/   Svátek má:
 

NABÍDKA

ladmaly@centrum.cz

Sloupek NSJ o.s.

  Knihovna   Sponzoring   Kontakt   Přihláška

 

Aktuality

REHABILITACE FAŠISMU

Autor: Ladislav Malý

Vzedmutá vlna občanského odporu proti vládnímu covid apartheidu s sebou taky nese různá hesla provolávaná od lídrů protestujících občanů. Tu a tam bylo možno slyšet přirovnání vládních opatření k fašismu, zazněla dokonce hesla jako covid-fašismus apod. Tím lídři chtějí veřejnosti říct, že fašismus je cosi hluboce špatného, krvavého, pro lidi a jejich život nepříjemného, odsouzeníhodného, a lidé to taky tak chápou. Je to ale falešné sdělení.

Kde se ale vzala ona krvavá nálepka fašismu, který si rozhodně nezaslouží takové nebo podobné přirovnání?

Začalo to už koncem třicátých let, kdy ve Španělsku byla generalissimem Frankem potlačena krvavá revoluce levicových liberálů, stalinských komunistů, Trockistů, marxistických bojůvek a anarchistů, jež vedli boj ve jménu demokracie proti vlastnímu, katolicky věřícímu lidu. Kromě toho, že zašantročili státní zlatý poklad Španělska nesmírné hodnoty (odvezen do SSSR), vyvražďovali kláštery, kněze, ničili kulturu a tradice Španělska, jejich cílem bylo ze Španělska udělat sovětskou republiku. Po zásluze byli potrestáni. A protože sionisté měli a mají v rukou zejména relevantní světová média, tehdy tisk a film, okamžitě spustili nenávistnou kampaň proti „krvavému fašistickému“ Frankovi a jeho režimu, který dal ťafku bolševikům. V tehdejším Československu levicoví intelektuálové měli velký smutek… .17.01.2022/ >>vice

KAZACHSTAN

Na dokreslení situace v kazachstánu přinášíme článek z pera MUDr. Ivana Davida

Kazachstán a Rusko předvedli, že US příručka pro barevné revoluce zastarala.

Jako člen Meziparlamentní delegace Evropského parlamentu ke středoasijským republikám jsem se snažil získat informace o vývoji v Kazachstánu. Nyní, kdy je pokus o násilný převrat z větší části potlačen a bezpečnostní síly honí po celé rozlehlé zemi zbytky povstalců, přechází média z režimu přinášení zpráv z „bojiště“ do režimu propagandy proti Rusku. A to je přesně ten správný čas na rekapitulaci vývoje událostí v Kazachstánu během pouličních nepokojů i na zkoumání procesů, které zemi do této situace přivedly... .10.01.2022/ >>vice

Rána do podbřišku

Autor: Jaroslav Bašta

V průběhu posledního desetiletí mám pocit, že mi tyto moje zkušenosti připomínají stále častější současné války a krize. Aktuálně se to týká Kazachstánu. Když jsem v roce 2 000 odjížděl do Moskvy, vezl jsem s sebou celkem čtyři sady pověřovacích listin. Kromě těch pro prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina, také pro Kyrgystán, Turkmenistán a Kazachstán... .10.01.2022/ >>vice

Maďarsko versus EU

Autor: Petr Hampl

Viktor Orbán: Vláda má povinnost bránit své občany před EU

Soudní dvůr Evropské unie v rozporu s maďarskou ústavou rozhodl, že Maďarsko musí na své území vpustit migranty, kterým dosud bránil ve vstupu plot a maďarská pohraniční stráž. Naše pohraniční stráž migrantům vstup nepovolila. Těm, kterým se podařilo vstoupit nelegálně, nebylo dovoleno zůstat na maďarském území. Ti, kteří chtěli požádat o azyl, museli své žádosti podat mimo území Maďarska.

Maďarská vláda se tedy obrátila na maďarský ústavní soud s otázkou, jak má dále postupovat.... .08.01.2022/ >>vice

Slovo do Nového roku

Autor: Ladislav Malý

V říjnu loňského roku si v parlamentních volbách národ zvolil novou vládu. Dosavadní vláda premiéra Andreje Babiše byla vládou, jež upřednostňovala ekonomické a české zájmy před bruselskými neomarxistickými byrokraty, a - viděno z ideově politického hlediska –snažila se být vládou nepolitickou, neprosazovala neomarxismus; podle bruselských neomarxistů byla vládou tzv. populistickou. Babiš je čistě ekonomický manažer a šlo mu především o to, aby stát vzkvétal a měl světově uznávané ratingy a obyvatelstvo bylo spokojené -, jak se sám mnohokrát vyjádřil. Svou zahraniční politiku orientoval protibruselsky, nikoliv protievropsky, ale nebyl v tomto důsledný a pevný; navazoval sice hlubší vztahy se státy soustředěné v tzv. V4, tj. Maďarskem a Polskem (Slovensko je víceméně úkrokem z V4), které prosazují svou suverenitu v EU daleko více než ČR, leč nedokázal je důsledně následovat. Sionističtí mocipáni v Bruselu vládu A. Babiše odstranili a do Strakovky posadili svoje lidi – neomarxistické, proevropské kolaboranty.

Bylo zajímavé sledovat postup, jak se jim to podařilo. Neomarxisté začaly s Ústavním soudem, který vyhověl jejich požadavku sjednotit svoje politické strany do koalic a do voleb proti Babišovi jednotně v koalici vystoupit, čímž by – v případě úspěchu – měly parlamentní většinu. Na celé věci je nejzajímavější, že pravicové politické strany ať se snaží o sjednocení sebevíce, sjednotit se nedovedou. Jak je to možné?... .01.01.2022/ >>vice

VŠEM NAŠIM ČTENÁŘŮM, PŘÁTELŮM A PŘÍZNIVCŮM PŘEJEME POŽEHNANÉ VÁNOCE A ŠTĚSTÍ DO NOVÉHO ROKU 2022.

AŤ SVĚTLO NAROZENÉHO KRISTA ROZPTÝLÝ VŠECHNY VAŠE POCHYBNOSTI A DÁ SÍLU K BOJI A NADĚJI NA VÍTĚZSTVÍ!

Redakce Národního sjednocení

Kult bílého pláště a civilizace strachu

Autor: Branislav Michalka

Kult bílého pláště, tj. zbožňování a fetišizace vědců v oblasti "medecines", začal kolem poloviny 19. století. V té době přišly první úspěchy v oblasti lékařské vědy, které byly schopny potlačit nemoci na masovém základě, dříve považované za normální součást života. Tyto úspěchy postupně změnily lidské vnímání nemocí, délku života a nakonec i smrt. Nemoc, jako normální součást života, v důsledku dědičného hříchu a vniknutí do lidského těla, se stala výjimečnou událostí. Něco, co podle moderního kánonu ve skutečnosti nepatří do lidského života.

Lékařská věda významně snížila počet dětí umírajících při porodu nebo krátce po něm, snížila kojeneckou úmrtnost a prodloužila lidský život. Lidé ve vyšším věku se těšili zdraví v počtu, který byl dříve nemyslitelný. I proto, že to v minulosti často znamenalo zemřít. Dokonce i jednoduché zlomeniny skončily smrtí ve středověku; zánět a otrava krve nikdy nebyly daleko. Ve skutečnosti zůstali jen ti nejodolnější. V 19. století tomu tak však již nebylo a zásluhou toho byla lékařská věda... .17.12.2021/ >>vice

Kdo je Jan Lipavský?

V posledních dnech se množí polemiky o Janu Lipavském. To je ten kontroverzní nominant na post ministra zahraničí v budoucí Fialově vládě. Velká část progresivních, mainstreamových médií se durdí, co si to president Zeman dovoluje. Že ho budoucímu premiérovi Fialovi nechce jmenovat. A že se taková svévole musí Hradu zarazit.

Proto se pojďme na Jana Lipavského společně podívat. Abychom mohli sami posoudit, jestli mu pan president nekřivdí. Takže: Jan Lipovský se narodil v roce 1985. Vystudoval bakalářský obor mezinárodní teritoriální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Ano, už tohle může některým lidem stačit. Protože mají praktické zkušenosti s tím, co tyhle humanitní pa-katedry produkují. Ale nesuďme předčasně.

Jeho bakalářská práce nese název „Politizace ruských energetických dodávek na příkladu zemního plynu.”... .12.12.2021/ >>vice

O neomarxistickém světonázoru

Autor: Vít Skalský, Plzeň

Za socialismu byla rozšířená teze, že pokrokový občan musí mít marxisticko-vědecký světonázor. Nic podobného jako vědecký světonázor nemůže existovat. To snad není třeba nikomu vysvětlovat. Jinak je tomu u marxistického světonázoru. Marxistický světonázor je široce rozšířen. V západní společnosti je jím zasažena naprostá většina jedinců. Díky tomu většina interpretuje skutečnost pouze ideologicky.

Marxistický světonázor by se při jistém zjednodušení nechal charakterizovat třemi momenty.... .08.12.2021/ >>vice

Projev prezidenta RF Vladimira Putina na zasedání diskuzního klubu Valdaj

(Výňatek z projevu)

Vážení účastníci plenárního zasedání, dámy a pánové!

Především bych vám chtěl poděkovat, že jste přijeli do Ruska a účastnili se akcí Valdajského klubu.

Jako vždy na takových setkáních nastolujete akutní, naléhavé problémy, komplexně diskutujete o otázkách, které jsou bez nadsázky aktuální pro lidi ve všech zemích světa. A tentokrát bylo hlavní téma fóra podáno přímo, docela ostře, řekl bych - „Globální otřes - XXI: lidé, hodnoty, stát“.

Skutečně žijeme v době obrovských změn. A pokud dovolíte, pak si tradičně dovolím přijít se svými názory na vámi formulovaný program.

Obecně se tato fráze – „žít v časech změn“ – může zdát již všední, říkáme ji příliš často. Ano, a právě tato éra změn začala před docela dlouhou dobou, proměnlivý stav se stal obvyklým. Nabízí se otázka: má cenu tomu věnovat pozornost? Souhlasím však s těmi, kteří formulovali program těchto schůzí: samozřejmě, že má.

V posledních desetiletích si mnozí vzpomněli na čínské přísloví. Číňané jsou moudří, mají mnoho myslitelů a všech druhů cenných myšlenek, které můžeme použít i dnes. Jeden z nich, jak víte, - nedej bože, žít v éře změn. Ale už v tom žijeme, ať chceme nebo ne, a tyto změny jsou hlubší, zásadnější... .04.12.2021/ >>vice

Neziskovka Petra Fialy

Postav dům, zasaď strom, zploď syna….A někdo dodá - a založ neziskovku, která tvého syna bude dobře živit.

(Přišlo mailem)

Předseda ODS sice často kritizuje premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli dotacím, ale sám není pouze politikem. V roce 1993 založil občanské sdružení Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), které se prý stalo jednou z nejúspěšnějších neziskových vzdělávacích a kulturních organizací... .30.11.2021/ >>vice

Ústavní lidská práva a přirozená práva

Autor: Ladislav Malý

Liberální demokracie odvozuje svou identitu od zednářských lidských práv. Kořeny tohoto dokumentu sahají až do tzv. Deklarace lidských práv, sepsanou v době francouzské revoluce 1791 zednáři a částí židovských intelektuálů.

Po známých událostech na podzim roku -89 k nám, do Československa, byla ze západních zednářských a sionistických centrál, tato „práva“, za nadšeného souhlasu davu, importována tehdejšími představiteli disentu a později vlády, a posléze vtělena do nové, liberálně demokratické ústavy. A tak jsme součástí sionisticko-zednářského kolosu, který ovšem stojí na hliněných nohou lživých lidských práv.

Alternativou k těmto lžiprávům je přirozený zákon..... .26.11.2021/ >>vice

„Papež“ František přestupuje a boří všechna přikázání Desatera

První přikázání: „Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh... Nebudeš míti jiných bohů, nebudeš se jim klanět ani je uctívat.“

Statisíce mučedníků raději podstoupily nejkrutější muka a smrt, než by třeba jen jediným zrnkem kadidla uctily pohanské bohy – démony! Bergoglio dal precedens k masovému odpadu od pravého Boha k jiným bohům – démonům. Stalo se to v říjnu 2019, když předsedal čarodějnickému obřadu ve Vatikánských zahradách, a pak hlavního démona Pačamamu intronizoval v chrámu svatého Petra. Spáchal nejtěžší hřích, udělal gesto apostaze, a tím hrubě zneuctil samotného Boha a cynicky se vysmál všem mučedníkům církve.

Druhé přikázání: „Nevezmeš jména Božího nadarmo.“

Bergoglio vystupuje v papežské autoritě, tedy ve jménu Boha, a současně propaguje zločiny. Těžce tím hřeší proti druhému přikázání Desatera... .22.11.2021/ >>vice

Hnutí Duha píše…

(Přišlo mailem)

Koaliční smlouva je na světě! Najdeme v ní komplexní a pozitivní plán na ozdravení českých lesů, péči o chráněná území nebo konkrétní kroky k efektivnímu zadržování vody v krajině.

Státní lesy přestanou být kůlničkou na dříví, ale budou sloužit k ochraně půdy a rekreaci. K tomu dostanou zelenou k přirozené obnově po kůrovcové kalamitě namísto bláhového nahrazování smrku smrkem tam, kde se mu nedaří. Tedy měly by. Uvidíme, jak dopadne střet plánů s realitou.

Jenže představitelé koalice nejspíš zapomněli na další své předvolební cíle pro ochranu přírody. Kdo ostrouhal?

Třeba i taková mrkev na poli. Předvolební programy se honosily ambiciózními cíli k šetrné péči o půdu a zemědělskou krajinu, na které závisí i naše obživa, nehledě na život tak důležitých včel, opylovačů, ptáků i dalších zvířat. Koaliční smlouva například vypouští explicitní závazek k snížení (nad)užívání pesticidů, který programy obou koalic obsahovaly! Přitom právě jedovaté pesticidy hubí život pod zemí i nad zemí, dostávají se do našeho jídla i do pitné vody.

Krajina je hodnotná a zdravá jako celek. Lesy obepínají jako v objetí pole a louky. Vzájemně se doplňují. Aby se dařilo lesům, musí se dařit životu i v zemědělské krajině.

SMYSL A CÍL SAMETOVÉ REVOLUCE

Autor: Ladislav Malý

V době bolševické totality si mnozí z nás porobených Čechů, dělali iluze a představy, jaké to bude až „to praskne“. Jen mnozí z nás, protože z většiny národa se stalo stádo ovcí. Lidé dobrovolně chodili do prvomájových průvodů, dobrovolně chodili k tzv. volbám, dobrovolně platili např. známku solidarity, dobrovolně byli členové ROH, dobrovolně chodili na schůze, kvetlo udávání, tzv. závodní lidové milice - pěst komunistické strany - měly plný stav; prostě národ si zvykl na komunistický režim, neuměl si představit, že by žil v jiném systému než v systému komunistického socialismu; v porodnicích spatřila světlo světa generace Husákových dětí, kteří dnes staví vládu.

Komunistický režim kromě toho, že svoje lidi držel na oprátce, se dopustil zločinu tím, že nedovolil lidem jinak myslet, než jak chtěl on -, marxisticko-leninská ideologie byla všude rozhodující a lidská duše se musela podřídit. Přestaly existovat občanské svobody. A tak nemohls psát, cos chtěl, říkat, cos chtěl, chodit do kostela bylo jen pro odvážné -, na vesnici se vůbec přestalo do kostelů chodit. Podívat se na příklad do města Hofu v Německu, což je asi deset kilometrů od hranic a kam dneska jezdí zástupy Čechů na nákupy, ale i za prací, bylo naprosto nemožné - mnozí svou zvědavost zaplatili životem -, spíš ses dostal do Vladivostoku, než do Hofu. Žít v tomto systému, znamenalo přizpůsobovat se, což zase znamenalo ohrožovat svoji mravní a duchovní integritu a dělat ze sebe pokrytce... .17.11.2021/ >>vice

Úchvatná hymna státu, který Češi zbourali a teď ho hrabou špendlíčkem.

Vladimír Putin

Moskva nemá podiel na utečeneckej kríze, ktorá sa odohráva na bielorusko-poľskej hranici.

Uviedol to ruský prezident Vladimir Putin v rozhovore, ktorý v sobotu odvysielala štátna televízna stanica Vesti. Obvinenia, že Moskva pomáha Minsku prevážať utečencov na východnú hranicu EÚ, predtým zazneli z Poľska a viacerých západných krajín.

„Chcem, aby ste to všetci vedeli. Nemáme s tým nič spoločné,“ povedal Putin. V pohraničnej oblasti s Bieloruskom viaznu tisíce ľudí v čase, keď sa teploty pohybujú okolo bodu mrazu. Podľa poľského denníka Gazeta Wyborcza tam za posledné mesiace zomrelo už desať osôb. O najnovšom úmrtí mladého muža sýrskej národnosti informovali poľské médiá v sobotu.

Poľsko čelí od leta rastúcej vlne migrantov prevažne z Blízkeho východu a Afriky, ktorí sa snažia z Bieloruska dostať ďalej do Európy. Úrady migrantov na hranici zastavujú a tých, ktorí ju prekročia, posielajú naspäť do Bieloruska.

U Krynek a Bialowieže se bojuje za Prahu

Autor: Lubomír Vylíčil

Ve třicátých letech minulého století vykřikovali komunisté, že „u Madridu se bojuje za Prahu.” Bylo to hodně přehnané a navíc falešné. Tehdejší střet mezinárodní ultralevice (interbrigadistů) s Frankovými, konzervativními vlastenci se odehrával daleko a na osud našeho národa neměl nijak bezprostřední vliv. Ovšem teď, v těchto dnech, propukl podobný boj až nepříjemně blízko. Na Polsko-Běloruské hranici. A tento konflikt má potenciál změnit náš domovský, středoevropský prostor, velice nebezpečným způsobem.

Včera pronikly dvě tlupy migrantů, které Lukašenkův režim k hranici už delší dobu zlovolně naváží, skrze hraniční zátarasy do Polska. Jedna skupina, asi 200 osob, prorazila v 15:30 plot u města Białowieży. Použili klády jako beranidla a pak přestříhali žiletkový drát na povaleném plotě pomocí speciálních nůžek. Všichni byli zadrženi a údajně 150 z nich pak bylo navráceno zpět na běloruské území. Druhá invazní skupina, v počtu asi 60 osob, prorazila podobným způsobem okolo půlnoci u města Krynki. Dvacet z nich bylo odchyceno, po zbytku se pátrá.... .12.11.2021/ >>vice

Bílá hora

Autor: Jaroslav Durych

(Převzato z časopisu Řád, roč. IV.., číslo 5.)

Poněvadž nejsme v této zemi ani cizinci ani levobočky, nýbrž vlastními syny a zákonitými dědici těch, kteří od úsvitu dějin po staletí tvořili tento národ a jeho dějiny, pilně a věrně střežíce poklad víry katolické, máme svatou a nezadatelnou povinnost chrániti jak jejich odkaz, tak i své dědictví a své právo. My jsme vlastními dědici této země, neboť my vyznáváme katolickou víru. I sluší se, abychom věrně se drželi všeho, co skrze tuto víru bylo dáno našemu národu, nečiníce v této věci žádného ústupku, neboť dosti jsme mohli poznati odpůrce své a toliko nezletilý smí chápati, co jest to víra.

Mnozí už se pokusili zrušit odkaz předků, aby nás mohli vyhnat a vyloučit z dávného obcování s knížaty, králi a světci našeho lidu.... .10.11.2021/ >>vice

Židem, ale neobřezaným

Ve Spojených státech vzniká iniciativa, která se snaží podpořit židovské rodiny odmítající tradiční obřízku. Po rabínech a synagogách organizace Bruchim žádá, aby k nim byli vstřícní stejně jako k židům s odlišnou sexuální orientací nebo barvou pleti. Počty lidí, kteří své syny nechtějí vystavit takto zásadnímu zásahu do těla, rostou i kvůli smíšeným manželstvím.

Počátky rituálu se táhnou až do biblických časů a obřízka dodnes patří mezi zásadní prvky judaismu. Přesto ne všichni rodiče chtějí své syny tomuto zákroku vystavit.

“Rodiny, které se tak rozhodnou, by se neměly cítit na okraji (židovské) společnosti, neměly by mít pocit, že to musí tajit,“ říká spoluzakladatelka Bruchimu Lisa Braver Mossová.

Se svými kolegy se proto v organizaci, jejíž název v překladu znamená „požehnaný“ nebo „vítaný“, snaží odklon od tradic normalizovat.

Chtějí, aby se americké synagogy více otevřely těmto „hříšníkům“, stejně jako jsou v posledních letech vstřícnější k homosexuálním židům nebo židům jiné barvy pleti. A po rabínech Bruchim požaduje, aby rodinám s neobřezanými syny přizpůsobili náboženské obřady.

Lidem, kteří o zákroku pochybují, pak organizace nabízí bezpečný prostor, v němž své otázky mohou probrat s ostatními. „Jsem jediná židovka, která z obřízky nemá dobrý pocit? Začala jsem si uvědomovat, že ne, ostatní o tom jen raději mlčeli,“ říká členka Bruchimu, která si nepřála uvést své jméno. Počty podobně smýšlejících rodičů v USA rostou i proto, že židé čím dál častěji nacházejí partnera mimo svou komunitu.

Zda ta vstřícnou iniciativu přijme, je zatím nejasné. „Je to jeden z nejstarších rituálů židovské víry a my ho budeme vždy hájit a celou komunitu informovat o kráse a významu brit milah (rituální obřízky, pozn. red.),“ říká rabín reformního proudu Rick Jacobs.

Jedním dechem však dodává, že způsobů, jak se napojit na judaismus, je spousta, a reformisté přijmou každého bez ohledu na to, který si vybere.

Konzervativnější rabíni však s takovými rodinami mohou mít problém. List The Times of Israel cituje jednoho z nich, který podle svých slov v posledních letech odmítl množství židovských rodin, které své syny nechtěly nechat obřezat.

Kritici obřízky upozorňují na trauma, které jim zákrok může způsobit, či fakt, že se tím zasahuje do práv obřezaného. Většinou totiž malí židé obřízku podstupují, aniž k tomu dali souhlas. Míní také, že operace dítěti po zdravotní stránce nic nepřinese. Tomu však oponují nejen američtí lékaři, kteří mají za to, že benefity převažují nad riziky.

Pozn.NSJ – V Tóře Gn 17, 1–14 a Lv 12, 3 Bůh přikázal Abrahámovi, aby každý chlapec narozený z jeho rodu byl osmého dne obřezán. Tedy příkaz je od samého Boha! A kdo je neobřezaný, bude ze svého rodu vyobcován, praví Bůh v knize Genesis. Jakékoliv neuposlechnutí tohoto příkazu či jeho revize nebo liberální náhled na něj, je těžký hřích proti Bohu. A všimněme si, kdo vyzývá Židy, aby šli proti Bohu -, jsou to ženy, ženy, jichž se obřízka vůbec netkne, tak ony navádějí své muže, aby jednali proti Bohu.

My, katolíci, dáváme Židům radu: Poslechněte své ženy, přestaňte se obřezávat a zároveň požádejte katolické kněze o křest ve jménu Boha Otce, Syna jeho Ježíše Krista a Ducha svatého, dále o generální zpověď - a staneme se skutečnými bratry ve víře!

Studie o Masarykovi

Autor: Tomáš Koloc

(Převzato z netu)

TGM byl asi z obou stran židovského původu. O tom, že měl pravdu v procesu Hilsner, pochyboval i Karel Čapek.

Thomas Johann Masaryk (tedy Tomáš Jan, jak byl pokřtěn), který se narodil 7. března 1850 (a díky svátku svatého Tomáše získal své křestní jméno) v Hodoníně a zemřel 14. 9. 1937 (v den 51. narozenin svého syna Jana) v Lánech u Nového Strašecí, měl jak geneticky, tak ideově kořeny ze všech našich prezidentů nejširší, a to dokonce i bez senzační legendy, že „jeho skutečný otec byl císař František Josef I.“ (O tom tvůrcům legendy svědčí poznámka v císařově deníku, „Kropaczek erledigt“, který se podle nich týká jeho matky Teresie Kropaczek). Reálnější už je verze o otcovství Nathana Redlicha (1803–1888), který byl sám úředně adoptovaným synem hodonínského židovského velkostatkáře a velkoobchodníka s kůžemi. Redlich byl nicméně fakticky syn vlastní; v době jeho narození však ještě existovaly kvóty na počty dětí, narozených v židovských rodinách. Židovské charitě se však na rozdíl od židovské reprodukce tehdy meze nekladly, takže se z vlastního ´dítěte nad počet´ většinou stalo ´dítě adoptované´.... .03.11.2021/ >>vice

Výzva k obyvatelům Evropy

Zapomeňte na falešný humanismus a politickou korektnost! Probuďte se! Jde vám o život! Buďte důslední!

Každého imáma, který v Evropě káže násilí, okamžitě zavřete, anebo ho pošlete na Guantanámo. Každého ilegálního imigranta, který nedoloží, že je ve své zemi politicky pronásledován, pošlete rychle zpátky. Každého ilegála, který se jen trochu provinní proti pořádku hostitelské země, zavřete do sběrného tábora a až jich bude na plné letadlo, tak je naložte, vyhostěte a vyložte v jejich poušti.

Na Sicílii vybudujte velké záchytné tábory a nikoho nepouštějte dál do Evropy. Až je to tam omrzí, oni se ještě rádi vrátí zpátky. Do Evropy vpusťte jen stoprocentně prověřené osoby. Nemáš pas, ale máš drahý mobil? Tak šup zpátky do Afriky.

Nedokážeš do dvou let složit zkoušku z lokálního jazyka? Neumíš si najít práci? Šup fofrem zpátky. Spáchal tvůj syn nebo vnuk teroristický čin nebo se o něj pokusil? Marš domů s celou rodinou. Měl si ho lépe vychovat. Nejste ochotni odložit svoje šátky a přijmout naši evropskou kulturu? Nelíbí se vám u nás? Chcete si vytvořit ty vaše „no go“ zóny? Klidně, vytvořte si je, ale u vás doma, třeba v Libyjské poušti. Nechcete se asimilovat, ale chcete si podržet si vaši kulturu, vaše náboženství a vaše zákony? Šariju? Klidně, ale u vás doma.

Evropa není a nemůže být pro každého.

To není diskriminace, to je jen základní lidská povinnost – každý se postarat o obživu svoji a celé rodiny!!!! Žádné sociální dávky!

Povinnost pracovat, o sebe se postarat, nežít na úkor ostatních a „neujídat z talíře“ celé společnosti, jen ze svého!

Sociální výpomoc si zaslouží jen ti, co již svoji práci vykonali, důchodci, nemocní a zdravotně postižení!

Česká šlechta

Běží imigrant po naší krásné republice a potká špinavého Ukrajince - hned se ho ptá:

"Ty jsi taky imigrant ?"

Odpověď: "Ne, jdu strhanej ze stavby. Bydlím tu, pracuji a odvádím daně. Pak posílám peníze rodině na Ukrajině a dávám desátek naší mafii.”

Celý podivený běží dál a potká Vietnamce - hned se ho ptá:

"Ty jsi taky imigrant ?"

Odpověď: "Ne! Sedm dnů v týdnu pracuji, protože živím rodinu, děti tu chodí do školy, odvádím daně a dávám desátek mafii."

Zmatený běží dál a potká cikána - hned se ho ptá:

"Ty taky nejsi imigrant? Taky tu pracuješ, odvádíš daně a živíš rodinu?”

Odpověď: “Néééé. Já tu bydlím - bydlení dostanu, dávají mi prachy na jídlo, cigára, chlast, drogy, bazén, bezplatně léčí mne i celou mou rodinu, navíc mi kupují z další jednorázové roční dávky v hodnotě 34. tisíc (!) vše potřebné pro fungující domácnost, např. ledničky, pračky, televize, sporák, hadry na zimu, městskou dopravu, děckám zaplatí vše do školy. Těhotné družce měsíčně dávaj 1200 Kč na racionální výživu. Dokonce mi platí i kabelovku ! A to všechno zdarma- makat nemusím.”

Imigrant na něj čumí jak na zjevení...

"Teda imigrant taky nejsi, tak kdo vlastně jsi ?"

"Noo, já jsem nová česká šlechta !”

Nejen Synoda o synodalitě

Exkomunikovaný arciheretik okupující papežský úřad, František Bergoglio, nejen v první dekádě října odstartoval sebevražednou tzv. Synodu o synodalitě, ale aktivně se podílí i na přípravě COP26 a inicioval i další dekadentní aktivity. Cílem synody je postupný přechod do jednoho globalizačního pseudonáboženství, uctívajícího satana a démony.

Dne 4. října proběhlo ve Vatikánu setkání pod názvem „Víra a věda“ jako přípravná fáze summitu COP26 v Glasgowě.

Dne 5. října Bergoglio pozval pohanské leadery ke kulatému stolu k debatě nad globálními výzvami v oblasti výchovy a vzdělání.... .27.10.2021/ >>vice

Svatý Charbel Machlúf

Narodil se v Bekaa Kafra v libanonských horách (1500m nad mořem), asi 140 km od Bejrútu, v chudé vesničce, v chudé rodině. V roce 1851 vstoupil do kláštera a posléze byl vysvěcen na kněze.

Pociťoval touhu po samotě, a tak odešel do kláštera Annaya, v horách středního Libanonu. V únoru 1875 nebyl spokojený s životem v klášteře, a tak se odebral do poustevny (1350 m nad mořem), kde žil v naprostém ústranní, spojen s Kristem v modlitbách, manuální prací, sebeodříkání a postem. Jedl jenom jednou denně, a to chléb, někdy hrách a jiné plodiny, jež si u své poustevny sám vypěstoval.

V roce 1898 poustevník Charbel zemřel, bratři ho našli ležet na zemi. Pochovali ho do kláštera v Annay. Jednu v noci, ve dvacátých letech minulého století, spatřili muslimští (!) pastevci koz, jak z hrobu poustevníka Charbela vychází zvláštní světlo. Oznámili to svým autoritám a ti zase křesťanským (manoritským) kněžím. Poustevníka exhumovali a zjistili, že jeho tělo je neporušené. Viděl jsem tu původní rakev, která je v klášterním muzeu; je děravá, opravdu ztrouchnivělá -, a je skutečným zázrakem, že lidské tělo v tomto prostředí zůstalo neporušené.

Tělo poustevníka Chrbela přenesli do rakve skleněné, kde se zanedlouho rozpadlo. Ostatky tedy dali do dubové truhly, u níž se mohou poutníci modlit. Kněží v Annaye relikvií těla (kostí z těla sv Chrbela) světí olej z libanonských oliv, které rostou ve velké nadmořské výšce, protože sv. Charbel tímto olejem uzdravoval. V roce 1977 byl papežem Pavlem poustevník Charbel prohlášen za svatého. V Annaye se stalo už mnoho zázraků uzdravení, o nichž jsou záznamy v klášteře k nahlédnutí.

Zázraky na pokyn sv. Charbela se staly i dva na Slovensku, v Košicích. Tam dokonce je při tamější katedrále zřízeno Centrum hnutí sv. Charbela, s jehož některými účastníky jsem uskutečnil pouť k sv Charbelu.

Pochopitelně, že uzdravování olejem svěceným svatým Charbelem je otázka víry: záleží na Bohu, komu dá milost uzdravení. Čili není to automaticky, že nás musí vyslyšet, když my si to přejeme a očekáváme od Něj zázrak. Je třeba vědět, že jsme to my, kteří mají Bohu sloužit, a ne naopak.

Ladislav Malý

Papež sv. Martin a sv. Maxim v boji proti herezi, a hereze II. Vatikána

Začátkem 7. století zavládla na Východě hereze monotheletismu. Stoupenci této hereze skrytě popírali i základní pravdu křesťanství, že Kristus je pravý Bůh a pravý člověk. Z této základní pravdy víry vyplývá i pravda o Kristově vtělení, Jeho vykupitelské oběti na kříži za naše hříchy i o Jeho reálném a historickém vzkříšení. Zastánci hereze monotheletismu byli východní patriarchové, kromě jeruzalémského patriarchy Sofronia. Ani papež Honorius I. nevystoupil proti této herezi, naopak v listu se písemně vyjádřil tak, že se na něj pak heretičtí patriarchové odvolávali. Po jeho smrti se už následující papežové od hereze distancovali.... .16.10.2021/ >>vice

Co je Byzantský katolický patriarchát?

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

Heretický směr zvaný bergoglianismus

Stručně řečeno, bergoglianismus znamená postavit celou teologii i celé katolické křesťanství na hlavu.

V Itálii skupina 10 tzv. teologů vypracovala dokument, který se nazývá Záchrana bratrství, ale spíše by se měl nazývat Bezpečná cesta do pekla. Pod vedením arcibiskupa Vincenza Paglia a Mons. Pierangela Sequeriho jde o paradigmatické spiknutí. Tzv. obnovu teologie dovolují jedině v duchu heretické encykliky lžipapeže Bergoglia „Fratelli tutti“. Lživým základem, z něhož vycházejí, je: 1) „svoboda jednání“, 2) „svoboda dialogu“, 3) „potřeba otvírat doposud netradiční a neobvyklé oblasti teologického výzkumu“ (z praxe už vidíme, že je to např. vnucování experimentální vakcinace pod sankcemi).

Citace z dokumentu: „Teologie v církvi musí získat styl tvořivé a pohostinné myšlenky či myšlenek pro všechny.... .14.10.2021/ >>vice

Volit malé strany

V nedávných volbách volilo jeden million voličů strany, které se do parlamentu nedostaly, tedy tito voliči opravdu svůj hlas zahodili. Jeden million představuje zhruba dvanáct procent všeho voličstva -, a jak by s nimi byl výsledek voleb zdrcující pro bruselské kolaboranty…

Glosa ing. Hamouze

Den před zahájením voleb mi jedna moje známá řekla, že tentokrát musí jít volit a že jsou pouze dvě možnosti, které mají šanci bránit se evropské a covidové totalitě, ačkoliv přečetla volební programy všech stran a některé, těch malých, jí byly velmi blízké.

Nemohu souhlasit s názorem, že ti voliči malých stran volili srdcem ve vztahu k svým stranám a programům. Byla to falešná hrdost. Když to pochopila tato žena, téměř se stranící politiky, kde zůstal rozum těch neevropsky nebo národně smýšlejících? Nechtěl bych je nazývat "blbci", to ne, ale chovali se jako naivní ovce, nechápající, že jdou vlku přímo do tlamy a strkají tam celé své stádo. Shlédli se naivně ve svých programech a vůbec nepochopili, že v těchto volbách vůbec o žádné volební programy nejde, ale že je to ostrá politická bitva o křesla a o většinu v zákonodárném shromáždění s cílem vražení klínu do středoevropské skupiny V4. Té ženě jsem řekl právě jen to, že nyní může na všechny programy zapomenout, podívat se, jak se shlukuje protivník, a podle toho se rozhodnout.

Ani nejsem zvědav na pozdější protažené obličeje socialisticky stranicky smýšlejících voličů KDU-ČSL, s kým se to vlastně dali do holportu za úplatek zvýšeného počtu křesel, kterými stejně nemohou uhájit: "NEZABIJEŠ" proti na vládu se připravující, “nevládní" genderové a potratové "neziskové" sebrance, bez ohledu na to, zda jde o nenarozeného, nebo starého či nemocí ve vztahu k životu oslabeného člověka.

Stejně tak je zarážející ztráta paměti na to, které partajní lobby se SPOLUpodílely na rozprodání národního majetku.

A stejně lživá jsou tvrzení o tom, že český národ volil pravici. Taková mediální lež má zastínit skutečnost, že se v podstatě jedná o partaje ještě o něco horší, než byli staří komunisté. Představují totiž odklon z pravé strany k evropskému sociál-fašismu, který je někdy opatrně nazýván neokomunismem. Koronavirus a agenda strachu s cumlem vakcinace je toho pouze jedním z důkazů. NATO jakbysmet, a Schwab, jakožto brouk, o kterém se tvrdí, že by přežil i atomovou válku.

Všechny ty tzv. revoluce, různě barevné, včetně VŘSR, jdou od 18. století z jednoho centra, které, nyní zabydlené ve Frankfurtu, zvolilo jako kamufláž Brusel.

Snad se mi chce jen dodat k výsledku ANO, že selský rozum Prahou podceňovaného "venkova" není závislý na snůšce akademických titulů, které v některých zářivých příkladech jsou spíše přitěžující okolností.

