliv Novém Zélandu. Trestně stíhat kohokoliv za to že schvaluje terorismus v cizině nebo vychvaluje jeho pachatele, by bylo protiprávní. To ale neznamená, že by to policie na pokyn samotného ministra vnitra nemohla udělat. V každém případě je v "demokratickém právním státě" nepřijatelné, aby ministr vnitra dával policii pokyny, aby vykládala zákony takto rozšiřujícím způsobem v rozporu s jejich textem. Neříkám, že je správné schvalovat vraždění, ať už je vrahem nebo obětí kdokoliv, ale ne vše, co je nemorální je trestné. A ministr vnitra, který by především měl dbát na to, aby státní orgány dodržovaly zákony, s tím má problémy.

Já osobně atentát rozhodně neschvaluji, považuji to za zinscenovanou akci tajných služeb, která má vládě Nového Zélandu, kde je premiérka ultralevicová feministka židovského původu, záminku k zákazu držení zbraní obyčejnými občany. Proč světovým elitám záleží na to, aby občané malého a politicky i ekonomicky bezvýznamného Nového Zélandu nesměli vlastnit zbraně má velice pravděpodobný důvod. Právě Nový Zéland, kvůli své izolovanosti od zbytku světa, příjemnému klimatu a bezpečí má sloužit světovým elitám, tedy vysoce postaveným sionistům, zednářům, iluminátům apod. jako útočiště pro případy že by začala třetí světová válka, nebo že by v USA a Západní Evropě vypukly revoluce, občanské války a podobně. Proto potřebují, aby Novozélanďané neměli zbraně a nemohli je nijak ohrozit.

Konzervativní hnutí v Rusku

DÁNSKO

V Dánsku se hroutí právní stát díky tomu, že „nízkofrekvenční džihád“ a gangy migrantů přebírají ulice. Dánská vláda by neměla být překvapena. Ale zdá se, že je. Tisíce incidentů zahrnující uvolněné šrouby kol na vozidlech, velké kameny, traverzy nebo barely s olejem házené z dálničních přejezdů, a tenké ocelové dráty napínané na cyklistických cestách, které mají stínat hlavy nic netušícím cyklistům, rozšiřují mezi Dány rostoucí pocit hrůzy.
Ve většině případů se ukázalo, že pachatelé pocházejí ze zemí MENAP (Střední východ až po Pakistán a severní Afrika). V posledním vývoji toho, co bylo charakterizováno jako masivní nízkofrekvenční džihád“, gangy migrantů a uprchlíků arabského či severoafrického původu nyní náhodně střílí nic netušící lidi v hlavním městě Kodani, čímž ohrožují život místních obyvatel i návštěvníků tohoto oblíbeného turistického města.

Tři lidé byli již zastřeleni a mnoho dalších poraněno díky divokému úsilí migrantů dosáhnout ovládnutí prostoru. Vzhledem k tomu, že útoky jsou zaměřeny zejména na mladé muže – ve snaze minimalizovat počet budoucích obětí – dánská policie nyní varuje všechny muže ve věku 17 až 25 let, aby se vyhnuli veřejným prostorům v Kodani.

Preben Bang Henriksen, mluvčí dánské většinové vládní strany Liberal Venstre je zděšen tak rychlým poklesem bezpečnosti na veřejných prostranstvích ve dříve bezpečném a klidném království: „Neměli jsme taková varování od policie od druhé světové války. Je to naprosto nepřijatelné,“ prohlásil Preben Bang Henriksen. Mluvčí opozičních sociálních demokratů Trine Bramsen v této věci souhlasí s liberální vládou a označila současnou bezpečnostní situaci za „katastrofu“. Po celá desetiletí kritici islámu a muslimské imigrace varovali před nezodpovědnými liberálními politiky, kteří prosazují přijímání migrantů, zejména uprchlíků z islámských zemí. Dánští politici by proto neměli být překvapeni vznikem tohoto zákeřného násilí. Ale předstírají že jsou.
Ve snaze omezit zhoršení bezpečnostní situace a stavu právního státu, dánský parlament souhlasil s tím, že bude na domácím území nasazena armáda. Toto nasazení bude dále omezovat schopnosti Dánska plnit své závazky vůči NATO. A to navzdory tomu, že vláda slíbila americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že zvýší výdaje Dánska na podporu vojenské aliance. A naše média v popředí s ČT tuto "maličkost" jako obvykle zamlčují.

Poznámka k presidentským volbám na Slovensku

Snad už i slepý musí vidět, že ta médii vychvalovaná a profláknutými politiky neustále zmiňovaná liberální demokracie je dávno pohřbená. Pohřbili ji samotní politici a jejich liberální strany.

V současnosti už nezáleží na volbách do Parlamentu, volby jsou k ničemu; nezáleží na mínění lidu, ani rozložení politických stran; pro sionisty a jejich kamarilu v jednotlivých evropských zemích záleží na výběru jednotlivých lidí, jež označí za elitu, lépe řečeno takzvanou elitu národa, a tyto lidi dosadí na vrchol moci. A světe div se – národ jim to zobe z ruky…! A kdo se dostane na vrchol této tzv. elity? Člověk, kterého si sionisté a jejich agenti - na Slovensku skrze velvyslanectví USA – vyberou, který bude sloužit jejich geopolitickým plánům. A takovým člověkem na Slovensku je liberálka Čaputová.

Sionistům v USA a jejich nohsledům v Evropě jde především o to rozvrátit Vyšegradskou čtyřku, vrazit klín mezi Polsko a Maďarsko, dva státy, jejichž vlády jsou rozhodnuty bojovat proti sionistickým plánům zničit jejich národy. A tahle salámová taktika se sionistům podařila, Slovensko jako obětovaný beránek sklopilo hlavu a nechalo si nasadit obojek. V Parlamentu bude následovat přijetí zákonů na ochranu LBGT, všech forem homosexualismu, krádeže dětí rodinám, potratová politika bude maximálně liberální atd. atd., prostě všechna ta špína, kterou vidíme na Západě, se pozvolna bude usazovat na Slovensku. A nejen to, Američané tam budou chtít mít pro své vojsko základny a zcela jistě i základny pro své atomové rakety.

A nemylte se, mí slovenští přátelé: Jakmile tato osoba, která slouží sionismu je na vrcholu pyramidy moci, tak tuto moc udrží za jakoukoliv cenu. Demonstrace, jež budete zcela jistě proti jejich vládě konat, nic nepomohou, ani volby do Parlamentu nic nepomohou. Nitranský katolický biskup Vás varoval, a kde ta Vaše horoucí katolická víra v Boha? Andrej Hlinka se musí obracet v hrobě …

L. Malý

PROTEKTORAT BÖHMEN und MÄHREN

Před 80. lety na našem území vznikl státní útvar, jehož vznik si právě dnes připomínáme. Uvádím úryvek z mé knížky Soužití Čechů s Němci.L.Malý

Protektorát je velmi složité období, jehož látka překračuje rámec našeho tématu. Je ale třeba se zmínit, že naši tehdejší „spojenci“, kteří se v Mnichově dušovali, že nám budou garantovat naše nové po Mnichově zřízené hranice, totálně zklamali. Když nás nacisté v březnu 1938 okupovali, zmohli se jen na verbální protest. Samozřejmě, vyzbrojili Hitlera a povolili mu přeorganizovat střední Evropu, což už bylo patrné z konference z Janova z roku 1922.

Nacisté svým násilnickým jednáním zadupali do země nadějný vývoj českého národa, žijícího vedle a spolu s německým národem, avšak samostatně a suverénně. V Praze se během II. republiky vážně uvažovalo o radikální změně zahraniční politiky a rovněž i změně vnitřního uspořádání. Bylo navýsost zjevné, že politický útvar, jemuž se říká demokracie totálně selhal; v úvahu přicházela instalace italského či španělského politického systému. Bohužel se tak nestalo. Bohužel pro národ, protože dvakrát během několika měsíců zažil šok, a to takový, že jeho následky na charakteru národa jsou dodnes znát.

Aspoň jednou větou je třeba se zmínit, že se nacisté na našem území chovali – oproti jiným jimi okupovaným národům – velice korektně, a v nejtěžších chvílích českého národa – jako byla heydrichiáda –, jejich reakce byla úměrná válečné situaci. Tím nechci umenšovat nacistické zločiny na území Protektorátu! Ostatně Němci na nás pohlíželi jako na národ, jež se dá „přenárodnit“ (Umvölkung), čili, jak se sama nejvyšší místa nacistické hierarchie vyjadřovala: Bude trvat sto let a Češi se stanou Němci. Kromě historických a geopolitických reálií je k takové úvaze vedly tehdejší socio-rasové průzkumy, jež dokázaly, že Češi mají až 40% německé krve. Čili žádný exodus Čechů do Patagonie nebo na Sibiř by se nekonal, jak nás strašila a stále straší současná česká historiografie.

SVÁTEK SLOVENSKÉHO NÁRODA

80 let od založení prvního svobodného Slovenského státu na čele s presidentem Mons. JOZEFEM TISEM.


PRESSTITUTI

John Swinton, bývalý personální šéf novin New York Times, při projevu v rámci přípitku v New York Press Club mimo jiné řekl:

"V současné době neexistuje taková věc, jako je nezávislý tisk. Víte to stejně dobře, jako já. Není mezi vámi ani jeden novinář, který by se odvážil upřímně vyjádřit svůj vlastní názor. Víte předem, že kdyby to udělal, nikdy by se to neobjevilo v tisku. Jsem týdně placen za to, že své upřímné mínění nezveřejňuji v novinách, pro něž pracuji. Vy ostatní jste placeni za stejnou věc a kdo z vás by byl tak pošetilý, aby napsal svůj upřímný názor, brzy by se ocitl na ulici a hledal by si jiné zaměstnání. Kdybych dovolil, aby se v jednom čísle mých novin objevil můj poctivý názor, do dvaceti čtyř hodin bych přišel o místo. Prací žurnalistů je zabíjet pravdu; bezostyšně lhát; překrucovat pravdu; hanobit; plazit se u nohou mamonu a prodávat svou vlast a rasu za svůj denní chléb. Vy i já víme, že věřit v nezávislost tisku je bláznovství. Jsme nástroji a vazalové bohatých mužů za scénou. Jsme skákající tajtrlíci, oni tahají za drátky a my tancujeme. Naše talenty, naše možnosti a celé naše životy jsou vlastnictvím těchto mužů. Jsme intelektuální prostituti."

Myslím, že to není nutné komentovat. Má to vlastní vypovídající hodnotu.

Chasidé protestují proti vstupu do izraelské armády

VTIP NA NEDĚLI

Uvaděčka upozorňuje v divadle známého:
"Dneska dáváme hru o třech dějstvích od Václava Havla.
Radím Vám, abyste odešel po druhém jednání."
"Proč právě po druhém jednání?"
"Protože po prvním je u šatny ohromný nával!"

Herečka Silvana Heißenberg píše Merkelové

V lednu byl Silvaně Heissenberg uzavřen účet na Faceabooku díky zákonu Heiki Maase, který zároveň vstoupil v platnost. Silvana Heissenbergová je německé herečka. V Německu to pomalu vře. Jmenovaná umístila na Facebookové stránce Merklové následující článek:

Jste největší kriminálnice a nejvíce opovrhovaná spolková kancléřka, kterou musí německý národ trpět. Importovala jste záměrně a protiprávně do naší země teror, válku a smrt prostřednictvím ilegálních azylantských příživníků, statisíců žoldáku, teroristů IS a dalších těžkých zločinců. Dle čl. 16 ústavy nemá v Německu nikdo nárok na azyl, kdo přichází z třetí bezpečné země, takže všichni Vaši hosté jsou v Německu ilegálně. Porušila jste také protiprávně a svévolně Schengenskou a Dublinskou smlouvu.
Při převzetí úřadu jste přísahala “Odvrátím od německého národa veškeré škody“, ale denně konáte pravý opak. Nemáte za úkol se starat o potřeby „všech občanů“, ale pouze o BLAHO NĚMECKÉHO LIDU, jenom to bylo Vaším úkolem; nejste nic jiného než zaměstnankyně NĚMECKÉHO NÁRODA, neboť veškerá moc pochází z lidu, nikoliv od Vás.
Vy jste se vůbec nestarala o potřeby Němců. Záměrně jste rozdělila národ a proti sobě poštvala a zničila celé rodiny.
Nám Němcům se daří jako nikdy?
Kvůli Vaším ilegálním hostům musí být veřejné podniky masívně chráněny oplocením a policií se samopaly. Vaši hosté páchají denně násilné zločiny. Nyní jsou nutné ochranné zóny pro ženy, které se musí skrývat, aby se nestávaly oběťmi sexuálních přepadení od VAŠICH NADRŽENÝCH HOSTŮ, kteří nemají žádné zábrany.
Chudoba starých lidí a dětí nebyla nikdy tak velká. Skoro jeden milion Němců žije na ulici. Pomoc těmto lidem bylo Vaším úkolem, a ne zaplavit Evropu kulturně odlišnými invazory a péči o ně hradit z našich těžce vydělaných daní.
Požadujete respekt?
Vaši povětšině kriminální invazoři, kteří v Německu znásilňují a vraždí, jsou ještě jako oběti chráněni před „štvanicí zprava“. Pokud požadujete respekt a máte ještě svědomí, měla byste se za své trestné činy zodpovídat před soudem. Pokud justice neprosadí zákon, postará se o to lid, neboť veškerá moc pochází výhradně z lidu a Německý lid je Vaším šéfem! Vy nejste nikdo. Ještě žádný spolkový kancléř SRN nezpůsobil svévolně Německému lidu tolik škody a utrpení a nebyl tak nenáviděn jako Vy, což musíte zřetelně cítit na každé předvolební akci.
Přeji si jediné, abyste v roce 2019 Vy a Vaši nohsledi byli postaveni před řádný soud a skončili na doživotí ve vězení. Taková velezrada na vládnoucím národě se ještě nikdy v SRN nekonala.
Placení pokrytečtí komentátoři, kteří vám líbají konečník a kteří nejsou schopni řádně a jasně myslet si mohou uspořit podbízivé chvalozpěvy, neboť takovéto osoby nikdo nebere vážně.
Hluboce Vámi opovrhuji a přeji Vám spravedlivý trest.
Silvana Heißenberg


Především důchodcům, ale nejen jim

Konečně někdo iniciuje to, co cítím, že by jsme my, jako důchodci, měli začít organizovat navýšení dosavadních starobních důchodů. Spoléhání na ty politické strany, které jsou „u vesla“ 20 a více let a řídily ekonomiku státu a související sociální politiku systémem od 10 k 5, spěje k hrobu naší státnosti a prosperity (viz. hlasování v parlamentu k navýšení důchodů), kdy poslanci z TOP 09 jako Laudát, Gazdík a další, byli jednoznačně proti jejich navýšení (!), přitom navýšení svých platů o 8 tisíc Kč schválili bez mrknutí oka jednomyslně!
Proto také apeluji na Vás, vrstevníky, podpořte tuto iniciativu třeba přeposíláním všem Vaším známým. Ale nejen důchodcům, protože sice naši mladí naše problémy nechápou, nebo snad ani nechtějí pochopit… Viz. Mádl a Issová: "Přemluv bábu.....před volbami". Avšak měli by mít tyto informace, aby o nich alespoň přemýšleli, protože časem pochopí.

SPĚCHÁ - VŠEM DŮCHODCŮM

Jsou nás 3 miliony důchodců, které by mohly rozhodnout volby. Proč to nezkusit? V každých příštích volbách volme jen stranu, která slíbí, že:
- Bude odpovědně a nekompromisně postupovat v řešení imigračního procesu (ne „kam vítr, tam plášť“ a bude brát vážně názory občanů),

- Okamžitě "zrekonstruuje" Českou televizi, buďto zrušením našich poplatků a výměnou 80% pracovníků, pokud je to neprůchodné, pak zrušit ČT zcela! Na našem území působí mnohé televizní společnosti, které i bez dotací (sedm miliard Kč ročně) umí pracovat nezávisle.

- Okamžitě začne řešit a urychleně dořeší otázku Cikánů v naší zemi! To není nic nemožného, jen se musí legislativně i právním chováním obecních i městských úřadů zabezpečit, aby stát tyto nepřizpůsobivé spoluobčany a jejich životní podmínky konečně začal posuzovat zcela rovnocenně, jako u ostatních (bílých) občanů - daňových poplatníků,

07.03.2019/ » více

VTIP TÝDNE

Přišel Ivan za Icikem, že by potřeboval do jara půjčit rubl.
„Ano,“ souhlasil Icik, „ale na jaře vrátíš dva.“
Ivan souhlasil.
„A co mi dáš do zástavy?“ pokračoval Icik.
„Tady jsem ti přinesl topůrko,“ odpověděl Ivan.
Icik vzal topůrko, dal Ivanovi rubl, a ten už se hrnul do dveří.
„Počkej, Ivane,“ zastavil ho Icik, „dva ruble, co mi máš dát na jaře, to je dost peněz!“
„To ano,“ souhlasil Ivan.
„Nechtěl bys mi polovinu toho dluhu splatit hned?“
„To možná není tak úplně špatný nápad,“ kalkuloval Ivan. Dal Icikovi rubl, odchází a medituje: Rubl nemám, topůrko nemám, další rubl ještě dlužím… a přitom se zdá, že je všechno v pořádku.

Muhamed Ali proti rasovému míšení

DOPIS PRESIDENTU MADUROVI

Otevřený dopis zástupců občanských iniciativ v České republice presidentu Bolívarovské republiky Venezuely Nicolásu Madurovi

President Nicolas Maduro
Final Avenida Urdaneta
Esq. De Bolero, Palacio de Miraflores
Caracas, Distrito Capital
Venezuela

Vážený pane presidente,
My níže podepsaní zástupci občanských iniciativ a opozičních politických stran v České republice hluboce nesouhlasíme s tím, že vláda a president České republiky uznali za „prozatímního prezidenta“ Venezuely samozvance a pučistu Guaidóa. Především zdůrazňujeme, že česká vláda ani prezident nemají právo vydávat taková prohlášení, protože se jedná o nepřípustné vměšování do vnitřních záležitostí cizího státu, a to je v rozporu se zásadami diplomacie a mezinárodního práva, která se Česká republika zavázala dodržovat. Tento krok považujeme za smutný důkaz toho, že Česká republika nemá vlastní zahraniční politiku a že tedy není zcela suverénním státem, neboť česká zahraniční politika je řízena velvyslanectvím USA. Zdůrazňujeme, že o tom, kdo je presidentem Venezuely, musí rozhodovat Venezuelský lid a cizí státy, včetně ČR, nemají žádnou legitimitu do této věci zasahovat. Nepochybujeme o tom, že Venezuelský lid si svobodně a demokraticky zvolil jako svého presidenta Vás a vaše zvolení plně respektujeme a jsme silně rozhořčeni, že česká vláda a president svobodnou vůli Venezuelského lidu nerespektují a svoji podporou samozvaného „presidenta“ zasahují do vnitřních záležitostí Venezuely.

Česká republika není suverénním státem, ale je ovládána USA, Německem a dalšími západními mocnostmi. Národní majetek byl v uplynulých desetiletích rozkraden nebo prodán západním firmám za zlomek skutečné hodnoty. Dnes český průmysl i přírodní zdroje, banky a hlavní finanční a obchodní korporace patří cizincům a peníze jsou vyváženy do ciziny. Česká ekonomika připomíná ekonomiku kolonie, nikoliv samostatného státu. I to je důvod, proč česká vláda podporuje opozici ve Venezuele. Nepochybujeme o tom, že konečným cílem venezuelské opozice je, aby Venezuela dopadla stejně, zejména aby zdroje ropy a dalších nerostných surovin byly ukradeny Venezuelskému lidu a prodány zahraničním korporacím. Věříme, že Venezuelský lid toto nedovolí a že Venezuela si pod Vaším vedením udrží suverenitu. Vážíme si toho, co jste pro Venezuelu udělali Vy a Váš předchůdce, president Hugo Chavéz a ujišťujeme Vás, že na rozdíl od postoje českých politiků všichni čeští občané, kteří podporují svobodu a demokracii, jsou na straně Vás a Venezuelského lidu.

pplk. MUDr. Marek Obrtel, velitel Národní domobrany
pplk.v.v. Ing. Ivan Kratochvíl, velitel Československých vojáků v záloze
Adam B. Bartoš, předseda politické strany Národní demokracie
Slávek Popelka, mluvčí Holešovské výzvy
Věra Řezníčková, předsedkyně Československého sněmu
Jiří Černohorský, předseda hnutí Čest, svoboda respekt
Roman Sláma, předseda politické strany SPR-RSČMS
Mgr. Ladislav Malý, předseda politické strany Národní sjednocení
Milan Rokytka, šéfredaktor týdeníku občanské právo
Ing. Oldřich Lukáš, předseda sdružení Lidé lidem
JUDr. Norbert Naxera, předseda Svazu českých právníků
občanští aktivisté: Ing. Josef Rak, Pavel Opl, Ing. Jan Dlouhý,Miroslav Schötta, Ing. Jiří Pavel Pešek

PADESÁTINY

V těchto dnech se svých padesátin dožívá vůdce politické strany Dělnické sociální spravedlnosti, Mgr. TOMÁŠ VANDAS.

Tomáš se začal politicky angažovat hned po převratu, a sice u Republikánů M. Sládka. Poté, co Sládek stranu Republikánů „prohospodařil“, Tomáš, s úzkým kruhem kamarádů, založil stranu Dělnickou.

Tomáš politickou stranu vydupal takřka ze země, dal jí všechno, co mohl, obětoval se pro ni, jak nejvíc mohl. Důkazem toho je fakt, že Dělnická strana sociální spravedlnosti, ze všech vlasteneckých stran ideologům liberálního kapitalismu nejvíc leží v žaludku. Dělnická strana – která zdaleka není jen pro dělníky -, pod vedením Tomáše je pro všechny slušné lidi a vlastence, nazývá věci pravým jménem, a to je pro politický mainstream neodpustitelné; na politickém nebi DSSS září jako stálice už 15 let: Psi štěkají, ale karavana táhne dál…!

Osobnost Tomáše Vandase je to, čemu angličané říkají selfmademan: Vyučil se, vystudoval průmyslovku, potom už jako předseda strany začal studovat vysokou školu, kterou úspěšně dokončil. Pozvolna se zdokonaloval i jako politický lídr, a nutno říct, že se vypracoval na politika intelektuálně značně převyšující svou členskou základnu. Tomášův rozhled a politická úroveň by strčily do kapsy kdekterého státního politika; vždycky hraje na férovku, rovně, čestně, neboť – jak říká - je to základní devíza politiky.

Za Národní sjednocení přejeme Tomášovi hodně zdraví a na politickém poli úspěch, a rovněž i v soukromém životě. Tomáši, drž se!

Ladislav Malý, redakce NSJ

Pravá mediální gramotnost

Imperativ č. 1 – Informace není určena ke konzumaci, musí se s ní pracovat!

Prvním imperativem PMG je vědomí toho, že chápete, že informace není určena ke konzumaci, ale je potřeba s ní pracovat a zasazovat ji do širšího rámce souvislostí. Když propukne konflikt na Ukrajině, nejde jen o Ukrajinu, je to v něčím zájmu onu krizi vyvolat. Učitelé na školách musejí být schopni dětem vysvětlit, že když někdo nasunuje tanky NATO do Pobaltí, že tím nemusí sledovat bezpečnost ČR, ale zavlečení ČR do válečného konfliktu v blízké době. Práce s informací je naprosto klíčová v dnešní době.

Imperativ č. 2 – Nezajímejte se o jméno pošťáka, zajímejte se o zprávu, kterou vám přinesl!

Pokud si necháváte domů posílat balíčky, funguje to na bázi vlastní zkušenosti, nikoliv podle jména poštovního doručovatele. Přesto ale mnoho lidí se při čtení novin a serverů chová nesmyslně naprosto jinak. Přestanete snad otevírat dveře pošťákovi jenom kvůli tomu, že poslední balíček z Alzy obsahoval zboží, které jste museli reklamovat? To je přece nesmysl. Na jménu pošťáka nezáleží, a platí to i pro psaní článků. Lidé přebírají články ode mně jako od pošťáka a posuzují obsah, jestli je kvalitní, anebo spíš určený k reklamaci. A proč jsem pošťák? Protože zprostředkovávám informace ze světa, přináším je z domova a z ciziny, zabalím je do balíčku v podobě článku a předám je zákazníkovi, který si článek otevře doma.
Čtenář musí článek přečíst, zvážit, musí zasadit informace do širšího rámce a vytvořit si komplexní obraz o probíhajících procesech. A teď si představte, že by se lidé chovali podle toho, jak se jmenuje pošťák. Přišla vám rozbitá žehlička, cinklé nádobí, nefunkční vysavač. Ale byli byste spokojeni, protože znáte jméno pošťáka. To, že vám nosí domů rozbité zboží, to by vám nevadilo. Takové jednání by však nedávalo smysl. Vy také nevíte, kdo poskytuje českým podepsaným novinářům utajené informace z vyšetřovacích spisů (např. kauza Beretta)... 26.02.2019/ » více

Opatření proti krádežím mobilních telefonů

V případě, že ztratíte, nebo Vám někdo odcizí Váš mobilní telefon, můžete proti tomu něco udělat. Vytočíte-li (samozřejmě teď, po odcizení by to šlo dost těžko) na Vašem mobilním telefonu

* # 0 6 #

zobrazí se na displeji 15 místné výrobní číslo Vašeho přístroje ( IMEI). Někam si ho poznačte a v případě ztráty nebo odcizeni Vašeho telefonu, nahlaste toto výrobní číslo Vašemu operátorovi. Ten bude schopen Váš přístroj zablokovat a i po výměně SIM karty bude přístroj nepoužitelný. Pravděpodobně už svůj telefon neuvidíte, ale aspoň si můžete být jisti, že kdokoli Váš telefon má, nemůže ho použít ani dále prodat !
Udělá-li to takto každý majitel mobilního telefonu, nebude důvodu, proč telefony dále krást.

Cikánští baroni

(Na naši webovou adresu přišel následující mail, jehož obsah zde plně uvádíme)

Výsadou demokracie, je skutečná svoboda slova. Každý novinář je podle mého názoru svědomím našeho národa. Dnes, je ale velmi obtížné s otevřeností popisovat témata a problémy, které tuto společnost tíží. Chce to odvahu. Např cikánská problematika se stala uměle chráněným tématem. Nic jiného, než politický kalkul.

Vyhnout se za každou cenu zahraniční kritice, že Česká republika upírá cikánům jejich lidská práva. S „cikánu jsou chudáci a trpitelé společenské averze“. Nikde se nedočtete o střetu zájmů, korupci, nehorázných machinacích cikánských organizací.

Nespornou výhodou je, že cikánské téma není v popředí zájmu. To je klíč jejich úspěchu. Cikánské spolky a sdružení, jsou zcela mimo veřejnou kontrolu. Nikdo jim nevěnuje pozornost. Muzeum romské kultury Brno, sdružení Romodrom, Slovo21, RomanoNet, Romea.cz nejslavnější spolky, které bezpracně vydělávají desítky milionů ročně. Nikoho nezajímá provázanost těchto spolku s Radou vlády pro záležitosti Romů, Agenturou pro sociální začleňování, do které doslova tečou miliardy. Že členové těchto orgánů zasedají v komisích, kde se rozhoduje o dotacích, které si pak svorně doporučují ke schválení a financování. Že by střet zájmů? Možná se to zdá přitažené za vlasy, ale je to tak. Vychytralé cikánské metody fungují a cikánský byznys nevládních organizací vzkvétá. Pro ilustraci částky na jeden rok:
24.02.2019/ » více

MAĎARSKÁ KŘESŤANSKÁ DEMOKRACIE

Postoj křesťana a Bible ke gender ideologii

Autor: + Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Předně otázka: Kdo je člověk a kdo je Bůh?

Člověk je tvor, závislý na svém Tvůrci – Bohu. Je stvořen k Božímu obrazu. Má duchovní podstatu. Ve chvíli smrti začíná rozpad lidského těla v prach. Duch jde před Boží soud, aby vydal počet ze svého života. Pokud člověk odmítal pravdu, ubíjel svědomí a v tom stavu zemřel, je věčně zavržen. Člověk, který bojoval se lží a zlem, hledal a přijal Pravdu, kterou je Ježíš Kristus, bude věčně žít.
Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Bůh nestvořil žádné gender monstrum.
Kdo přijme Krista, platí o něm: „Nežiji už já, žije ve mně Kristus.“ (Gal 2,20) Ďáblova transgenderová ideologie tvrdí, že v těle žije někdo jiný, než komu to tělo patří. Kdo tomu uvěří, platí o něm, že už nežije on, ale žije v něm gender démon. Ježíš tyto nečisté gender démony vyháněl! Nevedl s nimi dialog ani je netoleroval.
Je nepochopitelné, že na křesťanském území byly zavedeny gender zákony. Ještě před nedávnem platila Boží legislativa. Je zakódována do svědomí a Božího řádu. Chránila před invazí démonských sil a satanizací lidské přirozenosti. Herezemi uvnitř církve a otevřením se pohanství v Nostra aetate byly popřeny Boží zákony. Nahradila je gender legislativa, skrze kterou přišli gender démoni. Nastala masová satanizace církve i lidstva. Ovocem je peklo na zemi a peklo po smrti.

Co je záchranné pokání?

1. Odříci se herezí a očistit církev od démonského neopohanství!
2. Musí být zrušena gender legislativa a všechny takzvané antidiskriminační zákony!
3. Musí být zakázána gender ideologie v masmédiích, školství a kultuře!


Papež je povinen odsoudit gender satanizaci církve i lidstva. Je povinen veřejně odsoudit teror, kterým OSN, EU a jiné nadnárodní organizace vnucují genderovou legislativu. Papež musí ukázat na ovoce genderu, kterým je masová sebevražda. Gender teror je nejtěžším zločinem proti lidskosti. Papež ho takto musí veřejně označit.
Současný pseudopapež František nejenže notoricky mlčí, ale naopak, aktivně slovy i gesty prosazuje gender satanizaci. Čeká ho trest masového vraha. Před celým lidstvem dokazuje, že není právoplatným papežem, ale apostatou.
Prvním úkolem právoplatného papeže bude postavit se za ochranu morálních a Božích zákonů. On řekne jasné NE satanské ideologii genderu!

Pasivní Angličané podlehli muslimům

Seznam muslimských úspěchů v Anglii.
Tohle všechno se událo během několika roků od otevření hranic:
Starostové:
LONDÝNA – muslim
BIRMINGHAMU - muslim
LEEDSU – muslim
BLACKBURNU – muslim
SHEFFIELDU – muslim
OXFORDU – muslim
LUTONU – muslim
OLDHAMU – muslim
ROCHDALE – muslim

Následující statistika ukazuje co "dokázaly" 4 milióny muslimů v Anglii, v zemi s 66 milióny obyvatel:
Anglie má 3000 muslimských mešit,
přes 130 islámských soudů Sharia,
přes 50 islámských "Sharia Councils",
mnoho míst a předměstí, kam mohou pouze Muslimové.
78 % muslimských žen nepracuje, pobírají sociální dávky a bydlení mají zdarma,
63 % muslimských mužů nepracuje,
muslimské rodiny mající 6 - 8 dětí budou žít a bydlet zdarma.

Anglický přítel, který mi přeposlal tento e-mail, to takto komentoval:
"Velice, velice smutné, duch Anglie se nemůže bránit ani povstat, neboť je mrtev!"

JE TO KATASTROFA PRO CELOU EVROPU!

Demokracie jako ten nejhorší systém státního zřízení

Muslimská politická strana

Máme politické ambice, řekl v Rozstřelu kandidát na šéfa pražských muslimů

Leonid Kušnarenko je pražský právník a aktivní muslim původem z ukrajinské Oděsy. Pozornosti médií upoutal jako právník bývalého pražského imáma Sámera Shehadeha obviněného z podpory terorismu. Ten na něj také před rokem bezplatně převedl ještě před zatčením svojí firmu. Kušnarenko tvrdí, že spolupráci s ním jako právník již ukončil a zdůraznil, že je zásadním odpůrcem násilí K Islámu Kušnarenko konvertoval před deseti lety. V muslimské komunitě se o něm říká, že má dobré kontakty na ruském velvyslanectví a také často Rusy zastupuje. Dříve ještě na Ukrajině pracoval jako kriminalista a vyšetřoval těžké zločiny i vraždy.

Volby do vedení muslimské obce se konají každé čtyři roky. Muslimové zvolí sedmičlenné vedení, které pak volí imáma. Voleb se účastní pouze velmi úzký okruh lidí. Přestože v Praze jsou stovky muslimů, volit mohou jen ti oficiálně zapsaní jako věřící. Vzhledem k protimuslimským náladám ve společnosti se však většina z nich nechce nikde registrovat.

V Česku je podle pražské muslimské obce asi deset tisíc muslimů, z toho dva tisíce jsou aktivní věřící. Už několik let čeští muslimové usilují o status plnohodnotné náboženské organizace. Pak by mohli jejich duchovní například uzavírat sňatky nebo navštěvovat věřící vězně.

Šaría podle Kušnarenka výslovně uvádí, že má každý muslim dodržovat zákony země, ve které žije. Že je šaría v rozporu se českými zákony, nijak nepociťuje. „Nepovažuji homosexuály za nemocné lidi a feministky mi nevadí. Nejsem duchovní, nejsem imám. Můj osobní názor a mé chování se občas liší od toho, co vyžaduje islám a od názoru mých bratrů. Jestli je to dobře, nebo špatně, to nevím,“ řekl Kušnarenko v Rozstřelu.

Česká muslimská komunita má také politické ambice. Kušnarenko by si přál, aby vznikla politická strana, která by zájmy českých muslimů hájila a komunikovala s veřejností. Také by chtěl otevřít v Česku muslimské školy a školky.

V Rozstřelu se debatovalo také na téma rovnosti mužů a žen. Kušnarenko připustil, že islám je převážně patriarchální náboženství a muž má více odpovědnosti a závazků ohledně ženy, je hlavou rodiny. Žena však není méněcenná a manželky muslimů mají podle něj mnohem více práv, než mají ženy v některých jiných kulturách.

Způsob, jakým islám definuje vztah k ženám, podle Kušnarenka není v ničem chybný a je naopak dobře, že se náboženství dál nevyvíjí. Není třeba ho měnit, přehodnocení některých principů by islámu naopak uškodilo.

Co upekly Německo a Francie

Autor: Mgr. Karel Hlisníkovský, právník odboru, Magistrát města Ostrava

Samozřejmě, hlásná trouba protektorátního režimu v Praze, ČT24, nám, občanům České republiky, "zapomněla" tuto informaci přinést. Na setkání Visegrádské skupiny v Praze předložil Frank-Walter Steinmeir devítistránkový dokument vzniku Evropského superstátu.

Členské státy se vzdají:
1) vlastní armády, vlastních tajných služeb, vlastního zákonodárství, vlastního daňového systému, vlastní měny
2) kontroly nad státní hranicí včetně systému a procedury vpouštění a relokace migrantů
3) vytvoření společného vízového systému, společnou zahraniční politiku transformace NATO

V preambuli textu vlády Francie a Německa oznamují:
"Naše státy sdílejí společné předurčení a společný žebříček hodnot, které dávají předpoklad ještě hlubšímu sjednocení našeho obyvatelstva. Budeme tedy usilovat o politickou unii v Evropě a zveme další Evropany k připojení k projektu."
* Vznikne společná armáda „European Security Compact” na principu „ohrožení jednoho státu/ohrožení všech států
* Rozvědka a kontrarozvědka bude podřízena jednomu centru* Bude zvětšena pravomoc „Evropského veřejného žalobce“ a vznikne jednotný trestní zákon
* Národní státy nebudou mít právo rozhodovat o migraci a nebudou mít vlastní azylovou politiku
* Rozmístění migrantů bude povinné a bude respektovat rovnoměrné rozdělování uprchlíků a národní státy to nebudou moci odmítnout
* Německo a Francie už ve jménu EU začaly jednat se severoafrickými zeměmi na nejvyšší úrovni o pravidlech migrace a rozšíření dialogu na toto téma.
Bude zavedena jednotná měna euro pro všechny členské země, otázka nezní zda, ale kdy bude přijato
* Bude zaveden jednotný daňový systém a bude odstraněna konkurence v daňovém systému mezi jednotlivými zeměmi…

To je tak ve zkratce všechno. Když jsem to četl, vzpomněl jsem si okamžitě na Mnichovskou dohodu 1938…Tohle je naše prostá likvidace a podle všeho evidentní příprava na válku. Je to otevřená realizace Nového světového řádu v Evropě /NWO/. TVP INFO polská veřejnoprávní televize zveřejnila celý text s nímž Steinmeier vystoupil v Praze: http://www.tvp.info/25939587/

Kdo je Mike Pompeo?

Platy darmošlapů

Protřelé političce ODS, která je zvyklá na odklánění peněz ve velkém tím správným směrem, musely pěkně bouchnout saze, když dala na svůj facebook doslova výbušné informace o platech v neziskovce Integrační centrum Praha. Je zarážející, že novináři, kteří většinou citují kdejaký pšouk politiků na sociálních sítích, v tomto případě mlčí.

Alexandra Udženija ve svém příspěvku na facebooku doslova uvádí:

"Rada hlavního města Prahy chce po zastupitelích, aby odsouhlasili dotaci neziskovce Integrační centrum Praha. Za víc jak 5 miliónů korun. Na co, se ptáte?
- ředitel organizace 79 tisíc měsíčně
- finanční manažer 67 tisíc měsíčně
- učitel arabštiny 40 tisíc měsíčně
- koordinátor projektu 47 tisíc měsíčně
- účetnictví a audit 56 tisíc měsíčně (co bude dělat finanční manažer?)
Buď někdo spadl z višně a má nás za blbce, nebo chce Rada uplácet prominenty ze strany Zelených, kteří celý materiál shodou okolností připravili. Jak by řekl Paroubek: “Dámy a pánové, kdo z vás to má?”

"Bolševici byli zrádci", říká V. Putin

CHVÁLA DRUHÉ REPUBLIKY

Autor: Ladislav Malý

Neznám žádnou politickou stranu, která by měla ve svém programu negaci liberalismu, která by stavěla budoucnost našeho národa na stavovské autoritativní společnosti, zakotvené v křesťanských mravních ideálech, tudíž by POLITICKY navazovala na druhou republiku.

Je zde politická strana, říkající si Národní demokracie, která sice program stavovské demokracie v programu má, leč v současnosti to vypadá, že sklouzne do bahnitých vod mainstreamu. Vedení strany zachází s programem jako s kopacím míčem; podle své utilitární potřeby předseda strany ho klidně odkopne do autu.

Strana ND hned zpočátku vzala za vzor tzv. první republiku, začala se utápět v baráčníkovském hejslovanství; středoevropanství je jí cizí, oprašuje veteše rusofilství, za vzor má lidi jako Kramáře či zednáře Rašína, tedy lidi, kteří rozbili Rakousko, a jež současná mladá generace nezná, nic jim neříkají. A navíc – její vedení je programově protikřesťanské, na hony vzdálené českému katolictví. Klade sice důraz na národ, ale která jiná pravicová strana národ zavrhuje? Současná strana ND pokračuje v chybách jejího historického pandánu a pokračuje v politice liberalismu tzv. první republiky, která nakonec svou suverenitu ani nedokázala bránit.

Všechny ostatní politické strany, které se zaštiťují tzv. pravicovostí, jako je DSSS, Koruna Česká, nebo strany Republikánské, anebo všechny ty tzv. strany občanské, jako je ODS, například Patrioti, Občanští konzervativci, ty různé Svobodní atd. atd., všechny se motají v oblasti liberalismu, nejsou s to ho překročit. Liberalismus je produkt Francouzské revoluce a tzv. zednářského osvícenství, jemuž na svět pomohli s velkou vehemencí židovští intelektulálové, tedy společenského systému, v němž se gójové rvou o kost, zatímco za plentou se kdosi směje…


Pro období zhruba od října 1938 až do 15.března 1939 se v českém povědomí vžilo říkat druhá republika. Díky dnešní sionisticko-zednářské propagandě, a předtím úmorně dlouhé bolševické, je dnešním občanům České republiky toto období představováno málem jako předpeklí. Řekněme si alespoň pár důležitých faktů o tomto období, jež pro český národ bylo plné naděje, odhodlání a víry v lepší budoucnost; na druhé straně to byla doba, kdy národ v sobě dusil hořký pláč a žal nad zradou tzv. demokratických mocností.

Po zkušenostech vnitřní a zahraniční politiky tzv. masarykovské republiky, vedoucí představitelé druhé republiky odmítli sionisticko-zednářský recept liberalismu a začali vést náš národ cestou konzervativních hodnot, sociálních jistot a národního vzepětí. 08.02.2019/ » více

Čínský ekonomický zázrak

V ČÍNĚ nepotřebovali nic privatizovat, a už 2 roky jsou nejsilnější ekonomikou světa. Do Číny si nepustili žádnou Rotschildovu, Morganovu, Rockefellerovu či GoldenSachsovu banku, a to ani přes bílé koně, navzdory nabízeným výhodám.

- Za dva roky vyprodukovala Čína víc cementu než USA za celé 20. století.
- Délka vybudovaných cest – 4 mil. Km
- 300 tisíc mostů po celé zemi, z nich přes 1000 s délkou víc než 1 kilometr.
- V roce 2016 postavili most z Hongkongu do Macau.
- Předtím tam cesta trvala 1 hodinu na rychlostním člunu.
- Za jeden rok se autopark Číny zvětšil o 20 miliónů automobilů. - Každý rok se v Číně postaví 100 nových letišť.
- Dále se například postavili gigantické viadukty s délkou 150 km a tunel o délce 28 km .
- Vlak z Guangzhou do Guiyangu za jednu hodinu projede 510 mostů a 236 tunelů rychlostí 250 km/hod.
- Za 30 roků v Číně zvětšili obytnou plochu 8 x a byty se přidělují i bezplatně.
- Za 10 let bude v Číně 220 měst s počtem obyvatel přes 1 milión.


Současně ale taky od roku 2000 v Číně popravili za korupci přes 10 000 politiků a úředníků!

A tohle je prý katolický papež...

„HOLOCAUSTIANITA“

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Zdá se, že si mnoho katolíků myslí, že to, co je nazýváno „Holocaust“, nemá co dělat s náboženstvím. Velice se mýlí. Zde jsou dva (mírně upravené) odstavce z hezkého projevu úcty k zesnulému profesorovi Robertu Faurissonovi ze strany Jérôma Bourbona, odvážného vydavatele vynikajícího pařížského týdeníkuRivarol:

Nejen, že profesor Faurisson svým výzkumem a proslulou větou [sestávající] z 60 slov ohrožoval ideologické základy světa vycházející z druhé světové války, ale také zpochybnil náboženství, nebo kontranáboženství, „holocaustianity“. Je to opravdové náboženství, žádající si úctu a podřízení se. Jeho falešný bůh požaduje poctu adorace, neustálé pálení kadidla před sebou, zapalování plamene jako v Jad Vašem, předkládání květin a bědování [potřebné] pro vstup do nebe, jako při poutích a procesích do Osvětimi a jinam, přičemž se lidé musí bít v prsa a vykřikovat „nikdy znovu“.
„Holocaustianita“, vyučovaná od základní školy až do smrti člověka skrze televizi, divadlo a všechny formy zábavy, se ve skutečnosti ve všech rysech opičí po katolickém náboženství. Má své mučedníky (šest milionů), své světce (Elie Wiesel, Anne Frank), své zázraky (přeživší „holocaustu“), své stigmatiky (tetované táborové vězně), své pouti (do Osvětimi apod.), své chrámy a katedrály (muzea a památníky „holocaustu“), své dávání almužny pro získání odpuštění (nikdy nekončící platby reparací Izraeli a přeživším „holocaustu“), své relikvie (zuby, vlasy, boty atd. táborových vězňů), své Evangelium (výrok poválečného norimberského vojenského tribunálu), své velekněze a papeže (Simon Wiesenthal), svou inkvizici (antirevizionistické občanské soudy), své zákony proti rouhání (striktně zakazující jakékoliv zpochybňování „holocaustu“), své Svaté město (moderní Jeruzalém), své kazatele a strážce (všechny instruktory a sdružení v politice, médiích, náboženství, odborech, sportech a ekonomice), své řeholní kongregace (Světový židovský kongres, B´nai B´rith, AIPAC atd. atd.), své peklo (pro všechny nacionalisty – s výjimkou Izraelců! –, pro všechny revizionisty, všechny ty, kteří věří v bohovraždu a v Nový zákon nahrazující Starý zákon atd.), a své věřící (takřka celé lidstvo).
Nejen, že se však „holocaustianita“ opičí po křesťanství, také jej převrací naruby: namísto lásky nenávist; namísto pravdy lži; namísto odpuštění talmudská pomsta; namísto úcty ke starším hon na stařičké táborové stráže; namísto ducha chudoby honba za placením reparací; namísto pokory usilování o vládu; namísto sdílení honba za osobním ziskem; namísto křesťanské lásky vydírání; namísto respektu k druhým lynčování; namísto ticha a zdrženlivosti publicita a halasná obvinění v médiích; namísto bezmezné Boží spravedlnosti bezostyšná nespravedlnost dobyvatelů ustavujících sebe sama za soudce přemožených, a tak dále a tak dále.


Zde je tedy sonet k poctě toho, co profesor Faurisson udělal, aby dostal tuto opici ze zad lidstva:
„Pravda je mocná a zvítězí,“ řekli.
„Ó ne!“ odpověděla jedna rasa, „Pravdu tvoříme my –
My jsme panská rasa, hlava všech lidí
Naší pravdou je to, co ti nižší musí přijmout!“
A tak povstala celá mytologie
Od toho, jak tato rasa přetvořila dvě světové války.
Do slabých myslí vnucují hrůzné komory,
aby falšovali boha, kterého každý uctívá.
Přesto jeden křehký Francouz vzdoroval jejich rasistickým lžím –
„Zobrazte nám jednu takovou pravou komoru – jednu!“
Ale nebyly tu žádné obrázky k ukázání. S křikem
zuřivosti tito rasisté věděli, že Pravda zvítězila.
V Boha jste, profesore, nevěřil,
Ale vás On použil, aby všem rasám ulevil.

Kyrie Eleison


Překlad: D. Grof

O co jde sionistům?

Manželka slovenského ministra zahraničí odkryla šokující svědectví z diplomacie, jak její manžel čelí tlakům mocných kruhů, které usilují o rozpoutávání válek! V poradním týmu Miroslava Lajčáka je i americký židovský ekonom, který stál za polskou Solidaritou a řídil ekonomický rozpad Sovětského svazu! A venezuelský loutkový prezident Juan Guaido byl odhalen jako Svobodný zednář!

03.02.2019/ » více

Genocida kozáků

Autor: František Růžička, Hlas svědomí

Autor článku „Kozáci vzpomínají na genocidu“ (T. V. - LN 26. 1.) připomněl sté výročí od represí ze strany bolševického režimu proti ruským kozákům. V současné době probíhají průvody k památníku sovětského revolucionáře Jakova Sverdlova, který v lednu 1919 vydal rozkaz „o potírání kozáctva“, a odstartoval tak masové represe, které kozáci stále považují za genocidu. Také požadují přemístění tohoto památníku a zároveň přejmenování tamější Sverdlovsk 01.02.2019/ » více

V.Orbán o budoucnosti Evropy

V Brně na úřadech arabsky

Vedení Brna schválilo arabštinu na svých úřadech, brzo se už asi budeme muset naučit arabštinu.....

A zase jsme o krok dál. Vedení Brna schválilo arabštinu na svých úřadech! Pro tuto záležitost hlasovali zastupitelé z hnutí KDU-ČSL, Žít Brno, Zelení, Piráti a TOP 09... (Co by asi zástupci těchto stran prosazovali, kdyby byli ve vládě?)

Brněnský deník informuje o tom, že dnes vedení města Brna schválilo vytvoření pracovního místa pro tlumočníka z arabštiny, aby se arabsky hovořící lidé domluvili při vyřizování úředních věcí na brněnských úřadech. Již tak nebudou v Brně muset hovořit na úřadech česky jako naším úředním jazykem. Pro hlasovali zastupitelé KDU-ČSL, Žít Brno, Zelení, Piráti a TOP09. O případu jsme psali již v článku "Brno se připravuje na příchod muslimských migrantů? Zavádí arabštinu na úřadech ..." Jestlipak nám někdo vysvětlí, z jakého důvodu, když prohlašovali, že ti cizinci, kteří zde budou chtít žít, se musí naučit naši řeč? To už tedy neplatí?

Seznam zastupitelů města Brna, kteří hlasovali pro zavedení arabštiny na úřadech města Brna: Zdrojem informace je hnutí Slušní lidé:

KDU-ČSL - 5 hlasů (Crha, Suchý, Hladík, Rychnovský, Beran)
Zelení - 4 hlasy (Ander, Vlašín, Drápalová, Fajnorová)
TOP09 - 4 hlasy (Kacer, Urubek, Dubová, Drbal)
Žít Brno - 5 hlasů (Kašpaříková, Hofmannová, Hollan ml., Hollan st., Freund)
Piráti - 2 hlasy (Ulip, Koláčný)

DEFILÉ POLITICKÉ NEMRAVNOSTI

Autor: Ladislav Malý,Praha, 21.1.2019

Národní demokracie měla 19.ledna v Nymburce konferenci k jejímu 5. výročí založení. V sále hospody Katovna (jak příznačný název!) se sešlo kolem třiceti lidí z těch míst republiky, kde ND má svoje místní organizace. Jediným, předem vyhlášeným programem na netu, byla diskuse a volba postupu jak a s kým do eurovoleb.

Prvním překvapením bylo, že pozvaní hosté Benjamínem Bartošem, i poté, co pozdravili naši konferenci, zůstávali sedět na svých místech, sál neopouštěli. ND je tedy první politickou stranou, v jejíž kuchyni, co se uvaří, mohou sníst i nestraníci. Proto taky tento článek píšu bez skrupulí, je určený pro veřejnost, nikoliv jen pro členy ND.

Dalším překvapením bylo, když se řadoví straníci připutovavší do Katovny dozvěděli, že předsednictvo strany už dávno má dohodu s Petrem Hannigem (tzv. Rozumnými) o úzké spolupráci hotovou a uzavřenou; dokonce už předem dohodli i název subjektu, jenž půjde k eurovolbám, a my, abychom to dodatečně jenom schválili. Přiznávám, snesu toho dost, ale tohle byl pro mě šok!

Konference neprobíhala standardně; nikdo nás neseznámil s moderátorem, ani zapisovatelem. Úlohu moderátora převzal sám člen předsednictva Cícha, což je neobvyklé; moderátor má být v následné diskusi nestranný; zřejmě to měli pánové a dáma už předem všechno domluvené. Cícha taky přečetl program schůzky; volby - hlásil Cícha - jak dál postupovat do eurovoleb, 21.01.2019/ » více

SLOVA V. ORBÁNA

PALACHOVA VÝZVA K DNEŠKU

Na jaře v roce 1968 se českému národu naskytla příležitost zbavit se nenáviděné komunistické totality; národ s horoucí emocí prožíval naději na změnu politického systému, euforie lidí byla znát všude. My, dneska už starší generace, jsme si tenkrát mysleli, že se zbavujeme – a to už navždy - komunistických pout, a to za pomoci komunistů samotných. Ano, je to podivné, pro někoho úsměvné, ale této naivní představě jsme tenkrát věřili.

Potom v srpnu přišla ledová sprcha v podobě sovětské okupace. Následovalo podepsání Moskevského okupačního protokolu, jenž z naší republiky udělal nový protektorát. V říjnu tento ohavný a zbabělci podepsaný protokol československý Parlament odsouhlasil; jen čtyři poslanci byli proti. Paralelně s tím, jak lidé, kterým národ věřil, postupně a dobrovolně svou moc odevzdávali promoskevským kolaborantům, národ hodil flintu do žita. Odborová organizace, která měla v té době ukázat svou moc, vyhlásit třeba generální stávku, postavit se do čela národu, chtít jednat o nových podmínkách okupace, jako by nebyla; ta jejich revolučnost se najednou vypařila. Lidé, vidouce tu katastrofu, jako spráskaný pes s kňučením zalezli do svých ulit.

A právě v té době se upálil Jan Palach. Nikoliv proti okupaci, zcela jasně věděl, že na zásadní změnu reality nemá nikdo šanci. Ale upálil se proto, aby vyburcoval náš lid z letargie, aby lidé opět vzali zahozenou flintu a šli bojovat, aby svou kůži okupantům neprodávali tak lacino. V tom byl pravý motiv hrůzného Palachova činu: i za cenu životů a prolité krve bránit svou národní identitu a svobodu. Protože i v okupačním režimu a za ztížených podmínek jsme mohli na sovětských okupantech získat mnohé, co jiné lido-demo státy neměli. Chtělo to ale být pevní ve svých názorech, být jednotní a tvrdě stát na svém. Jenže ve vrcholných postech strany a státu byli takoví poseroutkové, jako byl Dubček nebo gen. Svoboda, agent KGB a tehdy president republiky; rovněž odborové organizace vedli lidé zbabělí a prodejní; všichni nás tenkrát zastrašovali „nedozírnými následky“.

Vývoj vyvrcholil v dubnu 1969 nástupem Husáka k moci. A všechno jako by se zhroutilo, všichni ti, kteří řvali o národní jednotě, demokratizaci společnosti a podobná polednová hesla, najednou kamsi zalezli, nebyli vidět. Promoskevští kolaboranti měli vyklizený prostor k vládnutí, a patřičně toho využili. V Československu začalo období komunistické totality v modifikaci tzv. normalizace; ta posléze za dvacet let, ideologicky i ideově vyšeptaná, odevzdala skrze špičky StB svou státní moc západním neomarxistům, řízených sionistickými centrály USA.

Od činu Jana Palacha uběhlo padesát let. Za těch padesát let se změnilo mnohé, ale povaha národa se nezměnila, ta zůstává stejná, neměnná. A cože je to za povahu? Tak, jako před padesáti lety je to přikrčenost, ztráta odvahy, fatalismus, spoléhání se na ty druhé. Dneska opět jako tehdy žijeme v protektorátu. Současný protektorát Čechy a Morava řídí eurounijní neomarxistická byrokracie, za nedílné pomoci domácích kolaborantů z tzv. neziskovek, placených vládou, a kolaborantských politických stran. Ve skutečnosti si my sami na sebe platíme své hlídače a ideové neomarxistické zabedněnce, jež vedou náš národ do tekutých písků totality. A i dneska, jako tehdy, jenom pár bláznů hází do ksichtu kolaborantů rukavice za mlčenlivého přihlížení přikrčeného davu, který instinktivně, jako zvíře bez rozumu, jde za tím, kdo má moc. Češi nejsou schopni ani v zatím stále ještě svobodných volbách volit takové představitele, kteří jim ukazují cestu z tunelu ven.

Situace v Čechách zatím ještě není zralá na stavění barikád či Molotovovy koktejly. Tenhle vývoj se vší pravděpodobností čeká západní evropské národy, jež budou donuceni bránit svou kulturu a rasu proti agresi muslimů a domácím politikům, kteří s notnou porcí nenávisti bojují proti vlastní kultuře a rase; tedy bude-li chtít bílá rasa přežít, lidé budou muset použít i ony zmíněné Molotovovy koktejly. Bohužel, až do těchto konců to přivádějí neomarxisté svou nenávistnou politikou vůči vlastní bílé rase.

„Každý musí bojovat proti zlu, na které stačí“, byla poslední slova Jana Palacha. Letos proběhnou volby do Evropského parlamentu. Palachův morální apel hovoří k českým a moravským voličům, aby v rámci záchrany své civilizace a české kultury volili takové politické strany a představitele, jež jsou zárukou zachování českého státu alespoň v té podobě, jak ji známe, se svými tradicemi, zvyky a s křesťanskou vírou. Neboť muslimská řízená agrese do Evropy je totální zlo, a proti zlu - jak nás vybízí odkaz Jana - máme bojovat, a to zbraněmi, jež jsou nám dosažitelné, tedy volbami.

V tomto ohledu je morální význam činu Jana Palacha pro český národ stále platný a aktuální.

Ladislav Malý, Praha, 16. 1 2019, www. narodnisjednoceni.cz

Maďarský bezpečnostní expert Laszlo Földi o situaci v Evropě

Ekumenismus střízlivým pohledem

Autor: P. Stanislav Přibyl, odborná publikace „Ekumenismus a právo“ (Brno, 2006)

Hodnocení jakéhokoli jevu by mělo reflektovat výchozí stav věcí. Například postoj naprostého odmítání ekumenického úsilí mezi křesťanskými církvemi nebere do úvahy situaci Evropy v období Třicetileté války, kdy se konfesní rozdíly staly roznětkou nekončícího procesu masakrování obyvatelstva a ekonomického i duchovního rozvratu našeho kontinentu. Bývá to pak často nepřízeň vnějších podmínek, jež za změněných okolností spojí ty, kteří by jinak stáli na opačných stranách barikády. V nacistické vražedné mašinérii koncentračních táborů se v zápase o holé přežití stíraly konfesní rozdíly obětí, trpících často za křesťanské vyznavačské postoje. Tito stateční lidé nacházeli útěchu a oporu ve víře v Boha a v sílu spasitelského Kristova činu, ať šlo o vězně katolického nebo třeba evangelického vyznání. Není proto náhodou, že události Druhé světové války, kdy bylo ohroženo prakticky celé lidstvo, přivedly také Katolickou církev do bezprostřední blízkosti do té doby již soustavně pěstovaného a organizačně rozvinutého ekumenického hnutí, jehož se dosud účastnily především církve pocházející z reformace a poněkud zdrženlivěji také církve křesťanského Východu stojící mimo jednotu s Katolickou církví. Ta však jakoukoli účast na ekumenickém hnutí velmi dlouho sveřepě a vytrvale odmítala.