Jiří Hamouz, 12.10. 2021

Vítězem je Brusel aneb Veselé volební history

fejeton Petra Štěpánka

Piráty nezlikvidovala žádná dezinformační kampaň, jak nyní vytrubují do světa, nýbrž jejich vlastní koaliční partner. Tahle pirátská storka vstoupí do učebnic politologie.

Piráti strašně toužili volby vyhrát, aby se dredatý Bartoš mohl posadit do Strakovky. Pročež si přifoukli svaly koalicí s plastelínovým STANem. Výsledkem je, že namísto 22 poslanců budou mít 4, zatímco jejich přifukovací partneři z řad Starostů znásobili svůj původně šestičlenný poslanecký klub téměř šestkrát, takže nově bude čítat 33 osob. Ze starostů to dělá zdaleka nejúspěšnější cizopasníky v dějinách českého parlamentarismu. A aby toho nebylo málo, piráti ještě starostům kampaň zafinancovali. Hmmm, tak to je vskutku politický deal století. Na pirátském škuneru bude nepochybně ještě hodně veselo.

Je to vlastně taková nová verze pohádky Jak dědeček měnil, až vyměnil. Vzpomínáte? Zlatou koňskou hlavu za koně, koně za vola, vola za berana, berana za vepříka, vepříka za jehlu a tu nakonec ztratil. Piráti tak strašně moc chtěli vyhrát, až vyměnili svůj poslanecký klub za nic. Ale jsou nyní dozajista šťastní jako ten pohádkový dědeček s babičkou. Chudoba přece cti netratí.

Piráti posloužili jako páternoster. Pro neznalé, to je ten výtah, co jezdí pořád dokola. Starostové se v počtu větším než malém vyvezli nahoru, zatímco piráti si vystoupí v přízemí a půjdou si hledat práci. Je to jeden z nejveselejších paradoxů těchto voleb. Kdekdo tu varoval před nástupem progresivistické levice, rozuměj před piráty, alias komunisty 21. století, leč nikoho nenapadlo, že je vylikviduje ausgerechnet jejich vlastní koaliční partner. Vskutku povedené!

Krutým likvidátorem se ukázal být rovněž Babiš. Komunistickou stranu dvaatřicet let po sametu z parlamentu nevypudili zdejší opoždění antikomunisté, nýbrž právě tenhle jejich oligarchický parťák. Prostě vyluxoval jejich elektorát. A udělal to tak důkladně, že se s tím svezli i sociální demokraté. Jo jo, takhle to končívá, když se levičáci peleší s velkokapitálem. Dobře jim tak. Socani teď mohou prodat Lidový dům, vyplatit nebožtíka Altnera a poslední v břevnovském hostinci U Kaštanu zhasne.

Otázkou je, zdali Babiš zároveň nevyluxoval taky sám sebe. Slovenský oligarcha běžel v těchhle volbách o život. Poslanců sice bude mít stále nejvíc, ale je otázne (tohle slovenské slůvko miluju), k čemu to vlastně bude, až exekutivu ovládnou jeho největší nepřátelé. Navíc, ani jeho hradní protektor není zrovna v té nejlepší kondici.

Naopak fialový Fiala není žádný likvidátor, nýbrž reskátor. Prostě zachránce. V koalici Spolu zachránil hnedle dvě skomírající strany. Takřka mrtvé progresivistické Topce zdvojnásobil sněmovní posádku, čtrnáct poslanců namísto dosavadních sedmi, no nekupte to. A ještě štědřejší byl k lidovcům. Namísto deseti kousků bude nyní v poslaneckých lavicích hřadovat třiadvacet (ne)křesťanských socialistů. A to se vyplatí! Prostě pravičákův sen.

Nadšení bylo v centrále koalice Spolu veliké. Uvidíme, jaké bude vystřízlivění. Také voliči dostanou přesně to, co si zaslouží. Více Bruselu, smrtící Green Deal, zdražení takřka všeho, homosexuální manželství, hafo roztodivných pohlaví a politických neziskovek, multikulti, orwellovské chvilky nenávisti, ještě více politické korektnosti a zabetonovanou Českou televizi na bruselský způsob.

Sláva vítězům, čest poraženým!

KONEC SAMOSTATNOSTI ČESKÉ

Skončily volby. A skončily vítězstvím probruselských zednářů a amerických sionistů, ďábel se šklebí a radostí tleská rukama…

Prohrál národ. Teď je jen otázkou času, kdy k nám, do naší barokně krásné vlasti, začnou proudit davy černochů a začnou v mohutné výstavbě budovat mešity, přestavovat katolické chrámy.

Venkoncem jsme prohráli všichni, i ti neomarxističtí probruselští zednáři, kteří s takovou radostí oslavovali vítězství nad českou porobou. Prohráli i oni, protože jsou Češi, patří do bílé rasy lidstva, a to pro cizince, kteří se zde v Čechách za krátký čas stanou pány, bude nesnesitelné… Bílá rasa musí zmizet, ale nejdřív bude otročit a platit ze svých daní velkolepou přestavbu své země na český Chalifát.

Zapomeňme na V4. Zůstanou jen dvě – Polsko a Maďarsko, z nichž Polsko se za čas stane rovněž Chalifátem. Zůstane jen Maďarsko, které – bude-li chtít přežít -, se bude muset co nejtěsněji spojit s Ruskem. Jinými slovy: Sionistům se podařilo země V4 roztrhnout. Země V4 byly majákem svobody pro porobené země Západu -, avšak světlo majáku zhaslo…

JÍT VOLIT? - ANO!

Autor: Ladislav Malý

Použitý imperativ v názvu článku je ostrém rozporu s dávno známým – a pravdivým! – rčením vzniknuvším v liberální demokracii: Kdyby volby něco změnily, dávno by je politici zrušili…!

Od devadesátých let minulého století, kdy skončila „studená válka“ a země střední a východní Evropy dosud ovládané komunisty se spojily, resp. byly spojeny do svazku západních zemí s liberální demokracií, sionistům všechno fungovalo tak, jak je dáno v Protokolech sionských mudrců, jejichž předpovědi v světovém dění se uskutečňují s obdivuhodnou pravdivostí. Parlamentní volby byly v Česku skutečně pro kočku (ať mi to kočky prominou!).

Ve státech liberální demokracií se u moci pravidelně střídaly levicové a středolevé politické strany, jejichž úkolem bylo a je držet porobený národ na pevné uzdě. Používaná uzda na společnost je především uzda ekonomická, ale i státně represívní zejména pro jedince s vyhraněným názorem na liberální lžidemokracii, z nichž se stávají novodobí disidenti.

Prostě všechno klapalo tak, jak sionisté v USA nakázali, a dokud také občané měli plné nákupní košíky zboží. Tak to probíhalo až do doby, kdy došlo k vzájemné roztržce mezi americkými sionisty a Židy staré školy, konzervativním Izraelem.... .06.10.2021/ >>vice

Každý máme svého vězně

Nedávno jsem se účastnil rozhovoru několika lidí. Žehrali na stát, jak je obírá, kde může. Na daních hlavně. Na různých poplatcích. A kam, že ty peníze jdou... Pak přišel jeden známý, který pracuje pro Vězeňskou službu České republiky. Jeho příspěvek do debaty vzal dech všem. Tak doporučuji - vezměte si nitroglycerin, pokud budete číst dál...

Všichni pojištění přemýšlí, kam asi jdou jejich pojistky, když musejí platit u lékaře. Je spousta lidí, kteří prostě nemarodí. Sami dbají o to, aby k lékaři nemuseli, svým životním stylem. A když se jim stane třeba úraz, nejenom že zacvakají poplatky a léky, ale ještě ostrouhají na nemocenské. Anebo novorozeně. To je, pane, spotřeba nemocniční elektřiny, stravy a všeho. Tam ty poplatky opravdu chápu. Ať si holátko zvyká. Platit bude až do smrti. Možná by časem měli zavést poplatky, kterými se bude přispívat na úmrtí. Vždyť vás musejí odvézt, převléct, sepsat úmrtní list - to je teprve práce. A přece byste nechtěli, aby to za vás někdo platil.

Všichni přemýšlí, co se platí z jejich daní. Je toho spousta a spousta. A teď si představte ten šok, když uvedený zaměstnanec státu, velmi tiše - na půl úst, aby ho snad neslyšelo moc lidí, řekl tu šokující zprávu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, nebo zkrátka prostě „sociálka", dává měsíčně na každého vězně 16.000,- Kč z našich daní! Dýcháte ještě? Pak jste docela otrlí, protože většině kolem stojících tato zpráva vyrazila dech. Nebudu teď uvažovat, nakolik tato zpráva může být nadnesená. Ale kdo by platil všechno to okolo (soud, převozy z věznice a do ní, pobyt vězně - pokud nechce pracovat a všechno to hradit sám). Také nebudu počítat, kolik stojí daňové poplatníky měsíčně provoz celé věznice. Mám jiné informace.

Našel jsem si dostupné informace o nejznámější pražské věznici Ruzyně. Už tam je spousta zajímavostí. On to asi málokdo čte, jinak by asi už dávno lidé vznesli otázku „Cože?!", při čtení těchto informací.

Vězte tedy, že věznice například zajišťuje (dle zákona):

- věznice poskytuje obviněným pravidelnou stravu za podmínek a v hodnotách, které odpovídají udržení zdraví, a přihlížejí k jejich zdravotnímu stavu a věku,

- věznice zajišťuje právo obviněným na poskytování duchovních a sociálních služeb,

- věznice zajišťuje obviněným knihy, denní tisk a časopisy...

A co právě Ruzyně nabízí vězňům dále? Zadržte dech, zklidněte tep a čtěte...

- Jazykové kroužky (němčina, angličtina),

- sociálně právní poradenství, rozpravy s duchovním, besedy pro odsouzené na dané téma,

- kroužky (výtvarný, hudební, akvaristický, šachový, zahradnický, právního minima, audio, video),

- akce kulturního a sportovního charakteru, individuální činnost dle vlastního výběru (návštěva koncertů a sportovních akcí, nohejbal, volejbal, košíková, stolní tenis, tenis).

Stačí vám to už? O povinnosti pracovat není nikde ani řádka…

Ne, já nejsem zastáncem toho názoru, že ve vězení končí vždy skutečně vinní a že jsou všichni a bez rozdílu nenapravitelní, ale přesto - jsou tam z nějakého důvodu.

Všechny ty předchozí volnočasové aktivity si ale třeba moje známé, matky několika dětí, prostě nemohou pro své děti dovolit. A málokdo ze spousty dalších lidí ani pro sebe.

Co z toho tedy vyplývá? Nepříjemná bilance - platíte na zábavu těch, kteří jsou na okraji společnosti. Tak by se to dalo říci. Ale nechť si každý udělá názor sám, já jen konstatuji informace. A jestli čekáte dnes nějaké řešení, máte ho mít. I když není nic moc.

Až mě všechno přestane bavit a prostě nebudu mít náladu, asi se nechám zavřít. A vy mi hezky našetřete... Co kdybych si po dopolední hodině klavíru, chtěl ještě po odpolední svačině (vězni jedí pětkrát denně) zahrát třeba tenis? Tak nevím... Možná by bylo někdy lepší, kdyby odsouzení zůstali venku a my všichni šli do vězení. Oni by pak museli pracovat na nás. To by asi byl skutečný trest a tryzna - každý měsíc vidět na složenkách a účtech, kolik stojí v této zemi svoboda a život.

Maďari zaskočili svet. Celkom vážne hovoria o vystúpení z EÚ

Maďari zaskočili celý svet, ale hlavne Nemecko a Brusel. Jedny z popredných novín blízkych vláde premiéra Orbána hovoria celkom otvorene o vystúpení z EÚ. Orbán totiž odmieta Bruselskú ríšu – európsky multikultúrny superštát.

V Maďarsku to začína vrieť. Jedny z popredných novín veľmi blízkych Orbánovi hovoria už úplne otvorene o nutnosti opustiť EÚ. Ostro sa vyjadrujú aj predstavitelia vlády a parlamentu.

Slová o bruselskej intelektuálnej márnici môžu niekoho prekvapiť. Všetko však môže súvisieť s nedávno podpísanou deklaráciou o budúcnosti Európskej únie. Orbán v nej spolu s ďalšími politickými lídrami ohlásil, že nechce bohapustý multikultúrny superštát. Dopadlo naň za to obvinenie z vydieračstva. Téme sa s obavami venovala nemecká verejnoprávna Deutsche Welle.

Huxit

Noviny Magyar Nemzet (Maďarský národ) bývajú niektorými označované ako neoficiálne vládne médium. V nedeľu 15. augusta list otvoril diskusiu o probléme, ktorý bol predtým považovaný za nepredstaviteľný aj v maďarských vládnych kruhoch. Ide o vystúpenie Maďarska z Európskej únie.

„Je načase hovoriť o huxite“, znel titulok v Magyar Nemzet. Správa podľa dostupných informácií vybuchla v Maďarsku údajne ako bomba. Správu prevzali všetky významné médiá a opoziční politici začali hromadne vyjadrovať svoje znepokojenie.

Oficiálna anglická verzia správy Magyar Nezmet znie: „(Teraz) nastal čas, aby sme vážne zvážili možnosť nášho vystúpenia z tejto únie štátov s tisíckou krvácajúcich rán, prejavujúce sa imperiálnymi znakmi a neuveriteľne arogantným správaním ku krajinám východnej a strednej Európy.“

V článku sa ďalej píše: „Naše cesty sa rozišli, pretože západ sa teraz vedome rozchádza s kresťanskou morálkou a hodnotami. Namiesto toho sa snaží vybudovať kozmopolitnú svetovú spoločnosť bez tváre, založenú na bezuzdnom potešení a sebazničení jednotlivca. Naproti tomu Maďari, Poliaci a ľudia zo strednej a východnej Európy sa držíme svojich kultúrnych a náboženských základov.“

Pravá tvář Edvarda Beneše

Neoddělitelnou součástí vylhaného mýtu o demokratickém charakteru třetí republiky je i obraz prezidenta Edvarda Beneše jako ryzího demokrata, obelhaného a zrazeného komunisty až v únoru 1948. V nepřikrášlené skutečnosti byl přitom spolu s komunisty jedním z hlavních strůjců demontáže a porážky československé demokracie.

Doma budovaný obraz Edvarda Beneše jako demokrata, respektovaného a obdivovaného na Západě i na Východě, nebyl pravdivý nikdy. Vždyť už v roce 1920 napsal první britský velvyslanec v Praze Sir George Clark o Benešovi, že jde o „bezohledného oportunistu“.

Jeden z nejzkušenějších amerických diplomatů třicátých let William Christian Bullit napsal o Benešovi v důvěrném memorandu pro prezidenta Roosevelta: „Každý, kdo něco znamená v politickém životě Francie a Anglie, považuje Beneše za naprosto sobeckou postavičku, která svou lacinou mazaností v drobných záležitostech a naprostým nedostatkem moudrosti ve věcech velkých, umožnila rozpad své země.“... .22.09.2021/ >>vice

Sokratovo síto

Jednoho dne potkal jeden Athéňan filosofa Sokrata a povídá: "Jestlipak víš, Sokrate, co jsem se zrovna dozvěděl o Tvém příteli?" "Počkej chvilku," odpověděl Sokrates. "Než mi cokoli řekneš, rád bych tě podrobil zkoušce. Říká se jí zkouška tří sít." "Tří sít?" "Přesně tak," pokračoval Sokrates."Než mi začneš vyprávět o mém příteli, možná bude dobré na chvilku zkusit prosít to, co mi řekneš.

První síto se jmenuje pravda. Máš naprostou jistotu, že to, co mi chceš říct, je pravda?" "Ne," odpověděl ten člověk, "vlastně jsem to jenom slyšel a...." "Dobře," řekl Sokrates. "Takže ty opravdu nevíš, jestli je to pravda nebo není.

Teď vyzkoušejme druhé síto. Toto síto se jmenuje dobro. Chceš mi o mém příteli říct něco dobrého?" "Ne, naopak..." "Takže," pokračoval Sokrates, "chceš mi o něm říct něco špatného a nejsi si jist, jestli je to pravda. Hmm, hmm,

Ale pořád ještě můžeš zkouškou projít, protože zbývá ještě třetí síto. Jmenuje se užitečnost. Bude mi to, co mi chceš o mém příteli říct, užitečné? "No, ani moc ne."

"Dobrá," uzavřel Sokrates, "takže to, co mi chceš říct, není ani pravdivé, ani dobré, dokonce ani pro mne užitečné. Tak proč bys mi to měl vyprávět?"

Vladimír Putin

Putin promluvil jako ruský prezident v Dumě (ruský parlament) a přednesl projev o napětí v Rusku s menšinami:

'' V Rusku žijte jako Rusové. Jakákoliv menšina, odkudkoliv, pokud chtějí žít, pracovat a jíst v Rusku, měla by mluvit rusky a respektovat všechny ruské zákony. Pokud dávají přednost právu šaría a chtějí žít život muslimů, tak jim důrazně doporučujeme jít žít na místa, kde je to státní právo.
Rusko nepotřebuje muslimské menšiny. Menšiny potřebují Rusko a my jim nebudeme dávat zvláštní privilegia ani se snažit změnit naše zákony tak, aby vyhovovaly jejich přání, bez ohledu na to, jak hlasitě křičí diskriminaci.
Nebudeme tolerovat neúctu k naší ruské kultuře. Měli by se lépe poučit ze sebevražd tzv. demokracií - Ameriky, Anglie, Francie, Německa a Nizozemska - pokud máme přežít jako národ muslimové ovládají tyto státy, ALE NEBUDOU Rusko ovládat! Naše ruské zvyky a tradice nejsou slučitelné s nedostatkem kultury nebo primitivními způsoby šaríjského a muslimského práva. Když tento poctivý zákonodárný orgán uvažuje o vzniku nových zákonů, měl by mít na mysli ruský národní zájem s vědomím, že muslimské menšiny NEJSOU ruské. ''

Pravda o české historii a historicích...

ASPEN INSTITUTE

Indoktrinace a převýchova lidí ke „správnému“ světovému názoru. Dnes se tomu říká liberální demokracie, ale podle všech vnějších ukazatelů jde spíše o Hayekem tak dobře popsanou „cestu do otroctví“.

Jeho prezidentem a výkonným ředitelem je Walter Isaacson, v minulosti mimo jiné šéfredaktor časopisu Time a ředitel CNN (dodejme: svědomitého tlampače „liberálně demokratických“ názorů). Ve správní radě institutu zasedají např. Madeleine Albrightová, Condoleezza Riceová, Javier Solana nebo jordánská královna Noor. Aspen Institute je z velké části financován americkými nadacemi, jako Carnegie Corporation, The Rockefeller Brothers Fund a Fordovy nadace... .13.09.2021/ >>vice

KVĚTINY PRO PANNU A MUČEDNICI

Hnutí Národní sjednocení a politická strana Národní demokracie jako každý rok i letos pořádá modlitební Národní pouť k hrobu rituálně zavražděné Anežky Hrůzové.

Sraz účastníků je v sobotu, 11.9.-21 v 11.00, u branky hřbitova v Polné. Veřejnost zveme k hojné účasti.

Za Národní sjednocení L.Malý

Bude Talmud někdy zcenzurován?

Autor: Ladislav Malý

Vloni v listopadu se na webových stránkách Nové orientace objevil článek z pera V. Tydlitátové, s názvem Mlčení kardinála Duky: Pastýři, kde se toulají tvé ovečky? Svou odpověď V.T. jsem publikoval v článku Odpověď na hanopis dne 21. 11. 2020 – viz stránky NSJ.

V.Tidlitátovou skoro do nepříčetnosti rozčílil mnou publikovaný článek, jenž jsem převzal z e-mailu: Něco málo z Talmudu Kdosi si dal práci a z židovského Talmudu vytahal věty, které poukazují na rasovou povýšenost Židů nad ostatními národy a které nás, gójími – dle inkriminovaných vět z Talmudu –, mají za zvířata.

Rád bych se k problému Talmud vrátil. Jistě, ne jako věřící Žid, ale jako věřící katolík, bílé rasy, z národu Čechů, - podle Talmudu pak gójím či Akuma.

Nuže, co je to Talmud? K ruce si vezměme otevřené informace z internetové Wikipedie.... 05.09.2021/ >>vice

Čachry světových globalčíků

Značka kvalitního a oblíbeného výroku se nezmění, jen místo výrobce se na obalu objeví distributor. Obal se nezmění, jen místo 150 g se prostě hmotnost sníží na 135 g a cena zůstane stejná. Následně se výroba přesune do levnější země, kde již nedodržují českou recepturu a použijí nekvalitní suroviny a technologii výroby, na obalu se objeví vyrobeno v EU. Toho si již kupující všimnou a distributor v tisku sdělí, že výrobky byly upraveny podle chuti spotřebitelů a ke snížení jejich obezity.... 02.09.2021/ >>vice

Totální americká porážka v Afghánistánu

Autor: JUDr. Norbert Naxera

Ovládnutí Afgánistánu Talibanem znamená snad nejhorší porážku USA a NATO v jejich historii. Zatímco ve Vietnamu měli Vietnamci podporu SSSR, Číny i dalších zemí, Taliban žádná země nepodporovala a přesto toto hnutí složené z negramotných pastevců ovcí a koz zvítězilo. O to je porážka západních mocností ostudnější Rychlý postup Talibanu byl způsoben tím, že afgánská armáda proti němu prakticky nebojovala, přestože byla dobře vyzbrojená i vycvičená a USA a jejich spojence stálo její vydržování 12 miliard dolarů ročně. Tyto peníze byly vyhozené z okna, respektive dokonce to bylo kontraproduktivní, kdyby afghánská vláda neměla žádnou armádu, Taliban by ho možná obsadil Kábul o den dříve, ale neměl by moderní americkou výzbrojí pro statisíce vojáků... 30.08.2021/ >>vice

PRÁZDNINY

Od 12.7.-31.8.-21, za redakci NSJ L.Malý

Feminizace západních mužů

Autor: Paul Craig Roberts, 5. 5. 2021

(Převzato z Prvních zpráv)

V pozoruhodném rozhovoru zveřejněném na Russia Insider v březnu 2019 provedla Anissa Naouai z RT rozhovor s dánskou novinářkou Iben Thranholmovou o zmizení západního mužství: Dear European Men: You are Pathetic Pussies. Toto je závěr dánské ženy.

Thranholmová říká, že západní muži byli feminizováni a západní ženy defeminizovány. Říká, že feministky zničily muže, kteří jsou nyní vychováváni jako ženy. V důsledku toho není nikdo, kdo by chránil bílé ženy před sexuálně agresivními útočníky, přistěhovalci, které do všech evropských zemí přivedla protibělošská Evropská unie, nepřítel národní suverenity, která chce zničit evropské etnické národnosti. EU je silně podporována Washingtonem a americkými penězi.( Sionismus – pozn. LM)... 07.07.2021/ >>vice

Bude Česká biskupská konference rozpuštěna?

Struktura biskupských konferencí vznikla po II. vatikánském koncilu a už necelých 20 let po vzniku ji pravdivě kritizoval prefekt Kongregace pro nauku víry, J. Ratzinger. Řekl: „Žádná biskupská konference nemá sama o sobě učitelskou funkci... Je nutné znovu si uvědomit, že v každé diecézi je pouze jeden pastýř a učitel víry ve společenství s (právoplatným) Kristovým náměstkem.“... 05.07.2021/ >>vice

DOPIS SPOLUOBČANŮM

Prof. Dr. Petr Piťha

Vážení spoluobčané,
oslovuji Vás proto, že život ve společnosti vyžaduje, aby každý její člen nalezl své místo a jednal zodpovědně. Musí tedy zaujmout určitý postoj, vytvořit a najít si ho sám a umět ho obhájit. Vím, že každý občan České republiky má právo se vyjádřit. Zda mé upozornění přijmete nebo odmítnete, je Vaše věc. Domnívám se, že promluvit musím a mám k tomu nejen vážné důvody, ale i potřebnou kompetenci. Důvodem je složení dvou slibů, doktorského na Karlově Univerzitě a kněžského. Moje kompetence je dána dlouhou životní zkušeností. Zažil jsem II. světovou válku, dvě revoluce, dvě totality a dvojí okupaci. Jsem emeritním univerzitním profesorem, vedl jsem katedru, byl jsem ministrem školství a již osmý rok jsem hlavou Kapituly Všech svatých na Hradě pražském, a tím pádem i jedním ze tří oprávněných církevních signatářů při řešení církevních restitucí na Pražském hradě... 29.06.2021/ >>vice

Černý fejeton

Autor: Vlastimil Vondruška, spisovatel

Každá doba má svá jazyková tabu. Někdy je však velice těžké pochopit, co se může u běžných slov a obratů ideologům a cenzorům znelíbit. V řeči se totiž běžně používají nevinná slova a zaběhnutá spojení a ani si neuvědomujeme, jaké hanebnosti jsme se tím dopustili. Tedy, jaké hanebnosti jsme se podle nich dopustili, abych byl přesný. Vzpomínám si, že v čase mého mládí na Karlově univerzitě byl od zkoušky z dějin výtvarného umění vyhozen student, který v odpovědi na otázku o barokním sochařství pronesl, že v zámeckém parku stojí socha anděla v životní velikosti. A byl konec! Proč? Protože podle marxistické vědy andělé nejsou, a proto nemohou mít životní velikost, neboť žádný život nereprezentují. Je to nemarxistický náboženský blud... 25.06.2021/ >>vice

MAĎARSKO

Orbán navrhl omezit pravomoci Evropského parlamentu

19. 6. 2021, Budapešť

Maďarský nacionálně konzervativní premiér Viktor Orbán navrhl omezit pravomoci Evropského parlamentu (EP). Národním zákonodárným sborům by přisoudil právo zablokovat legislativní procesy EP, pokud by je shledaly v rozporu s kompetencemi členských států. Předseda maďarské vlády to v sobotu uvedl při projevu v Budapešti, informovala agentura DPA.
"Ukázalo se, že parlament EU se ve vztahu ke kritériím evropské demokracie ocitl ve slepé uličce," řekl Orbán. Po vzoru Parlamentního shromáždění Rady Evropy by podle něj do EP měly napříště vysílat zástupce národní parlamenty. Dnes jsou europoslanci voleni v přímých volbách.

Piráti po volbách

Americký novinář žijící v Praze, Erik Best, pravil: "Kdyby Piráti vyhráli volby a premiérem se stal feťák Bartoš, tak počítejte s tím, že :
-nejdřív by likvidovali vše, co zavedlo ANO. např. valorizaci důchodů a vrácení jejich výší na dobu před rokem 2017.
- dále by legalizovali svoji milici ANTIFA, která by rozpoutala v republice peklo Byla by nad policií.
- a konečně by došlo k tomu, k čemu se zavázali u George Söroše, t.j. zaplavit republiku ilegálními migranty.
- a nejen to, definitívně by odstranili Benešovy dekrety, aby začala konečná likvidace českých zemí.
Tomu všemu má předcházet mlha o jakési digitalizaci. Nemohou přece ihned odhalit své plány.
Jak by to tu mělo vypadat, vidíme v Praze, kde je primátorem Pirát Hřib.
Důchodci by měli být lovnou zvěří, bez jakýchkoli práv a pokud bydlí sami, měli by se starat o migranty. Měli by být ponižováni a šikanováni mládeží, všude kde se objeví. V obchodech, lékárnách a pod.
Zavázali se u Söroše k likvidaci Slovanů a začali by u těch bezbranných. To je tak v kostce jejich program. A společný program demobloku a Pirátů by byl dovršen.
Zdá se vám to málo ?

MAĎARSKO

Maďarsku byl schválen zákon proti pedofilii, který zahrnuje také změny homosexuality nebo změny pohlaví.

Maďarský parlament v úterý 15.6. schválil vládní návrh zákona na ochranu před pedofilií, který byl podle zpravodajského serveru telex.hu rozšířen o různé pozměňovací návrhy zakazující propagaci sexuálních menšin mezi mladými lidmi.

Vládnoucí strana Fidesz premiéra Viktora Orbána představila tento zákon minulý týden v rámci snahy ochránit děti před pedofilií. Návrhy zahrnují opatření zaměřené na boj proti pedofilii a další doplňky zakazující předávání informací o vztazích LGBT nebo osob stejného pohlaví mládeži. Pozměňovací návrhy zakazují jakékoli zobrazování a diskusi o různých genderových identitách a sexuální orientaci na veřejnosti, včetně škol a médií.

Podle návrhu nebudou mladí lidé mladší 18 let moci být vystaveni "pornografickému obsahu" nebo žádnému obsahu ve školách, který podle maďarské vládnoucí strany "podporuje změnu pohlaví a homosexualitu". Tento zákaz se vztahuje rovněž na reklamy. Navrhuje také vytvoření seznamu organizací, které by byly osvobozeny od organizování tříd sexuální výchovy ve školách, dodává Reuters.

Polské starosti s energetickou soběstačností

(Převzato z Prvnízprávy. cz)

Při čtení pohádek pro děti odložme svoji naivitu. To, co se nyní děje proti Polsku, už není náhoda ani řada podivných případů. To je to, o co se nám hraje, a to tak neuvěřitelně jednoduchým a banálním způsobem, že je nemožné se tomu dokonce bránit. Kdo by nás vůbec bránil? Největší a pravděpodobně jediný spojenec koneckonců řekl, že se nebude stavět proti výstavbě plynovodu Nord Stream-2, a bude jen problémem a hrozbou, jak se ukázalo ekologickou. Pro každý případ tedy tato investice nebude zastavena, stěžuje si v článku polského webu Obserwator Polityczny redaktor Krakauer.

Dánové vidí problémy s životním prostředím v pobřežní části, kde by vedl plynovod a zpochybnili již udělené povolení. To není dobrá zpráva, protože už polský prezident Andrzej Duda, oznámil, že toto plynové potrubí bude otevřeno na konci příštího roku. A přesto se realita, jako obvykle, ukázala být zajímavější, než si dokážete představit. Toto jsou naši západní partneři, nejenže by nás chtěli připravit o elektřinu, ale také chtějí omezit náš přístup k diverzifikaci dodávek plynu... 10.06.2021/ >>vice

Předvolební…

Děda kupí seno, když uvidí, že se blíží předvolební štáb ČSSD. Děda se hned pustí do přežvykování sena. Přijde k němu Hamáček: "Starý pane, proč to děláte? " "Sotva vyjdu s důchodem, tak se dokrmuju." Hamáček mu dá dvoutisícovku, aby si koupil dobré jídlo, a odjede.

V tom se blíží předvolební štáb ANO a děda znovu začne přežvykovat seno. Babiš mu dá koblihu a pětitisícovku a nabádá, aby volil jeho.

Jen zmizí, blíží se předvolební štáb Pirátů, ODS a Lidovců. Děda opět přežvykuje seno. Fiala s Bartošem a Jurečkou ho osloví: " Dědku, co to děláte? "Nestačí mi důchod, tak se dokrmuju." "Hmm... Ale to si počínáte špatně. Teď se máte pást a seno si nechat na zimu.”

Zmatení vykonalo své...

Nic není náhoda....

(Došlo mailem)

Smrt Petra Kellnera je v rovině osobní jistě tragédií a žal jeho blízkých je na místě respektovat. V rovině společenské a politické je jeho smrt ale zejména příležitostí zvážit, jaký společenský systém tu vznikl, protože demokracie to není.

Něco o Kellnerovi - každý ať si to v hlavě srovná sám - tohle někde zkopíroroval kamarád, co nechce být jmenován........

Během své mnohaleté kariéry sociálního pracovníka jsem se s Petrem Kellnerem a jeho byznysem pravidelně a často setkával. Respektive s jeho oběťmi, s lidmi, ze kterých vytvořil zejména přes svou HOME CREDIT banku dluhové otroky... 28.05.2021/ >>vice

Fata morgána v Moravské Třebové

Autor: Ladislav Malý

Na videu jsem si vyslechl schůzku asi dvaceti lidí, kteří se sešli v Moravské Třebové k rokování u kulatého stolu AKS. Už při seznamování členů schůzky, dostavivších se z různých politických stran, ale i nepartijních, byla patrná neshoda v jejich názorech i v očekávání výsledku schůzky. Pravda, všichni souhlasili s tzv. Deseti body AKS, což ale není nic jiného než výcuc stěžejních politických myšlenek z různých pravicových stran a národních hnutí, jimiž všichni operují ve svých programech. Tak namátkou: Výstup z EU, z NATO, obnovit vojenský výcvik mládeže, tradiční rodina apod. to jsou body, které pravicové strany mají jako trumfy připraveny ve volbách porazit Demoblog a Piráty.... 24.05.2021/ >>vice

Liberalismus

Autor:P. Konrád Kubeš SJ

Blud a kacířství moderní doby, prý „otčina svobody“ (Heine). Tříhlavá saň.

a) Humanismus a renesance byly přípravou na protestantskou reformaci, ta potom na náboženskou revoluci, jež zrodila revoluci politickou, a ta se stala matkou liberalismu. Humanismus, reformace a liberalismus jsou trojzubec, jímž se satan vrhl na církev. Jako jindy i nyní zvučné jméno (liberalismus znamená svobodomyslnost) maskuje zkázonosnou věc. Liberalismus prohlašuje neomezenou svobodu jednotlivce, a to ve všech oborech.

Výstřední liberalismus zavrhuje veškerou autoritu, vede k anarchii, umírněný autoritu omezuje. Lze mluvit o náboženském, politickém a hospodářském liberalismu, tedy o tříhlavém draku.

b) Náboženský liberalismus hlásá nezávislost na zákoně Božím. „Člověk může věřit, myslit a konat, co chce.“... 22.05.2021/ >>vice

Trestní oznámení na identifikovatelného pachatele.

Autor: Mgr. Petr Kalinovský, v Praze, dne 17.5.2021

Tímto podávám trestní oznámení na identifikovatelného pachatele kpt. Mgr. Jana Löstera, ke kterému jsem byl na dnešek (17.5.2021) na desátou hodinu předvolán k výslechu coby obviněný do Kongresové ulice 1666/2, Praha 4; Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor extremismu a terorismu, 1. oddělení.. (Výslech byl natáčen audiovizuální technikou a jako přítomný byl účasten kpt. Bc. Kamil Kuták, který by mohl být pro svou pasivitu spolupachatelem – ponechám na vyhodnocení.)

Vyšetřovatel mi opakovaně vyhrožoval padesátitisícovou pokutou (prý mi ji dokonce může/bude ukládat opakovaně), pakliže nepodepíši chybný protokol, jehož hlavičku jsem žádal opravit. Ony výhrůžky pokutou byly opakované a nátlakové řvané, kdežto já opakovaně (!!!) žádal opravu. Nakonec jsem POD NÁTLAKEM podepsal veškeré papíry. Domnívám se, že tímto neoprávněným postupem při výslechu mohlo dojít ke spáchání trestných činů:

Zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 tr.z. odst. 1, písm. b) - Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu překročí svou pravomoc, písm. c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci,

případně trestného činu Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti § 330 odst. 1 - Úřední osoba, která při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu.

Žádám zároveň prošetřit, zda takto získané podpisy mohou být validní. Já jsem pro svou submisivitu ani neměl možnost si dokumenty přečíst. Vlastně i proto podávám písemné trestní oznámení co nejdříve - po několika hodinách - od svým způsobem policejně agresivního úkonu.

Za problematickou jsem vnímal parametry, které zatímco vyšetřovatel mohl získat z policejních zdrojů, já nikoliv, a musel jsem se spoléhat toliko na svou paměť. Ovšem některé jsem na první pohled viděl coby nepravdivé. A i díky následné a podezřelé vyšetřovatelově ekvilibristice (níže) byly nesmyslné. Vyšetřovatel opakovaně řval cosi o mém obstrukčním jednání, pokud budu nadále žádat úpravu hlavičky. Prý mám možnost prohlásit, že odmítám podepsat, nebo podepsat. Ale nesmím žádat úpravu! Jinak může následovat pokuta.

Protože jmenovaný v řízení již předvedl své nižší schopnosti (příšerné např. s gramatikou jazyka českého), tak mi opravdu záleželo na každém obratu protokolu. Okamžitě jsem protestoval, když se v hlavičkové kolonce „V minulosti vyslýchán pro trestný čin:“ objevilo „poškození cizí věci, výtržnictví“ kolikrát „2x“.

Byl jsem si jistý nepravdivostí onoho údaje. Jak v počtu, tak ve skutkových podstatách. Kdežto vyšetřovatel řval, že pokud jsem byl dvakrát odsouzen, tak jsem musel být minimálně dvakrát vyslýchán. Já žádal dopsat MINIMÁLNĚ, příp. cosi ve smyslu NEZNÁM ODPOVĚĎ. (Dopsání mohlo být kamkoliv.) A následovalo ono vyšetřovatelovo vydírání s podepsáním bez možnosti dopsání čehokoliv. V daném momentu jsem si například nevybavoval všechny incidenty, při kterých nakonec bylo mé stíhání coby nevinného zastaveno apod. Tudíž já argumentoval policistovi, že si podobné údaje coby příslušník Služby kriminální policie a vyšetřování mohl daleko snáze sehnat sám. A podepíši pouze pravdivé protokoly. Bylo to při mé obavě, že pokud je vrchní vyšetřovatel kpt. Mgr. Jan Löster neschopný už gramatikou, nechť kvůli jeho lemplovině ihned v obsahu hlavičky protokolu nejsem poškozen ve svých právech.

Po několika hodinách od inkriminovaného výslechu s jistotou pociťuji společenskou nebezpečnost vyšetřovatelova jednání v nezbytné míře pro spáchání trestného činu.

Co nevíte o válce Británie s Rudou armádou přímo v průběhu 2. světové války

Autor: Jurij Gorodněnko

V předvečer Dne vítězství Ústřední archív FSB RF odtajnil nové materiály týkající se Velké vlastenecké války, mezi kterými je obzvlášť zajímavá svědecká výpověď Vasilije Salomatkina, který byl za války v německém zajetí a v roce 1945 se stal svědkem toho, jak Angličané vyvraždili několik tisíc sovětských zajatých vojáků.

Salomatkinova svědecká výpověď byla zaznamenána ministerstvem státní bezpečnosti SSSR v květnu roku 1949. Vyplývá z ní, že 3. května 1945 britské vojenské letectvo potopilo německé zaoceánské dopravní lodě Cap Arcona a Deutschland, a také nákladní parník Thielbek. Tyto lodě se nacházely v přístavu německého města Lübeck a sloužily jako plovoucí vězení. V době leteckého útoku Angličanů se na lodích nacházelo 12 000 vězňů, kteří tam byli převezeni z nacistických koncentráků. Absolutní většina z nich byli sovětští zajatí vojáci.

Ráno 3. května 1945 anglická vojska vstoupila do Lübecku. Německá posádka kapitulovala a britské velení o tom velmi dobře vědělo, stejně jako vědělo, že se na palubě lodí v lübeckém přístavu nacházejí sovětští vojenští zajatci. Přesto angličtí letci nejen tato plovoucí vězení potopili, ale navíc cynicky dobíjeli ty, kteří se pokoušeli doplavat ke břehu. V důsledku toho zahynulo až 9 tisíc vězňů... 15.05.2021/ >>vice

„Slušná“ ČR v ofsajdu aneb jak vyšachovat sama sebe

Autor: Petr Schnur

A máme to černé na bílém. Jeden ze dvou „motorů EUropy“, Německo, právě prohlásilo ústy ministra zahraničí Maase, že odmítá ‚konfrontační řev‘ (Konfrontationsgeschrei) na adresu Ruska, se kterým chce mít EU dobré sousedské vztahy. Ta Evropa, jejíž „solidarity“ se naší hrdí a bodří válečníci dovolávali. Hrdinná česká vláda a ještě hrdinnější „slušná“ opozice, kterým se podařil historický kousek, nemající v dějinách českých, československých i evropských obdobu: během dvou dnů odříznout Česko od dodávky a možná i výroby ruské vakcíny, pohřbít nebo předražit Dukovany, zdecimovat diplomatické styky a zřejmě i obchod s Ruskem, čehož dozajista, jako pokaždé v celé „slavné“ polistopadové historii, využijí „(ne)solidární spojenci“, možná včetně chytrých a na rozdíl od Čechů vůbec ne naivních Poláků.... 12.05.2021/ >>vice

Co dělají Zelené barety na Ukrajině?

Autor: Ivan David

Nejen NATO, ale i Evropská unie míří do nebezpečných vod v návaznosti na prohlášení vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU Josepa Borrella, že „poskytuje svou neochvějnou podporu Ukrajině a její územní celistvosti“, protože Kyjev otevřel svá letiště NATO a americká letadla přistávají jedno za druhým, napsal řecký server Pronews. Josep Borrell uvedl, že „s velkým znepokojením sleduje ruskou vojenskou aktivitu kolem Ukrajiny“.

Po telefonickém rozhovoru s ukrajinským ministrem zahraničí Dmytrem Kulebou také slíbil „neochvějnou podporu EU svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny“, čímž se EU dostala do čela „konfliktu“ s Ruskem.

Souběžně probíhají lety amerických dopravních letadel na Ukrajinu. Americké letectvo nasadilo letouny C-17 Globemaster, které nepřetržitě transportují zbraně a systémy ukrajinským silám i zvláštním silám NATO, které jsou již na zemi.... 08.05.2021/ >>vice

Jak českým národem prostoupil duch primitivního „švejkování“

Když se zeptáte cizinců z různých zemí na to, co ví o českém národě nebo která jména české historie znají, tak určitě vzpomenou Jana Husa, Karla IV., Jana Ámose Komenského, Tomáše Garigue Masaryka, ale také i Jaroslava Haška kvůli jeho „Osudy dobrého vojáka Švejka“.

Některé zdroje odsuzují Jaroslava Haška, jako člověka hříšného a totálního neznaboha dělajícího věci, které jsou nejen Bohu, ale i každému slušnému člověku odporné. Pravdou je to, že Haškovy činnosti a myšlenky měly velký vliv na vývoj jak českého, tak i ruského národa a potom i na rozšíření komunismu v těchto národech. Český národ a zvláště čeští křesťané by měli před Bohem a křesťany z Ruska vyznat za hřích onu Haškovu vydatnou pomoc při šíření komunistického ducha v ruském národě.

Jaroslav Hašek se narodil 30. dubna 1883 v úřednické rodině v pražské Lipové ulici, v mládí mu jeho otec zemřel na důsledky alkoholizmu. Jistý vysloužilý námořník Němeček si obtočil Jaroslava kolem prstu a již jako dvanáctiletého zasvětil Haška do světa prostitutek a alkoholu v neblaze proslulé Jedové chýši v pražské Apolinářské ulici... 02.05.2021/ >>vice

Konec každého národa

Jeden americký profesor ekonomie na místní vysoké škole nikdy nenechal propadnout jediného studenta, ale najednou nechal propadnout rovnou celou třídu.

Třída trvala na tom, že Obamův socialistický model funguje, že nikdo by neměl být chudý ani bohatý, všichni by měli být zhruba na stejné úrovni.

Profesor řekl: "OK, uděláme v této třídě experiment Obamova plánu. Známky z jednotlivých testů zprůměrujeme a všichni tak budou dostávat stejnou známku jako je průměr třídy, takže nikdo nepropadne, ale nikdo ani nedostane za 1."

Po prvním testu byly známky v průměru a každý student dostal za 2.

Studenti, kteří tvrdě studovali, byli trochu zklamaní a studenti, kteří studovali málo, byli spokojení.

U dalšího testu studenti, kteří studovali málo, studovali ještě méně a ti, kteří studovali hodně, se rozhodli, že jim průměr stačí, takže i oni studovali málo.

V tomto testu byl průměr 4! Nikdo nebyl spokojený. Při třetí zkoušce byl průměr 5. Jak zkoušky pokračovaly, průměr se nikdy výrazně nezvýšil, vše se zvrhlo v následné hašteření, obviňování a nadávky. Nikdo nechtěl studovat ve prospěch někoho jiného. K jejich velkému překvapení všichni propadli.

Profesor konstatoval, že socialismus už z principu nemůže fungovat, protože odměna za práci může být skvělá, lidé mohou mít motivaci uspět, ale když si vláda celou odměnu vezme, nikdo se nebude snažit nebo nebude chtít uspět.

Pět vět, které se vztahují k experimentu:

1. Nemůžete legislativou udělat z chudých prosperující a prosperující legislativně odstavit od příjmů.

2. Co dostane jeden člověk, aniž by si to odpracoval, to musí odpracovat jiný člověk, aniž by za tuto činnost obdržel odměnu.

3. Vláda nemůže dát nikomu nic, aniž by si to dříve nevzala od někoho jiného.

4. Nelze rozmnožit bohatství tím, že se rozdělí.

5. Jestliže si polovina lidí představuje, že nemusí pracovat ,protože se druhá polovina o ně postará, a když druhá polovina zjistí, že není dobré pracovat, protože někdo jiný bezpracně dostane to, co oni vytvořili, tak to je začátek konce každého národa.

A přesně tohle to platí i pro Evropskou unii.

Spálené mosty

Autor: Ladislav Malý

V časech třetí republiky, po druhé světové válce, president republiky Beneš a ministr zahraničí Jan (lidem zvaný Honza) Masaryk, usilovali o to, aby naše republika byla jakýmsi mostem mezi Východem a Západem. Ze strany našich komunistů a Sovětského svazu, kteří z ideových důvodů nepřáli tomuto mostu, byl tehdy tento pomyslný most stržen: museli jsme odmítnout tehdy pro nás velkolepý Marshallův plán ekonomické pomoci válkou zničených zemí, a posléze byla stále víc zřetelnější železná opona mezi Východem a Západem. A nakonec jsme se stali komunistickou zemí.

V časech dnešních, dvacátých letech jednadvacátého století, kdy zbaveni komunistického jha, se stále více projevuje jho, jež jsme na sebe vzali dobrovolně vstupem do Evropské unie, jako těžší jha komunistického.... 24.04.2021/ >>vice

Příčiny českých tragédií

(Zajímavý pohled polského autora na český národ

Autor: Artemiusz Ludomił Czerniewski

Bezkonkurenční kolaps česko-slovenského státu a tragédie českého národa nás nutí hledat příčiny, které jdou hlouběji než naše pozorování omezená na současnost.

Teritoriální situace České republiky, zejména v dnešní době, staví tento národ do extrémně obtížných podmínek – je nicméně zřejmé, že vůdcovské sféry České republiky neprošly pro dnešní historické okamžiky politickou zkouškou a způsobily to, že jejich obtížná situace je ještě obtížnější a nakonec český národ zcela umrtvily, úplně přerušily kontinuitu s minulostí, což vedlo ke katastrofě rozpadu a ztráty jejich státu... 23.04.2021/ >>vice

Rakovina jménem hyperkorektnost

Autor: Vladimír Vondruška, český spisovatel

Existují nemoci, na které není navzdory moderní vědě spolehlivý lék, pomalu ničí lidský organismus, až nastane smrt. Neumíme je zastavit a nezbývá, než se podvolit. Do nedávné doby jsem si myslel, že v životě společnosti něco takového neexistuje. Lékem je v našem lidském soužití rozum, svobodné rozhodování a vůle, odpovědnost, naše přirozená touha žít a přežít. Že prostě sami změníme to, co nám v životě vadí nebo co považujeme za špatné. Máme na to mechanismy. Leč nejspíš jsem se mýlil.

Takzvaná hyperkorektnost a práva menšin jsou totiž stejně zákeřnou nemocí, jako je rakovina či AIDS. Tyhle viry nekontrolovatelně bují, postupně pronikají do každičké buňky společnosti, rozleptají ji a nakonec zahubí. Rakovina prostě už taková je. Jakmile jednou nějaký organismus napadne, nestačí jí, že má v něm své místo a může klidně se zbytkem koexistovat. Ne, musí růst a růst, všechno pohltit a nakonec svého hostitele zničit... 21.04.2021/ >>vice

Přednáška B.Michalka u příležitosti výročí zavraždění Mons. J. Tisa 18.4.1947

Základ polské východní politiky

Autor: Vít Dostál

Mírová dohoda podepsaná 18. března 1921 v lotyšské Rize novou Polskou republikou a vznikající sovětskou mocí v Rusku ukončila polsko-bolševickou válku i boje ve východní Evropě, jež probíhaly nepřetržitě od začátku první světové války. I díky ní se Poláci naučili jednat s Moskvou cílevědomě a bez pocitu méněcennosti.

Rižská smlouva také Polákům ukázala, že Rusy lze nejen porazit, ale také s nimi uzavřít výhodný mír. I zde lze hledat jeden ze základů sebevědomé východní politiky, kterou naši severní sousedé provádějí dodnes. Nezávislý polský stát byl obnoven 11. listopadu 1918, v den, kdy končily boje první světové války. Obrozené Polsko však nemělo žádné samozřejmé hranice, během následujících tří let se proto vojska vznikajícího státu střetla postupně s Němci, Ukrajinci, Čechoslováky, ruskými bolševiky i Litevci.

Východní Evropa od Tallinu na severu přes Vilno, Minsk, Kyjev až po Černé moře na jihu se na konci roku 1918 ocitla v děsivém poválečném a revolučním chaosu. Německá vojska tuto oblast, kterou císařství získalo Brest-litevskou mírovou smlouvou z března 1918, vyklízela. Bolševická moc v Rusku se snažila porazit bělogvardějské nepřátele, nezávislost vyhlašovaly pobaltské státy i Ukrajina a ze západu se na území historické I. Rzeczpospolite rozebrané třemi děleními v 18. století tlačilo obnovené Polsko... 17.04.2021/ >>vice

Síla vzdělání

Autor: Derek Holland

Pokud můžeme hovořit o jevu, který charakterizuje moderní svět, pak je to určitě extrémní průměrnost, zahrnující všechny aspekty našeho života. Průměrnost byla umístěna na samém vrcholu hodnotové stupnice a stala se cílem sama o sobě.

Politici se stali představiteli tyranie parlamentního systému; čtou připravené zprávy a oznámení. Jsou to zástupci, kteří nejsou schopni udělat nic víc, než papouškovat přežívající myšlenky hromadných sdělovacích prostředků.

Objevily se všechny druhy ministrů „nového náboženství“, kteří při hledání sociálních vazeb ve společnosti, která je duchovní pouští, mohou bojovat proti pravé duchovnosti pouze s bizarními ideály.... 14.04.2021/ >>vice

Romové a pozitivní diskriminace

(Přišlo mailem od neznámého autora)

Důchodci dostali 5000 Kč, a to panečku je zloby! V sousedním Rakousku, ke kterému už několik desetiletí „spějeme“, dostávají důchodci v létě 13. důchod a o vánocích 14.

Pro porovnáni: 13. důchod berou v Polsku důchodci již dva roky ( vždy na jaře ).Polští důchodci od 75 roku života dostávají navíc kolem 1000 Kč měsíčně ( v Česku toto platí od 85 let.)

Podotýkám, že nemám všechny údaje ověřené (tykající se našich tmavých spoluobčanů ), ale ona to z většiny pravda bude .

DISKRIMINACE ČESKÝCH SENIORŮ!

1. Romům přispívá stát na bydlení částkou 12.200 Kč měsíčně – a s tím kontrastuje běžný starobní důchod našich babiček 8.000 Kč. Z čeho má seniorka žít? To hlava ani nebere. A to není diskriminace v Česku?... 10.04.2021/ >>vice

Zkušenost Ing. R. Hronka

V Norsku jsem žil a pracoval čtyři roky. Ty chvály z videa o skvělých lidech platily před padesáti lety. Teď je Norsko spíše odstrašující příklad politicky korektních pomatenců.

Dramaticky se mění tamní složení obyvatelstva, přijali několik set tisíc muslimů, a to v zemi která má 4 miliony obyvatel. Ten naftový blahobyt je spíše prokletím. Stávají se z nich lenoši, které "pálí dobré bydlo" a vymýšlejí hovadiny. Kolik existuje pohlaví, že pokud budete vychovávat děti tradičním způsobem tak by vám je "moudrý" stát měl sebrat a vychovat z nich úchyly dle oficiální doktríny.

Podpora imigrace, žádná módní politická teorie není dost blbá na to, aby ji odmítli. Už dříve byly severské země postiženy vysokou mírou duševních nemocí v důsledku nedostatku světla po velkou část roku. Ten nedostatek má negativní vliv na lidskou psychiku, na dálném severu je tma skoro půl roku. Teď se jejich vědomí "vylepšuje" módními sebevražednými teoriemi, servilností k islámu, kdejaká zahraniční pijavice má větší zastání než slušný místní občan.

Ano, před 40 lety jste mohli zapomenout peněženku plnou bankovek v restauraci a za půl dne tam pořád ležela (osobní zkušenost). Teď to je pouze stereotyp, stejně nepravdivý jako že Číňanovi stačí hrst rýže na den, Angličané jsou nemluvní a Rusové tančí "kozáček". Přestože hovořím velmi dobře norsky, tak teď už bych tam žít nechtěl. Pokud tam však chcete jet jen na dovolenou, tak příroda je krásná. Jen se připravte, že ceny tam jsou nesmyslně vysoké za cokoliv. Kvůli naftě jsou lidé ochotni pracovat a prodávat jen za balík peněz.

Kde je pravda?

OSN v Africe v podstatě byla proti tomu, aby se tam posílala nějaká pomoc. Lidi se na pomoc zvykli. Berou to tak, že Evropané prostě mají povinnost pomáhat a pomoci se dožadují. Vůbec je nenapadne, že by měli něco dělat sami. Sami se o sebe starat. Žijí z toho, co jim přivezou z Evropy. Je to teď pořad, ze kterého cituji jednu humanitární pracovnici. Na Brněnsku nasbírali peníze, koupili věci pro studny, protože problém v Africe číslo jedna je pitná voda. Vykopali místním studny, nainstalovali čerpadla, na které tady sbírali ty peníze.

Naučili místní jak se o studny starat, jak je čistit.

Když přijeli za půl roku, v provozu byla jen jedna studna, všechny byly zanesené, protože je nikdo nečistil.

Ta poslední studna mlela z posledního!!! Jeden den v utečeneckém táboře v roli humanitárního pracovníka mi stačil. Změnil jsem úplně názor. Už jim nebudu nikdy pomáhat... ! 06.04.2021/ >>vice

Analýza chasidského původu Vladimira Putina

(Převzato z netu)

Velmi mnoho lidí se ptá, jestli Vladimir Putin je Žid a pokud ano, jaké jsou souvislosti, rodina, předci atd. Je to zvláštní, ale dosud se nikdo na české alternativě důkladně a podrobně touto otázkou nezabýval, a proto vidím, že je největší čas to napravit.

Rusko potřebuje prezidentský vládní systém, potřebuje gosudára s absolutní mocí, rozhodně nepotřebuje rozhádaný a hašteřivý parlament rozdělený na levici a pravici. Tento článek ale nebude o této plánované ústavní reformě v Rusku, podíváme se totiž pouze na to, proč židovský původ v Rusku je i dnes tím hlavním faktorem, který rozhoduje o tom, kdo bude držet moc. Je to zásadní vědomost a znalost konceptuálního vnímání procesů řízení v Rusku, které budou brzy mít dopad na celou Evropu... 04.04.2021/ >>vice

BĚLOŠSKÁ IDENTITA

Autor: biskup R. Williamson

To, že je dnes identita pro mnoho lidí takovým problémem je nepřirozeným stavem věcí. Něco je v nepořádku. Když lidé vedou normální život, mají přirozenou identitu, která odpovídá tomu, kým jsou a nikdy o ní možná ani nepřemýšlí. Dnes jsou však běloši odváděni od pravdy někým jiným, ale mohou vinit pouze sami sebe, a výsledkem je, že mají všechny druhy problémů, které nepotřebují. Zabere nám to ještě několik otázek, abychom se dostali k jádru věci... 31.03.2021/ >>vice

Květiny pro Pannu a Mučednici

Vzhledem k výjimečné situaci v souvislosti s covidem 19, se ani letos nemůže konat Národní pouť k hrobu Panny a Mučednice Anežky Hrůzové do Polné. Jak známo, Anežka byla před Velikonocemi 1899 zavražděna židovským vrahem Hilsnerem, zbavena krve a odhozena do trní.

Národní sjednocení spolu s Národní demokracií a s dalšími vlasteneckými stranami a spolky na její oběť nezapomenou.

Requiscant in pace, Anežko, Panno a Mučednice!

Náhradní datum Národní pouti do Polné bude včas oznámeno, děkujeme za pochopení.

Za redakci NSJ, L. Malý

Katolický manifest a duchovní mobilizace

Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

Aby Kristus vstal z mrtvých v církvi a naplnila ji duchovní moc, podmínkou je pravdivé pokání. To spočívá v konkrétních krocích. Přiznat pravdu a oddělit se od lži! Aktuální témata, týkající se současného stavu katolické církve, shrneme do sedmi bodů:

1) Byla a je zneužita nejvyšší autorita církve – papežství – k jejímu sebezničení!

Každý biskup, každý kněz, každý katolík stojí před nejzákladnější otázkou: Je Bergoglio pravověrným a platným papežem, přestože slovy i gesty hlásá ty největší hereze? Veřejně popírá Boží přikázání i objektivně platné morální normy (Amoris laetitia), prosazuje legalizaci soužití sodomitů (2020), intronizuje démona Pačamamu v hlavním chrámu církve (2019), propaguje genocidní vakcinaci (2020). Bergoglio spolu s nejvyššími zednáři spolupracuje na zavedení Velkého resetu (Laudato si) a klimatických změn se skrytým cílem likvidace podmínek pro život na této zemi. Propagací fatálně nebezpečné mRNA vakcíny prosazuje změnu lidského genomu, což je zločin proti lidskosti, který vede k postupnému vyhlazení lidského rodu.

Modifikovaná RNA vakcína patří i do procesu čipizace, před kterou Bible varuje trestem ohnivého jezera. Tato vakcína má ve svém základu tkáň vytrženou z uměle potraceného dítěte ještě zaživa, což je jasným projevem satanismu. Současná vakcinace sleduje genocidu lidstva, jak prohlásil její hlavní agitátor Gates: „Odvedeme-li dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15 %“! Římský klub však plánuje likvidaci celého lidstva, kromě jedné, tzv. zlaté miliardy.... 26.03.2021/ >>vice

CHRAŇME HUMOR!

Autor: Vlastimil Vondruška, český spisovatel

Protože si lidská společnost zjevně neváží ničeho z toho, co ji obklopuje a co vybudovala, musíme svět před námi, lidmi, chránit. Proto se budují přírodní rezervace, chrání se ohrožené druhy rostlin a zvěře, do péče se berou historické stavby a umělecká díla. Dokonce se už chrání i to, co dělali naši předkové ve volném čase nebo pro obživu, a my už to dělat nechceme. Vznikl tak seznam chráněného nemateriálního kulturního dědictví UNESCO, jak se tyhle věci v úřednickém jazyce nazývají. Z naší lidové kultury se tam dostal východomoravský tanec verbuňk, jízda králů na Slovácku, masopusty na Hlinecku, ale také sokolnictví (prý česká tradice), loutkářství, modrotisk a foukané vánoční ozdoby (budiž).

Proč o tom píšu? Nedávno jsem se setkal s několika známými a snažil jsem se být vtipný. Dvě ženy a manžel jedné z nich (nevím, jestli jen z povinnosti) se zatvářili mimořádně pohoršeně, když jsem vyprávěl jeden výborný, ale prý nekorektní vtip. A já si uvědomil, jak strašlivě duchovně upadáme.

Ideologie lidských práv nám plíživě vstoupila do myšlení tak, že jsme přestali vnímat dimenze našeho širokého a mnohovrstevného duchovního bytí a vše se nazírá jen průzorem jediné myšlenky. A tou je, že všichni si mají být rovni a jako bratři a sestry (+ všechna ta další pohlaví) se bez postranních myšlenek objímat a kráčet vstříc naprosté rovnosti (dříve se tomu říkalo beztřídní společnost nebo komunismus).... 25.03.2021/ >>vice

Kam kráčíš postbolševická legislativo?

Autor: Vít Skalský

Nedávno byl odsouzen muž k šesti letům odnětí svobody za schvalování terorismu. Jednalo se o teroristický útok na druhé straně zeměkoule a schvalující věta byla s otazníkem. Soud udělil trest nízký. Odsouzený mohl dostat až patnáct let a mohl mu být zkonfiskovaný majetek (Trestní zákoník § 312e).

Nelze nevzpomenout, že s podobnými paragrafy disponovala Třetí říše. Nacisté se v Norimberku hájili tím, že postupovali vždy v souladu se zákony. Útok na Heydricha měl všechny charakteristiky terorismu (použité prostředky, cíl útoku). Rehabilitují naše zákony ipso facto nacismus? Za Drdovu větu: „Z hlediska vyššího principu mravního schvaluji“, by dnes padl podobný trest jako za války. Dopouští se historici tohoto trestného činu, když dnes schvalují atentát na Heydricha? Další problém nastává, že pokud přistoupíme na drakonické tresty za schvalování terorismu, dopouštíme se tím dalších trestných činů. Tzv. heydrichiáda měla znaky genocidy. Kdo schvaluje drakonické tresty za schvalování terorismu, obhajuje genocidu v 'autonomním protektorátě'. Navíc nelze propagovat a podporovat hnutí směřující k potlačení práv a svobod § 403. Při důsledném dodržování našich politických zákonů, bychom museli k těmto událostem pouze mlčet.

Nedávné prohlášení jedné političky k 'autonomii' za protektorátu, bylo učiněno v kontextu české viny. Češi nebyli donuceni k páchání zločinů, ale autonomně (řídili se vlastními zákony) se na nich podíleli. Pokud toto tvrzení neodpovídá skutečnosti, nedopouští se daná politička trestného činu Hanobení národa a rasy podle § 355? Jistě dopouští. Vytváření kolektivní české viny je stejné, jako vytváření židovské kolektivní viny. Když někdo tvrdí, že Češi páchali zločiny, je to stejné, jako když někdo tvrdí, že Židé způsobili Velkou hospodářskou krizi.

Samotný rasový paragraf 355 je přísnější než nacistický rasový paragraf z Norimberku. Norimberské rasové zákony hovoří pouze o 'ochraně německého národa'. § 355 stíhá už pouhé hanobení národa nebo rasy! Navíc norimberský zákon konkretizuje. Český rasový zákon lze libovolně používat, protože nejsou stanovena kritéria. Nedefinuje, co je národ nebo rasa. Není navíc trestná převládající neomarxistická ideologie, která hovoří o tom, že národy a rasy nemají reálnou existenci, ale vznikly v kulturním procesu řízeném utlačovatelem? Existuje větší míra hanobení národů, než prosazování jejich neexistence?

Setkání marxistické a neomarxistické mentality po listopadu 89. přineslo nevídanou dávku totalitních zákonů. Jde pouze o jejich používání. Ve věznici jsou jednou nohou možná miliony obyvatel. Stačí jedno slovo nebo jedna věta. Politicky proškolení státní zástupci spolu s udavači mohou kdykoliv spustit lavinu, kterou známe z padesátých let.

List nejen polským biskupům a kněžím v postu 2021

Vážení biskupové a kněží Polska,

Polsko je vystaveno velkému tlaku k přijetí mRNA vakcíny a realizace Velkého resetu, jehož konečným výsledkem má být likvidace křesťanství i polského národa.

Stav, ve kterém se tyto dny nachází Polsko a téměř celý svět, by nemohl nastat, kdyby církev byla tím, čím má být: sloupem pravdy, světlem světa a solí země. Zlom nastal už na II. vatikánském koncilu. Vlády v církvi se ujal duch aggiornamenta se světem. Dnes žneme ovoce. Velká vina dopadá nejen na koncilní, ale i na pokoncilní papeže. První dva zlom zosnovali a ti druzí ho prosazovali, každý svým způsobem. Je výsměchem, že za to byli tři z nich prohlášeni apostatou Bergogliem za svaté. Pokud by jejich úřad zastával skutečně světec, jako byl sv. Pius X., proces destrukce by se zastavil.

Polští teologové bohužel v pokoncilní době šilhali po falešné úrovni německých heretiků, ohromovali seminaristy těmito „teologickými velikány“ a snažili se jim aspoň částečně vyrovnat. Ovoce tzv. prestižní německé teologie dnes vidíme v přijímání největších herezí a morální dekadenci, dokonce ve formě schvalování sňatků sodomitů v německých chrámech. Proti těmto apostatickým aktivitám německých biskupů se postavili polští biskupové na Ukrajině v čele s arcibiskupem Mokrzyckim.... 20.03.2021/ >>vice

NÁRODNÍ REVOLUCE

Autor: Konrad Sitnik – NOP

Co znamená 150 let v dějinách lidstva – nic. A přesto se za tu dobu stala spousta zla. Jestliže porovnáme těchto 150 let s historií lidského druhu, pak je možné říci, že změny které se odehrály v rámci našich společností, jsou revolucí – revolucí zla, revolucí lži.

Revoluce zla se dotknula jednotlivých lidí. Mužům bylo odebráno právo býti muži; ženám dokázala, že čím méně budou ženami, tím to pro ně bude lepší; z dětí se za každou cenu snaží udělat dospělé. Revoluce zla se dotknula rodiny. Byl zpochybněn základní význam této buňky, která se opírá o ženu a muže. Propagovány jsou volné svazky, legalizují se homosexuální svazky, podle práva se zvrhlíkům povoluje adopce a kažení nevinných dětí.

Revoluce zla se dotknula národů.... 16.03.2021/ >>vice

Svědectví z Brna

Jmenuji se Pavlína Bitarová, dcera syrského křesťana a moravské mámy, dětství jsem strávila v arabském světě a nyní je ze mě brněnsko-budějovická exmuslimka. Byla jsem 4 roky muslimkou, přičemž jsem konvertovala a islámovala zde, v Brně. Shodou okolností jsme se zde sešli na Valentýna, svátek zamilovaných. Jak jistě víte, slavení jakýchkoli neislámských svátků je pro muslimy, včetně konvertitů, zakázáno. Valentýn má mezi zakázanými svátky zvláštní privilegium, oslava milenecké lásky je v islámu naprosté tabu. Jak se vůbec stane, že holka jako já naletí islámské propagandě?... 11.03.2021/ >>vice

Nový uprchlický tabor

A v Praze je mnoho obecních bytů, které jsou po tom, co jejich obyvatelé zemřeli, prázdné, ale oficiálně nejsou pro české občany k dispozici, dostanou je, samozřejmě zdarma, imigranti, pokud se rozhodnou tu zůstat! (neoficiální informace od jednoho z úředníků pražského magistrátu).

Za panování Pirátů na pražském magistrátu se buduje v Praze tábor pro běžence, který je umístěn v sousedství Loděnice Troja ! Tábor bude poskytovat imigrantům dostatečný prostor pro ubytování i volné aktivity. Dříve to býval autocamp, venku je reklama ještě dnes, ale na vratech diskrétní oznámení, že je zavřeno. Ve zprávách TV o tom ani muk.

Za zmínku stojí připomenout, že v dosahu pěší chůze je obnovená Trojská lávka, která nasměruje zájemce do nově renovovaného parku Stromovka. Park jistě poskytne "vyžití" všem podle zvyklostí z jejich opuštěných afrických a asijských domovů! Tam bude bordel. Na to imigrantům stačí pár hodin, aby to tam zdevastovali.

EUROZATYKAČ

Byl schválen eurozatykač: Pokud budete v ČR kritizovat Merkelovou, vydají vás ke stíhání do Německa. V Evropském parlamentu byl přijat tzv. eurozatykač, což bude znamenat, že nově bude možné zatčení státního příslušníka státu EU v některém z jiných států EU, i když se činu dopustil na území státu EU, kde takové jednání trestným činem není. Podpořili to europoslanci ANO, ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09.

PUTIN JE NESNESITELNÝ

Je příliš odvážný a silný, příliš sebevědomý, Rusko křičí jak ho zbožňuje, ale my bohužel proti tomu nic nezmůžeme...

Nikdo tak neznervózňuje Západ, jako Putin – člověk, který představuje nesnesitelnou mužskost pro naši nezdravou společnost, která si uvědomuje, že již nezastupuje zájmy všech a všeho.

Hlava Ruského státu je sportovec, mistr bojových umění, ve střelbě a myslivosti a naše společnost má ráda idioty, nemá ráda lidi jako Putin.

Hlava Ruska – vlastenec, který přemýšlí historicky, strategicky, jako nástupce carů a SSSR – takový člověk je prostě rozzlobí.. Vůdce národa s jasnou hlavou, který přesně ví, co dělat, je přivádí k zoufalství.Proměnit svět v silikonový písek, skládající se ze zemí s obyvateli zombie, kteří se přehrabují v obrovských obchodech ... – to je cíl hry těch, kteří ovládají.

Ale to není pro Putina. Vidí svou zemi, dědictví. Vidí podvod a spiknutí tohoto světa. Protiruská vzteklina se stává prostě nesnesitelnou. Západ křičel na Jelcina „BRAVO", když ničil svou zemi, zbídačil svou populaci a šokovou terapií zabil 20 milionů lidí (to je demografický výsledek jeho vládnutí). Zvlášť když tento alkoholik poslal vojáky a tanky proti svému vlastnímu parlamentu... a Západ to tehdy považoval za skutečnou demokracii...

Dobří Rusové jsou jen mrtví Rusové a to, co se nepodařilo Hitlerovi se chystal vykonat Jelcin a šoková terapie Goldman-Sachs. Se slabým Ruskem by rozebrali všechno.

Ale Putin nic nedal. Západ vyčítá Putinovi, že zůstal dlouho u moci. Ale nikdo neobviňoval Mitterranda, bývalého francouzského prezidenta po dobu 14 let, ani F. D. Roosevelta, ani manželku Clintona, která se chce stát prezidentem po svém zneuctěném manželovi, ani paní Kirchnerovou, která nahradila svého manžela na prezidentském postu. Proč obviňují Putina?

Zaprvé – především je to jeho nesnesitelná maskulinita a zadruhé je to ruská výjimečnost, která nemá konec a měřítko, o které napsal Dostojevskij.

Anti-ruská nenávist – je nenávist dlouhodobá a hloupá, zejména ve Francii. Koneckonců, jak řekl Henry de Kerillis před válkou, „Francie vždy měla výhody ze svého spojenectví s Ruskem, a dokonce i Výmarské Německo provádělo vojenské cvičení vojáků v sovětském Rusku.

A dokonce Hitler – předtím, než poslal hnědé košile, aby zabily a proměnily v otroky zlatovlasé slovanské hlavy. Rusko chce mír a Západ si neustále přeje válku." Evropa se už dvakrát spojila proti Rusku - v letech 1812 a 1941. Svět ví k čemu to vedlo! Nemůžeme alespoň trochu žít v míru s Ruskem? A budovat Evropu – namísto toho, aby Západ proti Rusku zbrojil?

Putin je v tuto chvíli jediná hlava státu, která myslí jak de Gaulle – a to mu vyčítají.

ČEST PAMÁTCE JANA ZAJÍCE

25. února 1969, se v den výročí komunistického puče v Československu, v horní části Václavského náměstí v Praze, upálil středoškolský student šumperské průmyslovky Jan Zajíc. Protestoval tím proti existenci zločinné komunistické strany, proti okupaci a za zrušení cenzury.

BÍDA DEMOKRACIE

V učebnicích o Demokracii píší, že demokracie je skutečná vláda lidu – demos –, a že prý jedině přirozeným výběrem v lidu, jdou „nahoru“ – myslí se tím funkce ve státním i politickém aparátu – nejlepší lidé a nejlepší myšlenky. Teorie jedna věc, ale zelený strom života…

Pochopitelně je to strašlivý omyl! Známe vrtochy lidu, takže víme, koho lidé vybírají, jaké je zajímají myšlenkové projekty, a komu dávají přednost. Proto tvrdím, že v politickém systému demokracie platí pravý opak toho, co se o ní říká a traduje.

V politickém systému demokracie se nejlépe pohybují lidé s ambicí slavomamů, mocichtiví a bezskrupulózní, s talentem herce, kteří se umějí vetřít do vůle lidu svým populismem. Čili politik se musí davu přizpůsobit a podbízet a být mu sympatickým. Pak mu lid dá hlas, a říkají o něm, jaká že je to celebrita…

To je jedna část bídy demokracie. Druhá, snad ještě větší bída je ta, že když jde o něco zásadního, o život lidí nebo národa, o obranu země před vnějším nepřítelem například, tak systém demokracie selhává.

Naprosto ukázkový příklad selhání demokracie je současný stav v Česku s protiepidemickým bojem covidu 19.

České zdravotnictví stojí před kolapsem, pomalu není pacienty s covidem 19 kam dávat, totální nedostatek zdravotnického personálu, vláda se zadlužila na půl bilionu korun atd., atd. Na řešení situace je zde mnoho protichůdných hlasů a názorů, jednak ze strany opozice, ale i odborníků. Takže chudák vláda – lidem dočasně volená – neví co dělat dřív, je bezradná. Neví si rady, jak jednat, aby návrh prošel parlamentní žvanírnou, kde opozice všechno smete se stolu a kritizuje vládu ať dělá, co dělá; na straně druhé vláda má ohledy na občany, jímž se pochopitelně nelíbí drastická opatření. A navíc jsou zde zákony a ústava, které vláda při svém řešení musí respektovat – takže demokratický guláš je hotový.