Tento dřívější postoj Katolické církve vyžaduje dnes především porozumění a nikoli úšklebky nad tím, jak byla Církev zpozdilá a až jako poslední přistoupila k něčemu tak nezpochybnitelně ušlechtilému, jako je ekumenismus. Nelze totiž zapomenout, že protestantská reformace znamenala ve svých důsledcích popření četných základních prvků struktury a života Církve. Ve hře bylo něco tak drahého a především nezbytného, jako jsou zejména svátosti, ale také legitimita církevních úřadů a svěcení, mariánská úcta, liturgie a tolik dalších projevů života a víry církve. Mnozí z těch, kdo se nasazovali v protireformačním boji, byli mimořádně významnými duchovními osobnostmi svatého života. Takový Ignác z Loyoly nebo kardinál Bellarmin a zástupy dalších apologetů katolicismu, ale i papežové a další hierarchové, obhajující jedinečnost Katolické církve, vtiskli životu a myšlení Církve nesmazatelnou stopu. 12.01.2018/ » více

ZKUŠENOST Z BAVORSKÉ NEMOCNICE

Takže najednou velký OBRAT, naši lékaři a sestry, se vracejí z Německa zpátky do České Republiky, jelikož nezvládají situaci v nemocnicích v Německu, kde většina utečenců má AIDS, syfilis, žloutenku typu C a otevřenou Tuberkulózu.. ... svědectví zdravotní sestry pracující v německé nemocnici.
"Včera jsme měli v nemocnici poradu, situace jak u nás, tak i v dalších nemocnicích v Mnichově je neudržitelná. Pohotovost na klinikách nezvládá, a tak vše začínají posílat do nemocnic. Řada muslimů odmítá k ošetření ženský personál a MY ženy zas říkáme, že mezi ty zvířata, zvláště z Afriky, nepůjdeme. Vztahy mezi personálem a imigranty začínají být stále horší a horší, od minulého víkendu kvůli migrantům chodí do nemocnice policajti se psy.
Migranti mají AIDS, syfilis, otevřenou TBC a spousty exotických nemocí, co v Evropě neznáme a neumíme léčit. Pokud dostanou recept, tak v lékárně zjistí, že musí vše zaplatit hotově. Dochází tam k neuvěřitelným výstupům zvláště, když se jedná o léky pro děti. Děti nechávají personálu v lékárnách se slovy: "… tak si je zde vylečte sami." Takže policie už nehlídá jenom kliniky a nemocnice, ale už i velké lékárny.
Na poradě jsme otevřeně říkali, kde jsou ti, co je vítali do TV kamer s transparenty na nádraží? Ano, hranice se sice zatím zavřely, ale milion už tu je a rozhodně se jich nezbavíme. Do teď byla v celém Německu nezaměstnanost 2,2 mil., teď bude nejméně 3,5 mil. Většina těchto lidí je naprosto nezaměstnatelná. Těch lidí se vzděláním je úplné minimum, navíc jejich ženy většinou vůbec nepracují. Odhaduji, že každá desátá je těhotná, stovky tisíc z nich přinesli s sebou kojence a malé děti do 6 let naprosto zbídačelé a zanedbané. Pokud to bude pokračovat a Německo znovu otevře hranice, tak jedu domů, za takové situace mě zde nikdo neudrží ani plat 2x větší než u nás. Já jsem jela do Německa, ne do Afriky ani na Blízký východ. Sám profesor našeho oddělení nám říkal, že je mu smutno, když zde vidí uklízečku, co tu za 800 Euro uklízí už léta každý den a pak zde potkává na chodbách mladé kluky, co jen čekají s nataženou rukou, vše chtějí zdarma, když to nedostanou, začnou dělat bordel. Tohle opravdu nemám zapotřebí. Ale zase se bojím, když se vrátím, aby to nebylo za nějaký čas úplně stejné u nás. Oni totiž když to nezvládají Němci se svou povahou, tak u nás by to byl totální chaos. Nikdo, kdo s nimi nepřišel do styku, neví, co jsou (zejména uprchlíci z Afriky) za zvířata a jak si muslimové vyskakují na zdejší personál ohledně svého náboženství.
Ještě stále nemá zdejší personál nemoci, které si sem přivezli, ale při takovém množství stovek pacientů každý den, je to jen otázka času. V nemocnici v Porýní napadli noži imigranti personál, když tam předali 8 měsíců staré dítě na pokraji smrti, které tahali přes půl Evropy 3 měsíce. Dítě za dva dny zemřelo, přestože mu byla poskytnuta špičková péče na jedné z nejlepších dětských klinik v Německu. Lékař musel být operován a dvě sestry leží na jednotce intenzivní péče. Nikdo z nich nebyl potrestán. Ve zdejším tisku se o tom nesmí psát, takže to víme prostřednictvím emailové pošty. Coby se asi stalo Němci, kdyby pobodal doktora a sestry nožem? Nebo kdyby chrstnul sestře do obličeje svou syfilitickou moč a ohrozil jí nakažením? Minimálně by šel okamžitě do vězení a později k soudu. U těchto lidí se zatím nic neděje. A tak se ptám: Kde jsou ti vítači a přijímači na nádražích? Pěkně doma si užívají své vydělané peníze z neziskovek a těší se na další vlaky a svůj další příjem za akce "vítaní na nádražích". Všechny tyto vítače bych nahnala nejprve k nám do nemocnice na akutní příjem jako lapiduchy a potom do jedné budovy s imigranty, ať se tam o ně starají. Bez ozbrojené policie, bez policejních psů, které jsou dnes v každé nemocnici zde v Bavorsku a bez zdravotního personálu.
Doufám, že ta pakáž se nedostane k nám!"

PRAKTICKÁ ČINNOST AMERICKÉHO SIONISMU

PROJEKT TŘETÍHO CHRÁMU ŽIDŮ

Kdo má uši, slyš!PLATY NAŠICH VOLENÝCH VRCHOLNÝCH ZÁSTUPCŮ

Počítány základní platy, bez náhrad a ostatních výhod a prebend.

Měsíčně:

Prezident………………………………………………………………………252 700
premier…………………………………………………………………………203 600
1.místopředseda vlády........................ 174 800
místopředseda vlády.........................................174 800
12 ministrů po 144 600 ..........................................1 735 200
Senát a parlament mají dohromady 281 členů, z toho :
předseda senátu ……………………………………………………………203 600
1.místopředseda................................................144 600
3 místopředsedové po 144600………………………………….. 433 800
předseda parlamentu..............................................203 600
1.místopředseda..................................................144600
4 místopředsedové po 144600......................................578400
18 předsedů výborů po 106 700 …………………………………1 920 600
a zbývajících 252 poslanců a senátorů po 75 900 … 19 126 800
Měsíční náklady celkem……………………………………………22 756 000
za ROK ... 22 756 000 x 12....................................273 072 000
slovy DVĚ STĚ SEDMDESÁT TŘI MILIÓNY SEDMDESTÁT DVA TISÍCE korun pro 297 lidí, čili zhruba tři čtvrtiny miliardy korun!
Chudáci, zaslouží si to za tu svou těžkou práci, co myslíte?

INAUGURAČNÍ PROJEV BRAZILSKÉHO PRESIDENTA

(Nově zvolený president Brazilské federativní republiky Jaira Bolsonara 1.1.2019 pronesl svůj inaugurační projev, který uvádíme v plném znění. Převzato z mailu.)

Přátelé z celé Brazílie,

S pokorou a ctí se na vás všechny obracím poprvé jako prezident Brazílie. Stojím před národem v tento veliký den, kdy se brazilský lid konečně může začít zbavovat neblahého dědictví neomarxismu, destrukce mravních hodnot a vlády takzvané politické korektnosti.

Volby poskytly hlas obyčejným lidem, těm, které doposud nebylo slyšet. A hlas ulic a hlasovacích lístků byl velmi jasný. A já jsem tady, abych reagoval a znovu se zajímám o touhu po změně. Jsem zde také, abychom obnovili své naděje a pamatovali jsme si, že pokud budeme spolupracovat, bude tato změna možná.

04.01.2018/ » více

NÁZORNÁ POUČKA FUNGOVÁNÍ LIBERÁLNÍHO KAPITALISMU

Kdysi v Indii do jedné vesnice přijel muž a oznámil vesničanům, že vykupuje opice a za každou dá 3 dolary. Vesničané věděli, že v okolí je mnoho opic, a tak přestali hospodařit na své půdě a všichni šli chytat opice. Muž opravdu koupil stovky opic za dohodnutou cenu. Ale počet opic v přírodě se brutálně snížil. Tím vesničané polevili v úsilí a vrátili se k farmaření.
Na to muž oznámil, že bude kupovat opice po 7 dolarech.
Toto znovu vyburcovalo vesničany a opět začali chytat opice. Ale počty opic se zase snížily a lidé se vrátili na svoje farmy. Muž zvýšil nabídku na 10 dolarů, ale již bylo velmi těžké chytit nějakou opici. Muž tedy oznámil, že bude kupovat opice za 50 dolarů za kus, a protože musí načas odjet do města, bude ho zastupovat jeho asistent, který bude jeho jménem opice vykupovat.
Jakmile muž odjel, asistent svolal vesničany a řekl: "Podívejte se, v těchto klecích je 5000 opic, které můj šéf už od vás koupil. Každá tahle opice má teď cenu 50 dolarů. Já vám je prodám za 30 dolarů, a až se šéf vrátí z města, vy mu je můžete prodat po 50 dolarech."
Vesničané dali dohromady všechny úspory a opice koupili zpět. Od té doby už nikdy neviděli ani šéfa ani jeho asistenta. Pouze opic bylo všude okolo jako na začátku - jen peníze a úspory zmizely. Pokud jste trik pochopili - vítejte na Wall Streetu a v MMF!
A nyní už víte, proč nám zlikvidovali naše:
ZPS závody přesného strojírenství, závody Kolben-Daněk, Švermovy, Šmeralovy závody, Teslu - elektrotechniku, TRIOLA výrobu košil, výrobu koberců, OP Prostějov - oblečení, hutě a slévárny, cukrovary a v zemědělství chovy skotu, prasat, drůbeže a proč se všude seje řepka?
Mizí ovocné sady, zelenina, brambory, mlékárenské závody, mizí jeden po druhém, jsme soběstační již jen v tom aby jeden druhému záviděl i to h-o-v-n-o, které nám ještě zbývá ...!

MALMÖ TĚCHTO DNŮ

SLOVO DO NOVÉHO ROKU

Rok od roku nám režim současné lžidemokracie zkracuje naši reálnou svobodu. Na základě „doporučení“ komisařů tzv. Evropské unie, náš justiční aparát před dvěma lety přijal a implementoval do trestního řádu ČR paragrafy proti tzv. nenávisti; jsou to §§ 355, 356; rovněž tak §4O5, což značí popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy, ať nacistické nebo komunistické. Mimochodem, okolnost, že mezi námi po ulici chodí komunističtí vrazi naší justici nevadí; slovo komunistická bylo přijato jaksi pro forma, neboť – na rozdíl od západních států – jsme s bolševismem prodělali zkušenost. Soudruzi neomarxisté, aby umenšili komunistické strašlivé zločiny, týden co týden jsou divákům na televizních obrazovkách předváděny dokumenty o nacistických zločinech, jakože tyto jsou ty primární a největší. Jenže stále ještě žije generace Alexandra Solženicyna. My nezapomínáme.
Všechny technicky a ekonomicky vyspělé země světa – nikoliv však mravně vyspělé – ovládá politický systém liberální demokracie; všude v těchto zemích se také už před dávnými lety vyzbrojili podobnými paragrafy, kterými koryfejové systému jsou schopny napadnout případné kritiky, což svědčí o jejich demokratičnosti. Konstruktivní kritika čehokoliv, jak známo, je přirozený fenomén a nutnost pro rozvoj lidské společnosti, jinak společnost zabředne do totality, jako tomu bylo ve světě už tolikrát.
Obecně je známo, že tzv. holocaust (šoa), je tabuizovaný historický fenomén, a že spolu s tzv. lidskými právy, jež jsou součástí naší ústavy (zednářská práva bez poukazu na přirozená práva lidí a transcendenci člověka k Bohu) jsou základními pilíři budovy zvané liberální demokracie. Proto se architekti budovy zvané liberální demokracie snaží seč mohou zabránit „podkopávání“ těchto pomyslných sloupů demokracie, neboť by se mohlo stát, že se sloupy začnou drolit, budova povážlivě naklánět, a pak stačí jen nepatrný závan větru a slovutná budova se zřítí. Historie nám takových případů dokládá mraky. Proto je holocaust v závěsu s lidskými právy na prvním místě, o nichž se nesmí konstruktivně kriticky psát a vědecky bádat. Ale vím jistě, že režim, který zakazuje myslet, veřejně psát a publikovat o jakémsi segmentu svých dějin – komunisté například měli čl. 4 v jejich ústavě -, škodí nikoliv k pomyslné obraně lidské společnosti, ale systému jako takovému. Lidé žízní po pravdě; děje se tak údivem, pochybováním, vědeckou analýzou a hodnocením, což jsou základní filosofické předpoklady, kterými nás vybavil Bůh.
„Dej pozor, abys neuklouzl jazykem a nepadl do rukou tomu, kdo na tebe číhá“, praví Sírachovec. Ne, nebudu dráždit hada bosou nohou. Nebudu šťourat do tzv. zakázaných témat, neboť vím, že na to právě čekají. Je nám zakázáno psát, mluvit, ale myslet zatím svobodně můžeme: ještě nebyl vynalezen digitální přístroj na odhalování „závadových myšlenek“.
Našemu panu ministru vnitra (nevím, kdo to v tuto chvíli je, střídají se jako ponožky) a také vedení rozvědky Bezpečnostní informační služby (BIS) navrhuji, aby pro nezasvěcenou lidskou společnost, tedy lidi přemýšlivé a psaní chtivé, sepsali jakýsi Syllabus errorum myšlenek a zakázaných myšlenkových okruhů, jež se nesmějí veřejně publikovat. Neboť co to je nenávist k jinému národu? Kdo určí, co to je ta nenávist? Vím, určí to předseda soudu, případně policejní důstojník. Ale aby se těmto koncům předešlo, aby lidé nebyli zbytečně trestáni, předejte prosím národu informace, jak mají lidé na internetových sociálních sítích psát, jak má fungovat autocenzura. Obecný lid toužící po pravdě a také jakési „vrbě“, kde si mohou lidé duševně oddychnout, třeba vulgárními nadávkami, by takový Syllabus uvítal jako velkého pomocníka.

L. Malý

Všem českým konservativním katolíkům, jakož i politickým národním konservativcům, naším čtenářům, příznivcům a přátelům přejeme požehnané Vánoce a lásku Kristovu s ochrannou mocí Panny Marie do roku 2019

In Christo et Maria!

Za redakci Národního sjednocení L. Malý

ORWELLOVSKÝ ROK 2018 – ODSOUZENÍ A. B. BARTOŠE

Autor: Vít Skalský, člen Národní demokracie, Plzeň

(Autor ve svém brilantně napsaném článku na příkladu absurdního soudního procesu s A. Bartošem upozorňuje a varuje českou společnost před „gumovými“ paragrafy, které náš parlament implementoval do trestního zákona ČR, a také se soudní praxí, která si v ničem nezadá se soudy komunistické justice - pozn. L.Malý)

Adam Bartoš byl odsouzen za zpochybňování a popírání kulatého čtverce

V rozsudku, který shledal Bartoše vinným je uvedeno, že zpochybňoval něco v minulosti, navzdory tomu, že je to NOTORICKY známou historickou skutečností (i když je notoricky známou historickou skutečností). Dále odsouzený hanobil a podněcoval nenávist (respektive autoři knih, které publikoval). Celý rozsudek se jeví jako nesmysl, odporuje logice i principům vědy, právní filosofii a pravděpodobně i stavu společenské reality. Například § 405 trestního zákona, tzv. popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia je už asi sám o sobě právním a logickým paskvilem. Lze napsat, že existuje kulatý čtverec, přesto jeho existence je logicky i ontologicky vyloučena, protože kulatost znemožňuje čtvercovitost. Zákonodárce může napsat, že je trestné popírání a zpochybňování genocidia, realizovatelnost je však logicky neuskutečnitelná.

05.12.2018/ » více

ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ

K "napomenutí" P. Halíka

Vzhledem k článkům, které se objevují v tisku, Arcibiskupství pražské by rádo uvedlo na pravou míru fakta o tzv. napomenutí, kterého se dostalo Mons. Prof. Tomáši Halíkovi:
Toto „napomenutí“ je v souladu se stanoviskem celé biskupské konference (ČBK), tedy všech diecézích biskupů, ačkoli podle CIC (Kodex církevního práva) je může dát pouze diecézní biskup (Kánon 1339). Napomenutí je datováno 12. listopadu 2018. Napomenutí mj. zmiňuje, že prof. Halík „ve svých mediálních vystoupeních napadá stanoviska vydaná k různým aspektům veřejného života jeho biskupem, popřípadě Českou biskupskou konferencí.“ Toto „napomenutí se netýká žádné diskuse na kněžském dnu“, jak je vidět z jeho datace. Napomenutí je třeba chápat v širších souvislostech, nejen v otázce tzv. Istanbulské úmluvy a debaty o ní. Platnosti nabývá po uveřejnění v Actech curie, v tomto případě kolem poloviny ledna.

Arcibiskupství pražské, 20. 12. 2018

Mýtus o Francouzské revoluci

Co nám v dějepisu neřekli

Profesor Pierre Chaunu (1923 – 2009) je známý autor moderních dějin, člen Francouzského institutu, nositel desítek různých titulů. Jeho kniha La révolution declassée je dopodrobna zpracovaná ohnivá kniha, která ihned po vydání na kousky rozbila mýtus o revoluci 1789. Byla velkým kontrastem ke konformismu intelektuálů a rétorice politiků, kteří o každém výročí hovoří o těchto událostech. Ani jeho odpůrci se mu neodvážili protiřečit. Není to ani katolík, je to protestant a liberál.

Pane profesore, již několik let rebelujete proti sboru intelektuálů a souzvuku politiků. Protestujete proti legitimitě oslav Francouzské revoluce. Proč?

Oslavy jsou vlastně neslušná maškaráda. Politický tah. Posluhují si přitom hloupostmi, jaké se o revoluci vyučují na státních školách. Jen si představte tu drzost ministra kultury Langa: „Rok 1789 znamená přechod ze tmy do světla“. Do jakého světla? Vždyť oslavujeme revoluci podvodů, zločinnosti a kriminality. Velmi zaráží, že i zbytek Evropy oslavuje dobu, kdy jsme se chovali jako agresoři ke všem sousedům, vyplenili jsme půl Evropy a způsobili smrt milionů lidi. To se má oslavovat? To je výsměch!

Revoluce byla událostí, která změnila chod dějin...

Máte pravdu, změnila chod dějin, jako ho změnil černý mor v roce 1348. Ale nikdo ho neoslavuje. Zeptal jsem se jednoho německého novináře: Proč vy Němci neoslavujete Hitlerovy narozeniny? Od hněvu vyskočil ze židle. Nemyslíte si, že je to něco podobného?

Stal se z vás reakcionář. Odmítáte být moderní?

Jsem liberál. Tady jde o velký podvod, který je třeba vykořenit. Jsi proti revoluci, jsi proti modernosti. Jsi zastaralý jako petrolejová lampa nebo koňský potah. Opak je pravdou. Jsem proti oslavám Francouzské revoluce, ale jsem pro modernost, jsem pro používání penicilinu, jsem pro očkování proti neštovicím. Proč neoslavovat Jennera (vynálezce vakcíny proti černým neštovicím), který svým vynálezem v 17. století zachránil miliardu lidských životů? Tomu říkám pokrok. Revoluce naopak zablokovala cestu k pokroku a modernosti.... 19.12.2018/ » více

Štefan Harabin

Autor: Stanislav Novotný, bývalý policejní prezident a předseda Asociace nezávislých médií

I přijel na oslavu 100. výročí vzniku Československa slovenský prezident Andrej Kiska. Zavítal na Vítkov, hradní dekorování ozdobil. A pak hurá do Lucerny, kde jej neodolatelný Michael Kocáb přivítal coby „našeho prezidenta“.
Přemýšlel jsem. Čím jsme si komediantské korunování popradského lichváře a bruselského eurohujera zasloužili? A hle: ono je to skryto v písni! Ve slavné šifře mistra Kocába: „Prachy, jenom prachy nečekají, jen po nich sáhneš a už tě mají“. Přes tento magický kód se Kocáb prozpíval až k založení fondu Trend, na jehož konci zůstalo bez zastání 100 000 podvedených akcionářů. No a Kiska? Ten se pod stejným praporem propracoval na Bratislavský hrad.
Chtivost tak stvořila zástupy nesvobodných služebníků cizí moci, odevzdávačů státní suverenity a schvalovačů vyděračských koloniálních manýr. Zkompromitované eurolidi. A ti se všichni vzájemně vítají, oslavují, sdílejí a plesají.
A tak není divu, že když někdo hlasitě zvolá, že král je nahý, ba co více, když tak učiní způsobem kvalifikovaným, snaží se jej titíž překřičet, nevnímat, ostrakizovat. Když tak navíc učiní člověk, který byl po léta součástí systému a není to pouze rozhněvaný slepý střelec, umakartový establishment vycítí vždy spolehlivě smrtelné nebezpečí.
Na Slovensku se jako kandidát na úřad prezidenta objevil bývalý předseda Nejvyššího soudu a ministr spravedlnosti, soudce Štefan Harabin.Nebojácně definuje skutkové podstaty trestných činů čelných slovenských politiků, včetně samotného prezidenta. Chrlí právní analýzy Globálního paktu, Istanbulské úmluvy, vymezuje se jasně vůči uzurpátorství Evropské unie, hájí suverenitu Slovenska, národní svébytnost, rodinu proti genderovým sociálně inženýrským nenormálnostem a podporuje úzkou spolupráci V4.
I když není prezidentem, možná by si jeho hlas zasloužil větší pozornosti i u nás.

ZATÍM JEN JAKO SYMBOL

Židovská náboženská sekta zřejmě tzv. mesiáští Židé, staví symbol třetího chrámu. Mnohá vyřčená slova jsou vzhledem k zoufalé světové skutečnosti velmi poučná a prorocká.

Halík versus Duka

Glosa bratra Gabriela

Mám před sebou na druhém monitoru „Prohlášení Tomáše Halíka k písemnému napomenutí ze strany Dominika Duky“, zveřejněné panem Halíkem na Aktuálně.cz, a nestačím se divit.
Pan Halík zaslal politickému bakalovskému internetovému plátku Aktuálně.cz prohlášení, ve kterém se vyjadřuje k napomenutí. Jedná se o interní věc v církvi, a text písemného napomenutí zatím nechtějí Arcibiskupství ani Halík zveřejnit, píše Aktuálně.cz.
Opět Halík vyrazil s interní církevní věcí na veřejnost s docela slušnou podpásovkou. Už nikoliv jako úhoř, jak jsem ho nazval, ale jde o úplně o jiné zvířátko, které oproti úhoři dost jedovatě kouše. Pan arcibiskup totiž s panem Halíkem zcela zjevně vůbec hovořit nechce, a ví proč. Halíkovo: Až budeš odstaven do penze, tak si to můžeme vyříkat, jak vyznívá zejména Halíkův poslední odstavec, to už kromě narcistické samolibosti, svědčí i o úchylce v morálce.
Při čtení Halíkově okamžitému osobnímu skandalizování Mons. Piťhy až mrazí v zádech, jak se nyní odvolává na papeže Františka, abychom se vyjadřovali svobodně a otevřeně.
Každý, nejen katolický rodič, si dobře z komunistické doby pamatuje, jak se muselo dětem zdůrazňovat, aby ve škole neříkaly, co je učí rodiče doma.
Nevím, kde pan Halík studoval teologii. Každý, kdo se jen lehce dotknul nauky Církve, ví, že tzv. gender představy jsou s ní v hlubokém rozporu, natož jejich důsledky. Gender Istanbulská úmluva nepřináší tolik nového v ochraně žen, ale je velkým nebezpečím dětem a jejich rodičům, když rodiče a církevní nauka v hodinách náboženství budou s gender paideologií v příkrém rozporu.
Mám psát scénář, který si mnoho lidí pamatuje, a který za rozvinutého socialismu končil kádrovým posudkem? Dnes je tomu jinak. Nadháněčské tzv. neziskovky jsou existenčně závislé na financích, které na své programy dostávají ze státního rozpočtu a musí je statistikou svých výsledků obhajovat. Jen si přečtěte i v jiných úmluvách jak pláčou, že je málo donašečů.
Když čtu Halíkovo vyjádření, tak nacházím v každé větě nejen rozpory s varováním Mons. Piťhy, ale i rozpor v tom, jak pan Halík staví celou věc do světla různosti „společensko-politických stanovisek“.
Církev má povinnost varovat věřící před zcestnými paideologiemi, když se dostanou do rozporu s naukou Církve, a upozornit na předpokládané důsledky pro katolickou rodinu. Jestliže se takový postoj odhodlá vyjádřit takto veřejně, tak to znamená, že už nejen přihořívá. Samozřejmě je na každém nevěřícím, nebo jinak věřícím, aby si to srovnal v hlavě sám.
Pokud by Církev po Dukově penzionování opustila nebo deformovala církevní nauku, pak se klidně může stát, že tady bude jedna liberální konzervativce skandalizující frakce a druhá frakce, podzemní. Někteří k tomu mají liberálně vesele nakročeno.
Nebylo by to poprvé.

ZPRÁVA Z UKRAJINY

Veřejná pozice čelního ukrajinského politika O. V. Turčinova proti genderu a Istanbulské úmluvě

Neomarxismus neboli cesta do propasti

Na počátku chci veřejně podpořit pozici zastupitelů Ivano-Frankivské oblastní rady, kteří vystoupili na ochranu rodinných hodnot a na ochranu ukrajinských dětí před propagací zvrácenosti. Analogické žádosti podpořila většina poslanců z jedenácti oblastních a více než padesáti městských a regionálních úřadů. Jsem přesvědčen, že s tímto jejich postojem solidarizují všechny státní orgány místních samospráv naší země.

Současně mě, jemně řečeno, udivila pozice vládní zplnomocněnkyně v otázkách genderové politiky, jaká se obrátila na Státní bezpečnost Ukrajiny s požadavkem vypátrat a potrestat iniciátory žádostí zastupitelských rad o ochranu rodinných hodnot. Věřím, že neadekvátní agresivní postoj vládní zplnomocněnkyně členové Kabinetu ministrů Ukrajiny nesdílejí.

Aby gender aktivistky našly stoupence a ochránce rodinných hodnot, nemusejí mobilizovat kontrarozvědku. 15.12.2018/ » více

Poplašné zprávy z východu? Nebo i ze západu?

Autor: Gabriel Jiří Václav Hamouz

Porošenko v průzkumech prohrává se všemi kandidáty. Asi mu půjde spíše o vleklejší konflikt s odkladem voleb. Asi doufá, že získá.
Uhájit most na Krym nebude jednoduché. 7. elitní ruská divize to nebude mít lehké. Při sledování přesunu vojenské techniky NATO na Ukrajinu už mám několik měsíců svrbění v zádech.
Nebylo by to poprvé, kdy se revoluce a konflikty spouštěly v předvánoční době.


A tady se bavíme spinem kolem Babiše a nyní kolem Agrofertu v čele s Europiráty v zeleném a hnědo-rudém kostýmu hezky v závětří za Transparency International, údajně protikorupční celosvětovou koalicí. Že by Agrofert zkorumpoval úředníky EU při přidělování dotací? To bychom ale neměli řešit Agrofert, ale zkorumpované úředníky EU. Střet zájmů je jedna věc, dotace Agrofertu druhá. Kdyby dotace přijímal Agrofert neoprávněně, pak by bylo namístě zhodnotit zejména schvalování dotací v EU. Bylo-li by to neoprávněné, pak nelze jinak, než konstatovat, že EU není ta platforma, která by chránila hospodaření s našimi příspěvky a nás vůbec. Vědí vůbec Europiráti, co se tím na EU prozrazuje? Jenže, duch doby jim zajišťuje, že veřejné mínění se bude ubírat nikoliv oportunistickým, ale maistreamovým, tedy hlavním proudem.
Už delší dobu můžeme pozorovat, jak si dvojakost a vícejakost zákonů vykládá leckdo, jak se mu liberálně demokraticky zachce.
Stále v přátelském okolí zdůrazňuji, že pro spojení pojmů liberální a demokracie máme v Čechách krásné lidové "cochcárna".
Lobbisté v parlamentu jsou v první linii, a konzumenti státních dotací v skryté linii mohou v klidu vysedávat v kavárnách a mudrovat, koho je třeba předhodit parlamentně-policejně-soudní mafii za žrádlo, a kolik „melounů“ na to každý přihodí. V těchto likvidačních spinech kolem nepohodlných osob (namátkou: Nečas, Vitásková, Schneiderová, Bátora, A.B.Bartoš, Babiš, Zeman) by protikorupční celosvětová koalice TI přišla k docela dobré detektivce, ale asi by si na tom na chleba moc nevydělala.
Nejlepší pak bude asi domobrana.

BOJ O EXISTENCI

Autor: RNDr. Václav Větvička, botanik, spisovatel a popularizátor vědy, vyznamenán za zásluhy o stát v oblasti vědy

V historii Země neexistuje žádný jiný velký obratlovec, jehož populace by se rozšířila tak rychle a s devastujícími následky pro další obyvatele planety. Jen v letech 1800 – 1930 vzrostl počet lidí z jedné miliardy na dvě, a za dalších 90 let pak dokonce na dnešních víc než sedm miliard. To s sebou samozřejmě nese spoustu problémů. Přečerpáváním zdrojů počínaje a ekologickou devastací konče.... 13.12.2018/ » více

Západní vědci navrhují zabíjení narozených dětí

Západní vědci se zbláznili; navrhují tzv. poporodní potrat. Je to snad plán jak udělat více místa pro migranty z Afriky.

Autor: Martin Gust, 7. prosinec 2018

Vědci seriózně prosazují brilantní myšlenku po-porodního potratu, tedy ubíjení novorozenců. "Ne-osoby nemají žádné morální právo na život."
"Zájmy "aktuálních lidí" by mohly být ohroženy požadavky nového (jakkoliv zdravého) dítěte na energii, peníze a péči."
"Kromě schopnosti cítit bolest a potěšení má "aktuální osoba" také schopnost mít své cíle, o jejichž dosažení jí usmrcením připravíme. Tuto schopnost mít své cíle může mít novorozenec jen stěží, protože budoucnost, kterou si pro něj představujeme, je pouhou projekcí naší mysli. Na druhou stranu schopnost mít nejenom cíle, ale i propracované plány a koncepty (dalšího života) mají všichni ostatní lidé (rodiče, sourozenci, společnost) kteří by mohli být narozením dítěte dotčeni. A proto musí práva a zájmy "aktuálních lidí" být převažujícím faktorem při rozhodování o potratu a poporodním potratu."


Já bych možná raději začal utrácením intelektuálů, jejichž uvažování prokazatelně nenese sebemenší stopy aktuální humanity...

Text této "vědecké" studie k stažení v angličtině zde.

zdroj:https://www.eurabia.cz/Articles/32696-zapadni-vedci-se-zblaznili-navrhuji-zabijeni-narozenych-deti-tzv-poporodni-potrat-je-to-snad-plan-jak-udelat-vice-mista-pro-migranty-z-afriky-.aspx

A CO MY, ČEŠI, KDY MY POZVEDNEME PĚSTĚ A DÁME PRŮCHOD SVÉMU HNĚVU...?

ZEDNÁŘI V ČESKU

V Ústí vznikla první novodobá česká zednářská lóže na sever od Prahy

ECHO24, ČTK50 NOVÉ 11. LISTOPADU 2018

Témata: zednáři, ČR, Ústecký kraj

V Ústí nad Labem založili zednářskou Lóži Porta Bohemica. Ta je členskou lóží Veliké lóže České republiky, která sdružuje více než 650 zednářů z 25 lóží z celého Česka. V centru Ústí nad Labem se při té příležitosti sešly delegace lóží z celého Česka, Saska i vzdálenějšího Německa. Informoval o tom v neděli bývalý veliký tajemník lóže v České republice Vojtěch Ort.

Výhradně německo-jazyčné zednářské lóže působily na severu Čech od 18. do poloviny 19. století... 09.12.2018/ » více

ČESKÁ ŽENSKÁ LOBBY – PODPORA PEDOFILII

Autoři: + Metoděj OSBMr, + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu


Česká ženská lobby – neziskovka, která prosazuje ratifikaci Istanbulské úmluvy – prosazuje i INTEGRACI PEDOFILNÍ SEXUÁLNÍ ORIENTACE a oddělení této sexuální orientace (již ne deviace?!) od sexuálního zneužívání dětí. Tedy podle ženské lobby už nebude pedofilie kvalifikována jako zločin, ale jako zákonná, tzv. sexuální orientace! To v důsledku znamená, že rodič, který bude chránit své dítě, bude nazván pedofobem a trestán podobně jako homofobové. Ne na děti, ale na pedofily se bude VZTAHOVAT OCHRANA V RÁMCI ISTANBULSKÉ ÚMLUVY. Pedofilové (zločinci) budou spadat do skupiny osob, na které prý je „pácháno genderově podmíněné násilí – tzv. heterosexistická šikana“ (citace ze stránek ČŽL, viz: Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v ČR 2015, strana 126).

Kdo z českých občanů může tuto zločinnou zvrácenost ohrožující jeho vlastní děti schválit? Uvědomme si, že jde o uzákonění zločinného zneužívání dětí už v předškolním věku.

07.12.2018/ » více

TROCHU POUČENÍ...

ORWELLOVSKÝ ROK 2018 – ODSOUZENÍ A. B. BARTOŠE

Autor: Vít Skalský, člen Národní demokracie, Plzeň

(Autor ve svém brilantně napsaném článku na příkladu absurdního soudního procesu s A. Bartošem upozorňuje a varuje českou společnost před „gumovými“ paragrafy, které náš parlament implementoval do trestního zákona ČR, a také se soudní praxí, která si v ničem nezadá se soudy komunistické justice - pozn. L.Malý)

Adam Bartoš byl odsouzen za zpochybňování a popírání kulatého čtverce

V rozsudku, který shledal Bartoše vinným je uvedeno, že zpochybňoval něco v minulosti, navzdory tomu, že je to NOTORICKY známou historickou skutečností (i když je notoricky známou historickou skutečností). Dále odsouzený hanobil a podněcoval nenávist (respektive autoři knih, které publikoval). Celý rozsudek se jeví jako nesmysl, odporuje logice i principům vědy, právní filosofii a pravděpodobně i stavu společenské reality. Například § 405 trestního zákona, tzv. popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia je už asi sám o sobě právním a logickým paskvilem. Lze napsat, že existuje kulatý čtverec, přesto jeho existence je logicky i ontologicky vyloučena, protože kulatost znemožňuje čtvercovitost. Zákonodárce může napsat, že je trestné popírání a zpochybňování genocidia, realizovatelnost je však logicky neuskutečnitelná.

05.12.2018/ » více

INTERVIEW S VIKTOREM ORBÁNEM

Prezident Lukašenko o tzv. domácím násilí

„Všechno je to hloupost, převzatá ze Západu. Nemusíte se bát, buďte klidní, my budeme vycházet výlučně z vlastních zájmů, z našich běloruských, slovanských tradic a z naší životní zkušenosti. Kdosi cosi plácne o tzv. domácím násilí, dnes je to na Západě módní fráze, a přitom tam brzy žádné rodiny nebudou. Chlap se žení s chlapem anebo se za něj vdává. A děti nemá kdo rodit. A my od nich máme přebírat, jaké mají být normy chování v rodině?!“

Prezident Běloruska těmito slovy zkritizoval nesmyslný návrh zákona Ministerstva vnitra k zavádění sankcí za tzv. domácí násilí.
Ministerstvo následně návrh odvolalo.... 30.11.2018/ » více

President Emil Hácha

JEŠTĚ PÁR POZNÁMEK…

(Ing. et Mgr. Jiří Gabriel Hamouz upozorňuje ve svém příspěvku na jisté okolnosti k projevu Mons. Petra Piťhy.)

Rozdíl mezi strachem a realitou obav.

1. Strach v podobě fobie na různé podněty je až rozumově nekontrolovatelnou reakcí, která může člověka paralyzovat od společenské nevhodnosti až k ohrožení života. Nemusí být podložena skutečným nebezpečím, ale třeba jen představou nebezpečí. (pavouci, myši, hadi, tísnivý prostor, přímé ohrožení života, pud sebezáchovy apod.)

2. Obava je rozumová reakce přípravy na možné nebezpečí, vycházející z reálné situace a reálných projevů takového nebezpečí, vycházející z reality událostí v okolí, které nemusí být místně a časově bezprostřední.

Lze se důvodně domnívat, že pojem homofobie je účelově vytvořený konstrukt včetně souvislostí v jakých se začal objevovat a zneužívat... 29.11.2018/ » více

Nepostradatelný bílý muž

Jak porazit Rusko - ale proč?

Autor: Vincent Pribula

Přes veškeré úsilí v mediální válce, přes uvalené sankce a permanentní vyrábění Ruské hrozby, začíná varianta přímého vojenského střetu. Propaganda války dostatečně otupila vědomí populace a nyní už zbývá odhodit masky a burcovat ve jménu hodnot národy do boje.

Výdaje na zbrojení rostou, válečná osvěta jde do škol a slovo zadržet Rusko je každodenním slovníkem hlavních médií. Nositelé Nobelových cen míru a strůjci barevných pučů radí zdebilizovaným masám nepodléhat ruské propagandě za žádnou cenu.... 27.11.2018/ » více

VTIP TÝDNE

Arab vede rozhovor při vstupu do USA na letišti JFK:

úředník: Your name?
arab: Abdul Ahmed Al Cohol
úředník: sex ?
arab: Yes, sometimes.
úředník: No, I mean male, female?
arab: Oh, sorry, sometimes male, sometimes female ...
úředník: No my dear, ...
arab: yes, sometimes deer, sometimes camel,... in desert ....

Falešná morálka elity

Naše demokracie už je dost velká na to, aby snesla kritiku, napsal ekonom Vladimír Pikora. A prozradil, že přišel o iluze o Václavu Havlovi.

Letos jsme si připomněli 29. výročí sametové revoluce. Vladimír Pikora si při této příležitosti přečetl knihu Jitky Vodňanské o Václavu Havlovi. A prý přišel o iluze o našem prvním porevolučním prezidentovi.

Když Vodňanská hovoří o socialismu, Pikora takřka nevěřil vlastním očím. Psala o tom, jak mohla za minulého režimu cestovat do Západního Německa, do Francie i do Spojených států, kde se setkala s Jiřím Voskovcem. Mohla cestovat i s manželem. Dočkala se výhod, které mnoho jiných lidí nepoznalo. Vedle toho si prý užívala jeden mejdan za druhým.... 24.11.2018/ » více

JAN SKÁCEL – R.I.P.

Smutná zpráva:

Dne 17. listopadu 2018 ve svých 84 letech zemřel Mgr. Jan Skácel.
Za minulého režimu vězněný, signatář Manifestu D.O.S.T., dlouholetý předseda Vlastenecké fronty a zakladatel Národního sjednocení.
Jedna z vůdčích osobností odporu proti našemu vstupu do Evropské unie působící v rámci občanského sdružení Občané proti EU.
Jan Skácel byl do dnešních dnů předsedou Českého hnutí za národní jednotu.
V posledních letech úzce spolupracoval s Národní demokracií. Předsednictvo ND ocenilo jeho práci pro český národ a demokracii vyznamenáním Čestný předseda Národní demokracie.

Čest jeho památce!

Havel vybrán za presidenta už za bolševiků

17. listopad – den boje neomarxistů proti zdravému rozumu

Autor: Ladislav Malýprojev pronesen 17. listopadu v Litvínově na mítinku DSSS

Přátelé,

ve svém příspěvku se vrátím v čase poněkud dozadu, do roku 1970. Evropa byla tehdy rozdělena na dva bloky – východ, západ. Sovětský svaz mocensky ovládal Východ, jeho satelity, mezi nimiž bylo i tehdejší Československo, a razil komunistickou ideologii. Žili jsme tehdy v nechutné době; komunistický režim vězněním, popravami a emigrací, zbavil náš národ nejlepších lidí. A jestli vám dneska někdo minulý režim chválí, nevěřte mu, lže. Mohu vás ujistit, že všichni, co jsme se tady na náměstí sešli, tehdy bychom všichni byli antikomunisté. Komunistický režim vyžadoval poslušnost, ale především poslušnost v jeho ideových otázkách, a tu poslušnost na občanech dociloval strachem a násilím... 18.11.2018/ » více

Výbušná výpověď: Čtveřice vyšetřovatelů promluvila

Kauza Čapí hnízdo: policisté tvrdí, že vznikla na příkaz Chovance

Nestává se to často. To, že by vyšetřovatelé vystoupili proti nadřízeným tak kriticky jako v tomto případě. V případě, kdy jde o jednu z nejsledovanějších afér v zemi – dotační kauzu Čapí hnízdo, spojovanou předně se jménem současného předsedy vlády. Kauza je podle policistů účelová, což tvrdí od počátku i samotný premiér Andrej Babiš (ANO).

Konkrétně jde o tyto policejní vyšetřovatele: kpt. Mgr. Mariana Janouška, kpt. Bc. Pavla Fialu, kpt. Mgr. Martina Procházku, kpt. Mgr. Petra Čupu. Co je spojuje? Čtveřice viní vedení pražské policie, že šlo na ruku někdejšímu ministru vnitra Milanu Chovancovi (ČSSD). Na Chovancovo zadání podle vyšetřovatelů vznikla Babišova aféra. A to jako politikum. Tento článek může ovlivnit vnímání zmíněné kauzy. Toho si je redakce pp_magazínu vědoma. Avšak jde o autorizovanou výpověď týmu vyšetřovatelů pražské kriminálky. Ti se ji rozhodli zveřejnit pod vlastními jmény. Rovněž ji předali novému krajskému šéfovi – Janu Ptáčkovi. Ptáček jejich podání zaevidoval a jeho relevanci chce prošetřit.

Pro pp_magazín Ptáček uvedl: „Zabývám se všemi oznámeními, které obdržím…“... 15.11.2018/ » více

Přečtěte si zlomek faktů o Putinovi

My, Češi, jsme smějící se bestie a jsme na to patřičně hrdí. Není nic, z čeho bychom si nedokázali udělat srandu. A to je dobře, pomáhá nám to přežít. Už po staletí. Neznám na světě jiný takový národ, který si umí dělat v takové míře legraci sám za sebe.

Není pochyb o tom, že v Rusku byl zločinný a mafiánský režim. Vznikl na počátku devadesátých let, vyrostl na rozvalinách bolševického Sovětského svazu a stál za ním slabý prezident Jelcin, který si nechal tak dlouho radit od dobrých, hodných strýčků ze Západu, až stálo v roce 1999 Rusko před rozpadem a totálním krachem.... 13.11.2018/ » více

Je mi 68+ a jsem unaven

Robert A. Hall je veterán námořní pěchoty z Vietnamské války, který byl pět volebních období senátorem za stát Massachusetts

Je mi 68
Pracoval jsem tvrdě od svých 18 let, kromě jednoho semestru, kdy jsem studoval a kromě půl roku, kdy jsem denně hledal zaměstnání. I přes některé zdravotní problémy, jsem pracoval 50 hodin týdně a sedm nebo osm let jsem nebyl nemocný. Měl jsem dobrý plat, celou dobu jsem pracoval tak, abych se dostal tam, kde jsem dnes. V dané ekonomice je odpočinek v nedohlednu a já už jsem unavený.... 10.11.2018/ » více

Století urážek českého národa

Autor: Josef Staněk

Za Rakouska-Uherska byli Češi synonymem „tvrdých selských palic“, co nedovedou pochopit velikost Habsburského domu. Za okupace chtěli sudetští Němci dláždit náměstí českými hlavami, které nechtěli pochopit velikost vůdce. V padesátých letech se vedl boj proti tvrdým intelektuálským a buržoazním nacionalistům, kteří nedovedli pochopit velikost sovětského rovnostářského myšlení. Za normalizace zas dobrodiní našeho druhého osvobození od všelijakých revizionistů. Po vzniku „blbé nálady“ do nynějška zas „zaprdění a xenofóbní Čecháčci nedovedou pochopit etické výšiny elit Západu, výhody multikulti a dovoz islámských komunit, normalitu úchylů. Kterážto zaostalost se projevila jak ve volbách parlamentních, tak prezidentských. Navzdory nikdy nevídané mediální masáži nebyli ve svobodných a tajných volbách zvoleni ani „světoví“ politici-demokrati TOP, STAN nebo KDU, ani „velký vědec“ na prezidenta. Ač v okolních státech se tento mediální tlak podařil? Pokusím se příčinu rozebrat „nevědecky“, myšleno nikoliv v intencích neziskovými organizacemi dotovaných „společensko vědních“ ústavů... 08.11.2018/ » více

VTIP TÝDNE

Přijde Pepíček do obchodu k Židovi Kohnovi.
„Maminka říkala, že k Vám nemám chodit, prý jste nám zabili Ježíška.“
Kohn se nakloní nad pultem a řekne:
„Pepíčku, to ne já, to vedle, Roubíček!“

Vnitřní připravenost našeho národa na agresi imigrantů

Autor: Ladislav Malý, proneseno na Besedě o hrozbě globálních paktů, v Praze, 4. 11. 2018

Především je třeba nazývat věci jejich pravými jmény – nejedná se o žádné uprchlíky, ale o agresívní vpád nelegálních imigrantů z Afriky a arabského světa do kulturní a civilizované Evropy. A jelikož se jedná o organizovanou akci skrytých globálních sil, můžeme hovořit o hybridní válce proti Evropě. Ty skryté síly ovšem mají taky svoje pojmenování – jsou to sionistické vládnoucí kruhy Spojených států, jež prosazují ideologii neomarxismu; ta se projevuje především feminismem, gendrismem, homosexulalismem a multikulturalismem. V jednotlivých zemích Evropy mají sionisté své pomocníky, zednářské lóže v a tzv. nevládní neziskové organizace, jež vytvářejí na vlády nátlak a spolu s médii silně ovlivňují veřejné mínění... 05.11.2018/ » více

VALAŠSKO V TICHOSTI KUPUJÍ ARABOVÉ

Autor: Arnoštka Dobiášová

V Ostravě existuje společnost s názvem Společnost pro obnovu a rozvoj lázní Rožnov pod Radhoštěm s.r.o., IČ : 253 70 464, sídlem Výstavní ul.2224/8. Tuto společnost vlastnil do 14.7.2014 ostravský architekt ing. arch. Roman Kuba.
Tato společnost vlastní v Rožnově pod Radhoštěm obrovské pozemky, a to v prostoru, jak sjíždíš z Pinduly, tak od poloviny svahu nalevo, podél cesty včetně veliké rozestavěné budovy, která byla prý původně rekreačním střediskem (Rudý říjen ).
Tak tento pan architekt prodal uvedenou společnost i s těmito rozsáhlými pozemky pánu jménem Ahmad Fouad M Hachmieh ze Saúdskoarabského království.
Tyto pozemky s rozestavěnou budovou tedy p r o d a l ing.arch.Kuba (formou převedení celého obchodního podílu uvedeného eseročka) jmenovanému muslimovi.
Vše je k nalezení na www.justice.cz - a dále se podíváš na souhrn pozemků, které vlastní ona společnost na www.cuzk.cz
Vůbec se z toho nemůžu vzpamatovat, když si představím, jak tam postaví mešitu, a tím si toto území potvrdí jako muslimské, které budou chtít v budoucnu rozšiřovat a rozšiřovat po dobrém či po zlém. Na umění zlého dobývání mají svoje lidi.
Samozřejmě si dovedu představit, jak se pan architekt dušuje a dělá ze všech debily, že pan Ahmad do Rožnova přinese práci a blahobyt.
Ale přinese hlavně nesnášenlivý islám a středověk se vším všudy ...
Je mi z toho tak zle, že to nedovedu ani vypovědět, neboť jsme bezmocní.
Když si pomyslím na milovaný Rožnov, Valašsko, na naše děti a vnuky, chce se mi řvát hrůzou.
Pořád to bylo někde ve Francii, v Anglii, ale teď už je to díky nějakému zaprodanci, omezenci a nenažranci, co za to údajně dostal fůru peněz, i v Rožnově.

TAK SE, MILÍ ŘIDIČI, POTĚŠTE…

Cena litru nafty po poklesu cen ropy na světových burzách v Evropě (přepočet na Kč dle aktuálního kursu Eura)

Lucembursko 22,20 Kč
Německo 22,80Kč
Francie 23,00 Kč
Nizozemsko 23,20 Kč
Irsko 23,40 Kč
Belgie 23,55 Kč
Velká Británie 23,60 Kč
Řecko 23,75 Kč
Španělsko 23,80 Kč
Malta 23,90 Kč
Slovinsko 24,15 Kč
Portugalsko 24,20 Kč
ČESKÁ REPUBLIKA 32,50 KČ !

PROČ? Protože z nás "Banksteři", finančně ovládající banky a nadnárodní korporace udělali svou kolonii!.

Od 1. 1. 2018 je ve státech EU uzákoněna minimální hodinová mzda!

Lucembursko 8,69 €
Německo 8,50 €
Francie 8,03 €
Nizozemsko 7,96 €
Irsko 7,65 €
Belgie 7,48 €
Velká Británie 7,36 €
Řecko 3,86 €
Španělsko 3,78 €
Malta 3,35 €
Slovinsko 3,03 €
Portugalsko 2,62 €
ČESKÁ REPUBLIKA 1,78 €

OPĚT NAŠE SVĚTOVÉ PRVENSTVÍ ! Opět důkaz, že z nás udělali svou kolonii = dojnou krávu! Za to můžeme poděkovat m.j. Odbornému Drancování Státu (ODS) - zejména všem těm Havlům, Kalouskům a Bakalům, Rittigům - a jim podobným. A je třeba dodat, že ceny výrobků a služeb jsou u nás stejné a mnohdy vyšší, než v uvedených zemích. To potěší ...

Maďarsko desetinásobně zvýšilo svůj zlatý poklad.

České zásoby se naopak tenčí

Maďarská centrální banka oznámila desetinásobné zvýšení měnové rezervy ve zlatě. Z předchozí 3,1 tuny vzrostla na 31,5 tuny. Informoval o tom specializovaný zpravodajský web Zlato.cz s odvoláním na informace Magyar Nemzeti Bank (MNB).
„České zlaté rezervy naopak podle údajů České národní banky klesly ke konci září o dalších několik set kilogramů na 8,7 tuny,“ upozornil David Marášek, hlavní analytik společnosti Zlato, která stejnojmenný portál provozuje.
MNB v úterý v tiskové zprávě uvedla, že měnová rada banky se vzhledem k cílům dlouhodobé národní a hospodářské strategie rozhodla zvýšit své zlaté rezervy. S podstatným navýšením množství zlata ve fyzické podobě banka zároveň rozhodla o jeho přestěhování do Budapešti... 01.11.2018/ » více

PĚT ORBÁNOVÝCH TEZÍ

28.ŘÍJEN - DEN HANBY!

ZROD ČESKOSLOVENSKA POD EGIDOU ŽIDŮ

28. říjen 1918 je největším ponížením Čechů a Slováků


Cílem 1. světové války bylo rozbití velkých mocenských států (monarchií) a zni¬čení jejich vlivu v Evropě: Rakouska-Uherska, Německa, Ruska a Turecka. V těch¬to státech vládli dědiční monarchové, kteří byli současně hlavními oporami nábo¬ženských idejí a církví. Jejich likvidace byla základní podmínkou k nástupu mezi¬národního židovského kapitálu a jeho politické projekce: demokratizace, bolševiza- ce, internacionalizace, odstranění velmocenského postavení Evropy ve světě a její podřízení světovým kolonizačním a sjednocovacím záměrům Židovstva. K tomu účelu byla programově aplikována idea ateismu a idea národnostní. Svým posláním to byla idea revoluční od samého počátku - likvidace stávajícího politického a mo¬cenského stavu. Tak byla prakticky odstraněna hospodářská a politická moc aristo¬kracie (většinou křesťanské šlechty) a církví. Především však šlo o likvidaci moci a vlivu katolické Církve, jež byla po staletí jedinou hradbou proti světovládným plánům Židovstva a ještě především v Rakousku-Uhersku měla relativně pevné po¬stavení. Proto také všechny heretické a kacířské sekty, které po celá staletí systema¬ticky podkopávali Církev svatou - ariáni, kataři, husité, valdenští, albigenští, atd. - byly buď založeny, nebo skrytě podporovány a financovány Židy!... 27.10.2018/ » více

MORAVSKÝ NÁRODNÍ KONGRES

Nám. Karla IV. 24,
628 00 Brno, MORAVA


Prohlášení MNK k oslavám stého výročí vzniku Československa

28. října uplyne 100 let od právně problematického vzniku Republiky Československé. Samospráva korunních zemí, jejich hospodářská vyspělost a na svou dobu značný rozsah demokracie v Rakouském císařství nezavdával důvod k jeho rozbití. Ani sami „mužové října 1918“ zpočátku neuvažovali o vzniku samostatného státu; o republice už vůbec ne. Dovedli však využít chaosu první světové války. Vznik Republiky Československé podstatně urychlil čechizaci Moravy, započatou v době tzv. národního obrození vzepětím českého a německého nacionalismu v počátcích 19. století. Za uplynulých sto let od vyhlášení RČS se Moravě a jejím obyvatelů dostalo jisté odměřené dávky samosprávy jen po dobu něco málo přes deset let v řízené demokracii „první republiky“. Soustavné znásilňování moravské historie, tradic a samosprávy pokračuje i za současné České republiky. Z pohledu těchto skutečností se Moravanům jeví rozsah a způsob oslavování vzniku státního útvaru, který po dobu své 75leté existence prošel několika územními změnami, častými úpravami názvu, dvojí okupací, protektorátním a totalitním zřízením a nakonec demontáží v roce 1992, jako nepřiměřený.

Ing. Josef Pecl, CSc, V Brně 22. října 2018

V. ORBÁN K STÉMU VÝROČÍ PONÍŽENÍ MAĎARSKA

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (dále Istanbulská úmluva)

Vážení přátelé pozůstalí,

nejprve přijměte upřímnou soustrast k společenskému úmrtí žen jako jakýchkoliv partnerek, rodinných příslušnic a známých v soukromí a v běžném společenském životě.

Výňatek z úmrtní zprávy po těžké dlouhodobé zákeřné nemoci:

Článek 3 – Definice ... 25.10.2018/ » více

Paradox pojmů multikulturní, multikulturalizmus versus realita

Autor: Ing. Mgr. Jiří Gabriel Hamouz

Kdejací samozvaní protagonisté nás ze všech stran mediálními prostředky masírují vnucováním svým viděním světa, zejména Evropy, jako multikulturní, obohacované multikulturalizmem, genderizmem, homosexualizmem, feminizmem a další snůškou všelijakých izmů. Kdo to vidí jinak, dostává řadu různých dehonestujících - společensky odsuzujících, znevažujících až likvidačních - nálepek typu „xenofob“ a pod.

Nechci na tomto místě polemizovat s pojmem xenofobie a fobie vůbec. Ve svém okolí jsem se s fobiemi setkal a nebylo to vůbec nic veselého, ať se to týkalo pavouků, hadů, myší apod. Byly to naprosto rozumově neovladatelné reakce strachu, pro nezasvěcené někdy společensky groteskní, někdy až akutně ohrožující život. Užití pojmu fobie pro likvidaci jiných vyjádřených názorů je účelový klam... 23.10.2018/ » více

GUADALUPE

Autor: Ladislav Malý

Na světě je jenom několik svatých míst, kde se s naprostou jistotou zjevila Panna Maria. Jsou to francouzské Lurdy, portugalská Fatima a mexické Guadalupe.
Večer objednaný taxík, druhý den ráno v devět zastavil u hotelu a za 150 peset mě odvezl na předměstí Mexico-city, kde se světové poutní svaté místo Gaudalupe nachází; je to vzdušnou čárou asi pět kilometrů, ale auto se však musí prodírat mnoha zácpami megaměsta. Konečně jsem 5. října s rozechvěním překročil bránu poutního místa, a se mnou pochopitelně stovky lidí z různých částech světa. Myslím, že v tu dobu jsem tam byl jediný Čech... 22.10.2018/ » více

VYJÁDŘENÍ PODPORY PROF. PIŤHOVI

Autor: Ing. Mgr. Jiří Gabriel Hamouz

Dobrý den pane profesore,

po obdržení dopisů Václava Klause a jeho institutu se odvažuji vyjádřit Vám svoji podporu zejména ze své vlastní zkušenosti z minulého komunistického režimu, kdy jsem pomáhal rodině mého přítele, který chodil 18 měsíců, měsíc co měsíc, k soudu o uložení ochranného ústavního psychiatrického léčení pro příčiny sahající do trestné hospodářské činnosti tehdejších stranických a mládežnických funkcionářů.

O tom se zmiňuji jen proto, že jsem sám na sobě a našich rodinách prožil likvidační tlaky Státní bezpečnosti. Situace dehonestace politických, ale i obyčejně lidsky morálních odpůrců v současné době mi něco velmi připomíná... 21.10.2018/ » více

Piťhovo svatováclavské kázání jako katalyzátor naší doby

Autor: Václav Klaus a kolektiv IVK

Letošní svatováclavské kázání prof. Piťhy sice vyvolalo řadu ostrých reakcí a nepřátelských komentářů, ty však nepřicházely od špiček katolické hierarchie nebo od řadových katolíků. Na prof. Piťhu agresivně útočí aktivisté progresivistické skupiny liberálních demokratů v čele s – jak se v Lidových novinách 13. 10. 2018 podepsal – knězem, teologem, psychologem a sociologem Tomášem Halíkem.

Profesor Petr Piťha je progresivisty Halíkova typu v posledních dnech skandalizován, šikanován a dokonce kriminalizován za to, že si dovolil varovat před zhoubným rozkladem, který naší společnosti hrozí v důsledku útoku na lidskou přirozenost a řád ze strany módních genderových teorií a jejich propagátorů a šiřitelů v západním světě.... 21.10.2018/ » více

Totální vymývání mozků

Autor: spisovatel a historik Vlastimil Vondruška

V moderní historii nemáme k podobnému pohybu národů, který už více než rok zažívá Evropa, paralelu, proto je třeba použít nomenklaturu starších dějin. Nejde o migrační krizi, ale o nájezd muslimů. Spisovatel a historik Vlastimil Vondruška ve svém dnešním zamyšlení upozorňuje na to, jak hanebně se zachází s fakty a logikou, jak demagogicky se používají pojmy jako nepřizpůsobiví či migrační krize a jak se díky tomu dá obecné mínění zmanipulovat.

Když čtu nebo poslouchám diskuse o současné společnosti a problémech, které nás trápí, jímá mne smutek. Ne kvůli problémům samotným, ty jsou od toho, abychom je řešili, ale jsem skoro zoufalý z toho, jak hanebně se pracuje s fakty a logikou... 20.10.2018/ » více

Drahošův důchod a kradené patenty

Tyto, po internetu šířené informace mne příliš nepřekvapují, protože jsem získal podobné, i když z jiných zdrojů.
Díky naivitě a žvanivosti manželky prof. Drahoše jsme se dozvěděli o jeho důchodu ve výši 36 000,- Kč měsíčně. Přesto tvrdil Michalu Horáčkovi, že si jako výzkumník nemohl uspořit dostatek peněz, aby si platil prezidentskou kampaň ze svých prostředků.
Vzhledem k tomu, že až do sametové revoluce, po níž se stal odborářským vůdcem v akademii věd, (do revoluce byl pan Drahoš pouhý řadový výzkumník), pomohly mu jistě k takovému důchodu miliónové každoroční odměny ve funkci předsedy České akademie věd, které tak vehementně popíral, ale k jeho smůle, novináři to vyšťárali.
Předsedou byl ale jen osm let, takže ani to by vzhledem k nízkému přepočtovému koeficientu současných výdělků ve výpočtovém vzorci důchodu nestačilo. Aby na tuto důchodovou hladinu dosáhl, musel se proto nechat připisovat jako spoluautor na přihlášky vynálezů a patentů jiných výzkumníků... 17.10.2018/ » více

Mnichovská zrada, nebo pražský krach?

Nečasova mise a rozpad Československa v roce 1938

Autor: Jan Cholínský, úplné vydání

Dvacáté století v českých dějinách je možné nazvat nejen stoletím osmiček (a devítek) podle datace přelomových událostí, ale také stoletím manipulace veřejného mínění, vytváření propagandistických legend a zakořenění mylných myšlenkových stereotypů. Jedním z nich je sklon svalovat vlastní chyby na jiné, který se zrodil při zániku tzv. první republiky, když její president prohlásil, že Západ nás zradil (načež abdikoval a odletěl na Západ).