V autoritativní demokracii by všechno probíhalo jinak. Zkraje hrozící epidemie by se autoritativní vláda dohodla s odborníky a na základě jejich doporučení jednala. A protože se jedná o neznámý druh zákeřné a nebezpečné pandemie, na níž umírají lidé, nařízení autority by bylo tvrdé a nekompromisní.

Tak ku příkladu v našich českých podmínkách: Na tři neděle vyhlásit stav ohrožení – tvrdý lockdown -, pracovaly by jen energetické a potravinové podniky a obchody, Policie a armáda, ostatní nekompromisně být doma.

A pochopitelně při nedodržení toho nařízení lze použít drakonické tresty, protože roznášení epidemie mezi lidmi lze kvalifikovat jako obecné ohrožení.

Kdyby něco podobného vláda udělala zkraje října, mohli jsme už býti zbaveni epidemie, nebo jí řešit jen sporadicky v nějakých regionech.

Něco podobného ale není možné, dokonce nikde v Evropě – protože žijeme pod studeným sluncem liberální demokracie. Bohužel.

L. Malý

Kolik máme v ČR za dvacet let divadel

Centrum informací a statistik kultury vydává roční statistiku, která obsahuje i pasáže věnované divadlu. V roce 2000 měla Česká republika 118 divadel a 121 stálých scén!

O deset let později v roce 2010 bylo ve statistice uvedeno 151 divadel a 160 stálých scén.

O dalších osm let později v roce 2018 bylo v provozu neuvěřitelných 182 divadel a 174 stálých scén! Z toho je zřizovaných veřejným sektorem 39 divadel (89 stálých scén).

Soukromých „kapitalistických“ divadel zřizovaných podnikateli je 143 a spolků 85, obecně prospěšných společností 20.

Pouhých 941,5 milionu vybraly divadla za vstupné, 1,5 miliardy dostala divadla dotace od státu, 0,5 miliardy od krajů, 2,35 miliardy od měst a obcí.

Celkem to je za „normální“ necovidový rok 4,4 miliardy dotací, což ukazuje na 25% soběstačnost. Průměrná cena vstupenky je 280 Kč, dotace z veřejných prostředků na tuto vstupenku je 1100 Kč.

Tohle přece není normální…

PÍSMEM SLOVANŮ BYLY STAROGERMÁNSKÉ RUNY

Nejstarším písmem starých Slovanů není hlaholice, kterou vytvořili na Velké Moravě svatí Cyril a Metoděj, ale starogermánské runy. Potvrdil to unikátní nález v lokalitě Lány u Břeclavi. Archeologové tam našli žebro z tura, který žil zhruba v období 600 našeho letopočtu, s vyrytým nápisem. Jeho analýzou vědci ze čtyř zemí zjistili, že dlouho před příchodem věrozvěstů někdo na kost vytvořil runový nápis v tzv. starším futharku.

Starogermánské runy jsou známy ze slavné filmové trilogie Pán prstenů. Veřejnost se s nimi může setkat ve filmech a počítačových hrách z oblasti fantasy.

Vyryté znaky na kosti určil specialista na starogermánské jazyky Robert Nedoma z vídeňské univerzity. Nápisy v runách jsou obvykle spojovány s mytologií. Kost z Břeclavska byla ale překvapivě učební pomůckou.

Záznam na žebru z tura

Styl starší futhark používalo germánsky mluvící obyvatelstvo střední Evropy od druhého do sedmého století našeho letopočtu. Abeceda staršího futharku byla tvořena 24 znaky, z nichž posledních sedm bylo vyryto právě na zlomeném žebru nalezeném na Břeclavsku. Popsaná kost byla nalezena v roce 2017, podrobně ji zkoumal tým složený z vědců z ČR, Rakouska, Švýcarska a Austrálie.

Je pravděpodobné, že původně byla na kosti celá runová abeceda. Nejednalo se tedy o konkrétní sdělení, ale spíše o učební pomůcku, o čemž svědčí i některé chyby v zápisu. V současné době znají vědci z celé Evropy jen 17 nálezů kompletních či částečně dochovaných řad staršího futharku.

„Podrobně ji prozkoumal mezinárodní tým složený z vědců z Česka, Rakouska, Švýcarska a Austrálie a zjistil, že se jedná o nejstarší nápis nalezený u Slovanů, což je nebývalý úspěch nejenom v rámci výzkumů v České republice, ale v celé Evropě,“ řekl Právu vedoucí Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Jiří Macháček, který zároveň stál v čele mezinárodního vědeckého týmu zkoumajícího unikátní objev.

Nejstarší písmo Slovanů bylo germánské

K analýze kosti byly použity nejnovější genetické a radiokarbonové metody a stáří nápisu potvrdila také traseologická metoda a elektronová skenovací mikroskopie.

„Z těchto citlivých analýz vyplývá, že kost pochází z tura domácího,“ poznamenala Zuzana Hofmanová, členka týmu z University of Fribourg ve Švýcarsku, která se specializuje na analýzu archaické DNA. K analýze kosti byly použity nejnovější genetické a radiokarbonové metody, stáří nápisu potvrdila také traseologická metoda a elektronová skenovací mikroskopie.

Až dosud se za nejstarší písmo Slovanů považovala hlaholice. Přelomový objev archeologů Masarykovy univerzity ukazuje, že Slované již před zavedením hlaholice přišli do kontaktu s runami, které mohli používat například k počítání nebo k věštění.

Nález zároveň zpochybňuje vyhraněnou kulturní odlišnost mezi germánskou a slovanskou částí Evropy. „To, že jde o nejstarší doklad písma u Slovanů, je samozřejmě zajímavé pro přibližně 300 milionů lidí, kteří mluví některým ze slovanských jazyků,“ dodal Macháček.

O nálezu publikovali archeologové článek v jednom z nejvýznamnějších světových archeologických časopisů Journal of Archaeological Science. Po skončení výzkumů, které na zmíněné lokalitě stále probíhají v rámci projektu EXPRO financovaného Grantovou agenturou ČR, budou runy z Lánů vystaveny pro veřejnost v prostorách Masarykovy univerzity.

BĚLOŠSKÁ IDENTITA

Autor: biskup Richard Williamson

Jeden mladý bělošský pár, který čte tyto „Komentáře“ se chce vrátit do Církve, má to však zvláštní problém, který, jak se 31letý manžel domnívá, sdílí mnozí jeho vrstevníci: současný nedostatek identity pro bělochy. On i jeho žena mají některé německé předky a tak při hledání identity byli vážně přitahováni německým pohanstvím. Oba se však narodili jako katolíci, ale mají dojem, že jejich katolická výchova nebyla taková, jaká měla být. Otázky, na které se [ten muž] ptá, prokazují, že tomu tak je, ukazují ale i to, že hledá pravdu. Pokud tedy vytrvá ve svém hledání, může si být jistý, že jim Bůh dá odpovědi, které potřebují. Ptá se:

Je německé pohanství naší pravou identitou?

Ano i ne. Pravou identitou člověka je jít do nebe a být v blaženosti šťastný s Bohem po celou věčnost. Proto je tolik mladých (i starších) lidí tak hluboce nespokojených se svým současným materialistickým způsobem života – vědí, že jsou určení pro něco mnohem většího, ale nevědí, pro co. V německém pohanství je mnoho vznešeného, například opery Richarda Wagnera, ale je zcela neschopné dovést člověka do nebe, protože v sobě nemá žádnou nadpřirozenou milost. Jen milost nám může otevřít Boží nebe. A Boží milost je nám dostupná pouze skrze jediné pravé náboženství Boha, kterým je Římskokatolické náboženství. Pokud jej odmítnu, odmítám nebe. Toto náboženství, které vyznával například i Karel I. Veliký, vytvořilo Evropu a vytvořilo identitu všech bílých evropských národů. Hilaire Belloc (1870–1953) řekl: „Evropa je (katolická) Víra a Víra je Evropa“.... 12.02.2021/ >>vice

Bude to světová bomba!

Zatím, co světová média jsou zahlcena informacemi, které ve své většině mají za cíl odvádět pozornost veřejnosti od skutečných problémů a jejich řešení, dějí se téměř bez publicity pro budoucnost zásadní události.

O současném Rusku se dozvídáme vesměs jen negativní věci, o škodlivosti Putinovského režimu, demonstracích za Navalného, nebo o sankcích. Celá operace Navalnyj je součástí celkového plánu na zastavení projektů, jež v tichosti a bez povšimnutí realizuje Putinovské Rusko. Cílem nekonečných provokací je destabilizace země a změny na nejvyšších místech. Úspěchy jako je vynalezení první vakcíny proti Covidu-19, nedávné ohlášení vytvoření supervakcíny na Covid-19, nebo nesporné úspěchy ve vývoji nových druhů zbraní jsou jen malými problémy dnešních vládců světa.

Zcela zásadním problémem je však Putinův megaprojetk VOSTOK OIL, kterého spuštění je plánováno na rok 2024. Spuštění tohoto projektu zásadním způsobem otřese s pozicemi zemí na žebříčku peněz, moci a dělby vlivu na další vývoj světa. Mezi zasvěcenými je tento projekt nazýván stavbou století. Že jste o něm ještě neslyšeli, i když si jeho realizace vyžádala obrovské přesuny pracovních sil (400 tisíc pracovníků), naprosto extrémní výstavbu dopravních a energetických sítí? V nově zřízené loděnici Zvezda vznikají nové ledoborce a ledoborné tankery jako houby po dešti a nově otevřené ocelárny chrlí tisíce tun oceli. Ani přátelé, ani nepřátelé Ruska o tomto projektu dnes příliš nemluví, i když každý z jiného důvodu. Miliardy tun nejkvalitnější ropy, o jejíž existenci se vědělo již za dob Sovětského svazu, které se nacházejí v Arktických územích Ruské federace, budou v roce 2024 vpuštěny na světové trhy s touto surovinou. Ekologické šílenství a snahy o urychlené zavádění elektromobility v Evropě, mají za cíl snížit poptávku po ropě a tím snížit geopolitické dopady spuštění projektu Vostok-Oil. Ne životní prostředí a zájem o člověka, ale boj o velmocenská postavení, geopolitický vliv a peníze jsou hybateli těchto zcestných a zdánlivě pozitivních opatření.

Projekt Vostok-Oil ještě není zdaleka hotov, a již přináší první změny. Po volebním puči v USA a odstranění Trumpa, který nebyl ochotný k použití těch neodpornějších praktik a vojenské síly k zastavení projektu, se objevují zprávy o plánech preventivních úderů NATO na Kaliningradskou oblast a následný vpád do Ruska. Destabilizace Běloruska a jeho vojenské obsazení je také jedním z kamínků této mozaiky. V Bruselu se ale pomalu začínají alespoň zasvěcení, zamýšlet nad možnou změnou postoje.

Konflikt s Ruskou federací by zdevastoval i Evropu a USA již nejsou vnímány jako jediný a neohrožený pán světa, díky svým vnitřním problémům a finanční situaci. Putinův online projev pro Davoskou schůzku mocných s nabídkou alternativního uspořádání světa a spolupráci z ledna t.r., který byl v tichosti akceptován světovým velkokapitálem, jako i neochota větší části vedení EU zavádět další sankce v souvislosti s provokacemi v kauze Navalnyj, dávají tušit, že svět stojí před historickou změnou poměrů sil, nebo před rozvratem nevídaných rozměrů.

Hodiny tikají, rok 2024 se blíží a nám nezbývá než doufat, že mocní alespoň z pudu sebezáchovy a pro mamon, když už ne z ušlechtilejších pohnutek, nedovolí, aby pár šílenců chtělo své problémy řešit silou. Jak víme z historie, obdobný projekt jako dnes Putinův Vostok-Oil, byl v minulosti spouštěčem I. světové války. Jakkoli se oficiální historiografie snaží mlžit a tvrdit, že spouštěčem I. světové války byl atentát v Sarajevu, tak pravou příčinou byl projekt železnice Berlín-Bagdád, jež si kladl za cíl přemísťovat ohromná množství ropy, tak jako Putinův Vostok-Oil. Vlastní atentát v Sarajevu byl již jen dílem tajných služeb s cílem ozbrojený konflikt v Evropě vyvolat. Každodenní zprávy z médií dnes v mnohém připomínajících tehdejší dobu.

Maďarsko: "Evropské hranice musíme bránit"

"Maďarsko zůstane zemí Maďarů, pouze pokud zůstanou jeho hranice nedotčené. K obraně našich hranic nás zavazuje nejen naše tisíciletá státnost, ale také budoucnost našich dětí." — Judit Varga, ministryně spravedlnosti Maďarska.

"Ačkoliv tento Akční plán poskytne imigrantům více práv a nároků, zdá se, že nebere v úvahu bezpečnostní rizika spojená s masovou migrací." — Zoltán Kovács, maďarský státní tajemník pro mezinárodní komunikaci a vztahy ve vládě Viktora Orbána, 17. prosince 2020.

"Pokud si myslíte, že vám to zní nějak povědomě, nejste sami. Tento Akční plán se podobá plánu George Sorose vpustit v dohledné době do Evropy 'každoročně minimálně milion žadatelů o azyl'.... Ti migranti, které by měla podle Sorosova plánu Evropa na své území vpustit, by v ní byli povinně a natrvalo distribuováni. Soros také jasně řekl, že jeho plán míří k ochraně migrantů a že státní hranice tomuto plánu překážejí." — Zoltán Kovács, 17. prosince 2020.

"Podle tohoto plánu by EU podporovala imigranty více než své původní obyvatele například tím, že by podporovala podniky provozované imigranty více než podniky provozované vlastními občany. Tento plán na podporu zaměstnávání migrantů navíc ještě zhorší pozici nezaměstnaných občanů EU. Akční plán Evropské komise jde ale ještě dále – hledá způsob jak dostat do Evropy 34 milionů migrantů (téměř 8 % současné evropské populace) a chce z nich udělat občany EU. To znamená dát 34 milionům migrantů občanství a volební právo. Kdo říká, že toto Evropa chce nebo potřebuje? Kdy pro něco takového Evropané hlasovali? — Zoltán Kovács, 17. prosince 2020.

VAKCINOLOGIE

Lékař: Chcete vakcínu?

Angličan: Ne.

Lékař: Ale gentlemani se očkují.

Angličan: No tak jo.

Lékař: Chcete vakcínu?

Němec: Ne.

Lékař: Je to rozkaz!

Němec: V tom případě ano.

Lékař: Chcete vakcínu?

Američan: Ne.

Lékař: Ale váš soused ji má.

Američan: Fakt? Tak jo.

Lékař: Chcete vakcínu?

Francouz: Ne.

Lékař: Ale gentlemani se očkují...

Francouz: No a?

Lékař: Je to rozkaz!

Francouz: Na to kašlu.

Lékař: Ale váš soused ji má

Francouz: Co je mi potom?

Lékař: Počkejte, vy jste Francouz, že jo? Tak to na ni vlastně nemáte nárok.

Francouz: Jak, nemám nárok? Koukněte mi ji píchnout!

Lékař: Chcete vakcínu?

Čech: Ne. A nemusíte se namáhat, i když s tím Anglánem, Němčourem, Amíkem a Frantíkem to bylo fakt dobrý, slyšel jsem ty vaše frky.

Lékař (šeptá): Víte já jim píchnul tu ruskou. Ale mám tu ještě jednu americkou, je jen pro lékaře, vlastně bych vám ji vůbec neměl nabízet, je to dokonce trestný. Ta tedy není zadarmo jako ta ruská, stojí 900 Kč.

Čech (vytahuje z peněženky 1000 Kč a šeptá): Tady máte, pane doktore. To je v pořádku.

Proti systému!

Autor: Ladislav Malý

Společnost Auditorium s.r.o. v Praze vloni vydala knihu z pera neosoudruhů Rataje, Dlouhého a Haky s názvem Proti systému! Knížka má podtitul Český radikální konzervatismus, fašismus a nacionální socialismus 20 a 21. století.

S pány autory se nemíním přít o jednotlivostech v jejich vydané knize. Můj celkový dojem z knížky je, že autoři mají úplně jiný pohled na dějiny v 19. století a jejich výklad, a pro český národ z toho následně vyplývající peripetie, jímž musel projít až do současnosti. V knížce je přehlížena otázka zednářských lóží, které Čechúm vnutily falešný pohled na své dějiny; které systematicky rozkládaly evropské národy s falešným poukazem na svobodu, rovnost, bratrství; je pomíjena francouzská revoluce i otázka Židů žijících mezi evropskými národy a jejich obrovský vliv skrze finance na evropský průmysl a život národů; autoři se nezmiňují o politickém sionismu, před světovou veřejností skrytým vektorem síly k ovládnutí světa. Na všechny tyto a podobné jevy evropští občané-gójové v průběhu desetiletí naráželi a museli na ně adekvátně odpovídat. A jak jinak, než pomocí filosofických a náboženských analýz, výkladů světa a na základě toho z nich utváření následných struktur politických uskupení a stran, jejichž cílem byla vždycky a je stále obrana slušného života lidí v souladu s Božím požehnáním. 26.01.2021/ >>vice

VÍTE, ŽE…

Počet přeživších židovského holocaustu stále roste. Jak je to možné?

Informace od Redakce CZ24 News Zveřejněno dne21. ledna 2021

Logika by velela si myslet, že s přibývajícím časem bude účastníků nějaké historické události postupně ubývat. Zkrátka lidé nejsou nesmrtelní a s postupem času je pamětníků stále méně. Podle medií to ale neplatí o přeživších židovského holocaustu, tam je to naopak. Během 4 let se jejich počet dokonce 4 krát zvýšil! Nevěříte?

Časopis Time například 3. července 2016 psal o 100 000 přeživších. Ale 19. ledna píší židovské noviny The Jerusalem Post již o 192 000 žijících svědků holocaustu. Ale ani to nestačilo a tak časopis The Economist za týden (25/1/2020 a je vlastněný židovskou finanční rodinou Rothschilds) lamentoval, že jich je již “jen” 400 000!

Kolik to podle medií bude za 10 let?

Připomínám, že 2. světová válka skončila v roce 1945, tedy před 76 lety!

Zdroj: https://ceskavec.com/

Zajímavá čísla

PRŮMĚRNÝ DŮCHOD …………………............……… 14.397,KČ

POČET DŮCHODCŮ ………………………………….…... 2.409.904

PRŮMĚRNÁ SAZBA DPH …………………… 21+15+10=15.333 %

Základní sazba daně z přidané hodnoty činí 21 procent, snížená 15 procent, další snížená sazba 10 procent na léky, knihy a kojeneckou výživu. DPH je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu.

Když důchodci měsíčně utratí 14.397,- Kč, tak z toho platí státu DPH, tj. 1.914,- Kč měsíčně a ročně je to 1.914,- Kč x 12 = 22.964,- KČ.

Při počtu důchodců 2.409.904, je státu odvedeno ročně na dani DPH 2.409.904 x 22.964 = 55,341.035.000 MILIARD Kč

Navíc, důchodci odvádí i jiné daně státu, např. daň z nemovitosti, dálniční známky, televizní a rozhlasové poplatky atd.

S velkou slávou ve vládě diskutovali, jestli mají dát důchodcům jednorázově pět, nebo šest tisíc a nakonec bylo rozhodnuto dát důchodcům 5.000,- Kč.

Spousta chytráků hned vyrukovala s tím, že si vláda důchodce uplácí před volbami a kde prý na to vezme. Odpověď je jednoduchá. Důchodce nemusí nikdo uplácet, protože oni si to již dávno přechozím rokem zaplatili na dani, tj. těch cca 55 MILIARD ROČNĚ

Když vyplatí důchodcům 5.000,- Kč x 2.409.904 důchodců Je částka vyplacená celkem 12,049.520.00 MILIARD KORUN.

Když tu vyplacenou částku odečteme od ročně odvedené dani 55,341 miliard, tak státu ještě zůstane více než 43 MILIARD Kč

Možná, tyto peníze dá stát těm, co na ty důchodce plivou

MUSLIMOVÉ V ČESKU

Poslanec Parlamentu ČR a čelní představitel TOP 09 spolurozhoduje o osudech občanů našeho státu. Může člověk zdravého rozumu dát hlas této straně vedené Markétou Pekarovou Adamovou a Miroslavem Kalouskem?

Dominik Feri zakládá muslimskou osadu. Tak to je už hodně silné kafe. Velká muslimská komunita si ho zvolila za starostu a tímto zatnutím drápků už je tady máme, začínají se zabydlovat a prvé město bude na odpis. Dobře "nakročeno" má malá vesnička "středisková" Lukavec u Hořic v Podkrkonoší, kam má na pozvání Dominik Feri zavítat a poklepat na základní kámen budoucích rodinných domů Arabské komunity. Zakrátko zde vyroste na již legálně koupených parcelách občanů z Dubaje a Arabských Emirátů šest nových muslimských rodinných domů. A přibudou další. Místa je tu přece dost a za prachy se dá prodat i vlastní máma, ne?

A další lokalita, co bude následovat jsou skupované pozemky na Rychnovsku. Dominik Feri je poloviční Etiopan ... (matka Češka, cikánka a otec Etiopan), stal se radním v muslimském českém městě, tedy v Teplicích a je hlavním vítačem milých muslimských přistěhovalců, považuje se za nejchytřejšího a chtěl by nám diktovat, co smíme a co nesmíme. Vždyť ho do své strany dosadil sám nejvyšší z největších šmejdů Míra Kalousek a navíc na to Feri má zkušenosti a věk. Je mu sice 21 let, ale hlavně ta hlava, ta velká hlava… Tam asi bude rozumu!

PLAČTE…

Odkaz Jana Palacha stále živý

Plačte nad tím, jak daleko jste to nechali svou liknavostí, leností, alibismem, netečností, a hlavně vaší orientací a upřednostňováním spotřebního způsobu života dojít.

Plačte nad tím, jak lehce jste vyměnili svá odvěká práva za plné vozíky žrádla v marketech, televize přes půl obýváku, auta na půjčky.

Plačte nad svou hloupostí a nepoučitelností při vhazování lístků do volebních uren, Vaši zemědělskou zem vám ukradli, její zbytky poseli jedovatou řepkou, Vaši vodu Vám prodávají dráž než víno. Sebrali Vám mouku, cukr, brambory, krávy, prasata, průmysl.

Plačte nad tím, že jste si nechali zničit školství a učňovský dorost, tolerujete obory, které nikdo nepotřebuje.

Plačte nad tím, že upřednostňujete individuální zájmy nad celospolečenskými, tím jste umožnili rozvoj sobectví, netolerance, závisti a zničení morálky.

Plačte nad tím, že jste uvěřili, že nepatříme mezi Slovany a přestali jste věřit slovanské soudržnosti.

Plačte nad tím, že jste opět uvěřili Západu, který nás vždy prodal a zradil a chtěl zachránit jen sám sebe.

Plačte nad tím, že jste se nepoučili ze zrady zednářů Velkého Orientu z období Mnichova a opět uvěřili žvástům sionistické západní propagandy…

Věděli jste,

… že naše Hradní stráž má 653 osob? V tomto počtu je 81 důstojníků, 75 praporčíků, 377 poddůstojníků a 43 občanských pracovníků, vlastních příslušníků mužstva je 77. A to asi nevíte, že Hrad loni požádal o navýšení počtu členů Hradní stráže o 201 osob, protože je jich málo a nestačí plnit náročné úkoly.

Stráž Buckinghamského paláce, tedy sídla královny Velké Británie a všech zemí Commonwealthu má celkem 36 vojáků a tři důstojníky. (Zemí Commonwealthu je 54 a jejich celková populace je 2.3 miliardy).

Švýcarská garda, stráž papeže, ale také celého Vatikánu (tedy vlastně jediná ozbrojená jednotka tohoto malého státu) má 135 osob.

PRVENSTVÍ DUCHA

(Výňatek z Manifestu MEZINÁRODNÍ TŘETÍ POZICE)

Je nedílnou součástí naší politické tradice, že člověk je, zcela zjevně, komplexem Ducha a hmoty, a že prvenství leží právě na Duchu. Bez všudypřítomné duchovní revoluce – metody očisty a zlepšování se, kterou jednotlivec vykonává pro život – se naši bojovníci nebudou lišit v žádném podstatném smyslu od zdegenerovaných, kteří dali vznik hrůzám moderního světa, a kdo jednali na čistě materialistickém pojetí života a historie.

Je to přesvědčení Třetí pozice, že celosvětové národnostní revoluce může být dosaženo pouze formováním nového člověka, bojovníka, který praktikuje to, co káže. Takový nový člověk musí ztělesňovat náš ideál takovým způsobem, aby v sobě působil jako nejvyšší forma propagandy pro Třetí pozici ve společenství, ve kterém žije a pracuje.

Stejně tak je přesvědčením Třetí pozice, že nádhera Evropy, vnímaná historicky a kulturně, má své kořeny v doktríně a praxi křesťanské víry. Pokud má tedy Evropa znovu získat smysl pro osud a poslání, musí se vrátit upřímně a bezvýhradně ke křesťanské víře. Jak každý jednotlivec rozvíjí své duchovní kvality, Evropa se tím posouvá směrem k Novému Impériu (IMPERIUM EUROPAEUM).

Válka generací

Autor: Vlastimil Vondruška, spisovatel

Často nevěřím, když čtu nebo poslouchám „myšlenky“ některých politiků, komentátorů, novinářů, umělců či studentů, kteří agresívním způsobem kritizují ty, kteří nestojí s nimi v jednom šiku a nechtějí převrátit svět naruby. Nebudu tu vypisovat, o jaké postoje vlastně jde, protože každý dneska ví, že jsme tu „my“, mlčící většina, která chce žít v přehledném světě tradičních hodnot a chce se věnovat čistým radostem obyčejného života, a proti nám „oni“, tedy řvoucí menšina, která chce za každou cenu prosadit své nereálné vize o přeměně lidského světa v mraveniště rovnoprávných, bezpohlavních, nemajetných a nemyslících bytostí. Kdybych chtěl volit tvrdá slova, řekl bych, že i za cenu, že půjdou přes mrtvoly... 07.01.2021/ >>vice

ÚVAHA DO NOVÉHO ROKU

Autor: Ladislav Malý

Už bezmála rok žijeme ve stínu hrozby z koronaviru. Vláda premiéra Babiše za účelem snížení nakažlivosti nemoci dusí národ plošným opatřením, jež má charakter totalitní diktatury. Všichni to známe. Teď zase přišli s očkováním a nikdo neví, co je to za sajrajt, který máme dostat do těla.

Nejsem nadšený, že hospody, kavárny, divadla, výstavy apod. jsou zavřené, ale chápu to jako opatření v krajní nouzi vyvolané pandemií, a zcela jistě bych proti tomu nedemonstroval. Proč? Inu proto, že motivem vlády k dušení života občanů nejsou snahy vlády uzurpovat politickou moc, nýbrž, jak už naznačeno, rapidně omezit šíření neznámé a zákeřné nemoci mezi obyvatelstvem, a v tomto případě má vládní opatření mravní punc, protože jde o dobro národa. A proti tomu mám demonstrovat? To mohou jen lidi – kulantně řečeno – mdlého rozumu. Jako kdybych veřejně protestoval, že špatně vidím a nosím brýle… No tak je nenos, a uvidíš ještě hůř!

Demonstranti ale prý protestují proti špatným vládním opatřením… Ale proti tomu se rovněž nedá protestovat. Jen odborníci z řady lékařů mohou posoudit kvalitu vládních nařízení. Vláda premiéra Babiše, ostatně jako všechny vlády na světě, protože o tom nic neví, se oblepila odborníky na epidemii, přičemž i oni jsou mnohdy bezradní a nemají shodné názory na použité metody, - ale kdo z nás o tom něco ví? Snaha vlády je bojovat proti nemoci covid 19, a to je správné. Anebo ne? Anebo se vlády celého světa mají vykašlat na léčení neznámé nemoci a nechat jí působit mezi občany? Ať reptáme nebo ne, je zde neznámá nemoc, proti níž je nutné něco podniknout, a vláda pana Babiše tak činí s největší odpovědností.

Osobně bych se přimlouval za ještě tvrdší kurs v opatření, ovšem ve stejné době se všemi státy té slavné Evropské unie, protože jedině tak se lze úspěšně světové pandemii bránit. Ostatně všimněme si: Státy EU musejí mít stejné zákony postihující drakonickými tresty případné kritiky EU, ale na čem opravdu záleží, tj. srazit covid 19 na minimum, o tom rozhoduje každá země zvlášť.

Česká politická opozice využívá a vlastně zneužívá krajně nouzového stavu proti premiéru Babišovi a štěká jako vzteklý pes uvázaný u boudy: jednou proti přijatým vládním opatřením, a když se uskuteční, tak zase proč to není jinak… atd. atd…. jak nízké a ubohé!

K opozici proti vládě se přidávají různá sdružení i směs politických stran levicově i údajně stran pravicových myšlenek. Lze jen připomenout, že ona pravicovost se hodnotí podle konzervativních a národně vlasteneckých postojů, směřujících k stabilitě poměrů, a vyjadřuje určitou racionalitu. Jen anarchisté, levicové a liberální strany dělají povyk, a hází klacky vládě pod nohy i v případě nouzového stavu ve společnosti zaviněného zdravotními potížemi.

********************

Na podzim jsou vyhlášené parlamentní volby. Tyto volby budou zvlášť důležité, protože stojíme na křižovatce: Proniknou k nám hordy migrantů z Afriky a muslimských zemí, anebo se této agresi úspěšně ubráníme?

Jestliže národ bude většinově volit koalici ODS+KDUČSL+TOP 09, což nejsou strany pravicové, jak sami o sobě říkají, ale levicově liberální, dojde k „prolomení hradeb“ české kotliny a budou k nám proudit statisíce černochů a Arabů. Podobně druhá koalice Piráti+STAN, což není nic jiného než trockistická neomarxistická platforma.

Ideální by bylo spojit všechny pravicové mimoparlamentní síly a společnou kandidátkou jít do parlamentních voleb. To je ovšem v Čechách neuskutečnitelný sen, takže opět každá strana půjde do voleb sama a po volbách zase dojde na litování a lamentaci, že jsme se nespojili… Takhle to vlastně funguje už třicet let. Zanechme tedy snu o spojení stran.

Prosil bych každého vlastence, komu je tahle země a národ drahý, aby skutečně zvážil, komu dá svůj hlas: Jestli stranám a straničkám, jejichž hlas propadne, či straně, která má nakročeno vstoupit do Parlamentu hlavním vchodem, která sice není přesně to, čeho bych si přál, ale to zásadní, a to je MIGRACE, umí řešit a máme na ni stejný názor. Tahle strana k obhájení svého postoje v parlamentním jednání bude potřebovat mít velkou sílu, proto neváhejme a dejme ji svůj hlas. Všechno ostatní, jako ekonomika, daně, doprava a podobně jsou prkotiny, proti tomu, co s námi chtějí neomarxisté a liberálové a všechny ty „neziskovky“ typu páně Rozumka a jiné, provést: Nasadit do naší vlasti statisíce černochů a Arabů!

*****************

Koncem prosince mi kdosi dal typ na knihu s názvem Proti systému. Jako autoři jsou uvedeni neosoudruzi kolem prof. J. Rataje. Knížku jsem ještě nečetl, zrak mi už tak neslouží, ale jen letmo prolistoval. Kromě drbů na svou osobu a své přátele jsem si všiml, že vlastně oni tito neomarxisté a liberálové vytvořili nový typ demokracie, z níž nás, tj. skupinu lidí, kteří mají svoje myšlenky a před veřejností je dokáží obhájit, vlastně vystrnadili.

Jejich demokracie je levicově liberální politický prostor, kam se vejdou komunisté, Maoisté, Trockisté, anarchisté, ANTIFA, socialisté všeho zabarvení prostě všechny levičácké skupiny, včetně teroristických, a také média, pro něž jsou slova jako láska, pravda, tolerance, odpuštění na prvním místě jejich filosofie a jsou definicemi tohoto „demokratického“ prostoru. Tento totalitní typ demokracie svého času, ale platí to stále - ztělesnil zednář a agent sionismu, Václav Havel (to říkali i komunisté, a měli v tomto ohledu pravdu).

Naproti tomu je skupinka lidí, jejichž filosofie obsahují slova jako spravedlnost, právo, mravnost, vlastenectví, tradice, odpovědnost apod. a těmi definují demokracii, protože demokracie bez nich není demokracií; patří sem konzervativci, fašisté, vlastenci, nacionalisté, vlastně všichni, kteří prosazují odlišné vidění světa, než je liberální a levicový, - ale pro ně v demokracii není místo. Z demokracie se tak stává lžidemokracie!

Jsme tedy svědky toho, že mocní tohoto světa – zednáři a sionisté – nás, občany sortují: Jsi pro to, aby černoši přicházeli a žili v Česku, a budeš je i živit? Když ano, jsi náš, jsi demokrat! Pakliže ne, jsi vyvrhel…

Rozhodně mi není líto, že do té jejich demokracie nepatřím; je třeba to brát s humorem: za komunistů jsem nepatřil do socialismu, za vlády sionistů nepatřím do liberálně levicové „demokracie“; životní úděl, nás vyvrhelů, potvrzují slova Ježíše Krista: Váš domov není na této zemi…

V Praze 30.12.2020

VŠEM NAŠÍM ČTENÁŘŮM, PŘÁTELŮM A PŘIZNIVCŮM PŘEJEME RADOSTNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.
NECHŤ SVĚTLO Z NAROZENÉHO JEŽÍŠE KRISTA PROZAŘUJE VÁŠ ŽIVOT, A POD OCHRANOU PANNY MARIE DÁ ODVAHU K ČINŮM A ZBAVÍ STRACHU Z MOCNOSTÍ SVĚTA..

Redakce Národního sjednocení.

Jesličky ve Vatikánu, nebo rouhání Bohu?

Bergoglio si dělá z katolíků blázny. Letošní reprezentativní betlém na vatikánském náměstí, který nám má připomenout narození našeho Spasitele, je veřejným rouháním. Je to svědectví totálního odpadu od živého Boha. Demonstruje, že ve Vatikánu vládne zednářská ideologie, která uctívá démona Pačamamu místo našeho Pána a Spasitele.

Biskupové a kněží budou ale dále o Vánocích s omezeným počtem věřících v distanční vzdálenosti, se zákazem vánočních zpěvů, s rukavicemi, popřípadě ve vánočním skafandru, přes masky věrně mantrovat: „v jednotě s naším papežem Františkem“. Bylo by třeba v pravdě i hlasitě dodat: „i v jednotě s Gatesem, Sorosem a satanem“. Drzost arciheretika Bergoglia nemá meze. Doslova jakoby kálel na hlavu katolíkům a smál se jim do tváře.

Znovu opakujeme, ať si každý biskup, kněz a věřící uvědomí, že Bergoglio je neplatným papežem, heretikem, zrádcem Krista a Jidášem. A každý, kdo s ním tvoří jednotu, stahuje na sebe jeho prokletí. Toto prokletí se stahuje zmiňováním jména tohoto arciheretika. Boží slovo na adresu apostatického papeže jasně říká: „Kdo by hlásal jiné evangelium, i kdyby to byl anděl z nebe, budiž proklet – vyobcován z církve.“ (Gal 1,8-9) a dogmatická bula Cum ex apostolatus officio jasně vyjadřuje, že všechno, co dělá papež heretik, je neplatné a nikdo ho nesmí poslouchat! Toto je učení Písma i církve a plně se vztahuje na kauzu neplatného papeže Bergoglia.

Jaký duch je za Bergogliem? Je to duch Krista, anebo antikrista? Komu Bergoglio slouží? Bohu, anebo satanu? Bohu rozhodně neslouží a Ducha Kristova nemá! To, že mnozí katolíci jsou slepí, je znakem prokletí, tedy zrady Krista a odpadu od živého Boha.

Bergoglio intronizoval ve Vatikánu modlu, démona Pačamamu, to je gesto satanizace centra křesťanství a znesvěcení na místě svatém (Mt 24).

Bergoglio vyhlašuje právo sodomitů na legalizaci jejich soužití. Pro sodomity a pedofily rovněž prosazuje právo na adopci dětí, které byly ukradeny milujícím rodičům.

Bergoglio prosazuje současné vakcíny, které mění lidský genom a mají mít funkci totální kontroly, končící redukční genocidou a ohnivým jezerem. Toto je veřejná vzpoura proti Bohu a zločin proti lidské přirozenosti!

Vážení italští katolíci, udělejte ještě v adventu manifestaci za vyhoštění tohoto zločince i s jeho rouhačským pseudobetlémem z Vatikánu! Neodkládejte!

Za Byzantský katolický patriarchát

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

PODIVNÉ NÁHODY?

Čínská biologická laboratoř ve Wuhanu patří společnosti Glaxosmithkline, kterou (čistě náhodou) vlastní společnost Pfizer! , kterážto (čistě náhodou) vyrábí vakcínu proti virusu, který má počátek v biologické laboratoři ve Wuhanu a TU financuje dr. Fauci (čistě náhodou), který pro ni také dělá reklamu!

GlaxoSmithKline je (shodou okolností) spravována společností Black Rock Finances, která (čistě náhodou í) spravuje finance Open Foundation Company (Sorosova nadace), která (shodou okolností) slouží francouzské AXA pojišťovně!

Shodou okolností SOROS vlastní německou společnost Winterthur, která (čistě náhodou) postavila čínskou laboratoř ve Wuhanu a byla koupena německou pojišťovnou Allianz, jejímž akcionářem je (shodou okolností) Vanguard, který (čistě náhodou) je i akcionářem Black Rock, který (shodou okolností) ovládá centrální banky a spravuje zhruba třetinu globálního investičního kapitálu.

Black Rock je také (shodou okolností) hlavním akcionářem společnosti MICROSOFT, kterou vlastní Bill Gates, který (čistě náhodou) je akcionářem společnosti Pfizer (který - jak si pamatujete - prodává tuto zázračnou vakcínu) a je v současné době (shodou okolností) prvním sponzorem WHO !

Takže teď chápete, jak mrtvý netopýr prodaný na mokrém trhu v Číně infikoval CELOU PLANETU virem, který nebyl smrtelnější než každoroční chřipka!

Na novinky.cz jsem se dočetl, jak se JUDR Rychetský, předseda ústavního soudu, „opřel“ do premiéra Babiše...

Že novinky plácají nesmysly je všeobecně známo, ale tohle je třeba uvést na pravou míru.

Šéf Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský projevil ve svém současném interview velmi dojemnou starost o naší demokracii výrokem o tom, že v současnosti není snad možné, aby funkci ministerského předsedy vykonával někdo s takovou minulostí jako Babiš.

Fanda Babiše rozhodně nejsem, ale co je moc, to je moc.

Z tohoto důvodu posílám níže minulost JUDr. Rychetského a jeho rodiny. Z jeho vyjádření má zřejmě vyplývat, že jeho členství v KSČ a účast jeho rodiny na justičních vraždách padesátých let nepřekáží výkonu funkce šéfa Ústavního soudu „demokratické“ České republiky.

Pavel Rychetský pochází z ultrakomunistické právnické rodiny, požívající absolutní důvěru komunistické internacionály – Kominterny. Působení právní kanceláře Josefa a Evy Rychetských za nacionálně-socialistické okupace 1939–45 a jejich vztah k arizaci židovského majetku je zastřen tajemstvím, stejně jako v případě rodiny Václava Havla, JUDr. Stanislava Křečka a mnohých dalších.

Matka Pavla Rychetského, JUDr. Eva Rychetská, narozená 18. 9. 1912, evidovaná Centrálou komunistické tajné policie Státní bezpečnost jako agentka pro boj s vnitřním nepřítelem, číslo agenturního svazku 24239, dokonce pracovala pod vedením nejvyššího právního teoretika komunistického teroru Viktora Knapa, jinak agenta pražského Gestapa a po roce 1945 pak zřejmě i sovětské vojenské rozvědky GRU, v právním odboru Kanceláře prvního komunistického prezidenta Klementa Gottwalda. Její podpisy najdeme pod zamítnutými žádostmi těchto lidí o milost před jejich popravou.

Zřejmě proto byl po 17.listopadu 1989 Pavel Rychetský vybrán, aby se stal největším bojovníkem za tzv. „právní kontinuitu“ polistopadové republiky s vražedným komunistickým systémem, čímž zajistil pod vedením Václava Havla a ruku v ruce s ostatními „revolucionáři“ ve vedení Občanského fóra, absolutní beztrestnost všem komunistickým zločincům.

Krátce po tomto úspěchu byl JUDr. Pavel Rychetský dosazen do tehdy nejdůležitější funkce – postu Generálního prokurátora České republiky. Tímto byla beztrestnost vrahů až do dnešního dne na 100 % zaručena. Skuteční stratégové změn ve východní Evropě v roce 1989 si opravdu nemohli na hromadách povražděných odpůrců komunismu dovolit laxní přístup a ponechat něco náhodě. Šlo nejenom o globální moskevskou politiku Kominterny, ale i o ně samotné a o jejich rodiny…

Úspěch Varšavy a Budapešti v EU

Autor: Alexandr Vondra

Polské a maďarské veto na Evropské radě asi nebude. Rozpočet EU, včetně plánu hospodářské obnovy, vše v celkovém objemu 1,8 biliónu eur, tak bude schválen.

Předsedajícím Němcům se podařilo vyjednat kompromis. Polsko a Maďarsko tak navzdory otevřeným výhružkám, že přijdou o všechno, uspěly. Považuji za chybu, že je Češi a Slováci (na rozdíl od Slovinska) v rámci Visegradu explicitně nepodpořili. Bojovali totiž i za nás.

Podmínka čerpání peněz z rozpočtu a fondů EU „dodržováním právního státu“ byla totiž formulována tak vágně a ideologicky, že by se v budoucnosti mohla obrátit i proti nám. Premiér Babiš, který má kvůli zneužívání dotací máslo na hlavě, se ale schovával za bukem. Věděl totiž, že v jeho případě by takové "podmiňování" mohlo být oprávněné.

V čem je podstata kompromisu, který by měl být dnes večer či zítra ráno premiéry schválen? Za 1) Poláci a Maďaři napadnou „podmínku“, jak je dnes formulována, u Evropského soudního dvora. Argumentují tím, že „podmíněnost“ není v souladu s Smlouvou o EU (čl. 7), která tvoří jediný dostupný právní základ. Řízení u ESD se potáhne, možná na dva roky. Do té doby bude klid. Za 2) I potom bude mít napadená stát právo projednat rozhodování o odejmutí peněz na Evropské radě. Ta rozhoduje jednomyslně. Čili veto je možné použít i v budoucnosti. A za 3) V interpretační deklaraci dostanou Poláci a Maďaři ujištění, že posuzování „právního státu“ se nebude týkat oblastí, které nejsou upraveny společnou kompetencí (imigrace, rodinná politika, aj.). Takže gratulace do Varšavy a Budapešti. Je to úspěch. I pro nás.

NADČLOVĚK SE PŘIZNAL

Televizní rozhovor Jakuba Železného s Václavem Klausem přinesl konečné rozuzlení problému novoroční amnestie. Kdo ještě nechápal, pochopil dokonale.Václav Klaus vše mimoděk vysvětlil. Klíčová je jediná věta. Když se Jakub Železný ptal na nezvládnutou privatizaci 90. let: podvody bank, kampeliček a fondů, které připravily o peníze tisíce střadatelů. Klaus odmítl kriminalizaci těchto dějů a událostí. „Vše jsme se učili, všichni jsme se tehdy učili – nedělejme z toho kriminalizaci.“

Podle Klause dnes kriminalizujeme lidi, kteří se pouze učili zbohatnout, a protože jsme byli všichni začátečníci, chybička se hold vloudila. Proto přišel s amnestií. Pouze naplno projevil, co si celou dobu myslí. Proto omilostnil nejtěžší hospodářskou kriminalitu. Ne kvůli milosrdenství, jak občas nepřesně a podivně tvrdil. Milosrdenství je přece možné cítit vůči jednotlivému člověku a ne vůči celé skupině delikventů, kteří páchali hospodářské trestné dějiny, za které jim hrozilo až 10 let vězení. Klíč je v tom, že Klaus tyto skutky za trestné činy nepovažuje.

Klaus nesouhlasí s trestní politikou našeho státu. Jako nezná špinavé peníze, tak neuznává hospodářskou kriminalitu. Prostě když někteří vychytralí jedinci oblafnou své pomalejší a „méně bystré“ spoluobčany, tak jim ty výnosy patří. Podle Klause je to přirozené a normální. Nesouhlasí s tím, aby tito naši obratní spoluobčané končili ve vězení. Ve světě Václava Klause je umění zbohatnout tím nejvyšším uměním. A pokud se někdo tomuto umění teprve učí a kdo klopýtne, tak si zaslouží milost či amnestii.

Aby to tedy bylo všem jasné - ve skutečnosti Václavu Klausovi nevadilo, že trestní stíhání bylo rozvleklé a trvalo příliš dlouho. On ve skutečnosti nesouhlasí s tím, že se jedná o trestný čin. Proto ve svém televizním vystoupení řekl o amnestii: "Deset let jsme na tom pracovali.“

Navzdory tomu, že před volbou veřejně slíbil, že amnestii nikdy neudělí, teď přiznává, že na ní celých deset let pracoval. Pěkná lekce. Ano. Deset let jeho utajený tým pracoval na tom, jak překazit odsouzení těch, kteří podle jeho vlastního hodnotového žebříčku nic špatného nespáchali. Klaus má jiný systém morálních hodnot.A jestli je právo minimem morálky, tak v případě hospodářských trestných činů se Václav Klaus ani s tímto minimem neztotožňuje. Nepochybuji o tom, že přesvědčení Václava Klause je naprosto skálopevné. Václav Klaus ví s naprostou jistotou, že když si někdo nakrade, je to jeho chytrost, patří mu to a basta. Nikdo z nás s ním v tomhle nehne. Správně řekl: „Jsem odolnější než všichni další politikové v této zemi.“ A to byl náš prezident po celých deset let.

Nabubřelý, sobecký, bezcharakterní, bezcitný, sebestředný živočich, který nemá s člověkem nic společného, kromě vizáže. Prostě liberální ekonom v čisté, krystalické podobě. Jinak: Největší novodobý zločinec této republiky …

Pro nevzdělané seniory

Autorka: VLAĎKA ŠPIDLOVÁ

Dozvěděla jsem se, že jsem lůza Nevzdělaná. Neinformovaná a zaostalá. Kvůli své neiformovanosti, zaostalosti a nedostatečnosti jsem i xenofob, rasista, a vůbec všeobecně zaprděnej čecháček, ba dokonce přímo snad i nácek. Proč … no protože takřka celý život žiju na vesnici, jsem senior … i když pravda, namlouvám si, že duch je mladý, jenom to tělo chátrá, vzdělání jenom střední a ještě k tomu díky datu mého narození za socíku, kdy se teda ve škole děti učily pravopis a násobilku, ale byly zcela nepolíbeny genderem, multikulti, klimatickými změnami a – ó hrůzo – myslely si, že máma je máma a táta táta a rodinu že tvoří chlap, ženská a děti. Divná doba, že jo…

Ovšem dnešní pokrokové celebrity mi to na Václaváku, Letné a i v mainstreemových sdělovacích prostředcích natřely bez obalu. Taková Aňa Geislerová, Bára Basiková, úžasný a nenapodobitelný Pavel Novotný, geniální režisérka Olga Sommerová, nedostižný bard Zigy Horváth, ikona herectví Mádl /křestní jméno jsem bohužel zapomněla a jsem líná to hledat/ a další a další si nebrali servítky. Starci – nikoliv na chmel, ale na školení. Je nutno vás vzdělat, osvítit, nacpat do těch vašich dutých a starých hloupých lebek moderní, pokrokové a jedině správné názory. Víte vy vůbec, geronti, jak ohrožujete tu naši vymodlenou, neposkvrněnou a jedině správnou demokracii toho jediného správného názoru a patentované naší pravdy? Takže školení – úžasní a nedostižní, charakterově neposkvrnění a poslední mladí a pokrokoví umělci v čele se Zdenkem Svěrákem se rozjedou po vlastech českých, krajích moravských a slezských a začnou poučovat ten nevzdělaný prostý lid. Vejdou, se zelenou ratolestí míru a krabicemi korálků a zrcátek do míst, kam nedosáhne signál ČT, kde si ti zaostalí venkované myslí, že internet se maže na chleba a nedej bože, že dva chlapi nemůžou mít spolu dítě.

Už se na to těším. Na hlášení obecního rozhlasu, ve kterém proslavený herec a režisér Jan Hrušínský mladší, držitel několika cen – například cen vstupného, občerstvení a dotací do svého divadla, svým sametovým a vemlouvavým hlasem pozve nás, místní venkovské seniory. do obecní sokolovny na PŠM – ježíš, co to píšu…na osvětovou akci ve jménu demokracie. /Demokracie, vy tupci, j e myslet si to, co si myslíme my, chápete?

Už je vidím, ty světem uznávané, mezinárodní festivaly a Oskary vyhrávající celebrity, jimž jenom vrozená skromnost zabraňuje se chlubit svými úspěchy na mezinárodních fórech, jak nám, zaostalým, Prahou, světem a cizími jazyky nedotčeným venkovanům budou, poté co rozdají korálky a barevná sklíčka, vysvětlovat ten jedině správný světonázor, ať už se týká vysoké porodnosti homopárů, neskonalých výhod přijetí atomových inženýrů, lékařů a vědců z rovníkové ; Afriky, a neomylnosti, ba věštecké osvícenosti vůdců Evropské unie, Francie a Německa. A škodlivosti Babiše…ano, na toho nesmíme zapomenout.

Ne…nevolila jsem ho. Ani omylem. Ale nevolila jsem ani geniálního pokrokového Kalouska, tu a tam v balení Tibet, ani Fialu, co neříká tak ani tak, ale na jeho slova vždy dojde, vždyť je studovaný politolog, ani Hamáčka – co je ten studovaný, nevím, ale občas si myslím, že by měl vrátit školné. Jdete na to špatně, milánkové.

Řvete o rozdělování národa Zemanem a Babišem…sorry jako ale zatím jsem nikde, na žádném médiu, dokonce ani v Respektu, nenašla, že by Zeman či Babiš označili větší část národa za tupce, nevzdělance a lůzu, kterou je nutno zbavit volebního práva. To je jen a jen pouze vaše parketa, vás, takzvané pražské kavárny a miliónu chvilek pro demokraturu. Vy nálepkujete lidi, vy lidmi pohrdáte – a vy jim to nevybíravě dáváte najevo. A to jste fakt tak hloupí, že jste přesvědčeni, že ti, kterými otevřeně pohrdáte, které zesměšňujete a dehonestujete, se k vám přidají? Svatá prostoto. Život není sociální síť, zlatíčka, a úspěch v něm se neodvíjí od počtu lajků.

Bílí opouštějí New York

“Už se to s konečnou platností vymklo zpod kontroly. Roky jsme to snášeli a bránili se, ale teď bereme své děti ze škol a opouštíme město. Zašli příliš daleko. Zbláznili se!“

Megyn Kellyová je jedním z nejzajímavějších, nejznámějších a v dnešní době nejskandálnějších jmen americké žurnalistiky. Za posledních několik let jste určitě alespoň jednou zaznamenali vzestupy i pády její kariéry na televizních a filmových obrazovkách. To ona dělala rozhovor s Putinem v březnu roku 2018 pro televizní kanál NBC. A již v říjnu ji z tohoto kanálu propustili za „rasistické výroky“: ve vysílání svého programu Kellyová prohlásila, že považuje za přípustné použití divadelního líčení „blackface“, jde-li o známé postavy (když například Othella hraje bílý herec).

To ona se na kanále Fox News osmělila vyjádřit svůj podiv a nesouhlas, když sílící boj se všemi druhy diskriminace překonal všechny meze a začalo se mluvit o tom, že Santa Claus by měl být černý. Brzy se ale ukázalo, že černý Santa, ještě nebyl tou poslední překonanou „mezí“, že to může být ještě daleko horší. To o ní v roce 2019 natočili film Skandál, který se stal trhákem, kde se trio výrazných blondýnek (Margot Robbie, Charlize Theron a Nicole Kidman) se vším svým hereckým zápalem a vítězící politickou korektností pomstilo a ukázalo, k jakému odpornému sexuálnímu obtěžování dochází ve sféře americké televize. Kdo by si byl pomyslel, že úspěch filmu je ještě nepředvídatelnější, než odvysílání mimořádných zpráv, a že jen několik měsíců poté s třeskem nastoupí „černé životy“, které „jdou důležité“ a blondýnky budou tvrdě a nenávratně ostrakizovány?... 04.12.2020/ >>vice

EURÓPA NESMIE PODĽAHNÚŤ

Odpoveď Viktora Orbána na článok Georgea Sorosa z 25. novembra 2020

Veľa ľudí si myslí, že predseda vlády štátu by sa nemal púšťať do hádok s Georgeom Sorosom. Zdôvodňujú to tým, že Soros je ekonomický zločinec, pretože svoje peniaze zarobil špekuláciami, ktoré ničili životy miliónov ľudí, ba dokonca vydieral celé národné ekonomiky. Hovoria, že tak ako vlády nesmú vyjednávať s teroristami, premiéri tiež nesmú debatovať s ekonomickými zločincami.
Teraz však musím tak urobiť, pretože v článku, ktorý sa objavil 18. novembra na webovej stránke Project Syndicate, špekulant a miliardár George Soros, ktorý sa narodil v Maďarsku, vydáva otvorené príkazy vodcom Európskej únie. Vo svojom článku im dáva pokyn, aby prísne potrestali tie členské štáty, ktoré sa nechcú stať súčasťou vznikajúcej Európskej ríše pod hlavičkou globálnej „otvorenej spoločnosti“.... 29.11.2020/ >>vice

Pokles populace v Rusku

Ruská populace bude klesat z dnešních 140 milionů na 111 milionů v roce 2050. V roce 2030 může být Rusko islámským státem pro muslimskou nadpoloviční většinu.
V roce 2006 ruský prezident Putin nařídil parlamentu svého národa vypracovat plán na snížení klesající porodnosti země. Putin v projevu k parlamentu 10. května 2006 označil problém dramaticky klesající populace Ruska za „nejnaléhavější problém současného Ruska“. Prezident vyzval parlament, aby poskytl pobídky pro páry, aby měly druhé dítě ke zvýšení porodnosti s cílem zastavit klesající populaci země. Ruská populace dosáhla vrcholu na počátku 90. let (v době konce Sovětského svazu), kde v zemi bylo asi 148 milionů lidí. Dnes je ruská populace přibližně 144 milionů. V roce 2010 ruská populace měla 143 milionů a na pouhých 111 milionů klesne do roku 2050. Ztráty budou činit více než 30 milionů lidí a snížení bude o více než 20%. A to i za stavu, kdy islámské rodiny, kterých rychle v Rusku přibývá, neboť každý sedmý občan Ruské federace je muslimské víry, budou mít 8-9 dětí každá... 27.11.2020/ >>vice

ODPOVĚĎ NA HANOPIS

Autor: Ladislav Malý

Na webových stránkách Nové orientace se dne 20.11. tr. objevil článek z pera V. Tydlitátové, s názvem Mlčení kardinála Duky: Pastýři, kde se toulají tvé ovečky?

Článek paní Tydlitátové je jeden sprostý a štvavý hanopis na katolickou církev, její představitele a věrné věřící. Takových a jim podobných článků najdeme v médiích mnoho a svědčí o tom, že církev a zejména její řadoví věřící, byť byl II.Vatican pohromou, dokázali přeskupit svoje síly a snaží se organizovat, sdružovat, a hlavně neztratili víru svých otců a dědů, což je trnem v očích lidem, připravující novou totalitu. Mezi ně bezesporu patří I paní Tydlitátová, o čemž svědčí celý text hanopisu a styl jejího provokačního psaní.

Paní T. si vzala na paškál mne, proto se vyjádřím k tomu, co napsala o mně.... 21.11.2020/ >>vice

ZAKÁZAT ŠTVAVÉ VYSÍLÁNÍ DO MAĎARSKA

Dopis premiérovi vlády ČR A. Babišovi

Vážený pane premiére,

včera, v Den svátku svobody a demokracie, uvedl Český rozhlas zprávu, že rozhlasová stanice Svobodná Evropa, jejíž sídlo je v Praze, začala cíleně vysílat do Maďarska. Prý je v Maďarsku tvrdá cenzura, proto honem přispěchala RFE, aby myšlení maďarského lidu přivedla na „správný směr“.

Podle našeho názoru je to neslýchaná provokace a vměšování do vnitřních záležitostí Maďarska. Maďarský národ, poté co se zbavil komunistické totality, odmítá jednotný recept liberální demokracie v té podobě, jak ji preferují v Evropské unii a ve Spojených státech. Maďaři vedeni famózním politikem V. Orbánem odmítají neomarxistický konstrukt liberální demokracie, prosazují ve své zemi svou demokracii. Je to demokracie konzervativní, stojící na takových základech jako je národ, křesťanská kultura, suverenita a přirozený mravní zákon a řád.

Tyto hodnoty jsou zřejmě v rozporu s tím, co se Maďarům, ale i nám, snaží vnutit globální, neomarxistické síly, prosazující zdivočelou liberalizaci, která nutně povede k nové socialistické totalitě a k likvidaci národních evropských států. K tomu účelu slouží migrace lidí ze států Afriky a muslimských zemích. Kontury této nové totality už jsou jasně zřetelné; její praporečníci jsou média, jež řídí nadnárodní kapitál s neomezenými finančními možnostmi a také s neomezenou hrubostí.

Vážený pane premiére, obracíme se na Vás, abyste zamezil štvavému vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa do Maďarska a nechutnému rozeštvávání maďarského národa a pomlouvání maďarských politiků. Maďarsko a jeho národ v historii vždycky stálo na správné straně evropské politické scény, a je tomu tak i v dnešní době. Evropa má co děkovat Maďarům a od nich se učit, ne je pomluvami dehonestovat.

Pakliže Vaše vláda - tedy i vláda naše - nemůže zamezit štvavému vysílání, už ztratila tolik suverenity, že na něco podobného nemá sílu, nechť alespoň vyjádří veřejně svůj protest a omluvu velvyslanci Maďarska.

V modlitbách jsme stále s Vámi, pane premiére A. Babiši!

V Praze, dne 18. listopadu 2020

Za volné sdružení občanů Národní sjednocení, Ladislav Malý

www.narodnisjednoceni.cz

Na vědomí velvyslanectví Maďarska v Praze

Novelizace maďarské ústavy

Maďarská vláda predložila 10.11. návrh novely ústavy, ktorá má zakotviť, že "matka je žena, otec je muž", a definovať ako pohlavie človeka jedine to, s ktorým sa narodil. Oznámila to ministerka spravodlivosti Judit Vargová. Podľa agentúry MTI pritom uviedla, že vláda chce chrániť deti pred tým, čo označuje za gender propagandu. Cieľom novely je podľa vlády dosiahnuť aj silnejšiu ochranu maďarských rodín a bezpečnosť detí.

V maďarskej ústave je už teraz zakotvené právo detí na ochranu a opateru potrebnú k patričnému telesnému, duševnému a morálnemu rozvoju. Novela má však podľa slov Vargovej zabezpečiť všetkým deťom výchovu založenú na maďarskej kresťanskej kultúre a zaručí im tiež nerušený vývin v súlade s pohlavím, s ktorým sa narodili.

K prvým zásadným zmenám v maďarskej ústave došlo krátko po nástupe predsedu vlády Viktora Orbána k moci v roku 2010. Ústava už teraz definuje manželstvo ako zväzok medzi mužom a ženou a ako základ rodiny a prežitia národa.

Posledná navrhovaná novela, deviata od roku 2012, je podľa agentúry AFP prejavom ťaženia Orbánovej pravicovej vlády proti homosexuálom, ktoré sa tento rok vystupňovalo.

V otázke týkajúcej sa komunity LGBTI vyvolala v maďarskej spoločnosti nedávno rozruch akcia podpredsedníčky parlamentnej národnej radikálnej strany Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) Dóry Dúróovej. Tá koncom septembra pred novinármi skartovala maďarskú rozprávkovú knihu, ktorá bola podľa jej slov „homosexuálnou propagandistickou publikáciou a útokom na zdravý vývoj detí i voči maďarskej kultúre“.

Krok tejto krajne pravicovej maďarskej političky vyvolal, paradoxne, zvýšený záujem o predmetnú knihu. Viacerí starostovia a primátori ju ale zakázali používať v miestnych materských školách.

Premiér Orbán následne 4. októbra vyhlásil, že Maďarsko je v otázke homosexuality tolerantná a trpezlivá krajina, ale iba dovtedy, kým sa to nedotýka detí.

Agentúra AFP pripomenula, že v Maďarsku od mája platí zákaz legálnej zmeny pohlavia, čo transgenderovým ľuďom znemožnilo, aby sa v ich úradných dokumentoch uvádzalo ich pohlavie a meno v súlade s ich rodovou identitou.

Orbánova antiimigračná a konzervatívna sociálna politika zahŕňa aj dekrét z roku 2018, ktorým sa univerzitám zakazuje zaraďovať do programu výučby rodové štúdiá.

Dvojtretinová väčšina poslancov parlamentu vládneho bloku Fidesz-KDNP novelizuje ústavu už deviaty raz. Jej súčasťou je aj úprava systému mimoriadnych stavov, pričom doterajších šesť zužuje na tri - vojnový stav, stav núdze a stav pohotovosti. Návrh novely sa týka aj definície verejných financií.

Něco z perel Talmudu

1. Sanhedrin 59a: "Zavraždit gojíma je jako zabít divoké zvíře."

2. Abodah Zara 26b: "Nejlepší z nežidů musí být zabiti."

3. Sanhedrin 59a: "Gój, který strká nos do Zákona (talmud) je vinen smrtí."

4. Kniha Davidova 37 : "Sdělit gójovi cokoli ohledně našich náboženských vztahů se rovná zabití všech židů, protože kdyby gój věděl co o něm učíme, chtěl by nás otevřeně zabít."

5. Kniha Davidova 37: "Pokud je žid povolán aby vysvětlil nějakou část rabínských knih, má dát pouze falešné vysvětlení. Kdokoli nedodrží tento příkaz bude zabit.

6. Yebhamoth 11b: "Pohlavní styk s malou holčičkou je dovolený, pokud jsou jí aspoň 3 roky."

7. Schabouth Hag. 6d: "Žid může přísahat falešně, pokud při tom použije úskočných formulací."

8. Hilkkoth Akum X1: "Nezachraňuj gojíma v nebezpečí smrti."

9. Hilkkoth Akum X1: "S gojímem neměj slitování."

10. Choschen Hamm 388,15:"Pokud se prokáže, že někdo dal peníze Israelitů gojímům, musí být nalezen po rozvážné úvaze způsob jak ho vymazat z tváře Země."

11. Choschen Hamm 266,1: "Žid si může ponechat jakoukoli věc, kterou najde a která patří Akumovi (nežidovi). Ten kdo vrací ztracený majetek (nežidům) hřeší proti Zákonu, protože tak roste moc porušovatelů zákona. Je chvályhodné vracet ztracený majetek, pokud je to uděláno ke cti božího jména, protože při takovém jednání křesťané budou chválit židy a hledět na ně jako na ctihodné lidi."

12. Szaaloth-Uthszabot, kniha Jore Dia 17: "Žid má a musí učinit falešnou přísahu, pokud se ho gojím zeptá, jestli naše knihy obsahují něco proti němu."

13. Baba Necia 114,6: "Židé jsou lidské bytosti, ale národy celého světa nejsou lidští tvorové, ale zvířata."

14. Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Až přijde Mesiáš každý žid bude mít 2800 otroků."

15. Nidrasch Talpioth, p. 225-L: "Jehova vytvořil nežidy v lidské podobě, protože židům by neměla sloužit zvířata. Nežid je proto zvíře v lidské podobě a je odsouzený sloužit židovi neustále."

16. Aboda Sarah 37a: "Nežidovská dívka, která je 3 roky stará může být znásilněna."

17. Gad. Shas. 2:2: " Žid může nežidovskou dívku zneuctít, ale nesmí si ji vzít."

18. Tosefta. Aboda Zara B, 5: "Pokud gój zabije góje, nebo žida, je za to odpovědný, ale pokud žid zabije góje, tak za to NENÍ odpovědný."

19. Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: "Je dovoleno zabít udavače židů všude. Je dovoleno ho zabít ještě předtím, než někoho udá."

20. Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: "Všechen majetek ostatních národů patří židovskému národu, který je proto oprávněn se ho zmocnit bez jakýchkoli ohledů."

21. Tosefta, Abda Zara VIII, 5: " Jak vysvětlit slovo krádež. Gójovi je zakázáno krást, loupit, nebo brát ženy za otrokyně, atd., od gójů, nebo od židů. Ale židovi NENÍ zakázano dělat toto všechno gójovi."

22. Seph. Jp., 92, 1:" Bůh dal židům moc nad majetkem a krví všech národů."

23. Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156:" Když má žid nežida ve svých rukou, další žid může přijít k tomu samému nežidovi, půjčit mu peníze a tak ho podvést, že nežid bude zničen. Majetek nežidů, v souladu s naším zákonem, nepatří nikomu a první žid, který ho spatří má plné právo se ho zmocnit."

ÚTOKY MUSLIMŮ NA EVROPSKÉ OBYVATELSTVO

Rozhovor Parlamentních listů s PETREM HAMPLEM

(přinášíme podstatnou část článku)

Vídeň má za sebou teroristický útok, ve Francii radikální muslimové stínají hlavy, za poslední týdny došlo ke dvěma takovým případům. Francouzský učitel přišel na ulici o hlavu, protože žákům ukazoval karikatury Mohameda a hovořil o svobodě slova. Kromě toho při útocích zemřeli i další lidé a tyto akce nebyly za poslední dobu ojedinělé. O čem podle vás tyto útoky svědčí?

O tom, že muslimská komunita zcela nepokrytě přebírá moc. Přímo v ulicích hlavních měst se pohybují muslimové s vojenským výcvikem, vyzbrojení samopaly, a mohou si dojít pro kohokoliv. Bezpečnostní složky jsou bezmocné, politici se zmůžou pouze ne nejasná prohlášení. Muslimové dobře vědí, že mohou znovu udeřit, kdykoliv je napadne. Nemuslimové vědí, že se mohou stát terčem útoku, kdykoliv muslimy napadne.... 06.11.2020/ >>vice

MUSLIMOVÉ V NORSKU POŽADUJÍ SAMOSTATNÝ STÁT

Muslimové Norska požadují samostatný islámský stát a hrozí teroristickými akcemi, pokud nebudou splněny jejich požadavky. Norsko tak dokončuje třetí fázi islamizace, které v krátkosti můžeme popsat takto:

Fáze 1: Když muslimové tvoří 1-3% populace. Jejich chování ve společnosti je slušné a nevtíravé.

Fáze 2: Když muslimové tvoří 4-20% populace, začínají politické požadavky - budování mešit, minaretů, zákaz křesťanských obřadů a akcí a oslavy muslimských svátků, jako ramadánu.

Fáze 3: Když muslimové tvoří více než 20% populace, začíná svatá válka (džihád). Muslimské oblasti města (ghetta) se stanou nedostupnými pro nemuslimy. Plná implementace šaría zákonů v ghettech spolu s prováděním teroristických útoků pro odtržení a vytvoření separátního islámského státu.

Norsko je již ve fázi 3.

Teroristická organizace Ansar al- Sunna hrozí, že v případě, že město Oslo nebude uznáno norským státem jako muslimské město, pak muslimský národ vyhlásí svatou válku; se vším, co to znamená.

Pokud to ještě někdo nechápe, s imigrantskou invazí se v evropské populaci procento muslimů zvyšuje radikálně a výhrůžky norských muslimských fanatiků z loňského roku se mohou v brzké době naplnit.

A to nejen v Norsku... !

Čeští muslimové vyzvali Čechy :

Odstěhujte se z České republiky, když se vám nelíbí islám!

STROJ ČASU

Představte si, že máme stroj času a posuneme se o 30 let zpět - do roku 1989:

U pomníku maršála Koněva se schází vedení Komunistické strany Československa a její členové:
- Pavel Telička, člen KSČ, budoucí europoslanec a eurocokoliv, hlavně že to vynáší,
- Petr Pavel, člen KSČ, přísahající nejen věrnost KSČ, ale také věrnost čs. armádě a vojskům Varšavské smlouvy, kádrová rezerva, budoucí generál a dnes zuřivý antikomunista,
- Tomáš Zima, člen KSČ, budoucí rektor Univerzity Karlovy, stojí vedle soudruha
- Mikuláše Beka, člena KSČ, budoucího rektora Masarykovy univerzity a senátora za ODS,
- Petr Dvořák, člen KSČ, budoucí ředitel dezinformační České televize, na kterou nesmí ani Finanční úřad,
¨ - Vladimír Dlouhý, člen KSČ, si odskočil ze studií na univerzitě v Lovani (tam přece mohl studovat každý, ne?), ale moc se nezdržel, přemýšlel o rozdílu mezi naftou a oleji.

Soudruzi zatruchlí, zavzpomínají, zarecitují báseň, položí květy a slíbí věrnost SSSR navždy. Za rohem je pozoruje člen KSČ a agent StB s krycím jménem Plavec, jistý
-Jaromír Štětina - budoucí agent ukrajinské SBU, europoslanec, dnes velký antikomunista a rusobijec.
A tak by se dalo pokračovat. Ti dříve narození si tyhle převlékače kabátů velice dobře pamatují
Mezi jinými soudružka,… Šabatová, Dobrovský, Uhl, Pithart, Rychetský, Jičínský, Kalousek atd., atd., atd...........

A teď jsme již zpět v roce 2020 - a STÁLE titíž lidé dále řídí tenhle cirkus…

BĚLORUSKO BOUŘÍ

Autor: Ladislav Malý

Dopis Alexandru Lukašenkovi, presidentu Běloruska

Vážený pane presidente,

se zděšením sleduji politický vývoj ve Vaší zemi. Se zděšením proto, poněvadž vidím, jak tytéž globální síly, které zničily naši ekonomiku, zavlekly naši zemi do područí bruselské nadvlády, likvidují kulturní a náboženské tradice, ohrožují existenci našeho národa, atakují i Vaši vlast.

Příklad Běloruska nám jasně ukazuje, jak skrytě, rafinovaně a podle pracují globální síly sionismu na uchvácení světa. Na území Bílé Rusi štvavé vysílačky z Prahy na rozhlasových vlnách dnes a denně plivají lži, jedovatostmi ponenáhlu infikují čím dál tím více Bělorusů v touze vyprovokovat v zemi krvavý konflikt a donutit Vás, pane presidente, k abdikaci.

Je jisté, že režim v Bělorusku není nic ideálního. Ale všichni, kdo odtud přijeli říkají, že obchody jsou plné zboží, hlavní silnice jsou na evropském standardu, lidé nejsou otrhaní, všichni mají práci, bezdomovci nikde nenarazíš; lidé mohou svobodně cestovat, zakládat politické strany, knižní trh je zaplněn autory z celého světa. Cítíš se tam bezpečněji než v Česku.

Jak pojmenovat režim v Bělorusku? Rozhodně nepěstuje komunismus. Režim odmítá „lidská práva“ zednářů – a v tom je jeho hlavní „zločin“; autoritativní režim je si totiž dobře vědom, že tato „práva“ jsou beranidlem sionistů a zednářů na rozbití normálního světa lidí a jejich života; režim v Bělorusku se snaží mít v Ústavě zákony vycházející z přirozeného mravnímu řádu, po vzoru svého velkého souseda Ruska. „Lukašenkův režim“ je svým způsobem režim sociálně konzervativní, plně rehabilitoval křesťanskou pravoslavnou církev, tradice a zvyky, a snaží se opětovně vzbudit víru v Boha u svého národa; odmítá všechny novoty ze Západu v podobě gender ideologie, LBGT a podobná svinstva, jakož i vpád nadnárodního finančně-ekonomického kapitálu do vlasti a rozprodej běloruského ekonomického portfolia.

Západní sionisté Bělorusům nedávají pokoj; používají všech možných způsobů, jak před světovou veřejností zdiskreditovat pokojný život Bělorusů. Jednou k demonstraci použili ženy, podruhé studenty, dneska zase doporučují stávky. V televizi ukazují tisíce demonstrujících -, a co na to koronavir? Že by se zalekl běloruských pořádkových sil?

Skutečnost je taková, že západní nadnárodní korporace jako supi se chtějí vrhnout na tučnou kořist až Vy, pane presidente, odstoupíte. O tom, co by následovalo, by se Bělorusové měli poučit na Československém případě. A pochopitelně: agresívní pakt NATO by rozšířil svoje pole působnosti až na samý dotyk hranice s Ruskem.