Dne 16. září 1938 přiletěl do Paříže zvláštní vyslanec československého presidenta Edvarda Beneše s tajným posláním. Jeho úkolem bylo kontaktovat předsedu francouzské socialistické strany Léona Bluma a předat jeho prostřednictvím poselství francouzské vládě. Obsahem tohoto poselství byla žádost presidenta Beneše,... 01.10.2018/ » více

PROTEKTORÁT EU

Židovská příhoda

Vystěhovává se Roubíček ze Sovětského Svazu. Na hranicích mu celníci najdou v kufru bustu Lenina.
Ptají se: "Co to je?”
”To se ptají špatně, ”povídá Roubíček, "Měli by se zeptat, kdo to je? To je Lenin! Zachránce proletariátu celého světa, zakladatel mé milované vlasti, Sovětského Svazu, génius, který naplnilMarxovy myšlenky...”
"Dobře, můžete jít...”, říkají celníci.

Na izraelské hranici celníci znovu najdou Leninovu bustu a ptají se ho: "Co to je ?”
"To se ptají špatně,” povídá Roubíček, "měli by se zeptat, kdo to je? To je Lenin! Šílenec, co přivedl polovinu světa do chudoby, největší zločinec dvacátého století, ....”
„Dobře, dobře, můžete jít...” říkají celníci.

Roubíček přijede ke svým příbuzným, vybaluje si věci. Jeho synovec si všimne Leninovy busty a ptá se: "Strýčku, kdo to je?”
”Ale to se ptáš špatně, synovče, měl by ses zeptat, co to je? To je pět kilo neprocleného zlata!”

Hrozí zánik slovanských národů?

Autor: Mgr. Zuzana Kaiser Dorazilová

Člověk by musel být hluchý a slepý, aby „nezachytil,“ jak se vzmáhá prosazování (s naprostou samozřejmostí) sňatků homosexuálních párů a s tím souvisejících rodičovských práv, práv na výchovu dětí takovýmito páry. Nu, je skutečně nelehké rozlišit, co je v takovém případě pro dítě lepší. Zda vyrůstat v sociálním zařízení, nebo s homosexuálně orientovaným párem. Nelehké rozlišit pouze na první pohled. Protože se pak nabízí otázka podpory pěstounských rodin, podpora malých zařízení rodinného typu, podpora adopce… Vše souvisí se vším...

Všimli jste si, jak pracuje stát v těchto záležitostech? Jak neskutečně dlouho trvá vyřízení adopce, jak jsou žadatelé o adopci prověřováni a jak stejně nekonečně se vleče řešení profesních přestupků v zařízeních péče o děti? Ale jak briskně jsou děti odebírány svým rodičům, aniž by se jasně prokázala opodstatněnost takového úkonu? O tom se ale rozepisovat nechci. Chci se věnovat tomu, co se přímo dotýká nás všech, kdo jsme rodiči, prarodiči.... 30.09.2018/ » více

MICHAL SEMÍN V INSTITUTU VÁCLAVA KLAUSE

Prosba o odpuštění

Autor: MIRKA HAASOVÁ

Německý režisér a scenárista libanonského původu Imad Karim patří mezi nejostřejší kritiky islámu. Mirka Haasová se pokusila přeložit co nejvěrněji jeho fb příspěvek…

Prosím dnes o odpuštění!
Stromy pláčí, budou po vás ponechány k vyžíznění. Kameny křičí, brzy se budou házet po ženách a homosexuálech. Řeky vysychají, budou se po vás přeměňovat ve stoky. Tito mladí muži nenaleznou ve většině případů vztah k Německu, k jeho stromům, kamenům a řekám, protože neměli vztah ani k vlastním stromům, vlastním kamenům a k vlastním řekám. Přicházejí jako divocí dobyvatelé, aby pustošili, a ani si toho nejsou vědomi. Jednají instinktivně, protože celý život jen bojovali o své přežití. Jednají agresivně, protože cítí, tuší a vědí, že potkávají společnost, jež zapomněla, co je vlastní obrana.... 27.09.2018/ » více

EVROPA: Chudáci sirotci

Autor: Václav Vlk st.

Mediální a politickou scénu ovládli „syrští sirotci“. Na nich je hlavně zajímavé to, že to s největší pravděpodobností to nejsou žádní „sirotci“, a jak posléze vyplynulo, je otázka, kolik z nich a jestli vůbec jsou ze Sýrie.

Prvně jsem se setkal s takovýmito „sirotky“ někdy v roce 1988, v Holandsku, když mne StB už pouštěla ven. Nerada, ale lidé z odborného sdružení EFA – Europäische Feuerstätten Arbeitsgemeinschaft e.V. - už psali dost drsné dopisy, aby mne, jako jediného člena EFA z východní Evropy, konečně už začali pouštět na různé konference a veletrhy. Tak to nakonec estébáci vzdali a tiše doufali, že tam zůstanu. Vždycky, když jsem se vrátil, byli namíchnutí a dávali mi to u výslechů najevo. A tak jsme vyjeli i na návštěvu k našim známým do Holandska, nějak už to soudruzi vzdali.... 25.09.2018/ » více

ZMANIPULOVANÁ VIDEOHRA

Převzato z webstránky REX!

O velké španělské katolické panovnici, královně Isabele (1451-1504), se vypráví příběh, že když se jí jednou zeptali, co by chtěla vidět na obraze, odpověděla: „kněze sloužícího mši, ženu, která rodí, a zločince, kterého věší“. Jinak řečeno, každý má svou roli v životě, jíž má sehrát, a měl by hrát tu roli a nikoliv jinou. Můžeme si jen představovat, co by bývala řekla o světě, v němž kněží slouží eucharistické pikniky, ženy svobodně užívají antikoncepci a potrácejí, a zločinci jsou odsuzováni na kratší a kratší tresty ve vězeních připomínajících luxusní hotely. Dnes „není nic, jen to, co není“ (Macbeth I, 3).... 24.09.2018/ » více

ORBÁN S NÁMI, MY S ORBÁNEM

JAK DÁL V NÁRODNÍM HNUTÍ?

Autor: Ladislav Malý

V rámci ankety Délského potápěče jsem byl osloven, abych řekl svůj názor na budoucnost národoveckého hnutí autentické pravice. Rád tak činím, i když vím, že všecko je v rukou Boha a On svou Prozřetelností řídí i naši budoucnost; čímž chci říci, že vlastně nevím, jaká že ta budoucnost bude. Ale jistou predikci můžeme vyčíst z chování politických subjektů, z filosofie jejich programů, ale rovněž tak je zajímavá i povaha a mravní kvalita jednotlivých lídrů těchto stran.... 21.09.2018/ » více

POD SVÍCNEM JE NEJVĚTŠÍ TMA

Konec každého národa

Jeden americký profesor ekonomie na místní vysoké škole nikdy nenechal propadnout jediného studenta, ale najednou nechal propadnout rovnou celou třídu.
* Třída trvala na tom, že Obamův socialistický model funguje, že nikdo by neměl být chudý ani bohatý, všichni by měli být zhruba na stejné úrovni.
* Profesor řekl: "OK, uděláme v této třídě experiment Obamova plánu. Známky z jednotlivých testů zprůměrujeme a všichni tak budou dostávat stejnou známku jako je průměr třídy, takže nikdo nepropadne, ale nikdo ani nedostane za 1."
* Po prvním testu byly známky v průměru a každý student dostal za 2. Studenti, kteří tvrdě studovali, byli trochu zklamaní a studenti, kteří studovali málo, byli spokojení.
* U dalšího testu studenti, kteří studovali málo, studovali ještě méně a ti, kteří studovali hodně, se rozhodli, že jim průměr stačí, takže i oni studovali málo. V tomto testu byl průměr 4! Nikdo nebyl spokojený.
* Při třetí zkoušce byl průměr 5. Jak zkoušky pokračovaly, průměr se nikdy výrazně nezvýšil, vše se zvrhlo v následné hašteření, obviňování a nadávky. Nikdo nechtěl studovat ve prospěch někoho jiného. K jejich velkému překvapení všichni propadli.
* Profesor konstatoval, že socialismus už z principu nemůže fungovat, protože odměna za práci může být skvělá, lidé mohou mít motivaci uspět, ale když si vláda celou odměnu vezme, nikdo se nebude snažit nebo nebude chtít uspět.

Pět vět, které se vztahují k experimentu:
1. Nemůžete legislativou udělat z chudých prosperující a prosperující legislativně odstavit od příjmů.
2. Co dostane jeden člověk, aniž by si to odpracoval, to musí odpracovat jiný člověk, aniž by za tuto činnost obdržel odměnu.
3. Vláda nemůže dát nikomu nic, aniž by si to dříve nevzala od někoho jiného. 4. Nelze rozmnožit bohatství tím, že se rozdělí.
5. Jestliže si polovina lidí představuje, že nemusí pracovat, protože se druhá polovina o ně postará, a když druhá polovina zjistí, že není dobré pracovat, protože někdo jiný bezpracně dostane to, co oni vytvořili, tak to je začátek konce každého národa.

ŠVÉDSKO DEPORTUJE KŘESŤANY

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Klára Samková, narozena v r. 1963 v Brně, je známá česká advokátka se specializací na občanské a rodinné právo, obchodní právo, ústavní právo a lidská práva a zároveň politička. Ostře se vymezuje proti islámu a uprchlické vlně směřující z Afriky a Asie do Evropy. Je přesvědčena o tom, že z opakovaných teroristických útocích ve Francii již lze vyvodit několik zcela jasných závěrů:

1) Ve Francii šlo o bojovou zkoušku a o průzkum bojem. Synchronizace útoků do jedné hodiny, jejich stupňování a organizace nesvědčí o ideologicky zmatené drobné skupině teroristů, která provede individuální útok, aby si pohladila své psychologicky zmatené ego zatemnělé pomstou. ... 17.09.2018/ » více

NEBUĎME LHOSTEJNÍ KE ZLU!

Připojujeme se modlitbou proti největšímu útoku zlého na tradiční rodiny a naše děti.
Poprosme o dary Ducha svatého pro naše politiky, aby ODMÍTLI RATIFIKACI ISTANBULSKÉ ÚMLUVY.
V sobotu 15. září 2018 na svátek Panny Marie Bolestné se pomodleme slavný svatý růženec
-- popř. alespoň jeden desátek: ... Ježíš, který nám Ducha svatého seslal (dle vašich časových možností).
Istanbulská úmluva v sobě skrývá
-- zničení tradiční rodiny (muž + žena + dítě)
-- vnucování nezletilým dětem perverzní sexualitu
-- zavádění nadnárodní diktatury, která může svévolně odebírat děti
-- zavedení perzekuce nad těmi, kteří nebudou souhlasit s gender ideologií
-- zavedení možnosti, aby si děti v mateřské škole samy volily pohlaví.

HROZBA MAĎARSKU ZE STRANY EU

Maďarský premiér Viktor Orbán obvinil Evropskou unii, že chce Maďarsku vzít právo chránit si své hranice. V rozhovoru poskytnutém rozhlasové stanici Kossuth rovněž řekl, že jeho vláda se v pondělí rozhodne, jaké právní kroky podnikne proti středečnímu doporučení Evropského parlamentu, aby země EU zahájily proti Maďarsku řízení kvůli vážnému ohrožení unijních hodnot.
"Chtějí sem (do Maďarska) z Bruselu poslat placené vojáky, kteří vpustí migranty," řekl podle agentury MTI Orbán. "Plán je takový, že jestliže nemůžou přinutit Maďarsko, aby dovolilo migrantům vstoupit, zbaví tuto zemi práva kontrolovat své hranice," dodal.
Podle premiérova vyjádření je tento postup motivován "ultimátem" německé kancléřky Angely Merkelové, které vyjádřila při schůzce s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Jde o to, že by se země, jež tvoří vnější hranice EU, měly vzdát některých činností při kontrole hranic a předat je Bruselu.
"Chtějí stigmatizovat Maďarsko a chtějí oslabit jeho odpor," zdůraznil Orbán.
Předseda maďarské vlády, který je houževnatým odpůrcem imigrace do Evropské unie, rovněž poznamenal, že po evropských volbách příští rok budou dny nynějšího Evropského parlamentu sečteny.
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó doporučení EP zahájit proti Maďarsku řízení kvůli vážnému ohrožení unijních hodnot označil za "malichernou pomstu" politiků podporujících imigraci. Zároveň tvrdí, že "bylo uděláno podvodným způsobem a v rozporu s příslušnými pravidly evropských smluv".

Pragmaticky český názor na prezidenta Zemana

Motto: John Glenn po letu Gagarina řekl; jak je možné, že zeme která neumí vyrobit ledničku, nám dala na prdel.
Budu upřímný. Konečně je na hradě normální chlap. Ne naškrobený panák, plný politických nic neříkajících alibistických keců. Mimochodem, kdo sleduje Zemana, ten si určitě všiml, že je nesmírně vzdělaný a jeho komunikace je důvtipná a fantasticky ironická. Ještě jsem neviděl za celou dobu někoho, kdo by v komunikaci Zemana utřel. Jeho perfektní znalosti literární, kdy je schopen citovat z veleděl, ale i z neznámých miniautorů a knih, a to ve zcela dokonalém načasování v daném dialogu.
My Češi jsme vždy byli zvláštní, byť mnohdy srabácky rebelujícím národem. A pokud nám toto zůstane, tak si zachováme aspoň zbytek tváře, která nám ještě možná zůstala.... 14.09.2018/ » více

Itálie a Maďarsko vytvořili 'proti-imigrační osu'

Maďarský premiér Viktor Orbán a italský ministr vnitra Matteo Salvini se setkali 28. srpna 2018 v italském Miláně. (Zdroj obrázku: snímek obrazovky videa RT France)
Maďarský premiér Viktor Orbán a italský ministr vnitra Matteo Salvini se zavázali vytvořit "proti-imigrační osu", zaměřenou na boj proti pro-migrační politice Evropské unie.
Orbán a Salvini se během svého setkání v Miláně 28. srpna 2018 zavázali, že spolu s Rakouskem a Visegrádskou skupinou - Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem - se postaví proti pro-migrační skupině zemí EU vedené francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.
Italský ministr vnitra Matteo Salvini řekl: "Jsme blízko k historickému bodu obratu na úrovni celého evropského kontinentu. Jsem ohromený otupělostí levice, která jen zpochybňuje činy druhých a je například přesvědčena, že Milán by neměl hostit prezidenta jiné evropské země. Jako kdyby levice měla právo rozhodovat o tom, kdo má právo mluvit a kdo ne - a pak se diví, proč ji nikdo nevolí."
Italský ministr vnitra Matteo Salvini oznámil: "Toto je první z dlouhé série schůzek, které změní osud nejen Itálie a Maďarska, ale i celého evropského kontinentu."
Maďarský premiér Viktor Orbán řekl: "Potřebujeme novou Evropskou komisi, která se zaváže k obraně evropských hranic. Po volbách do Evropského parlamentu potřebujeme takovou Komisi, která nebude trestat země, jako je Maďarsko, které chrání své hranice."

SBOHEM ANGLIE

Jak pasivní Angličané podlehli muslimům. Předkládám vám seznam muslimských úspěchů v této zemi – v Anglii.
Tohle všechno se událo během několika roků od otevření hranic:
Starostové:
LONDÝNA muslim
BIRMINGHAMU muslim
LEEDSU muslim
BLACKBURNU muslim
SHEFFIELDU muslim
OXFORDU muslim
LUTONU muslim
OLDHAMU muslim
ROCHDALE muslim

Následující statistika ukazuje co "dokázaly" 4 milióny muslimů v Anglii, v zemi s 66 milióny obyvatel:
Anglie má 3000 muslimských mešit,
přes 130 islámských soudů Sharia,
přes 50 islámských "Sharia Councils",
mnoho míst a předměstí, kam mohou pouze Muslimové.
78 % muslimských žen nepracuje, pobírají sociální dávky a bydlení mají zdarma,
63 % muslimských mužů nepracuje,
muslimské rodiny mající 6 - 8 dětí a ty budou žít a bydlet zdarma.
Poslední novinka k 15.2018: ministr vnitra V.B. - pravděpodobně muslim :-(
Anglický přítel, který mi přeposlal tento e-mail, to takto komentoval:

"Velice, velice smutné, duch Anglie se nemůže bránit ani povstat, neboť je mrtev!" Je to katastrofa pro celou Evropu!

JESTLI SE CÍTÍŠ BÝT ČECHEM V NAŠÍ REPUBLICE A NELÍBÍ SE TI KONÁNÍ VLÁDY, NEBUĎ NETEČNÝ!

(Na náš mail přišel následující text)

Milí Češi a Moravané,
nevládní organizace v ČR berou celkem za jeden rok přes půl miliardy dotací na přistěhovalce a lidi v tísni! Na co je používají, když tu údajně skoro žádní nejsou, proč to není pro opuštěné děti v Klokáncích, či invalidy?
Dováží si v rámci humanitární pomoci s velkou slávou cizí muslimské rodiny na operace do IKEMU, ale pro naše děti peníze nejsou! Budeme s tím už konečně něco dělat a při příštích volbách se podle toho zařídíme? Kolik peněz z naší práce stojí "romská rodina" a co teprve bude stát daleko početnější "muslimská rodina" pokud si je sem necháme nalézt a množit se jak "králíci"?... 09.09.2018/ » více

Necenzurovaný záznam z Chemnitz!

Proč nepomáhat Africe

Jedenáct let života jsem strávila pomocí Africe. Ve dvaceti dvou letech jsem byla nadšeným dobrovolníkem, který si myslel, že spasí aspoň Keňu, když ne celou Afriku. Nyní, ve třiceti pěti letech však patřím téměř mezi odpůrce rozvojové pomoci. A jak se to vlastně stalo?

Má první cesta v roce 2005

Kdybyste mi řekli, že někdy v životě budu psát takový článek, odpověděla bych, že se to nikdy nestane. Ale člověk míní, život mění. Dobrovolnictví v Africe jsem věnovala třetinu svého života a většinu volného času i peněz.... 07.09.2018/ » více

"...Nepřítele evropské kultury poznáme podle jejich smradu!"

Doporučuji poslechnout si i další rozhovor s B.Kurasem.

JAK JE TO DOOPRAVDY V AFGHÁNISTÁNU

zdroj: https://www.vidlakovykydy.cz/clanky/bych-necekal

Měl jsem návštěvu. Vojáka, který v Afghánistánu byl. Našel si mě přes naše společné známé, bavili jsme se jen ústně a všechny vzkazy předával člověk. Nedošlo na jediný telefonát ani e-mail.

Prostě se u mě nečekaně zastavil kamarád z druhého konce republiky, že četl moje články o Afghanistánu a prý by mi mohl domluvit rande s někým, kdo to má z první ruky... 03.09.2018/ » více

Tarczyński odsoudil vídeňskou vládu

Levicová radnice města Vídeň odmítla sochu polského krále, který město zachránil před Turky.
Známý polský poslanec Dominik Tarczyński odsoudil levicovou vládu města Vídeň, za to, že zrušila postavení sochy připomínající polského krále, který město zachránil před Turky. Důvodem odmítnutí bylo to, že by socha prý mohla Turky urazit.
Tarczyński, kterého čtenáři Středoevropana dobře znají z článků a videí má kvůli zamítnutí vztyčení sochy krále Jana III. Sobieského, který v roce 1683 zlomil obklíčení Vídně muslimskými Turky a se svou jízdou okřídlených husarů jim zasadil zdrcující úder, pořádný vztek.
“To, co král Sobieski udělal, bylo obranným aktem; kdyby nebylo Sobieskeho, celá Evropa by mluvila arabsky – a pokud chtějí Vídeňáci mluvit arabsky nyní, jen do toho. Ale historii to nezmění. Proto se prosím Rakousko vzbuď, protože historie se měnit nebude,” řekl.
Polsko podle něj prý v odkazu krále pokračuje.
“My Poláci jsme v roce 1683 zachránili Evropu a zachráníme ji znovu v roce 2018 a v roce 2019, kdy máme volby do Evropského parlamentu. Zachráníme Evropu, společně s Maďarskem a dalšími.”
A varuje Rakušany: “Pokud budete pokračovat po cestě politické korektnosti, nebudete svobodní, a strávíte celé vaše životy, a vaše ženy a dcery stráví celé jejich životy, pod islámským kalifátem. To je to, co chcete?”
“Pokud ano, do toho – Polsko vás nenechá falšovat historii. Naši stateční husaři zastavili muslimskou armádu, která chtěla vtrhnout do Evropy a dobýt ji; prosím pamatujte na to, a buďte za to vděční.”

Materiál ČSÚ

Výpis ze statistiky ČSÚ : Romové

25 % z celkového počtu Romů žije v Severních Čechách
21 % z celkového počtu Romů žije na Severní Moravě
30 % manželství v některých romských skupinách uzavírají příbuzní
6 % romských žen poprvé rodí mezi 14 až 16 lety
19 % romských žen poprvé rodí v 16 letech, až 4 interrupce v průměru připadají na jednu romskou ženu
60 % dětí umístěných v dětských domovech je romské národnosti
51 % romských dětí se učí ve zvláštních školách
22 % romských dětí propadá v 1. třídě
25 % romských dětí ve věku 6-7 let je v pásmu verbální debility
56 % Romů nemá ani základní vzdělání
32,7 % Romů má základní vzdělání
8 % Romů se vyučí v oboru
2,5 % Romů má středoškolské vzdělání
0,8 % Romů má vysokoškolské vzdělání
85 % Romů je nezaměstnaných
60 % Romů je nezaměstnaných déle než 3 roky
30 % dospělých Romů se živí nelegálním způsobem
60 % dospělých vězňů ve věznicích jsou osoby romské národnosti
75 % se Romové podílí na kriminalitě (v některých lokalitách dosahuje až 95 % = kapesní krádeže)
30 % pouličních prostitutek má romskou národnost
25 % pouličních romských prostitutek má za pasáka svého příbuzného

Nejtalentovanější Romka Věra Bílá má naštěstí jediné dítě, přesto kriminálníka, její muž byl rovněž kriminálník. Promarnila všechny šance, které v našem státě nikdo jiný nedostal, je závislá na automatech a všichni tři brali sociální podporu a jsou přítěží pro společnost.

Velké množství mladých Romů bere sirotčí důchod. Mladá Romka většinou uvede jako otce novorozeňátka nejstaršího člena rodiny.

Růst romské populace:
rok 1945 - 10 000 Romů
rok 1959 - 20 000 Romů
rok 1973 - 40 000 Romů
rok 1987 - 80 000 Romů
rok 2001 - 160 000 Romů
rok 2015 – 320 000 Romů

Každých 14 let se počet Romů zdvojnásobí !
Růst romské populace je největším bezpečnostním rizikem pro Českou republiku.
Věznění 12 000 romských vězňů nás stojí letos 4 miliardy korun.
Sociální dávky pro Romy 20 miliard.
Obrovské škody na majetku při "sbírání" železa. Nevyčísleno.
Romové jsou jediní, kdo mají zdravotní péči zdarma. MZd není schopno vyčíslit.
Je to další skrytý příspěvek pracujících ve prospěch nepracujících.
Je pravidlem, že Romovi platí advokáta u soudu stát. Vzhledem k tomu, že podíl tohoto etnika na zločinu je 75 %, jedná se o další obrovskou zátěž pro státní rozpočet.
Za 14 let se všechny tyto problémy a náklady zdvojnásobí. I riziko, že budete obětí zločinu bude dvojnásobné!
Opravdu to tak musí zůstat?
Cožpak Češi nemohou udělat nic pro to, aby všechna rizika a nebezpečí eliminovali?
Půjde to tak do nekonečna?
Kdy Romové vybydlí tuto zemi ?
A k tomu si připočtěte negroislamisty, kteří se k nám za nedlouhý čas budou cpát!

Jak Židé vyhlásili Německu svatou válku

Většina lidí dnes ví, proč se zavírali Židé do koncentračních táborů – kvůli vyhlazení. No, každý kdo se jen trochu otevřel revizionistickým názorům, musel uznat, že s tím vyhlazením to nebude tak snadné. Pro tyto lidi zůstává ovšem otázka, proč tedy Němci zavírali Židy do koncentráků? V první řadě si musíme uvědomit, že do koncentračních táborů byl zavřen pouze malý zlomek celkového počtu všech Židů, kteří žili na území spravované Velkoněmeckou říší. Mnoho Židů žilo i na konci války na všech místech Němci spravované Evropy a to dokonce i v Berlíně. Za druhé si musíme uvědomit, že Židé měli být po válce přesunuti do rezervací na východě (původně se uvažovalo i o Madagaskaru a Palestině), kde by jim byl zřízen vlastní stát.... 29.08.2018/ » více

Němci píšou - koluje po facebooku

Nikdy nás žádná kultura nenervovala a neničila, neterorizovala celé městské části, jako tahle fanatická kultura primátů se svými středověkými návyky a potřebami. S nikým, kdo přišel pracovat do Německa, se nemuselo mluvit o integraci, o prostředcích začlenění, o bezpečnostním riziku. Žádný ŘEK nepotřeboval tabulky na to, aby věděl, ze se naše ženy nesmí znásilňovat, žádný JAPONEC nemusel být upozorňován na to, že nesmí ženu přivázat za auto a vláčet ulicemi, žádný BRIT, IR, HOLANĎAN nepotřeboval předražené kurzy chování k ženám. Žádnému THAJCI nemuselo být vysvětlováno, že se ženy nesmí lovit, jak zvěř. K žádnému ITALOVI nebyl potřeba odstup na délku paže a na ČÍŇANY jsme nepotřebovali pepřový spray ani zbraň. Ve vlaku jsme cestovali beze strachu. Integrace byla a je pro Řeky, Italy, Vietnamce, Rusy a mnohé jiné národy samozřejmostí. Tito lidé se stali součástí naší kultury a přizpůsobili se našemu způsobu života. ALE NE TAK MUSLOPRDI ZE ZEMĚ VČEREJŠKA SE SVÝMI NEKONEČNÝMI POŽADAVKY. „Chci tady mešitu, chci jen halal jídlo, chci islámské svátky, chci oddělené plovárny, mám 4 ženy a 25 dětí a žádný čas na práci, chci auto, dům a peníze, jinak to tu vyhodím do vzduchu, moje děti nepojedou na školní výlet, všechny nevěřící je třeba zabít atd...“ Ať to stojí, co to stojí. Bude se loupit, přepadat, popravovat, znásilňovat a vraždit, jako by to bylo to nejsamozřejmější na světě.
Nechceme zde žádné idioty, kteří by náš život chtěli měnit podle svých představ.
Popadněte do podpaždí svou kouzelnou lampu, sedněte si na váš létající koberec a leťte zpátky přes Bospor nebo do Afriky (anebo do prdele, k Alláhovi a pedofilovi Mohamedovi). Většina Evropanů vám bude vděčná!

Historický zlom – 100leté jubileum ČR!

Autoři: + Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr, Biskupové sekretáři


V jubilejním roce 100. výročí České republiky opětovně došlo k masové propagaci gay amorálnosti, a to 11. srpna 2018. Celý týden předtím se uskutečnilo více než 100 různých akcí, jejichž cílem bylo infikovat mladou generaci homosexualitou, transsexualitou a jinými deviacemi. Rovněž zde byla zařazena „přednáška“ na téma „sex na drogách“ a jí podobné. To vše oficiálně! Avšak pravdivá osvěta o nebezpečí zvrácené sexuality a narkomanie mládeži zprostředkována není.

Takzvané pochody gay pride se pro svou militantnost podobají pochodům různých totalitních režimů minulosti.... 25.08.2018/ » více

Jak vyřešili „imigrantskou krizi” v Thajsku?

Poučení i pro nás

V Evropě již skoro 5 let „zuří uprchlická krize” a evropské státy si s ní (s výjimkou Maďarska a Polska) údajně nevědí rady. Tak se do Evropy dál valí stovky tisíc „syrských válečných uprchlíků” z Afriky.
Málo se ale ví, že v roce 2014 byly vystaveny pokusům o „výměnu populace” i některé nemuslimské asijské státy jako třeba Thajsko.
Tehdy se jednalo o „muslimské uprchlíky” převážně z Bangladéše a Bengálce ilegálně žijící v Barmě (tzv Rohingas) . Jenže thajská „imigrantská krize” neměla dlouhého trvání. 23.08.2018/ » více

OKUPACE ČESKOSLOVENSKA 1968

Autor: Ladislav Malý

Každý, kdo se o událostech v naší zemi před padesáti lety zajímá - asi tak jako já – přečetl jistě o těchto, pro Čechy a Slováky tragických časech, mnoho knih, úvah, esejů… V mé „trošce do mlýna“ bych chtěl veřejnost seznámit se svými názory na tehdejší, ale i dnešní dobu, s nimiž jistě mnozí souhlasit nebudou – ale to je v pořádku.

Autor těchto slov, tehdy jako mladík, se aktivně zúčastnil odboje proti sovětským okupantům; psaním protiokupačních hesel na zdi domů, rozdáváním letáků, plivání na okupační vojáky nebo házením prázdných lahví na okupační tanky a jinými podobnými akcemi jsme tehdy dávali najevo svůj hněv a nenávist proti okupantům, ale i proti komunismu, jako takovému. Všechno ovšem bylo marné, marné bylo naše počínání…. Tehdy jsem poprvé pocítil, jak kruté jsou zmařené naděje národa, a jak bezmocnost dokáže bolet; účinná obrana proti tomu nebyla možná; tenkrát na mne tvrdě dopadlo to, čemu bolševici říkají poznaná nutnost.... 20.08.2018/ » více

Češi prodávají své nemovitosti Arabům

Jak to funguje:
1. Karviňák z Darkova chce prodat dům - chce za něj 1 milion a vyfičet do jiné lokality, kde se to nehemží Araby
2. Kupec se ale nenajde
3. Realitka už má kontakty na Araby, kteří znají lokalitu, a nabídne za dům 3 melouny
4. HURÁ……..PRODÁNO!... 18.08.2018/ » více

Přeposílám e-mail od bývalého kolegy! Plíživá, genocida Evropanů. Kdo cestuje do tropů, nebo tam má pracovat, musí projít celou řadou různých očkování. Proces trvá někdy půl roku. Dnes se valí do evropských národů tisíce imigrantů s HIV a AIDS a s dalšími topickými nemocemi, na které moderní věda nemá odpověď.
Je to jeden z důvodů, na které již silně reaguje vláda v Itálii a Řecku. Ohrožení obyvatelstva tropickými nemocemi.
V televizi ukázala množství autonehod a úrazů a upozornili na nedostatek krve v nemocnicích. Vyzvali dobrovolné dárce, aby chodili darovat krev.
Dnes 6. 8. 2018 jsem šel do nemocnice darovat krev. Rozbor krve byl v pořádku, tlak také a doktorka mi řekla, že mohu jít darovat krev. Před odchodem do místnosti se mě ještě zeptala:
"Byl jste nedávno v exotické zemi?"
"Nebyl"
"Byl jste v Řecku nebo v Itálii?"
"Byl jsem v Řecku"
"Je mi líto, ale nemůžete darovat krev"
"Proč?"
"Imigranti rozšířili v těchto zemích nemoc, na kterou nejsou v EU léky. Každý, kdo byl v těchto dvou zemích, nesmí darovat do odvolání krev"
Takže jsem šel domů. Všichni, kteří do ČR zvou imigranty, by měli vědět o tom, co chtějí a co pak čeká naši zem.

„Objevitel“ viru HIV přiznává, že virus vlastně vytvořil

Dr. Gallo, muž, který údajně objevil virus HIV, jej ani tak neobjevil, jako spíš vytvořil, a to v rámci amerického tajného programu, jehož cílem bylo získat zcela speciální virus s úplně novými vlastnostmi. To se bezesporu podařilo – s ničím, co by se podobalo tomuto viru ničícímu lidskou imunitu, se lidstvo do té doby nesetkalo. Pak už jen stačilo přidat nový virus do očkovacích vakcín hojně rozdělovaných v Africe.

Sean Adl-Tabatabai
Dr. Robert Gallo, vědec, jemuž se přičítá „objev“ viru HIV v r. 1984, přiznává, že vytvořil AIDS za účelem snížení světové populace.
V roce 1984 si Gallo v USA zažádal o patent na „vynález“ viru HIV způsobujícího AIDS... 17.08.2018/ » více

TALMUD V PRAXI

Autor: Ladislav Malý

Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří v roce 2010 vydalo knihu Oblíbené židovské anekdoty. Na stránce knihy 88 je anekdota o Talmudu. Stojí za to si ji celou přečíst.

Jeden rabín právě studoval Talmud, když na dveře jeho studovny někdo nesměle zaklepe.
„Dále, vyzval rabín příchozího.
„Šalom alechem“, pozdravil rabína zbožný šnorer (žák) Áron.
„Co tě ke mně přivádí, milý Árone?“
„Rabbi, chci něco vědět o našem učení a myslím, že ty mi dokážeš vysvětlit, o čem přemýšlím. Nejvíc mě trápí, že nevím, co je Talmud....
15.08.2018/ » více

DEMONSTRACE PROTI NÁSILÍ

Protest proti násilí, rasismu a zvýhodňování nepřizpůsobivých

Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) se rozhodla reagovat na brutální útok skupiny cikánů na mladíka, ke kterému došlo na koupališti v Dubí.

Jsme přesvědčeni, že nemůžeme mlčet a přehlížet toto násilí, jako tak činí odpovědní politici a média. Situace je opravdu vážná a takových útoků a rasistických incidentů vůči většinové společnosti přibývá, ale nemluví se o nich.

My mlčet nebudeme a vyzýváme všechny, kterým není lhostejná vážnost situace a země, ve které žijeme, aby přišli vyjádřit svůj nesouhlas a akci podpořili.

Sejdeme se v sobotu 18.8.2018 ve 13 hodin u budovy Městského úřadu v Dubí.

STOP zvýhodňování nepřizpůsobivých, rasismu a násilí!

Kde je pravda?

Autoři: Ing. Jiří Hubáček a Ing. Josef Cabadaj, Project Manager Formy Tachov s. r. o.

OSN v Africe. V podstatě byla proti tomu, aby se tam posílala nějaká pomoc. Lidi se na pomoc zvykli. Berou to tak, že Evropané mají povinnost pomáhat a pomoci se dožadují. Vůbec je nenapadne, že by měli něco dělat sami. Sami se o sebe starat. Žijí z toho, co jim přivezou z Evropy. Je to ten pořad, ze kterého cituji jednu humanitární pracovnici. Na Brněnsku nasbírali peníze, koupili věci pro studny, protože problém v Africe číslo jedna je pitná voda. Vykopali místním studny, nainstalovali čerpadla, na které tady sbírali ty peníze. Naučili místní, jak se o studny starat, jak je čistit. Když přijeli za půl roku, v provozu byla jen jedna studna, všechny byly zanesené, protože je nikdo nečistil. Ta poslední studna mlela z posledního.... 13.08.2018/ » více

Další omyl papeže Františka

tentokrát ohledně trestu smrti

(Převzato z www.monarchiacatholica.cz)

Mnoho našich občanů je po roce 1989 znechuceno obrovským nárůstem kriminality a obává se o své životy. Můžeme podle policejních statistik potvrdit oprávněnost strachu obyvatel o jejich životy a majetky. Sílící organizovaný zločin, neefektivnost bezpečnostních opatření na ochranu občanů, to vše se může stát příčinou toho, že občané dají přednost větší bezpečnosti, kterou mohou ztotožnit s potřebou zavedení trestu smrti. Někteří se tedy hlásí k zastáncům trestu nejvyššího, trestu odnětí života, trestu smrti. Při vyslovení pojmu trest smrti se nám vybaví kruté zacházení s Před pár dny bylo publikováno oznámení v bulletinu Svatého Stolce ze 4.8.2018 (že došlo k revizi katechismu katolické Církve a to čl. č. 2267, kterým se mění postoj katolické Církve k otázce užívání trestu smrti a to z důvodu toho, že trest smrti odporuje důstojnosti lidské osoby a tudíž odporuje i zvěsti evangelia. Níže uvádíme článek od jednoho z autorů naší redakce, který se tímto problémem již jednou zabýval, a který se týká problematiky trestu smrti. Článek ukazuje, že trest smrti je nejenom legitimním právem státu v zájmu obecného blaha celé společnosti uvalit na zločince za velmi těžké zločiny tento typ trestu, ale že je ve shodě s Písmem sv. a Tradicí katolické Církve. Katolík tudíž nemůže následovat papeže v této změně postoje. Bohužel pontifikát papež Františka je proslulý skandálními výroky, takže není se co divit, že i v otázce trestu nejvyššího dochází k rozchodu s učením katolické Církve.... 12.08.2018/ » více

Bitva o náš národ

Vážení křesťanští přátelé!

V posledních týdnech vrcholí v naší zemi a na naší politické scéně boj o to, zda bude, či nebude v naší zemi uzákoněno homosexuální „manželství“.

Dne 22. 6. 2018 Babišova vláda, dokonce ještě několik dní před svým jmenováním, oznámila, že bude usilovat o schválení homosexuálních manželství a bude se snažit protlačit tento zákon poslaneckou sněmovnou a senátem.

JDE O MNOHEM ZÁVAŽNĚJŠÍ BITVU, NEŽ BY SE MOHLO ZDÁT!

Bůh jasně deklaruje ve svém Slově, že praktikování homosexuality považuje za ohavnost a zvrácenost. Bible dále hovoří o těžkých Božích soudech, které v historii dopadly na CELÁ MĚSTA A NÁRODY, ve kterých bylo značně rozšířeno praktikování homosexuality.... 05.08.2018/ » více

POPKRAČOVÁNÍ SOUDNÍHO PROCESU

Zpráva od Adama B. Bartoše: „Přišel mi dopis s pruhem. 4. září je další pokračování mé kauzy (bude se projednávat mé odvolání). Jsem souzen za to, co jsem řekl a napsal o migrantech. Pokud vyhraju, budu moci migraci kritizovat a vrátí mi všechny věci zabavené při domovní prohlídce, když prohraju, mám "roubík" na další tři roky a zabavené knihy tento režim spálí, jako to dělaly jiné režimy v minulosti. Kdybych roubík nerespektoval a pustil si "pusu na špacír", šel bych "sedět natvrdo". Toto je realita 30 let po "sametu". V boji za svobodu slova ale neustáváme. Jsme s vámi, buďte s námi!“

Bez komentáře.

Něco mezi romantikou Harryho Pottera a hladovými dětmi

Český pohled na britské školství

Autor: Jiří Hošek,

Škola ve Spojeném království v 21. století je místo, kde se děti v útlém věku přirozeným způsobem učí být laskavé a tolerantní vůči sobě navzájem, vůči ostatním rasám či náboženstvím, ale současně je britské školství třeba taky nelítostný filtr, který už ve dvanácti letech de facto předurčí celý další osud jedince. Když se do britské školy dostane český žák, bude nejspíš bojovat s politickou korektností a vysokými nároky na docházku.
U politické nebo mediální elity britské společnosti naopak můžete s velkou pravděpodobností určit, jakou vysokou školu její příslušníci navštěvovali a jaká soukromá střední škola vytvarovala její charakter.... 04.08.2018/ » více

SEMÍN VERSUS ŠPOPRCL

„Jsem upřímně šokován z vyjádření Pavla Šporcla, kterým zdůvodňuje své rozhodnutí nevystoupit na galavečeru k 100. výročí republiky, a to přinejmenším ze dvou důvodů. Předně není pravda, že nadační fond Má vlast je jeho pořadatelem. Druhým důvodem mého rozhořčení je obvinění mé osoby a Akce D.O.S.T., jež s aktivitami nadačního fondu nemá nic společného, z antisemitismu. Ze strany Pavla Šporcla se jedná o pomluvu, která má jediný cíl – zdiskreditovat a profesně i lidsky ublížit. Antisemitismus se mi z morálních důvodů příčí, proto bych nikdy nesouhlasil s podporou takto zaměřených aktivit. Proto mi nezbývá než bránit svou čest soudní cestou a požadovat po panu Šporclovi adekvátní satisfakci, určenou ve prospěch nadačního fondu Má vlast,“ vyjádřil se předseda správní rady nadačního fondu Má vlast Michal Semín.

„Byl jsem před pár dny osloven, abych zahrál hymnu na galakoncertu ke 100. výročí republiky. Koncert má vysílat TV Prima 7. 11. 2018. Tento galakoncert připravuje TV Prima společně s Nadačním fondem Má vlast. I přes výše napsané jsem chvíli rozmýšlel, jestli na podobném koncertě vystoupit či nikoliv. Přece jen mám tuhle zemi opravdu rád a zahrát hymnu při podobném galakoncertu by mi asi (za normálních okolností) mělo být ctí. Jak jsem ale zjistil, předsedou správní rady tohoto Nadačního fondu je Michal Semín, který je spojen s Akcí D.O.S.T., byl dokonce několik let jejím předsedou,“ sdělil Šporcl s tím, že akce D.O.S.T. je podle něj antisemitské hnutí, které kromě jiného odmítá multikulturnost, prý podporuje SPD a navazuje na názory Adama B. Bartoše.

Odpověď slovenského biskupa Mateja

na článok propagujúci gay pride v KN pod názvom: „Na námestiach bolo veselo, aj keď vážne.“

Je šokujúcim, že taký článok mohol vyjsť v Katolických novinách! Arcibiskup Beran pri nástupe komunizmu a následnom ovplyvňovaní Katolíckych novín povedal: „Dnes už Katolické noviny nie sú katolické, “ a kresťanov dorazne varoval, aby už tieto noviny nečítali. Slovenské Katolické noviny sú dnes na tom horšie, ako v čase nástupu komunizmu po tzv. Víťaznom februári.

Meniť lstivým a rafinovaným článkom propagujúcim gay pride a homosexualitu verejnú mienku všetkých kresťanov na Slovensku je zločin proti Kristovej Cirkvi a proti Bohu! Katolicke noviny musia činiť adekvátne pokánie! Predovšetkým ale musí činiť pokánie KBS, ktorá za ne nesie zodpovednosť... 03.08.2018/ » více

Zednářský velmistr kontra Byzantský patriarchát

Autor: + Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

V rádiu v Česku hovořil velmistr zednářské lóže a kromě jiného řekl: „Zednářství je víceméně spirituálně charitativní organizace.“ Ve světě jsou dvě základní spirituality, a to křesťanská, která uctívá pravého Boha, a protikřesťanská, která uctívá pohanská božstva neboli padlé anděly – démony. Bůh stvořil svět viditelný, ale i neviditelný. Do neviditelného světa patří duchové či andělé. Ve zkoušce se velká část andělů postavila proti Bohu. Z pyšných andělů se stali antibohové, démoni. Akbar, tedy nejvyšší z démonů – Lucifer, je později nazván satanem. Bůh stvořil z lásky člověka a rovněž ho postavil do zkoušky. První lidé, Adam a Eva, v ní neobstáli. Tak byla lidská přirozenost geneticky infikována ložiskem zla, které nazýváme dědičný hřích. Pohanští žreci a čarodějové udržovali skrze věštění a magii duchovní kontakt s démonskými silami, kterým přinášeli různé oběti, dokonce i lidské. Ovocem byla duchovní temnota, která držela v područí všechny národy. Bůh se rozhodl spasit lidstvo, které k tomu připravil skrze Abraháma, Mojžíše a proroky. „Když přišla plnost času, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy“ (Gal 4,4), aby vykoupil lidstvo svou smrtí na kříži.

Co je podstatou antikřesťanské spirituality? Pohanské spirituální kulty jsou odpradávna spojeny s přinášením rituálních i lidských obětí démonům či satanu. Z pohanství vycházejí lživé nauky o reinkarnaci či nirváně, různé ideologie či filosofie, které zatemňují člověka. Žádný zakladatel těchto kultových ideologií neosvobozuje od hříchu, ani za nás nezemřel a nevstal z mrtvých jako Ježíš Kristus.

Jaká je spiritualita zednářů? Zednáři a ilumináti rituálně uctívají, podobně jako pohané, padlé anděly – démony a zasvěcují se jim. V 33. stupni se zasvěcují Luciferovi – satanovi.

Bylo zednářství církví odsouzeno? Ano, několika papežskými dokumenty.

Tvoří dnes zednáři duchovní jednotu s nejvyššími církevními hierarchy? Dnes ano. Duchovní zlom aggiornamenta nastal na II. vatikánském koncilu.

Jaký postoj má mít lidstvo k zednářům? Odpověď: Zednáři prosazují satanizaci lidské přirozenosti skrze antizákonodárství, amorální gender, kradení dětí rodičům, jejich tyranii a devastaci a nakonec prosazují i genocidu lidstva na tzv. zlatou miliardu. Zde jde o plánované a masové zločiny proti lidstvu. Je nutné, aby tato polotajná organizace byla postavena před spravedlivý mezinárodní soud a zrušena, dokud není pozdě. Byzantský katolický patriarchát vybízí všechny křesťany, kteří se dostali do sítí zednářských lóží, řádů a klubů: Vystupte odtud! Neodkládejte, smrt přijde nečekaně! Pak už nebude čas ani na pokání, ani na záchranu duše před věčným peklem!

Politika

ŘEKL JSEM SYNOVI, "OŽENÍŠ SE S DĚVČETEM, KTERÉ TI NAJDU."
ODPOVĚDĚL, "NE."
NA TO JSEM MU ŘEKL, "JE TO DCERA BILLA GATESE."
ODPOVĚDĚL, "ANO."

ZAVOLAL JSEM BILLU GATESOVI A ŘEKL JSEM MU, "CHCI ABY SE VAŠE DCERA VDALA ZA MÉHO SYNA."
BILL GATES ODPOVĚDĚL, "NE."
NA TO JSEM BILLOVI GATESOVI ŘEKL, "MŮJ SYN JE ŘEDITEL SVĚTOVÉ BANKY."
BILL GATES ODPOVĚDĚL, "OK."

ZAVOLAL JSEM PRESIDENTOVI SVĚTOVÉ BANKY A POŽÁDAL JEJ ABY UDĚLAL Z MÉHO SYNA ŘEDITELE SVĚTOVÉ BANKY.
ODPODĚDĚL, "NE."
NA TO JSEM MU ŘEKL, "MŮJ SYN JE ZEŤ BILLA GATESE."
ODPOVĚDĚL, "OK."

A PŘESNĚ TAK PRACUJE POLITIKA.
A takto začala praxe ustanovování blbců do vlivných pozic ve vládě. Dodnes se na tom nic nezměnilo.

TREST ZA MIGRACI

Maďarský premiér Orbán, který včera prohlásil, že dny Evropské komise jsou sečteny, hovořil o tom, že volby v roce 2019 přinesou do vedení EU novou krev. Očekává se úspěch pravicových, protimigračních stran, a ty budou mít podle Orbána jeden důležitý úkol.
Orbán řekl, že nová Komise by neměla trestat země, které chrání před migranty své hranice. Naopak, nové vedení EU by podle něj mělo potrestat ty, kdo v protikladu s pravidly EU miliony migrantů do EU pustili.
Orbán je nejsilnějším a nejvýše postaveným evropským politikem, který zastává protimigrační linii. Není ovšem sám. Pokud tato naše linie, kterou Orbán vede, zvítězí, bude to znamenat, že se mnozí budou muset ze svých postojů zodpovídat. A to se týká především úředníků Evropské unie, kteří činili kroky směřující k výměně evropské populace, nebo naopak nečinili, co činit měli. Politika není hra bez odpovědnosti a nová Evropa musí učinit jasné gesto, že rozvracení evropských národů nebude tolerováno.
Upřímně, jde o boj na život a na smrt. Nejde jen o nějaké ideové spory. Jde skutečně o to, zda Evropa a její národy přežijí, nebo zmizí v kosmopolitní šedi. A o tom se může rozhodnout ve volebních místnostech v příštím roce. Většina politiků zastávající Orbánův postoj, včetně Orbána, nechce zrušit EU, ale ovládnout ji a zachovat její původní účel ekonomické spolupráce. Nahradit její marxistické vedení vlasteneckými politiky a začít v Evropě dělat pořádek. Volby do Evropského parlamentu příští rok proto budou extrémně důležité.

NA SKOK DO VÍDNĚ

Autor: Ladislav Malý

Rakouská metropole má svoje kouzlo, jež bylo vytvářeno staletými historickými událostmi a tvořivostí jejího obyvatel. Ta nejznámější událost, na kterou bychom i my, Češi, měli být dodnes hrdí, je poražení mnohatisícového muslimského agresívního vojska spojenými křesťanskými silami, vedenými polským králem Janem III. Sobieskim. Mezi obětmi úspěšné obrany Vídně z r. 1683 - ale nejen jí, celého křesťanského světa -, se nacházejí i čeští bojovníci. Máme být právem nač hrdí. O to více se s bolestí v srdci dívám na současnou agresi muslimů do postkřesťanského Rakouska; je celkem běžné, že na ulicích Vídně potkáte zahalené ženy, povykující arabské děti, stále větší otevírání muslimských restaurací – např. restaurace Marakéš, drze otevřená hned naproti kapucínskému chrámu – místem odpočinku našeho císaře a krále Františka Josefa, jeho rodiny a blízkých.... 28.07.2018/ » více

Určeno presidentovi České republiky

Autor: Ing. Končák Jaroslav

Dobrý den i když nepatřím ke spisovatelům, kritizujícím stav naší současné americké kolonie, zatím ještě stále nazvané "Česká republika", nedá mi včerejší kauza tzv. H-systému, abych se nepřipojil a nevyslovil vám na základě vašeho dnešního jednání se zástupci "justice" jednak podporu, jednak snad "přihrál" i jeden z případů ne selhání, ale přímo mafiánských praktik soudců - konkrétně v Prostějově.
Bleskově: podvodem jsme přišli o nemovitost v hodnotě cca 5.000.000.- Kč, při soudním jednání (dodnes neukončeném - trvá již "jen" deset let) byl hlavní pachatel prohlášen za mrtvého a tedy věc byla "neřešitelná" přestože pachatel cca po čtyřech letech "záhadně ožil" ve věznici v Praze, kde byl dlouhodobě "hospitalizován" pro podvody, násilí a falšování úředních dokumentů.
Ani přes doložení "záhadného ožití" soud věc neotevřel – nedořešil. Nevyřešil dodnes ani řízenou krádež sbírky historických vozidel za cca 3.000.000 (uložena v prostorách nemovitosti), policejní záznamy ze šetření včetně videozáznamu a doložené dokumentace byly "omylem" skartovány - nedořešeno dodnes.
Uvedený soud neřešil ani vraždu mé 88. leté matky, která v ukradené nemovitosti přebývala a jako nepohodlný svědek musela být "zlikvidována."
Policie nakonec věc uzavřela tím, že "napadená na základě zranění zemřela a tedy nemohla být řádně vyslechnuta," a proto se věc odkládá - "soud" nic víc nezajímalo a věc opět není řešena. Naopak se začaly dít velmi podivné věci a skončilo to prozatím tím, že jsme se nakonec raději z Prostějova snad dočasně odstěhovali. Na veškerá tvrzení jsou jednak doklady a dokumenty včetně svědeckých a jiných výpovědí již mnoha bohužel věkem dožívajících svědků, o věci psal jak tisk, tak i šot v tzv. "České televizi", nic nebylo dementováno takže "asi" bude vše zcela surově pravdivé...
Tak pracuje naše "justice" - mafiánské sdružení, ovlivňující policii, státní zastupitelství, advokáty. A úplně nakonec - základní pachatel (pachatelé) jsou známi, stačí však, aby jeden z nich byl blízkým příbuzným určité vysoce postavené osoby u daného soudu. Takže "demokracii, justici a hlavně pravdě a lásce zdar"!

Podvody Miroslava Kalouska, bývalého ministra financí

(informace z mailu jsou staršího data, z r. 2014, nicméně zde uvádění politici – kvůli naší omezené mentální soudnosti – i nadále figurují v oblasti politiky a dál beztrestně okrádají své voliče – pozn. L.Malý)

Jmenuji se RNDr. Rudolf Jiříček, bývalý vedoucí komplexního odboru geologie při Moravských naftových dolech, a.s. Hodonín, jeden z bývalých zástupců ČSR v UNESCO,RCMNS, Geodynamics, absolvent postgraduálu na pařížské Sorbonně. Bývalý disident (PO, č.26723, pod dohledem StB Hodonín)
Předkládám veřejnosti tyto informace, které mohou být velmi závažné pro náš stát... 27.07.2018/ » více

Masová migrace - Fatální likvidátor EU

Autor: Giulio Meotti, kulturní redaktor deníku Il Foglio, italský novinář a spisovatel.

Dnes žije v Evropské unii 510 milionů obyvatel a 1,3 miliardy Afričanů na ně závistivě zírá. Pokud se Afričané budou řídit příkladem jiných částí rozvojového světa, například Mexičany v USA, "tak místo dnešních 9 milionů bude mít Evropa za třicet let 150 až 200 milionů Afro-Evropanů". Smith tento scénář nazval "Euroafrika" (Eurafrique).
Kontroverzní systém kvót pro migranty již selhal. Evropský soud pro lidská práva odsoudil Maďarsko za zadržování migrantů. Evropské vlády nemohou zastavit, deportovat, zatknout nebo repatriovat migranty. Co navrhují vedoucí představitelé EU v Bruselu? Přijmout je všechny do Evropy?... 26.07.2018/ » více

Poselství Matky Boží z Akity

Akita je lokalita v Japonsku, kde se uskutečnila významná mariánská zjevení. Protagonistou je sestra Agnes Katsuko Sasagava. Ve stručnosti rychlé shrnutí těchto zjevení.

První zjevení
6. července 1973, v den prvního zjevení, vizionářka spatřila nejdříve svého anděla Strážce, pak slyšela hlas, který vycházel od sochy Panny Marie. Tentýž den některé její spolusestry zpozorovaly krev, která vytékala z pravé ruky této sochy. Krev vytékala z rány ve formě kříže.
4. ledna 1975 dřevěná socha, ze které slyšela sestra Anežka vycházet hlas Panny Marie, začala ronit slzy.... 25.07.2018/ » více

Studijní obory na olomoucké univerzitě

Největším (a jediném) učilišti na Vsetíně nepřijali letos do učebního oboru ZEDNÍK ani jednoho učně.
Zato neziskovky už existující (nebo desítky či stovky těch, které teprve vzniknou), mají o podhoubí postaráno. Univerzita v Olomouci se stará o odbornost mladých na příklad v těchto oborech:
„Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky“
„Centrum pro studia komiksu“
„Katedra politologie a evropských studií“
„Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie“
„Administrativně právní klinika“
„Antidiskriminační právní klinika“
„Environmentální právní klinika“
„Lidskoprávní klinika“
„Právo pro každý den – Street Law“
„Právní klinika ombudsmanské praxe“
„Právní klinika sociálních práv“
„Studentská laboratoř lidských práv“„Centrum prevence rizikové virtuální komunikace“
„Katedra aplikovaných pohybových aktivit“
„Katedra přírodních věd v kinantropologii“
„Katedra společenských věd v kinantropologii“
„Právní klinika uprchlického a cizineckého práva“


Jsem natolik zaostalý, že uplatnění absolventů těchto oborů si nedokážu vůbec představit! Snad se to změní, až si zedníci řeknou na fušce o 1 000 Kč/hod. bez papírů. Už se to jednou stalo - u kominíků. Ale to mělo jiné pozadí.
Pak až u vás zaklepe instalatér, klempíř, elektrikář, malíř nebo zedník tak jim budete líbat ruce a nedoplatíte se.
Pokud budete šikovní a uděláte si to sami.
Ke zprávě je přilož en mail: „Ahoj Máří, vždyť v Austrálii je ta situace podobná! Ruší se tu TAFE, řemeslníci (tradesmen) neberou učně (apprentices), University rostou jako houby po dešti a kdo na nich učí ? Bývalí hippies, dnes Akademici plní neo-marxismu! Bandy buzerantů, leseb, LGTM (já jim říkám BFLMPSVZ), děti jsou drzé, blbé nafoukané a mimo ovládání nové elektroniky , jsou to úplní zombies! Zaplat Pán Bůh, moje děti ( v Č.R. i tady) ještě vyrostly v "normální" době, ale bude hůř, tam i tady! Takhle se "vyrábí" pseudointelektuálové a snobi! Zdraví Sven.“

Poselství Matky Boží z La Saletty

Dne 19. září 1846 se jedenáctiletému Maximovi Giraudovi a patnáctileté Mélanii Calvatové zjevila Panna Marie, když vysoko ve francouzských Alpách pásli stádo krav. Za neustávajícího Mariina pláče sdělila Mélanii poselství, v němž lidstvo varuje před množstvím zla, jemuž nikdo neunikne. Nakonec však, podle jejího příslibu, dobro zvítězí. Po důkladném prošetření události biskup Mons. Philbert de Bruillard ve svém pastýřském listu vydaném 19. září 1851 prohlásil, že mariánské události v obci La Saletta byly pravdivé, a jsou tedy nepopiratelné.

„Melánie, to, co ti nyní řeknu, nezůstane navždy tajemstvím: můžeš to zveřejnit v roce 1858. Kněží, služebníci mého Syna, svým špatným životem, svou neúctou a bezbožností při slavení svatých tajemství, svou láskou k penězům, láskou k poctám a rozkoším se stali kloakami nečistoty. Ano, kněží přivolají odvetu a odveta visí nad jejich hlavami. Běda kněžím a Bohu zasvěceným osobám, které svou nevěrností a hříšným životem znovu křižují mého Syna! Hříchy zasvěcených osob volají k Bohu a k nebi a přivolávají trest a tento trest je již přede dveřmi, protože není nikoho, kdo by vzýval milosrdenství a odpuštění pro lid; není velkodušných duší, není nikoho, kdo by přinášel Věčnému neposkvrněnou Oběť za svět. Bůh zasáhne nevídaným způsobem!... 16.07.2018/ » více

Drahošův důchod a kradené patenty

(Od neznámého autora)

Tyto, po internetu šířené informace mne příliš nepřekvapují, protože jsem získal podobné, i když z jiných zdrojů.

Díky naivitě a žvanivosti manželky prof. Drahoše jsme se dozvěděli o jeho důchodu ve výši 36 000,- Kč měsíčně. Přesto tvrdil Michalu Horáčkovi, že si jako výzkumník nemohl uspořit dostatek peněz, aby si platil prezidentskou kampaň ze svých prostředků. Vzhledem k tomu, že až do sametové revoluce, po níž se stal odborářským vůdcem v akademii věd, (do revoluce byl pan Drahoš pouhý řadový výzkumník), pomohly mu jistě k takovému důchodu miliónové každoroční odměny ve funkci předsedy České akademie věd, které tak vehementně popíral, ale k jeho smůle, novináři to vyšťárali.... 15.07.2018/ » více

Aleksander Vučič – nový president Srbska

Vučić získal už v 1. kole voleb 56 procent hlasů občanů. Nově zvolený srbský prezident Aleksander Vučič se vyjádřil ohledně vstupu Srbska do NATO:
My, Srbové nikdy nezapomeneme, co NATO udělalo naší zemi, srbský lid nezapomíná, a proto nikdy do NATO nevstoupíme. Srbsko není bohatá země, ale je hrdá a náš osud bude určovat náš národ, ne EU ani NATO. Stejně nikdy nedovolíme, aby bylo Srbsko použité jako nástroj nátlaku proti bratrskému ruskému národu. Srbský národ a ruský národ společně bojovali a umírali celá staletí, proto nás spojuje pouto nejsilnější. Srbsko nikdy nepředá svoji hrdost ani svobodu z a žádné peníze, ani jiné výhod y Nikdy nedovolíme, aby nám Evropská unie vnutila falešnou solidaritu ohledně přijetí imigrantů. My jsme nebombardovali ani Sýrii ani jiné státy a proto nedovolíme, aby Srbsko ohrožovaly hordy utečenců.