Podle všech zpráv tzv. opozice si nepřeje klid a pokoj v zemi, svědčí o tom mimo jiné neustálé rozeštvávání obyvatelstva; není prostor pro diplomatické urovnání, stále stupňují své požadavky. Vývoj v Bělorusku je podle mého zralý na rázný, vojenský zákrok, podobný jako kdysi v Polsku. Když dva dělají totéž – není to totéž! V Polsku v roce 1981 jsem byl na straně Solidarity, neboť bojovala proti komunistickému režimu a vojenský zákrok proti dělníkům byl nelegitimní, jako celý komunistický režim. V Bělorusku je ovšem situace jiná: bezpečnostní a pořádkové síly s armádou brání sociální a konzervativní demokracii s autoritativním vedením. Navíc je to režim legitimní, voliči si ho zvolili ve skutečně svobodných volbách.

Pane presidente Lukašenko, buďte pevný v rozhodnutí skoncovat s tzv. opozicí, a nenechávejte škodlivý vývoj ve Vaši zemi, aby metastázoval na venkov. Není čas na přešlapování.

V modlitbách jsem s Vámi, Váš přítel Běloruska.

V Praze, 27.10.2020, www.narodnisjednoceni.cz

Jako e-mail zasláno na Velvyslanectví Běloruska v Praze.

COVID 19

Autor: Norbert Naxera, advokát

Zdroj: Wikipedia Military World Games

V současné době je to přesně rok, kdy se v čínském velkoměstě Wuhanu konaly světové armádní hry. Wuhan tehdy ještě mimo Čínu moc lidí neznalo, dnes toto město zná každý, a jistě nemusím připomínat proč.

Světové armádní hry byly velkou sportovní událostí, které se zúčastnilo téměř deset tisíc sportovců ze sto zemí světa, kromě běžných sportovních disciplín se soutěžilo i ve vojenských dovednostech jako skoky padákem či orientace v terénu.

Naše média o tom prakticky vůbec neinformovala, nebyly žádné přenosy v televizi, přestože česká armáda vyslala na hry desítky sportovců, kteří přivezli celkem osm medailí. Můžeme jen spekulovat, jestli je to náhoda, nebo jestli světová média dostala od někoho pokyn na tyto hry příliš neupozorňovat.

V celkovém pořadí zemí vyhráli domácí sportovci Čínské lidové osvobozenecké armády a druzí byli ruští vojenští sportovci. Na třetím místě by asi většina lidí očekávala armádu USA, ale ač je to neuvěřitelné, USA skončily v pořadí zemí až na 35 místě. Armáda USA skončila hůře, než česká armáda i armády zemí jako je Slovinsko či Mongolsko, které nemají armádu co by stála za řeč a celkový počet obyvatel těchto zemí je menší než mají USA vojáků. Přitom USA mají tisíce špičkových sportovců a dosud se asi na žádné olympiádě či mistrovství světa neumístila americká výprava hůře než na třetím místě. Nyní 35 místo, což se jeví jako nejostudnější debakl v dějinách amerického sportu. A není to způsobeno tím, že by se v Pentagonu na Světové armádní hry vybodli. Naopak, USA vyslaly 172 sportovců, což byla jedna z nejpočetnějších delegací. Takto početná výprava získala několik stříbrných a bronzových medailí, ani jednu zlatou. Je tedy téměř jisté, že američtí vojáci nejeli do Wuhanu sportovat, ale jeli tam za jiným účelem.

Vzhledem k tomu, že krátce po skončení her se objevily první případy koronaviru, později nazvaného Covid-19, můžeme spekulovat, že armáda USA úmyslně nakazila své sportovce, předtím než je do Wuhanu poslali. Řekli si že jsou to mladí a a zdraví lidé, proto nemoc přežijí bez následků. Ale přesto nebyli v dobré kondici, a proto získali tak málo medailí. To však zjevně nebylo cílem Pentagonu, cílem bylo zřejmě do Wuhanu rozšířit virus. Protože Wuhan leží zhruba ve středu obydlených částí Číny a je důležitým dopravním uzlem, ze kterého se rozbíhají dálnice a železnice do celé země, dalo se předpokládat, že se odsud virus rychle rozšíří.

Pro to, co jsem napsal v posledním odstavci nejsou jednoznačné důkazy, ale je to další z řetězce mnoha nepřímých důkazů, že koronavirus byl vytvořen uměle.

Vtip týdne

Dežo a Karol jsou dva cikáni, žebráci z Čech. Pracují v Londýně na různých ulicích. Dežo přináší domů 2- 3 libry denně a Karol oproti němu přináší ženě každý den plný kufr 10 librových bankovek.

Jednoho dne se Dežo ptá Karola: "Jak je to možné, že žebrám stejně usilovně jako ty a vydělám si tak málo?"

Karol odpoví: "Ukaž mi co máš napsané na tvojí tabulce?"

Dežo ukazuje: "Nemám práci, mám ženu a 6 dětí, nemáme co jíst, pomožte nám."

"Tohle tam máš napsaný? No to se nediv, že dostáváš tak málo".

"A ty tam máš napsaný co ?"

Karol ukazuje: "Už mi chybí jen 10 liber abych se mohl vrátit zpátky do Čech..."

Rouška prospívá, anebo škodí?

(Otevřený dopis prezidentu Zemanovi)

Vážený pane prezidente,

velmi si Vás vážíme a oceňujeme, že jste se v mnohých věcech dokázal postavit proti proudu i mimořádně velkým tlakům. S bolestí ale musíme konstatovat, že jste uvěřil jednostranné informaci o koronaviru a nošení roušek. Vaše doporučení nosit roušky zřejmě vyplynulo z opomenutí moudrého principu „Audiatur et altera pars“.

Odborníci ve virologii a imunologii se k rouškám vyjadřují asi takto: proti viru nepomohou a organismu škodí. Jednak snižují imunitu a jednak nutí zpětně vdechovat CO2 a své vlastní toxické zplodiny a bakterie. My také nejsme odborníci, abychom Vás poučovali, pouze citujeme odborníky a uvádíme objektivní fakta. Rovněž online sledování koronaviru je jedna z veřejně odsouzených technologií na vyvolání a udržování paniky.

Věříme, že jste v žádném případě svá slova neřekl z důvodu, abyste hnal vodu na mlýn koronapsychóze. Zřejmě jste svůj postoj postavil na názorech určitých lékařských autorit, které Vám podaly problematiku jednostranně a tendenčně. Možná jste nepředpokládal, že otázka Covid-19 není pouze zdravotnickou problematikou, ale je více otázkou politickou. Je lidské se mýlit, ale je hrdinské si omyl přiznat a oddělit se od něj. Možná Vás v tomto pohledu na roušky ovlivnil negativní příklad českých biskupů z pouti ve Staré Boleslavi, kde málem orouškovali i lebku svatého Václava. Z mnoha informací bychom chtěli upozornit jen na velmi aktuální dokumentární film, který problematiku rozebírá komplexně:https://word-of-truth.wistia.com/medias/enfvwlht63

Ať Vás Bůh chrání a žehná Vám!

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr, Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

17. 10. 2020

Až přijde čas…

Autor: Doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., proděkan a bývalý děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze

Až přijde čas, tak si všichni vzpomeňte kdo, kde, kdy a jak, neb elity typu Fialy, Stanjury, Halíka, gen. Pavla a dalších budou opět lhát!

Ne každý přistupuje k současné situaci v zemi odpovědně. Samozřejmě, že i mezi prostým lidem se najdou pitomci, ale daleko horší je situace u takzvaných elit a demokratů. Je docela na pováženou, když jakýkoliv vysoce postavený politik prohlásí, že koronavir je dobrý, protože to odnesou hlavně staří a nemocní lidé. Je doslova odporné, když politické elity zneužívají doslova průserový stav k vedení politického boje a jejich propaganda se vlastně snaží o pád vlády v zemi. Místo toho, aby se i elity semkly, tak o to více vedou politický a mocenský boj. Promiňte vážení, ale toto nedělají ani prasata. Právě proto Vás vážení vyzývám, aby jste si uložili řádně do paměti, jak se kdo choval, co činil a kdo se projevil čistě jako parazit!

Kdejaký Jouda si otírá svou sprostou držku o Zemana, i když ani Zeman není zrovna žádný ideál, tak to byl právě Zeman, který se zasadil nejvíce o to, aby naši občané dostali vše potřebné proto, aby se nákaze mohli vyhnout. Zeman díky své osobnosti a stykům napravuje škody, které naší zemi vznikly díky politické nekompetentnosti pana Schwarzenberga, Vondry, Štětiny a naposledy pana Petříčka, který je bezesporu nejslabším a nejneschopnějším členem vlády. Zeman s Babišem se zasloužili o to, že nám Rusko a Čína podali pomocnou ruku v těžkých chvílích! Kde jsou prosím nyní Spojené státy a EU v čele s Německem ? Serou na nás vážení a je to hodně vidět. Je jim jedno kdyby Češi vychcípali, ale pozor-obdobný postoj zastávají i někteří čeští politici. Sami jistě víte, koho myslím. Oni tam svým způsobem patří všichni, kdož háží současné vládě pouze klacky pod nohy. A že vláda dělá chyby? Vy jste asi všichni úplně bezchybní že? Pro současnou vládu je dnešní stav také novum se kterým se nikdy nesetkala a svým způsobem se také musí učit. Umíte si vůbec představit, že by nyní byl premiérem Kalousek, či Drahoš? Umíte si v čele země představit předsedu senátu Vystrčila nebo pana Lásku ? No to by to vypadalo. Myslím, že bychom všichni bez vyjímky ztenka srali. Tito lidé umí jen kecat-nikoliv dělat a my nyní potřebujeme takové, kteří dělají a nebojí se toho. Tady už musí jít totiž alibismus Typu Drahoše, či Lásky stranou.

Pomoc nám poskytli v první řadě ti, kterými je v naší zemi opovrhováno. Měli bychom se trochu zastydět a začervenat. Samozřejmě mluvím o Rusech a Číňanech, ale také o Vietnamské komunitě u nás. Víte-osobně jsem s Vietnamci pracoval a dobře vím, že jsou to jedni z nejpracovitějších a nejslušnějších lidí. Jsou skromní jak si my ani neumíme představit. Je jasné, že i mezi nimi se najdou plevy, ale je jich podstatně méně, než ve společnosti ryze České. U mě mají tedy i Vietnamci palec nahoru. Jen kdyby se takto dokázala zapojit i cikánská komunita, či tolik opěvované neziskovky jako lékaři bez hranic, či člověk v tísni nebo také nenažraná církev.

Uložte si vážení do paměti, na základě čeho zvýšila vláda schodek státního rozpočtu. Přijde totiž čas, kdy tuto materii demoblok zneužije proti vládě a Babišovi. Je přitom zcela zjevné, že nákaza koronavirem a její důsledky zásadním způsobem zasahují do státního rozpočtu. Je vidět, že stát nechce nechat lidi padnout na hubu, ale na straně druhé musí sakra rozvažovat, protože ekonomika propadá a daňové příjmy státu prudce klesají a výdaje prudce rostou. Svůj díl viny tady nese zlodějská politika ODS a ČSSD, kteří dovolili zlikvidovat a doslova rozkrást za komunistů vytvořený systém civilní obrany. Toto vážení nejde za žádným Babišem. A že nebyly vybaveny a připraveny nemocnice? Těm prosím nenadávejte-ty vinu nemají. Na vině je kapitalismus jako systém, který selhal a selže znovu, protože je založen čistě na zisku a okrádání lidí. Aby byly nemocnice připraveny, tak by musely vlastnit sklady napěchované prostředky CO a ty byly bohužel rozkradeny, rozprodány a zničeny na základě požadavků systému. Sklad a skladování stojí peníze a lidské síly, což kapitalismus potírá. Skladové zásoby nepřinášejí žádný zisk, ba co víc-ještě se musí z nadměrných skladových zásob platit a na to nemocnice prostředky nemají. Máte tu jasný příklad toho, co ve své prvopodstatě kapitalismus je, a že mu pranic na lidech nezáleží. Navíc pro kapitalismus jste v roce 1989 cinkali klíčema-tak jej tedy máte.

V životě společnosti působí takzvaný doběhový mechanismus, který většina z vás neumí pochopit. Já ano, ale vysvětloval jsem to už mnohokrát. Vím jistě, že to, co se odehrává nyní, není zdaleka tím nejhorším, co nás čeká. A nejenom nás! Je jen málo cest, jak se zlému vyhnout, ale jsou.

Nevěřím ani omylem, že virus je dílem přírody. Dílem je a stačí se jen ptát komu a k čemu slouží. Tato hra má vojensko - ekonomické pozadí a to mi nikdo nevymluví. Navíc mám pocit, že v Itálii a Španělsku jde o vir čímsi vylepšený a tím pádem i účinnější. Nemohu tu nikoho přímo obvinit, ale jsem toho názoru, že se jedná o dílo člověka, stvořené proti člověku a to se zcela jasnými dopady. Technologie na vývoj virů máme ve světě velmi sofistikované a laboratoří bezpočet. Víme i to, kdo do vývoje takovýchto zbraní investuje největší prostředky-tak přemýšlejte. To není o Putinovi, Rusku, Číně, Zemanovi nebo Babišovi!! Jen doufám, že se toto svinstvo nakonec obrátí proti samotnému původci.

KDO JSOU DNEŠNÍ ŽIDÉ?

Autor : Filip Fidelité

V roce 1976 vyšla v Anglii kniha pod názvem „The Thirteen Tribe: The Khazar Empire and its Heritage (Třináctý kmen: Chazarská říše a její dědictví). Jejím autorem byl Arthur Koestler, potomek maďarských Židů a známý spisovatel. Kniha vzbudila obrovský zájem veřejnosti, kdy většinou Židé vystupovali proti ní a jiní jí naopak přijali za seriozní dílo. Koestler totiž prošel nesčetné množství historických pramenů a světu přednesl tezi, že většina světového židovstva, která se nazývá Aškenázi, není pokrevně spojena s biblickými Židy, ale pochází z kmene Chazarů, který ovládal mohutnou říši na území bývalého Sovětského svazu a v osmém století přijal judaismus za své náboženství.(pozn.: Pozor lidé si rádi zaměňují židy za celý nádor Izraele. Toto je omyl, židé jsou pouze jeden kmen rodu Juda z celého Izraele a ten jak všichni dobře víme měl 12 kmenů.) Nejsem si jistý, zda kniha byla přeložena do českého jazyka, každopádně v obchodě jí neseženete. V následujících řádcích proto shrnuji stručný obsah jednotlivých kapitol, společně s hlavními myšlenkami a doplňujícím komentářem... 14.10.2020/ >>vice

JE SUIS KOTLEBA!

Soud ve slovenském Pezinku v pondělí, 12.10. uznal šéfa slovenské opoziční pravicové strany Kotlebovci-Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Mariana Kotlebu vinným z extremistického deliktu. Udělil mu trest čtyři roky a čtyři měsíce. Verdikt není pravomocný. V případě takového rozsudku přijde o poslanecký mandát.

Obžalobu Kotleba označil za vykonstruovanou. Řekl to ve své závěrečné řeči před soudem první instance v případu, ve kterém je stíhán v souvislosti s rozdáváním šeků, jež mají podle obžaloby extremistickou symboliku.

„Nikde v platné legislativě není napsáno, že byste se tím, že darujete rodině jakoukoliv částku zdaněných peněz, měli dopustit trestného činu,“ uvedl Kotleba.Jedná se o částku 1488 eur, kterou Kotleba v roce 2017 na střední škole v Banské Bystrici předal před téměř čtyřmi sty pozvanými hosty třem rodinám finanční dar prostřednictvím symbolických šeků. Každý byl na částku 1488 eur (40 300 ko)run. Čísla 14 a 88 údajně jsou podle vyšetřovatelů známá a používaná v extremistické symbolice.„Pokládám obžalobu a líčení proti mě za vykonstruované. Dochází k selektivnímu výběru důkazů,“ tvrdil Kotleba. Zmíněné předávání šeků označil za akci na pomoc chudým rodinám.

Kotleba již dříve během procesu řekl, že vyšetřovatel v případu účelově rozdělil sumu 1488 eur na dvě číslice 14 a 88 a že nezohlednil označení měny. Jeden z advokátů politika v závěrečné řeči zase například četl seznam běžně prodávaného zboží za cenu, která obsahuje obě zmíněné číslice.

V souvislosti s tímto absurdně divadelním procesem mi napadá: Vlastním černou kočku, a musím si tedy dát bacha, aby náhodou nepřekřížila cestu sousedovi; on by mě mohl žalovat, že díky té kočce měl v ten a ten den smůlu…

Redakce NSJ

Viktor Orbán: kresťanská demokracia musí bojovať na život a na smrť s liberalizmom

Přinášíme ve slovenštině podstatnou část čláku Viktora Orbána: Spolu to opäť dokážeme

Boj za duchovnú zvrchovanosť a intelektuálnu slobodu, ktorý sme začali pred rokmi (…), postupne prináša plody. Vzbura proti politickej korektnosti, proti diktátu liberálnej doktríny, proti spôsobom vyjadrovania sa a štýlu, naberá čoraz väčšiu silu. Čoraz viac ľudí prejavuje odvahu a vyslobodzuje sa z pút dusiaceho obmedzujúceho a jediného schváleného spôsobu prejavu, jedinej schválenej koncepcie demokracie a jedinej schválenej interpretácie Európy a Západu. Samotný pokus o vyslobodenie nie je vôbec jednoduchý a riziko potrestania je vysoké: vylúčenie z akademického života, strata zamestnania, stigmatizácia, šikanovanie na univerzitách. Príkladov je každý deň dosť. Ale aj keď unikneme dobre plateným hliadkam liberálnych pohraničných stráží, stále musíme bojovať proti hlboko zakoreneným reflexom verejnej mienky, ktorá to myslí dobre. Sofistikované argumenty nikam nevedú: ak niekto vyzdvihuje lásku k národu, Nemci dostávajú žalúdočné kŕče. A akokoľvek zamatovo sa vyjadrujeme o neliberálnej demokracii, tento výraz nemeckým a anglosaským ušiam znie strašne. A tak je tomu dodnes.... 10.10.2020/ >>vice

UŽ VÍME KOHO VOLIT!

Autor: Ladislav Malý

Tenhle článek navazuje na předešlý KOHO VOLIT. Protože už skončila volební komedie, volby, jak se dalo očekávat, vyhrál anfant terrible české liberální politické scény, Ano, bude líp; a jako povolební evergreen národovecké scény nastalo lízání si utržených volebních ran, už třicet let stále stejné…

Ale něco je jiné. Konečně jsme se dočkali, že komunisté a levice vůbec dostala od voličů napráskáno, komunisté pomalu mizí z politické scény… Není to ale trest, jako trest by se to dalo považovat v devadesátých letech.

Obstarožní komunisté odcházejí, ale v záloze číhají mladí a totálně globalisty zhlouplí a vysoce nebezpeční Piráti, a s nimi v jedné linii pomstychtiví a lační vítězství, lžidemokratičtí ODSáci. Říkají si liberálové, ale v podstatě jsou to neomarxisté, kolaborující globálními sionistickými kruhy, jež chtějí národy a lidské rasy spláchnout do stoky nahnědlé břečky. Prodali by svůj národ za mísu čočovice, ale velká většina českého národa to ví…!... 05.10.2020/ >>vice

Žantovský a Láska vyhráli první kolo do Senátu v Praze 5

lidé neumí volební počty a tak opět vyhráli ti nejhorší. Z šesti kandidátů byli nejhorší dva, kteří postoupili do druhého kola. Lepší kandidáti byli rozdrobeni, kdyby místo čtyřech byl jen jeden, tak by postoupil. Neznalost a hloupost vede lidi do otroctví, manipulátoři ovlivní počet kandidátů a tak zajistí vítězství toho svého.
Tak většinový volební systém do Senátu při neznalosti lidí je horší než poměrné zastoupení.
Bez moudrosti a vzdělanosti voličů jsou volby a referenda v rukou manažerů. Proto Okamura s referendem je bez moudrosti voličů mimo, jako by nechal volit děti z mateřské školky.
Z hlouposti voličů moudrost zastupitelů nevzejde.
Jak říkal Lenin, Učit se, učit se, učit se. Jak říká Pjakin, vzdělávat se, vzdělávat se, vzdělávat se.
Jak říkal Mao Ce Tung, každá generace potřebuje svojí válku, a já dodávám, když lidé nedostanou po hubě, tak neví co je dobro a co je zlo. To platí i při výchově dětí, kde je rákoska tam je dobro, kde je beztrestnost je debilita a zločin.

KOHO VOLIT?

V Česku opět uzrál čas k volebnímu divadélku, tentokrát jenom do Krajských výborů. Státoprávní uspořádání republiky krajským systémem je bolševický výmysl z padesátých let minulého století, a současný režim, jehož afinita směřuje k poválečné nechvalně známé třetí republice, systém převzal se vším všudy. Krajské zřízení je zbytečné a velice drahé přerozdělování peněz, ale je dobré k tomu, aby politici měli svoje sinekury.

Ale budiž. Liberální demokracie umožňuje – zatím! – svým občanům shroma6ďovat se a vytvářet politické strany, jež mezi sebou soutěží o moc ve státě. Občané tímto mají iluzi, že si vládnou ve své zemi sami. Využijme toho a voleb se zúčastněme, ale volme ty politické strany, jež stojí pevně na základních prioritách k zachování státu a naší kultury.... 30.09.2020/ >>vice

NEPOLITOVALI BYSTE TAKOVÉHO CHUDÁKA ?

Politický matador a super pravicový deklamátor Marek Benda z ODS>/b> přiznal, že i přes vedlejší více než 250 tisícové příjmy, se musí mimo sněmovnu pořádně ohánět. Přečtěte si, co o tom říká sám Benda:

"Když se podíváte na ty příjmy, tak mám čtyři děti, manželku v domácnosti a z těch zbývajících příjmů bych rodinu v tuto chvíli neuživil,“ tvrdí Benda, kterému evidentně poslanecký plat a náhrady nestačí.

Tak se na to podívejme zblízka:

Základní poslanecký plat: 90.800,- Kč,
Benda bere měsíčně jako předseda výboru79.000,- Kč
k tomu 8.300,- Kč měsíčně na reprezentaci a stravné 20.700,- Kč měsíčně na cestovné
12.930,- Kč měsíčně na administrativní a odborné práce
28.800,- Kč měsíčně na pronájem poslanecké kanceláře a jejího vybavení
35.875,- Kč měsíčně na služby asistenta,
7.000,- Kč měsíčně na telefonní poplatky a připojení k internetu. Celkem na náhradách 113.605,- Kč měsíčně.

Takže základní plat MĚSÍČNĚ 79 tis. + 113 tis. náhrady + 30 tis. NOSÍ DOMŮ MĚSÍČNĚ PŘES 281.975,- Kč a s rozpočtem nevyžije...

Kromě toho jsou mu např. hrazeny výdaje na ubytování a stravování při zahraničních i tuzemských cestách. Předsedům výborů navíc náleží služební auto bez řidiče.

Nebylo by spravedlivější, aby funkce poslanců a senátorů byly čestné, a příjmy refundované státem, jako ze řádného zaměstnání? Ať se jim klidně proplácejí cesťáky, refundují asistenti, ale 8300,- na kravaty a jídlo měsíčně…?

To se nemůže nažrat v poslanecké kantýně za super slušného platu poslance, když tam mají slevy, jako kdysi v bufetech KV KSČ? Ovšem s řádným zaměstnáním Marka Bendy by byl problém – on totiž doposud nikde jinde nepracoval, jen v PS! Otec synáčka po maturitě přivlekl do parlamentu a celému národu je záhadou, kdo ho vůbec volí nebo kroužkuje a jak je možné, že podvodník s diplomkou může vůbec ve sněmovně přebývat. Ale asi může – protože v poslanecké sněmovně je neskutečně vysoké procento trestaných a obviněných z podvodů a zlodějen.

A teď si zkuste spočítat všechny kauzy v PS a vládě. Jsme prťavá země, pracující, rodiny s dětmi a důchodci mají utaženou finanční uzdu kolem krku na doraz. A my uživíme senát i PS s takovými darmošlapy a vyžírky…!

Naši potomci si jednou budou klást otázku: Co jste proti tomu udělali?

VÁLKA V DÁNSKU?

V Dánsku se hroutí právní stát díky tomu, že „nízkofrekvenční džihád a gangy migrantů přebírají ulice.Tisíce incidentů zahrnující uvolněné šrouby kol na vozidlech, velké kameny, traverzy nebo barely s olejem házené z dálničních přejezdů, a tenké ocelové dráty napínané na cyklistických cestách, které mají stínat hlavy nic netušícím cyklistům, rozšiřují mezi Dány rostoucí pocit hrůzy.

Ve většině případů se ukázalo, že pachatelé pocházejí ze zemí MENAP (Střední východ až po Pakistán a severní Afrika). V posledním vývoji toho, co bylo charakterizováno jako „masivní nízkofrekvenční džihád, gangy migrantů a uprchlíků arabského či severoafrického původu - nyní náhodně střílí nic netušící lidi v hlavním městě Kodani. Tři lidé byli již zastřeleni a mnoho dalších poraněno díky divokému úsilí migrantů dosáhnout ovládnutí prostoru. Vzhledem k tomu, že útoky jsou zaměřeny zejména na mladé muže – ve snaze minimalizovat počet budoucích obětí – dánská policie nyní varuje všechny muže ve věku 17 až 25 let, aby se vyhnuli veřejným prostorům v Kodani.

Mluvčí dánské většinové vládní strany Liberal Venstre, Preben Bang Henriksen, je zděšen tak rychlým poklesem bezpečnosti na veřejných prostranstvích ve dříve bezpečném a klidném království: „Neměli jsme taková varování od policie od druhé světové války. Je to naprosto nepřijatelné,“ prohlásil Preben Bang Henriksen.

Mluvčí opozičních sociálních demokratů, Trine Bramsen, v této věci souhlasí s liberální vládou a označila současnou bezpečnostní situaci za „katastrofu“. Po celá desetiletí kritici islámu a muslimské imigrace varovali před nezodpovědnými liberálními politiky, kteří prosazují přijímání migrantů, zejména uprchlíků z islámských zemí.

Dánští politici by proto neměli být překvapeni vznikem tohoto zákeřného násilí. Ale předstírají že jsou. Ve snaze omezit zhoršení bezpečnostní situace a stavu právního státu, dánský parlament souhlasil s tím, že bude na domácím území nasazena armáda.Toto nasazení bude dále omezovat schopnosti Dánska plnit své závazky vůči NATO. A to navzdory tomu, že vláda slíbila americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi že zvýší výdaje Dánska na podporu vojenské aliance.

Redakce NSJ

SMRT POLITICKÉHO VĚZNĚ

Zní to pro někoho překvapivě, ale i liberální demokracie zavírá své oponenty do vězení, a dokonce tam tito lidé přicházejí o život!

Ve vězení Bory Plzeň včera záhadně uhořel Petr Kindl (41), který byl odsouzen na půl roku za to, že na demonstraci proti Plzeň Pride a LBGT propagandě měl na sobě tričko s vyobrazením Rudolfa Hesse. Uvažte! Za to, že měl na sobě tričko s vyobrazením jedné kontroverzní historické postavy dostal půl roku vězení!

Je podezření, že kdosi podpálil postel, na níž ležel a kouřil. Nabízí se otázka – nebyl zavražděn spoluvězni, Cikány a přistěhovalci?

Redakce NSJ, Praha, 22.9.2020

Obchodovanie s otrokmi bolo v židovských rukách

Kto nepozná pravdu, je iba hlupák. Kto ju však pozná a nazýva ju klamstvom, je zločinec. Galileo Galilei

Nemecký Spiegel, č. 8/1998, str. 7:

„V rámci najväčšej deportácie v dejinách sveta priviezli otrokárske lode z Afriky do Ameriky najmenej 13 miliónov ľudí… V Afrike boli vyľudnené celé územia. Týmto „čiernym holokaustom“ sa zaoberajú historici…“.... 18.09.2020/ >>vice

Mediální manipulace veřejnosti

Noam Chomsky, židovský spisovatel, sestavil seznam deseti nástrojů manipulace našich médií. V podstatě, povzbuzují hloupost, podporují pocit viny, vytvářejí rozptylování pozornosti nebo vykonstruují umělé problémy a pak je magicky vyřeší. Je ale také třeba vědět, že za médii stojí „někdo“, kdo je vlastní a určuje jim směr jejich manipulace v zájmu svých cílů. Tyto nejdůležitější techniky jsou zde:

Strategie odvádění pozornosti.
Základním elementem sociální kontroly je strategie rozptylování veřejné pozornosti od důležitých otázek a změn řízených našimi politickými a ekonomickými elitami za použití technik zaplavujících veřejnost nepřetržitým odváděním pozornosti a bezvýznamnými informacemi.... 15.09.2020/ >>vice

NÁRODNÍ POUŤ VLASTENCŮ DO POLNÉ

Každoroční vlastenecká Pouť k hrobu Anežky Hrůzové do Polné se bohužel letos musela z jara odložit na podzimní termín. A tak sraz účastníků Pouti je tuto sobotu 12.9. v 11.00 u hřbitova v Polné. Zveme veřejnost k hojné účasti.

Redakce NSJ

NOVÁ ÚSTAVA RUSKA

Neznámý autor a překladatel

Rusko si odhlasovalo změnu Ústavy, která platí od 1. července 2020. Rusové v referendu si ji odhlasovali 78 % hlasů. Zde se ovšem objevuje bída českých i zá-padních médií. Kromě propagandy, plivání na Rusko, aktivismu, a plných stok blbosti novinářů a redaktorů se o tom nic konkrétního nedozvíte. Číst jakákoli česká i západní média začíná být jen ztrátou času. Informace z nich nedostanete, jsou to projevy fanatických nenávistníků vůči komukoli a čemukoli: Vůči Rusku, Číně, bělochům, mužům, heterosexuálům, řádně žijícím lidem, poctivým lidem, lidem milujícím rodinu, lidem mající rádi děti, atd. 07.09.2020/ >>vice

Komunismus vs. socialismus vs sociální demokracie

Nezřídka se stává, že si lidé pletou zdánlivě podobné pojmy jako komunismus, socialismus či sociální demokracie.

Předně si řekněme, že sociální demokracie je pro naše potřeby irelevantní pojem, protože sociální demokracie v praxi fungovat může – ač ne vždy ideálně – a článek se chce zaměřit spíše na ty směry, které jsou dlouhodobě neuskutečnitelné. Sociální demokracie vychází ze socialismu, ale ideologicky na něm nelpí, tedy obsahuje demokratické prvky, které jsou nástrojem k fungování sociální demokracie i v liberálních systémech. Lze tedy říct, že sociální demokracie v praxi je v ideálním případě určitým kompromisem mezi klasickým socialismem a kapitalistickou demokracií. 03.09.2020/ >>vice

SLOVO DO DNEŠNÍCH DNŮ

Autor: Josef Peňáz, katolický kněz

Ta protestantsko=evangelikální honba za mimořádnostmi a neustálým osvobozováním od všeho možného není křesťanská, není evangelní. "Zázraky jsou pro nevěřící, ne pro věřící, ti je nepotřebují" říká jeden moudrý spolubratr. Např. o eucharistické přítomnosti věříme proto, že Pán Ježíš při poslední večeři výslovně řekl: "Toto je moje tělo" a při eucharistické řeči v Jan 6 ukázal, že to myslí doslova. Ježíšovo učení je základem eucharistické víry církve. Ne skutečnost, že někde nějaká hostie začala krvácet. 11.08.2020/ >>vice

Soužití s Romy

Přišlo e=mailem

Já mám jen ty nejlepší zkušenosti: Bydlela nad námi 12.členná rodina (tata, mama, 8 děcek a 2 vnoučata).

Byli na tom zdravotně hodně špatně, takže nemohli chodit do práce a žili jen ze sociálních dávek.

Myslím, že největší problém byl v tom, že byli značně nedoslýchaví, což se projevovalo tak, že i když byli v jedné místnosti museli na sebe hlasitě křičet...

Měli problém i s nohama, takže se hodně špatně pohybovali, díky tomu měli všichni neskutečnou nadváhu. Aby byli mobilní, tak měli před domem automobil.

No, a protože byli špatně pohybliví, tak auto parkovali co nejblíže vchodu do domu, třeba i na trávníku.

Strážníci Městské policie se ale k nim chovali rasisticky a dávali jim za to pokuty...Jednoho dne se jim auto porouchalo, tak jezdili na nákupy taxíkem…

Jejich děti si od našeho syna před domem půjčily mobil, protože si potřebovaly zavolat. Věděli jsme, že nemají peněz nazbyt a že by si sami těžko nějaký pořídili, tak jsme jim ho nechali a synovi koupili jiný... Moc se mi líbilo, jak nejstarší dcera řekla mamě, že se o svoje malé děcko už dále nebude starat a že se ho zříká.

Jeji mama na to zareagovala naprosto neskutečně lidským způsobem a své vnouče si osvojila. Dcera žila s rodinou nadále, ale protože se odmítala starat o své dítě, vznikly jejim rodičům zvýšené výdaje na osvojené vnouče. Naštěstí máme štědrý sociální systém, který rodině kromě přídavků na dítě začal okamžitě vyplácet i pěstounský příspěvek, takže rodina tolik nestrádala... Přestože byli značně znevýhodněni vůči nám majoritě, snažili se udržovat pevné rodinné vztahy. Takže velice často se u nich scházeli různí blízcí i vzdálení příbuzní, o čemž jsme se nejprve dozvěděli v okamžiku, kdy vystupovali z aut protože nemělii peníze na opravu pokaženého zvonku, volalo na ně příbuzenstvo hned po vystoupení z auta. Měli k sobě velkou úctu a soudržnost, takže pokud někdo z nich měl svátek, narozeniny, nebo dostali sociálku, ihned to důkladně oslavovali. A to přes veškerou nepřízeň osudu a lekce, které jim život uděloval, dokázali to naprosto perfektně.

Jejich párty do brzkých ranních hodin neměly konce..Takhle my to neumíme ...Dokonale znám všechny cikánské písně, i když už v tom domě nebydlím několik let, trvale se mi zapsaly do paměti zejména v mých bezesných nocích, kdy se mi podařilo až ve 4 ráno usnout. Abych to zkrátil: Byl to neskutečný zážitek, který mne trvale kulturně obohatil. Dodnes mne mrzí, že jsme se z domu odstěhovali, ale moje žena mi dala ultimátum a řekla "buďto cikáni, nebo já"...

Mám ji rád, takže jsem ji následoval do jiného bydliště. Nicméně mám od té doby pocit, že moje žena je rasistka...

10 PŘIKÁZÁNÍ EVROPSKÉ UNIE

1.Nepřemýšlej

2.Neptej se

3.Nevyjadřuj se

4.Neodporuj

5.Nepochybuj

6.Nesnaž se

7.Nebraň se

8.Podřiď se

9.Pracuj a plat

10. MIluj cizího jejich

NORMALIZÁTOR IGOR CHAUN

Autor: Ladislav Malý

Před časem novinář Jan Štrunc zveřejnil na YouTube video s rozhovorem s někdejším studentským vůdcem Igorem Chaunem. Pan Chaun, filmový režisér, je výrazná osobnost „pražské kavárny“, a tak bylo patrné kam v rozhovoru jeho myšlenky, řekněme – liberálně levicové, budou směřovat. Nejde na ně nereagovat. Zároveň je třeba zamyslet se nad některými lidmi, kteří, jako by nikdy v tomto národě nežili, nedokáží pochopit a pro sebe pravdivě rozklíčovat zásadní změny společenského života, anebo úmyslně říkají nepravdu.... 11.08.2020/ >>vice

Beneš a popravy po květnu 1945

Justiční vrah Beneš aneb Utajované procesy

Autor: Berwid=Buquoy

Pokrytecky dnes píšeme jen o zločinech komunismu. Jde o mystifikaci dějin, neboť problematika je daleko složitější. Svalovat vše špatné a kruté na komunisty je snadným alibismem. Ve skutečnosti krutost a barbarství nejsou záležitostí politického nebo náboženského smyšlení, nýbrž se jedná o prostá lidská selhání. Pomstichtivost, zášť, závist a vyřizování osobních účtů dělá tento svět nesnesitelným, bez ohledu na ideologii nebo církevní vyznání...

Letos 27. června si připomeneme 70. výročí popravy JUDr. Milady Horákové. Komunistická justice tehdy popravila ženu a matku. Její provinění (vyzvědačství) odpovídalo i podle tehdejších právních norem, maximálnímu trestu v rozmezí mezi 15 – 20 roky odnětí svobody. Poprava oběšením byla tedy zcela jasnou justiční vraždou.