Bratříčku, zavírej vrátka 2020

- že by Karel Kryl ze záhrobí? Pokud by ještě žil, tak určitě něco podobného složí.

Bratříčku, nevzlykej, to nejsou bubáci,
na burky si zvykej, už nejsme domácí,
přijeli na lodích obsadit naší zemi.
Se slzou na víčku hledíme na zprávy
strašný kult bratříčku, naši zem otrávil,
po letech pokoje, islám tu zuby cení.
Prší a venku se setmělo,
pár roků vládla nám zbabělost,
bratříčku, teď přijdou jatka.
Bratříčku, nevzlykej, neplýtvej slzami,
mlčet si nezvykej, nebo nás podmaní,
nemůžeš počítat, že se to jen přežene.
Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká,
beránka vlku se zachtělo, bratříčku, dopustíš jatka?

PROJEV V. KLAUSE ml. V PARLAMENTU

U příležitosti schvalování vlády A. Babiše. 11.7.2018

Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi také říci několik slov. Konec konců o důvěru se uchází po sto letech dvacátá vláda naší České republiky od vzniku republiky, nepočítám tedy 47 let nacismu nebo komunismu.

Občan, rodina, obec, stát, a to v tomto pořadí. Nic navíc, nic mezitím. Chtěl bych proto například žít v zemi, která zruší samosprávné kraje. Chtěl bych žít v zemi, kde panuje svobodný život. Stát má zaručovat základní práva, právo na život, na svobodu, na vlastnictví. V drtivé většině dalších věcí přísluší státu zdrženlivost. Chtěl bych žít v zemi, která efektivně slouží českým občanům a je silná při prosazování jejich zájmů. Náš život se odehrává v České republice, řešme české problémy a české zájmy, nikoli zájmy cizí, nikoli problémy někoho jiného.

Chtěl bych žít v zemi, která hájí bezpečí svých občanů, v zemi, kde jsou přiměřeně oceňováni zejména řadoví policisté zajišťující bezpečnost na ulicích a v terénu, nikoli vrcholoví političtí policisté řídící z kanceláří nějaké kampaně nebo převraty.... 12.07.2018/ » více

Modlitba našemu Bohu Stvořiteli a jeho Synu Ježíši Kristu

Hobby Cikán

(Od neznámého autora)

Žiji v Dánsku, kde se teď se odehrává nový koníček.

Každý pátek přijede na dánské hranice celý autobus Cikánů ze Slovenska A na hranicích se dožadují azylu. Dánové je nesmí odmítnout, ale Státní kanceláře otevírají až v pondělí. Do té doby umístí Cikány v táboře a zároveň každé osobě vyplatí kapesné na celý víkend. Je-li velká rodina, hodně dětí (zjistilo se, že někdy nejsou ani jejich), tak dostanou hezkou částku. Cikáni pak jdou v sobotu nakoupit, utratí všechny peníze a v pondělí se ukáže, že nemají právo na azyl. Pošlou je sice zpět, ale s pořádnou kořistí. Týden na to jsou tu zase a začne to znova. Dánský imigrační systém je takový, že je nesmí ihned na hranicích odmítnout, i když přijedou třeba podesáté. A vždycky na víkend, jinak by byli vyexpedováni ten samý den. Cikáni se dokonce svěřili jednomu novináři, že oni nikdy nepracovali a pracovat nebudou, protože se k tomu nenarodili a dokavad si můžou sehnat věci jinak, tak proč pracovat.
A pak že jsou nepřizpůsobiví!

Elity, antidekalog a východisko

Autor: + Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Vlivem elit je dnes programovaná lež a nese už katastrofální ovoce. Chtěl bych ukázat na východisko.

Český mučedník Jan Hus řekl: „Hledej pravdu, miluj pravdu, braň pravdu, pravda tě vysvobodí od hříchu a ďábla, a nakonec od smrti věčné.“

Dnes je ale elitami nastolen diktát: nehledej pravdu, nemiluj pravdu, braň lež... Konec toho je však smrt věčná.

Už pohanský filosof pronesl: „Poznej sám sebe.“ Co je důležité k sebepoznání?
Při pravdivém sebepoznání si člověk uvědomuje, že ač chce dobro a miluje ho, koná zlo, které nechce.... 09.07.2018/ » více

Fenomén Viktor Orbán

Autor: Ing. Jan Zeman, CSc.

(Autor je z levicového politického spektra, ale píše pravdivě o V.Orbánovi - pozn. L.Malý)

. Neoficiálním vůdcem boje proti zvůli vedení Evropské unie je již delší dobu maďarský premiér Viktor Orbán. Jeho fenomén je prý tvrdým oříškem i pro levici. Jaký vlastně je? Je to politik pravicově konzervativní, křesťansky a nacionalisticky orientovaný, populistický. Takovou charakteristiku ale najdeme i u řady dalších politiků, ale Orbán je jen jeden.

Historický základ

Uhry (Maďarsko) vytvořil král Štěpán I. (zemřel 1038) v hranicích asi 25 % dnešního Maďarska. Po vymření domácích Arpádovců roku 1301... 07.07.2018/ » více

Elity a historicko-kritická metoda

Autor:+Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Dnes je v teologii používána historicko-kritická metoda. Má kořeny v modernismu a v osvícenství. Je třeba přiznat, že z hlediska historie, archeologie či geografie přinesla pro studium Bible určité obohacení. Nese ale velmi negativní ovoce, co se týká spasitelné víry. Narušuje samu její podstatu!

Jak k narušení víry došlo?

V kořenu historicko-kritické metody je ateistická filosofie. Prof. Linnemannová, žákyně R. Bultmanna, čelního představitele této metody, doslova říká: „Boží děti, jednu generaci za druhou, které byly ochotné a horlivé Bohu sloužit, jsme obětovali Molochu ateistické teologie.“
Tato teologie ignoruje duchovní stránku Bible, která však tvoří její podstatu. Tzv. demytologizace Písma v něm popřela vše nadpřirozené. Byly popřeny všechny zázraky Ježíše Krista včetně Jeho reálného a historického vzkříšení! Byla dokonce popřena i božská inspirace Písma.... 06.07.2018/ » více

OTEVŘENÝ DOPIS RADĚ ČESKÉ TELEVIZE

Autor: Michal Semín, místopředseda D.O.S.T.

Vážení členové Rady ČT,

normalizační Československá televize měla několik pořadů a „moderátorů“, které sledovali jen kovaní bolševici nebo političtí masochisté. Jejich „veřejnoprávní“ hodnota však byla nesporná – připomínali nám, v jak absurdním režimu žijeme. Úplně stejný pocit jsem měl, když jsem si v neděli pozdě večer pustil pořad Luboše Rosího Newsroom. Stejná dikce, tentýž zápal v očích, burcující publikum do boje proti rozvracečům socialismu, pardon, liberální demokracie. A nebyl tentokrát sám – patrně inspirován osvědčenou praxí Státní bezpečnosti, která mne i moje tehdejší souputníky vyslýchala zásadně v tandemu, vzal si Rosí na pomoc neméně uvědomělou soudružku. Nikdy předtím jsem jí neviděl, ale umím si představit, že jich je na Kavčích horách celá rota.... 04a.07.2018/ » více

Nový světový řád (NWO) a současnost

Autor: + Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Tímto bych chtěl vyjádřit několik kritických pohledů na Nový světový řád - NWO. Je třeba si uvědomit, že zanikla právní nezávislost jednotlivých států. Všechny státy jsou navzájem propojeny tzv. mezinárodním právem.

Jak je to s mezinárodními zákony, které měly sloužit mírovému soužití?

A co Charta lidských práv?
Zdálo by se, že Chartou byl vydán dokument, který bude lidi chránit. Dnes se ale mezi lidská práva zařazují zločiny i psychické choroby. Ti, kdo hájí základní přirozená práva a morální principy, jsou dnes trestně stíháni. Ve jménu boje proti diskriminaci sexuálních menšin je tyranizováno 98 % populace, tedy absolutní většina lidstva. Toto není demokratická obhajoba lidských práv! Sexuální menšiny jsou ideologicky nadřazovány s cílem demoralizovat lidskou společnost a odstranit přirozené morální zákony... 04.07.2018/ » více

Islám a islamizace - otevřený dopis prezidentu Putinovi

Vážený Vladimíre Vladimíroviči,

velmi nás povzbuzuje Vaše láska k Rusku. Vidíme Váš osobní podíl na jeho povznesení od přechodu z velmi těžkých 90. let až po dnešní den. Rusko prošlo nesmírnými změnami, ale stále zůstává velkou výzvou povinnost vést národ k zdravým morálním a duchovním hodnotám, bez nichž není budoucnosti.

Co nás dnes nejvíce znepokojuje, je islamizace Ruska, která je důsledkem celkového trendu islámu ve světě. Islám přešel do nové fáze expanze, a je to viditelné obzvlášť v EU. V roce 2000 přijala OSN dokument, který „řeší“ hlubokou demografickou krizi v Evropě. Největším paradoxem je, že OSN tuto krizi svou politikou cíleně vytvořila. Řešením krize má být masová migrace afrického a asijského muslimského obyvatelstva do Evropy. Následek je však zřejmý - totální smíšení národů, islamizace a odstranění křesťanské kultury i hodnotového systému. Jde o politicky řízené procesy mezinárodních institucí OSN, EU, Rady Evropy. Místní obyvatelstvo je proti tomuto diktátu téměř bezbranné, i když se snaží hájit svou identitu, křesťanskou víru a národní státy. Bohužel k procesu islamizace nejvíce přispívá odpadlická církevní hierarchie.... 03.07.2018/ » více

POSLEDNÍ KAJÍCÍ POCHOD V BRNĚ

Eutanázie – vyhlazování Čechů?

+Eliáš, Patriarcha Byzantského patriarchátu

V českém parlamentu vystoupila poslankyně Procházková s návrhem na prosazení eutanázie podle holandského modelu. Tvrdí, že holandský zákon je prý nezneužitelný. Dovolává se své autority, coby lékařky, která 30 let pracovala na ARU. Proto dnes pro celé Česko prosazuje zákon, který rychle odstraní utrpení – lékaři pacienty zabijí. Hippokrat se v hrobě obrací!

Světová lékařská asociace a Parlamentní shromáždění Rady Evropy se jasně vyslovily proti eutanázii: „Eutanázie jakožto úmyslné zabití, ať již skutkem nebo zanedbáním, závislé lidské osoby pro její údajné dobro musí být vždy zakázána“.

Tvrzení Procházkové, že nizozemský zákon o eutanázii, který si vzala za vzor, se nedá zneužít, popírají fakta:
2002: Nizozemský zákon stanovil jako podmínku k použití eutanázie „nesnesitelné a beznadějné utrpení“ a věk starší 12 let.... 02.07.2018/ » více

Projev Babišovy eurokomisařky Jourové (ANO)

(Pamatujme si, odkud totalita přichází a kdo za ní stojí! – pozn. L.Malý)

“Toxická vyprávění” o Židech nebo jiných menšinách posiluje nenávist vůči těm, kteří jsou vnímáni jako vetřelci. Často existuje kontinuita mezi nenávistným projevem a zločinem z nenávisti. Musíme aktivně formovat naši budoucnost a řídit rizika spojená s digitální revolucí, která by mohla ohrozit naše společnosti a demokracii. Na summitu v Tallinu se vedoucí představitelé Evropy soustředili na to, jak by se EU mohla úspěšně orientovat v příležitostech, stejně jako na rizika jednotného digitálního trhu.... 01.07.2018/ » více

Manželství gayů a leseb je sebevražda národa

Autor: +Eliáš,Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Homo-lobbyisté v České republice usilují o zničení základní buňky společnosti, kterou byla a je rodina. Je reálné podezření, že si 70 000 petičních podpisů nafingovali tak, aby následně mohli prosadit do české společnosti autogenocidní zákon. Je nutno všechny podpisy prověřit. Kromě zfalšovaných podpisů jsou zde i podpisy lidí, kteří nebyli informováni a vůbec netuší, jak zhoubný důsledek jejich podpis přinese pro národ a budoucí pokolení. Bez pravdivého poučení každého podepsaného a ukázání na tragické následky jsou podpisy jen podvodem a manipulací.

Homo-lobbyisté se odvolávají na OSN a lidská práva.

Americká velvyslankyně při OSN, Nikki Haleyová, v Radě pro lidská práva komentovala důvod vystoupení USA zkritizováním Rady, cituji: „Tato organizace je obráncem porušovatelů lidských práv... Je to pokrytecká organizace, která slouží vlastním zájmům, a z lidských práv si tropí posměch.“

Prioritou této Rady je na bázi homosexualismu diskriminovat většinu obyvatelstva jednotlivých zemí... 29.06.2018/ » více

PROČ ODCHÁZÍM Z FACEBOOKU

Autor: Ladislav Malý

Na začátku devadesátých let, když jsme se zbavili bolševické totality (ta se ovšem transformovala do méně křiklavé levicové modifikace, zato ale zákeřně atakující samou podstatu života lidí bílé rasy), běžely v televizi, rozhlase i tisku (tehdy ještě nebyl internet) různé besedy s tzv. odborníky (zhusta Židy a bývalými bolševiky), jak prý je možné, že náš národ ve své historii sklouznul k totalitě, a to tak zrůdné, jakým byl komunismus.

„Odborníci“ se shodli na tom, že totalita je v každé společnosti jaksi ve stínu, skrytá, a čeká na svou příležitost. Ta se jí naskytne tehdy, když lidé, zejména kulturní a politické elity národa, zradí myšlenku občanské svobody, podlehnou svodům ideologii, jež vysvětluje život zdánlivě z leších stránek, slibuje nesplnitelné chiméry, ale zdánlivě snadno dosažitelné, slibuje pro dav nesmírně přitažlivé utopické vize, a tyto elity národa začnou pozvolna, nenápadně, život vlastního národa - údajně v rámci jeho dobra - utahovat a uškrcovat.... 28.06.2018/ » více

PROCHÁZKA VEČERNÍ PRAHOU

Autor: STANISLAV JANSKÝ, 26. 6. 2018

Procházka večerní Prahou. Imigrantské drogové a zločinecké gangy ovládly centrum Prahy. Magistrát ale zatím řeší, jak být více vstřícný k cizincům….. Radnice Praha 1 zase bojuje proti údajnému „rasismu“.…

Před pár dny jsem byl pozván starým známým na večerní procházku centrem prahy. Nebyl jsem večer v okolí Václavského náměstí snad 10 let. Pro mého průvodce je to vlastně „pracovní cesta“, pracuje totiž v oblasti „bezpečnosti“ a tak to bylo i s jeho odborným výkladem.... 26.06.2018/ » více

Imám a 12 manželek

Minulý čtvrtek byli občany obytné čtvrti v Düsseldorfu přivoláni policisté, aby prošetřili muže, který žije ve vile s 12-ti nezletilými dívkami, které nechodí ani do školy.
Policisté ve vile 51 letého muže našli 12 nezletilých děvčat ve věku 6-18 let. Z dalšího šetření vyplynulo, že Imám dívky řádně vydražil na trhu v Homs/Sýrii, což dokládal kupními smlouvami. K tomu Imám uvedl, že dívky získal s poctivým úmyslem se s nimi oženit, což tak podle islámského práva učinil.
K tomu doložil i doklady o uzavření manželství, které byly vystavené v Sýrii. Na dotaz jak uživí svých 12 ,,žen" odpověděl, že díky německé pohostinnosti a také skvělým sociálním dávkám. Nejstarší žena 18, už měla dokonce 2 děti 5 a 6 let. Také se pochlubil tím, že všechny plní manželské povinnosti a to znamená, že on žádnou z nich nezanedbává.
Také dívky popíraly, že by se provdaly proti své vůli a shodně vypovídaly, že se vdaly z lásky. Policie tedy neshledala žádné důvody pro odebrání dívek z důvodu nelegálního manželství s nezletilou, neboť manželství uzavřená v cizině byla podle Bamberského soudu ZLEGALIZOVÁNA ! Policisté tak muži vysvětlili, že děti musí posílat do školy, ten se ohradil, že je vyučuje sám podle islámu, načež mu bylo řečeno, že takovou výuku musí provozovat až po té školní, pokud dívky nebudou chodit do školy, bude tu důvod k jejich odebrání a předání do pěstounských rodin. Poté šli policisté k sousedům, kteří je přivolali a vysvětlili jim, že imám neporušil žádný zákon, že vede vzorný život a manželství a že dívky neposílal do školy, protože je z jiného kulturního prostředí, a nezná německý právní systém.

Německo, 2018

Reakce na tzv. homosexuální sňatky

Ve dnech 21. a 22. června v Praze proběhla manifestace za ochranu národa před destruktivními vlivy, což následně souvisí i s ochranou rodiny a zdravých národních tradic.

Paradoxem, a přímo nožem do zad účastníkům manifestace, bylo vyhlášení české vlády, která v pátek odpoledne podpořila návrh zákona o tzv. homosexuálních manželstvích. Mainstreamová média masírují mozky národa frázemi, že to je „fér“, že nyní homosexuálové budou mít „plnohodnotné rodinné vztahy“ a že už konečně budou bez překážek adoptovat děti. Média jásají, že Česko je první z postkomunistických zemí, která tento zákon prosazuje, a nesmí prý tuto šanci propást.

Je to asi, jako když deset bláznů skáče do propasti a jedenáctý se bojí, aby tuto šanci nepropásl.... 24.06.2018/ » více

TŘETÍ KAJÍCÍ POCHOD V BRNĚ

POSLEDNÍ KAJÍCÍ POCHOD ZA BLASFÉMII V DIVADLE JE 24.6. v 15.00 z nám Svobody v Brně

ZÁKON STOP SOROSOVI SCHVÁLEN

Maďarský parlament schválil zákon „Stop Sorosovi“! Za letáky či jídlo pro migranty vězení…

Maďarský parlament schválil zákon přezdívaný „Stop Sorosovi“. V zemi tak bude trestné jakkoli podporovat migranty bez práva na azyl. Zákon je namířený hlavně proti neziskovým organizacím, které migrantům poskytují informační letáky, právní poradenství či jídlo. Parlament ovládaný stranou Fidesz premiéra Viktora Orbána schválil rovněž ústavní dodatek bránící příslušníkům „cizích populací“ usadit se v Maďarsku.

Legislativa mimo jiné uvaluje zvláštní 25procentní daň na zahraniční dary pro organizace, které podporují migraci.... 22.06.2018/ » více

MIGRACE: Utajovaná hrozba

Autor: Pavel Chrastina (* 1940) - skupina OLYMPIC - baskytara, zpěv (1962–1969)

Také já mám za sebou zkušenost uprchlíka.
Uprchl jsem z bývalého československého marxistického ráje. Jenže v té době byli uprchlíci ještě většinou slušní lidé.
Žádní vrazi, žádní násilníci, žádní náboženští pomatenci, žádní notoričtí asociálové.
Drtivá většina chtěla co nejdříve pracovat, naučit se jazyk a splynout s lidmi hostitelských zemí. Ale o tom jsem už jednou psal. Dnes chci napsat o něčem jiném.
Jako mnozí jiní jsem prošel uprchlickým centrem v Traiskirchen, kousek na jih od Vídně v Dolním Rakousku. Sejmuli mi otisky všech prstů, odevzdal jsem cestovní pas a těšil se na brzké pohovory na australském velvyslanectví... 19.06.2018/ » více

Poslední kající pochod v Brně

Dne 24.6.2018 v 15.00 v Brně z nám Svobody

Vážení křesťané,

tímto se obracíme nejen na katolíky, ale i na všechny křesťany v České republice. Zveme vás, abyste osobně a veřejně vyjádřili svůj protest proti ohavnému zhanobení našeho Pána Ježíše Krista, k němuž došlo v Brně 26. 5. 2018. Zvláště se obracíme na katolické i pravoslavné kněze a rovněž na pastory, aby upozornili, a hlavně povzbudili své věřící, aby se tohoto pochodu zúčastnili. Vy, kněží a pastoři, se rovněž sami zúčastněte, a tím dejte příklad svěřeným duším.
Je to velká šance, daná Bohem. Naše kajícnost a veřejné postavení se za čest našeho Pána je podmínkou záchrany nás i našeho národa.

+ Timotej, biskup sekretář Byzantského katolického patriarchátu

PROTESTUJEME! PROTESTUJEME! PROTESTUJEME!

Velvyslanectví USA v Praze vyhlašuje speciální grantové kolo zaměřené na boj s (s údajnými) dezinformacemi v České republice a na omezení jejich negativního vlivu:
„Hledáme projekty, které se zaměřují na vývoj digitálních platforem, rozšíření digitální gramotnosti, posílení kritického myšlení a schopnosti rozpoznávat pravdivost zpráv ve sdělovacích prostředcích a důležitost je ověřovat i z jiných dostupných zdrojů.
Výběr se zaměří především na ty žadatele (ať už jednotlivce nebo organizace), kteří již v minulosti zrealizovali úspěšné programy. Žadatelé mohou požádat o finanční částku v rozmezí od 5 000 do 25 000 dolarů.
Z grantů velvyslanectví se nesmí financovat náboženské organizace nebo stranická politická činnost, zahraniční cesty osob (tj. mimo území České republiky), obchodní činnost, sbírky, dobročinná činnost, humanitární pomoc, komerční projekty, vědecký výzkum, projekty, jejichž primárním cílem je institucionální rozvoj, provozní náklady organizace nebo reprezentace (obědy, alkoholické nápoje, květiny apod.). Velvyslanectví též nemůže udělit grant obchodní společnosti nebo subjektům působícím na ziskovém základě.“ Žádosti prosím zasílejte do 15. dubna 2018.“
Detaily o grantové soutěži najdete v angličtině zde.

Cizí stát se vměšuje do naší svobody slova chce určovat co si máme myslet dokonce se tím už netají a vláda mlčí?
Přesně cílené na propagandu do škol!
A zavládla hradba mlčení! Hradba mlčení údajných demokratických stran. Návrat do totality a doby Čepičkovy největší bolševické cenzury. Přitom je to v době, kdy USA pláčou, jak jim někdo údajně cpe volební myšlenky do hlav. A zatímco USA pláčou, aby odvrátily pozornost, všude dělají oranžové revoluce, a zde dokonce dávají granty na cenzuru. A Leonid Brežněv žasne v záhrobí, co nám najednou nevadí.

PROBOHA LIDÉ, PROBUĎTE SE UŽ! ZDE JSOU DŮKAZY NA ZLATÉM PODNOSE, CO CHCETE VÍC?

DRUHÝ KAJÍCÍ POCHOD V BRNĚ

NSDAP A KATOLICKÁ CÍRKEV

Autor: Ladislav Malý

Dostala se mi do rukou kniha, vydaná v Praze v roce 1936, vydavatelem Kropáčem a Kucharským, s názvem ANTIKRIST V NĚMECKU; kniha má dvě stě stran a, cituji: Za pomoci četných spolupracovníků napsal H.Sch., autor se zřejmě bál podepsat. Kniha totiž pojednává o tehdejším pronásledování katolíků v hitlerovském Německu. Čili nejen pronásledování Židů a politických odpůrců, ale i pravověrných synů církve svaté, katolické!

Být katolíkem a současně pravověrným příslušníkem politické strany nacionálního socialismu je z mravně volních důvodů naprosto neslučitelné; navlas stejné to bylo za komunistické vlády: komunista nemohl být katolíkem, a vice versa! Stačí se podívat do Programu NSDAP, kde v bodě 24 (str. 33, vydání Guidemedia 2013) můžeme číst: Požadujeme svobodu všech náboženských vyznání ve státě, pakliže neohrožují existenci státu nebo se neproviňují proti zvyklostem a morálním hodnotám germánské rasy. Přičemž, jak jinak, o „morálních zvyklostech a hodnotách“ germánské rasy rozhodují nacističtí ideologové… 16.06.2018/ » více

MATTEO SALVINI v parlamentu

CIKÁN VOLÁ 158...

Ještě tam chceš jet?

(Na mail nám přišel dopis jedné české rodiny hodnotící svůj zájezd do Francie)

Česká rodina popsala své dojmy z leteckého víkendového zájezdu do Paříže, přiložila fotografie a poslala je známému do zahraničí ve francouzském jazyce, ten je ve strojovém překladu do angličtiny zveřejnil na internetu. Přečtěte si ve zpětném překladu do češtiny, co o svých zkušenostech Češi napsali jako komentář ke svým přiloženým fotografiím

Ukazuje se, že moderní město Francie není podobné tomu, na které jsme byli zvyklí a které jsme očekávali... 15.06.2018/ » více

TŘI FÁZE ZNIČNÍ BÍLÉ RASY

AKCE D.O.S.T. K UDÁLOSTEM V BRNĚ

Přes oprávněné protesty mnoha veřejných i církevních osobností, varujících před rozdmycháváním náboženské nesnášenlivosti, vedení ND Brno neustoupilo od svého záměru a v sobotu 26. května uvedlo propagandistickou frašku Vaše násilí, naše násilí, vydávanou za divadelní hru.

Je smutnou skutečností, že etická i estetická měřítka řady lidí jsou posunuta takovým způsobem, že prakticky neexistuje nic dostatečně zvrhlého, aby se to nepokoušeli hájit, a totální subjektivizace všech hodnot, nutně vedoucí ke konfliktům a rozvratu, je chápána jako ideál. Snad ještě horší je však jednostrannost, kterou stoupenci těchto představ z tábora „pravdolásky“ uplatňují v praxi: jim musí být dovoleno vše, jejich kritikům nic. Nedávné události během zmíněného brněnského představení, a zejména po něm, to dokládají více než výmluvně... 06.06.2018/ » více

Byzantský katolický patriarchát

Zveřejnil dne 5. 6. 2018 tuto anathemu za zradu:

Českobratrská církev evangelická už není Kristovou církví, stala se synagogou satanovou Synod této církve dne 2. 6. 2018 oficiálně schválil rouhavý a potupný zločin vůči našemu Pánu Ježíši Kristu, který se stal v brněnském divadle. Tímto schválením zločinu sami zveřejnili, že už nemají Ducha Kristova, ale ducha antikrista. Navíc synod schválil veřejné potupení české vlajky. Proto tato církev nemá už právo se nazývat ani českou, ani bratrskou, ani evangelickou. Rovněž nemá právo se už nazývat církví, protože se stala synagogou satanovou. (Zj 2,9.13) Sami sebe vyloučili a uvrhli na sebe Boží anathemu – prokletí (Gal 1,9). „Lide můj, vyjdi z tohoto Babylónu!“ (Iz 48,20).

KARDINÁL DUKA NEBUDE MLČET

Merkelová porušila zákony Německa, smetl kardinál Duka kancléřku

31.05.2018

Kardinál Dominik Duka se zúčastnil semináře Nadace Železné Opony. Poté, co vyslechl výzvy arabisty Luboše Kropáčka, že by se měla Evropa postarat o všechny uprchlíky, pražský primas vystoupil nebývale ostře proti tomu, co se dělo za migrační krize. Vysloužil si tím z publika poměrně hlasitý aplaus.
V roce 2015 podle Duky Evropská unie a její instituce selhaly stejně jako některé členské země. „Selhání paní Merkelové – ona by měla z toho vyvodit politické závěry. Ona porušila veškeré zákony své země. Ona vyvolala fanatickou antireakci,“ pronesl Duka za souhlasných výkřiků.

Od roku 2015 prý šokovaně pozoroval, jaké nároky začínají vznášet muslimové, a to i v České republice. „Hovořil jsem s většinou islámských velvyslanců. Od roku 2011 jsme měli dvakrát do roka oběd, a to buď na některé islámské ambasádě, nebo v našem domě. Zpočátku, do roku 2015, to skutečně byla diskuse,“ vzpomínal.
Jenže po migrační krizi se situace a sebevědomí islámských velvyslanců zcela změnily. „V roce 2015 jsem vyslechl hodinový útok kuvajtského mladého velvyslance. Byl jsem skutečně překvapen. Útok šel i z dalších arabských zemí – jedna dáma, kterou nebudu jmenovat – spustila, jak to že se ve školách neučí islám, jak to že nemáme v armádě a ve věznicích islámské duchovní,“ vzpomínal.
Oblíbeným postojem ambasadorů i kleriků z těchto zemí prý je také výtka „vy nám kradete naše lidi, naši inteligenci“.
K tématu se pak ještě Kardinál Duka vrátil s ostrou kritikou poměrů v zemích, odkud migranti přicházejí. Ale i velmocí za to, jak se tam chovají. K těmto názorům se kardinál Duka odhodlaně hlásí. „V Německu byl nedávno pravnuk císaře Haile Selassie. A on žádal nový Marshallův plán. Tady to řeknu klidně, jestli mne dá někdo do novin, klidně si to zodpovím,“ konstatoval za smíchu přítomných sebejistě Duka. „Po pádu berlínské zdi jak Moskva, tak Washington ztratily zájem o tyto země. Měly k tomu určité důvody. Ty země byly navyklé na pomoc a lidé z nich vám to sami říkají! Ty se rozpadly. Rozpadla se Afrika, na Středním východě je to ještě složitější. V Sýrii by si měli posypat hlavu popelem a činit pokání všechny země, jak se tam angažují,“ uvedl Duka.

VÝZVA BYZANTSKÉHO KATOLICKÉHO PATRIARCHÁTU

Kající pochody za vrcholně potupnou urážku v brněnském divadle

30. 5. 2018

Drazí křesťané,

Byzantský katolický patriarchát vyzval k pokání biskupy ČBK. Jaká je jejich vina? Hrubá pasivita k urážce našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista v brněnském divadle. Za tento zločin proti Božímu Synu dopadá ale zodpovědnost také i na každého křesťana! Ježíš byl v tomto divadle více duchovně potupen a morálně dehonestován než na Golgotě. Stal se do nebe volající zločin, který svolává na město i na celý národ prokletí! Toto se promlčet nedá! Tady faktor času nehraje roli!

Uvědom si, že letos nad českým národem visí Damoklův meč bezbřehé islamizace a zvrácené genderové ideologie spojené s kradením dětí... 02.06.2018/ » více

ORGANIZOVÁNÍ NELEGÁLNÍ MIGRACE JE ZLOČIN

Budapešť, pátek 25. května 2018

Maďarský premiér V. Orbán: „Organizování migrace je zločin ohrožující národní bezpečnost. Maďarsko proto cítí povinnost vystoupit proti této činnosti, zakázat ji a sankcionovat ji,“ řekl Orbán v pátečním pořadu 180 minut rozhlasové stanice Kossuth. „K ochraně Maďarska před ilegální migrací musíme mít nová pravidla,“ dodal v této souvislosti Orbán. Balíček opatření tzv. Stop Soros začne maďarský parlament projednávat příští úterý.
Liberální demokracie podle maďarského premiéra nechrání hranice, podporuje migraci a přijímá ji.
Předseda maďarské vlády potvrdil, že opatření známá pod názvem Stop Soros se mají stát součástí maďarské ústavy a kabinet připravuje také změny v trestním řádu. „Migranti se nedostávají k hranicím Maďarska jen tak. Někdo je tam dovede, dostávají také právní a finanční pomoc. Tady se už nejedná o lidská práva, ale otázku národní bezpečnosti,“ dodal Orbán.

Soros z Maďarska odchází

Balíček Stop Soros má omezit činnost nevládních organizací. Zákon má například uvalit na nevládní organizace financované ze zahraničí mimořádnou 25procentní daň.
Americký miliardář maďarského původu George Soros nedávno oznámil, že uzavře budapešťskou kancelář nadace Open Society Foundation, která se přestěhuje do Berlína. Budapešťská kancelář by měla fungovat pouze do 31. srpna 2018.
V dubnových parlamentních volbách v Maďarsku Orbánova strana FIDESZ jasně zvítězila a získala ústavní většinu 133 křesel ve 199členném parlamentu.

ODSOUZENÍ ISLÁMSKÉ INVAZE

Budapešť, 26.5.2018

Místopředseda maďarské vlády Zsolt Semjen varoval, že islámská invaze přináší demografickou proměnu, která z Evropanů udělá na jejich vlastním kontinentu menšinu. Politik promluvil ke stovkám tisíců etnických Maďarů na poutní cestě v Transylvánii.

“Evropská civilizace je dnes v extrémním ohrožení a to ze dvou důvodů. Islám není součástí evropské civilizace. Následkem toho, pokud do Evropy proudí velké počty muslimů, potom sjednocování rodin, demografické trendy a fakt, že islám se dobrovolně neasimiluje ani neintegruje, znamená, že se brzy staneme menšinou na svém vlastním kontinentu.”- řekl Sejmen.

Semjen říká, že v částech Evropy již vznikly paralelní společnosti a hrozba “života pod šaríjou” se stává skutečností.... 29.05.2018/ » více

Reakce na setkání Františka s třemi oběťmi homosexuální pedofilie

Otevřený dopis Byzantského katolického patriarchátu

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
Veřejná ochránkyně práv
Údolní 39
Brno, 602 00


Vážená paní Šabatová,

obracíme se na vás ve věci zrušení divadelní hry „Naše násilí a vaše násilí“, která má být uvedena 26. 5. 2018 v divadle Husa na provázku v Brně v rámci festivalu „Divadelní svět Brno“.

Tato divadelní hra v konkrétní scéně hrubě potupuje osobu Ježíše Krista a má charakter bezprecedentního rouhaní a znevažování. Ježíš Kristus, jak víte, je pro všechny věřící křesťany svatým Bohem, kterého uctíváme. On je pro nás tím nejposvátnějším. Hra znevažuje nejen jeho jméno, ale spolu s ním i věřící. Představení tak rozpaluje náboženskou nesnášenlivost, hanobí náboženství, kromě jiného relativizuje teroristické útoky a hanobí státní vlajku ČR... 26.05.2018/ » více

PROTI NEOMARXISMU, GENDERU, GENOCIDĚ NÁROŮ VZEPŘEME SE!

Svatodušní svátky v Brně, 20.5.2018

Otevřený dopis řediteli Národního divadla v Brně

Ing. Jiří Pavel Pešek, prezident ECSSU, ex-diplomat

Martin GLASER
ředitel
Národní divadlo Brno

Neosoudruhu řediteli Glasere,

autor pregnantní úvahy "Násilí v Brně" Jan Václav vyvinul mimořádně pečlivé intelektuální úsilí, aby Vám vysvětlil nechutnou absurditu Vašeho nešťastně choromyslného jednání.

Při plném pochopení a respektování faktu, že "diplomatická práce není práce se sekerou, ale se skalpelem", Vám k Vašemu souhlasu s uvedením odporně blasfemického hnusu ve Vaší "Huse", který se ostře příčí principům Ústavy ČR, a k jeho zpupně bohorovnému a současně slepě krátkozrakému obhajování během Vašeho rozhovoru s redaktorkou Emou Smetana, bez nejmenších výčitek svědomí - "sine ira et studio" - klidně a velmi vážně doporučuji, s odvoláním na uměleckou tvůrčí svobodu projevu, básnicky pojatou symbolickou licenci a explicitně provokující hyperbolu (nadsázku), abyste si nechal upravit jméno ze současné formy "Glaser" na "Grázl"....

25.05.2018/ » více

HUSA NA PROVÁZKU, ND BRNO

(Autor svůj dopis píše vedení divadel v Brně, ale dopis má širší působnost)

Autor: Ing Jiří Pavel Pešek pedagog, ex-diplomat

Nevážení invalidé cti, citu a slušného lidského chování,
duchovní teroristé, cyničtí rouhači a hulváti s morálkou řeznických psů,


Velký Ir Oscar Wilde ve své moudré povídce "Jedinečná raketa" přesně vystihl Váš profilový charakteristický rys, když na otázku "Co je to citlivá osoba?" dává sarkastickou, leč pregnantní odpověď: "To je osoba, která má sama kuří oka, a proto všem ostatním dupe po prstech".

Přesně toto dělá již třetí desetiletí tzv. havlistická "demokracie" a "pravdoláska",uznávající a ješitně adorující jen SEBE SAMU. V okamžiku, kdy tato neomarxistická kohorta ztrácí své domnělé absolutně výsadní postavení... 24.05.2018/ » více

I TAKOVÉ VĚCI SE V EU STÁVAJÍ

Maďarské mesto Székesfehérvár, ktoré sa minulý rok prihlásilo do súťaže o titul “Európske mesto roka” a spolu s ďalšími siedmymi uchádzačmi sa dostalo až do semifinále, v týchto dňoch vyradila porota EU! Dôvod? Porota EU mu oznámila, že jeho propagačné video ukazujúce najkrajšie časti mesta, šťastné páry a hrajúce sa deti nie je vyhovujúce, pretože má príliš veľa šťastných bielych ľudí, krížov, kostolov a málo imigrantov! A tak sa nemôže stať hlavným mestom európskej kultúry. Ako sa porota doslova vyjádřila: “Toto je propagačný film pre bielu kresťanskú Európu, každý je biely, šťastný a tancuje na ulici. Je tam príliš veľa šťastných bielych ľudí a krížov a málo migrantov.” Ako aj starosta mesta Dr. András Cser-Palkovics povedal, rozhodnutie komisie bolo založené výhradne na politických otázkach. A podľa jeho slov mu komisia doslova odkázala, že film opomína chudobných a migrantov, ale zároveň je tam príliš krížov, kostolov a čo je ešte horšie je postoj mesta, pretože je to považované za hodnotu.

Čo viac k tomu dodať? Aj toto je ďalší z dôkazov toho, akí zvrátení ľudia stoja na najvyššej úrovni EU! Celá EU je nainfikovaná multikulturalizmom, pretláčaním zbesilej migrácie, islamizácie, rôznych LGBT deviácií, genderizmu a iných zvrátených ideológií! A vôbec nezastupuje obyvateľov členských štátov EU a ich priania, životný štýl, náboženstvo, kultúru, zvyky, či tradície! Je to niečo neskutočne zvrátené a zamerané len na likvidáciu súčasnej kresťanskej Európy národných štátov! Aj na tomto v podstate bezvýznamnom príklade sa dá ale dobre vidieť, že EU je nereformovateľná, pretože na každej úrovni sedia a každú oblasť ovládajú rovnako zvrátení ľudia, ktorí sa snažia o to isté - likvidáciu súčasnej podoby Európy!

DUCHOVNĚ POVRAŽDĚNÍ V NAŠEM NÁRODĚ OŽIJÍ!

Vzkaz Byzantského patiarchátu českému národu

Kapitulace Babišovy vlády

Český ministr vnitra podporuje řízený přesun afrických migrantů do Evropy

Protest Akce D.O.S.T. proti podpisu Marakéšské politické deklarace a Akčního plánu euro-afrického dialogu o migraci a rozvoji

Babišova vláda v demisi poskytla v minulých dnech důkaz, že naděje, vkládané do ní některými vlastenecky smýšlejícími voliči, byly zcela liché. Její ministr vnitra Lubomír Metnar podepsal v marocké Marakéši akční plán pro roky 2018-2020, podporující řízenou migraci Afričanů do Evropy. V dokumentu se mj. praví, že migrace je jedním ze zdrojů ekonomického rozvoje a růstu. Podepsat se pod takové tvrzení, po všech dosavadních zkušenostech s masovou imigrací „obohacující“ evropské země růstem kriminality a neochotou k integraci, to skutečně vyžaduje notnou dávku cynismu. Ba co víc – je to projevem naprosté rezignace na základní povinnost státníka, kterou je péče o vlastní zemi a respekt k její kultuře i po generace předávaným obyčejům a tradicím.

Ministr Metnar si již brzy bude hledat jinou práci, do novodobých českých dějin se však zapíše - již navždy - černým písmem. O jeho premiérovi v demisi, který na rozdíl od Metnara ze svého úřadu nejspíš jen tak brzy neodejde, to bohužel platí jakbysmet.

Navržená „migrační tříletka“ je podle našeho názoru skutečným zločinem, a to nejen ve vztahu k evropským národům, ale i ke státům černého kontinentu. V době, kdy africké společnosti potřebují pro svůj rozvoj aktivní zapojení vlastních elit, přichází europolitici s pobídkou na jejich emigraci. Odhalují tím další rys svého patrně bezedného pokrytectví, když pod falešnou rouškou humanismu a boje proti rasismu působí africkým zemím stěží napravitelnou újmu.

Také proto se Akce D.O.S.T. obrátí na členy Poslanecké sněmovny a Senátu, aby podnikli všechny potřebné kroky, vedoucí k odvolání Metnarova podpisu pod tímto zlověstným dokumentem.

Praha 10. května 2018

Za Akci D.O.S.T.:
Mgr. Petr Bahník, předseda
Mgr. Michal Semín, místopředseda
PhDr. Jiří Hejlek, člen předsednictva

V MAĎARSKU BUDUJÍ KŘESŤANSKOU DEMOKRACII

Maďarsko se definuje jako země, která chce být v ostrém protikladu vůči dekadentnímu západu, jehož součástí je bohužel i Česká republika. Premiér země Viktor Orbán v pátek představil svou vizi vybudovat v Maďarsku “křesťanskou demokracii”.
“Budujeme křesťanskou demokracii. Staromódní křesťanskou demokracii, jejíž kořeny jsou v evropské tradici, kde platí lidská důstojnost a kde platí oddělení moci. “Budeme bránit křesťanskou kulturu a zemi nedáme cizincům,” řekl Orbán a zmínil plánovaný dodatek ústavy limitující masovou migraci, který v roce 2016 neprošel, protože Orbán neměl potřebné dvě třetiny parlamentu.
“Cítím povinnost tento ústavní dodatek prosadit nyní.”
Dodatek ústavy by ještě zvýšil napětí, které mezi marxisty v Evropské unii a Maďarskem vládne. Dodatek by totiž zahrnoval i ustanovení, že země odmítne jakékoliv nařízení EU, které by mělo radikálně změnit etnickou tvář Maďarska, nebo narušit jeho hranice.

(Naše česká reprezentace by se měla do Budapešti jít učit, jak bruselské neomarxistické byrokracii zakroutit krkem! – pozn. L.Malý)

KDO NEMILUJE PÁNA JEŽÍŠE…

Autor: Václav Lamr

V roce 2014 v souvislosti s pochodem homosexuálů nám, kteří jsme se šli proti tomu postavit veřejně, bylo doporučeno, abychom s tím přestali, že demonstrace jen propaguje to zlo. Opakovalo se to další rok. Veřejně nevystupovat.

Jenže nyní nejde o pochod deviantů, ale o rouhání vyššího kalibru, proti osobě našeho Pána a Mesiáše Ježíše Krista, BOŽÍHO SYNA. Cožpak lze nereagovat? Ti, kteří si říkají křesťané, vedoucí, biskupové, kněží a pastoři to zase mohou přečkat v závětří sborů.... 06.05.2018/ » více

PROTESTNÍ HLADOVKA

Od 3.5. -18 křesťansko-židovský aktivista, vyznávající židovský mesianismus, Václav Lamr z Prahy, christ.art@seznam.cz, drží hladovku.

„Dnešním dnem zahajuji hladovku na protest proti chystané realizaci hry ,,Naše násilí, vaše násilí“ v Brněnském divadle Husa na provázku, (zahájení 26.5 ). V divadelní hře Ježíš znásilňuje muslimku. Považuji to mimo jiné i jako legalizovaný projev antisemitismu.
Hladovkou míním zřeknutí se tuhého pokrmu a pití jen vody. V případě nutnosti zřeknutí se i vody. ( Esteřin půst ).
Vyzývám modlitebníky také za prosby a posty za vláhu a déšť na našem území. ( Zachariáš 10.1 ). Forma dramatického vysychání našeho území je varování.
Zítra 4.5. pokračuji, bude to 2. den hladovky, nelze již nikam ustoupit. Brno je nyní testem na tvou a mou lásku k Ježíši Nazareckému, živému Bohu a Mesiáši světa.“


NÁRODY VISÍ NA MORÁLCE, NEBO NA OPRÁTCE- v Brně na provázku

Václav Lamr

T. OKAMURA A HISTORICKÁ FAKTA

Autor: Ladislav Malý

Při příležitosti sjezdu tzv. největších vlasteneckých evropských stran, jež proběhl 1. května ve francouzské Nice, promluvil také za naši SPD její předseda T. Okamura. Záznam jeho projevu je na Youtube.

Je až k nevíře, jaké nesmysly dokáže ten člověk vypustit z úst. Fašismus a nacismus míchá dohromady jako vanilkovou a čokoládovou zmrzlinu, neklade mezi nimi žádný rozdíl; alespoň je to tak patrné z jeho projevu. K terminologii těchto jevů zjevně zaujímá levicový postoj, daný už od tatíčka Stalina.... 04.05.2018/ » více

Jejich násilí

Několik slov Akce D.O.S.T. na okraj Divadelního světa prázdnoty a agresivity

Od chvíle, kdy postmoderní „filosofové“ odmítli existenci objektivní pravdy a přirozeného řádu, a kdy byly deviace nejrůznějšího druhu prohlášeny za lidská práva, mohou provokace vydávané za umění jen těžko někoho šokovat. Jsou běžnou pěnou dní a křiklavou nudou. Přesto vzbudilo nedávné uvedení hry „Vaše násilí, naše násilí“ na brněnském festivalu Divadelní svět negativní reakce značné části veřejnosti i oficiální protest katolických biskupů. Oprávněně. Prvoplánové urážky Krista a křesťanství jsou ve hře propojeny s totální desinterpretací historie i soudobé reality a zřejmou nenávistí vůči kultuře a hodnotám evropských národů.

Zařazení hry do dramaturgického plánu štědře dotovaného festivalu, by však ve skutečnosti nemělo překvapit nikoho, kdo sleduje pochod představitelů multikulturalismu, genderismu a politické korektnosti veřejnými institucemi a jejich cílevědomou snahu ideologicky (a samo sebou i hmotně) ovládnout společnost.... 03.05.2018/ » více

GENOCIDA BÍLÝCH V JIŽNÍ AFRICE

Autor: CHARLOTTE VISSER, osobní pohled autorky

„Vidíte, byla jsem jednou z těchto bílých liberálek, kterými nyní tak opovrhuji. Oči se mi otevřely. Vidím své lidi trpět. Nemohu věřit, že jsem byla tak dlouho slepá ke genocidě páchané na nás.“
Být Afrikánec v Jižní Africe je jako být židem v Německu 30. let, bez jakékoliv podpory a sympatií celosvětové sítě. Ale bílí všude by mohli čelit této prekérní situaci, pokud „elity“ budou nadále používat přistěhovalectví, pohlavní dysfunkčnost a „vinu bílých“ k posílení své nadvlády. Dnešní purim je připomínkou, že všichni, kdo vzdorují sionistické nadvládě, jsou označeni za „antisemity“ a určeni k likvidaci.
Začala jsem se více zajímat o současné záležitosti své země. Je úžasné, když otevřete oči, jak skládačka začne do sebe zapadat.... 02.05.2018/ » více

ŽIDOVSKÝ VTIP

Katolický duchovní spolu s evangelickým pastorem a rabínem jsou pozvání na audienci k papeži.
Papež říká katolíkovi: „Vy, coby příslušník naší církve, mi můžete políbit ruku.“ Pak se obrátí na pastora: „Vy koneckonců jste také křesťan. Dovoluji vám políbit mi nohu.“
Pak se obrátí na rabína a říká: „A vás, jako příslušníka vyvoleného národa....!“ Rabbi couvne: „To jsem si mohl myslet! Vždyť už jdu.“

David Duke - nestárnoucí analýza...

SBOHEM ANGLIE

(jak pasivní Angličané podlehli muslimské invazi)

Předkládám vám seznam muslimských úspěchů v této zemi, v Anglii.
Tohle všechno se událo během několika roků:
Starosta LONDÝNA, muslim
BIRMINGHAMU, muslim
LEEDS, muslim, BLACKBURNU, muslim
SHEFFIELDU, muslim
OXFORDU, muslim
LUTONU, muslim
OLDHAMU, muslim
ROCHDALE, muslim

Následující statistika ukazuje co "dokázaly" 4 miliony muslimů v Anglii, v zemi s 66 miliony obyvatel:
Anglie má 3000 muslimských mešit,
přes 130 islámských soudů Sharia,
přes 50 islámských "Sharia Councils",
mnoho míst a předměstí, kam mohou pouze Muslimové.

78% muslimských žen nepracuje, pobírají sociální dávky a bydlení mají zdarma, 63% muslimských mužů nepracuje
muslimské rodiny mající 6 - 8 dětí budou žít a bydlet zdarma.

V Jižní Austrálii to není o nic lepší, máme zde mešity, muslimské školy a guvernér, t.j. zástupce anglické královny, je Vietnamec! A těch Číňanů....
Můj anglický přítel, který mi přeposlal tento e-mail, komentoval: "...velice, velice smutné, duch Anglie povstat a bránit se, se vytratil..."

BYZANTSKÝ BISKUPSKÝ PATRIARCHÁT

Výzva vládě a MZV ČR ohledně vojenské agrese v Sýrii

Byzantský katolický patriarchát se připojuje a plnou mírou sdílí prohlášení patriarchů Antiochie a celého Východu, kteří ostře odsoudili brutální vojenskou agresi proti Sýrii ze strany USA, Francie a Velké Británie uskutečněnou na základě nepodložených tvrzení o tom, že syrská vláda použila chemické zbraně. Takové vojenské agrese plodí ještě větší násilí, v konečném důsledku podporují teroristy a oddalují ukončení války. Zároveň roste nebezpečí, že nezodpovědné jednání přeroste v mezinárodní vojenský konflikt, jehož následky by byly katastrofické! Z toho důvodu i Byzantský katolický patriarchát odsuzuje vojenskou agresi jako nepřípustný způsob jednání západních států. Povinností OSN je vyvodit... 22.04.2018/ » více

DEMONSTRACE KATOLICKÝCH AKTIVISTŮ U BRNĚNSKÉHO DIVADLA

Demonstrace proběhla dne 19.4.2018 před divadlem Husa na provázku. Protest se nesl mottem "blasfémie do divadla nepatří".

ZAKAŽTE DIVADELNÍ HRU "NAŠE NÁSILÍ, VAŠE NÁSILÍ"

Otevřený dopis řediteli Národního divadla Brno, řediteli divadla Husa na provázku a propagátorům divadelního představení potupujícího Ježíše Krista

Tento otevřený list je reakcí na váš úmysl uvést divadelní představení „Naše násilí, vaše násilí“, v němž se zobrazuje scéna rouhavého charakteru, hrubě urážející osobu Ježíše Krista.
Kdyby někdo chladnokrevně znásilnil Vaši dceru, patřil by před soud a do vězení. Ale ani tento spravedlivý trest pro zločince by neodstranil z duše Vaší dcery trauma, které ji bude provázet celý život. Vás, jako otce, by denně sžíralo potupení a utrpení Vaší dcery.
Ježíš Kristus přinesl vzor nejdokonalejšího mravního a ctnostného života. On ustanovil zákon zakazující znásilnění, cizoložství anebo jakoukoliv sexuální zvrácenost... 22.04.2018/ » více

NĚMECKÁ REALITA TĚCHTO DNÍ

Nikdy nás žádná kultura nenervovala a neničila, neterorizovala celé městské části, jako tahle fanatická kultura primátů se svými středověkými návyky a potřebami. S nikým, kdo přišel pracovat do Německa se nemuselo mluvit o integraci, o prostředcích začlenění, o bezpečnostním riziku. Žádný ŘEK nepotřeboval tabulky na to, aby věděl, ze se naše ženy nesmí znásilňovat, žádný JAPONEC nemusel být upozorňován na to, že nesmí ženu přivázat za auto a vláčet ulicemi, žádný BRIT, IR, HOLANĎAN nepotřeboval předražené kurzy chování k ženám Žádnému THAJCI nemuselo být vysvětlováno, že se ženy nesmí lovit jak zvěř. K žádnému ITALOVI nebyl potřeba odstup na délku paže a na ČÍŇANY jsme nepotřebovali pepřový spray ani zbraň. Ve vlaku jsme cestovali beze strachu. Integrace byla a je pro Řeky, Italy, Vietnamce, Rusy a mnohé jiné národy samozřejmostí. Tito lidé se stali součástí naší kultury a přizpůsobili se našemu způsobu života. ALE NE TAK MUSLOPRDI ZE ZEMĚ VČEREJŠKU SE SVÝMI NEKONEČNÝMI POŽADAVKY. „Chci tady mešitu, chci jen halal jídlo, chci islámské svátky, chci oddělené plovárny, mám 4 ženy a 25 dětí a žádný čas na práci, chci auto, dům a peníze, jinak to tu vyhodím do vzduchu, moje děti nepojedou na školní výlet, všechny nevěřící je třeba zabít atd...“ Ať to stojí, co to stojí. Bude se loupit, přepadat, popravovat, znásilňovat a vraždit, jako by to bylo to nejsamozřejmější na světě. Nechceme zde žádné idioty, kteří by náš život chtěli měnit podle svých představ. Popadněte do podpaždí svou kouzelnou lampu, sedněte si na váš létající koberec a leťte zpátky přes Bospor nebo do Afriky (anebo do prdele, k Alláhovi a pedofilovi Mohamedovi). Většina Evropanů vám bude vděčná!

Co chce Brno? Prokletí, anebo požehnání?

Výzva brněnskému biskupovi

Vážený pane biskupe,
obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát v otázce vulgární a rouhačské hry, hrubě urážející našeho Pána a Spasitele, který vzal na sebe naši lidskou přirozenost a na kříži ve velkých bolestech zaplatil za naše hříchy, aby nám otevřel cestu do věčného života. Plánované divadelní představení svým rouháním svolává prokletí nejen na herce a iniciátory, ale i na všechny křesťany a občany Brna. Brňané čekají na Vaše jasné slovo.
V životě člověka, který nese určitou zodpovědnost, přijde situace, kdy musí jednat buď jako hrdina, anebo je z něho zrádce. Do této situace jste nyní postaven. Od Vás, jako biskupa Brna, Bůh na prvním místě očekává rozhodný krok proti rouhání a k záchraně křesťanství. Kdo jiný by se měl jasně postavit za Krista než Vy, jako duchovní pastýř svěřeného lidu? Jinak na Brno, ne už pro rouhačské divadlo, ale pro Vaše mlčení, dopadne Boží prokletí.
Alibistické prohlášení nestačí! Patriarchát se už obrátil s výzvou i na ČBK. Různí aktivisté se obrátili na vedení města.
Ale co konkrétně Vy máte učinit? Vyzvěte své kněze a věřící i všechny křesťany města Brna ke křesťanské manifestaci pod heslem:

BRNO – ANO Ježíši Kristu!
NE nemorálnosti a islamizaci!


Kněží z Brna mohou kromě toho ve svých farnostech doporučit vytvoření stráží s plakátem, a to na několika frekventovaných místech v Brně. Současně mohou získávat podpisy pro petici proti představení urážejícímu Spasitele a proti plánované islamizaci.
Vážený pane biskupe diecéze Brna,
kéž Vám Bůh dá moudrost a sílu k odvážnému kroku za Ježíše Krista! Věřící Moravané Vám to nikdy nezapomenou!

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

16. 4. 2018

Kopie:
Biskupům ČBK
Ministerstvu kultury
Představenstvu města Brna
Masmédiím

REQUIESCAT IN PACE

v roce 1947 na den přeně byl režimem 3.republiky zavražděn mučedník slovenského lidu a katolické církve, president svobodného Slovenska, Mons. Jozef Tiso. Na jeho smrti se nejvíce "podepsal" zločinec Dr. Eduard Beneš. Tento samozvaný "president" přivedl náš národ pod nacistickou sekyru, rovněž pod sovětskou bolševickou knutu!
ČEST VAŠÍ PAMÁTCE, PANE PRESIDENTE JOZEFE TISO!

FIKTIVNÍ ZPOVĚĎ ĎÁBLA

PROHLÁŠENÍ PATRIARCHŮ ANTIOCHIE A CELÉHO VÝCHODU

BŮH JE S NÁMI. UVĚDOMTE SI TO VŠECHNY NÁRODY, A MĚJTE TO NA ZŘETELI!

My patriarchové John X., řecký pravoslavný patriarcha Antiochie a celého Východu, Ignatius Aphrem II., syrský pravoslavný patriarcha Antiochie a celého Východu a Joseph Absi, melchitsko-řecký katolický patriarcha Antiochie, Alexandrie a Jeruzaléma ostře odsuzujeme brutální agresi, která se udála dnes ráno proti naší drahé zemi Sýrii ze strany USA, Francie a Velké Británie na základě nepodložených tvrzení o tom, že syrská vláda použila chemické zbraně. Pozvedáme naše hlasy, abychom potvrdili následující:

1. Tato brutální agrese je jasným porušením mezinárodního práva a Charty OSN, protože to byl neoprávněný útok na svrchovanou zemi, člena OSN.
2. Obzvláště nás bolí skutečnost, že útok přichází ze strany mocných zemí, který Sýrie nijak neuškodila.
3. Nepodložené obvinění USA a jiných zemí o tom, že syrská armáda používá chemické zbrané a že Sýrie vlastní takovýto druh zbraní jsou vyhlášením, které není podložené ani podporované dostatečnými a jasnými důkazy.
4. Načasování této nespravedlivé agrese proti Sýrii v době, kdy nezávislá mezinárodní komise pro vyšetřování měla právě začít svou práci v Sýrii, podkopává práci této komise.
5. Tato brutální agrese ničí šance na mírové politické řešení a vede k eskalaci a dalším komplikacím.
6. Tato nespravedlivá agrese dodává odvahu teroristickým organizacím a dává mu pobídky na pokračování v terorizmu.
7. Vyzýváme Radu bezpečnosti OSN, aby hrála svou přirozenou roli a přinášela mír namísto toho, aby přispívala k eskalaci válek.
8. Vyzýváme všechny církve v zemích, které byly zúčastny na této agresi, aby naplňovaly své křesťanské povinnosti podle učení Evangelia, aby odsoudily tuto agresi a aby vyzvaly svoje vlády zavázat se chránit mezinárodní mír.
9. Vzdáváme hold odvaze, hrdinství a obětem Syrské arabské armády, která hrdinsky chrání Sýrii a zabezpečuje bezpečnost pro její lid. Modlíme se za duše mučedníků a za uzdravení raněných. Jsme přesvědčeni, že armáda se neskloní před vnějšími či vnitřními agresemi a že bude odvážně bojovat proti terorizmu, dokud nebude vyčištěný poslední centimetr syrské země od terorismu. Stejně tak chválíme hrdinský postoj zemí, které jsou přátelské vůči Sýrii a jejímu lidu.

Modlíme se za bezpečnost, vítězství a osvobození Sýrie od všech válek a terorizmu. Také se modlíme za mír v Sýrii po celém světě a vyzýváme k zesílení snah po národním smíření, aby byla zabezpečená ochrana země a zachován důstojný život všech Syřanů.

DOPIS LIBERÁLNÍMU KATOLÍKOVI HALÍKOVI

Vážený otče Tomáši,

dovoluji si se na Vás obrátit s následující prosbou, přestože jinak s Vašimi názory prakticky nesouhlasím. Asi byste mne v otázkách společensko-politických a náboženských považoval za extremistu s nižším IQ a nedokončeným základním vzděláním, který se v současném zmateném světě chytá různých vůdců a tatíčků, jež nabízí na složité otázky jednoduchá řešení. Přestože nesdílím Vaše hodnotové vzorce, jimiž posuzujete dění kolem sebe, nijak nezpochybňuji, že představujete důležitý komunikační kanál k muslimské komunitě v naší zemi, a tedy i autoritu u těchto našich spoluobčanů, čehož se dovolávám níže v tomto dopise.

Jako tzv. konzervativní křesťan jsem hluboce dotčen tím, co má být dne 26. května t.r. předvedeno v brněnském Divadle Husa na provázku. Jde o hru chorvatského režiséra Olivera Frliće s názvem "Naše násilí, vaše násilí". V této hře má Ježíš Kristus na scéně znásilnit muslimskou ženu. Když odhlédnu od historického nesmyslu souběhu těchto postav v časovém průsečíku, nelze pominout sprostotu a do nebes volající nevděk vůči Bohočlověku, který nás každého jednotlivě vykoupil z hříchu a otevřel nám úžasnou perspektivu, kterou nikdo nejsme schopni domyslet. Tady nejde o to, do jaké míry daného křesťana tato nechutnost pohorší. To je jen právní konstrukt sloužící jako instrument k tomu, aby se toto představení neuskutečnilo. V tomto směru se již podnikají příslušné kroky. Musíme si ale uvědomit, že společenské rány dopadající na ten který národ nejsou na prvním místě výsledkem politických a ekonomických zlomů ve společnosti. Tyto zlomy jsou dle mého názoru jen vyvřením hlubokých duchovních křečí ukrytých v hlubinách dané společnosti, která nejdříve zašlapala Boha a pak i logicky člověka. Můžeme proto právem očekávat, že bude-li toto ohavné představení na veřejnosti prezentováno, určitě na samotné město Brno, ale možná i na celou naši zem tento počin dopadne jako dobře hozený bumerang. Bůh má jistě smysl pro humor, ale sprostě se urážet beztrestně nenechá.

Žijeme na kontinentu v historické chvíli, kdy je jaksi implicitně očekáváno, že křesťané si na sobě a svých náboženských hodnotách nechají štípat dříví. U Židů a muslimů se však s tímto nepočítá a sekulární úřady jim s devótní uspěchaností vyjdou okamžitě vstříc, jakmile se zdvihne ukazováček, aby se tyto úřady vyhnuly různým nařčením, soudním sporům a postihům. Dovoluji si Vaší pozornosti v této souvislosti doporučit článek Václava Jana z 15. 4. 2018, který zveřejnil Protiproud. To jen pro lepší pochopení vyslovené teze.

A zde se konečně dostávám k tomu, o co mi jde. Magistrát města Brna prostřednictvím svého Tiskového mluvčího Bc. Filipa Poňuchálka odmítl jakkoliv zasahovat do skladby představení festivalu Divadelní svět Brno s odkazem na uměleckou svobodu tvůrců. Jste u muslimů autoritou. Dovoluji si Vás proto požádat, zda byste se mohl obrátit na brněnskou Muslimskou obec s tím, aby oni sami vyjádřili svůj protest proti uvedení této hry. Ježíš Kristus je přece i pro ně prorokem, přestože jej neuznávají za Božího Syna. Jestliže příslušné brněnské divadelní autority budou důrazně v této věci poučeny ze strany muslimské veřejnosti, lze se nadít toho, že bakalář Poňuchálek na věc nahlédne jinou optikou, která mu umožňuje vidět dál než na špičku svého nosu. Domnívám se, že odeslaný dopis brněnskou Muslimskou obcí by měl hned dvojí kladný dopad. Jednak by dodal odvahu brněnskému biskupství, aby se nebálo pozvednout svůj hlas proti tomuto představení a pomohlo by i zmírnit případnou animozitu mezi brněnskými křesťany a muslimy.

Děkuji Vám předem, otče Tomáši, za případnou spolupráci v této tak palčivé záležitosti.

V úctě, JUDr. Bohuslav Maxa, v Praze dne 15. dubna 2018

NÁSILÍ V BRNĚ?

Autor: VÁCLAV JAN, 9.4.2018

Negativní reakce vyvolal v Brně plán na uvedení hry Naše násilí a vaše násilí, ve které mimo jiné Ježíš Kristus znásilní muslimskou ženu. Hra by měla být uvedena v divadle Husa na provázku v rámci festivalu Divadelní svět Brno. Část brněnských zastupitelů a občanů ji odmítá.

„Politika by neměla hodnotit a ovlivňovat umění. Festivalový program dává lidem na výběr různá představení a poskytuje divákům dostatečné množství informací, aby se mohli svobodně rozhodnout, zda představení navštívit nebo ne,“ vzkázal nespokojencům mluvčí Brna Filip Poňuchálek.

A ředitel divadla Glaser v reakci na nesouhlas některých občanů s uvedením hry řekl: “Je zcela legitimní, že současné umění vyvolává diskusi k nejkontroverznějším otázkám současnosti. Postoje tvůrců pak mohou vzbudit negativní emoce, nebo dokonce názorově rozdělovat společnost. To je ovšem, podle mne, znakem demokracie. Můžeme zaujímat naprosto rozdílná stanoviska a názory, vynášet o různých skutečnostech naprosto odlišné hodnotící soudy – například co je a co není umění, co je a co není kvalitní.” A občanům Brna ředitel vzkázal, ať se sami rozhodnou, co chtějí a nechtějí vidět... 14.04.2018/ » více

DOPIS PRIMÁTOROVI BRNA

Mailem nám přišel dopis autorů z Brna, v němž žádají primátora o zakročení proti blasfemické divadelní hře.

Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna
kancelář primátora města Brna
Dominikánské náměstí 1
601 67 Brno


Autoři: Mgr. František Pala, Kuršova 1, 635 00 Brno, Mgr. Ing. Ladislav Hanuš, Ph.D., Foltýnova 27, 635 00 Brno, Ing. Bohumil Hampl, Bellova 22, 623 00 Brno

V Brně 2. dubna 2018

Věc: Žádost

Vážený pane primátore,
naléhavě vás žádáme, abyste zasáhl ve věci, která představuje vážné ohrožení, pokud jde o bezpečnost občanů města Brna. Brněnské divadlo Husa na provázku dotované z prostředků města Brna a našich daní hodlá v květnu 2018 uvést hru chorvatského divadelního režiséra Olivera Frjliće “Naše násilí a vaše násilí”.
Autor v ní chce vyjádřit, že násilí, které muslimům způsobily kolonizátorské “křesťanské” země (mezi něž Československo a potažmo Česká republika rozhodně nepatří), nyní adekvátně přináší v Evropě násilí ze strany muslimů. Ostentativní a provokativní demonstrací této myšlenky je lascívní scéna, ve které Ježíš Kristus sleze z kříže a znásilní muslimku.
Při volbě této hry projevili lidé zodpovědní za výběr repertoáru tohoto divadla (zejména umělecký ředitel Vladimír Morávek) politováníhodnou ignoranci kulturních a náboženských reálií islámu.
Snad měli za to, že potupením Ježíše Krista zasáhnou cítění křesťanů a zesměšní je. Ano, jde o nestoudnou urážku Krista a křesťanského společenství. Přitom jim vůbec nedošlo, že se hrubě dotýkají cítění muslimů, u nichž Ježíš jako Mohamedův předchůdce požívá velikou úctu. Muslimové považují Ježíše za velkého proroka, který bude nakonec soudcem, před nímž stane každý člověk. Útočit na proroka Ježíše je pro muslimy obdobné jako napadat Alláhova proroka Mohameda.
Jistě si pamatujete, jak v lednu 2015 satirický časopis Charlie Hebdo na svých stránkách provokoval muslimy karikaturami proroka Mohameda. Tehdy na redakci Charlie Hebdo v Paříži zaútočili dobře vycvičení muslimští teroristé automatickými zbraněmi a granátometem a chladnokrevně zavraždili “jen” dvanáct lidí. Tyto útoky ve Francii ovšem nadále pokračují.
Vážený pane primátore, chcete sklízet podobné násilí a prolévání krve v našem městě Brně? Žádáme vás jako nejvyššího představitele města Brna, abyste tuto šílenou provokaci neprodleně zarazil.
Žádáme vás o osobní setkání v této věci, navrhněte prosím termín v první polovině května.
Žádáme vás o písemné vyjádření do 14 dní. Za vyřízení vám předem děkujeme.

ZPRÁVA O DEMONSTRACI V BRNĚ

Už druhý den protestuje kněz u vchodu divadla, které dělá z Krista znásilňovače žen

Autor: Mgr. Libor Halík PhD, pravoslavný kněz

Podepsal jsem i petici, což můžete i vy: www.petice24.com/proti_podncovan… , protože odmítám historickou nepravdu a odmítám špinění osoby Syna Božího a syna člověka Ježíše Krista, který je morálním vzorem všeho lidstva a veškeré civilizace. Současně coby kněz protestuji už 2. den po 15.00 před vchodem divadla Husa na provázku a budu protestovat s Boží pomocí dál.
Chodím tam s křížem s nápisem proti umělým potratům, protože režisér té divadelní hry je mimo jiné i aktivním horlivým propagátorem vraždění nenarozených dětí.
Myslím si, že to bude těžký duchovní zápas, do kterého by se proto měl zapojit každý křesťan, který má aspoň trochu úcty k svému Pánu Ježíši Kristu. Zde se ukáže, zdali je naše víra živá, či mrtvá.
Kdo se nezastane pravdy o Kristu, toho se Kristus nezastane u Božího soudu, a ten může přijít pro každého z nás dost brzy, když slyšíme ty válečné bubny mezi USA, Ruskem, Čínou. Pro peníze, které jsou dnes, ale zítra zmizí, nezrazujme Krista jako Jidáš! Do 26.5.2018, kdy to zlé divadlo chtějí sehrát, musíme něco podniknout na Kristovu obhajobu!

Pseudopapež František o Velikonocích opět provokoval líbáním nohou

Názor většiny Italů opublikoval G. Veneziani v jednom z nejčtenějších deníků Libero quotidiano:
„Je to další padnutí na kolena před muslimy... V evangeliu neexistuje žádná zmínka, která by podporovala jeho gesto. ... Nejvyšší představitel katolické církve ... vzdával hold multikulturalismu a náboženskému synkretismu v křesťanském obřadu.
Islamisté zatčeni v posledních dnech v Itálii, toužili podříznout hrdlo nevěřících ... šíří nenávistné projevy a pobídky k mučení křesťanů a jejich ukřižování..., tak jak je uvedeno v Koránu.
Snad bychom se brzy mohli začít i omlouvat, že si dovolujeme v Itálii, nebo už skoro v Italistánu, slavit Velikonoce.Tento papežův postoj se dá chápat jako symbol definitivní prohry a kapitulace. Vypadá to jako příkladná ukázka podřízenosti křesťanství. Čím více se budeme ukazovat shovívaví, tím více budou připraveni na nás udeřit; čím více budeme sklánět hlavy, tím více budou schopni nám je odříznout...
Kristus je vzkříšen a vstal z mrtvých a jen díky němu může být znovu zrozena naše umírající západní civilizace, včetně katolické církve.“ Tolik citace z článku.
(Pozn: Bergoglio je neplatným papežem. 14. 2. 2018 na něj Byzantský katolický patriarchát zveřejnil exkomunikaci.)
Je postoj většiny Italů, uveřejněný v deníku, i postojem většiny Čechů? Tragédií je, že v Česku si téměř polovina lidí přeje islamizaci, což se ukázalo ve volbách prezidenta. Kdo mate český národ s cílem jeho sebevraždy? Stoupenci Bergoglia?

o. Josef
kněz Byzantského katolického patriarchátu

KRITICKÝ POHLED NA PAPEŽSTVÍ

Eljén Magyar! Orbán opět vítězem!

Blahopřejeme Viktoru Orbánovi k jeho famóznímu vítězství ve včerejších volbách. V Maďarsku zvítězil zdravý rozum! Američtí a evropští sionisté byli poraženi na hlavu! Díky, maďarští přátelé...!

POUŤ K ANEŽCE HRŮZOVÉ

V sobotu 7. 4. 2018 se na hřbitově v Polné u hrobu Anežky Hrůzové konala Národní pouť k uctění její oběti. Jak známo A. Hrůzová byla zavražděna židem Hilsnerem a všechno nasvědčovalo tomu, že se jednalo o rituální vraždu. Na pietním aktu pronesl L. Malý následující projev.

Vážení přátelé,

děkuji vám, za účast na Národní pouti do Polné, k hrobu umučené panně, Anežce Hrůzové. Národní pouť každoročně pořádá Národní demokracie spolu s občanským sdružením Národního sjednocení. Bohužel, dneska z vedení ND tu nikdo není, ale i tak bych chtěl poděkovat vedení Národní demokracie, že pochopilo důležitost tohoto místa a našeho shromažďování zde, jako nutnost pro zachování národní paměti a pro naši českou sebeidentifikaci. Liberálové, neomarxisti, sluníčkáči apod. mají své holocausty, Terezíny, vepříny v Letech apod., kde pořádají každoroční rituální slavnosti za své oběti. Oběti ale máme i my, i my máme svoje padlé, umučené, jedna je zde – v hrobě ležící Anežka Hrůzová. Umučená Anežka Hrůzová svou nevinnou obětí se hluboce zapsala do vědomí národa, takže naši vzpomínku a modlitby si zcela právem zaslouží... 07.04.2018/ » více

KNÍŽÁK A DĚTSKÁ PORNOGRAFIE

DAŇ PRO OBHÁJCE POMNÍKU V LETECH

Někdejší místopředseda ODS a vlády, autor políčku ze cti pro Davida Ratha, stomatolog, publicista a politický glosátor, Miroslav Macek, se na svém webu zamyslel nad kauzou vybudování pomníku na místě bývalého koncentračního tábora v Letech. Pro jeho obhájce by prý zavedl speciální daň. Jako třešnička na dortu přichází lehká provokace politicky korektních spoluobčanů. Ostře sledovanou debatu na téma pietní stavby na místě bývalého romského koncentračního tábora v Letech na Písecku Miroslav Macek komentuje po svém. Na problém se dívá hlavně z ekonomického hlediska. Samotný odkup stávajícího vepřína v lokalitě někdejšího koncentráku přišel stát na 450,8 milionu korun. Následný odhad na sanaci místa a vybudování pomníku činí dalších 120 milionů. „Na spor, zda na tom místě postavit za stamiliony památník, či nikoliv, přece existuje jednoduché řešení: Kdo souhlasí s památníkem, dostane domů složenku na mimořádnou daň (pod daňovými sankcemi) na stavbu památníku, kupříkladu na 1000 Kč. A bude ji dostávat opakovaně, až se patřičná suma vybere. Plátci daně budou spokojeni, neboť chtěli přece památník, a jistě jej rádi zaplatí a neplátci též, neboť ho nechtěli a nevidí tedy důvod, proč ho ze svých daní platit. Lze aplikovat na mnoho dalších veřejných projektů, které jsou zbytné,“ píše na svém webu viditelny-macek.cz expolitik, aby nadzdvihl mandle současným podporovatelům pietního areálu, který by měl být dokončen kolem roku 2020 až 2021. „Zdá se, že cikáni přišli na svět jen proto, aby z nich byli zloději. Rodí se ze zlodějských rodičů, mezi zloději vyrůstají, na zloděje se učí a nakonec se z nich stanou zloději věru vykutálení a všemi mastmi mazaní; a ta chuť krást a kradení samo jsou s nimi jakoby nerozlučně spjaty, i může mu tedy učinit konec jen smrt.“ Z dnešního pohledu velmi odvážná slova však cituje z klasického díla světoznámého spisovatele. „Než se rozhodnete na mne podat trestní oznámení za hanobení rasy, xenofobní slova, nesnášenlivost a bůhví co ještě, měli byste se dovzdělat, abyste věděli, že jde o text ze Cervantesovy novely Cikánečka. Ano, toho Cervantese, který napsal nesmrtelného dona Quijota a který by si z našeho dnešního poblázněného světa jistě dělal obdobnou legraci. Neboť velmi dobře věděl, že tam, kde se začnou zakazovat slova, začnou se posléze zakazovat knihy, pak se ty knihy začnou pálit a nakonec se začnou upalovat či jinak likvidovat lidi. Vzpamatujme se, dokud je čas!“ uzavírá Miroslav Macek.

NÁRODNÍ POUŤ K PANNĚ A MUČEDNICI

Národní sjednocení a politická strana Národní demokracie pořádají v sobotu, 7. dubna 2018, národní pouť k hrobu Panně a Mučednici, ANEŽCE HRŮZOVÉ z Polné. Sraz účastníků pietního aktu je v 11. hodin u dveří hřbitova v Polné.

Za pořadatele L. Malý

POVINNOST ČBK PODAT TRESTNÍ OZNÁMENÍ

ČT zařadila na Zelený čtvrtek do programu film hrubě urážející Krista. Na žádosti o zrušení jeho vysílání cynicky prohlásila, že film vysílat bude. Upozorňujeme, že jde o trestný čin dle § 355 Trestního zákoníku.
Provokace ČT byla zřejmě lakmusovým papírkem, testujícím, jak se zachová církevní hierarchie. Totiž za necelé dva měsíce se plánuje ještě daleko vulgárnější akce, a to v brněnském divadle. Dokonce i bulvární časopis Blesk je tím pohoršen a opublikoval reakci polské veřejnosti:„Je to hnus a provokace křesťanů! ... To může vymyslet jenom psychopat! Radní z Bydhoště už hru nahlásili na prokuraturu.“
Reagují i upřímní ateisté: „Je to něco tak odporného, co se neslučuje s normální slušností lidí. ... veřejné provozování takovýchto paskvilů je už nad mé chápání.“ (Marie K., Plzeň)
Na vedení divadla se rovněž vztahuje § 355 Trestního zákoníku, který hrozí až dvěma roky vězení.
Kdo je v České republice na prvním místě zodpovědný reagovat na veřejné rouhání a dehonestaci křesťanství? ČBK samozřejmě.
Co musí udělat? Obrátit se na ministerstvo kultury, na magistrát města Brna, na českou vládu, na státní zastupitelství, a pokud to nepomůže, pak musí vydat pastýřský list s výzvou k masové manifestaci v Brně. Navíc je zde politická strana, kterou volili křesťané, a to je KDU-ČSL. Ať ČBK vyžaduje od předsednictva strany adekvátní kroky. Pokud nebude na výzvu ČBK reagovat, ať už křesťané tuto stranu nevolí.
Zůstane-li ČBK pasivní, je třeba, aby byla zrušena. Každý biskup ať plně zodpovídá za svou diecézi sám.

Závěr
ČBK je v této situaci povinna:
1) podat trestní oznámení na Českou televizi za rouhačský film, 2) podat trestní oznámení na vedení divadla v Brně.


+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu,2.4.2018

Krásné prožití Velikonoc a radost ze Vzkříšení Pána Ježíše. Nechť Jeho milost nám dává naději na vítězství a sílu v boji s neomarxismem a islámem!

ÚVAHA KLÁRY SAMKOVÉ

„…Je to jako se studentem Šmídem, s pádem letadla nad Ukrajinou, zbraněmi hromadného ničení v Iráku atd atd.
Když zabil novináře Mrázek, tak to bylo všem mediálním řvounům jedno. Když se mladej kluk, sportovec, co předal Cibulkovi jeho seznamy, utopil asi ve 20 cm vody, tak to žádnýho novináře nezajímalo, že při Dubčekově bouračce zmizela jeho aktovka s dokumenty potvrzující Dolejšího analýzu 17. listopadu ani štěk o tom v novinách. Když černoch v Itálii zabije a rozčtvrtí blondýnu a sní ji srdce a vagínu, tak o tom novináři napíšou na půl huby jen proto, že si někdo lidštější vezme pistoli a postřílí náhodně pár černochů. (Pak slyšíme v novinách o tom, jak místní strašně protestují proti rasismu a na fotce je pár černochů a smažek).
Když Havel vychvaloval humanitární bombardování včetně Srbské televize a při tom zabitých novinářů tak novináři jásali.
Pravidlo zní - jakmile je z toho hned mezinárodní mediální kauza, tak je to připravené, pod falešnou vlajkou, vrazi jsou z té party, co řve. Důvod je útok na Fica, kterej nechce uprchlíky a totální zničení své země.
Když novinářský hyeny uštvou k smrti Ransdorfa či Karla Slezáka, tak se jich pár raduje a zbytek na to kašle. Takže věřit, že jsou šokováni jen proto, že umřel cizí chlápek nejde.
Taky křičej jen samí profláklí ..... jako Vašáryová, ČT-gang, Bakala-boys atd.
Jo, a když něco platí Soros, tak dá prachy Open Society, ta je dá neziskovce (jen si rozklikávejte dárce neziskovky který chválí v TV) neziskovka je dá placenejm řvounům, kteří vůbec nemusí vědět, co dělají. Pak se dá pokyn manažerům velkejch bank a firem (nemá tam snad Soros investováno), politikům, spravovatelům norskejch a korejskejch fondů (cože jim na nás tak záleží) cizí ambasády atd. Pořád to samé dokola.
Jo a víte, co je vlivový agent? To se vytipuje někdo, se samovolně "správnými" názory a tomu se umetá cestička. Ten si doopravdy může myslet, že ho nikdo neplatí (jen neví, že se zatlačilo na ty, co mu přiklepli zakázky, sponzorování atd.)
A že lidi vidí za vším Sorose? Sám se vytahoval, že má v Evropském parlamentu stovky "přátel" tím myslí zkorumpovance.
I západní noviny psaly, že Soros dával Chartě milióny dolarů ročně, CIA sama hlásila, že jim dává navíc půlku toho, co na Chartu dávaj sami. To není těžký vygooglovat. ČT sama říkala, že Havla vybíral Tigrid z Paříže a jindy přímo řekla, že Tigrid pracoval pro CIA. Tak jak toho Sorose nemáme vidět za každým Havloidem?
Komunista Štěpán popisuje, jak za mlácení na Národní seděl Havel ve stejný Kavárně jako Lorenz. Za pár měsíců zemřel zcela přirozenou smrtí.
Jsou na webu osobní svědectví, jak si Havel za cesty vlakem posílal "hlídající" estébáky pro cigára či jídlo nebo co to bylo.
V mediích o tom ani slovo. Co si maj lidi myslet jinýho, než co novinář, to lhář a když někdo zabije novináře, tak to byl jeho kumpán v akci pod falešnou vlajkou.
Krk dám na to, že vraha toho novináře nikdy nechytěj. (A pamatujete si, jak rychle chytli "lesního vraha" - to chtěli. Mrázkova vraha nechytli nikdy - nechtěli).“

ŠACH NA TŘI TAHY

Autor: prof. Francesco Lamendola

Abychom pochopili současné dění v katolické církvi, její modernistickou přestavbu, její sebešrotování na všech úrovních, naukou počínaje, nestačí omezit se na to, že to pokládáme za dění, které se týká pouze katolického světa a katolické víry. Je to červená nit, která sjednocuje současnou dějinnou fázi, v níž papež Bergoglio za vydatné pomoci odpadlických a nevěrných fanatiků Paglii, Galantina, Sosy atd. doslova rozsekává na kusy to, co ještě zbývá z Nevěsty Kristovy z předcházejících strategií při demontáže katolické víry. Ty začaly za pontifikátu Roncalliho a pokračovaly s vytrvalou intenzitou dále, i když nebyly tak zjevné, jak je tomu u kroků, jejichž svědky jsme nyní prakticky den co den.

Linie kontinuity vnitřní krize církve je patrná z modernistických tendencí, proti kterým důrazně bojoval sv. Pius X. a které se opětovně vynořily... 26.03.2018/ » více

JAN RUML – DALŠÍ Z NEZNIČITELNÝCH

Kampak se nám „ztratil“ pan Jan Ruml? Nebojte se, nezmizel. Přisál se jen nenápadně na státní rozpočet.
Postava Jana Rumla v čele neziskovky pro migraci snad už ani nikoho nepřekvapí.
Když už si veřejnoprávní televize pozvala do svého vysílání zástupkyni Sdružení pro integraci a migraci, tak není na škodu věci se podívat, co je toto sdružení zač. V jeho čele stojí – kupodivu – Jan Ruml, s titulem „Předseda správní rady Sdružení pro integraci a migraci“.
Když se podíváme na závěrečnou zprávu za rok 2014, tak zjistíme, že tohle sdružení má příjmy z veřejných zdrojů něco přes osm milionů. Veřejné zdroje jsou evropské fondy, hlavní město Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Visegrádský fond, Norské fondy a tak dále. Vesměs, kromě Sorosovy nadace, jsou to veřejné zdroje, čili naše peníze. „A z těchto veřejných zdrojů dostává sdružení kolem osmi milionů“, začíná Petr Žantovský pohled na chod tohoto sdružení.
Když se ovšem podíváme na kolonku výdajů, tak zjistíme, že z těch osmi milionů jich celých šest a čtvrt milionu jde na osobní náklady, na mzdy, plus sociální a zdravotní pojištění. Tedy více než šest milionů z osmi utratí za své pohodlné a královsky honorované bytí v tomto sdružení, což je úžasné. To je báječný a fantastický byznys, tomu se říká nezisková organizace. Nevytváří žádný zisk, nic veřejně prospěšného za ní není vidět, ale naprostá většina příjmů z veřejných prostředků jde na platy příživníků, kteří tam takzvaně „pracují.“
„Další významnou položkou jsou tzv. ostatní služby, není tam ovšem nikterak definováno, co to je. Ale můžeme si třeba představit, že jsou to honoráře za brožury a podobné záležitosti, čili zase to může být nějakou nenápadnou, avšak pro veřejnost bohulibou formou přesunuto do těch správných kapes. To ale nemůžeme tvrdit s určitostí, protože to nám tato závěrečná zpráva nerozšifrovává,“ lituje mediální odborník.
Položil jsem si proto logickou otázku, co by se za těch osm milionů dalo skutečně udělat pro migranty a uprchlíky. „Myslím, že by se za ně dal slušně opravit jeden menší špitál v rozbombardované Sýrii.
Tak dávám takový veřejný návrh, zrušme tyhle neziskovky, je jich víc než dvacet, ročně přes ně dohromady protéká miliarda, když se to nasčítá i s Člověkem v tísni, a dávejme tyto stejné peníze z veřejných zdrojů na konkrétní projekty v konkrétních místech. V těch místech, která jsou skutečně a doložitelně postižená válkou a genocidou. A všichni naši zanícení „pomahači z vedení těchto neziskovek“ by mohli odletět na ona místa v Sýrii, či Iráku a tam „nezištně pomáhat válečným obětem“.
To je to jediné, co bychom mohli udělat a pak bychom jako Česká republika mohli žádat o Nobelovu cenu za mír,“ vyzývá Petr Žantovský k tomu, aby se veřejnými prostředky určenými na pomoc migrantům nemrhalo na trafiky a platy odumřelých politických osobností lidí zalezlých do neziskových organizací.
V Česku heslo dneška – bohužel – dosud zní: Nemáš dobře placenou jakoby práci? Založ neziskovku a o nic se už dál nestarej ! (ovšem platí to výhradně a pouze pro zasloužilé, odumřelé a toxické politické kreatury)

SITUACE V NORSKU

Policie v Norsku tvrdí, že zcela ztratila kontrolu nad městem Oslo, poněvadž radikální islamisté převzali oblast.
Podle policie Gronland, okres ve městě Oslo, zažívá „apokalyptickou míru násilí a bezpráví.“
Okres Gronland v Oslo vypadá jako Karachi, Basra a Mogadišo dohromady. Lidé prodávají drogy otevřeně vedle stanice metra Gronland, násilí se šíří a policie to z velké části vzdala. Není to už Norsko nebo Evropa.
Policie je bezmocná. Už před pěti lety Aftenposten, proislámsky orientovaná publikace, která je největšími novinami v Oslo, uvedla, že v této oblasti jsou hlídky uplatňující právo šaría, a gay páry jsou napadány a pronásledovány. Imigrant Fatima Tetouani říká, že Gronland je více muslimský než Maroko!
Ženy jsou v Oslo v noci znásilňovány a muži jsou oloupeni, víc než kdy jindy.

Sturla Nostvik (36) uvedl svůj děsivý zážitek. Nepředpokládal žádné nebezpečí, když náhle se hlaveň pistole objevila na jeho čele. To byl začátek padesáti minut pekla, které si prožil jako rukojmí zlodějů. Za posledních deset let bylo v centru města a v oblasti policejní stanice Gronland (přistěhovalecké ghetto) okradeno více než 4.000 lidí. Většina z nich jsou mladí muži. Od letošního roku je hlášeno 351 loupeží a 50 znásilnění jen v Gronlandu.
Policejní důstojnice z Oslo v televizním rozhovoru popisovala konkrétní případy znásilnění a hrůzy páchané migranty. Děje se to už 10 let! Násilníci jsou mladí muži z jiných zemí, často žadatelé o azyl. Přicházejí často ze zemí s odlišným pohledem na ženy než v Norsku.

NEUVĚŘITELNÁ REPORTÁŽ Z NĚMECKA

Pro uvalení sankcí na ČR za nepřijímání migrantů v EU 18.5.2017 hlasovalo těchto 12 europoslanců

1. Telička ................. ANO
2. Ježek .................... ANO
3. Charanzová ........ ANO
4. Dlabajová ............ ANO
5. Zdechovský ........ KDU - ČSL
6. Šojdrová ............... KDU - ČSL
7. Svoboda ............... KDU - ČSL
8. Štetina .................. TOP09
9. Niedermayer ....... TOP09
10. Polčák ................. STAN
11. Poc ...................... ČSSD
12. Poche ................. ČSSD

Tak hlasují naši volení zástupci v EU - proti zájmům ČR!


Je to skvadra vlastizrádců, kteří by se měli vzdát občanství a zažádat si o německé, když s nimi táhnou za jeden provaz.
Dobrovolně hlasovat proti vlasti je vlastizrada a král by je za to nechal bez milosti popravit. Škoda, že nemáme krále.

Éljen, Magyar!

ČEŠI A MORAVANÉ, POVSTAŇME...!

POHÁDKA O SLEPIČCE A KOHOUTKOVI

Autor: Ladislav Malý

Znáte tu pohádku o slepičce a kohoutkovi, jak se kohoutkovi v krku cosi zpříčilo – „má nožky nahoře, bojí se, že umře…“, a ubohá slepička lítala od čerta k ďáblu, aby svého chudáka kohoutka zachránila…?

Vloni, 2. října podepsal ministr průmyslu a obchodu, socdemák Jiří Havlíček, Memorandum, které umožnilo australské firmě European Matals Holdings Ltd. těžbu a zpracování bohatého ložiska lithia na českém území, přičemž veškerý zisk by shrábla cizí firma a nám by, aby se neřeklo, hodili pár drobků. Jako český vlastenec k něčemu takovému přihlížím s hořkostí a s hněvem. Protože jsem byl – ostatně jako my všichni – svědkem v 90. letech, jak nám tehdejší vláda rozkradla státní majetek, který jsme jako národ vybudovali a díky tehdejší „revoluční“ vládě, konkrétně panu Klausovi a jeho melody boys, o něj přišli, takže nám zůstaly oči pro pláč. I když jsem občan s nulovým politickým významem, hnulo se ve mně svědomí – není přeci možné, aby se něco podobného opakovalo s ložiskem lithia, kterého je v zemi za více jak 3 biliony korun! A tak jsem 9.10. 2017 podal Trestní oznámení na ministra Havlíčka a jeho nadřízeného předsedu vlády Sobotku.... 17.03.2018/ » více

JUDR. JAROSLAV PREISS

Pokračujeme v článcích z Památníku Všehrd

Autor: Mgr. Igor Volný

Jaroslav Preiss (8. prosince 1870 v Přešticích - 29. dubna 1946 v Praze), novinář, národohospodář, poslanec a nejvýznamnější bankéř Předmnichovské republiky.
Po maturitě v Domažlicích studoval práva na české právnické fakultě UK v Praze. V roce 1894 byl zvolen Starostou Všehrdu, tedy v roce Omladiny a dekádě sporů staročechů a mladočechů.... 15.03.2018/ » více

ČERNÝ RASISMUS NA POSTUPU

Převzato z netu.

V JAR uzákonili rasismus. Bílí budou vyvlastnění, dochází k lynčům, vraždám, znásilněním.

V Jihoafrické republice prošel návrh na změnu ústavy. Cílem změny je vyvlastnění bílých farmářů bez náhrad za ukradené farmy a „navrácení“ farem a pozemků Jihoafričanům tmavé pleti. Návrh předložil člen levicové jihoafrické strany EFF Julius Malema. Při prosazování ji podpořil slovy: „Musíme zajistit, abychom obnovili důstojnost našich lidí, aniž bychom kompenzovali zločince, kteří ukradli naši zemi." Nově zvolený prezident Jihoafrické republiky Cyril Ramaphosa přislíbil, že urychlí převod pozemků od bílých farmářů na černé. V projevu pak prezident zdůraznil, že je potřeba převod provést tak, aby nebyla ohrožena výroba a produkce potravin... 13.03.2018/ » více

JIŘÍ FUCHS - Co je totalita?

ČERNÝ RASISMUS NA POSTUPU

Převzato z netu.

V JAR uzákonili rasismus. Bílí budou vyvlastnění, dochází k lynčům, vraždám, znásilněním.

V Jihoafrické republice prošel návrh na změnu ústavy. Cílem změny je vyvlastnění bílých farmářů bez náhrad za ukradené farmy a „navrácení“ farem a pozemků Jihoafričanům tmavé pleti. Návrh předložil člen levicové jihoafrické strany EFF Julius Malema. Při prosazování ji podpořil slovy: „Musíme zajistit, abychom obnovili důstojnost našich lidí, aniž bychom kompenzovali zločince, kteří ukradli naši zemi." Nově zvolený prezident Jihoafrické republiky Cyril Ramaphosa přislíbil, že urychlí převod pozemků od bílých farmářů na černé. V projevu pak prezident zdůraznil, že je potřeba převod provést tak, aby nebyla ohrožena výroba a produkce potravin... 13.03.2018/ » více

PAMÁTNÍK VŠEHRD

Spolek českých právníků VŠEHRD vydal k 100.výročí republiky a k 150.výročí Spolku ( 1868-2018) svůj Památník, z něhož některé články zde zveřejníme.

JUDr. Alois Rašín

Autor: Mgr. Igor Volný

JUDr. Alois Rašín (1867 Nechanice - 18. 2. 1923 Praha), právník, novinář, politik.
Po maturitě v roce 1886 odešel do Prahy studovat lékařskou fakultu, odkud přešel na právnickou fakultu UK. Studia ukončil v roce 1891. V této době dokončil populární spis České státní právo, který vyšel nákladem vydavatelství Časopisu českého studenstva. Spis byl zanedlouho zabavován. Společenská nebezpečnost z pohledu tehdejší státní moci nespočívala v definici českého historického státního práva, ale v návodu Rašína, jak se ho politicky ujmout... 11.03.2018/ » více

JIŘÍ FUCHS - nábožesnko-politické úhahy našeho předního filosofa

Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

vkpatriarhat.org, uogcc.org.ua, byzcathpatriarchate@gmail.com

Odpověď na „Reakciu členov evanjelickej cirkvi a.v. na vraždu J.K. a M.K.“

Vážený Pavle Trúsiku, dozorce Povážského seniorátu,
vážení dozorci Jáne Brozmane a Vladimíre Daniši,
vážená farářko Zuzano a ostatní podepsaní faráři,
Byzantský katolický patriarchát si dovoluje odpovědět na váš veřejný dopis, který je pro masmédia jako voda na mlýn. Chtěli bychom zdůraznit, že vražda byla skutečně brutální a účelová. Neziskovky, masmédia a někteří nečestní politici spolu s vámi nepřímo poukazují na to, že vraždu má na svědomí premiér a jeho vláda. V dopise to naznačujete: „Tragédiu zároveň považujeme za dôsledok zlého fungovania štátu...“ Dále pokračujete: „Dovolujeme si vysloviť nekompromisnú požiadavku vyšetriť a potrestať všetky osoby zodpovedné za tento ohavný čin...“ Tedy zodpovědnost přisuzujete zlému fungování státu. A co z toho vyvozujete?
Citujeme vás: „Vyzývame členov našej cirkvi, kresťanov a všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa pripojili k verejnému tlaku občianskej spoločnostis požiadavkou vykonať kroky...“. Tedy v dané situaci v důsledku vyzýváte k svržení vlády, ke krvavému či nekrvavému majdanu. Dá se to snad pochopit jinak?
V pokryteckém gestu pokání píšete: „Aj my sme sa vzdialili od svojich ideálov a Boha, v ktorého veríme...“ Připouštíme, že jste se v minulosti Bohu vzdálili, ale realitou je, že svou pokryteckou výzvou se k Němu rozhodně nepřibližujete, ale konáte jidášský krok k sebevraždě církve a národa.
Prozrazujete, že dobře víte, že tu jde o vraždu, která byla naplánovaná s cílem obvinit vládu a následně ji svrhnout. Vy tento skrytý smysl vyjadřujete slovy: „Nezmyselná smrť môže mať len vtedy aspoň nejaký zmysel, keď prinesie spravodlivosť a uzdravovanie celej spoločnosti...“ Vy vidíte smysl této vraždy, když „prinesie uzdravovanie celej spoločnosti... a povzbudí k širokej náprave vecí verejných a k novému začiatku“. Tedy opravdu smysl vidíte, jenže ta „náprava věcí veřejných“ a „nový začátek“ nezačne skrze svržení zákonné vlády, ani skrze majdan. Svrženim vlády nastane pravý opak toho, co lidem lživě předkládáte. Skrze největší krutosti spojené s masovým kradením dětí juvenilní justicí a skrze masovou islamizaci poteče krev či nastane genocida křesťanství. Jen v Norsku 100 z ukradených dětí páchá ročně ze zoufalství sebevraždu, nemluvě o mnohých zoufalých matkách.
Vážení církevní představitelé, váš politický projev je demagogický, jidášský a zločinný. Vy jste zamlčeli podstatu a zneužili církevní autoritu ke zničení křesťanství i národa. Vy jste zamlčeli, že se premiér i se svou vládou přes všechny chyby a nedostatky radikálně postavil proti migračním kvótám a islamizaci Slovenska. Zamlčeli jste, že se radikálně postavil i proti Istanbulské úmluvě, která prosazuje masovou demoralizaci, likvidaci rodiny jako tzv. stereotypu a masové kradení dětí. Zamlčujete, že právě dnes islamizace a gender demoralizace jsou dva hlavní prostředky autogenocidy národů.
Vy dobře víte, že vláda nemá s vraždou nic společného. Vy víte, že vražda má posloužit těm, kteří neučiní „nápravu věcí veřejných“, ale prosadí islamizaci a morální i fyzickou genocidu národa. Vážení církevní představitelé evangelické církve a.v., váš zločin podněcování ke státnímu převratu, který má za cíl ne „nový začátek“, ale tragický konec, je možno kvalifikovat jako promyšlený zločin s masovým dopadem, tedy zločin proti lidskosti.
Žádáte spravedlivé potrestání vraždy. S tím plně souhlasíme. Ale je třeba potrestat spravedlivě i váš zločin, kterým připravujete masové utrpení a smrt nesčíslného počtu lidí. Kéž byste si přiznali své pokrytectví a učinili alespoň jeden krok k spravedlnosti a uzdravení nejprve vaší duše a pak duší vašich věřících, které zřejmě tímto antievangeliem a tímto duchem lži a smrti permanentně otravujete a vedete do pekla.

+ Timotej OSBMr + Metoděj OSBMr
Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu
6. 3. 2018

PROHLÁŠENÍ SRBSKÉHO PRESIDENTA

Novozvolený srbský prezident Aleksander Vučič sa vyjadril ohľadom vstupu Srbska do NATO:
My, Srbi nikdy nezabudneme, čo NATO urobilo našej krajine, srbský ľud nezabúda, a preto nikdy do NATO nevstupime.
Srbsko nie je bohatá krajina, ale hrdá a náš osud bude určovať náš národ, nie EU ani NATO. Rovnako nikdy nedovolíme, aby bolo Srbsko použité ako nástroj nátlaku proti bratskemu ruskému národu. Srbský národ a ruský národ spoločne bojovali a zomierali celé stáročia, preto n á s spája puto najsilnejšie.
Srbsko nikdy nepredá svoju hrdosť ani slobodu za žiadne peniaze, ani iné výhody. Nikdy nedovolíme, aby nám Európska únia vnutila falošnú solidaritu ohľadom kvót na imigrantov.
My sme nebombardovali ani Sýriu ani iné štáty a preto nedovolíme, aby Srbsko ohrozovali hordy utečencov.

VELIKONOČNÍ MOBILIZACE

Byzantský katolický patriarchát vybízí:
Češi a Moravané! Zanechte pasivitu a vyjděte na velikonoční pondělí do ulic! Ať je 2. dubna v každé vesnici a v každém městě národní manifestace s transparentem: „Obnova rodiny – vzkříšení národa!“ To je první krok k záchraně!


V současné době se ocitáme v kulminačním bodě boje o bytí a nebytí. Zanikneme vnucenou okupací islámu pod právem šaría? Zlikviduje mladou generaci gender-schizofrenie? Jedno i druhé je dnes sebevražedná realita! Je třeba otevřít oči! Cílem euro-demagogie je paralyzovat odpor a udržet lidi v pasivitě. Dnes se ale pasivita rovná sebevraždě. A to je třeba vědět!... 06.03.2018/ » více

1086-PERCENTNÝ NÁRAST CIGÁNSKEJ POPULÁCIE

Při shlédnutí tohoto videa diváka maně napadne, že cikánskou otázku nelze vyřešit v současné liberální demokracii, kde vládne neomarxistická doktrína multikulturalismu. Tak jako na Slovensku, i u nás by problém vyřešil alespoň návrat k klasické demokracii, kde občanská odpovědnost a briskní vymahatelnost práva jsou na prvním místě.

SKUTEČNÝ PŘÍBĚH TÁBORA V LETECH

Autor: Šéfredaktor AE News 3. 2. 2018

KZ Lety Arbeitslager a jeho pravdivá historie, která se dnes nehodí! Cikáni v ČR chtějí svůj vlastní holokaust kvůli tomu, že je Eliášova protektorátní vláda chtěla ubytovat a naučit práci? Na pozemcích rodiny Karla Schwarzenberga se dralo peří, pralo a žehlilo prádlo a sváželo dřevo z lesů. Tábor byl obehnaný dřevěným laťkovým plotem a na práci Cikánů dohlíželi čeští četníci. Pamětnice vzpomíná, jak si Cikáni raději navzájem lámali ruce, aby nemuseli pracovat!

Českou republiku zasahuje v posledních dnech nová snaha o přepisování historie, která v Německu a dalších evropských zemích běží už na plné obrátky. Nově jsme svědky snah cikánských spolků a neziskovek v ČR, které se snaží historicky překreslit význam a funkci pracovního tábora v Letech na Písecku k tomu, aby jim byl přiznán status etnika, které postihl holokaust. Tento skandální požadavek, který zaznívá s určitými přestávkami už od 90. let, se znovu dostal na povrch v souvislosti s Tomiem Okamurou, který pronesl na adresu tábora v Letech několik poznámek, např. to, že nešlo o koncentrační tábor, mj. i proto, že tábor nebyl nijak zadrátován.... 11.02.2018/ » více

VELMI DŮLEŽITÁ INFORMACE

Dokola nás ubezpečují, že tu negroislamisté nejsou, nebo jich je pouhých 12, jak vedeme tuhý odpor proti migračním kvótám, a že prý nepříjmeme ani jednoho. Svobodny-vysilac.cz přináší otřesná zjištění.

POZOR prosím sdílejte tuto alarmující informaci, vrcholně důležité! Dochází k masovým rekonstrukcím, zateplováním a rozšiřováním uprchlických táborů po celé ČR.

1. Balková u Plzně: rozšiřování elektronického zabezpečovacího systému firmou Tezao s.r.o. a kamerového systému firmou SSPM Group, s.r.o. za téměř 800 tis. KČ. Proč, když nejsou nebezpeční, a jen vyvoláváme paniku? Tyto systémy rozšiřují zcela nedávno, smlouvy podepsány 7.11.2017... 09.02.2018/ » více

PODOBNÁ SITUACE NASTANE V EVROPĚ, NEVZPAMATUJEME-LI SE

A JE TO VENKU…

Relace ČRo Plus v sobotu 27. ledna, ve které vystoupil šéfkomentátor Lidových novin Petr Kamberský, který s ledovým klidem prohlásil toto, a teď dobře čtěte:

"Vemte si, my máme prezidenta, bývalého předsedu sněmovny/vlády, prezidenta, který obhájil mandát, a my dodneška v podstatě vůbec nevíme, jak vypadalo jeho první manželství, nevíme, co dělá jeho syn, nevíme, co dělá jeho první žena, my nemáme vůbec žádné páky na lidi, kteří sedí na hradě, ve velikánských kancelářích. To je svým způsobem stát ve státě, a dnes není žádná páka, která by ho dokázala zmáčknout. Já si myslím, že Miloš Zeman bude naprosto utržený ze řetězu".

Rozumíte tomu, co v přímém přenosu prohlásil šéfkomentátor Lidových novin Petr Kamberský? Nemáme žádné páky, jak Zemana zmáčknout, nemůžeme ho zmáčknout přes rodinu, přes jeho první ženu, přes syna. To jsou očividně mafiánské praktiky, zmáčknout někoho přes rodinu, mít na někoho páky přes rodinu, přes první manželku, přes syna! Zapamatujme si to jméno - PETR KAMBERSKÝ, šéfkomentátor Lidových novin.

NESNESITELNÁ TĚŽKOST ŽITÍ V LIBERÁLNÍ DEMOKRACII

Autor: Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS

Tady je svět ještě v pořádku. Tento slogan používal anebo ještě používá jeden hypermarket, a týká se párků, uzenek a tlačenky. Já bych si tento slogan dovolil vypůjčit a použil bych ho geopoliticky. Od listopadových celospolečenských změn uběhlo bezmála třicet let. A právě před třiceti lety si ti, kdo tu dobu zažili a prožili, jistě vzpomínají, jak jsme se dívali na Západ. Obdivně, závistivě a chtivě. Bylo toho mnoho, co jsme „zápaďákům“ záviděli. Ano, z dnešního pohledu a chápání to bylo ono „konzumní pozlátko“, ale tak jsme to tehdy viděli. Lákalo nás oblečení, hudba, auta a také politický systém. Prostě jsme žili na Východě, a to pro nás mělo nádech zaostalosti, zanedbanosti a nevýkonnosti.... 07.02.2018/ » více

Co nás čeká a nemine, stručně?

Dopis Václava Gabriela Jiřího Hamouze svým rodinným příbuzným a známým

Politika není o programech a slibech, ty jsou od toho, aby se plnily, ale i porušovaly. Tím, co píšu, netřídím své okolí na přátele a nepřátele, nikomu nic nevnucuji, říkám a píšu otevřeně jen to, co si myslím, a co vychází z analýz. Každý je postaven alespoň jednou za život před tzv. Optio fundamentalis - základní rozhodnutí - volbu, buď žít v souladu s Božím plánem vyjádřeným Desaterem, nebo podle nabídky KoZla, užívat života elitářského honosení se syndromem moci, života na úkor druhých, na úkor přírody a na úkor Boha. Tady je volební kalkulačka úplně jiná a jasná (viz evangelia Mk 1,12; Mt 4,1; Lk 4,1).
Čeká se na to, jak dopadne sjezd Sociální demokracie. To ovlivní stavbu vlády... 06.02.2018/ » více

ŠPANĚLSKO ZA BLAHÝCH ČASŮ GENERALISSIMA FRANKA

V MLÁDÍ RVOLUCIONÁŘ, KE STÁRU DVORNÍ RADA

Autor: Ladislav Malý

Tenhle slogan mně napadl při pročítání nového časopisu se staronovým názvem MY, z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska…

Časopis MY vycházel v šedesátých letech a jako kluk jsem ho četl, byl určen tehdejší mladé generaci. Poslední číslo vyšlo v roce 1969 kolem května, pak ho Husákův režim zakázal, tak jako několik desítek jiných titulů časopisů.

MYčko jsem koupil v trafice za 69 kč, má velkost A4 (tehdejší MYčko mělo atypický tvar), krásná barevná obálka. Obsah časopisu mně ale zklamal.

Naše republika prožívá téměř válečnou dobu, dá se přirovnat do značné míry s rokem 1938: tehdy hrozilo naší vlasti napadení silným nepřítelem, národ byl odhodlaný bránit se, v naši řadách však byla tzv. pátá kolona, nakonec byl národ zrazen vlastní zednářskou elitou.

Při posuzování dnešní české situace nemohu nezaznamenat jistou podobnost s tehdejším politickým stavem. Za našimi hranicemi stojí a číhá silný nepřítel... 03.02.2018/ » více

ZÁVĚREČNÁ ŘEČ ADAMA BARTOŠE PŘED SOUDEM

Předseda Národní demokracie, pan Adam Bartoš, byl v pátek 26.ledna 2018 Obvodním soudem pro Prahu 1 odsouzen na dva roky s odkladem na tři roky, tedy podmíněně. Někdo by řekl, jaký zločin Adam spáchal? Inu – a tady je to paradox pro ty, kteří se domnívají, že žijeme v bůhvíjaké svobodě: Adam byl odsouzen pro svoje svědomí, jež ho nabádá nebýt součástí mainstreamu, být čestný, rozlišovat zlo od dobra, hlásat pravdu. Pro tento „zločin“ byl Adam odsouzen! ...A kdy přijdeme na řadu my?

Slavný soude,
je mi těžko, přetěžko, nalézt důvody na svoji obhajobu. Děkuji proto svému obhájci, že určité důvody nalezl a uplatnil je v můj prospěch.
Své činy jsem dělal vědomě a chci nést také plnou a veškerou odpovědnost za ně a odevzdaně přijmu trest, který bude pro mě nalezen.... 31.01.2018/ » více

TANEC DRAHOS

OHLÉDNUTÍ PO VOLBÁCH, ANEBO DOPŘEDU?

Autor: Gabriel Jiří Václav Hamouz

Přátelé, i Vy ostatní,
kteří jste se ke mně chovali během voleb a chováte nyní i po volbách, mírně řečeno, zdrženlivě.
Psal jsem několik textů, jako testů svého okolí, v kterých jsem se zabýval analýzou metod manipulace veřejným míněním a aspekty aktivit protizemanovské ligy. Nikdy jsem si však nedovolil, a to i ve své rodině, nabádat kohokoliv, aby nevolil kandidáta, který mne svojí kampaní spíše odpuzuje.
Avšak, níže uvedené vyjádření některých církevních pastýřů (viz níže), které mi dnes přišlo, je fakt síla, ale nikoliv duchovní. Nevypadá to jako podvrh.
Když jsem v minulém textu na stránkách Národního sjednocení připojil závěrem poznámku s citací z Matoušova evangelia Mt. 10.26, povzbuzení ke statečnému vyznání, i kdyby pastýři selhali, netušil jsem, že jsem tak blízko pravdy.... 30.01.2018/ » více

BELGIE TĚCHTO DNŮ

Nohavica o současné Evropě

GRATULACE MILOŠI ZEMANOVI

REDAKCE NÁRODNÍHOSJEDNOCENI.CZ GRATULUJE PANU MILOŠI ZEMANOVI K VÍTĚZSTVÍ V PŘÍMÝCH VOLBÁCH NA ÚŘAD PRESIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY. Z JEHO VÍTĚZSTVÍ MÁME UPŘÍMNOU RADOST.

Za redakci NSJ L.Malý

KONKRÉTNÍ PLÁN NA KOLONIZACI ČESKA

INVESTIGATIVNÍ BOMBA: Letiště Ruzyně a Správa uprchlických zařízení se potají chystají na 1. migrační vlnu v ČR! České kontraktorské firmy zahájily rekonstrukce budov a staveb SUZ za účelem rozšíření ubytovacích kapacit pro očekávané uprchlíky, kteří mají dorazit do ČR po zvolení Jiřího Drahoše prezidentem!

Hra na schovávanou skončila. Ministerstvo vnitra chystá infrastrukturu pro migranty na Ruzyni, rozšiřuje a narychlo renovuje tábory pro migranty uprostřed zimy, kontraktorské firmy na výrobu mříží, instalace nových oken a podlah se nezastaví. Jakou chcete budoucnost? Odpor proti migraci se Zemanem, nebo servilní poklonkování Bruselu s Drahošem?

Pokud nechcete připustit, aby se ČR podvolila diktátu Evropské komise, musíme zvolit prezidentem Miloše Zemana. Nedělejte si iluze o Jiřím Drahošovi. Je připraven pozvat do ČR Středoevropskou univerzitu mezinárodního zločince George Sorose, je ochoten akceptovat tisíce (podle jeho slov “prověřených”) migrantů. Drahoš je připraven jmenovat Miroslava Kalouska premiérem tzv. “Koalice pro Evropu”, což je jejich zákulisní název pro projekt vlády opozičních stran spolu s hnutím ANO, které ovšem bude zbaveno Andreje Babiše, který bude donucen rezignovat na pozici předsedy Hnutí ANO.

Informaci máme z vnitřních kruhů Drahošovy volební kampaně, děkujeme tímto whistleblowerovi Arnold42, který nám poskytuje zevnitř Drahošova týmu důležité informace. Nejprve chtějí odstranit Miloše Zemana a vzápětí odstraní Andreje Babiše z čela ANO ve spolupráci s lidmi, kteří uvnitř ANO stojí proti Andreji Babišovi. Spolu s Drahošem přijde do ČR nejen migrace, ale i podobná vláda a politika jako v Polsku. Americké vojenské základny v ČR, rozmístění amerických vojsk v republice a nasunutí amerických raket krátkého a nově i středního doletu na kótách Brdy, Břeclav, Opava a Pardubice, což jsou dopředu vytipované lokace pro rozmístění amerických prvků raketových vojsk v ČR podle nové americké doktríny Steelrose v Evropě.... 26.01.2018/ » více

KANDIDÁT NA PRESIDENTA

Pan kandidát Jiří
lehce jako chmýří
ohne hravě před vším hřbet,
muslimy tu máme hned.

Sprosťák slovy není sice
šedá myš však o to více.
Když ho národ volit přijde,
sakra draho ho to vyjde.

DRAHOVEŠ DO KOŽICHU?

Motto: Sousedi mají vši, proto musím být korektně solidární a nasadit si je také. (Jak šlechetné, zejména od těch sousedů…!)

Autor: Gabriel Jiří Václav Hamouz

Důkazy o spojení a podpoře pana Drahoše s imigrační bohyní evropské zkázy, německou kancléřkou Merklovou, jsou snad obecně známa.
Po ruce je i důkaz Drahošova setkání s tehdejším velvyslancem USA Shapirem, kde Shapiro svýma rukama znázorňuje symboliku oka boha Hora, Vrchol nedokončené pyramidy, symbol Chrámu a také symbol kružítka a úhelníku tzn. Symbol stavitelů Země, symbol Gaia, Matky Země … to všechno vyjadřuje tento symbol Svobodných zednářů.

Co nás s nástupem pana Drahoše na Hrad čeká, objasňuje bývalá kandidátka na první dámu: (z předvolební debaty kandidátek na první dámu), Paní Hilšerová: “….. pokud by se stalo... 25.01.2018/ » více

VÝZVA ARCIBISKUPOVI GRAUBNEROVI

Odpověď na očerňující prohlášení arcibiskupa Graubnera

Citace z prohlášení: „ThDr. Antonín Dohnal přijal řeholní jméno Eliáš, prohlásil se za biskupa.“

Odpověď: Patriarchu Eliáše ThD řádně vysvětili na biskupa tři pravověrní biskupové na Ukrajině. Já sám jsem spolu s ním toto biskupské svěcení přijal též. Na svěcení bylo přítomno více kněží. Tedy je lží tvrdit, že se patriarcha Eliáš prohlásil za biskupa. Za biskupa byl platně a legálně vysvěcen. Svěcení bylo oznámeno Benediktu XVI. a odůvodněno mimořádnou situací zaviněnou herezemi kard. Huzara (kniha „Besedy...“, 2006). Naše biskupská svěcení vzal Benedikt XVI. na vědomí. Žádnou exkomunikaci ani jiný církevní trest nám za to neudělil.... 24.01.2018/ » více

KATOLICKÁ LUMPENINTELIGENCE

Přišel mi email, z něhož slušný člověk obrací oči v sloup, ten ještě citlivější má na zvracení…

Řeholní představení ke druhému kolu prezidentských voleb

Ve druhém kole prezidentských voleb se rozhodne o tom, kdo bude hlavou státu. Vybíráme jednoho ze dvou kandidátů. Jít volil je naše občanské právo i křesťanská povinnost. Rozhodovat se máme na základě vystupování kandidátů, na základě jejich názorů a na základě jejich dosavadního života. Buďme obezřetní k polopravdám a pomluvám.
Pan Jiří Drahoš dává naději, že jako prezident vnese do naší společnosti důraz na skutečné obecné dobro postavené na pravdivosti a spravedlnosti a na úctě ke všem lidem, že bude presidentem povzbuzujícím své spoluobčany k ušlechtilému jednání. Záleží jen na nás voličích, zda bude výsledkem voleb změna, kterou naše společnost potřebuje.
Všechny věřící vybízíme, aby spolu s námi provázeli volební kampaň i samotné volby modlitbou.

P.Prokop Siostrzonek OSB, arciopat břevnovský, předseda Konference vyšších představených mužských řeholí
P.Marian Kosík OPraem, opat novoříšský
P.Benedikt Mohelník OP, exprovinciál dominikánů
P.Bonaventura Štivar OFMCap, provinciál kapucínů
P.Juan Provecho OSA, provinciál augustiniánů
P.Jáchym Šimek OPraem, opat želivský
Br. Martin Macek O.H., provinční delegát Milosrdných bratří
P.Petr Glogar OCD, provinční delegát bosých karmelitánů
P.Lukasz Karpiński FSP, Českomoravská provincie piaristů
P.Cyril Tomáš Havel CFSsS, generální představený petrinů
P.Luboš Pavlů CRV, převor augustiniánů-kanovníků
Sr. Marie-Anna Linhartová OSU, provincialát sester voršilek
Sr. Lucie Cincialová, Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka
Sr. Petra Pavlíčková OSB, benediktinky Bílá Hora
Sr. Klára Maliňáková, Sestry Dítěte Ježíše
Sr. Miroslava Bortlová SCSC, Česká provincie Kongregace Mil. Sester sv. Kříže

Modleme se za Prof. Drahoše, aby odstoupil z kandidatury

Výzva Byzantského katolického patriarchátu

Pan Prof. Drahoš je postaven do historické situace. Gestem hrdinství, hodného světce, by od něj bylo z kandidatury odstoupit. Byl by to projev čisté lásky ke své nesmrtelné duši i k českému národu! Navíc by se stal příkladem pro mnohé... Duch lži a smrti, který se ho snaží zneužít, by dostal smrtelnou ránu.
Modleme se, aby kandidát nepropásl tuto jedinečnou životní šanci a odstoupil. Co mu pomůže i kdyby se stal prezidentem, když ještě tento rok ho Bůh může odvolat z tohoto života před svůj soud? A co potom?
Nesuďme, ale modleme se za pana profesora i jeho manželku.

Co chce Proglas: život nebo smrt?

Katolický rozhlas Proglas ustavičně navrhuje, a tím de facto vnucuje, volit pana Drahoše. Zamlčuje ale, že zednářský Římský klub, jehož je jmenovaný aktivním členem, prosazuje vyhubení lidstva na tzv. zlatou miliardu. Rovněž Proglas zamlčuje, že pokud se muslim stane křesťanem, čeká ho dle koránu i šaríi smrt. Drahoš podporuje islamizaci a reprezentuje program Římského klubu.
Olomoucký arcibiskup vyzval před volbami k hodinové adoraci před živým Bohem, který chce pro národ život, a ne smrt!
20. 1. 2018

OTEVŘENÝ DOPIS MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY

Autor: Mgr. Ing. Josef Pejřimovský PhD

Vážená paní pimátorko,
Vážený/á pane/paní radní,
Vážený pane zastupiteli,
Vážená paní zastupitelko.