Ano, komunisté zavraždili ženu a matku. Málokdo však ví, že justice prezidenta Edvarda Beneše v letech 1945 – 1948 (Benešovy dekrety, Lidové soudy a Košický vládní program) popravila celkem 66 žen a matek – z toho dokonce dvě příbuzné Milady Horákové (rozené Králové)... 08.08.2020/ >>vice

PÁR VĚCÍ, KTERÉ JSME V POSLEDNÍ DOBĚ POCHOPILI

1. USA už nejsou světovým vůdcem.

2. Čína vyhrála III. světovou válku bez vypálení jen jediné rakety a žádná armáda nás nedokázala ubránit.

3. Evropané nejsou až tak vzdělaní, jak by se zdálo.

4. Dokážeme přežít dovolenou i bez vycestování

do Ásie, Evropy, nebo USA.

5. Bohatí lidé mají slabší imunitu, jak chudí.

6. Žádný farář, ustad, rabín, imam ani astrolog nedokáže zachránit lidský život.

7. Zdravotníci mají vyšší hodnotu než fotbalisti.

8. Olej /ropa/ nemá hodnotu ve společnosti, ve které není odbyt.

9. Jak se cítí zvířata v ZOO.

10. Planeta se rychle zregeneruje bez lidí.

11. Většina lidí dokáže pracovat z domu.

12. Děti dokáží přežít bez fast food=u.

13. Žít hygienicky není až tak náročné.

14. Muži umí opravit spoustu věcí v domácnosti a ženy nejsou jediné, které mají umět něco uvařit.

15. Herci jsou k životu úplně zbyteční!

FÓR TÝDNE

Sedí Ahmed v Berlíně u řeky, špinavej, v roztrhanejch šatech, zkažený zuby a chytí zlatou rybku. Klasika. Tři přání atd.
Ahmed se zamyslí a říká: "Rybko, chtěl bych mít krásný zuby, jako ti lidi tady." Blik! A sedí v zubařském křesle a zubař pilně pracuje. Ahmed mu povídá, že nemá peníze a zubař na to, že je to placený z evropskejch fondů.

Jako druhé přání říká, že nechal doma svoje ženy, děti a rodiče a chtěl by s nimi hezky bydlet. Blik! Sedí v přijímacím pokoji vybavené vily a na stole čeká na jeho podpis smlouva, že vilu hrazenou z fondů EU pro uprchlíky v rámci "programu o slučování rodin" přebírá do užívání.

Ahmed se zamyslí a jako třetí přání říká, že by chtěl bejt modrookej blonďák jako jsou Němci. Blik! Z Ahmeda je modrookej blonďák, ale se zkaženejma zubama a sedí v roztrhanejch šatech v Berlíně u řeky. Tak se ptá rybky, "co to má jako bejt"?

Rybka mu odpovídá: "Jseš bílej, tak se koukej starat sám!"

Přednáška o náboženství, filosofii, politice...

Kdo bude v ČR vlastně pracovat?

V největším (a jediném) učilišti na Vsetíně nepřijali letos do učebního oboru ZEDNÍK ani jednoho učně!!! Je bída o zedníky, instalatéry, opraváře všeho druhu, kominíky, odborníky na práci se dřevem a železem atd. Zato neziskovky už existující (nebo desítky či stovky těch, které teprve vzniknou), mají o podhoubí postaráno.

Univerzita v Olomouci se stará o odbornost mladých například v těchto oborech: Univerzita Palackého = studijní obory (ověřeno!):

1. „Centrum pro studia komiksu“ <: 2. „Katedra politologie a evropských studií“
3. „Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie“
4. „Administrativně právní klinika“
5. „Antidiskriminační právní klinika“
6. „Environmentální právní klinika“.
7. „Lidsko=právní klinika"
8. „Právo pro každý den – Street Law“
9. „Právní klinika ombudsmanské praxe“
10 „Právní klinika sociálních práv“
11. „Studentská laboratoř lidských práv“ „Centrum prevence rizikové virtuální komunikace“
12. „Katedra aplikovaných pohybových aktivit“
13. „Katedra přírodních věd v kinantropologii“
14. „Katedra společenských věd v kinantropologii“
15. „Právní klinika uprchlického a cizineckého práva“

Dokážete si někdo představit uplatnění absolventů těchto oborů?!? A aby to nebylo Pražákům líto, tak v Praze na Univerzitě Karlově mají úžasné témata diplomových prací. Takže níže jsou "inteligentní" témata závěrečných prací (veřejně dohledatelné na netu), přečtěte si je všechny a pak se zamyslete, co asi budou tito absolventi dále dělat, čím obohatili společnost, která i studium platila!

Úroveň školství a vzdělání obecně klesá, a to včetně univerzitního, a možná záměrně. Dementi bez vlastního mozku jsou lépe ovladatelní, všeobecné znalosti a vlastní názor jsou luxusní zboží, které se nachází i mezi sockami a bezďáky, kteří prošli ještě pořádným školstvím za socializmu, a ještě chvíli po něm. Máme se na co těšit, a je otázka, jestli ještě školy a univerzity stoji vůbec za povšimnutí a ztrátu času jejich studiem.

A jak je možné, že na toto jdou finance z Ministerstva a potvrdí jim tak nesmyslné obory? Jsou to politické neziskovky v akci při oblbování národa... Co na to ministři školství anebo kultury? Co na to jejich šéf Ministerský předseda?

MAĎARSKO

Před 70 lety vznikl v Maďarsku první komunistický tábor v Recsku. Jednalo se o nejbrutálnější z řady táborů maďarského gulagu. Tábor v Recsku byl zřízen přímo na pokyn tehdejšího komunistického vůdce Mátyáse Rákosiho. ten v direktivě strážcům tábora přímo napsal. “Vaší úlohu není jen hlídat vězně, vy je musíte i nenávidět”. V táboře se pracovalo každý den v nedalekém kamenolomu a pracovní doba činila 13=14 hodin. Většinu vězňů tvořila maďarská inteligence, šlechta, důstojníci a kněží. Mnoho z nich také v táboře zahynulo vyčerpáním, či na nemoci.

Matyš Rakosi (vlastním jménem vlastním jménem Mátyás Rosenfeld, nebo Emanuel Róth) byl židovský komunistický revolucionář, který již neslavně proslul v době vlády maďarské republiky Rad. Té velel B. Kon (Cohen). V době jeho poválečné komunistické vlády obsadili Židé ve vládě všechny posty, stejně jako ve vedení tajné policii AVO (obdoba STB).. AVO se podílela na mučení a vraždění politických věznů a “nepřátel” revoluce. Podle izraelského historika A. Vaga z univerzity v Tel Avivu to bylo důvodem, proč mnoho Maďarů spojovalo komunistický teror přímo s Židy a jejich odpor a boj proti komunismu měl i nádech boje proti Židům. Podobné procesy a vysoce nadproporční zapojení Židů v nastolování komunistických totalit a následném rozpoutání bezuzdého teroru proti místním národům lze vypozorovat již v SSSR, stejně jako později v Polsku, nebo u nás v ČSR.

Tato kapitola dějin není bohužel podrobně studována, nebo se paušálně odkazuje na “Stalinův teror”, “Gottwaldův teror”, nebo “komunistický teror. Přitom za tím byly konkrétní postavy s konkrétní motivací, které komunistický teror uváděly do praxe. Snad se jednou dočkáme, že i tato smutná kapitola moderních dějin se dočká nezávislého a objektivního zkoumání.

Česká věc

ZPRÁVA O MÉM DOTAZU NA MINISTERSTVA VNITRA A SPRAVEDLNOSTI

Autor: Ladislav Malý

Lidské společenství k svému životu jako životadárné vitamíny potřebuje občanskou svobodu a dále pocit spravedlivého politického a právního klimatu režimu. (Bůhví proč, lidé tyto hodnoty většinou spojují s demokracií.) Na spravedlnost systému, v němž žijí, lidé kladou větší důraz, je žádanější než občanská svoboda, a každá prozíravá vláda k ní kladně přistupuje a pěstuje jí. Především jsou to zákony státu, v nichž se musí odrážet přirozený mravní zákon, jinak řečeno: v zákonech státu musí být „Boží stopa“. Jen takové zákony jsou spravedlivé, jen takové zákony má zákonodárný sbor a vláda vytvářet a občan ctít!

Aby naše vláda, soudy i Policie ČR minimalizovaly současný tristní, neprávní stav života naší společnosti, stačí k tomu řídit se třemi pravidly: Dát každému, co jeho jest; Pravda padni, komu padni; měřit všem stejným metrem.

Řídí se těmito pravidly orgánové, které si z vlastních daní platíme?

Minulý měsíc, 16. června, jsem písemně vznesl svůj dotaz na min. vnitra a min. spravedlnosti ohledně trestání nacistických a komunistických symbolů, jejich provokativnímu nošení či jiného jejich využití na veřejnosti. Z obou ministerstev mi přišla odpověď, s níž seznamuji veřejnost.... 21.07.2020/ >>vice

KAMARÁD IVAN PLOC

My všichni, lidé, jsme zde na Zemí jako pára nad hrncem…Objevíme se, a za chvíli zmizíme…Víme to všichni, že to tak je, přesto ale neuvažujeme o svém konci, je to pro každého cosi vzdáleného…

Jenže, když od vás na věky odejde člověk blízký, dobrý kamarád, který nikomu nikdy neublížil, naopak, jak mohl, pomohl, nikoho nenechal stát; člověk, jenž vedl příkladný rodinný život, nekouřil, nepil, opravdový věřící katolík, tak to s člověkem otřese. A navíc ta rychlost, s jakou náhle zmizel… a nedožil se ani sedmdesáti let…

Ježíš Kristus je Cesta, Pravda a Život. Můj kamarád Ivan šel cestou Kristovou, aby poznal Pravdu; a teď – pevně věřím =, prožívá svůj duchovní život u Boha na věčnosti, sám ponořen do Pravdy.

Milý kamaráde Ivane, jednou se opět setkáme…!

Odpočinutí, ó Pane, dej Ivanovi; a světlo věčné ať mu svítí, ať odpočívá ve svatém pokoji…

kamarád Láďa.

LÁVKA

Poslední zpráva z tisku:"Lávka se zřítila 2.prosince 2017, se stavbou nové se snad už začalo a měla by být dokončena koncem října 2020 a bude stát 128 milionů korun českých! "

Před dvěma roky se zřítila lávka v Tróji. Dva roky trvalo, než se papaláši usnesli na tom, že postaví novou. A další rok bude trvat, než ji postaví. To jsou tři roky. Tři roky než se postaví lávka. Ozval se nám stavař, který to vidí z odborného hlediska. Přenecháváme mu tedy slovo...

"V tisku jsem se dočetl, že za spadlou lávku v Troji se postaví nová. Jen projekt vyjde snad na sedm, nebo osm milionů. Celá stavba je plánována na příští: ‘čtyřletku, nebo šestiletku‘? Rád bych připomněl, jak se stavělo před sto lety. Bez počítačů. Sjezdový palác – začátek – květen 1890. Odevzdání a schválení projektu 10. července 1890. Do konce roku 1890 stavba kromě kopule hotova. Dokončen a předán. 1.května 1891. (To navíc v září byla povodeň. Výstaviště bylo zatopeno.) Navíc, v této době zhotovili za pouhé čtyři týdny petřínskou rozhlednu. A za jeden měsíc, od 11. května do poloviny června 1891 ji postavili. Práci zahájilo 10 tesařů a 15 dělníků. Dokončili ji 34 montéři, 9 tesařů a 35 pomocných dělníků. V době nejpilnějších prací stavělo tohoto obra pouhých 78 dělníků. Váha rozhledny: 1700 q. Na dům, přibližně 10x10 metrů jednopatrový, tenkrát bez elektřiny, stačil jeden výkres asi velikosti A1. Dům stojí v pohodě dodnes.
Jestliže by měl magistrát Prahy mezi zaměstnanci jediného stavebního technika, tak ten by mohl do počítače zadat: délku lávky, předpokládanou nosnost, ukotvení v březích, přikázané materiály na stavbu lávky. Najet si ve stavbařském programu hotové dostupné lávky a vybrat si. Jako celoživotní konstruktér odhaduji, že projekt by potom vyšel na mzdě technika asi tak na dva tisíce korun českých. Hrubého. Proto to trvá léta, než se dohodnou: kdo, kolik z těch milionů uloží do svého kufru.
Druhá lávka, snad projekt za dvacet pět milionů, je kšeft snů. Snad pro zastupitele Prahy, celým spektrem. Nikdo z nich se sebeméně neozval proti. Na obranu: snad ani jeden nemá minimální stavební kvalifikaci. Samí právníci. Ti znají výhradně jenom – palmáre. Nic jiného.
Železné díly pro rozhlednu se vyráběly v dílnách naproti ulice Ocel u Balabenky. ‘U Prášilů‘. Před kontrarevolucí, (revoluce je vždy vlevo), se tam dělaly generálky soustruhů a frézek. Po nástupu Klausohavlistů, nejprve se, neznámo kam, vypařily z fabriky všechny obráběcí stroje a z provozu se stala benzinová pumpa a krám se zahraničními bytovými doplňky. Asi třicet špičkových nástrojařů a soustružníků se překvalifikovalo na skladníky a pomocné dělníky zahraničních skladů. Na tři směny i o sobotách a nedělích. S tím pomohli i předáci odborů, jako Falbr a Štech. A další. Na projekt by bylo snad možno použít i závěrečnou práci nějakého maturanta stavební průmyslovky. Nebo práci studenta stavební fakulty.
Svět se nám očividně zrychluje. Letí raketovou rychlostí, nikdo nestíhá ten příval dat, informací Nestíhá natolik, až se nám stavba jedné lávky protáhne na tři roky. To je přinejmenším trochu zvláštní. Tři roky na stavbu lávky. Slyšíte to? Tři roky, než se probojuje projekt přes byrokracii, mnohé kapsy, které chtějí nasypat z veřejného rozpočtu. Není to trochu zvláštní? Troufám si tvrdit, že na takové záležitosti by to chtělo nějakého dalšího tajemného jedince, který nejen smyje graffiti, ale postaví i lávku, opraví hroutící se pohraničí a vypráská to z radnic, parlamentu a dalších úřadoven….

Prof. Ivo Budil o Frankfurtské škole

Názory na současnost od R. Špačka, evangelického faráře

Dopis arcibiskupa Carlo Mario Vigana prezidentu Trumpovi

Neděle Nejsvětější Trojice, 7. června 2020

Pane prezidente,

v posledních měsících jsme byli svědky zformování dvou znepřátelených stran, které bych nazval „biblickými“: dětí světla a dětí temnoty. Děti světla tvoří nejvýraznější část lidstva, zatímco děti temnoty představují absolutní menšinu. A přesto jsou ti první z nich předmětem jakési diskriminace, která je staví do situace morální podřadnosti vůči jejich protivníkům, kteří často zastávají strategické pozice ve vládě, v politice, v ekonomice a v médiích. Zdánlivě nevysvětlitelně jsou ti dobří drženi jako rukojmí bezbožníky a těmi, kteří jim pomáhají buď z vlastního zájmu, nebo ze strachu.... 05.07.2020/ >>vice

Černý rasismus na pochodu

Co je Antifa?

(Převzato z netu)

Antifu lze charakterizovat jako nadnárodní povstalecké hnutí, které usiluje, často s pomocí extrémního násilí, o podvracení liberální demokracie, s cílem nahradit globální kapitalismus komunismem. Dlouhodobě deklarovaným cílem Antify v USA i v zahraničí je vytvoření komunistického světového řádu. Ve Spojených státech je bezprostředním cílem Antify svržení Trumpovy administrativy.

Nepřáteli Antify jsou pořádkové síly, které v jejím pojetí chrání status quo. Běžnou taktikou, kterou Antifa používá ve Spojených státech i v Evropě, je vyvolávání extrémních násilností a ničení veřejného a soukromého majetku, s cílem vyprovokovat tvrdý zásah policie, který "potvrdí", že vláda je "fašistická"... 26.06.2020/ >>vice

DOKTRÍNA LIBERALISMU

Autor: Ladislav Malý

Český rozhlas „Dvojka“ každé ráno ve všední den uvádí pořad, v němž redaktorka přijímá hosty z různých oborů a činností a nechá je hovořit o současnosti. V úterý 23.6. byl jako host předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský.

Na otázku rasových nepokojů v USA, ale i u nás v Evropě, řekl: „Příčinou všech tragédií v Evropě byl vždycky nacionalismus. To je nejzhoubnější choroba, která postihuje i v novodobém období světové státy. A když se zdálo po druhé světové válce, že se Evropa osvobodila od tohoto těžkého poznání, že se Evropa sjednocuje v EU, že se Evropa stává společenstvím mnohonárodnostním, tak náhle jsme svědky toho, že to selhává (…), …jakoby se probouzí ten zrůdný prvek nacionalismu. Člověk má mít rád svou vlast a svou zemi, ale nemá jí identifkovat, vymezovat a definovat na nějakém rasovém a etnickém principu, to je prostě zhoubné.“

Tím je řečeno vše, vše podstatné. Liberálové odkryli svoje karty a ukázali jasný a přímý směr jejich postupu: Likvidovat evropské národy, jako zhoubu lidstva. Jedině multikulturní a multietnická společnost má v jejich směru zelenou. Liberální doktrína pánů Rychetských a jim podobných je ovšem morálně slepá a mýlí se. Z autentických evropských národů nelze na lousknutí prstů vykřesat jejich tradici, zvyky, kulturu a víru v Boha. Pokoušeli se o to jiní a všichni shořeli… liberální doktrínu jež srší nenávistí vůči evropským národům a bílé rase potká stejný osud, a nepomohou jí ani ty gumové paragrafy v našem Trestním zákoně!

Bída současné demokracie spočívá v tom, kromě jiných nešvarů, že o všem podstatném rozhodují soudy. Můžeme hovořit o justiciokracii spojená s médiokracií, kde se nacházejí skuteční rozhodovací činitelé =, a kde je démos?

V Praze, 24.6.2020 www.narodnisjednoceni.cz

O „kořenech deviace“ II. Vatikánského koncilu

Bergolio vybrán, aby provedl v církvi revoluci

Autor: + Carlo Maria Vigano, 9. června 2020

S velkým zájmem jsem si přečetl esej Jeho Excelence Athanasia Schneidera zveřejněný na LifeSiteNews 1. června pod názvem Neexistuje žádná božská pozitivní vůle ani přirozené právo na rozmanitost náboženství, který následně přeložil do italštiny blog Chiesa e post concilio. Studie jeho Excelence shrnuje s jasností – která rozlišuje slova těch, kteří mluví podle Krista – námitky proti domnělé legitimitě výkonu náboženské svobody, kterou zteoretizoval Druhý vatikánský koncil v rozporu se svědectvím Písma svatého a hlasem tradice, jakož i katolickým magistériem, které je věrným strážcem obou.

Přínos eseje Jeho Excelence spočívá především v uchopení příčinné souvislosti mezi principy jasně vyslovenými nebo naznačenými II. Vatikánem a jejich logickým následným dopadem, který se projevil v doktrinálních, morálních, liturgických a disciplinárních odchylkách, jež vznikaly a postupně se vyvíjely do dnešního dne. Monstrum vytvořené v modernistických kruzích mohlo být zpočátku klamné, ale rozrostlo se a zesílilo, takže dnes ho vidíme tak, jaké ve skutečnosti ve své podvratné a vzpurné povaze je. Tvor, který byl v té době koncipován, je vždy stejný a bylo by naivní si myslet, že jeho zvrácená povaha se může změnit. Pokusy o nápravu koncilních excesů s odvoláním se na hermeneutiku kontinuity byly neúspěšné: Naturam expellas furca, tamen usque recurret [Vyháněj přírodu (přirozenou povahu) třeba vidlemi; ona se stejně zase vrátí] (Horacius, Epist. I, 10,24). Deklarace z Abú Dhabí – a jak správně poznamenává biskup Schneider, její první příznaky v pantheonu v Assisi – „byla koncipována v duchu Druhého vatikánského koncilu“, jak Bergoglio hrdě potvrzuje.... 20.06.2020/ >>vice

ZAPOMENUTÉ DĚTI

Sir Nocholas Winton, angličan židovského původu, v roce 1939 zachránil sedm set židovských dětí, jejichž rodiče žijící v Praze šli posléze do koncentračních táborů, z nichž se jen nemnozí vrátili.

Podobně český evangelický kazatel a misionář Přemysl Pitter založil v Praze na Žižkově v roce 1933 pro bezprizorní děti a práci s nimi Milíčův dům. Po válce zažádal o znárodněné zámky v okolí Prahy a zde s staral o zubožené děti německé, české a židovské národnosti. Od české veřejnosti se pochvaly za svou činnost nedočkal, poněvadž zacházel s dětmi německými stejně jako s dětmi ostatních národností. Po komunistickém převratu musel ze země utéci a poskytoval pastorační a sociální podporu v Německu pro české exulanty.

Potomci českých exulantů z dávných let sedmnáctého a osmnáctého století žijící na Volyni v Rusku, a stále praktikující svou víru, v tehdejších pro ně zoufalých časech v dvacátých letech XX.století, kdy v Rusku řádili bolševici, volali o pomoc k nám, do Čech. Byli vyslyšeni, a jejich bratři ve víře evangelické, a Misijní jednota v Praze, se usnesli poslat do Ruských sborů každý rok na tři měsíce jednoho kazatele. V roce 1926 byl Kostnickou jednotou (ústřední orgán evangelíků v ČSR) do Bohemky (česká vesnice na Volyni) poslán český učitel a kazatel Bohuslav Černík. Když se vracel domů vzal s sebou osm dětí. Než orgány Sovětského svazu pro české kazatele uzavřely hranice bylo k nám, do Československa, přivezeno sedmdesát osm dětí, zachráněných před komunismem – aspoň na čas…

V dubnu v roce 1930 v Praze na protest proti sovětské domácí politice proti křesťanským církvím, jež se bezprostředně dotýkala potomků našich exulantů, podepsali vedoucí činitelé Svazu evangelických církví v Československé republice, Ústřední rada Církve československé a Synodním výborem Českobratrské církve evangelické, zásadní Prohlášení, v němž vyjádřili obavu o svobodu náboženského vyznání v současném Rusku. Z tohoto dokumentu je patrné, že jak kdosi dneska argumentuje, že před válkou jsme nevěděli, co se v Rusku děje, je bohapustou lží.

Je zde ale ještě důležitější a zarážející fakt, že o zachráněných „Witnových dětech“ se ví hodně, ba až příliš, viz pomník na Hlavním nádraží v Praze; o dětech Přemysla Pittra méně, žalostně málo; a o dětech ve dvacátých letech vyrvaných ze spárů sovětského režimu se neví vůbec. Toť obraz naší historiografie…

(L. Malý, Informace z knihy Země otců, autorka Edita Štěříková, nakladatelství Kalich)

.

ZKUŠENOST Z TEPLIC

(Přišlo e=mailem)

Chci se podělit o jednu z mých zkušeností z OC Olympie Teplice. Nejsem zastánce dětských koutků, ale nezbylo mi nic jiného, než mého šestiletého syna umístit do tohoto koutku, abych se v klidu mohla po roce pokochat módou V dětském koutku si hrálo pár dětí. Bylo mi řečeno nevlídným tónem od jedné z pracovnic, že jsou tu jen samé holky.
Moje reakce: ,,No, a jaký je problém, vždyť jsou to děti!'' S mým údivem mi slečna odpověděla, že jsou tu samé arabské děti a jsou jiné mentality. V tu chvíli jsem málem vyletěla z kůže, moje odpověď byla:
,,A co jako! To jim to patří, teď se tady budou roztahovat, nebo co?''
,,Ale váš kluk je blonďáček a oni s tím mají problém, mohou mu ublížit. Jsou zlí a my s tím nemůžeme nic dělat.''

Svého syna od narození vedu k tomu, aby se nebál a nenechal si nic líbit. I tak jsem tam zanechala pro jistotu tel. číslo, ale z půlhodinového nákupu jsem neměla stejně nic! Synovi se nestalo nic, zřejmě si dobyl SVÉ... Ale tak si říkám ... Kam jsme to dopracovali? Mám se bát o své dítě v dětském koutku? Je vidět, že výchova arabských dětí je cílena k nenávisti vůči našim ,,evropským" dětem. Ať mi tohle, nějaký sluníčkář vysvětlí! Není toto náhodou rasismus, diskriminace a utlačování lidských práv už od útlého věku dětí? Lidi, ozbrojte se, policie a politici nás neochrání a bude hůř… Teplice jsou dál, než v prdeli! Nemusíte sdílet, ale prosím, veďte své potomky proti této ješitné ideologii jménem ISLÁM !

DOTAZ NA MINISTERSTVO VNITRA A SPRAVEDLNOSTI

V Praze 16.6.2020

Cílem justice každého demokratického státu je měřit svým občanům stejným metrem, tj. za přestoupení zákona odměřit pachatelům stejný trest, ať chudý či bohatý občan.

Před nedávnem v Praze 6 v souvislosti se zbouráním pro náš národ hanebného pomníku maršála Koněva, skupina českých občanů se kolem pomníku nezákonně shromáždila, povykovala, verbálně urážela a dehonestovala demokracii, lidé vzývali a adorovali bývalý Sovětský svaz, dokonce se objevil i zákonem zakázaný rudý prapor se srpem a kladivem. Neumím si představit, kdybych například v den Hitlerových narozenin vyvěsil tehdejší Říšský prapor s hákovým křížem =, jak by asi reagovaly orgány v činném trestním řízení? Nejen podle mne, ale zejména podle našeho zákona se jedná o stejný trestný čin, anebo ne? Jak je možné, že orgány u zmíněného pomníku nezasáhly a nepředvedly komunistické křiklouny, urážející náš současný demokratický pořádek? Jak je možné, že lidé s rudými, bolševickými prapory, v jejichž znaku komunisté zavraždili desítky milionů lidí, se promenádují Prahou?

Obracím se na vás, na Ministerstvo vnitra a spravedlnosti, jako občan, který hrůzu komunistického režimu poznal a také proti němu bojoval. Můj dotaz je zároveň prosba o relevantní a explicitní vysvětlení mých shora uvedených otázek. Děkuji vám mnohokrát.

Vlasti zdar!Mgr.Ladislav Malý

Na vědomí:

Redakce ČTK, ctk@ctk.cz
www.narodnisjednoceni.cz
Facebook.cz

MUSLIMOVÉ V NORSKU POŽADUJÍ SAMOSTATNÝ STÁT

Autor: Václav Lamr

Muslimové Norska požadují samostatný islámský stát a hrozí teroristickými akcemi, pokud nebudou splněny jejich požadavky. Norsko tak dokončuje třetí fázi islamizace, které v krátkosti můžeme popsat takto:

Fáze 1: Když muslimové tvoří 1=3% populace. Jejich chování ve společnosti je slušné a nevtíravé.

Fáze 2: Když muslimové tvoří 4=20% populace, kladou politické požadavky = budování mešit, minaretů, zákaz křesťanských obřadů a akcí a oslavy muslimských svátků, jako ramadánu.

Fáze 3: Když muslimové tvoří více než 20% populace, začíná svatá válka (džihád). Muslimské oblasti města (ghetta) se stanou nedostupnými pro nemuslimy. Plná implementace šaría zákonů v ghettech spolu s prováděním teroristických útoků pro odtržení a vytvoření separátního islámského státu.

Norsko je již ve fázi 3.... 15.06.2020/ >>vice

Yuri Bezmenov = TOP specialista KGB: DEMORALISACE LIDSTVA K NASTOLENÍ SATANSKÉ TOTALITY

MÁ RASOVÝ PROBLÉM ŘEŠENÍ?

Autor: Ladislav Malý

Jako děti jsme se za vlády komunistů v padesátých letech učily, že na světě žije pět lidských ras: bílá, černá, žlutá, hnědá a červená, a pak je jejich mix. Dodneška vzpomínám, jak nám soudružka učitelka ukazovala ilustrace s jednotlivými rasovými typy; v hlavě mi utkvěla postava indiána, jenž představoval červenou rasu.

Kladu si otázku, co to je vlastně to slovo rasismus, být rasistou. Tehdejší učitelka v komunistické škole =, byla či nebyla rasistkou? Podle mého názoru být rasistou, znamená že je to někdo, kdo uznává a vykládá, že na světě existují různé lidské typy, rasy, a jeho úsudek se zakládá na prostém vidění světa. Pak je zde etnografie, která prosté vidění světa studuje do hloubky, srovnává mezirasovou kulturu, studuje jejich sociální prostředí, zvyky, náboženství apod., a vědec v tomto oboru je etnolog (rasista?); ale opakuji: prostý člověk hovoří o rasách a jejich existenci, protože tak svět vidí. Z hlediska této odpovědi tehdejší učitelka rasistkou nebyla, neboť nám, dětem, vykládala svět opravdu tak, jak ve skutečnosti vypadá. O podobné výklady jsou dnešní děti ochuzeny.... 12.06.2020/ >>vice

Povídání o rasismu v USA

Státnický projev presidenta Spojených států k levicovým a anarchokomunistickým útokům na klid a pořádek v zemi.

HLAS DO PRANICE

Místopředsedkyně Pirátů a poslankyně Parlamentu ČR PhDr. Olga Richterová prohlásila toto:

"Moderní a inteligentní bytová politika je pro nás jednou z priorit. Češi jsou obvykle zvýhodněni tím, že pracují a mohou se tak v pohodě zadlužit hypotékou na zbytek života. Všichni však takové štěstí nemají. Miliony Afričanů takové možnosti nemá a proto jim musíme pomoci a učinit z České republiky důstojnou zemi, kde nás bude každý mladý Afričan chtít kulturně obohatit svou milou přítomností. Věříme, že bychom mohli v ČR v první vlně přijmout aspoň 800 tisíc uprchlíků a věnovat jim pro jejich pohodlí startovní byty zatím určené pro mladé, případně jim vyčlenit ve svých nadměrných bytech 1 místnost k bezplatnému užívání! Naši mladí byty tolik nepotřebují, když mohou bydlet i u rodičů nebo prarodičů. Určitě by to byl dobrý počin a ti ubozí Afričané by se nám za to určitě později odvděčili svou pracovitostí i vysokou plodností svých potomků. Za tuto vizi budeme v Pirátské straně usilovně bojovat"

No comment!

Tak si voliči zapamatujte, Piráti by zajistili Čechům práci, aby Afričani mohli v klidu pouze plodit děti! Přeposílejte hlavně před volbami. Volební preference = LEDEN 2020: Hnutí ANO: 30 % Pirátů 13,5% ODS 12,5 % SPD 7,5 % KSČM 6,5%

Prohlášení politické strany Národní demokracie

V Praze 2. června

Národní demokracie podporuje prezidenta USA Donalda Trumpa v jeho plánu na zařazení Antify na seznam teroristických organizací. Jsme přesvědčeni, že Antifa měla být za teroristickou organizaci prohlášena už dávno. Oproti jejímu názvu se vůbec nejedná o antifašistickou organizaci, nýbrž o krajně levicové nátlakové uskupení, které se neštítí prosazovat své cíle násilím. Současné zapojení Antify do násilí v USA je jen vrcholkem ledovce. Již delší dobu vyvíjí toto uskupení nebezpečné aktivity, a to nejen v USA, ale i v Evropě, zejména v Německu.

V této souvislosti považujeme za skandální, že je v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR zastoupena strana, která je na Antifu navázána, a to Piráti. Tato strana se svým propojením s Antifou nijak netají, a to včetně předsedy Ivana Bartoše, který např. chodí na veřejná shromáždění s vlajkou Antify.

Z tohoto důvodu považujeme Pirátskou stranu za bezpečnostní riziko pro ČR. Aniž bychom chtěli zpochybňovat výsledky voleb, důrazně doporučujeme všem zodpovědným voličům, aby si na tuto stranu dávali pozor a šířili informace o propojení Pirátů s teroristy z Antify i mezi svými přáteli a na sociálních sítích. Je potřeba, aby co nejvíce lidí pochopilo, co je tato strana zač, a aby se to příště odrazilo i na volebních výsledcích.

Je navíc tragikomické, že právě Piráti, kteří kritizují vládu za podružné kauzy (např. střet zájmů Andreje Babiše) a nezřídka kvůli tomu “žalují” i do Brusele, teď mají na krku tento skandál, který je přitom mnohem závažnější než všechny problémy spojené s Babišem.

předsednictvo Národní demokracie.

K Prohlášení předsednictva ND se přihlašují i občané sdružení v Národním sjednocení, L.Malý

Všední příběh z Česka…

Autor: Vitalij Novotný

Abych tady nepopisoval jen moje osobní zkušenosti s cikány, použil jsem dnes příběh, který se stal mému kamarádovi Martinovi, který má bazar v Terezíně a často mu tam cikáni nosí nové pračky nebo nový nábytek, který si koupili za peníze od sociálky. Nedávno mu do bazaru přišla cikánka a nabídla mu novou pračku.
„Paní, to vám nevadí, že sociálka vám tu pračku zaplatila v pátek za pět tisíc korun,“ zeptal se Martin, „a vy mi jí v pondělí nabízíte za tisícovku?“
„Nevádí, pánkó,“ odpověděla klidně cikánka, „mí mámé jéšťé tetů v baráků a tá dostálá táký jédnů práčků, ták nácó nám bůdů dvě práčký, kdýž můžů prát u tétý?“
„A co sociálka, když zjistí, že tu novou pračku nemáte, nebudete mít problém?“ zajímal se Martin a prohlížel si úplně novou automatickou pračku, ještě zabalenou v polystyrénu a igelitu.
„Nézjístí,“ uklidňovala Martina cikánka.
„No jo, ale co když přijdou na kontrolu?“ pochyboval pořád Martin. „K cigánům pánkó sociálka ná kóntrólů,“ smála se cikánka, „kdé sté tó slyšel, tó bý musely zvédnót tý své bílé tlůsté prdélé, vyžráné zá nášé peníze a tó tý gádžóvký néuďéláj.“
Martin koupil novou pračku za tisíc korun, bazar je prostě bazar, zamknul krám a odjel domů. Zastavil se v lékárně. Připravil si kartičku Dr. Max, na kterou slibují slevu. Před ním stála cikánka, která mu prodala pračku. Ten svět je malý, napadlo Martina, nemoc si nevybírá mezi rasami, před nemocí a smrtí jsme si všichni rovni. Před cikánkou nakupovala mladá bílá paní léky a sunar. Chybělo jí 50 Kč. V Martinovi se probudil Čech, zaplatil paní chybějících 50 Kč, malé děti musí jíst, a koupil jí ještě jedno balení, ať si prcek pošmákne. Mladá paní poděkovala a v koutku smutných očí se jí zaleskly slzy. Pak pokročila k pokladně cikánka, položila na pultík vedle pokladny papír o velikosti A4. Lékárnice s vyšitým Dr. Max na bílém plášti podala cikánce 5 sunarů, potvrdila jí ten papír A4 ze sociálky, kterým cikánka těch 5 sunarů nezaplatila. Cikánka i se sunary spokojeně odešla. Martin se otočil, zda ještě nezahlédne tu bílou mladou paní, které zaplatil sunar, ale už tam nebyla. Škoda, třeba by jí cikánka poradila, kam zajít, aby dostala také ten papír A4, na který se dává sunar zadarmo. Je něco špatně na tomto systému, který cikánům dává a umožňuje jim žít zadarmo.
Proč má mít cikánka sunar zadarmo a bílá si ho musí platit?

Rabováním proti rasismu?

Autor: Eva Hrdinová

V Jižní Africe se vraždí bílí farmáři = jen tak, nic neprovedli. Dráždí jen tím, že pracují a díky tomu mají kde bydlet a co jíst. V západní Evropě se pořádají hony na sociálně slabá bílá děvčata. Muslopedofilní gangy si dlouho mohly dělat, co se jim zachtělo. Odpovědní zavírali oči... V roce 2017 zastřelil první policista somálského původu v Minneapolis Mohamed Noor dívku jménem Justina Ruszczyk Damondová. Stalo se tak poté, co zavolala policii o pomoc kvůli sexuálnímu napadení. Prostě přivoláte policii na pomoc a ta vás po příjezdu popraví. Nic neudělala, volala policii o pomoc.

A reakce? Žádné proslovy politiků, žádné emotivní demonstrace, žádné mediální bouře. Naopak = jen mlčení, zatloukání, bagatelizování.

V USA policie zatýkala podezřelou osobu, nebezpečnou osobu. A stalo se, že při zatýkání osoba zemřela (edit. oficiální pitva neprokázala smrt udušení = zřejmě důsledek kombinace nemocí a drog). Jistě bude vše prošetřeno. Přesto média bouří, demonstruje se a rabuje se (!!!). Snaží se nám to ukazovat jako pouhou reakci na zlovůli bílých vůči černým.