Dne 14. září 2017 jsem byl na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy a měl jsem diskuzní příspěvek k obnově Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Již tomto příspěvku, který byl, myslím, prvým diskuzním příspěvkem zastánců obnovy Mariánského sloupu jsem řekl, že jsem velice smutný z náboženské nesnášenlivosti, která se projevovala v diskuzních příspěvcích odpůrců obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.... 20.01.2018/ » více

Dneska skladba už s bohužel anachronickým textem. Protože dnešní pohrobci komunismu vidí svět v pravdivých barvách, na rozdíl od tehdejších představitelů Charty 77, kterým jsme tehdy tolik věřili.

Darmožrout

Plat pana ředitele VZP Kabátka (předtím totéž u pana Horáka):
12 měsíců x 225 000, - = 2 700 000,- +odměny 6 x 225 000, - = 1 350 000,- d o h r o m a d y 3 050 000,-
za rok: 365 = 8 356,- Kč za jeden den včetně svátků.


Kolikpak si vydělá průměrný občan za jeden den? (maximálně 500,-). Proč má mít ředitel VZP větší požitky než prezident republiky a ministři?
Nehledě na platy managementu pojišťoven, které jistě také nejsou pouze pětimístné cifry. A lidé to trpí - na nemocné děti a nákladné operace, které pojišťovna odmítá proplácet, se pak pořádají sbírky.Vláda a justice mlčí, pojišťovna se chová jako stát ve státě a jede si dál Není to forma hyenismu, nebo něčeho ještě horšího?

Na co je taková pojišťovna, když nemocný člověk musí za vše platit: návštěvu lékaře, pobyt a stravu v nemocnici, doplatky (a nemalé) za léky, některé operační zákroky atd. Inu VZP tady není pro lidi, ale lidi tady jsou pro pojišťovnu, aby odváděli penízky na zdravotní pojištění a pojišťovna si mohla stavět paláce a rozdělovat horentní sumy svým zaměstnancům. A když něco málo zbyde - tak možná nějaký ty drobečky pro pacienty.

DOPIS ŘECKOKATOLICKÝCH KNĚŽÍ

Vážený pane Drahoši,

předpokládáme, že se snažíte být čestným člověkem, a proto Vám píšeme, abychom Vám pomohli si uvědomit, komu vlastně sloužíte a jaký program a ideologii budete nucen vtělovat do českého národa v případě, že byste se stal prezidentem.
Nepochybujeme o tom, že víte, že v těchto prezidentských volbách nejde o osobu, ale o systém, který stojí za daným kandidátem. A to buď systém života, nebo systém smrti.
Vy dobře víte, kdo Vás prosazuje a jaký systém reprezentujete. Vy také víte, že masmédia tomuto systému slouží, manipulují národem a lidem lžou, aby si sami nakonec odhlasovali vlastní sebevraždu.
Chápeme, že Vás naše slova bolí a je Vám těžké si přiznat realitu, že je to v podstatě tak, jak píšeme. Ale uvědomte si, že jednou budete stát před Božím soudem a že náš život zde na zemi je jen zkouška, ve které se rozhodujeme mezi dobrem a zlem, pravdou a lží, Bohem a ďáblem. Prosíme, myslete na svoje časné i věčné dobro, a nejen na svoje, ale i celého českého národa.
Je pravděpodobné, že jste členem zednářské lóže, anebo jím brzy budete na přání těch, kteří si Vámi posluhují. Možná už víte, že zpočátku se novým členům tají pravý úmysl a cíl této organizace. Nováčci si myslí, že jde o humanitární organizaci, která jim pomůže v kariéře. Věrné a osvědčené pak postupně zasvěcuje do stále hlubších „tajemství a plánů“.
Každý vyšší stupeň zasvěcení je provázen skutkem jdoucím proti svědomí, až nakonec svědomí zanikne a následné skutky jsou pak už brutálními zločiny proti lidskosti. Na 33. stupni zasvěcení se zednáři dobrovolně zasvěcují satanu a vědomě přijímají nenávist k Bohu Stvořiteli a Jeho Synu Ježíši Kristu.
Chceme Vám tedy pomoci si uvědomit, jaký program budete muset prosazovat:
Je to program nadnárodních světových elit, které chtějí zavést globalizaci a tzv. Nový světový řád (NWO). V podstatě jde o satanizaci a demoralizaci národů a jejich autogenocidu skrze různé technologie, včetně bratrovražedných válek.

Tento program zahrnuje:
1. Plánovanou islamizaci a zničení evropské křesťanské kultury. Vy se netajíte, že to chcete a vidíte v tom dobro!
2. Genderovou ideologii popírající přirozenost a objektivní morální hodnoty. Vy s ní plně souhlasíte!
3. Juvenilní justici, která krade děti milujícím rodičům. Jde o zrůdnou satanskou tyranii dětí a rodičů. Z ukradených dětí pak tato technologie NWO vyrábí cynické tyrany, kteří se v budoucnu budou mstít společnosti za to, že dovolila na nich spáchat takový zločin. Vy budete nucen s tím souhlasit a tuto zrůdnost prosazovat!
4. Čipování a totální kontrolu každého člověka. Vy toto propagujete!
5. Snížení populace na jednu tzv. zlatou miliardu podle plánů architektů NWO.
Uvědomte si, že Vy a Vaše děti asi těžko budete mezi tou elitní zlatou miliardou, která možná přežije. Oni si Vámi prostě jen poslouží k zavedení totalitního systému, kde člověk bude jenom číslem. Prosíme Vás, pokud ještě máte svědomí, ustupte z této cesty do časné katastrofy a věčného zavržení!

Modlí se za Vás
Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

KONEC SAMOSTATNOSTI ČESKÉ

Polská televizní stanice TVP INFO informovala polské občany o tom, co EU, USA a NATO "upekly".
Samozřejmě, hlásná trouba protektorátního režimu v Praze, ČT24, nám, občanům České republiky, "zapomněla" tuto informaci přinést.
Na setkání Visegrádské skupiny v Praze předloží Frank-Walter Steinmeier devítistránkový dokument vzniku Evropského superstátu.

Členské státy se vzdají:
1) vlastní armády, vlastních tajných služeb, vlastního zákonodárství, vlastního daňového systému, vlastní měny
2) kontroly nad státní hranicí včetně systému a procedury vpouštění a relokace migrantů
3)vytvoření společného vízového systému, společnou zahraniční politiku transformace NATO
V preambuli textu vlády Francie a Německa oznamují:
"Naše státy sdílejí společné předurčení a společný žebříček hodnot, které dávají předpoklad ještě hlubšímu sjednocení našeho obyvatelstva. Budeme tedy usilovat o politickou unii v Evropě a zveme další Evropany k připojení k projektu."
* Vznikne společná armáda „European Security Compact” na principu „ohrožení jednoho státu/ohrožení všech států“
* Rozvědka a kontrarozvědka bude podřízena jednomu centru
* Bude zvětšena pravomoc „Evropského veřejného žalobce“ a vznikne jednotný trestní zákon
* Národní státy nebudou mít právo rozhodovat o migraci a nebudou mít vlastní azylovou politiku
* Rozmístění migrantů bude povinné a bude respektovat rovnoměrné rozdělování uprchlíků a národní státy to nebudou moci odmítnout
* Německo a Francie už ve jménu EU začaly jednat se severoafrickými zeměmi na nejvyšší úrovni o pravidlech migrace a rozšíření dialogu na toto téma
* Bude zavedena jednotná měna euro pro všechny členské země, otázka nezní zda, ale kdy bude přijato
* Bude zaveden jednotný daňový systém a bude odstraněna konkurence v daňovém systému mezi jednotlivými zeměmi…“


To je tak ve zkratce všechno. Takže je to tu..., máme zde druhou Mnichovskou dohodu!
Tohle je naše prostá likvidace a podle všeho evidentní příprava na válku. Je to otevřená realizace Nového světového řádu v Evropě /NWO/.
Celý text, s nímž Steinmeier vystoupí v Praze, si můžete přečíst tady: http://www.tvp.info/25939587/ [2] (polsky)
Nezdá se, že by šlo se o fake, nebo hoax. TVP INFO je polská veřejnoprávní televize.

KOMENTÁŘ JAROSLAVA BAŠTY

Parlamentní listy,neděle 14. ledna 2018

(Z komentáře vyjímáme podstatnou část.)


Vládnoucí vrstvě už podle Bašty nezáleží na tom, jak žije ovládaná vrstva. Místo toho se vlády snaží skrze ideologii multikulturalismus podlézat nově příchozím. Někdejší diplomat má za to, že se v plné nahotě odhalila kolaborace vládnoucí vrstvy s islamismem. „Bílý muž" je touto vládnoucí vrstvou haněn, což je podle Bašty chyba.
„V emočně vyhrocené volební kampani v České republice se tyto příznaky všech tří krizí objevily už před pěti lety. Možná to bylo osobou kandidáta, který neuspěl, ale ten základní spor se vedl mezi lepšolidmi a plebsem. Voliči Miloše Zemana byly nazýváni prasaty, potomky nevolníků, starými hloupými nevzdělanými venkovany a tak podobně. Letos to není o nic lepší, jen vztek a nenávist nahromaděné za posledních pět let zatemňuje lidské duše ještě více. Hledám-li historické analogie takového vyjadřování, nacházím pouze jedinou – takto hovořili šlechtici o vzbouřených sedlácích, protože jimi pohrdali a zároveň se jich strašně báli," napsal Bašta.
Někdejší diplomat má však za to, že obyčejní lidé mohou elitám notně zkomplikovat budování nové multikulturní - feudální Evropy.

K PRESIDENTSKÝM VOLBÁM

Náš národ se nachází v podobné situaci, v jaké byl v roce 1938. Tentokrát se na nás chystají hordy nevzdělaných islamistů, kteří chtějí kolonizovat naši zemi; současně s tím bude probíhat negroizace našeho národa a jeho kultury. To není bezdůvodné strašení: důkazy pro to nacházíme u našich západních sousedů, kde už se pomalu schyluje k občanské válce.
Za hordami islamistů a negrů se kdosi skrývá: jsou to američtí sionisté vyznávající ideologii frankfurktské školy, tedy neomarxismus, jehož konkrétní podoby spatřujeme v gender ideji, feminismu, v útoku na základní přirozená práva lidí, na heterosexualitu apod.
Máme před volbami presidenta České republiky. Mnoho na tom záleží, snad více než si umíme představit. Jde totiž o to, jakým politickým směrem se naše republika vydá – zda směrem západním, tj. soustavný rozklad naší kultury a náboženství a postupné splynutí s negry a arabskými islamisty, což vyústí v postupnou likvidaci bílé rasy, anebo pevně stát na svém názoru a nepřipustit kolonizaci naší země negramotnými musulmany. Koho tedy volit?
Je devět kandidátů na úřad presidenta, z nichž sedm jsou více či méně kolaboranty s cizí mocí, více či méně sloužící sionistické politice v Evropě. Osmý kandidát, pan Hannig, má snad tolik rozumu, že ví, že v nadcházejícím klání nezíská ani 5%. Ovšem bere tím hlasy kandidátu Miloši Zemanovi, který jediný má zkušenosti s politikou, umí se pohybovat na mezinárodní scéně a už mnohokrát ukázal, že si dovede české kolaboranty držet na dištanc. Do druhého kola bude potřebovat každý hlas – proto by bylo politicky moudré rozhodnutí pana Hanniga – a byl by to v pravdě státnický čin! – kdyby pan Hannig sebral odvahu a veřejně prohlásil, že se kandidatury vzdává ve prospěch M. Zemana.
M. Zeman se svými politickými názory na život a uspořádání společnosti stojí na jiném místě, než já. Abstrahuji od jeho levičáctví, antikatolictví, vidím jen to – a doufám že správně -, že dobře vyznává metodu politického boje, dobře rozeznává největší nebezpeční pro náš národ, a je pro všechny české sionistické kolaboranty zásadní překážkou. A proto si ho cením. A proto ho budu volit.

L.Malý

Hrrrr na Zemana…!

Autor: Ing. Mgr. Gabriel Jiří Václav Hamouz

DVTV vysílala debatu žen prezidentských kandidátů pro Aktuálně.cz
Co je Aktuálně.cz se dozvíme na Google, píší:
Aktuálně.cz je český deník vycházející na českém internetu. Vydává jej společnost Economia, a.s. vlastněná Zdeňkem Bakalou. Obdobně Volny, Centrum a další weby.
DVTV je audiovizuální zpravodajský a žurnalistický projekt moderátorské dvojice Martina Veselovského a Daniely Drtinové a editorů Jana Rozkošného a Jana Ouředníka. Od roku 2014 dodává videoobsah pro online deník Aktuálně.cz vydavatelství Economia.


Čtenář a posluchač zpravidla není zkušený v pojmu prefabrikace (příprava předem) průzkumů k ovlivnění veřejného mínění... 09.01.2018/ » více

KOHO VOLIT?

Autor: Ing. Mgr. Gabriel Jiří Václav Hamouz

Je mi to líto, ale o to, co vyjadřuje pan provinciál dominikánů (nenávistně zaťatý odsudek pana Zemana - pozn. redakce NSJ) tzv. zlatými slovy, a v podstatě nenávistnými jednostrannými vyjádřeními o panu Zemanovi, v dnešní politické situaci vůbec nejde a nemůže jít.
Nemusí se nám připomínat, že Zeman je sociální demokrat.
Společnost ale není rozdělená osobností pana Zemana, je rozdělená tím, co se děje v EU, jednak v chápání naší státnosti na pomezí vojensko-politických bloků a jejich chování... 05.01.2018/ » více

PROJEV VIKTORA ORBÁNA PŘED VÁNOČNÍMI SVÁTKY

Trochu opožděně přinášíme text projevu největšího státníka Evropy, maďarského premiéra Viktora Orbána, který pronesl jako poselství maďarskému národu před Vánocemi.

Svet slávi veľké sviatky: narodenie nášho Pána Ježiša Krista. V tichom očakávaní dvíhame naše oči, oslobodzujeme sa od každodenných starostí a horizont našich duší sa otvára. V tejto špeciálnej atmosfére môžeme zosumarizovať uplynulý rok a pouvažovať viac nad podstatou našej úlohy vo svete počas nasledujúceho roka.

Či už si to priznáme alebo nie, alebo či si to uvedomujeme alebo nie, my, Európania, žijeme v kultúre, ktorá je usporiadaná v línii s učením Krista.... 04.01.2018/ » více

POZNÁMKA NA OKRAJ ROKU

Když jsem ráno 5. ledna roku šedesátého osmého jel autobusem do práce, můj kolega četl ranní noviny, a sice PRÁCI, deník ÚRO, tedy list tzv. odborů. Šťouchl do mě: „Podívej, vykopli Novotného a dali na jeho místo Dubčeka.“ V odpověď mu bylo moje zamručení: „ Vždyť je to úplně jedno, je to jako škatulata hejbejte se.“

V Praze pak bylo pár týdnů ticho, když koncem ledna pomalu a jistě začala společností hýbat jakási neurčitá síla; lidé, před kterými si ostatní do teďka dávali „pozor na hubu“, začali nahlas kritizovat politiku svých komunistických představitelů, všichni se najednou začali zabývat více o politiku, - a pak se začaly dít věci…

Proč tady zmiňuji událost padesát let starou? Inu proto, že kalendář opět obrátil list, - a máme tady rok s osmičkou na konci. A v osmičce je zkrouceně ukrytá naděje českého národa. Vždyť namátkou – rok 1848, 1868, 1918, 1938, 1948, 1968, ale i rok 1988, kdy už bylo kdesi v sionistickém ústředí s určitostí rozhodnuto o spolupráci s KGB a StB na státním převratu, jenž se udál o rok později.

Netvrdím, že v letošním roce se stanou pro náš národ zlomové události, ať už v dobrém či zlém. Český národ ale čelí nebezpečí tak velikému, jaké dosud nikdy nezažil – jde o ohrožení existence samotného národního bytí! Naši nepřátelé – sionisté a liberálové – dělají všechno pro to, aby nebezpečí ohrožující náš národ před lidmi bagatelizovali a pravdu ukryli. Pakliže ale politické elity, které si národ zvolil, včetně presidenta, budou u pánů v Bruselu tvrdě obhajovat české národní zájmy a stát pevně na pozici suverenity a svobody České republiky, je zde naděje na pozitivní vývoj. Opakuji: Všechno záleží na politických elitách národa, občané z ulice je pouze jejich stafáží! Na našich mítincích a shromážděních veřejně slibme těm naším politickým představitelům hájícím české národní zájmy, že za nimi stojíme celou svou existencí, a že oni v nás mají oporu!

Elity ovšem nespadly z Měsíce, jsou to lidé jedni z nás, z tohoto národa, proto se říká: jaký národ, takovou má vládu. Modleme se, aby naše politické elity neselhaly, jako tomu bylo v dějinách téhle země už nesčetněkrát…. Naposledy před padesáti roky.

KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, BOŽÍ POŽEHNÁNÍ A HODNĚ SIL DO NOVÉHO ROKU PŘEJE VŠEM NAŠÍM PŘÍZNIVCŮM A ČTENÁŘŮM REDAKCE NSJ.

Mějme na paměti slova Šaňo Macha, ministra vnitra svobodného Slovenska: „V NOVOM ROKU – DO ÚTOKU!“ V nastávajícím roce nás čeká další etapa boje proti domácím rozvracečům, kolaborantům a islámským kolonizátorům. Náš boj je navýsost spravedlivý, neboť je to boj za svobodu a nezávislost České republiky, k tomu nechť nám pomáhá Bůh!

GRANDIÓZNÍ VÝSTUP TOMIO OKAMURY

LIKVIDACE POLITIKŮ

kteří nejsou poslušni příkazům jdoucích z USA

Ministerstvo zahraničí USA dá maďarským médiím 700 tisíc dolarů na propagandu proti Orbánovi a patriotům.


Americké ministerstvo zahraničí vyvolalo kontroverzi svým oznámením, že nalije 700 000 $ maďarským médiím, čímž si rozhněvalo konzervativní vládu této země stavící se proti globalizaci. Toto financování oznámil americký Chargé d'Affaires David Kostelancik, který se předtím ukázal jako otevřený kritik Trumpovy administrativy s tvrzením, že "její zahraniční politika je zjevně nekonzistentní", kdy poznamenával, že "ne všechna kritika vlády jsou 'falešné zprávy'."... 19.12.2017/ » více

ADAM BARTOŠ PŘED SOUDEM

Převzato AE News, zkráceno. Redakce NSj děkuje za perfektní informace uveřejněné v článku.

14. prosince proběhlo líčení na Obvodním soudu pro Prahu 1 v kauze předsedy Národní Demokracie Adama B. Bartoše, který je obviněn ze schvalování genocidy, podněcování k nenávisti a hanobení národa. Skutků se měl dopustit ve svých knihách a projevech. Celá kampaň začala minulý roka na jaře, když soud udělil Adamu B. Bartošovi a Ladislavu Zemánkovi z Národní demokracie roční podmínky za projev u hrobu Anežky Hrůzové, která je hlavní postavou a obětí v tzv. Hilsneriádě. Leopold Hilsner v roce 1899 zavraždil v Polné Anežku Hrůzovou způsobem, který v té době odpovídal jednomu z kabalistických krevních rituálů.... 17.12.2017/ » více

SIONISTÉ PRAVÍ INICIÁTOŘI BOLŠEVICKÉ REVOLUCE V RUSKU

ŽIVOT V MULTI-KULTI SPOLEČNOSTI

STAVOVSKÁ SPOLEČNOST VE ZKRATCE

Autor: Ladislav Malý

Když se ráno probudíme, nasnídáme se, pak jdeme na autobus, který nás odveze do práce. Ve svém zaměstnání děláme svůj úkol řádně a odpovědně, za což pak dostáváme svou mzdu. Kromě toho máme den co den spoustu starostí a povinností, ale taky radostí a veselí, a mnohdy se na někoho i štěstí usměje. Náš život není osamocen, žijeme ve společnosti. A položme si otázku: Je toto všechno, naše civilizace a kultura, společná práce na dílu dobra - děje se toto všechno díky politickým stranám? A není spíš náš život podmíněn prací nás všech na velkolepém díle, kde každý z nás participuje svým dílem a umem na kreativitě společnosti? A další otázka: Potřebujeme k modernímu strukturovanému životu společnosti politické strany, jejichž idea je z 19. století? Hned odpovídáme: Politické strany k životu nepotřebujeme. Politické strany jsou v životě moderní společnosti spíše na překážku.

Liberální demokracie

Nemůžeme zde popisovat všechny dějinné tragické peripetie evropských států a národů. Jedno je jisté: Evropu ovládá politický systém liberalismu, který spočívá ve struktuře: chudí a bohatí.... 09.12.2017/ » více

VÁLKA V DÁNSKU - O TOM ČT A NAŠE MEDIA MLČÍ

V Dánsku se hroutí právní stát díky tomu, že „nízkofrekvenční džihád“ a gangy migrantů přebírají ulice. Dánská vláda by neměla být překvapena. Ale zdá se, že je. Tisíce incidentů zahrnující uvolněné šrouby kol na vozidlech, velké kameny nebo bloky házené z dálničních přejezdů a tenké ocelové dráty napínané na cyklistických cestách, které mají stínat hlavy nic netušícím cyklistům, rozšiřují mezi Dány rostoucí pocit hrůzy.
Ve většině případů se ukázalo, že pachatelé pocházejí ze zemí MENAP (Střední východ, severní Afrika, Pákistán). V posledním vývoji toho, co bylo charakterizováno jako „masivní nízkofrekvenční džihád“, gangy migrantů a uprchlíků arabského či severoafrického původu nyní náhodně střílí nevinné lidi v hlavním městě Kodani, čímž ohrožují život místních obyvatel i návštěvníků tohoto oblíbeného turistického města.
Tři lidé byli již postřeleni díky divoké formě snahy migrantů dosáhnout svého cíle. Vzhledem k tomu, že všichni zranění byli mladí muži – ve snaze minimalizovat počet budoucích obětí – dánská policie nyní varuje všechny muže ve věku 17 až 25 let, aby se vyhnuli veřejným prostorům v Kodani. Preben Bang Henriksen, mluvčí dánské většinové vládní strany Liberal Venstre je zděšen tak rychlým poklesem bezpečnosti na veřejných prostranstvích ve dříve bezpečném a klidném království:
„Neměli jsme taková varování od policie od druhé světové války. Je to naprosto nepřijatelné,“ prohlásil Preben Bang Henriksen. Mluvčí opozičních sociálních demokratů Trine Bramsen souhlasí s liberální vládou a označila současnou bezpečnostní situaci za „katastrofu“. Po celá desetiletí, kritici islámu a muslimské imigrace varovali před nezodpovědnými liberálními politiky, kteří povzbuzují přijímání migrantů, nebo uprchlíků z islámských zemí. Dánští politici by proto neměli být překvapeni vznikem tohoto opovržlivého násilí. Ale zřejmě jsou.
Ve snaze omezit toto zhoršení právního státu – a veřejné bezpečnosti obecně – dánský parlament souhlasil s tím, že bude na domácím území nasazena armáda. Toto nasazení bude dále omezovat schopnosti Dánska plnit své závazky vůči NATO. A to navzdory tomu, že vláda slíbila americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že zvýší výdaje Dánska na podporu vojenské aliance.

A naše media včetně ČT tuto maičkost jako vždy tutlají.

Jarosław Kaczyński o migrační krizi

JAN HUS O CIKÁNECH

Mistr Jan Hus napsal už v roce 1409: "Cikáni jsou plémě nečisté, mravů hanebných, práce se štítící, druh druha okrádající a Boha neuznávající !"V geniální zkratce tak shrnul celý cikánský problém, jehož podstata se za uplynulých 600 let nijak nezměnila. To jen pan Kocáb, Uhl a podobní "vědci" se nás snaží přesvědčit, že Cikáni až do roku 1948 hlavně malovali džbánky, vyšívali košilky, hráli na housličky a zkazilo je až 40 let bolševické totality! Nejhorší je fakt, že tu vyrůstá generace dvacetiletých Rómů, co nikdy neviděli nikoho kolem sebe pracovat! Plně souhlasím se zněním toho, co napsal v roce 1409 Mistr Jan Hus, doufám jen, že některé ty naše novodobé "vědce", kteří překrucují dějiny, nenapadne tvrdit, že před 600 lety, už tu byli komunisté, kteří je zkazili.

Byl Mistr Jan Hus rasista?

LOŽ O SREBRENICI

Autor: TIBOR ELIOT ROSTAS

Nedávno som sa spriatelil s veľmi významnou srbskou spisovateľkou a bojovníčkou za ľudské práva, Ljiljanou Bulatović. Kedysi sa priatelila s Josipom Brozom Titom, s Miloševićom i Karadžićom. Bola jedinou spojkou generála Ratka Mladića, ktorému zo všetkých síl pomáha dostať sa z Haagu. Kolega Ratko Sudecký s ňou spravil rozhovor... 30.11.2017/ » více

HAVEL KONFIDENT KGB

Andrej Babiš potvrdil na skryté nahrávce informace Petra Cibulky o Václavu Havlovi jako o konfidentovi sovětské KGB v roli vedoucí marionety hospodářského převratu v roce 1989!

Již minulý týden anonymní internetová skupina Julius Šuman uveřejnila jednu z mého pohledu nejdůležitějších nahrávek Marka Přibila s Andrejem Babišem. Na této nahrávce hovoří Andrej Babiš o bývalém polistopadovém předsedovi KSČM Jiřím Svobodovi, jak ještě půl roku před 17. listopadem 1989 jel v březnu onoho roku do Moskvy, aby tam loboval za bývalého předsedu federální vlády ČSSR Lubomíra Štrougala do pozice prezidenta ČSSR po Gustávu Husákovi, který už tehdy zvažoval svůj odchod z funkce a ÚV KSČ za něj hledal náhradu. Podle Babiše se měl v Moskvě setkat s jistým vysoce postaveným člověkem z KGB, který mu měl říct, že ne Štrougal, ale nějaký Václav Havel bude po Husákovi příštím prezidentem. To bylo v březnu roku 1989. Jiří Svoboda na to měl prohodit poznámku, jako že dobrý, že KGB Havla „nakoupila". Tato šokující informace pochází podle Babiše od Radmily Kleslové, spolupracovnice Andreje Babiše, která byla podle jeho slov StB připravována jako elitní operátorka pro zahraniční špionáž. Potvrzuje tak slova Petra Cibulky, občanského aktivisty, který od roku 1990 se snaží rozkrýt pozadí tzv. sametového podvodu.... 28.11.2017/ » více

OHROŽENÍ SVOBODY SLOVA!

BIS se snaží potichu do novely trestního zákona protlačit náhubkový paragraf na zákaz sběru neutajovaných informací, např. o migrantech v ČR! Na stole leží největší ohrožení nezávislé žurnalistiky a svobody slova od konce roku 1989, návrh paragrafu je převzatý z Německa!

Tak jsme se dočkali, bohužel. Za zády českých občanů, voličů alternativy, za zády SPD a všech pro-národních stran a hnutí v ČR se potají a bez zájmu mainstreamových médií chystá největší drakonická novela trestního zákona od roku 1989, která je přímým útokem na svobodu slova v ČR, ale především jde o útok proti nezávislé žurnalistice, za kterou nestojí prokazatelně mainstream. Je to neuvěřitelné, ale 28 let po Velké kabátové revoluci bude trestné provozovat nezávislou zpravodajskou a novinářskou činnost... 26.11.2017/ » více

DESET BODŮ

Nová rakouská pravicová koalice změní Rakousko a zastaví migraci

Rakousko dostane k Vánocům krásný dárek. Novou vládní koalici složenou z patriotů z FPÖ a zmoudřelých lidovců z ÖVP, kteří pochopili, že pokud Rakousko nebude rakouské, země se změní mimo jejich kontrolu.

Následujících deset bodů je jako deset kroků, které koalice může k obnově Rakouska podniknout.

1. Okamžitá ochrana hranice ze strany police a armády – v roce 2015 přes rakouské hranice prošlo přes milion ilegálů. Aby se situace již nikdy neopakovala, Rakousko obnoví kontroly na svých hranicích.
2. Zpřísnění práva na azyl – Rakousko přepracuje současná pravidla, za jakých podmínek může člověk v zemi dostat azyl, a zpřísní je.
3. Deportace kriminálníků – Něco, co FPÖ požadovala už dlouho, a co se nyní s podporou ÖVP může povést.
4. Žadatel o azyl, který jezdí na výlety do vlasti, ztratí na azyl nárok – Jsou známé případy, kdy žadatel o azyl během vyřízení žádosti odjel na čas domů. V takovém případě nemůže mít na azyl nárok.
5. Dočasná ochrana – Udělení azylu nebude znamenat automatický pobyt, ale jen dočasnou ochranu, kterou Rakousko žadateli poskytne.
6. Kontrola neziskovek – Jak říká budoucí kancléř Kurz, neziskové šílenství musí skončit. Očekává se, že o peníze přijde mnoho proimigrantských neziskových organizací, které si díky socialistům v minulosti udělaly ze státu dojnou krávu.
7. Podpora rakouských organizací – Namísto podpory cizího půjdou státní peníze na podporu klubů a spolků propagujících rakouský způsob života. Ať už půjde o kluby lidového tance, nebo dobrovolné hasiče, podpora nyní půjde těm, kdo zachovávají rakouské národní hodnoty.
8. Omezení benefitů pro imigranty – Sáhnout imigrantům na peníze je spolehlivý prostředek, jak jim Rakousko znechutit. Touto cestou již jde Horní Rakousko a funguje to.
9. Benefity v naturáliích – Způsob, jakým se oddělí ti, kdo pomoc skutečně potřebují od ekonomických migrantů.
10. Přezkoumání práce médií – Na tom, v jaké situaci s migranty se Rakousko ocitlo, mají velký vliv média. Nová rakouská vláda by proto mohla přesunout peníze od takových médií k médiím podporujícím rakouské hodnoty.

Z těchto Bodů rakouské záchrany je patrné, že rakouští politici kličkují jako zajíci a hledají svůj modus vivendi jak zamezit islámským parazitům v kolonizací Rakouska, a přitom nerozlobit Brusel. Vrátí se někdy ty časy, kdy suverénní Rakousko, a nejen Rakousko, bouchne do stolu a řekne: Ani noha imigranta přes naše hranice…?

Konec každého národa

Jeden americký profesor ekonomie na místní vysoké škole nikdy nenechal propadnout jediného studenta, ale najednou nechal propadnout rovnou celou třídu.

Třída trvala na tom, že Obamův socialistický model funguje, že nikdo by neměl být chudý ani bohatý, všichni by měli být zhruba na stejné úrovni.

Profesor řekl: "OK, uděláme v této třídě experiment Obamova plánu. Známky z jednotlivých testů zprůměrujeme a všichni tak budou dostávat stejnou známku jako je průměr třídy, takže nikdo nepropadne, ale nikdo ani nedostane za 1."

Po prvním testu byly známky v průměru a každý student dostal za 2. Studenti, kteří tvrdě studovali, byli trochu zklamaní a studenti, kteří studovali málo, byli spokojení.

U dalšího testu studenti, kteří studovali málo, studovali ještě méně a ti, kteří studovali hodně, se rozhodli, že jim průměr stačí, takže i oni studovali málo. V tomto testu byl průměr 4! Nikdo nebyl spokojený.

Při třetí zkoušce byl průměr 5. Jak zkoušky pokračovaly, průměr se nikdy výrazně nezvýšil, vše se zvrhlo v následné hašteření, obviňování a nadávky. Nikdo nechtěl studovat ve prospěch někoho jiného. K jejich velkému překvapení všichni propadli.

Profesor konstatoval, že socialismus už z principu nemůže fungovat, protože odměna za práci může být skvělá, lidé mohou mít motivaci uspět, ale když si vláda celou odměnu vezme, nikdo se nebude snažit nebo nebude chtít uspět. Pět vět, které se vztahují k experimentu:

1. Nemůžete legislativou udělat z chudých prosperující a prosperující legislativně odstavit od příjmů.
2. Co dostane jeden člověk, aniž by si to odpracoval, to musí odpracovat jiný člověk, aniž by za tuto činnost obdržel odměnu.
3. Vláda nemůže dát nikomu nic, aniž by si to dříve nevzala od někoho jiného.
4. Nelze rozmnožit bohatství tím, že se rozdělí.
5. Jestliže si polovina lidí představuje, že nemusí pracovat, protože se druhá polovina o ně postará, a když druhá polovina zjistí, že není dobré pracovat, protože někdo jiný bezpracně dostane to, co oni vytvořili, tak to je začátek konce každého národa.

A tohle, vážení, platí i pro naši republiku.

VÝZVA

Velebný pane Hermane! Proboha vás prosím:
Dotáhněte tu aféru koncentrák Lety až do konce.
Za těch mizerných 450 milionů Kč nechte postavit
luxusní hotel s názvem LETY. Stáhněte tam všechny
Cikány, kteří bydlí v ubytovnách, kde za ně stát platí
nekřesťanské nájemné našim chytrým vyděračským
podnikatelům. Jmenujte se ředitelem hotelu a
Schwarzenberga si sebou vezměte jako vrátného.
Uvidíte, že zakrátko bude z nového hotelu takový
prasečák, o jakém se vám ve vykoupených Letech
ani nezdálo !!! A vaše křesťanské svědomí může v klidu
dále rozjímat o zločinech minulého totalitního režimu.

ANEKDOTA

Kohn přijde k Roubíčkovi do krámu, nakoupí, a Roubíček mu vnucuje účtenku.
„Nechaj to, Roubíček, já jim přece věřím.“
„Ale to je účtenka EET, tu si musej vzít, Kohn, je na to teďka novej zákon!“
„A copak se voni zbláznili, Roubíček, co máme společnýho my židi s Novým zákonem?“

17. LISTOPAD 2017

(projev L. Malého Na Můstku na manifestaci DSSS)

Naši bratři Slováci v Lidové straně naše Slovensko mají na svém štítě vzácná slova: Za Boha, za národ. Všimněme si – nejdřív je Bůh, pak národ; a je to tak správně, protože Bůh stvořil nás a všechno kolem, proto má prioritu. V historické paměti slovenského národa je živá vzpomínka na první svobodný, samostatný stát pod vedením novodobého slovenského mučedníka, Mons. Jozefa Tisy. Čest jeho památce! Lidová strana naše Slovensko na čele s panem ing. Kotlebou tak zcela správně a logicky kontinuálně navázala na duchovní tradice slovenského národa a na Slovensku svou politickou činností vytváří pomyslný symbolický kříž: horizontální břevno kříže... 17.11.2017/ » více

SKANDÁL 1. TŘÍDY ZŠ V TEPLICÍCH

S tablem plným multikulti prvňáčků jsou patrné islamizační procesy v České republice. Noviny ihned zcenzurovaly jména školáků, my vám je přinášíme pro vykreslení představy, co se děje za zády naivních českých rodičů!

(Převzato z AE News, redakčně zkráceno)

Teplický Deník přinesl 1. listopadu fotografie a jména prvňáčků ze Základní školy Prosetice na Plynárenské ulici v Teplicích. Původně bohulibý úmysl se změnil doslova v mediální noční můru mainstreamu, protože redakce Deníku de facto natvrdo odhalila proces islamizace a cikanizace českého školství v přímém přenosu. Toto je tvrdá podoba školní inkluze v ČR. Třída je naprosto šokujícím způsobem zastoupena dětmi cizinců z arabského světa a také rómskými dětmi. Na Facebooku a v diskusích se okamžitě rozjela vlna komentářů a nenávisti namířená proti malým dětem, což je opravdu nepřijatelné a my jako redakce AE News se od něčeho takového kategoricky distancujeme.

Jenže, co rozhodně na místě je a co musíme ostře odsoudit, to je islamizace českého školství, která probíhá už minimálně 15 let za podpory neziskového sektoru, médií, propagandy, České televize, Norských fondů a Evropského sociálního fondu ESF, jehož dotační tituly a logo ESF najdete na webu každé základní školy v ČR dole v patičce každého webu. Zatímco pozornost médií je upřena na nelegální migranty, těch legálních migrantů z arabských zemí je v ČR podle odhadů už přes 100 tisíc a každým rokem přibývají další a další tisíce, nepozorovaně, protože dostávají víza od českých velvyslanectví v arabských zemích.... 15.11.2017/ » více

TAK JSEM ASI RASISTA…

Autor: MUDr. Pavel Lebeda, bývalý senátor a viceprezident Českého Červeného kříže

Jsem lékař a mimo 1 roku vojenské služby jsem pracoval plných 45 roků, z toho více než polovinu ve vedoucích funkcích. Dalších 6 roků jsem byl senátor. A po celou dobu samozřejmě platil nemalé daně. Stát mi za to vyměřil důchod 18.605 Kč. Nu, jsou na tom i hůře.

Jsem běloch, křesťan, Čech, heterosexuál, v této zemi jsem legálně a můj fyzický i mentální stav odpovídá věku. Protože nenáležím k žádné menšině, jsem zcela nezajímavý pro neziskové a nestátní organizace. Nedávám jim totiž možnost čerpat dotace a granty zejména pro sebe, ale také pro "boj" za moje práva, často neoprávněné výhody a pozitivní diskriminaci. A tak nedostanu nic zdarma, do haléře si zaplatím všechno sám, léky počínaje a bydlením konče. Nebudu zvýhodňován v žádné oblasti, i souzen budu podle zákona. Naštěstí mohu ještě pracovat a mám něco našetřeno.... 12.11.2017/ » více

TANEC S ČESKÝMI GENERÁLY

Autor: Petra V.(přišlo mailem)

V Česku skončily volby a vojensko-politickou scénu opět čeří kalné vody. Ještě před několika měsíci jsme mohli číst titulky o změně velení AČR. Ministerstvo obrany nám prostřednictvím svého mluvčího sděluje, že generál poručík Žižka, který se vrací coby vojenský představitel ČR při NATO a EU v Bruselu bude dočasně v dispozici. Už nám nesdělil, že je to dočasná dispozice před propuštěním. Jakmile to vyšlo na světlo boží, tak se hned píše o tragédii a armádním zděšení. Jinde se dozvídáme o armádních čistkách, protože odchází i generál Linhart a Halenka. I když Stropnický pro Žižku místo nemá, jiní vysloužilí nebo přestárlí generálové spokojeně sedí na trafikách v na UO v Brně nebo Volaréze a nechlubí se souběhem výsluhy a platu, které je vyšší než sto tisíc.... 09.11.2017/ » více

Skandální video o zásahu policie proti skupině mládenců, kteří se hlasitě modlili růženec v katedrále v Brusselu, zatímco kardinál Kessel chtěl s protestanty oslavovat 500 výročí tragického roztržení církve Lutherovou revolucí.

Všimněme si, jak ostatní věřící jen k násilnému aktu přihlížejí, nikdo se jich nezasatne!

Hannig a islám

Kandidát na presidenta republiky za "Rozumné" má k islámu vřelý vztah. Vadí mu prý jen některé extremistické uskupení v islámu. Že by neznal Korán?

BOMBA! SPD ZRADILO SVÉ VOLIČE!

Převzato z AENews a zkráceno

Hnutí SPD se odkopalo 12 dní po volbách! Místopředseda Radim Fiala šokoval na ČT odmítnutím referenda o vystoupení z NATO, hnutí prý o tom nikdy ani neuvažovalo, aliance je prý v této chvíli nenahraditelná! Moderátor ČT nevěřil vlastním uším!

Normálně se nevěnuji psaní článků, ale tentokrát jsem musel, nedalo mi to. Když pan VK krátce před volbami odvolal svoji podporu SPD s odkazem na to, že v hnutí je okolo Tomia a v místních buňkách mnoho “divných lidí”, kteří tu stranu rozvracejí zevnitř, netušil jsem, že ten rozvrat SPD začne už 12 dní po skončení voleb. Včera večer na České televizi v pořadu Události, komentáře provedl místopředseda SPD Radim Fiala něco, co bych nazval rituální politickou sebevraždou před voliči alternativy a co vyrazilo dech i zkušenému moderátorovi České televize. Radim Fiala v přímém přenosu ČT odmítl, že by SPD kdykoliv prosazovala referendum o vystoupení z NATO, dále uvedl, že SPD nebude v žádném případě vyvolávat referendum o vystoupení z NATO a pokud by referendum bylo přece jenom vypsáno, a to je největší šok, vedení SPD nedoporučí svým voličům, aby hlasovali pro vystoupení z NATO, protože NATO prý v současné době nemá relevantní alternativu a náhradu. Toto není hoax, viz. pořad na ČT!

Nedovedu si představit, že bychom jako AE News podpořili SPD před volbami a teď se dívali, jak se pan Fiala na ČT odkopává spolu s celým hnutím. Ty vole, to je bizár, řekl by klasik. Hnutí, které se definuje jako alternativní a pro-národní, podporuje setrvání v NATO, které ovládají US neoconi. To je opravdu síla, fiat jako vyšitý. Znovu mi to připomíná citát pana VK o tom, že Česko snese fšecko. Je mi opravdu líto všech alternativních voličů, kteří volili SPD v naději, že hnutí podpoří referendum o vystoupení z NATO. Nakonec to vypadá jen na referendum o setrvání v EU. Pokud druhý muž v SPD a místopředseda v živém přenosu na ČT řekne, že hnutí nikdy ani neuvažovalo o referendu k NATO, tak je to velmi vážné prohlášení. Je to jako třísknout kladivem do porcelánu a očekávat, že si toho nikdo nevšimne, hlavně ne voliči.

Podle Fialy je prý NATO zatím nenahraditelné a hnutí SPD odmítne jakékoliv referendum o vystoupení z aliance

Teď už chápu, proč mi pan VK v pátek 20. října po odchodu ze SvR psal na Skype, že uvnitř SPD se zbavují pár dní před volbami lidí, kteří mají ostře negativní postoje k NATO, aby po volbách ty lidi nedělali SPD problémy a nevolali po referendu o vystoupení z NATO. Teď když slyším Fialu mluvit na ČT o nepostradatelnosti NATO, začíná to všechno do sebe zapadat jako mozaika a puzzle. No, tak teď je jasné, proč se zbavili lidí jako je Jan Kopal, který v minulosti vedl demonstrace proti NATO. To je tak průhledný a tak otřesný, že si nedovedu představit, jak na to zareagují voliči, kteří opravdu SPD volili. Zkusím si tipnout, že jedna skupina lidí se naštve. Druhá skupina lidí si řekne, že přece zbývá jeden z bodů programu, který SPD zatím nepopřela, odpor proti migraci. A zase bude spokojenost. Ale potom nechoďte řvát na AE News do diskuse, že po ČR jezdí americké tanky, dragounské jízdy, že brigáda z Žatce je pod velením Bundeswehru, že armáda ČR nakupuje americké vrtulníky a na ruské hranice v Pobaltí po Novém roce 2018 vyrazí české jednotky. NATO je přece podle pana Fialy z SPD nepostradatelné!

Václav Klaus miliardářem!

Skutečným majitelem PPR Group, jehož majetek představuje 10,5 miliardy amerických dolarů je V. Klaus

Autor: Hana Lena Jacobson

Potvrzuji, že Václav Klaus je skutečným majitelem PPF Group v Holandsku, jehož majetek se odhaduje na 10,5 miliardy $.
Petr Kellner, narozený 20. května 1964 měl v roce 1991 teprve 27 let, vzal na sebe úlohu „bílého koně“, kterému kruhy kolem V. Klause poskytly luxusní život za mlčení. Majetek tedy pochází z privatizace ČSSR po převratu v roce 1989, který soudruzi spolu s některými lidmi z OF a ODS do fondu „uklidili“.
Vše vycházelo dobře, Petr Kellner vystupoval jako miliardářský neviditelný duch a veřejnost tleskala úspěšnému podnikateli, chloubě tzv. možnostem, které „nové společenské zřízení“ skýtá každému z nás.
V. Klaus ovšem udělal strategickou chybu – po skončení prezidentského mandátu si „jel do Holandska zkontrolovat majetkové přístupy“ a z peněz PPF fondu si zakoupil zámeček, který mu nyní nahrazuje život na hradě. Médiím pouze vypustil zprávu, že zámeček mu daroval sponzor – Petr Kellner!
A spadla klec, rozeběhlo se vyšetřování na mezinárodní úrovni. Co se očekává? Nejdříve zmizení Petra Kellnera….

Definitivní konec křesťanské Evropy

EU odhlasovala změnu pravidel a zaplavení Evropy muslimskými arabskými a africkými migranty!

Autor: Tomio Okamura

Tak to je definitivní konec Evropy a my v SPD znovu bijeme na poplach a žádáme vyhlášení referenda o vystoupení ČR z EU. Evropský parlament totiž před týdnem odhlasoval ve věci úpravy tzv. Dublinské úmluvy změny, které směřují k dalšímu zaplavení Evropy muslimskými arabskými a africkými migranty.

V návrhu změn mimo jiné stojí:
1)Zrušení pravidla, že za žadatele o azyl je zodpovědná první bezpečná země, jejíž hranice dosáhnou
2) V úvahu bude vzata preference azylantů, ve které zemi chtějí žít, kdy jim budou nabídnuty čtyři země, které v dané době přijaly žadatelů o azyl nejméně.
3) Rychlejší spojování rodin migrantů
4) Žadatelé budou mít možnost se registrovat jako skupina až do 30 lidí
5) Všechny členské státy EU se musí zapojit a nést za žadatele o azyl odpovědnost
5) Státy, které odmítnou, nebudou mít přístup k eurofondům.

Návrh nyní ještě musí projít dalším schvalovacím řízením, ve kterém ovšem již nehrozí žádná překážka.

Naše hnutí SPD sdílí stejný názor, který sdělil v této věci maďarský premiér Viktor Orbán, který řekl: “V budoucí Evropě bude zaveden stálý a povinný mechanismus přesídlení migrantů s neomezeným limitem v počtech. Je pravda, že se až po pás brodíme v boji ochránit tento kousek naší národní suverenity, ale zatím jsme byli úspěšní, protože doteď jsme to byli my, kdo rozhodoval, kdo může žít v Maďarsku a kdo ne. Ale útok na naší suverenitu, který nyní Evropský parlament podnikl, je zuřivější, než všechny předtím.”

My v SPD říkáme jasně a na rovinu, že to nevzdáme a budeme nadále ze všech sil prosazovat náš politický program bezpečnosti, prosperity a vlastenectví. Prosazujeme nový model evropské spolupráce – co nejužší spolupráci suverénních evropských zemí bez diktátu Bruselu. A na základě čtyř základních svobod – volný pohyb osob, zboží, kapitálu a služeb. Prosím Vás nadále o co největší podporu!

VLADIMÍR PUTIN na Valdajské konferenci 2017

Takhle podobné to může být i v Česku

PO VOLBÁCH – ANEBO PŘED NOVÝMI VOLBAMI?

Autor: Ladislav Malý

Po právě skončených volbách se jasně ukázalo, že zastupitelská liberální demokracie, v té její čisté podobě, o níž se snaží náš právní a politický systém, je totálně nevhodným nástrojem k řízení politického života moderní společnosti. Ukázalo se – i těm, kteří to nevěděli - jak značně je společnost fragmentovaná, že vůdcové jednotlivých politických subjektů jsou na sebe jak psi, nejsou schopni se dohodnout. V české společnosti není žádný spojující tmel – ten se objeví až v době nejhorší. V novém parlamentu bude 9 (devět!) politických subjektů, a jejich vůdci už dali všichni najevo, že sestava nové vlády bude téměř nemožná. Což svědčí opět o krizi a možnosti uskutečnění dalších nových voleb.

Volby ale přinesly zajímavé poznatky.... 23.10.2017/ » více

Aktuální pozdrav a odpověď anonymnímu "Proč?"

Autor: Gabriel Jiří Václav Hamouz, katolický aktivista

Škoda, že se po hospodách místo fotbalu a pod. neprobírá téma: "Kam nás v tomto transportu vezou Sorosovi hošii a dívky."
Za chvíli se dozvíme, kteří to jsou, o některých to víme, o mnohých ne.
Ale hospodu to nezajímá, ta se baví vítězstvím vládního mučedníka a potápějícími se mučiteli, jen v opojení nevnímají, že jsou na Titaniku.
Těším se na nové státní úředníky, kteří budou kontrolovat, zda někdo nenosí křížek, nebo při vstupu na koupaliště nebo do sauny se nestydí mít ho utajeně vytetovaný na stydkých místech.... 22.10.2017/ » více

JAK ZACHÁZET S MUSLIMY

Kauza Kopal demaskuje SPD

“Analytik” neziskovky Evropské hodnoty zařídil, aby SPD vyhodila ze svých řad vlastence Jana Kopala. Kdo rozhoduje o tom, co je to extrémismus? Proč SPD vyhodila svého člena na podnět pornohercovy neziskovky? Kopal se otřel o Američany a už má padáka!

Tento článek nepotěší mnoho lidí z vlasteneckého spektra, kteří dosud podporují SPD. Redakce AE News byla upozorněna na skandální incident uvnitř SPD, který mně naštval takovým způsobem, že opravdu nevím, co si mám o tom myslet. Jak uvedl server iDnes.cz, analytik neziskové organizace Evropské hodnoty Roman Máca... 18.10.2017/ » více

KOHO VOLIT?

Autor:Ladislav Malý, nezávislý publicista

Z několika stran se ozývá, že nejít k volbám je zbabělost, a cosi kamsi. To je naprostý nesmysl. Nejít k volbám je primární a zásadní svobodné rozhodnutí každého občana této země; dává tím najevo, že nesouhlasí s žádnou jemu k volbě nabízených politických stran. Je vinou režimu, že nezavedl institut bílých lístků, čímž by občanům umožnil hlasovat proti režimu jako takovému, v našem případě proti liberální demokracii. Ale do toho se sionistům ze zřejmých důvodů nechce.

Nejít v volbám, a předem svoje rozhodnutí deklarovat, je také osobní manifestací nesouhlasu s liberální demokracií, forma negace systému; neboť ten, kdo k volbám jde a volí, zároveň režim legitimizuje. To je třeba mít na paměti... 17.10.2017/ » více

CO JE VLASTNĚ MYSTIFIKACE

Bělobrádek vs. Fuchs v časopise Monitor

Autor: Gabriel Jiří Václav Hamouz, katolický aktivista

Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL, ve své reakci na článek Jiřího Fuchse (Monitor, č. 18, roč. XIV, 2017), podává výčet vládních aktivit KDU-ČSL v obhajobě křesťanských hodnot: „Jelikož pan Fuchs ve svém textu patrně míchá vlastní subjektivní dojmy z mého vládního působení (které se mu, samozřejmě, nemusí zamlouvat) s ryzími mystifikacemi, rád bych mu připomněl, kdo tady v České republice na parlamentní úrovni opravdu hájí křesťanské hodnoty.“

V parlamentu KDU-ČSL zablokovala nebo byla v opozici těmto návrhům... 15.10.2017/ » více

MIGRACE: Utajovaná hrozba

Autor: Pavel Chrastina, Olympik<

Také já mám za sebou zkušenost uprchlíka. Uprchl jsem z bývalého československého marxistického ráje. Jenže v té době byli uprchlíci ještě většinou slušní lidé. Žádní vrazi, žádní násilníci, žádní náboženští pomatenci, žádní notoričtí asociálové. Drtivá většina chtěla co nejdříve pracovat, naučit se jazyk a splynout s lidmi hostitelských zemí. Ale o tom jsem už jednou psal. Dnes chci napsat o něčem jiném.

Jako mnozí jiní jsem prošel uprchlickým centrem v Traiskirchen, kousek na jih od Vídně v Dolním Rakousku. Sejmuli mi otisky všech prstů... 13.10.2017/ » více

DOKUMENT DOBY

V Novém Kníně dne 8.10.2017

Adresát: JUDr.Lenka Bradáčová PhD Nejvyšší státní zástupkyně,
Vrchní státní zastupitelství Praha náměstí Hrdinů 1300/11 14000 Praha Nusle.

Odesílatel: Emanuel Svoboda (adresa v redakci NSJ)

Věc: Podezření na pro většinu občanů České republiky nevýhodnou memorandovou smlovu se zástupci australské těžební firmy European Metals Holdings na těžbu ložiska lithia v prostoru Cínovce v Krušných Horách v Ústeckém kraji v České republice.

Ministr průmyslu a obchodu Ing. Jiří Havlíček MBA podepsal za Českou republiku dne 2:10.2017 memorandovou smlouvu se zástupci australské těžební společností European Metals Holdings. V této smlouvě se Česká republika zavazuje k ochraně investic za dosud investované finanční prostředky, které tato firma vynaložila do průzkumu ložiska lithia v prostoru Cínovce v Krušných Horách v Ústeckém kraji v České republice. V této smlouvě se těžařská firma European Metals Holdings zavazuje, že bude lithium zpracovávat v České republice.... 11.10.2017/ » více

ŽALOBA NA SOBOTKU

a zároveň na jeho ministra průmyslu vlády ČR, ing. Havlíčka.
V dávné minulosti naše země od milostivého Boha byla obdařena bohatými ložisky stříbra; tehdejší šlechta a králové stříbro ve válkách, ale i jinak, prošustrovali.
Ve století dvacátém nás Bůh obdaroval uranovou rudou, kterou komunisté „za hubičky“ dodávali do Sovětského svazu pro výrobu jejich jaderného arzenálu. Jako památníky těch dob jsou v Krušných horách pozůstatky koncentračních táborů pro české politické vězně, pomocí jejichž otrocké práce byla ruda ze země dobývána.
V současnosti se našla opět v Krušných horách ruda s názvem lithium. Podle odborníků je lithium pro moderní průmysl nepostradatelnou a vzácnou surovinou, a v našich horách je této rudy prý velmi bohaté ložisko v hodnotě 3 biliony korun.
Jako český občan s českou národností - a vlastenec - podal jsem dneska, tj. 9.10.-17 žalobu na premiéra Sobotku a jeho ministra průmyslu, kteří už surovinu v zemi prodali australské firmě, jež má lithium dobývat. Ve smlouvě, kterou Havlíček a Sobotka s australskou firmou uzavřel, není ani slovo o ziscích, kam poplynou, není ani slovo, jakou procentní účast má český stát, a zda-li vůbec bude stát těžby účasten. Český národ opět, jako už tolikrát v minulosti, byl o své bohatství okraden.

Obvodní státní zastupitelství Praha 6
U Roháčových kasáren 1500/25
Praha – Vršovice, 100 00

Věc: Trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů vlastizrada podle § 309 Trestního zákoníku; Zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 TrZ; Účast na organizované zločinecké skupině podle § 361 TrZ; Zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 TrZ; Přijetí úplatku podle § 331 TrZ a Porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 TrZ

Podezřelí:
Mgr. Bohuslav Sobotka, nar. 23. října 1971, předseda vlády České republiky
Ing. Jiří Havlíček, nar. 16. května 1976, Ministr průmyslu a obchodu
další neznámí pachatelé

Oznamovatel:
Mgr. Ladislav Malý, nar. 7. 4. 1946, (adresa)

Poškozený:
Česká republika a všichni její občané


Podávám trestní oznámení na předsedu vlády Bohuslava Sobotku a ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka... 09.10.2017/ » více

David Duke o sionismu

EXTRÉMISMUS A EXTRÉMISTÉ

Autor: Ladislav Malý

Donedávna mainstreamová média označovala stoupence protiimigrační politiky jako extrémisty, xenofobovy, fašisty, neonacisty, jako by snad byli vyvrheli lidské společnosti; prostě nemohli – vlastně nemůžou - jim přijít na jméno. Ne, že by prodejní a bezcharakterní novináři těmito lživými nálepkami přestali české vlastence častovat a národ krmit lhaním, avšak přihodila se totiž jedna věc, o níž bych se rád zmínil.

„Český vědecký tým pod vedením Jiřího Horáčka a Ladislava Kesnera z Národního ústavu duševního zdraví zkoumal dva extrémní postoje lidí k uprchlíkům – zjednodušeně „vítače“ a „odmítače“, říká vědec Cyril Höschl, předseda Národního ústavu duševního zdraví. 06.10.2017/ » více

PROTEST PROTI ROZHODNUTÍ PRAŽSKÉHO MAGISTRÁTU

(Vyjádření ostrého protestu Ing. Mgr. Gabriela Jiřího Václava Hamouze, katolického aktivisty, na adresu pražského Magistrátu!)

Zastupitelstvo hl. města Prahy
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1


Věc: Požadavek omluvy a veřejné obvinění
1. zastupitelstva hl. města Prahy z provokování občanské nesnášenlivosti, zejména hlasujících pro usnesení č. 29/87 ze dne 14.9.2017
2. koncipientů a petentů petice „Proti znovu postavení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze“ z formulování záměrně manipulativních, nepravdivých, klamných tvrzení provokujících a zneužívajících náboženskou nesnášenlivost a protináboženské nálady ve společnosti... 03.10.2017/ » více

ŠOK ČESKÉ UČITELKY

Šokující vyznání české učitelky, která má ve třídě muslimské žáky: Nevím co s nimi

Nejmenovaná česká učitelka prosí o pomoc, jak čelit islámským zvykům v české škole: „Mám prosbu na ostatní kolegy – učím na 1.stupni 2 muslimy, dívku a chlapce. Jsou velmi šikovní, ale….odmítají mi z důvodu náboženství dělat spoustu činností – nesmí kreslit, vystřihovat, vybarvovat, modelovat…nic, co má oči (lidi, zvířata, pohádkové postavy,…), nesmí zpívat, vytleskávat rytmus, tančit, zobrazovat nic, co souvisí s křesťanstvím (hvězda, zvonek,…) v podstatě každý den řeším, že něco nesmí. Třeba na HV mohou jen odříkat text písničky a psát noty, takže teoreticky je nemám moc za to klasifikovat... 02.10.2017/ » více

SVATOVÁCLAVSKÁ INICIATIVA

Sv. růženec jako smybol boje za záchranu národa a Evropy

KATOLÍK A ŽIDOVSTVÍ

Autor: Atila Sinke Guimarăes

V oficiálním dokumentu Nostra aetate, katolicko-židovský dialog iniciovaný tímto dokumentem Druhého vatikánského koncilu vystupuje na hlavní scénu. Jako příklad máme setkání 250 katolíků a Židů po celém světě kvůli oslavě tohoto výročí jejich „smíření“ z přelomu června a července. Plánují se také další vzpomínkové oslavy, nemám však v úmyslu je zde všechny vyjmenovávat.

Mým cílem je nadnést problém v pozadí, který, jak věřím, je tak zásadní, že jakýkoliv dialog, který se vedl během posledního půl století nebo se povede, je zbaven důležitosti. Problém je tento: Jak upřímný a důvěryhodný je Žid v tomto ekumenickém dialogu?... 28.09.2017/ » více

Plíživá islamizace české společnosti

JAK JSME KRADLI ZA KALOUSKA

To člověk jen valí oči. Od února 2014 spustila nová vláda audity na ministerstvech. Zatímco od předchozích ministrů vlády občané slyšeli jen nářek, že na nic nejsou peníze, najednou se dozvídáme, jak se na ministerstvech zvesela kradlo.

Zatímco občanům se především za Kalouskovy vlády zhoršovaly životní podmínky zvyšováním daní a škrtáním sociálních podpor, které v některých případech hraničilo až s hyenismem, dnes se dozvídáme, o kolik stovek miliónů připravila státní kasu korupce na ministerstvech. A to audity ještě neskončily.... 25.09.2017/ » více

David Duke - Nejsem rasista...

Jiří Hejda –ŽIL JSEM ZBYTEČNĚ

Zamyšlení nad knihou JUDr. Jiřího Hejdy z pera Pravdumila Bašty.

V roce 1991 vyšla v Melantrichu publikace JUDr. Jiřího Hejdy s názvem Žil jsem zbytečně. Přibližme nejprve osobnost Dr. Hejdy. Byl to český právník, politik a národohospodář (25.2.1895-25.4.1985), který sepsal v osmdesátých letech minulého století své paměti, mapující jeho život od gymnaziálních studií až po propuštění z komunistických kriminálů po velké amnestii v roce 1962. Hejda byl totiž vězněn na základě vykonstruovaného procesu jako člen tzv. protistátní skupiny Milady Horákové.

V období první republiky prožil poměrně bohatý profesní život, který by se dal shrnout do tří etap.... 20.09.2017/ » více

POŽADAVKY ČESKÝCH DŮCHODCŮ

Jsme troubové, že si necháme líbit to, co se tady děje, „jsou nás 3 miliony důchodců, kteří by mohli rozhodnout volby".
Proč to nezkusit?
V každých příštích volbách volme stranu, která slíbí, že:

- bude odpovědně postupovat v řešení imigračního procesu (nulová tolerance) ne kam vítr tam plášť, a brát vážně názory občanů
- okamžitě „rekonstruuje" Českou televizi (buďto zrušením našich poplatků a výměnou 80% pracovníků, pokud je to neprůchodné, pak zruší ČT zcela.) Jsou televize, které i bez dotací 7 miliard ročně umí pracovat nezávisle
- okamžitě začne řešit a urychleně dořeší otázku cikánů v naši zemi (nic nemožného - jen zabezpečí, že se k cikánům začne stát chovat tak, jako k ostatním občanům, tečka)
- okamžitě zruší bez náhrady všechny „neziskové organizace" v naši zemi, stát získá okamžitě desítky miliard.... 19.09.2017/ » více

Rozhodnutí soudu o Peroutkovi...

Přišlo mailem…

Tak se dívám, jak si „Pražská kavárna" zase jednou naběhla ve svém nenávistném tažení proti prezidentovi Zemanovi, kdy soudce výroky Ferdinanda Peroutky označil za antisemitské. Jistě si naši občané pamatují, jak vyváděli představitelé „Pražské kavárny“, když prezident Zeman o Ferdinandovi Peroutkovi řekl, že četl jeho článek, v němž údajně napsal, že „Hitler je gentleman". Toto Peroutkovo údajné prohlášení se sice nikde nepodařilo dohledat, ale zato se dostaly na světlo světa jiné Peroutkovy výroky jako:

"Každý organismus brání se otravě cizí látkou. Lze předpokládat, že roztok židovského elementu v německém životě byl tak silný, že na to německý organismus reagoval jako na otravu."... 18.09.2017/ » více

KDEPAK SE NÁM „VYLOUPL“ PAN JAN RUML?

Nebojte se, nezmizel. Přisál se jen na státní rozpočet.

Postava Jana Rumla v čele neziskovky pro migraci snad už ani nikoho nepřekvapí.

Když už si veřejnoprávní televize pozvala do svého vysílání zástupkyni Sdružení pro integraci a migraci, tak není na škodu věci se podívat, co je toto sdružení zač.

Novinář a politický analytik Petr Žantovský nám prozrazuje pohled na chod tohoto sdružení: „V jeho čele stojí – a kdo jiný – Jan Ruml, předseda správní rady Sdružení pro integraci a migraci. Když se podíváme na závěrečnou zprávu za rok 2014, tak zjistíme, že tohle sdružení má příjmy z veřejných zdrojů něco přes osm milionů.... 17.09.2017/ » více

OPĚT SHOZENÝ MARIÁNSKÝ SLOUP

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí nebude, zastupitelé nesouhlasili s jeho obnovením

Pražští zastupitelé ve čtvrtek rozhodli o tom, že Mariánský sloup nebude znovu umístěn na Staroměstském náměstí. Nesouhlas vyjádřili usnesením, které uložilo radě hlavního města učinit všechny právní kroky k rozvázání smluvních závazků a k odnětí souhlasu Prahy s umístěním sloupu na náměstí do konce letošního roku. Zastupitel Lukáš Kaucký (ČSSD) řekl, že na základě usnesení hlavní město nepřijme jako dar kopii Mariánského sloupu. Tímto krokem měl pokračovat postup, kdyby Praha schválila jeho obnovení. Společnost pro obnovu Mariánského sloupu měla od července souhlas městské části Praha 1 k umístění kopie. Proti tomu se odvolalo několik subjektů.... 15.09.2017/ » více

HLAS UMĚLCE

Autor: Petr Štěpánek, herec

„Těm namyšleným komediantským idiotům nestačí, že jejich většina žije z peněz obyčejných lidí, že jejich příjmy namnoze pocházejí ze státních, městských či obecních dotací, to znamená z našich daní, že filmy jsou z podstatné části financovány Českou televizí, tzn. z televizních poplatků, které opět neplatí nikdo jiný než české domácnosti, že ze stejného zdroje jdou do jejich kapes honoráře z mnoha dabingů, estrád, inscenací a seriálů, přičemž kdyby hodně oněch filmů a seriálů vůbec nevzniklo, úroveň české kultury by spíše stoupla, nestačí jim, že jejich divadla, včetně mnoha soukromých, by bez dotací a peněz z kapes obyčejných lidí vůbec nemohla existovat, nestačí jim, že žijí ze vstupného, to znamená opět z peněz běžných občanů; panu Bartoškovi nestačí, že „jeho“ karlovarský filmový festival je dotovaný ze státních prostředků, rozuměj opět z peněz nás daňových poplatníků, panu Bartoškovi nestačí, že mejdany a chlastačky na „jeho“ festivalu sponzoruje mimo jiných také většinově státní ČEZ, tedy jeden každý daňový poplatník téhle země, všechno tohle jim nestačí, pan Bartoška a další povedení umělci včetně Jana Buriana, bývalého komunisty a normalizačního kádru, dnes ředitele Národního divadla, jehož provoz opět neplatí nikdo ji ný, než my, občané České republiky, ještě potřebují lidem z venkova, z Moravy i odjinud vzkazovat, že jsou hloupí, protože mají jiné politické preference, než pražská a jiná (j)elita, a že je potřeba uspořádat týdny občanského neklidu, a to proto, aby si na Hrad – volby nevolby – posadili nějakého svého panáka, a pak se spolu s ním mohli ještě hlouběji zavrtat do bruselské či jiné řiti.
Tak víte co, vy neklidní šašci? Tady je naše „venkovská“ odpověď: Nasrat!
Velmi se mi zalíbila reakce herce Jiřího Suchého na dopis, kterým ho skupina "umělců" vyzvala k veřejné podpoře jejich protizemanovské iniciativy s tím, že pokud by je nepodpořil, přestali by si ho prý vážit. Jiří Suchý jim odpověděl, že "nevěděl, že si ho váží, a proto mu ani nebude vadit, když už si ho vážit nebudou...".

PŘEDVOLEBNÍ ZAMYŠLENÍ

Autor: Jiří Fuchs, filosof

Tak koho letos? Topku, ODS, ANO, ČSSD nebo KDU? Nikoho z nich. Tedy extremisty? Kdo je ale vlastně extremista?

Kdo není zaslepený soustavným politicko-korektním lhaním o mírumilovném islámu, ví, že hlavním tématem voleb v zemích EU je jejich islamizace. Jak se k ní staví zmíněné strany? Odmítají kvóty, ale je důvodné podezření, že to jen hrají na voliče. Proč? Protože je jejich vedení neochvějně přesvědčeno, že naše příslušnost k EU nemá rozumnou alternativu. Takže, až se spor o kvóty vyhrotí, padnou znovu zvolení odpůrci kvót rádi za oběť zájmům EU.... 13.09.2017/ » více

TOTALITA UŽ VYSTRČILA POŘÁDNÉ ROHY

To, nač jsme ve svých článcích stále upozorňovali a také varovali, stalo se skutkem. Sionisté řídící tzv. EU nástrojem neomarxistické ideologie, otevírají dokořán brány totalitě. Následující článek nás nenechává na pochybách o použití násilí na občanech, jež by chtěli nazývat věci pravými jmény. Uvedené zákony jsou flagrantně proti svobodě lidského myšlení. Jeden americký sionista před 60 lety prohlásil: „Vážně si myslíte, že zákony píšeme proto, aby se dodržovaly? Vždyť my chceme, aby se porušovaly. Doba vznešených idejí dávno minula. Nám jde o moc a myslíme to smrtelně vážně. Měli byste se s tím smířit. Nevinným totiž nelze vládnout. Stát má jedinou pravomoc – zatočit s tím, kdo překročí zákon. Jenže nikdy není dost pachatelů, a tak se musí nějak obstarat. Začneme stavět mimo zákon kdeco, až už nebude možné normálně žít, aniž by se člověk proti něčemu neprovinil. Národ poctivců není nikomu k užitku. Z takového nic nekouká. Stačí ale schválit pár zákonů, které nelze ani dodržovat, ani vymáhat, ani objektivně vykládat, a rázem máte národ provinilců. A těm už vládnout lze. Taková jsou pravidla, taková je hra. Jakmile ji pochopíte, bude s vámi mnohem lepší domluva.“

Trestný čin podněcování k třídní, pohlavní nebo náboženské nenávisti a k násilí se mění. Hanobit třídu definovanou životním stylem, vzděláním, příjmem i autoritou bude trestné. Trestné bude rovněž podněcovat nenávist k lidem s různým pohlavním ztotožněním a způsobem, jak někteří vykonávají pohlavní styk. ČR tím plní požadavky Evropské unie.


Vyplývá to z důvodové zprávy Ministerstva spravedlnosti k návrhu novely trestního zákona... 12.09.2017/ » více

VĚDÍ LIDÉ VŮBEC CO SE DĚJE

Varování od MUDr. Holuba ze Semil

V Čechách se vybíjejí hospodářská zvířata a dělají manévry kvůli ptačí chřipce, která není na člověka přenosná, ale přes hranice do Evropy politici EU pustí miliony nakažených s AIDS, otevřenou TBC a střevními parazity, na které nemáme imunitu.
Jejich mozky zatemnila starost o svá bankovní konta a ti naši elitní "svůdci národa" asi ztratili zcela selský rozum! Nikde multikulti nefunguje, jen my budeme výjimka?... 11.09.2017/ » více

VIKTOR ORBÁN - "buď bude Evropa křesťanská, nebo nebude vůbec!"

Dopis řeckému velvyslanci v kauze umazaných křížů

V reakci na společenskou nevoli, kterou vzbudil reklamní leták na produkty prodejen LIDL s vyretušovanými kříži z kopulí ortodoxních chrámů, píše kardinál Duka řeckému velvyslanci v ČR na vyjádření podpory otevřený dopis.

Jeho Excelence
Efthymios Efthymiades
velvyslanec Řecké republiky v ČR

Vaše Excelence,

dovolte mi, abych se připojil k těm, kdo vyjadřují Vaší zemi sympatie v souvislosti s akcí obchodního řetězce Lidl, který na svých letácích z údajných důvodů náboženské různorodosti a politické korektnosti odstranil kříže nad známými kostely na řeckém ostrově Santorini.
Považuji něco podobného za bezprecedentní a nekulturní akt. Přestože se představitelé tohoto obchodního řetězce po vyjádření odporu tisíců lidí v celé Evropě omluvili, nezbavím se hořké chuti z toho, v jakém světě žijeme.
Vím, že zvláště ve Vaší zemi, kde naprostá většina obyvatel jsou praktikujícími ortodoxními křesťany, je něco podobného nekulturním a barbarským činem. Zatím jde „jen“ o falšování fotografií, ale jsou zde obavy, že zakrátko může odejít k odstraňování skutečných křížů i z kostelů. Naše evropská civilizace je tvořena několika kořeny, řecká demokracie a filozofie je jedním z těch nejdůležitějších. Jejich neznalost, ignorování a potlačování jejich vnějšího výrazu svědčí o prioritách, které mají někteří obchodníci.
Prosím proto, abyste přijal těchto pár řádků jako výraz podpory Vaší krásné zemi a také jako výraz odporu před falšováním dějin a útokem na kulturní dědictví celého lidstva.

Srdečně zdraví a žehná,
Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský, primas český a předseda ČBK

Praha 2. září 2017

POLABSKÁ LEGIE – SKUPINA NÁRODNÍ DOMOBRANY

Česká armáda bude cvičit postup na uprchlíky. Středoevropské země se semkly

Dobrá zpráva! Armáda České Republiky, se zapojí do společného cvičení Středoevropské obranné spolupráce společně s Rakouskem. Cvičení se děje na výzvu Rakouska.

V Rakousku se v polovině září uskuteční pětidenní vojenské cvičení, kterého se zúčastní i dalších pět středoevropských zemí včetně Česka... O3.09.2017/ » více

PŘEDRAŽENÁ DÁLNICE

Aneb, jak se staví v liberálním kapitalismu!

Dálnice D8 z Prahy přes Ústí nad Labem do Německa se dlouhodobě potýká s nestabilitou podloží. V červenci 2013 se po silných deštích utrhl svah u Litochovic na Litoměřicku. Sesuv zavalil rozestavěný úsek D8 v délce asi 200 metrů a poškodil i nedalekou železniční trať.
Stavba šestnáctikilometrového úseku dálnice přes České středohoří měla původně stát zhruba tři miliardy korun. Soutěž na zhotovitele byla s odstupem několika let vypsána na 9,9 miliardy korun. Nakonec však realizace vyšla na zhruba 16 miliard. Proč došlo k prodražení, má odhalit audit, po kterém volají politici. Ministerstvo dopravy ho však v termínu do konce června do Sněmovny nedodalo s vysvětlením, že do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil.

K této problematice jsme získali svědectví odborníka, Emanuela Svobody, bývalého člena Ekologické komise ČSSD, a to od roku 1999 do roku 2015, jehož názor zde uveřejňujeme... O1.09.2017/ » více

KONZUMUJEME OTRÁVENOU PŠENICI – VÍTE O TOM?

Autorem článku je Sarah, Healthy Home Economist

Skutečný důvod, proč je pšenice toxická – a není to lepek ani šlechtění.
Zmatení rodiče se diví, proč u jejich dětí někdy nastane autoimunní reakce po konzumaci pečiva a jindy ne.
Důvodem je skutečnost, že není pšenice jako pšenice, a dokonce to nesouvisí s tím, o jaký druh pšenice se jedná, ani to, zda obsahuje lepek nebo ne. Problém tkví v něčem úplně jiném.
Příběhy jsou už příliš časté, než abychom je mohli ignorovat.
Já sama jsem se dlouho divila, proč u nás doma může můj manžel jíst mnou připravené pečivo, ale když sní v restauraci jediný rohlík, zažívá zažívací potíže.
S pšenicí, o které široká veřejnost neví téměř nic, očividně něco není v pořádku.
Problém sahá daleko za pojmy „organická“ či „neorganická“, „lepek“ či „hybridní pšenice“.
To z toho důvodu, že tatáž běžná pšenice nevyvolává žádné symptomy u osob, které konzumují pšeničné výrobky v jiných městech, zemích či v rozdílných částech světa... 31.08.2017/ » více

KDO ZNIČIL ŠVÉDSKO?

Odpověď - Švédsko, ale nejen je, zničila politika mulitikulturalismu, která je ideologií neomarxistických sionistických vládců!


ČERNÝ DEN SLOVENSKA

PODOBENSTVÍ O BUXUSU

Autor: Ladislav Malý

Žijeme v době globalizace a sionistická média tu dobu vychvalují, jako něco nejdokonalejšího – ó, jaké štěstí, že můžeme žít v globalizaci…!

V Praze na Hanspaulce mnoha lidem na zahrádce uschl buxus, byl sežrán parazity. I já jsem mezi těmi, jimž napadený buxus uschl. Můj buxus byl stár více jak 40 roků; každý rok na jaře jsem ho stříhal do tvaru koule, a věru - byl to milý pohled na krásný skoro 2 metry velký, stále zelený keř ve tvaru přesně řezané koule. Pohled na něco tak krásného každému pohladí duši… 25.08.2017/ » více

ČERNÍ PARAZITI VE ŠPANĚLSKU

JAK SE ZMĚNILY HODNOTY ŽIVOTA

Autor: Max Kašparů, teolog a psycholog

Hodnotový svět po celé generace znal tzv. sedmero hlavních hříchů:
* Pýchu
* Lakomství
* Závist
* Hněv
* Smilstvo
* Nestřídmost
* lenost.

Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby:

* z pýchy se stalo zdravé sebevědomí;
* z lakomství zákon ekonomiky;
* nestřídmost se povýšila navyšší životní úroveň;
* závist v boj o spravedlnost;
* hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých;
* smilstvo v prevenci proti neurózám;
* lenost se proměnila ve výraznou a chronickou tendenci odkládat plnění povinností a úkolů na pozdější dobu.

Díky této moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých hříšníků. Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro archaické pojmy jako:

hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu,
okrádání definované jako svobodný trh,
zanedbanou výchovu dětí i jako tvorbu vlastního názoru potomstva,
neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu
a likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení se předsudků,

Nacházíme se ve známém prostředí uprostřed Evropy. K tomu dodám,že:

svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce,
tolerance se proměnila v ustupování zlu
a korektnost v povinný názorový koridor.

Eurostat předpovídá milionovou imigraci do ČR

(Eurostat je evropská agentura pro veřejné mínění.)

Češi přestanou vymírat, změní jen barvu pleti.
Za padesát let se česká populace obarví. Alespoň podle současné projekce Eurostatu by kolem roku 2060 mohly v republice žít necelé dva miliony cizinců, čtyřikrát více než nyní. Podle demografů Evropské unie by k uvedenému datu do celé Evropy mělo přijít 55 milionů lidí z jiných zemí.


Migranti a jejich potomci tvoří v západoevropských zemích až 20 procent populace, v Česku se tak může stát za 40 let.

Češi by pak přestali vymírat, ale etnicky homogenní země by se stala minulostí... 22.08.2017/ » více

PROBLÉMY ČESKÉ EKONOMIKY

Autor: Emanuel Svoboda

Při zadání na Internetu: Kdysi nejbohatší země Jižní Ameriky. Co se ve Venezuele pokazilo? Nebo při zadání: www.peak.cz/kdysi-nejbohatsi-zeme-jizni-ameriky-se-ve-venezuele-pokazilo/ V článku jsou informace o tom, že v důsledku snížení cen ropy na světových trzích ze 100 USA dolarů za barel, poklesla její cena na 21 USA dolarů za barel.

Venezuela při předešlé výhodné ceně ropy a jejím velkém vývozu, dovážela většinu potravin a spotřebního zboží z ciziny a nevyplatilo se potraviny a spotřební zboží ve větší míře místně vyrábět. Průměrná životní úroveň obyvatel byla v důsledku vysokých finančních příjmů za ropu jedna z nejvyšších ze zemí Jižní Ameriky... 20.08.2017/ » více

LIDSTVO, KAM KRÁČÍŠ...?

Rudolf Heß si nevzpomíná

Rudolf Heß byl jako údajný válečný zločinec v Norimberku odsouzen k doživotnímu žaláři. U jeho vězení se ve Spandavě v Berlíně střídala spojenecká stáž. V srpnu, roku 1989 byl Heß nalezen mrtvý. Měl údajně spáchat sebevraždu, ale všechno nasvědčuje tomu, že byl na základě dohody mezi tajnými službami zavražděn. V té době už měly mocnosti hotový plán na politické rozparcelování východní Evropy a osoba Rudolfa Heße byla zřejmě jakási tečka za druhou světovou válkou, a tak bylo nutné se ho zbavit.

Zdroj: David Irving: Norimberk – Poslední bitva

Výslech Rudolfa Heße vyšetřovatelem Norimberského soudního tribunálu.

V té době byl do Norimberka převezen také Rudolf Heß, jehož sem 8. října 1945 z Walesu dopravilo zvláštní letadlo... 18.08.2017/ » více

PROLHANOST SIONISTICKÝCH MÉDIÍ

VYŠLO DALŠÍ ČÍSLO OBRANY NÁRODA

Vážení přátelé, domobrankyně a domobranci,
dostává se vám do ruky další číslo zpravodaje OBRANA NÁRODA číslo 5/2017vydávaného redakcí Národní domobrany.
Tento zpravodaj vytváří prostor pro prezentaci důležitých zpráv, komentářů a informací, které se vztahují k současnému dění v naší společnosti, v Evropě, potažmo v celém světě. Zpravodaj je určen široké veřejnosti, nejen domobrancům, proto ho lze dále rozšiřovat dle uvážení.

www.narodnidomobrana.cz

SKUTEČNÁ NEBEZPEČÍ PODKOŽNÍHO MIKROČIPU

Tato nová technika obnáší několikanásobné riziko:

A) Ohrožení soukromí


Jak jsme již viděli, mikročipové implantáty obsahují četná data a některá z nich jsou velmi osobní (rodinná genealogie, informace o daňovém přiznání, trestní rejstřík…). Použití takového mikročipu může být vážným porušením práva na soukromý život.

V současné době ani policisté nemají tolik detailních informací o jednotlivcích! Vlastně bychom museli posbírat informace od policie, bankovní informace, informace z ministerstva financí, ze soudů, magistrátů, od lékařů i orgánů sociálního zabezpečení, abychom měli tak precizní a komplexní informace, jako je tomu v případě jejich zkoncentrování na mikročipu!... 15.08.2017/ » více

HEXAGRAM

Prastarý symbol, který si sionisté přivlastnili a v jehož znaku dobývají svět.

JE POZDĚ! UŽ JSOU TADY A JE JICH HODNĚ!

Autor: Michal Malý, bývalý polistopadový poslanec

Nejen v Teplicích a Praze, ale i v dalších městech. Prý odmítáme migranty, a přesto pro jejich přijetí hlasovali europoslanci zejména z ČSSD. Když nepřijímáme migranty, kde se vzaly ty zahalené ženy, poslušně kráčející dva kroky za mužem. Ženy, které tlačí kočárky s miminem, vedou za ruku děti, nesou tašky plné nákupu?

Nerozumím tomu. Nevypadají jako turisté. Nechovají se jako turisté. Chovají se tu jako doma. Je to jejich taktika, vyvolat strach? Nedávno jsem seděl na předzahrádce a přišlo tam 8 mužů arabského typu. Chovali se sebejistě až arogantně, byli hluční. Na každého, kdo o ně zavadil okem, se zamračili. Během hodiny více jak polovina hostů zahrádku opustila... 31.07.2017/ » více

POLÁKŮM I ČECHŮM JDE O VŠECHNO

Autor: Martin Kohout

Díky Polákům se nám otevírá obrovská šance. Ani možná netušíte jaká!

V posledních dnech jsme konfrontování s útokem všech mezinárodních a místních „havlistů“ na polskou vládu a stát. Poláci se totiž rozhodli vzít si rozhodování a vládu ve své zemi do svých (polských) rukou a to přirozeně přivádí globalisty a jejich poskoky k šílenství. Vždyť dnes se Poláci chtějí zbavit „nezávislé“ (na demokratické kontrole) justice a zítra by se mohli snad pokusit vzít si pod svoji kontrolu i Polskou národní banku…a to by byl nebezpečný precedent. Proto také vidíme maximálně zuřivou reakci evropské a světové „pravdy a lásky“.

O co tedy ve skutečnosti jde: 29.07.2017/ » více

Jak vám dupou králíci?

Povím vám jeden příběh, o to zajímavější, že je pravdivý.

Když Anglie kolonizovala Austrálii, tak napadlo nudící se kolonizátory, pro zábavu a svoji loveckou vášeň, dovézt si r. 1788, 12 divokých králíků, kteří tam předtím nežili.
Výborný nápad - králíci nemaje přirozeného nepřítele se množili, lovci si zastříleli, maso nebylo také špatné, prostě pohoda.
Jenže králíci vyznávají naprostý patriarchát... 28.07.2017/ » více

V ITÁLII VYPUKLA EPIDEMIE EBOLY

Autor: MUDr. Marek Obrtel

Přísně utajovaná fakta: V Itálii vypukla epidemie Eboly

Z mé strany neověřené, ale natolik závažné, že je třeba to rozeslat i s rizikem, že to nemusí být zcela pravdivé.
Z odborného hlediska se však domnívám, že není žádný problém, aby vše bylo tak, jak se píše. Neboť: Endemická oblast ANO, vektor přenosu ANO, cíl=záměr ANO, vnímavá populace - samozřejmě ANO. Výsledek - laciná genocida nechtěného.....

Ještě máme čas, ale zatím ho prožíráme v Kauflandech a u televize!
Pokud máte lepší a věrohodnější zdroj informací, budu rád za jakoukoliv reakci a upřesnění.

Za Národní domobranu ČR jedno krédo: jediná cesta z tohoto problému je občanská neposlušnost - vyjádření PRÁVA OBČANA NA ODPOR - v absolutní nouzi i na ozbrojený odpor. A tu nouzi, kromě jiného, představuje masová ilegální řízená imigrace... 27.07.2017/ » více

CAPPA MAGNA VERBORUM

Autor: Stanislav Přibyl, katolický kněz

V dobách, kdy Církev nedbala na to, co si o ní myslí „ten zlý svět“, se odvažovala k rozhodnutím a gestům, která byla z dnešního pohledu vyloženě nekorektní. Vědoma si svého nadpřirozeného poslání nepovažovala za vhodné řídit se úzkostnými ohledy, aby lépe „zapadla“ do okolního světa a byla případně i chválena. Do této kategorie rozhodnutí jistě náleží například definice papežské neomylnosti roku 1870. Dogmatická formulace o neomylnosti jedné jediné osoby na světě je nesmírně dráždivá, „arogantní“, a často nepochopitelná nejen pro ty, kteří stojí vně, ale dnes také pro mnohé katolíky. V každém případě by si Církev v současnosti nic tak provokativního provést neodvážila. Navíc Církev očekává, že okolní svět osloví právě tehdy, pokud bude pěstovat především lidskoprávní a sociální agendu, takže nauková profilovanost v záležitostech Božího Zjevení se prakticky stala věcí minulosti. Koncily a papežové se již dost nadefinovali, nyní se konečně uskutečňuje vpravdě solidární vstup Církve „v ten (tentokrát již) dobrý svět“... 26.07.2017/ » více

CO ŘEKLI ŽIDÉ O NWO

NEDOSTATEK VODY V ČR A ZPŮSOB ŘEŠENÍ

Autor: Emanuel Svoboda

V lesích usychají kvůli horku i letité duby. Se objeví informace o tom, že ani vydatné deště ke konci června 2017 nedoplnily zásoby podzemní vody v hlubších zemních vrstvách, takže hluboce kořenící velké stromy v lesích nemají v důsledku toho dostatek vody k svému růstu a usychají. Červnové vydatné deště zvodnily jen vrchní zemní vrstvy a vodu v nich využívají jen mladší lesní porosty. Velké stromy v lesích, které mají většinu kořenového systému ve větších hloubkách potřebují velkou spotřebu vody, které jí mají nedostatek a usychají.

Jsem bývalý člen Ekologické komise ČSSD... 24.07.2017/ » více

SLOVA LÉONA DEGRELLA

ŠPATNÁ ENERGETICKÁ KONCEPCE V ČR

Autor: Emanuel Svoboda

Při zadání na Internetu: Dotační eldorádo-bioplynové- stanice- loni shrábly osm miliard, se objeví článek s informacemi o energetické struktuře v České republice. Například se tu udává, že bioplynové stanice stále dostávají finanční dotace od státu a v roce 2016 stát na jejich podporu vynaložil zhruba osm miliard Kč. V přiloženém koláčovém grafu je možno zjistit, že bioplynové stanice v roce 2016 měly dohromady výkon 396 MW elektrické energie a podílely se zhruba 2% na výrobě elektrické a tepelné energie v ČR. Například finančně nedotované zdroje na zemní plyn měly celkový výkon 1754MW a podílely se zhruba 8%... 22.07.2017/ » více

NULLUM CRIMEN SINE LEGE

Autor: Ladislav Malý

V překladu to znamená, jako že není zločinu bez zákona. Komunistická totalitní justice dobře toto rčení znala, a ta současná justice liberální sionistické lžidemokracie bezpochyby také. Oběma politickým systémům je jedno společné: aby zastrašily své občany, vytvoří si takové zákony, aby s jejich pomocí co nejvíce lidem zavřely ústa, popřípadě jich co nejvíce dodaly do kriminálů. Nejsou to žádné kriminální případy, jimž musí občané ve svém svědomí čelit, nýbrž kauzy navýsost politické. A hned je třeba říci, že náš právní řád nezná status politického vězně, podobně jako tomu bylo za bolševické totality.... 20.07.2017/ » více

ÚTOK NA PRÁVA OBČANŮ

Zastaví Senát další útok na práva občanů chránit své okolí? Senátoři schvalují novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Teď už je v sázce spor nejen s Ústavou, ale i s EU

Hnutí DUHA, Frank Bold, NESEHNUTÍ, Česká společnost ornitologická,
Calla, Hnutí Brontosaurus, Arnika a asociace ekologických organizací Zelený kruh


Společná tisková zpráva:

Senátoři a senátorky hlasují zítra o novele zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), která dál omezuje právo veřejnosti hájit životní prostředí a přírodu ve svém okolí. Pokud by návrh novely ministra Richarda Brabce prošel, znásobilo by to problém v kombinaci s nedávno schválenou novelou stavebního zákona. Ta zrušila občanská práva u většiny stavebních projektů a šla proti Ústavě ČR... 19.07.2017/ » více

DVA DRUHY LIBERALISMU

Autor: Dr. Don Félix Sardá Y Salvany

Filozofie a teologie učí, že existují dva druhy ateismu, naukový (neboli spekulativní) a praktický. První spočívá v otevřeném a přímém popírání Boží existence; druhý spočívá v jednání a životě bez popírání Boží existence, ale přesto je takový, jako by On ve skutečnosti neexistoval. Ti, kteří vyznávají ten první, jsou nazýváni teoretickými nebo naukovými ateisty; ti, kteří žijí podle druhého, praktickými ateisty. Ti druzí jsou početnější.

S liberalismem a liberály je to totéž. Existují teoretičtí a praktičtí liberálové. Ti první jsou těmi, kteří tvoří dogmata této sekty – filozofové, profesoři, diskutéři, novináři. Učí liberalismus v knihách, v rozpravách, v článcích s pomocí argumentů nebo autority ve shodě s racionalistickými kritérii v maskované nebo otevřené opozici vůči kritériu Božího a nadpřirozeného zjevení Ježíše Krista.... 17.07.2017/ » více

UPOZORNĚNÍ

Zádušní mše svatá v tradičním ritu za našeho kamaráda JARDU VOŘÍŠKA bude sloužena v kostele Nanebevzetí Panny Marie a Karla Velikého v Praze dne 16.7.-17 v 17. hodin.

Nechť světlo věčné mu svítí...

AKTUÁLNĚ Z NĚMECKA

NACIONALISMUS A VLASTENECTVÍ

Autor: Ladislav Malý

Svou úvahu věnuji příteli Vítu Skalskému, který mi k ní svými postřehy na facebooku nepřímo vybídl.

Nacionalismus skýtá konotace, jež jsou pro konzervativní autentické katolíky mravně neúnosné. Vysvětlím proč.

Můj milý přítel, Vít Skalský, mi vytýká, že nacionalismu přisuzuji atributy jako brutalitu, násilí, a prý k tomu používám příkladu německého nacionalismu v 30. letech minulého století. Nevím, možná, že jsem někdy něco takového napsal; ale není důvod chodit za příklady do Německa či jiných evropských zemí, když jako odstrašující příklad bohatě poslouží český nacionalismus. Přítel Skalský i ctěný čtenář jistě pochopí, že svoje názory zde uvádím v nutné zkratce; pro detailnější rozbory na tohle téma odkazuji na přebohatou literaturu.

* * *

Po francouzské revoluci se v Evropě začaly národy vymezovat proti sobě, svou identitu hledaly ve svých dějinách. Nastala epocha romantismu, a ta zrodila nacionalismus.

V Čechách pod egidou židovských intelektuálů a gójských zednářů nacionalismus doznal zvlášť obskurní podobu... 06.07.2017/ » více

TRISTNÍ STAV ČESKÉ ARMÁDY

HERMAN PODPORUJE MARXISTY…

PhDr. Adam Kretschmer v letech 1993–2003 dokumentarista na Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v rozhovoru pro Parlamentní listy řekl:

Aktuálně se hovoří o návratu ministra Hermana na ÚSTR…

Zaslechl jsem to, a doufám, že pokud se tak stane, tak ÚSTR pro něho zřídí detašované pracoviště někde v Pacifiku s možností odjezdu jednou za mnoho let.

Proč?

Teprve po jeho odchodu se ukázalo, že v období, kdy vedl ÚSTR, podporoval marxistickou teroristickou organizaci „Lidoví mudžahedíni“ (MEK)... 04.07.2017/ » více

DRAHOŠ PRESIDENTEM?

Došlo mailem…Dnes neinformovaný občan ani netuší, odkud vyleze další zmetek, ať má x titulů…

"Tak nám pro boj o prezidentování v ČR nasadili kluci mainstreamoví Jiřího Drahoše. Chemického vědce a co čert nechtěl:
Donedávna úřadujícího předsedy české asociace Římského klubu /CoR/…
A co to je ten Římský klub? Zednářské společenství (Vašek Havel), ovládané západní „Černou šlechtou“ a přebohatými 13 iluminátskými rodinami z USA jak uvádí Michael Morris v knize „Co nesmíte vědět“ díl 1.
Je zajímavé, že ve stejné partě, ale v Německu, byl zakládajícím členem i Petr Robejšek, o kterém se také uvažovalo jako o kandidátovi na prezidenta.
V Rakousku si tam zednáře posadili na trůn, v Německu Makrela je v Atlantik-Brucke kde se to zednáři jen hemží a její hvězda vylétla vzhůru po návštěvě „mocných“ v Bilderbergu v r. 2006. Takový Hollande je rovněž v jedné přední francouzské zednářské lóži, nakonec nyní je má vítat na jednom starém francouzském zámku, kde má být velké srocení těchto tajnůstkářů.
No a nedávno v Holandsku vyhrál ten správný a správná vítačská multikulti strana. Že by Rutte nebyl u nich v houfu? Tak proti tomu bych nevsadil ani floka!
Oni to mají kluci pod kontrolou a mají své připravené kádry na cokoliv.
Takže Jiříku Drahoši, jdeme do toho, média budou na tvojí straně, to bude nářez! "

SOUČASNÉ NĚMECKO

PŘEDVOLEBNÍ…

Host vejde do super nově vybavené hospody, sedne na bar a všimne si, že za barem je robot a ten ho vítá:

"Dobrý den, jsme moderní restaurace, vítám vás, jsem robot Charlie a budu vás obsluhovat. Prosím sdělte výši vašeho IQ." Borec se zamyslí a řekne, že má IQ 150. Robot naleje whisky a začne bavit hosta řečmi z astronomie, matematiky, historie, zeměpisu.

Chlapík poněkud nezvládá debatu a rozhodne se navštívit bar příští den zase s tím, že robotovi sdělil, že má IQ 100. Robot nalije whisky a začne debatu o autech, sexu a celebritách.

"Fajn" řekne si chlapík a přijde třetí den a robot za barem se zase ptá na jeho IQ a chlapík odpoví, že má IQ 50. Robot se zamyslí, naleje vodku a zeptá se :"Tak co, zase budeme volit ČSSD"?

UPOZORNĚNÍ

Zádušní mše svatá za zemřelého Jaroslava Voříška, která se měla konat ve čtvrtek 29.6. v kostele Nanebevzaté Panny Marie a Karla Velikého v Praze, se překládá na neděli 16.7. v 17.00 tamtéž.
Je to způsobeno organizačními důvody, za něž se omlouvám.

L.Malý

Lžou nám ráno, lžou nám v poledne, lžou nám večer

Čím více se zvyšuje nespokojenost s EU a sílí hlasy po vystoupení, tím více slyšíme, jak nám EU pomohla, jak nutně potřebujeme její dotace, jak náš národ umře hlady a bídou, když nám nebude „Brusel“ pomáhat. Skutečně?

Podívejme se jenom na strohá čísla bez rozkrádání, podvodů celého aparátu, který už nelze ani spočítat.

Z Bruselu máme možnost získat na další období 550 miliard Kč (dle kursu). Krásné číslo. Tyto peníze jsou rozpočtovány na 8 let. 26.06.2017/ » více

SVOBODNÍ ZEDNÁŘI – organizace pro destrukci Evropy

Autor: Ladislav Malý

Letos 24. června, kdy se křesťané radují z Narození sv. Jana Křtitele, uplyne přesně 300 let od chvíle, kdy v Londýně byly spojeny čtyři malé zednářské lóže v jednu Velkou lóži Anglie. Od tohoto aktu se na světovém dějišti datuje vznik zednářství.

Osmnácté století bylo dobou, kdy v západní Evropě židovští obchodníci neskutečně bohatli; obchodování se zbožím s nedávno objeveným Novým světem, kde byli potřební i černí otroci, vynášelo židovským obchodníkům a rejdařům netušené zisky. Později tato skupinka zbohatlíků spolu s židovskými intelektuály vymysleli ekonomický systém, který dneska nazýváme liberálním kapitalismem.... 23.06.2017/ » více

MUSÍME BOJOVAT ZA SVOJE PRÁVA

Kvóty nejsou dobrý nápad

Autor:Dan Drápal, 16.6.2017

Lidé, kteří mě alespoň trochu znají, vědí, že nepatřím k těm, kteří nejsou ochotni pomáhat lidem v nouzi. Bojoval jsem za to, aby k nám mohla přesídlit alespoň hrstka iráckých křesťanů, a doteď se jim snažím pomáhat, seč mohu. Pokud se tedy budu vyjadřovat k možnostem integrace, pak patřím - alespoň se tak domnívám - k těm informovanějším.... 20.06.2017/ » více

BLÍŽÍ SE KONEC ČESKÉ REPUBLIKY

Polská TV stanice TVP INFO informovala polské občany o tom, co EU, USA a NATO "upekly".

Samozřejmě, hlásné trouby protektorátního režimu v Praze, nám, občanům České republiky, "zapomněly" tuto informaci přinést. Na setkání Visegrádské skupiny v Praze předloží Frank-Walter Steinmeier devítistránkový dokument vzniku Evropského superstátu.

Členské státy se vzdají:

1) vlastní armády, vlastních tajných služeb, vlastního zákonodárství, vlastního daňového systému, vlastní měny

2) kontroly nad státní hranicí včetně systému a procedury vpouštění a relokace migrantů

3)vytvoření společného vízového systému, společnou zahraniční politiku transformace NATO

V preambuli textu vlády Francie a Německa oznamují:

"Naše státy sdílejí společné předurčení a společný žebříček hodnot, které dávají předpoklad ještě hlubšímu sjednocení našeho obyvatelstva. Budeme tedy usilovat o politickou unii v Evropě a zveme další Evropany k připojení k projektu."

* Vznikne společná armáda „European Security Compact” na principu „ohrožení jednoho státu/ohrožení všech států“
* Rozvědka a kontrarozvědka bude podřízena jednomu centru
* Bude zvětšena pravomoc „Evropského veřejného žalobce“ a vznikne jednotný trestní zákon
* Národní státy nebudou mít právo rozhodovat o migraci a nebudou mít vlastní azylovou politiku
* Rozmístění migrantů bude povinné a bude respektovat rovnoměrné rozdělování uprchlíků a národní státy to nebudou moci odmítnout
* Německo a Francie už ve jménu EU začaly jednat se severoafrickými zeměmi na nejvyšší úrovni o pravidlech migrace a rozšíření dialogu na toto téma
* Bude zavedena jednotná měna euro pro všechny členské země, otázka nezní zda, ale kdy bude přijato
* Bude zaveden jednotný daňový systém a bude odstraněna konkurence v daňovém systému mezi jednotlivými zeměmi…“


To je tak ve zkratce všechno. Takže je to tu, vážení… Tohle je naše naprostá likvidace a podle všeho evidentní příprava na válku. Je to otevřená realizace Nového světového řádu v Evropě /NWO/.

Celý text, s nímž Steinmeier vystoupí v Praze, si můžete přečíst tady: http://www.tvp.info/25939587/ (polsky).

Nezdá se, že by šlo se o fake, nebo hoax. TVP INFO je polská veřejnoprávní televize.

Prohlášení V. Klause k současnosti

ZA JAROSLAVEM VOŘÍŠKEM

Autor: Adam B. Bartoš

Ve čtvrtek 25. května 2017 zemřel ve věku 73 let v jedné z pražských nemocnic překladatel a nezávislý novinář Jaroslav Voříšek. Na národovecké scéně byl legendou, i když poslední roky prožil v ústraní, kde do konce svého života překládal z němčiny knihy o světovládě a silách za ní, které postupně zveřejňoval na webu spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu. V 90. letech byl ale – vedle Josefa Tomáše – tvůrcem snad vůbec prvních polistopadových alternativních novin „Týdeník politika“, které bylo možno v letech 1991-1992 kupovat i v novinových stáncích a které nemilosrdně ukazovaly na téma, které je i dnes stále ještě tabu. V roce 1994 byl Josef Tomáš za vydávání tohoto časopisu odsouzen ve vykonstruovaném politickém případu a Jaroslav Voříšek o tom vydal svědectví ve spisu „Pražský politický proces 1994 ve věci Týdeníku Politika.“ 12.06.2017/ » více

Muslimská invaze zabije příští generaci Evropanů

Zpráva našeho krajana, který žije 25 let v holandském Helmondu u Eindhovenu. Stále mu cenzurují jeho profil, blokují jej a vymazávají jeho příspěvky. Text nám přišel e-mailem se žádosti o zveřejnění.

„…Jako byla loni invaze sem k nám do Holandska poslaná z Německa (přišlo 350.000 slimáků), tak i ta invaze do Česka bude letos. V Turecku je 4.000.000 slimáků. A ti vyrazí do Evropy. Ten darebák Turek chce třicet miliard euro, když to nedostane, tak to všechno pustí sem. Angela mu dávala tři, to odmítnul. A jediná cesta bude přes Česko. Brusel dává na jednoho uprchlíka 5.000 euro, jako na začátek. Pak prý bude dávat měsíčně 2.000 euro.

Proto chtějí, aby Česko vzalo 200.000 muslimáků. Vláda tohle ví. Chce ty peníze pro sebe. Minimálně polovina jim zůstane v kapse. Zapojili do toho i neziskovky. Všichni se těší na peníze z Bruselu.... 09.06.2017/ » více

ZÁDUŠNÍ MŠE SVATÁ

Dne 25. května 2017 se otevřely brány Nebe pro našeho vzácného přítele a kamaráda JAROSLAVA VOŘÍŠKA. Novinář, publicista a překladatel Jarda v ten den zemřel v nemocnici na dlouho trvající těžkou nemoc ve věku 73 let. Svojí tvorbou se nesmazatelně zapsal do vědomí konzervativně smýšlejících katolíků.

Zádušní mše svatá tzv. tridentská se bude za zemřelého sloužit ve čtvrtek, na svátek Petra a Pavla, dne 29.6. 2017 v 17.00 v kostele Panny Marie Nanebevzaté a Karla Velikého v Praze Na Karlově.

Requiem aeternam dona ei, Domine. Et lux perpetua luceat ei. Requiscat in pace. Amen.

Tví přátelé, Jardo.

DNES NOŽEM, ZÍTRA MOTOROVOU PILOU

Autor: Martin Koller

Jako když utečou opice ze zoo, jen místo klacků mají nože. Jak je možné, že...

4. 6. 2017

Šest mrtvých a padesát raněných na straně Evropanů a tři mrtví na straně muslimů. To je velmi dobrý výsledek pro agresivní islámský primitivismus v boji s evropskou civilizací, když uvážíme početnost muslimských rodin. V Německu již připravují slučování rodin ilegálních migrantů, kteří dosud dorazili do země zaslíbené, bezpracnými podporami oplývající.

Masakr v Londýně v noci ze soboty na neděli je jen další pokračování rostoucího problému vyvolaného scestnými ideologiemi typu multikulturalismu, které prosazuje EU.... 05.06.2017/ » více

PUTIN, TRUMP A ŽIDÉ

Chabad Lubavitch, Lev Leviev, Vladimir Putin a Donald Trump jako jedna rodina? Odstavování Trumpa od moci je vlastně odstavováním Chabadu sionisty. Je to horší, než jsme si mysleli! Kushner si vzal 250 milionů dolarů od George Sorose!

Začneme ale celý příběh v USA. Donald Trump včera předvedl další z neuvěřitelných a šílených veletočů, který už definitivně potvrdil, že americký prezident nerozhoduje už opravdu o ničem. Jeden z hlavních slibů Donalda Trumpa nabral nečekaný obrat. Ve středu unikly do amerických médií informace, že Donald Trump má na čtvrtek připravený k podpisu dekret, kterým USA vystupují z globalistické smlouvy severoamerické zóny volného trhu NAFTA. Jenže, začaly se dít věci. Mexické pesso oslabuje a obrovské obavy zachvátily i Kanadu... 23.05.2017/ » více

EVROPA TĚCHTO DNŮ

Děsuplná zpráva německé rozvědky. Už současná situace se nedá zvládnout, a valí se další statisíce...
Německé zpravodajské služby dle tajného dokumentu vyjadřují znepokojení nad nekončícím proudem uprchlíků, kteří prý do země přinášejí extremismus. Podrobnější informace přináší britský deník Daily Mail.


Zpravodajské služby varují před zničujícími následky vládní přistěhovalecké politiky otevřených dveří, v jejímž důsledku se očekává v letošním roce příchod nejméně jednoho milionu uprchlíků z Blízkého východu a Afriky. „Přivážíme si tak do země extremismus, arabský antisemitismus, národní a etnické konflikty a stejně tak propastně rozdílné názory na fungování společnosti a práva,“ cituje Daily Mail... 22.05.2017/ » více

Dr. Rauni Kilde - O nadvládě mocných a nebezpečích kolem nás

50 NEJVĚTŠÍCH LUPIČSKÝCH KAUZ V ČRSmutná bilance právního a politického systému v liberální lžidemokracii.

ARBITRAŽ S CME. Američané investovali do rozjezdu TV Nova. Po odchodu generálního ředitele Vladimíra Železného však ČR musela za neochránění investice zaplatit CME 10,7 miliard Kč. Škoda: 10,7 miliard Trest: Žádný

ARMÁDNÍ ZAKÁZKY. Kolem nákupu armádní techniky včetně obrněných transportérů Pandur, Grippenů či špatných padáků panuje mnoho pochybností a problémů. Škoda: mezinárodní ostuda a mnoho miliard Trest: žádný

BEZDRÁTOVÁ PRAHA. Projekt „Bezdrátové Prahy", který nikdy nefungoval, vznikl za primátorství Pavla Béma. Škoda: 390 milionů. Trest: žádný... 15.05.2017/ » více

AKTUALITA

Autor: Tomáš Pekárek

Co se také stalo/děje v posledním týdnu, ale někdo nás zahlcuje Babišem (a někteří z Vás tomu skáčou na špek).

1/ V posledním týdnu vrchní státní zastupitelství podalo obžaloby v kauze tunelování mostecké uhelné. Mezi obžalovanými je exnáměstek ministra průmyslu za ČSSD. Za vlád ČSSD se tato firma prodala a kauzy tunelování byly vždy zameteny pod koberec a vyšetřování bylo obnoveno až na základě žádosti ze Švýcarska, které zabavilo miliardy černých peněz v ČR ukradených.

2/ probíhá soud se znalcem a úředníky, kteří připravili prodej státního podílu OKD - prodej byl významně podceněn a státu uteklo několik desítek miliard korun. Prodej podepsal kdo? Bohuslav Sobotka, tehdy ministr za ČSSD. Znalec se u soudu brání, že DOSTAL ZADÁNÍ ocenit akciové výnosy, nikoliv majetek, desítky tisíc bytů, pozemků atp. Sobotka se vymlouvá, že posudkům nerozumí a jen to podepsal. 3/Policie vydala usnesení o zahájení stíhání dvou poslanců v kauze machinací s dotacemi z Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad. Policie žádá o souhlas se stíháním poslanců Josefa Novotného (za ČSSD) a Jaroslava Borky (KSČM).

A co na to média, politici, osobnosti, kritici. A občanští soudci, kterých je nyní na každém kroku jako máku? Nic. NIC. To je totiž v pořádku, na to jsme zvyklý, že? Takže se pojďme podívat na další mimořádnou schůzi sněmovny nad Babišovými "podezřeními", protože jinak tu žádnej problém nemáme….

UŽ JE NÁS 4 879 889

(Na náši adresu přišel mail, s nímž nejde nesouhlasit! Vyjadřuje názory všech poctivých vlastenců naší republiky.)

Autor:ing. Ondřej Sýkora

Já nemám strach vyjádřit svůj názor. PROSÍM TĚ, JESTLI SE CÍTÍŠ JAKO ČECH V NAŠÍ REPUBLICE A NELÍBÍ SE TI KONÁNÍ NAŠÍ VLÁDY, ALESPOŇ SI TO PŘEČTI, KDYŽ S TÍM SOUHLASÍŠ, NEBUĎ NETEČNÝ A PŘEPOŠLI TO TVÝM DALŠÍM PŘÁTELŮM, MOC TI DĚKUJI ZA PODPORU, NIC TĚ TO NESTOJÍ, ALE DÁŠ ASPOŇ VĚDĚT DALŠÍM, DĚKUJI TI !!!!!
Kdo souhlasí, ať potvrdí souhlas dole:

Milí Češi, Moraváci i Slováci,

tento režim je již tak zkorumpovaný a politici tak pyšní a přesvědčení o své neomezené moci, že se nestydí rozkrádat stát různými privatizacemi, amnestiemi a rozprodáváním státního majetku za hubičku kamarádům s tučným „všimným“ pro sebe; a potom přidat důchodcům s příjmem okolo deseti tisíc 40 korun, ale poslancům, kteří s vedlejšími přivýdělky v různých podnikových radách berou sta tisíce dají 14% ze základu, soudcům 9% a další vyjmenovávat by bylo na týden.... 13.05.2017/ » více

ORBÁN PRAVDIVĚ A JASNĚ

JAK TO BYLO S OSVOBOZENÍM ?

Preložil z nemčiny: Jozef Vaškovič

9.05.2017 - História, Zaujalo Nás

RUSI PRIŠLI V NEMECKÝCH UNIFORMÁCH

/Podľa knihy ” Výkriky z pekla ” od Ingomara Pusta str. 73 – 75. /
Zúrivosť bola 6. mája prerušená. Rozhlas oznámil, že pri Prahe stojace Vlasovove jednotky budú bojovať v Prahe proti Nemcom. Vlasov v roku 1943 zostavil z ruských zajatcov, ktorí boli v nemeckom zajatí, zvláštne jednotky. Tie v skutočnosti mali bojovať proti sovietskemu režimu. Pri Prahe sa dopustil osudného, nešťastného rozhodnutia... 10.05.2017/ » více

PŘIROZENÁ MOUDROST INDIÁNŮ

kontra pyšné vědění zneužité civilizace

Příspěvek k výročí „osvobození“ naší vlasti sovětskou armádou

Rudoarmějci v květnu 1945 znásilnili tisíce českých žen, celé rodiny odvlekli na Sibiř, kradli. "Ženy, které našli ve vsi, zneuctili v hospodě," vzpomíná Ladislav Sedláček (82) z Veselíčka. "Znásilnili mě ve vlaku," líčí Věra Sosnarová (85) z Odrovic. Rudá armáda znásilňovala i děti či řeholnice.

Veselíčko je malebná víska v prudkém kopci na pomezí Hané a Zábřežské vrchoviny. Psal se 9. květen 1945, blížila se půlnoc a svahem šplhal k obci ruský gazík. "Vidím to jak dneska. Měli jsme v obci hospodu, my tři malí bratři už jsme spali v pokoji na poschodí. Najednou nás vzbudil hluk i vyděšení rodiče, dole se dělo něco hrozného," vypráví dvaaosmdesátiletý Ladislav Sedláček a ukazuje k místo, kde stál rodinný podnik. Tu noc skupinka asi pěti oficírů 60. armády 4. ukrajinského frontu znásilňovala v hospodě místní ženy. Všechny, co ve Veselíčku našli, když budili dům za domem. Bušili na vrata a vykřikovali, že provádějí povinnou evidenci obyvatel. "Některé holky se stačily schovat, jiné si asi myslely, že se jim nemůže nic stát. Do hostince dovedli asi šest děvčat a žen," líčí Sedláček. Pak dlouho slyšel nářky a křik, aby ráno spatřil boží dopuštění. "Žádnou naštěstí nezabili, ale muselo to být kruté. Všude plno krve," pamatuje si. Maminka pak hostinec celý den drhla.

Násilí, které rudoarmějci páchali na ženách až do odchodu ruských vojsk z republiky v listopadu 1945, je téměř tabu. Existují jen dílčí výčty popisující některé případy, mnohé třeba zaznamenal historik Jiří Padevět v loňské publikaci Krvavé léto 1945. Populárně odborná studie na zapovězené téma však dosud nevyšla. Časopis TÝDEN zmapoval některé případy a vyslechl poslední pamětníky, kteří násilí rudoarmějců prožili na vlastní kůži.

KRVAVÝ OBJEV: DALŠÍ STOVKY ČECHŮ POPRAVENÝCH STALINEM

Autor: Petra Sasínová

V období vlády Stalina byly zavražděny stovky Čechů, jen v letech 1937 až 1938 nejméně čtyři sta. Historik přinesl šokující zprávu o utajovaném masakru v ukrajinském Žitomiru.

Ostrava - Historik Mečislav Borák shromáždil nová, dosud neznámá fakta o politických popravách československých občanů v Sovětském svazu v letech 1937 až 1938. Jen v tomto období bylo v SSSR podle Boráka zavražděno nejméně čtyři sta Čechů.... 05.05.2017/ » více

BUDAPEŠŤ OCHUTNALA MULTIKULTI

1. MÁJ 2017 V BRNĚ

(Text projevu L. Malého na shromáždění DSSS v Brně u příležitosti oslav 1. máje)

My, katolíci, slavíme dnešní den jako svátek svatého Josefa, dělníka, pěstouna Ježíše Krista. Sdružení občanů Národního sjednocení vnímá práci a její význam jako životní potřebu člověka, jež vede k lidské důstojnosti. Je už tradicí, že na 1. máje pracující vrstvy našeho národa spolu s ostatními občany, věřícími i nevěřícími, manifestují svou nespokojenost s vládou a požadují zlepšení svých životních a sociálních podmínek.... 02.05.2017/ » více

ÚROVEŇ ŠKOLSTVÍ V LIBERALISMU

Přijde školní inspektor do školy na inspekci. Po domluvě s ředitelem školy se zúčastní výuky zeměpisu. Pan učitel právě zkouší Pepíčka u glóbusu. Pan inspektor výuku přeruší a ptá se Pepíčka: „Proč je ta osa otáčení toho glóbusu tak nakloněná?“ Pepíček neví, váhá, ale cítí ten tlak, že by něco měl říct a tak odpovídá: *„Já jsem to neudělal“.* Pan inspektor se pousměje a vybídne pana učitele, aby žákům vysvětlil, proč je osa glóbusu nakloněná. Učitel je uveden také do rozpaků a tak reaguje: *„On ten žák má vlastně pravdu, ta osa byla nakloněná, už když jsem ho koupil jako nový.“* Pan inspektor se opět pousměje a vědom si, že nemůže srážet učitele před žáky, to taktně přejde. Po hodině navštíví pana ředitele a všechno mu to vypráví. Pan ředitel obratem reaguje: * „Já to tomu učiteli říkám pořád, aby ty učební pomůcky nekupoval u Vietnamců“.

VII. celostátní sjezd DSSS

29. dubna se v Praze koná celostátní sjezd Dělnické strany sociální spravedlnosti.

Pro DSSS byla vždy obrana morální páteře českého národa alfou a omegou její činnosti. Zrovna tak starost o hmotnou a sociální úroveň pracujících vrstev našeho národa, zejména českých dělníků, tedy těch nejubožejších a nejvíce vykořisťovaných liberálním kapitalistickým systémem. Dělnická strana sociální spravedlnosti je vlastně jediná strana na české politické scéně, jejíž zájem o hmotné a sociální zabezpečení českých dělníků a jejich obrana před velkokapitálem je na jednom z předních míst jejího politického Programu.

Příkladný je rovněž její vlastenecký politický postoj v oblasti obrany českých národních zájmů, jako je odchod naší země z EU a výstup z vojenského agresívního paktu NATO, anebo nekompromisní zákaz vstupu do naší země přivandrovalcům z Afriky a Blízkého východu, a rovněž jejich repatriace.

Na VII. sjezdu DSSS bude přítomná bratrská delegace Ľudové strany naše Slovensko, vedená jejím předsedou a současně bánskobystrickým županem, Ing. Mariánem Kotlebou; dále delegace Národních socialistů vedená jejím výkonným místopředsedou Petrem Bendou; jakož i delegace kamarádů z německé NPD. Za NSJ bude přítomen L. Malý.

Přejme VII. sjezdu DSSS úspěšné, konstruktivní a plodné jednání.

Redakce NSJ

EU září svitem padající hvězdy...

CHMURNÁ BUDOUCNOST ČESKÉHO NÁRODA

(Na naši adresu přišel zajímavý mail, z něhož vyjímáme tu část, která by měla zajímat všechny obyvatele ČR)

Autor: Emanuel Svoboda

Datum: 11. 4. 2017

Dojde k velkému a rychlému snižování počtů původního obyvatelstva v Českých zemích zhruba po roce 2020?

(…) Na podzim roku 1968 několika spolužákům v učňovské škole v podniku ČKD-Praha Naftové motory, nám náš spolužák František Procházka vyprávěl předpověď budoucnosti, kterou mu před tím sdělil jeho otec, který pracoval jako vědecký pracovník ve vývojovém středisku Akademie Věd v Praze v oddělení inovace míchacích zařízení pro chemické provozy.... 28.04.2017/ » více

PRAVDA KARLA GOTTA

Gott měl s ilumináty a židovskou mafií pravdu, řídí EU a chce světovládu, potvrzují odborníci

Národní umělec Karel Gott vyhrál nad rakovinou a pustil se do boje i s pověstnými ilumináty. Uprchlickou krizi česká pěvecká legenda nepřisuzuje na vrub náboženství (islámu), neboť to je dle jejího názoru pouhý prostředek k válce. Naopak tvrdí, že se jedná o řízený proces, který má za cíl oslabit ekonomický růst Evropy.

Ten, kdo tyto diverzanty posílá do Evropy, prý dobře ví, co dělá. Konkrétní jména Gott odmítl sdělit s tím, že je to nebezpečné. „Je to velmi tenký led. Byl jsem několikrát upozorněn, že ode mne to lidé nechtějí slyšet,“ vysvětlil zpěvák.... 26.04.2017/ » více

VÁCLAV KLAUS V NĚMECKÉ TELEVIZI

VÁLKA V PAŘÍŽI

BUDOU ČÁSTI FRANCIE POD ZÁKONEM ŠARIA?

ROZHOVOR

Židovský intelektuál Martin Janeček, který má české, izraelské i francouzské občanství, upozornil, že podle zpravodajských služeb politická třída, v každém případě její část, se připravuje podepsat, až přijde k tomu den, nový Nantský edikt, v následku kterého určité části Francie budou podřízeny islámskému zákonu šaría. Zmínil řadu případů, kdy byli kritici islámu ve Francii odsouzeni.

Jak nyní vypadá situace ve Francii před prezidentskými volbami a jak hodnotíte šance jednotlivých kandidátů?

Z prezidentských kandidátů se zdá mít největší naději být zvolen François Fillon. Fillon je praktikující katolík. Je ženatý od roku 1980 a otec pěti dětí. Španělský deník El Pais píše, že Fillon je tradiční katolík, který má vést laickou Francii... 22.04.2017/ » více

ISLÁM V NORSKU

Muslimové Norska požadují samostatný islámský stát a hrozí teroristickými akcemi, pokud nebudou splněny jejich požadavky. Norsko tak dokončuje třetí fázi islamizace, které v krátkosti můžeme popsat takto:

Fáze 1:Když muslimové tvoří 1-3% populace.
Jejich chování ve společnosti je slušné a nevtíravé.

Fáze 2:Když muslimové tvoří 4-20% populace, začínají politické požadavky
- budování mešit, minaretů, zákaz křesťanských obřadů a akcí a oslavy muslimských svátků, jako ramadánu.

Fáze 3:Když muslimové tvoří více než 20% populace, začíná svatá válka (džihád).
Muslimské oblasti města (ghetta) se stanou nedostupnými pro nemuslimy. Plná implementace šaría zákonů v ghettech spolu s prováděním teroristických útoků pro odtržení a vytvoření separátního islámského státu.

Norsko je již ve fázi 3.

Teroristická organizace Ansar al-Sunna hrozí, že v případě, že město Oslo nebude uznáno norským státem jako muslimské město, pak muslimský národ vyhlásí svatou válku; se vším, co to znamená.

Pokud to ještě někdo nechápe, s imigrantskou invazí se v evropské populaci procento muslimů zvyšuje radikálně a výhrůžky norských muslimských fanatiků z loňského roku se mohou v brzké době naplnit.

A to nejen v Norsku... !!!

Čeští muslimové vyzvali Čechy: Odstěhujte se z České republiky, když se vám nelíbí islám! – viz: narodnisjednoceni.cz

SVĚT OVLÁDÁN DÉMONY

Jeden z nejznámějších světových exmuslimů, odpůrců a znalců islámu, Ali Sina, který podporuje Donalda Trumpa, v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz hovoří o pozadí války v Sýrii a na Blízkém východě. Ve hře je podle něj mnohem víc, než se na první pohled může zdát.

20. 4. 2017

ROZHOVOR

Jak po několika měsících ve funkci hodnotíte amerického prezidenta Donalda Trumpa?

Donald Trump byl zvolen díky tomu, že dával naději lidem, kterým bylo zle z globalistů. Vstoupil do úřadu pravou nohou a mnozí z nás, kteří ho podporovali, byli šťastní z toho, jak se věci rozběhly. Ale z útoku na Sýrii bez jakéhokoli vyšetření toho, kdo způsobil chemický útok, mnoho z nás, kteří ho podporovali, nadšeno není... 20.04.2017/ » více

POLITICKÁ VRAŽDA NA SLOVENSKÉM PRESIDENTOVI

Dnes je to presne 70 rokov, čo bol popravený prvý slovenský prezident Jozef Tiso. Ak máte vzťah k dejinám, 18. apríl 1947 môžete prežiť nanovo ako máloktorý iný deň zo slovenskej histórie. Ráno, keď bol popravený Jozef Tiso, bolo opísané do detailu. Rovnako ako to, čo mu predchádzalo. Korpulentný 59-ročný muž je po vyše ročnom väzení a krátkom procese. S prestávkami trval od decembra 1946 do apríla 1947. Prezident Tiso požiadal prezidenta Beneša o milosť. O poprave hlasuje vláda, 17 členov čs. vlády hlasuje za popravu, šiesti sú proti, Jan Masaryk sa zdrží. Beneš milosť neudeľuje, do 48 hodín sa koná poprava.
Mons. Jozef Tiso zemřel, ale jeho odkaz i dále žije v srdcích Slováků! Čest jeho památce! - pozn L.Malý

VIKTOR ORBÁN: PLOTY NA OCHRANU KŘESŤANSTVÍ

Miliardáři z USA nám budou rozkazovat? Viktor Orbán znatelně přitvrdil, čtěte jeho slova

18. 4. 2017

„Žijeme v době, kdy se z mezinárodní politiky stalo bitevní pole,“ prohlásil maďarský předseda vlády Orbán ve svém nedělním velikonočním rozhovoru. „Nezávislost a svoboda evropských národů jsou ohroženy. Ve středu bitevního pole leží otázka migrace,“ pokračoval.... 18.04.2017/ » více

ÚTOKY NA KŘESŤANY

O Velikonocích ve Španělsku skupina muslimů zaútočila železnymi tyčemi na procesí krestanů.

REDAKCE NSJ PŘEJE VŠEM SVÝM ČTENÁŘŮM, PŘÍZNIVCŮM A PŘÁTELŮM POŽEHNANÉ A RADOSTNÉ VELIKONOCE! KÉŽ BŮH DÁ ČESKÉMU NÁRODU DUŠEVNÍ SÍLU A ODVAHU NAVRÁTIT SE DO LŮNA AUTENTICKÉ, TRADIČNÍ KATOLICKÉ CÍRKVE!

KRÁTCE A PRAVDIVĚ O TOM, PROČ JE VÁLKA V SÝRII

VÝZVA ČESKÝCH MUSLIMŮ

Čeští muslimové vyzvali Čechy: "Odstěhujte se z České republiky, když se vám nelíbí islám!"

(Takto imperativně položená výzva by měla naší vládu pohnout k činu a začít s masívním vyháněním muslimů a jejich vylikvidováním z prostoru Čech, Moravy a Slezska – pozn. L.Malý)

Islamizace českých dětí

1. Již je oficiálně podporovaná iniciativa v základních školách s názvem: Islám a české děti.
Formou přednášek a diskusí o islámu se mají děti českých rodičů, tedy i děti z křesťanských rodin seznamovat ve školách s tímto náboženstvím a životním stylem a kulturou. Má se tímto projektem dětem přiblížit islám jako mírná (tedy mírová) orientální kultura budoucnosti. Holčičky si v nedělní besídce budou vyprávět, jak si zkoušely šárí šátky. Muslimové ovšem nezůstali jen u této plíživé islamizaci budoucí generace českého národa. Stát se muslimem je vlastně snadné. Stačí odříkat veřejně před jedním svědkem jednu větu, nebo ji poslat na internetu.... 13.04.2017/ » více

VÍTEJTE V DNEŠNÍ ITÁLII !

Epidemie, exploze kriminality, politiky plánovaná islamizace. Lodě s imigranty už nikdo ani nepočítá – zoufalá situace v Itálii!

10. 4. 2017

ROZHOVOR s Čecho-italkou Moniky Pilloni, příznivkyně separatistické a protiimigrační strany Liga severu.

Lodí s běženci do Itálie z Afriky připlouvá tolik, že o tom tamní média už ani nepíší. A lidé si za poslední roky zvykli na mnoho dalších věcí, které byly dříve nepředstavitelné. Nejstrašnější je, že lidé nemají oporu ve svých veřejných zástupcích, kteří problémy buď přehlížejí, nebo vycházejí vstříc naopak imigrantům, a to i v případech, kdy jejich specifické chování překračuje meze vytyčené naším trestním právem.

V poslední době s oteplením opět ožila „italská migrační trasa“ od afrických břehů. Česká média se tématu příliš nevěnují, co se tedy na vlnách Středozemního moře vlastně děje?

Italská migrační trasa od afrických břehů je zde stále aktuálním problémem, který na rozdíl od balkánské trasy nikdy nepolevil.... 12.04.2017/ » více

AGRESE ISLÁMU PROTI KŘESŤANŮM ESKALUJE

V Londýne vyrástlo 423 mešít, zavrelo sa 500 kostolov

Londýn 3. apríla 2017

Známy Gatestone Institute včera informoval o narastajúcej miere zatvárania dverí chrámov v hlavnom meste Spojeného kráľovstva, čo je zároveň celoeurópskym trendom a na druhej strane o prekvitajúcom čísle mešít, ktoré sa v meste budujú.

Ohľadom zmeny náboženskej orientácie u Londýnčanov Inštitút Gatestone píše:

“Londýn je moslimskejší než mnoho moslimských krajín dokopy”, nazdáva sa Maulana Sed Raza Rizvi, jeden z islamských kazateľov, ktorý je teraz vodcom v “Londonistane”, ako ironicky poznamenala novinárka Melanie Pillipsová.... 11.04.2017/ » více

ODHALEN PLÁN „STEEL ROSE“

Exkluzivně: Americká útočná doktrína „Steel Rose“ je v Česku! Novela branného zákona je legislativní přípravou k nuceným pracím žen a invazi NATO na východ Evropy. Pravý cíl dragounské jízdy odhalen! S obranou naší země už nová doktrína vůbec nepočítá!

Redakce AE News získala utajované informace od našeho zdroje v Bruselu, detailní podrobnosti ze zákulisí severoatlantické aliance ve věci schváleného návrhu novely branného zákona ČR, který tento týden schválila vláda. A informace to jsou opravdu alarmující, které se musí občané ČR dozvědět. Nejde totiž o novelu, jak se ji média snaží interpretovat. Není určená k posílení obranyschopnosti České republiky, ale jde o novelu, ke které byla vláda ČR dotlačena vojenským tělesem při centrále NATO v Bruselu. Teď budu citovat náš zdroj: Konkrétně mělo jít o nespokojenost Severoatlantické aliance s právním nastavením branného zákona v ČR, který neumožňuje povolávat brance a aktivní zálohy k „obraně vlasti“ mimo rámec současné obranné doktríny vymezené uvnitř státních hranic České republiky. Není tedy dosud možné povolat ročník, ať už branců nebo aktivních záloh a poslat je na válečnou nebo cvičnou misi do zahraničí. To je dosud možné jen u vojáků z povolání. A ti jsou za to placeni a jedou tam dobrovolně na základě výběru z uchazečů.... 10.04.2017/ » více

ISLÁM - CO BY MĚL ZÁPAD VĚDĚT

Edukativní, svým obsahem vysoce kvalitní video odhalující pravou tvář islámu. Islám je geopolitická projekce totalitární ideologie snažící se ovládnout svět. Opravdu, je čeho se bát...Ale právě tato okolnost by nám měla do našich duší vlít sílu a odvahu s islámem - islámem jako takovým! - bojovat!

SATANISMUS V BRNĚNSKÉM DIVADLE

Na naši adresu přišel mail z Brna od jedné naštvané občanky, která píše protestní dopis na Min. kultury (ministrem je Žid Herman).

Ministerstvo kultury České republiky
Maltézské nám. 1
118 11 Praha 1

V Brně 2. dubna 2017

Věc: Žádost

Vážení,
Národní divadlo Brno dalo v těchto dnech do médií pozvánku, aby si lidé přišli do Divadla Reduta udělat selfie se sochou muže s hlavou kozoroha, s kopyty místo rukou a s nápadně obřím ztopořeným penisem. K vylepšení této nechutnosti je socha natřena na růžovo.

Socha kozoroha v Divadle Reduta na první pohled připomíná Bafometa, biblické ztělesnění satana.... 08.04.2017/ » více

REHABILITACE OBĚTÍ NA HRANICÍCH

Autor: Luděk Navara

Na železné oponě zahynulo několik set lidí. Pozůstalí se po letech mohou dočkat odškodnění.

Vlastně je to úplně jednoduchý krok, na který se nesmyslně čekalo přes čtvrt století; slovenský soud tento týden posmrtně rehabilitoval východoněmeckého uprchlíka Hartmuta Tautze,, který zemřel roztrhán hraničářskými psy na hranicích mezi Západem a Východem u slovenské Petržalky v roce 1986.

Průlomový rozsudek otevírá cestu k odškodnění nejen Tautzovým příbuzným v Německu, ale příbuzným všech dalších zavražděných. A v tomto rozhodování mohou následovat soudy v obou nástupnických státech někdejšího Československa.... 08.04.2017/ » více

Řeč Františka Ringo Čecha

PODPORA MARIÁNOVI KOTLEBOVI

Přeci jen se najdou kněží - na Slovensku - ,kteří pochopili dobu, odloží strach před svými představenými a raději poslechnou hlas Boží. A ten jim říká, aby byli odvážní a bojovali svými možnostmi proti satanu, jenž na sebe vzal podobu liberální demokracie - pozn. L.Malý

Ježiš Kristus je najväčší extrémista v histórii ľudstva, hovorí kňaz, ktorý podporil kotlebovcov

5.4.2017

Duchovný otec Miroslav Čajka, ktorý patrí ku gréckokatolíckym redemptoristom na Slovensku, podporoval Ľudovú stranu Naše Slovensko a vo svojich videách o Kristovi hovoril ako o najväčšom extrémistovi v dejinách. Jeho predstavení mu prikázali záznamy stiahnuť zo sociálnej siete 06.04.2017/ » více

SEBELIKVIDACE

Autor: Jiří Očenášek

Česko sebe samo likviduje už 25 let

Když v listopadu 1989 nadšené davy zvonily klíči, všichni tvrdili, že je to zvon svobody. Kdyby tehdy někdo špitnul, že tam slyší i první tóny umíráčku, tak by ho dav něžně ušlapal.
V roce 1918 měla Československá republika svou modlu T.G.Masaryka. V roce 1989 si našla další ikonu, Václava Havla. Dnes už jen pán Bůh ví, co v jeho projevech a činech byla romantická vize a co záměrná lež. Nebo vizionářská lez, či lživá vize.
Každému z té doby zůstalo v paměti něco jiného. Na co dnes vzpomínají rodiče tehdy osmiměsíční holčičky ležící na dětském oddělení na Bulovce, kterou po populistické amnestii znásilnil a zavraždil právě propuštěný pedofilní recidivista.... 05.04.2017/ » více

POSLANEC RADIM FIALA: PRYČ Z EU!

KAREL I. HABSBURSKÝ

Autor: Luděk Frýbort

“Od mého nástupu na trůn jsem neúnavně usiloval o vyvedení mých národů z hrůz války, na jejímž vypuknutí nenesu vinu.“ (z abdikačního prohlášení císaře Karla I. z 11. listopadu 1918)

Zapomeňme pro tu chvíli na poněkud už fousaté vyvádění aprílem; den 1. dubna může být příležitostí k jiné, naléhavější vzpomínce. Před pětadevadesáti lety, prvního dubna 1922, zemřel v exilu na ostrově Madeiře poslední rakousko-uherský císař a český, byť nekorunovaný král, Karel I. z rodu habsbursko-lotrinského. Kým zrovna nelomcují monarchistické vzněty, se může ptát, co je na tom tak zvláštního, že je třeba to připomínat; všelijakých králů, císařů, ba i presidentů pomřelo za to bezmála už století spousta a pes po nich dohromady neštěkne, že.... 03.04.2017/ » více

118. VÝROČÍ BESTIÁLNÍ VRAŽDY

Dnes 1.4. 2017 proběhla v Polné krátká pietní tryzna ND a NSJ u hrobu umučené panny Anežky Hrůzové. Krátký projev pronesl L.Malý.

Rituální vražda Žida Hilsnera na árijské panně Anežce Hrůzové dodnes patří k úporně střeženým exponátům třinácté komnaty levicových liberálů a sionistů. Že Žid Hilsner vraždil, to se ukázalo být nad slunce jasné, neboť byl odsouzen porotním soudem, který na základě nezvratných důkazů mu prokázal vraždu, za což si pak odpykával doživotní trest. 24.března 1918 jej, spolu s Aloisem Rašínem a Karlem Kramářem, omilostnil náš král a císař Karel I. Habsburský. Asi zřejmě proto, aby českým iredentistům ukázal dobrou tvář, což mu nebylo nic platné: sionisté už rozhodli o rozdrobení podunajské říše.... 01.04.2017/ » více

BÍDA ČESKÝCH DŮCHODCŮ

Autor: KAMILA MOUČKOVÁ

Vážení důchodci!

V televizi a médiích ukazují, jak roste ekonomika v CZ v procentech. Všichni si zvedají platy - hasičům, vojákům, policistům, řidičům autobusů, učitelům, státním úředníkům, soudcům a v neposlední řadě poslancům. A všem nejméně o 10%, což u politiků a doktorů dělá víc, než je celý měsíční důchod většiny penzistů v Čechách. Nezávidím jim to! Důchodcům řeknou, že inflace je minimální. Důchody by měly růst nejen, když roste ekonomika, ale podle inflace léčiv v ČR. Komunisti nechali na důchodovém účtu 330 miliard tehdejších korun českých!!!
Bohužel, minulé vlády za Klause, Paroubka, Topolánka porcovali medvěda 30.03.2017/ » více

IMIGRANTI V BĚLÉ-JEZOVÉ

BARBARSKÉ CHOVÁNÍ K ZVÍŘATŮM

Prohlášení DSZ k uřezání rohu nosorožce v ZOO ve Dvoře Králové

Demokratická strana zelených /DSZ/ nesouhlasí s rozhodnutím ZOO ve Dvoře Králové, které vedlo k uřezání rohu nosorožce.

DSZ je pobouřena tímto činem, považuje ho za hluboce neetický a porušující práva zvířat.

DSZ nechápe, že ZOO ve Dvoře Králové předpokládá, že nedokáže svá zvířata uhlídat před pytláky.... 28.03.2017/ » více

ZÁDUŠNÍ POUŤ

K HROBU PANNY A MUČEDNICE ANEŽKY HRŮZOVÉ

Národní demokracie a Národní sjednocení pořádá u příležitosti 118. výročí brutálního zavraždění panny a mučednice Anežky Hrůzové v sobotu 1.dubna 2017 v 11.00 malou tryznu u jejího hrobu v Polné. Odtud pak je pochod k místu jejího zavraždění.

Účast široké veřejnosti je vítána.

BĚLORUSKO: SIONISMUS NEPROJDE!

Autor: František Karel Ladislav

Podle zpráv vyšetřovacích orgánů Běloruska, probíhající demonstrace v Minsku mají na svědomí tzv. neziskové organizace sídlící v Minsku, placené západními rozvědnými centrálami, zejména ze Spojených států. Obyvatelé Běloruska jsou cílevědomě ideově masírovány i z Rádia Svoboda, které má sídlo redakce v Praze na Hagiboru. Jsme svědky opětovného pokusu o „minský Majdan“, čili změnu režimu, podobně jako na Ukrajině, který by vyhovoval západnímu velkokapitálu a bankovním domům, prosazující sionistickou ideologii. A konečný cíl: západní vojenské zbraňové systémy rozmístit blíž Ruska.

V té souvislosti píšu na adresu Běloruského velvyslanectví:

Velvyslanectví
Běloruské republiky
Ul Sádek 626, Praha 7
czech@mfa.gov.by

,,V souvislosti s protistátními demonstracemi v Minsku, organizovanými údajnými ochránci lidských práv, vyjadřuji podporu zásahu proti těmto kriminálním živlům. Zároveň vyjadřuji podporu úsilí o potlačení příživnictví, formou dekretu. Pan prezident Lukašenko má moje plné uznání. Díky jeho mnohaleté obětavé práci pro svou vlast dokázal udržet pořádek a úspěšně bojovat proti rozvracečům mírového budování země. Přeji mu pevné zdraví a hodně Božího požehnání do dalších let.
Předejte, prosím, toto mé vyjádření prezidentu republiky Bělorusko, ctihodnému panu
Alexandru Grigorjeviči Lukašenkovi.

S úctou F.K.Ladislav, občan České republiky."

MYŠLENÍ MUSLIMA ŽIJÍCÍHO VE ŠVÉDSKU

DOPIS PROTI L. PROCHÁZKOVÉ

(Konečně se našli lidé, kteří mají rozum - pozn. NSJ)

Senát Parlamentu České republiky
Valdštejnské náměstí 17/4
118 01 Praha 1 - Malá Strana

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,

obracíme se na Vás v souvislosti s iniciativou pana prezidenta Miloše Zemana, který navrhl Senátu Parlamentu České republiky jmenovat na uvolněné místo po zemřelé člence Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, paní Naděždě Kavalírové, spisovatelku a občanskou aktivistku Lenku Procházkovou. Jedná se o významnou funkci, neboť členové Rady ÚSTR vedle jiného rozhodují o badatelské orientaci ústavu, schvalují vědecké projekty a rozhodují o obsazení funkce ředitele ústavu... 23.03.2017/ » více

FALEŠNÁ SLOVA

Autor: Ladislav Malý

Všichni je známe, poletují kolem nás, slyšíme je v tramvaji, v autobuse, děti se je učí, jsou tištěné novinách, v televizi se důrazně opakují, v rádiu k nám promlouvají od rána do večera, – oč jde? O slova, jež sionisté ovládající média, jakožto účinný nástroj k manipulaci společenského vědomí, sémanticky posunuli a dokonale jimi svým ovládaným ovečkám vymývají mozek. A lidé už je bezmyšlenkovitě vnímají a omílají stále dokola, aniž by se aspoň na chvíli nad jejich významem a obsahem zamysleli... 21.03.2017/ » více

NEGRO!

Proč je pravda o černých zakázána. Pravda není rasismus, jsou to fakta.100 faktů o negroidech

Letos si připomínáme 320. výročí bitvy u Zenty

Ten kdo se nedokáže poučit z minulosti, nemá budoucnost

Ano, právě letos, právě v této pohnuté době měli bychom vzpomenout činů našich předků a důstojně oslavit 320. výročí bitvy u Zenty, která 11. září 1697 ukončila několik set let trvající snahu islámských dobyvatelů porobit Evropu.

A o tom, že ta snaha a vyvinuté úsilí ze strany islámského protivníka byla opravdu veliká, o tom svědčí opakované vpády několikasettisícových armád a také všeobecně známé (nebo snad již zapomenuté) dvojí obléhání Vídně osmanskou islámskou armádou.... 19.03.2017/ » více

MOSKVA JAK JI NEZNÁTE

VTIP TÝDNE – MILOVÁNÍ

Na mezinárodním fóru o mravním úpadku lidstva navrhne britský zástupce omezit milování, protože je hříšné, nehygienické a namáhavé. Italský zástupce na to reaguje: „Hříšné to není, i Bůh řekl: Milujte se a množte se. Nehygienické to také není, dá se to řešit milováním ve sprše“.
A český zástupce to dokončí: „A namáhavé to taky být nemůže, protože u nás to dělají i cikáni“.

ŘEČ INDIÁNSKÉHO NÁČELNÍKA V AMERICKÉM KONGRESU

Ostudná "kvalifikace" Ministra vnitra ČR

Milan CHOVANEC 31.1.1970 ( zdroj: wikipedie)

Absolvoval prý střední ekonomickou školu v Plzni a Západočeskou univerzitu v Plzni, bakalářský obor na právnické fakultě, který absolvoval během 9 měsíců (od září 2008 do června 2009) a jeho regulérnost je tedy právem zpochybňována.

Chovanec uvádí, že byl jako absolvent kurzu celoživotního vzdělávání (v letech 2007 až 2008) následně zařazen přímo do 3. ročníku (2009). Chovanec rovněž sám uvádí, že mu škola oznámila, že jeho bakalářská práce není k nalezení. Později ho prý ale informovali, že jeho práce leží po celou dobu v univerzitní knihovně. Své studium na právnické fakultě nicméně on sám považuje za nejhloupější nápad svého života a získaný titul (Bc.) již údajně neužívá.

Přesto na svém profilu na webové stránce Vlády České republiky uvádí, že je absolventem Západočeské univerzity v Plzni. Ale teď to nejpodivnější:
Chovanec neovládá žádné cizí jazyky a hovoří pouze česky, takže vyvstává vážná otázka, na které ze středních škol v ČSSR se nestudoval žádný cizí jazyk, co to tedy bylo za ekonomickou střední školu?

Dále: Do roku 1989 údajně pracoval v Československé bance, (tj. do svých 19 let !!! ) a po absolvování 4-leté SEŠ hned po revoluci začal podnikat v oblasti maloobchodu, velkoobchodu a služeb.(Jenže podle svědectví mnohých Plzeňáků v obchodě Ovoce - Zelenina na plzeňském náměstí!)

JAK TEDY PAN MINISTR VYSVĚTLÍ, ŽE PO ABSOLVOVÁNÍ STŘEDNÍ EKONOMICKÉ ŠKOLY NEZNÁ ŽÁDNOU CIZÍ ŘEČ A DÁLE, JAK TO, ŽE JEJ NĚJAKÁ BANKA VŮBEC ZAMĚSTNALA? Zvládá totiž jen prodej zeleniny!

Ale jak vidno, je to v tomto Kocourkově dostatečná kvalifikace na post ministra vnitra!

Nedivte se:
On náš pan předseda vlády pracoval také jen pár měsíců na Městské části Brno, kde měl jako právník na starosti výběr poplatků ze psů a odtud byl odejit pro neschopnost!
I v jeho případě to stačí postupně na post ministra financí ČR, předsedy ČSSD a z toho titulu, bohužel, i na post předsedy vlády!

ALŽÍRSKÝ SPISOVATEL: “EVROPA KONČÍ…“

„Evropu čeká islámská diktatura. Islamisti odvážně bojují za to, v co věří. Evropané nevěří v nic…“

Hrozí Európe islamizácia? Alžírsky spisovateľ Boualem Sansal tvrdí že áno. V rozhovore pre nemecký týždenník “Welt am Sonntag” Sansal hovorí o svojej najnovšej knihe “2084. Koniec sveta”, v ktorej opisuje život na Západe pod diktatúrou radikálnych moslimov a vysvetľuje prečo tomu nie je možne zabrániť.

Len vo Francúzku Sansal predal viac ako 300 tisíc kusov svojej knihy v priebehu niekoľkých týždňov. Podľa neho sa tak deje preto, lebo “ľudia sa boja”. Aj keď nie všetci si to dokážu priznať.... 14.03.2017/ » více

PODŘEZÁVÁNÍ ZVÍŘAT BEZ OMRÁČENÍ

Uvádíme jmenný seznam jatek, kde se provádí vraždění zvířat bez omráčení, tzv. halal u islamistů, a košer u Židů. Zvířata trpí strašlivou bolestí, zejména je to vidět u podřezávání skotu. V mnoha zemích Evropy tyto metody vraždění byly zakázány, avšak průnikem islámu musely vlády vraždění halal povolit. Za doby vlády nacionálního socialismu v Německé říši byly tyto bolestivé metody přísně zakázány.

Jmenný seznam jatek a provozovatelů v ČR po 1. dubnu 2015... 13.03.2017/ » více

Kvítkov, Modlany, Drahkov: české vesnice prodané Arabům

Kvítkov, vesnička s necelou stovkou obyvatel 5km východně od Teplic, se možná stane jednou z prvních arabských obcí u nás. V katastru nemovitostí obcí Modlany, Drahkov a Kvítkov nalezneme přes sto nových stavebních parcel ve vlastnictví cizinců z Kuvajtu či Saúdské Arábie. Nová výstavba tak výrazně přečíslí stávající rozlohu a počet obyvatel. Místní občané stanou ve své obci menšinou, většinu bude tvořit arabské osazenstvo ze zemí vyznávajících nejkonzervativnější islámský fundamentalismus. Vzhledem ke zkušenostem s „kulturními rozdíly“ a problematickým soužitím s dočasnými lázeňskými hosty v Teplicích bude následovat odchod místních a pokles ceny ostatních nemovitostí. Vznikne paralelní společnost. Islámská, salafistická enkláva v srdci Evropy... 11.03.2017/ » více

VAROVÁNÍ

Videa tohoto druhu nikdy není dost, neboť jsou obranou před neomarxistickou evropskou propagandou, kterou sionisté používají, aby dokonale zmátly hlavy gójům

PROTEST NSJ

Mgr. Ladislav Malý
(adresa)

Věc: PROTEST A VYJÁDŘENÍ SOLIDARITY

Mgr. Bohuslav Sobotka
Premiér vlády České republiky

Pane premiére, za svou osobu co nejostřeji protestuji proti soudnímu pronásledování předsedy Národní demokracie, pana Adama Benjamina Bartoše. Jeho „zločin“ není ničím jiným, než přirozeným lidským pochybováním o jistých historických skutečnostech. Člověk vnímá svět a podněty k přemýšlení skrze radikální skepsi, následuje analýza předmětu, o němž pochybuje, a potom jeho hodnocení. Lidské chování a bádání je výsledkem reflexe naší nesmrtelné duše, kterou se lišíme od zvířat. Zrovna tak jako dýchání a přijímání potravy je lidskou nutností, takovou nutností je i myšlení a pochybování o věcech, s nimiž se ve světě setkáváme.

Ptám se: jakým právem svobodné lidské myšlení pana Bartoše hodnotí Ministerstvo vnitra? Liberální demokracie je jako obehraná gramofonová deska, z níž se line stále stejná tónina, jako za vlády komunistů: svobodné lidské myšlení sdělené veřejnosti je státní mocí podrobeno reglementaci; v důsledku to pak vede k hrubému pošlapávání důstojnosti člověka a skutečných přirozených lidských práv, nikoliv těch sionisticko-zednářských, jež jsou v preambuli naší liberální Ústavy. Kde je ta tolik vámi liberály a socany proklamovaná svoboda slova, s níž jste manipulovali davy? Pravdu v historickém bádání a svobodně předložených hypotéz má nakonec orwellovské Ministerstvo vnitra, tedy policejní pendrek! A tohle má být ta svoboda pro české občany?

Soudní stíhání pana Bartoše je vyloženě politická záležitost, je absurdní a je v rozporu s přirozeným mravním řádem, čemuž Vy osobně a Vaše vláda dává svoje placet.

Pane premiére, Vás a Vaše nohsledy bude soudit historie, styďte se!

Na vědomí:
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra

V Praze, dne 7.3.2017

ČT a „Kulturní tunel“

Zamyslete se přátelé a pátrejte ve svých vzpomínkách. Kdy jste na obrazovkách ČT viděli skutečně hodnotný film, či seriál? Nepamatujete se? Není divu. To, čím nás poslední roky krmí ČT a komerční televize nemá nic společného s kulturou ducha. Komerční TV jako Nova, Prima a další, žijí z reklam. Nic nás to sice nestojí, ale také nic moc. Je to špatné, ale co chcete, když je to zadarmo – vlastně ano – nic není zdarma - chtějí to nejcennější – Náš čas a naše ... ! Ročně ČT platíme cca. 7 miliard korun. Co nám za to poskytují? To samé co šmejdi, kteří si odvezou důchodce na guláš a pak jim vymývají mozky, aby je donutili koupit si předražené šunty... 06.03.2017/ » více

DOTAZ NA F. R. ČECHA

Co jste si pomyslel, když byl na nedávném sjezdu ANO Andrej Babiš znovuzvolen do funkce předsedy sto procenty hlasů?
Nesledoval jsem to. Nicméně to vidím jako poučení pro lídry ostatních stran, kde chybí stranická kázeň. Když se stranou nesouhlasím, tak z ní vystoupím a je to. Tak to udělal Winston Churchill. Čestně vystoupil z konzervativní strany.

Třeba jako poučení pro předsedu hnutí Úsvit přímé demokracie Tomio Okamuru?
Přesně tak. Puč na něj udělaly absolutní nuly, které přivedl do politiky. Kdyby za nimi nestál, tak by v Parlamentu nemohli dělat ani vrátné. Podle mě to jsou hnusní zrádci.... 05.03.2017/ » více

KOLIK STOJÍ DVĚ SLEPICE

Starší, ale stále aktuální zpráva

Dnes se mi při běžném nákupu staly dvě věci, které mě přinutily se trochu zamyslet. U pokladny byla přede mnou mladá žena s malým dítětem. Při placení jí chybělo 41 Kč. V košíku měla plenky a přesnídávky. Omlouvala se, že víc nemá a chtěla přesnídávky vracet. Nákup jsem jí doplatil a žena mi moc děkovala, že prostě nemá peníze. Při cestě k autu jsem si všiml dvou lidí, kteří stáli opření o auto a s něčím bojovali. Poprosili, jestli bych jim pomohl dát nákup do auta. Dle berlí a pohybu jsem pochopil, že pomoc opravdu potřebují. Nákup jsem jim naložil a odvezl vozík zpět do obchodu.... 03.03.2017/ » více

PŘEDMĚT: PRÁCE STUDENTA GYMNÁZIA

Po přečtení těchto řádků mě doslova zamrazilo. Takto smýšlí dnešní mládež? K takovýmto názorům je vychovávána svými rodiči, školou, společností?

Student gymnázia, maturant, 20.2.2017

„Kdyby stát nevynakládal šílené částky na důchody důchodcům, nebo je aspoň danil, mohl by z těchto ušetřených peněz investovat do rekvalifikací nebo podpory zaměstnání. Důchodci jsou dnes nejlépe zajištěná nepracující třída, 90 %důchodců každopádně. Jdeš do obchodu, fronta důchodců, jdeš k lékaři, fronta důchodců, jedeš MHD, hafo důchodců, jenom běhají, samý stres, hrabou a hrabou, protivní, otravní, drzí, hulvátští, plivou a chrchlají po okolí, žádná hygiena, pořád brečí a důchody přes 20 táců. Děsí mě představa, že je budu muset jednou z platu podporovat.... 03.03.2017/ » více

IMIGRANTI U SOUSEDŮ

Navštívil jsem Mnichov a Drážďany a hovořil s místními lidmi. Tady jsou jejich otřesné zkušenosti s uprchlíky. Neuvěříte…

Autor: Martin Kohout, 1.3.2017

Návštěva přátel v Mnichově začátkem února. Parkujeme na periferii a jedeme do centra U –Bahnem. Ve vagóně je naprostá převaha barevných asi tak 40 ku 5. Úplně stejná situace je v centru města kolem Marianplatz. Všude imigrantské restaurace a kolem nich hloučky nepřátelsky se tvářícich imigrantů.... 02.03.2017/ » více

Po 27 letech vlády židozednářů je z ČR rozvojová země

JAK DLOUHO SI TO JEŠTĚ NECHÁME LÍBIT?

Už je to oficiálně potvrzeno, zatímco Sobotka, Babiš a další členové vládnoucí mafie nám denně lžou, jak se máme dobře, mezinárodní finanční instituce ve svých analýzách odhalují skutečnou situaci. Za 27 let vlády sionistů, zednářů a bývalých agentů STB, které se vyznačuje masovým rozkrádáním a drancováním státu, nejen že už nemáme suverénní stát a jsme protektorát západních mocností, ale navíc jsme ekonomicky klesli mezi rozvojové země... 01.03.2017/ » více

STRATEGICKÁ OBRANA ŠVÝCARSKA V NEDÁVNÉ MINULOSTI

SIONISTA SOROS FINANCUJE ROZKLAD EVROPY

ZLOČIN ČNB SE BLÍŽÍ K VYVRCHOLENÍ

Autor: Josef Mrázek

11. 2. 2017

Slyšel jsem v ČT 2. února 2017, že aktivita měnových spekulantů donutila ČNB k intervencím v rozsahu dalších více než 300 miliard Kč, aby byl dodržen zvrhlý závazek směňovat euro za 27 Kč. Guvernér České národní banky potom na tiskové konferenci nejistým hlasem promluvil o blížícím se konci tři a půl roku trvajícího znásilňování české koruny. Vlastně oznámil národu, že tím to nekončí, ale dolehnou na nás čekané i nečekané následky.

Ne každý mu dost rozuměl, a s tím on zajisté počítal, když zaobaleně řekl, že katastrofální situaci, kterou ČNB svými intervencemi vyvolala, máme považovat za dosažení toho správného cíle, který sice mineme, ale možná se k němu přiblížíme z jiné strany a budeme na tom jen o něco hůř, než před pěti lety... 25.02.2017/ » více

ŠOKUJÍCÍ VYZNÁNÍ ČESKÉ UČITELKY

Která učí ve třídě muslimské žáky: „Nevím co s nimi…“

Nejmenovaná česká učitelka prosí o pomoc, jak čelit islámským zvykům v české škole: „Mám prosbu na ostatní kolegy – učím na 1.stupni 2 muslimy, dívku a chlapce. Jsou velmi šikovní, ale….odmítají mi z důvodu náboženství dělat spoustu činností – nesmí kreslit, vystřihovat, vybarvovat, modelovat…nic, co má oči (lidi, zvířata, pohádkové postavy,…), nesmí zpívat, vytleskávat rytmus, tančit, zobrazovat nic, co souvisí s křesťanstvím (hvězda, zvonek,…) v podstatě každý den řeším, že něco nesmí. Třeba na HV (hudební výchova) mohou jen odříkat text písničky a psát noty, takže teoreticky je nemám moc za to klasifikovat. Vedení se k situaci staví alibisticky, nechtějí si dělat problémy a prý si mám zvykat, bude hůř. Nejde mi to „pod fousy“, proč jim mám toto tolerovat…je to pro mne nová situace, poradil by mi prosím někdo, co mohu jako pedagog vyžadovat? Omlouvám se za anonymitu, je to dost citlivé téma….“... 23.02.2017/ » více

UKÁZKA KÁZÁNÍ IMÁMA V MEŠITĚ V BRNĚ

NEPALME KORÁN

(Redakce NSJ k problému zaujímá poněkud jiné stanovisko než autor tohoto článku)

Autor: František Karel Ladislav

Nejsem naladěn na stejné vlně jako valná část českých hurávlastenců. Ne, že by mi bylo cizí podporovat tu vítězné hokejisty, onde úspěšné tenisty. Ale pokaždé opadne nacionální euforie tak rychle, jak začala, a člověk chodí dál do práce, kde za pár šupů dře na cizí majitele, část svého platu dává cikánským parazitům skrze státní sociální dávky a v židovských médiích si čte o tom, jak je Česká armáda neustále decimována. A samozřejmě to s ním ani nehne... 22.02.2017/ » více

JAN SCHWARZ, PASTOR CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ

Seděl jsem s Havlem na Borech, v I. oddělení politických vězňů, a zatímco my jsme na dvoře kovošrotu ve sněhu na páračkách párali elektrické kabely a třídili ocel, a měděné dráty vázali do otepí, nad námi v I. patře kouřil v okně znuděný vězeňský knihovník V. Havel .... Když jsem po návratu domů poslouchal ve zprávách ve Hlasu Ameriky, jak disident Havel trpí na Borech, musel jsem se smát ..... A od té doby vím, jak se vyrábí ikona světce XX. století .... Někteří husiti se pak divili, když jsem po zvolení do úřadu husitského patriarchy do adresáře zvaných hostů na slavnostní bohoslužbu k inauguraci na husitského patriarchu odmítl pozvat Havla, a místo toho jsem pozval poslance za KSČM Pavla Kováčíka z Hrotovic, jehož paní mi hrála na varhany při bohoslužbách na hrotovickém zámku v zámecké kapli. Dlouho se pak tradovalo, jak reagoval překvapený V. Klaus, když uviděl Kováčika listovat v husitském zpěvníku - Hm, hm, hm, co vy tady děláte? - ptal se udiveně Klaus a Pavel Kováčik s úsměvem odpovídal - To bych se měl zeptat spíš já vás .

Havel byl skutečně politický klaun a moje vzpomínky by vydaly na knihu…

NA PROGRAMU JE KATOLICKÁ KONTRAREVOLUCE

Autor: RADOMÍR MALÝ, 19. 7. 2013

Moc dobře vím, že si někteří poklepou na čelo a poznamenají na moji adresu něco o psychiatrovi. Já bych to ještě loni udělal nejspíš také. Nicméně po letošním spontánním odporu milionů Francouzů proti "homozákonu" už beru tuto myšlenku vážně.

Není to z mojí hlavy, již před pár desítkami let volal po celosvětové katolické kontrarevoluci brazilský zakladatel tvrdě konzervativního hnutí “Tradice, rodina, vlastnictví” Plinio Correa de Oliveira. Vyslovil tuto ideu jako reakci na revoluci levicové mládeže r. 1968 a na její požadavky liberalizace potratů a sexuální etiky. Tyto postuláty se od té doby staly součástí legislativy naprosté většiny států světa. A ty země, kde ještě tomu tak není, jsou vystaveny ze strany OSN, UNESCO, EU, Mezinárodního měnového fondu a dalších podobných nadnárodních organizací tvrdé ideologické a hlavně ekonomické masáži... 20.02.2017/ » více

PROČ ROZBILI ÚSVIT TOMIA OKAMURY

Šokující informace o tom proč bylo zlikvidováno hnutí Úsvit! Stála v pozadí celé akce na likvidaci Úsvitu zločinná organizace pod krycím názvem BIS, nástupkyně StB? Co vedlo tuto organizaci prezentující se, jako ochránkyně demokratických principů, sloužící zájmům USA proti vlastnímu národu k likvidaci a rozbití Úsvitu?

Jednoduchá odpověď... 20.02.2017/ » více

CIKÁNSKÉ KŘTINY. VŠIMNĚTE SI, JAK JSOU CIKÁNI CHUDÍ...

SOUHLASÍM S TRESTNÝM ČINEM POCHCÁNÍ A SPÁLENÍ KORÁNU

Ladisav Malý, 19.2.2017

BEZNADĚJNÉ, DOKUD VLÁDA NEZASÁHNE

Názory cikánských dětí na budoucnost – postřehy od jedné učitelky

Po rozhovoru s žákem 7. třídy tzv. zvláštní školy (Romem) o jeho představách o budoucnu, jsem ztratila poslední naději, že ta práce není marná... “ Po základce nic dělat nebudu.“ „Proč?“ „U nás chlapi nedělají, táta by mě zabil. Však můžu být na pracáku a v důchodě, ne?“ „A tatínek nepracuje?“ „Ne, je v invalidním důchodě. Je mu 35, bolí ho záda. “

To je jen podstatný úsek „diskuze“... 18.02.2017/ » více

PRAVDA O POPULÁRNÍ KULTUŘE

PROJEV NA 54. SCHŮZI POSLANECKÉ SNĚMOVNY

(Jeden z mnoha příkladů hospodaření v liberalismu)

Autor: Josef Hájek, Poslanec ANO za Moravskoslezský kraj

10. 1. 2017, Poslanecká sněmovna

Dobrý večer. Pane místopředsedo, pane premiére, paní ministryně, kolegyně, a kolegové. Po více jak po půl roce se naše Sněmovna opět vrací k tématu, které je pro občany mého regionu stále velmi aktuální. Tímto tématem je situace ve společnosti OKD. Bohužel jsme dneska svědky klinické smrti této kdysi největší československé firmy, která v roce 1989 dávala práci více jak sto tisícům zaměstnanců.

Vím, o čem hovořím. Ve společnosti OKD jsem pracoval od 1. listopadu roku 1977 do 31. srpna roku 2013, tzn. téměř 36 let... 15.02.2017/ » více

K VÝROČÍ BOMBARDOVÁNÍ DRÁŽĎAN

Na naši adresu přišel zajímavý mail, z něhož vybíráme:

… Ve Stráži pod Ralskem, tj. z druhé strany pod Ještědem u Liberce, máme s manželkou lufťácký byteček. Starousedlíci mně vyprávěli, že z hořících Drážďan tehdy padal popel až tam a ve Světlé pod Ještědem ohořelé stránky knih. Odhad obětí se velmi různí (viz příloha). Nejčastěji se uvádělo 250 000 - viz Wikipedie na internetu. Po sjednocení Německa však jednou nulu škrtli a servilně se to u nás opakuje.
Pro hrubou orientaci je možno se pokusit o počtářský odhad. Praha měla v roce 1950 asi 1 058 00 obyvatel. V roce 2015 pak 1 250 000, tj. nárůst za 65 let je asi 20%. Drážďany měly před válkou asi 630 000 obyvatel a v roce 1945 s uprchlíky, zahraničnímu dělníky, vězni a zajatci pak více než dvojnásobek. V roce 2013 se uvádí asi 530 700 obyvatel. Nicméně 630 000 x 1,2 = 756 000. Minus 530 700 = cca o 226 000 obyvatel méně, než by původně mělo být. (Lidí tam však tehdy bylo více než 2x tolik, tj. schází cca 450 000.) To odpovídá výpovědi pana Jodla při procesu v Norimberku. Samozřejmě měli muže na frontě a část obyvatelstva utekla před komunisty, ale nelze ponížit ztráty o řád, a pak ty co nesouhlasí urážet.

CIKÁNSKÉ ANEKDOTY

Umře starý cikán a na onom světě se setká s Gottwaldem, který se ho ptá:
"V tvé době bylo všechno v pořádku -
politici politizovali, dělníci pracovali a cikáni kradli.
Teď je to úplně vzhůru nohama.
Politici kradou, dělníci politizujou, a ode mně,
kurva, chtějí abych pracoval!"... 11.02.2017/ » více

ODVAHA - GENETICKÁ VLASTNOST MAĎARŮ

ÚVAHA

(Mail od jedné naší čtenářky)

Proč jsem neadoptovala dítě v Africe? A proč nezachraňuji deštné pralesy? My lidé si toužíme pomáhat, je to naše přirozenost. V dnešní době je snadné pomáhat i na druhém konci světa. Jenže... Když jsem potkala člověka, který v Africe sázel stromy, byla jsem unesená tou vznešenou myšlenkou. Jak nádherné…

Dokud mi nevyprávěl, že se rozvedl s manželkou, s rodiči se nestýká a děti vídá jen občas. Zrovna byl na cestě do Nepálu jako dobrovolník pro místní sirotky... 09.02.2017/ » více

EVROPSKÁ SKUTEČNOST

AKTUALITA

Na Slovensku dochází k zatýkání vládě nepohodlných politiků.

Převzato ze slovenského tisku.


Mimoriadna správa: Národná jednotka boja proti terorizmu a extrémizmu vyšetruje štatutára nadácie “Naše Slovensko pomáha”

Slovensko 7. februára 2017

Dnes ráno prišli do domu Martina Žáčika policajti z novovytvorenej Národnej jednotky boja proti terorizmu a extrémizmu, ktorá je súčasťou Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Žáčik po zásahu skončil v nemocnici... 07.02.2017/ » více

MAĎARŠTÍ EKONOMOVÉ K POLITICE V EVROPĚ

PEKLO SE NÁM ZAZELENALO

Autor: MARKÉTA ŠICHTAŘOVÁ

Jak jsme se my dva – dnes manželé – poznali, si pamatujeme jako dnes. Bylo to skoro přesně před 22 lety na diskusi studentů. Byli na ní Dánové a Holanďané. A my dva jim zapáleně popisovali, jak bychom jednou chtěli vstoupit do EU.

A že musíme bojovat proti komunistům, protože naší zemi hrozně ublížili. Tou dobou pro nás ještě byla EU vzor a čeští komunisté nejkrystaličtější zlo. Za těch 22 let je vše obráceně. EU se měnila a měnila, až se definitivně proměnila v jistý druh socialismu, v němž neustále ubývá svobod. A čeští komunisti jsou… no, jak jen to říct?... 05.02.2017/ » více

1969: KDYŽ ČEŠI STŘÍLELI ČECHY

Autor: Oto Veverka

Kousek od vchodu do pražského hotelu Beránek v Bělehradské ulici je na zdi nenápadná pamětní deska, které si málokdo povšimne. Je tu na paměť zastřeleného dítěte. Čtrnáctiletý český školák Bohumil Syřínek tady v roce 1969 padl rukou českého milicionáře. Viník nikdy nebyl dopaden a potrestán. A komunisté, kteří se od zvěrstev svých represivních složek nikdy nedistancovali, dodnes sedí ve správních a zákonodárných orgánech... 04.02.2017/ » více

CHVÁLA OZBROJOVÁNÍ SE

PROČ ŠKOLY V DNEŠNÍ DOBĚ NEFUNGUJÍ?

Přišlo mailem. Ukázka vzdělanosti naší mládeže.

Poslední dobou se ve svém okolí stále častěji setkávám se stanovisky tohoto typu: Přijali jsme do firmy kluka / holku těsně po škole a ona / on nic neumí. Nedokáže vyřešit triviální praktické problémy, neumí se ani zeptat, jak to má udělat. Když se pídím po podrobnostech, dozvím se, že ač se jedná o absolventa ekonomického oboru, neumí pracovat s Excellem, má problém ovládat Outlook, nedokáže napsat reklamaci, protože neví, jak vypadá. K sečtení čísel 20 a 30 potřebuje kalkulačku a neví, že hlavní město Polska je Varšava. A navíc je takový absolvent přesvědčen o své dokonalosti a nepostradatelnosti... 01.02.2017/ » více

IMIGRANTI V ITÁLII NIČÍ KATOLICKÉ KOSTELY

KDY SE NAŠI BISKUPOVÉ POCHLAPÍ?

Autor: Ladislav Malý

Česká biskupská konference vydala prohlášení, v němž vyjadřuje podporu letošnímu dubnovému „Pochodu pro rodinu a život“. Biskupové prý tím reagují i na koncepci rodinné politiky představenou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR; rodinu vnímají jako základní buňku společnosti i církve.

To ovšem je tvrzení nedostatečné. Nedostatečné, protože věřící katolík by od vedení katolické církve v České republice očekával kritiku liberálního vedení státu ve věci rodinné politiky. Věřící katolík by dále očekával... 30.01.2017/ » více

BUDEME SLAVIT?

Autor: František Karel Ladislav

Krátké zamyšlení nad dnešním mezinárodním svátkem

Dnes, 27. ledna 2017, je Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Zamysleme se krátce nad tím, zda je co si připomínat a jestli máme důvod něco slavit.

Ten den roku 1945 dobyla Rudá armáda pracovní tábor Osvětim. Podle tehdejšího zápisu komisařů a politruků v tomto táboře zemřely čtyři miliony Židů, převážně v plynových pecích. Postupem času vyšlo najevo, že celkový počet mrtvých lidí všech vyznání byl kolem jednoho milionu (i tak je to strašné číslo), a že plynová komora nebyla nalezena, resp. v roce 1942 byla předělána na protiletecký kryt... 27.01.2017/ » více

OD CHARITY AŽ K DESTABILIZACI SVĚTA

( Přišlo mailem, 21. LEDEN 2017 )

Kdo a kdy Charitu založil, kde sídlí centrála a jaký je její deklarovaný význam není důležité. Vše se dá vyhledat, a když se do textů o Charitě bezelstně a bez znalosti souvislostí začteme, nemůžeme konstatovat nic jiného, než že Charita dar z nebes.

Jenže, úplně stejné pocity získáme při pročítání stránek a dokumentů nadací a spolků s dokázanou podvratnou činností, jako Open Society Fund, Člověk v tísni, Norway Funds, Lékaři bez hranic, nebo i některých nových spolků, jako Evropské hodnoty, Svobodu médiím a mnoha a mnoha dalších. Naivní dítě nebo na Zem právě spadnuvší marťan musí po seznámení s dokumentací těchto a podobných organizací konstatovat, že se jedná o lidi s velkým "L", se srdcem na pravém místě. Zkrátka o morálně čisté vzory lidí, kteří by se samou láskou rozdali. Avšak lidé soudní a moudří z Marsu nespadli a mají členy těchto spolků již dávno zařazené mezi kreatury, převlečené za lidi... 27.01.2017/ » více

PRAVDA O ŠVÉDSKU

Obžaloba neomarxismu a liberalismu

EXCERCICIE

Autor: Ladislav Malý

Týden jsem pobytoval v jednom malém městečku v blízké cizině za účelem katolických excercicií; a jak se říká: spojil příjemné s užitečným.
Samotné excercicie byly od otců kněží důkladně promyšlené a připravené, takže můj čas byl vyplněn úvahami o sobě samém, o Bohu, víře a věcech stvořených Bohem kvůli nám apod. Rozhodně to nebyl promarněný čas, a za pobyt jsem velmi vděčný. Ostatně, nebyl jsem tam sám – sešla se nás tam menší skupina z Čech a Moravy, lidí toužících načerpat vnitřní duchovní sílu a na týden se odevzdat plně do rukou Božích, pohroužit se do modliteb a meditací. Leč… 23.01.2017/ » více

ŽIDÉ A EVROPA

Putin navrhl evropským Židům, aby se přestěhovali do Ruska

Na schůzce se zástupci Evropského židovského kongresu pozval ruský prezident Vladimir Putin jejich krajany, aby se přestěhovali do Ruska kvůli situaci, která se vytvořila v zemích Evropské unie. S takovým návrhem přišel Putin po tom, co si šéf Evropského židovského kongresu Vjačeslav Kantor postěžoval na to, že postavení Židů v Evropě je „nejhorší od dob druhé světové války". Podle jeho slov „Židé utíkají" kvůli šířícímu se antisemitismu a migrantům z řad muslimů. „Tak ať přijedou (Židé) k nám. Ze Sovětského svazu odjížděli, ať se teď vrátí", prohlásil prezident. Přitom vyslovil ruský státník pochybnost o tom, že se situace v Evropě natolik zhoršila. „Viděl jsem reportáže: lidé už se bojí nosit jarmulku (kipot) na veřejnosti, snaží se dokonce skrývat svou národnost, nemyslím si ale, že je situace natolik špatná", zdůraznil Vladimir Putin... 22.01.2017/ » více

KDO NESKÁČE NENÍ ČECH

DONALD TRUMP – NEREÁLNÁ A FALEŠNÁ OČEKÁVÁNÍ

Autor: František Karel Ladislav

Zahraničně politický komentář konzervativního blogera

Za pár dní se ujme úřadu další americký prezident. Z Donalda Trumpa je nadšena valná část konzervativních politiků i komentátorů. Podle obou Klausů je to prý po Brexitu další smrtící rána modernistickým, levicovým bludům, multikulturalismu a politické korektnosti. I Protiproud, jenž se vydává za mluvčího konzerv, vynáší Trumpa do nebes... 15.01.2017/ » více

KDO ZACHRÁNÍ AFRIKU PŘED AFRIČANY ?

(Přišlo mailem)

Roku 1920 založili Evropané v africkém Mozambiku, tehdejší portugalské kolonii, chráněnou rezervaci Gorongosa. Později se z ní stal národní park.
V 50-tých letech byl národní park Gorongosa vyhledávanou turistickou destinací pro pozorování a studium přírody. Při prvním sčítání divoké zvěře zde biologové napočítali přes 200 lvů, 2200 slonů, 14 tisíc buvolů, 3000 zeber, 2000 antilop druhu Impala a nespočet dalších druhů zvířat. Další sčítání v roce 1976, které zahrnovalo park a přilehlou deltu řeky Zambezi, napočítalo 6000 slonů, 500 lvů a desítky tisíc kusů zeber, žiraf, buvolů a antilop... 13.01.2017/ » více

JAK DLOUHO JEŠTĚ…?

Autor: PhDr. Radomír Malý

Dómská farnost sv. Štěpána ve Vídni vydává svůj časopis zvaný Pfarrblätter (Farské listy). Tam jistá „profesorka“ biblistiky Regina Polak ve vánočním vydání (!) napsala doslova: „Představa Vtělení Boha do lůna Marie je heretická. Bůh se nikdy nemůže vtělit a vzít na sebe lidskou podobu. Bůh jako Ježíš-Dítě je pověra, která pochází z helénistických antických mystérií.“ Tato nehoráznost, za niž by se nemusel stydět žádný ateistický agitátor komunistické éry, může klidně vyjít v oficiálním farním, dokonce katedrálním časopise, aniž to vzbudilo příslušnou reakci zodpovědných osob v Církvi.... 09.01.2017/ » více

V JAKÉ ZEMI NECHCI ŽÍT…

(Mailem přišel starší článek, ale stále aktuální)

Autor: Jana Zwyrtek Hamplová

Máme totiž zcela pomotané hodnoty. Všímám si toho už dlouho - tato společnost degeneruje tím, že podporuje lumpy a kašle na budoucí generace, podporuje neschopné a trestá pracovité, nechá živořit své občany, a bez mrknutí oka posílá stamiliony na jakoukoli chátru, co si usmyslela nelegálně překročit evropské hranice. Protože s těmi, co chátrou nejsou, nejsou ani problémy - zrovna včera jsem obědvala v restauraci, kterou vlastní Syřan. Přišel před pár lety legálně, pracuje tu, a je českými spoluobčany respektován a vážen. S těmi hordami, co se sem hrnou, nemá zhola nic společného. A taky nikdo neřeší, že je ze Sýrie... 07.01.2017/ » více

SLOVO DO NOVÉHO ROKU

Autor: Ladislav Malý

Rok, který jsme právě načali, zdá se, nebude časem pohody, ale časem plným zvratů a překvapení. Je totiž rokem voleb, jak u nás, tak i v některých evropských zemích. Za to ale by to měl být čas posvátný, povznášející naší mysl k Bohu. Vybízí nás k tomu sté výročí Zjevení Panny Marie v Cova di Iria u portugalské Fatimi. Svou radikální výzvou k boji se Satanem nás Nejsvětější Panna vyzývá k pokání, k modlitbě svatého Růžence a sobotní památce s přijímáním Nejsvětější svátosti. Výzva Panny Marie Fatimské zahrnuje také vzkaz Svatému otci, papeži katolické Církve, a biskupům celého světa, aby Rusko zasvětili jejímu Neposkvrněnému Srdci. Víme všichni, v jakém stavu se Církev nachází: je ve službách sionismu, a tudíž v hluboké krizi... 02.01.2017/ » více

JEŽÍŠ A LÁSKA

(Zaslal a upravil Benedikt Vácha)

Autor: Dr. Jan Evangelista Urban OFM "Učení Víry" – 1946
( zkoumá se možnost jeho svatořečení)


Těžko se dorozumět, přátelé: Přijde ke mně člověk, o němž vím, že mi nemluví pravdu. Řeknu - li mu, že mu nelze věřit, odpoví mi: " A to je křesťanská láska?" - Máte zaměstnance, upozorníte ho, že jest nutno určitou práci řádně dodělat. Řekne Vám: " a to je křesťanská láska!" - Budete snad v nějaké společnosti jako věřící člověk hájit nutnost spravedlnosti za zločiny a uslyšíte: " A tak můžete Vy mluvit jako katolík? To je křesťanská láska?" - A když Vám bude nějaký zloděj brát z ruky Vaši věc a Vy se budete bránit, i ten Vám nakonec řekne, že byste jako křesťan měl mlčet... 18.12.2016/ » více

SIONISTÉ PROMĚNÍ ČR V TOTALITNÍ STÁT

V Poslanecké sněmovně leží novela telekomunikačních zákonů, která by podle návrhu ministerstva obrany měla dát vojenské kontrarozvědce neuvěřitelné pravomoci. Bez souhlasu soudu bude moci vojenská tajná služba hromadně sbírat veškerá data o českých občanech a jejich komunikacích. Informaci přinesl iDnes. Týkalo by se to sběru a shromažďování veškerých emailů obyvatel ČR, které odešlou ze svých zařízení... 18.12.2016/ » více

LÁZNĚ BĚLOHRAD MAJÍ NOVÉHO ISLÁMSKÉHO MAJITELE

(Přišlo mailem, autor: Jiří Kašpar)

Novým majitelem lázní je šejk Kalif.
Nenápadně, plíživě se islamisté rozpínají po Česku a nikdo s tím nic nedělá. Až bude pozdě budeme si všichni rvát vlasy!
K tomuto tématu jsem chtěl upřesnit, že s tím nic nenaděláme. Před chvilkou jsem přes SKYPE komunikoval s mladším synem, co momentálně žije v Bahrajnu a ten mě sdělil, že chodí hrát tenis s kamarádem šejka Kalifa, jenž koupil lázně Bělohrad, a tím pádem si tam může pozvat své kamarády... 14.12.2016/ » více
 

© 2010 Národní sjednocení | webmaster |