Ale je to kriminalita, zlo, nespravedlnost. Jestli toto někdo obhajuje a podporuje, je to také kriminálník a zlý člověk. Jestli dnes někdo ukazuje prstem na bílé a na prezidenta Trumpa, ptám se, kde byl, když zabili Justinu? Kde byl, když zabíjeli a zabíjí farmáře v Jihoafrické republice? Kde byl, když se nemohli dovolat ochrany nevinné dívky v anglických městech?

Islám není slučitelný se Západními hodnotami, tvrdí Orbán

Maďarský ministerský předseda varoval, že Západní hodnoty jsou s islámem zcela neslučitelné, a slíbil v Maďarsku udržet na křesťanství založenou kulturu jako dominantní sílu, která potáhne tuto zemi vpřed.

„Existují země, které si myslí, že mícháním dvou kultur, křesťanství s islámem, vytváří cosi nového a dobrého. My na to pohlížíme odlišně,“ řekl Orbán.

„Pokud si jiní chtějí své kultury namíchat, mají na takové pokusy právo. My ale v Maďarsku s takovým pokusničením začít nechceme.“

„Nechceme si svou na křesťanství založenou kulturu, hodnoty a postoje k životu mísit s jinými kulturami,“ řekl tento ministerský předseda.

Předtím už maďarský ministerský předseda o islámu řekl: „Jsme podezíraví k veškerému přijímání myšlenek, že islám je součástí nějaké evropské země. Je dobré odpovědi ohledně islámu znát. A my Maďaři je už známe. Když nám např. někdo řekne, že islám je součástí Německa, tak my víme, že pro islám to znamená, že Německo je součástí islámu.“

Orbánova strana Fidesz od posledních voleb ještě zvedla své vedení a nyní ji podporuje 54 procent voličů.

Několik základních informací o islámu. 2.část

INBREEDING (incest): Podle dánského psychologa Nicolai Sennelse téměř polovina všech muslimů ve světě byli zplozeni formou incestu: ?70% Pákistánců, ?67% v Saudské Arábii,?64% z těch, kteří žijí v Jordánsku a Kuvajtu?63% žijících v Súdánu ?60% Iráčanů ?54% muslimů ve Spojených arabských emirátech a Kataru ?25=30% z muslimů žijících v Turecku ?V Anglii, nejméně 55% pákistánských přistěhovalců se oženilo se svými příbuznými (sestrami nebo sestřenicemi) ?V Dánsku počet takto narozených imigrantů se pohybuje kolem 40%.Dánský genetik Sennels poukazuje na to, že manželství s rodinným příslušníkem bylo schváleno Mohamedem a probíhá již nyní pro 50 generací (1400 let) v muslimském světě. Tato praxe příbuzenského početí dítěte nikdy nezmizí v muslimském světě, protože Muhammad je konečný příklad a autorita ve všech věcech islámu, včetně manželství.... 29.05.2020/ >>vice

Několik základních informací o islámu. 1.část

(Z textu nejdůležitějších nařízení islamského náboženství jasně vyplývá, že katolický křesťan s muslimem nemůže sjednávat jakoukoliv smlouvu, paktovat se, natožpak se modlit, aniž by neměl těžký hřích.)

Islám znamená „podřízení, poslušnost“. Muslim – podřízený Alláhově vůli; stejný slovní kořen „s=l=m“.

Šaríja znamená „cestu, po níž se má kráčet“. Islám je z 80% politicko=sociální norma a z 20% norma náboženská. Šaríja je šííty a sunnity praktikována různými způsoby = modlitby (sunnité 5x (80%) a šíítové 3x denně), předepsané jídlo, vstup do manželství (rodiče dohadují svatbu za zády mladých), předepsaný rodinný život a právní vztahy žen a mužů (dle Koránu jsou mužové o stupeň výše, syn vždy dědí více). Mohamed zemřel bez nástupců – sunnité přijali politicko=náboženské představitele islámu, šííté však uznávají pouze zetě Alího a dědice.... 28.05.2020/ >>vice

NĚMECKO

Německá rozvědka odhalila plán Muslimského bratrstva na podmanění Německa

Interní zpravodajská zpráva Federálního úřadu pro ochranu ústavy (BfV) ve státě Bavorsko varovala před rostoucí bezpečnostní hrozbou, kterou představuje Muslimské bratrstvo. Zpráva uvádí, že Muslimské bratrstvo v Německu usiluje o vytvoření komplexního systému vlády, který nezaručuje suverenitu lidí, zásady svobody nebo rovnosti.

Transformace německé společnosti

Ve své zprávě, BfV uvádí, že „primárním cílem Muslimského bratrstva je vytvoření systému vlády a mnoho principů Muslimského bratrstva je vůči německé ústavě nepřátelské, zejména vůči zásadám demokracie, právního státu a politického systému založeného na lidské důstojnosti.“... 26.05.2020/ >>vice

Ruské kyberútoky na české nemocnice

(Převzato z netu)

Způsob napadení nemocničních počítačových systémů je netypický, analytici mluví o provokaci a „vyhlášení války“.

V malé kanceláři tiše sedí dva muži v krátkých kalhotách a volných tričkách. Jejich prsty vyběhané po klávesnici supervýkonného počítače rytmicky klapají. Pro nezaujatého diváka to může působit jako filmová hudba k thrilleru, ve skutečnosti se tu však hledá cesta ke zdroji skutečného ohrožení.

Právě totiž rozkrývají hackerský útok na české nemocnice.

Na ně, jejich počítačové systémy, v posledních nejméně dvou měsících útočí silná skupina hackerů. Snaží se prolomit zabezpečení v různých zdravotnických zařízeních a pokud by se jim to povedlo, dokázali by je na nějakou dobu prakticky úplně vyřadit z provozu.

Seznam Zprávy se spojily se skupinou českých etických hackerů, kteří se zabývají kybernetickou bezpečností a jejich prací je ochrana před hackery a také případně jejich identifikace. Práce byla úspěšná, takže už známe nejen první detaily o útocích, ale také jméno jednoho z těch, kdo se na útocích podíleli.

Jmenuje se Alexandr Alexandrovič Černyšov, jeho poslední stopu zaznamenali čeští etičtí hackeři v Moskvě. A to v malém office centru ve čtvrti Marina rošča v severní části ruského hlavního města.

Otázkou zůstává, zdali ruský haker útoky na české nemocnice prováděl sám jen tak z plezíru, či byl organizován, kýmsi úkolován a placen. Bude náš justiční aparát k tomu mlčet?

Dopis člence EK Věře Jourové

(Podstatný výňatek dopisu RNDr. Radoslava Štědroně předsedy Strany státu přímé demokracie – Strana práce)

Paní členko Evropské komise, paní Jourová, dobrý den,

vyrušuji Vás proto, že vyrušujete Vy mě. Z takových lidí jako jste Vy – mám už takřka nervy pocuchané. Co to děláte?! Proč to děláte?! Musím Vám napsat dopis. Nemohu si to totiž nedovolit před mou dcerou, vnukem a vůbec před generací, která se narodila po roce 1990. Byl jsem disidentem před rokem 1989, a jsem (tedy je nás dnes víc) znovu, nyní ve dvacátých letech 21. století.

(…)Vy jste se podepsala pod spisek nějak popisující II. světovou válku, či její příčiny. Diskutovali jsme o tomto textu i s českými historiky v rámci Akademie Literárních novin. Něco tak otřesného co si dovolujete se hned tak nevidí. Vaše vystupování v televizi celostátní české je po formální stránce Vašimi PR poradci dotaženo téměř až k dokonalosti formy, ale jaksi zapomínáte, že v republice je stále ještě mnoho lidí – nás starých – kteří přemýšlí (jestli tedy víte, co to slovo znamená). Kde je ale obsah Vašich sdělení – co nám vlastně chcete říct?

My totiž priorizujeme obsah nad formou. Toho ale zcela jistě Vy nejste schopna! Co to říkáte?

• Že národy přestaly existovat?

• Že současná Evropa (jestli víte co to je Evropa, já jsem geograf totiž) národních států už neexistuje?

• Že člen Evropské komise nesmí háji zájmy svého státu, svého národa (tedy například Francouz v EK, Němec v EK)?

• Vy nevíte, že marxismus je eminentně a zcela nezpochybnitelně – dítětem – západoevropským?

• Anebo si myslíte, že to je výplod carského – evidentně v jednoho boha věřícího – pravoslavného Ruska?

• Mám tady klást další (arci – jsem já vůbec povinen?) argumenty dokládající Vaši už snad 6–letou práci v Evropské komisi? Copak Vás neznepokojuje otřesný stav velké části zemí EU do které ho dostalo zločinné uvolnění hranic pro lidi, kteří v Evropě nemají co dělat.

Vaše práce je vlastizrádná – nesete osobní odpovědnost za celou dobu, co sedíte ve vysoké funkci, a za to, co EK dělá a dělala pro lidi v členských státech. Máte osobní odpovědnost. Nikdy jste nebrala tolik a nikdy už tolik brát měsíčně nebudete jako dnes. Nikdy. Jářku, vyzývat Vás k okamžité abdikaci na tuto funkci jest přirozeně zbytečno. Pokrytecká česká vláda jistě najde opět v ČR beztvarého byrokraticky zkorumpovaného člověka, který bude opět loajální ke zločineckému systému současné EU.

Osobo, já jsem dalek tomu, abych si v skrytu lesa či obývacího pokoje nekonstruktivně dovoloval anonymně – tak jak to dělá velmi mnoho lidí i v Česku – Vás kritizovat. Toto ne. Nemá právo kritizovat – kdo není lepší. Ale já jsem lepší pro český národ. Čeština má snad nedostatek slov k odsudku práce, kterou vykonáváte. Vy jste vůbec nepochopila to, že jediným a výsostným smyslem existence EU je zachovat pro Evropu mír. Děláte všechno – jen ne toto. Dnes – stran patrně dokonce umělého viru (nevzniklého v přírodě) – je EU totalimpotent. Vaše tři pilíře smyslu existence EU – volný pohyb osob, kapitálu a zboží – to jsou zločinecké praktiky nadnárodních zájmových skupin. A řečeno ústy autorů západoevropského marxismu – jsou to zločinecké praktiky imperialismu.

Mladá paní, Vy chcete obhajovat to, že dovážíme jablka z Chile? Maso z Němec, cukr z Reunionu či Malawi, brambory z Itálie a Francie? Boty z Kambodže, trenky a trička z Indonésie? Prostěradla z Indie? Boty z Rumunska? Hračky z Číny?

Na Slovensko – díky likvidaci části jejich zemědělství – se denně musí dovážet pro občany této republiky potrava v 700 kamionech. To je normální? To je trvale udržitelné? Co si myslíte? Kolik kamiónů je to do ČR? Já to nevím, ale vím, co se stalo s kvalitou zemědělské půdy za posledních 30 let u nás a i to, že ani my nejsme soběstační základními potravinami. Vy si samozřejmě myslíte, že toto všechno je normální, vždyť se na této politice (a mám dávat desítky dalších příkladů?) podílíte – Vy jste její nositelkou. Ale ubezpečuji Vás, že toto normální není!

Mladá paní, vyzývám Vás k dvouhodinové diskusi na toto téma v nedělních televizních Otázkách v přímém přenosu. Rozumíte? Vy ale dobře víte, že tento náš současný prolhaný zkorumpovaný režim se bojí takovýchto diskusí představitelů režimu – které Vy navýsost representujete – s námi, disidenty tohoto systému. Vyzývám Vás: zkuste si před lidmi českého státu obhájit současnou EU a její politiku – z očí do očí v přímém přenosu – se mnou. Ve vší slušnosti a v mém respektu k ženám.

Paní – Vy jste vlastizrádce – a ani o tom nevíte. Vy totiž nemáte intelektuální potenciál, abyste to věděla a jste asi dokonce přesvědčena o tom, že to, co děláte, je správné. Kolik lidí v ČR si ale myslí to samé co Vy? Lidí, kteří nejsou nijak napojeni na penězovody pocházející z EU či z českého státního rozpočtu navazujícího na rozdělování (přehazování hnoje vidlemi tam a zpátky) těchto EU fondů. Kolik lidí si myslíte, že má stejný názor na věc jako Vy? Ona fondová politika EU a nesmírné platy Vás a Vašich hemživců v kancelářích bruselských a jiných – to je ta gargantuovská korupce lidí, kteří si větev pod sebou nikdy neuříznou.

Paní vlastizrádkyně – s Pánem Bohem

Maďarsko zakázalo registraci změny pohlaví

Maďarský parlament v úterý schválil novelu zákona, která znemožní úřední registraci změny pohlaví. Ve 199členném parlamentě hlasovalo za novelu 134 poslanců, 56 bylo proti a čtyři poslanci se zdrželi.

Novelu předložil do parlamentu místopředseda vlády Zsolt Semjén. V matrice a v dokladech bude uvedené biologické pohlaví, co znemožní právní uznání nové identity transgenderových osob. Dosud mohli lidé požádat úřady o úpravu údajů v případě, že se změnili z muže v ženu či naopak.

Tamás Dombos z maďarského sdružení LGBT již avizoval, že novelu napadnou u maďarského ústavního soudu i u mezinárodních soudů. T. Dombos si asi plete demokracii, kde zákony tvoří zvolení poslanci se soudním procesem.

Organizace globalistů Amnesty International označila novelu za „odporující mezinárodním a národním závazkům Maďarska ohledně dodržování lidských práv“.

Varování generála Pattona

Autor: BRAVOSLAV KLOC

George „Krev a kuráž“ Patton na konci 2. světové války byl jeden z předních amerických vojenských velitelů, který přesně odhadl válkou vyvolané změny globální mocenské rovnováhy a předpověděl ohromné nebezpečí komunistické agrese vůči Západu.

Jako jediný z amerických vrchních velitelů prosazoval okamžitou akci – dokud trvá převaha Ameriky – k neutralizaci této hrozby. Naneštěstí jeho varování zůstala oslyšena a on sám byl promptně umlčen velice příhodnou „nehodou“, při níž přišel o život.

Před dvaatřiceti lety, onoho strašlivého léta 1945, americká armáda právě dokončila likvidaci nacismu v Evropě, nastolila vojenskou okupační správu mezi troskami zbídačeného Německa a začala vykonávat spravedlnost vítěze vůči poraženému. Generál George S. Patton, velitel 3. americké armády, se stal vojenským správcem velké části americké okupační zóny v Německu Mezi nejvyššími spojeneckými veliteli byl Patton obecně pokládán za „nejbojovnějšího“, výrazně smělejšího a agresivnějšího než většina generálů a jeho bojová dravost nepochybně nemalou měrou přispěla ke spojeneckému triumfu. Osobně vedl své vojáky do řady nejtužších a nejrozhodnějších bitev války na Západě: v Tunisku, na Sicílii, při prolomení Siegfriedovy linie, při zastavení německé zimní protiofenzívy v Ardenách – zejména při výjimečně nesmiřitelných bojích kolem Bastogne na přelomu let 1944=5.... 18.05.2020/ >>vice

Marshallův plán pomoci pro poválečnou Evropu

(Přišlo e=mailem)

Základním prvkem je to, že když se po skončení války v 1945 vracel z Londýna exilový prezident Dr.E.Beneš do osvobozené země, byla zde úplně jiná situace, než když se vracel T.G.Masaryk do země v roce 1918. Československo totiž již v roce 1945 mělo předznamenaný určitý OSUD, jehož základ položil prezident Dr.E.Beneš, národní socialista, při své návštěvě Moskvy v roce 1943, kde podepsal československo=sovětskou Smlouvu o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci. To byl onen zlomový okamžik pro další vývoj. To se stalo již v roce 1943! Dr.E.Beneš si pozdě začal uvědomovat tento moment, a to totiž tím, jak sověti vždy podrážděně reagovali na jakýkoli československý pokus o samostatné jednání a vystoupení s vlastním názorem. Dr.E.Beneš však nebyl jediným, kdo se nechal zmást Stalinovým chováním a důvěřoval mu v tom, že SSSR nebude zasahovat do otázek vnitřní čsl.politiky, Je všeobecně známo, že i americký prezident Roosevelt velice důvěřoval Stalinovi... 14.05.2020/ >>vice

DEJTE UŽ NĚKDO VĚDĚT

(Přišlo e=mailem)

těm hlásným troubům/troubám a zabedněncům, ŽE SE VŠEOBECNĚ VÍ O TOM, ŽE VELITEL RUSKÉ OSVOBOZENECKÉ ARMÁDY (ROA) GENERÁL ANDREJ VLASOV URČITĚ MUSEL JEDNAT S NEJVYŠŠÍMI POHLAVÁRY NACISTICKÉHO NĚMECKA, STEJNĚ JAKO S NIMI JEDNAL JOSIF VISARIONOVIČ STALIN PŘI PODPISU SMLUV S HITLEREM, a koneckonců i při jednáních o tom, jak si mezi sebou rozdělí Polsko a Finsko (1939).
ALE DŮLEŽITÁ JE TA PRAVDA, ŽE GENERÁL ANDREJ VLASOV SE SVÝMI UKRAJINSKÝMI A BĚLORUSKÝMI VOJÁKY armády ROA NA SOVĚTSKÝCH TANCÍCH A V UNIFORMÁCH WEHRMACHTU PŘIŠLI OSVOBODIT PRAHU O TŘI DNY DŘÍVE, NEŽ přijeli NA OTEVŘENÝCH amerických náklaďácích DODGE a džípech WILLIS rudoarmějci RUDÉ ARMÁDY.
Takže to bylo takto.
Když se má hlásat pravda, tak ať je hlásána celá!
Jestli potom byl Vlasova souzen a v Moskvě popraven jako zrádce, tak to je jiná věc, ale pravdou je to, že Praha byla osvobozena od německých oddílů spěchajících na jih k Američanům.
Pomystychtiví Pražáci vybuzeni komunisty Němcům stavěli do cesty barikády a tak tekla krev. Zbytečně, protože už byl podepsán konec války.

Poválečná pomoc Evropě UNRRA

(Přišlo e=mailem)

Válka s Německem na evropském kontinentě skončila bezpodmínečnou německou kapitulací v květnu 1945, ale spojenecké jednotky musely ještě čelit odporu Japonska v Tichomoří. A tak konec druhé světové války je vlastně datován až na den 2. září 1945, kdy bylo Japonsko jaderným výbuchem bomby donuceno kapitulovat, jinak by zfanatizovaní Japonci bojovali dále.

Nikdo se už nedozví, nakolik si světový krvavý konflikt národů vyžádal obětí. Některé střízlivější údaje hovoří, že na frontě a mimo ní důsledkem války zahynulo 100 miliónů lidí, jiné údaje hovoří o 50 miliónech.

Na konci války byly vyhlídky Evropy dost neutěšené. Tisíce měst a vesnic bylo rozbombardováno a v nich zničeno milióny bytů, veřejných budov, průmyslových podniků a asi 200 000 km železničních tratí zničeno nebo poškozeno. Hospodářství řady zemí byla rozvrácena válečnou ekonomikou či přímo nacistickou exploatací. Očekávání, že po válce zajistí vítězné velmoci spolu dlouho trvající mír, se nesplnilo kvůli naprosto odlišnému vnitřnímu politickému uspořádání a zcela protichůdným zájmům na mezinárodním poli každého ze dvou táborů vedených SSSR a USA. Spojené státy, potažmo svět, potřeboval hospodářsky a politicky stabilizovanou Evropu. Potřeboval ji také jako odbytiště pro svůj během války nashromážděný obrovský kapitál. Humanitární pomoc během a po druhé světové válce nebyla zdaleka první pomocí organizovanou na podporu obětem války... 13.05.2020/ >>vice

Maďaři jdou za svým cílem

Z českých mýtů: Pražské květnové povstání v roce 1945

Češi si dávají záležet na rozvoji kultu svých hrdinů. Jedná se ale vždy o smysluplná hrdinství?

Mezi nejrozšířenější hrdinské mýty z českých dějin patří oficiální vysvětlení smyslu Pražského povstání. V něm se praví, že od 5.5.1945 se desetitisíce Pražanů postavili na odpor silné Schörnerově armádě. Že Pražané bránili budovu rozhlasu a v ulicích vybudovali 1.600 protitankových barikád, když 7.května nacisté zaútočili na Prahu. Ve skutečnosti bylo povstání tragickou nerozvážností, jež během posledních dnů války způsobila mimo jiné množství obětí na životech, zničení Staroměstské radnice a prodloužení války v Praze o jeden den – zbytečně!

V té době totiž německé vojsko už nikde nepomýšlelo na žádné bitvy, natož na zdržování se s nesmyslným útočením na jakékoliv neodbojné město. Válku už mělo de facto prohranou, a jejich jedinou starostí v těch posledních dvou dnech ještě bylo, dostat se co nejrychleji na Západ, do amerického zajetí, aby nepadli do ruského zajetí, jež bylo pověstné krutostí v pracovních táborech na Sibiři, s mizivou nadějí přežít a vrátit se domů. Nic jiného už neměli na vybranou.... 08.05.2020/ >>vice

Biologičtí marxisté versus „starý dobrý bolševik“

Autor VÁCLAV JAN

Kvůli odstranění sochy sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva vyhrožuje Rusko zastupitelům z Prahy 6 mezinárodním zatykačem na základě nového zákona, který předpokládá možnost deportovat cizince do Ruska a soudit je za cokoli, co tamní prokuratura označí za zločin namířený proti Ruské federaci. Obdobné metody praktikují dlouhodobě i Spojené státy.

Do hledáčku ruských tajných služeb se může dostat každý, kdo se chová neuctivě k rudoarmějským pomníkům, kdo je poškozuje, znehodnocuje, odstraňuje, organizuje odstraňování, podílí se a podněcuje odstraňování, schvaluje odstraňování (sic!), pozměňuje či zakrývá, dokonce i ten, kdo mění názvy ulic po sovětských velitelích a jinak poškozuje památku a odkaz Rudé armády, Sovětského svazu a vojáků, kteří osvobodili evropské země.

Nabízí se provokativní úvaha, zda by v dnešní pozoruhodné mezinárodní situaci bylo možné zlikvidovat Stalinův pomník na Letné stejně beztrestně, jako to bylo možné v roce 1962. Vždyť Josif Vissarionovič byl vrchním velitelem Rudé armády.... 06.05.2020/ >>vice

POMNÍK ČESKÉ HANBY

(Věnováno JUDr. Norbertu Naxerovi)

Autor: Ladislav Malý

Tenkrát v roce 1980, kdy věrchuška KSČ stála v pozoru v řadě vedle sebe při odhalování pomníku feldmaršálovi Koněvovi, zcela jistě ani ve snu ji nenapadlo, že za 40. let se ten pomník stane jakýmsi lakmusovým papírkem o stavu české společnosti. Současný „boj o pomník“ dává naznačit, aspoň v hlavním městě Praze, v němž se vždycky odehrávaly události znamenající pro náš národ velký význam = venkov je zjevně mimo =, jak česká společnost je rozpolcena a jak jistý segment společnosti je hluboce promořen nenávistnou bolševickou a marxistickou propagandou.

Spojil jsem se s Jakubem Stárkem, místostarostou Prahy 6, a přímo mu řekl, že by bylo oprávněné na činnost občanů, jež se vehementně staví za existenci pomníku a povykují u něj, použít Trestní zákon ČR §403=405; protože explicitně používají symboly režimu, jež páchal genocidu, ostatně sám pomník je takovým symbolem. Odmítl to.... 02.05.2020/ >>vice

„Jste národ s velkou odpovědností“ = Monsignore Vigano

(překlad rozhovoru s arcibiskupem C. M. Viganem pro portál diesirae.pt)

Excelence, děkuji vám za poskytnutí tohoto rozhovoru. Potýkáme se s epidemií COVID=19, která v posledních měsících ohraničila životy milionů lidí a mnoha dalším dokonce způsobila smrt. Vzhledem k této situaci se církev prostřednictvím biskupských konferencí rozhodla zavřít prakticky všechny kostely a zbavit věřící přístupu ke svátostem. 27. března, před prázdným náměstím svatého Petra, papež František – za zjevně mediálního vystupování – přednesl tzv. modlitbu za lidstvo. Na to, jak si papež v tu chvíli počínal, bylo mnoha reakcí, z nichž jedna se snažila spojit Františkovu osamělou přítomnost s fatimským poselstvím, konkrétně s třetím tajemstvím. Souhlasíte?


Dovolte mi nejprve zmínit, že jsem velmi rád, že mohu tento rozhovor poskytnout věřícím z Portugalska, jimž Nejsvětější Panna slíbila, že je zachová ve víře i v této době velké zkoušky. Jste lid s velkou odpovědností, protože možná brzy budete muset chránit posvátný oheň nábožnosti, zatímco ostatní národy odmítnou uznat Krista za svého Krále a Nejsvětější Pannu za svou královnu.... 30.04.2020/ >>vice

Drazí v Kristu a Panně Marii,

aleluja – Pán vskutku z mrtvých vstal!

(Dopis P. Filipa Maria Steinera)

Srdečně Vás zdravím a těším se z milého společenství lásky, v němž se ve víře vzájemně podporujeme modlitbami i veškerou možnou pomocí.
Náš předobrý Bůh dopustil pandemii a není pro nás prioritou zjišťovat, zda se to stalo přenosem ze zvířat nebo nechtěným únikem z laboratoře nebo je to zbraň těch, kdo chtějí ovládnout a řídit celou zeměkouli. Ani démoni nemohou řádit více, než jim Bůh dovolí.
V litaniích, které se modlíme v čase nakažlivých nemocí, se pokorně obracíme k Nejsvětější Trojici:
Bože, který sesíláš nemoci k našemu napravení,
Bože, který v čase nemocí hlásáš nestálost pozemských věcí,
Bože, který nemocemi zkoušíš naši věrnost,
Bože, který nás nemocemi káráš za naše hříchy,
Bože, který raněním těla léčíš duši, …Odpusť nám, Pane…
Milosrdný Bůh nás navštívil, aby náš duchovní zrak obrátil od dober pomíjejících k těm věčným, aby nás vyvedl z područí hříchu,…. Nedopusťme, aby nás musela zasáhnout druhá vlna koronaviru nebo ještě horší výchovná metla. Využijme čas, který nám Pán dává k nápravě našich životů, a modleme se a obětujme nejen za sebe a své nejbližší, ale zástupně i za ty, kdo se s dobrou vůlí nasazují k překonání krize a přitom nemají dar víry. Vyprošujme jim pomoc z nebe, nikoho neodsuzujme, ale vytrvale spolupracujme s Boží milostí ke cti a slávě Boží.
Pán Ježíš překonal smrt, kéž Jeho vítězství pomůže i nám povstat ze smrti hříchu.
Bůh říká: „ Odpouštím Ti, běž, ale už nehřeš.“ Boží milosrdenství navazuje na naše upřímné pokání a svátost smíření je Jeho nejsilnějším projevem.
Radostně, ale i s opravdovým odhodláním s Boží pomocí napravovat svůj život a tak povstávat k životu věčnému, vyprošujme spolu s Marii a apoštoly všech dob seslání Ducha Svatého. Vždyť bez Boha nejde dělat nic.

Žehná P. Filip M.

V Poděbradech, sv. Vojtěcha 2020

Katolická Církev o židech

1 Soluňanům 2:14=16: „Neboť vy, bratři, stali jste se následovníky křesťanských obcí Božích v Judsku (shromážděných) v Kristu Ježíši. Vždyť jste přece utrpěli od svých soukmenovců totéž, co i oni od židů. Ti zabili dokonce i Pána Ježíše a proroky a nás pronásledovali. Bohu nejsou milí a na všechny lidi nevraží. Nám totiž zabraňují kázati pohanům, aby došli spásy. Tak jen stále naplňují míru svých hříchů. Ale hněv [Boží], jenž na ně přišel, dosáhl vrcholu.“

Zjevení sv. Jana 2:9: „Znám tvé soužení a tvou chudobu, přesto jsi však bohat. Vím, že tě tupí ti, kdož o sobě praví, že jsou židé, ale nejsou jimi, nýbrž jsou obcí satanovou.“

Zjevení sv. Jana 3:9: „Hle, dám ti z obce satanovy některé z těch, kdož o sobě praví, že jsou židé, a nejsou jimi, nýbrž lžou. Hle, ty přiměji (k tomu), aby se ti přišli poklonit před tvýma nohama a poznali, že já jsem si tebe zamiloval.“

Sv. Tomáš Akvinský, De Regimine Iudaeorum: „Je přípustné, dle obyčeje, držet židy v trvalém poddanství kvůli jejich zločinu.“... 27.04.2020/ >>vice

PAVEL KAMAS, o současnosti...

Likvidace evropských národů

(Převzato z netu)

Málo lidí ví, že jedním z hlavních protagonistů evropského procesu je člověk, který plánoval a programoval genocidu evropských národů. Jedná se o obskurní osobnost, o jejíž existenci veřejnost ani neví, ale kterou „mocní“ považují za otce zakladatele Evropské unie. Je to Richard Nicolaus hrabě von Coudenhove=Kalergi, rakouský politik s japonskými předky a českoslovensým občanstvím (1894=1972)

Ze zákulisí, mimo světla projektorů, se mu podařilo zatáhnout do svých sítí nejvýznamnější hlavy států. Ti pak podpořili a provedli jeho projekt evropského sjednocení. (Pozn. mezi prvními podporovateli byli čeští politici Masaryk a Beneš.)

V roce 1922 založil Kalergi ve Vídni hnutí „Panevropan“, které předjímalo nastolení Nového světového řádu založeného na Federaci národů řízené Spojenými státy. Sjednocení Evropy mělo být prvním krokem k jediné světové vládě. S nástupem nacismu v Evropě musel být plán na čas zastaven a Panevropská unie byla nucena se rozpustit. Ale po druhé světové válce se Kalergimu podařilo díky frenetické a neúnavné aktivitě a díky podpoře Winstona Churchilla, zednářské židovské lóže B’nai B’rith a významných deníků jako New York Times prosadit projekt do vlády USA.... 23.04.2020/ >>vice

SEDLIACI. PREČO SA VYTRATILI SEDLIACI?

(Přilo e=mailem)

Sedliaci sú dnes v spoločnosti nežiadúcim elementom, preto ich za posledných 100 rokov systematicky ničili. Keďže sedliak bol sebestačný, mal svoje hospodárstvo, bol veľmi univerzálny, rozumel takmer všetkému, a ani v obchode nenakúpil viac, len toľko, čo potreboval. Nedalo sa na ňom ľahko zarobiť!!

Čo chcel, to si sám vypestoval. Mal svoje jedlo, pálenku, víno, chlieb, mlieko, med a syry. Všetko si vyrábal svojpomocne doma. Ženy vedeli tkať, šiť, poznali liečivé rastliny, a nerady chodili k lekárovi. Pásivky zemiakové zbierali ručne, nepoužívali chemikálie. Môj otec vždy rozprával, že do obchodu chodili iba pre cukor a petrolejový olej. Všetko ostatné mali doma svoje! Nepáchali trestné činy, žili jednoduchým ale poctivým životom. Kradnutie bolo hanbou, právnikov a advokátov preto ani nepotrebovali.

Obchody a dohody sa uzatvárali podaním ruky a dané slovo bolo sväté. Preto, presne kvôli týmto veciam, neboli závislí od systému. Okrem toho, nezaujímali sa o hlúposti. Nemali radi obkecávačky, klamstvo. Žili vo veľkej, súdržnej rodine. Mali veľa súrodencov ktorí si navzájom pomáhali v dobrom aj v zlom.

Namiesto nich bolo treba vytvoriť spoločnosť, ktorá chodí na vysoké školy, žije v panelákoch, kde nevie vypestovať ani svoje paradajky. Najlepšie bolo, keď mu chýbala aj obyčajná vlastná záhrada, keď komoru mal prázdnu, a keďže nemal čo jesť, tak išiel pracovať. A čo je podstatné, nakupuje veľa. Kúpi všetko. Nakupuje z nudy, stále viac a viac...

A keďže ničomu nerozumie, za všetko čo v živote potrebuje, si musí zaplatiť. Preto začali slovo sedliak používať pejoratívne. Aby znevážili tento životný štýl.

Pretože to nespĺňalo ich záujmy. K vzniku dnešnej konzumnej spoločnosti museli najprv rozbiť sedliacku spoločnosť. Tú, ktorá bola sebestačná, rozumná, so skutočnými vedomosťami a hodnotami. A tak povyberali deti z rodinných hospodárstiev do ďalekých škôl , ktoré potom nedokázali prevziať vedomosti od svojich rodičov. V školách ich učia alternatívne veci, a tak ľudia zostávajú závislí.

Češi jsou poraženým národem.

Francouzský ekonom Thomas Piketty se zamýšlí nad tím, kam odtékají peníze z Česka. Vzal si k ruce data z Euro státu i z jiných renomovaných zdrojů a došel k jednoznačným závěrům. Nyní varuje před tím, že společná Evropa je dobrá jen pro některé. Jiným, například Česku, prý přímo škodí. Článek publikoval uznávaný ekonom Piketty už v lednu, nyní nicméně v Česku jeho překlad začal obíhat po sociálních sítích.

„V Paříži, Berlíně a Bruselu lidé nerozumějí nedostatku vděčnosti za obrovské sumy veřejných peněz, které ze svých daní posílají na východ. Ale v Praze a Varšavě se věci interpretují o dost jinak. Lidé tam zdůrazňují, že návratnost západních investic tady byla obrovská a že sumy, které si odtud západní investoři stahují, výrazně převyšují částky, které sem z Evropské unie přišly. Ve skutečnosti, když se podíváme na čísla, mají ti Češi a Poláci pravdu. Po kolapsu komunismu se postupně západní investoři (především Němci) stali majiteli významné části kapitálu v postkomunistické Evropě. Když vezmeme celkový objem fixního kapitálu (včetně budov), patří jim čtvrtina“ napsal v lednu letošního roku na svůj blog známý francouzský ekonom Thomas Piketty, který se zabývá otázkami příjmové nerovnosti. Jako nejvíce poražený stát z tohoto srovnání vychází jednoznačně Česká republika, což dokládá i přiložený graf.

Piketty přitom cituje data svého spolupracovníka Filipa Novokmeta. Výstižné je srovnání, kolik peněz ze střední Evropy v letech 2010 až 2016 odešlo na dividendách, tedy rozděleném zisku. A kolik sem naopak přišlo na evropských dotacích. Podle oficiálních statistik Euro státu bylo z České republiky od roku 2010 do roku 2016 na dividendách „odkloněno“ 7,6 procenta HDP. "V absolutních číslech to znamená, že z naší země za tu dobu odešlo 2 252 miliard korun, zatímco ve formě evropských dotací se nám za stejnou dobu „vrátilo“ 1,9 procenta HDP. To dělá 563 miliard korun. Česká republika je tedy v minusu 1 689 miliard korun za sedm let. Roční minus dosahuje 241 miliard korun. V přepočtu na výkon ekonomiky to dělá minus 5,7 procenta HDP," jak uvedla analytička Lenka Zlámalová v březnu na serveru Echo24.cz v článku ,,Z Česka se stal krmelec Evropy„, kde rovněž označuje Česko za „nejvíce poražený stát", pokud jde o poměr přílivu euro dotací a odlivu dividend.

„Evropa bude muset překonat mnohé výzvy. Tou hlavní je obecný přesun celého světa směrem k příjmové nerovnosti. Evropa své občany neuklidní vysvětlením, že jsou na tom lépe než ve Spojených státech nebo v Brazílii. Nerovnost roste ve všech zemích a je podpořena fiskální soutěživostí, která odměňuje ty nejmobilnější. Evropa jen přikládá pod kotel. Nebezpečí kulturního izolacionismu a hledání obětního beránka může být s úspěchem odvráceno pouze tehdy, pokud dokážeme dělnické třídě a mladším generacím nabídnout skutečné strategie ke snížení nerovnosti a k investování do budoucnosti,“ píše dále Piketty.

Soudruh Koněv a stalinští pohrobci

Autor: Ladislav Malý

Vedení Prahy 6 v nedávných dnech chytře využilo nouzového stavu vyhlášeného vládou v souvislosti s šířící se infekcí koronaviru, a dalo odstranit sochu maršála Koněva na nám. Interbrigády v Praze 6.

Už v devadesátých letech, ještě za období Havlova presidentování, kolovala v Praze 6 petice za odstranění oné obludné sochy, kterou instalovali komunističtí kolaboranti Husákova režimu. V roce 1980 bylo trochu zpozdilé instalovat památník tzv. osvobození, navíc sochu sovětského maršála. Motivem pro instalaci sochy byl tenkrát nefalšovaný český politický vlezdoprdelismus; pražští komunističtí kolaboranti se co nejvíce chtěli zavděčit divočáku Brežněvovi, a s sebou do poníženého stavu tahali celý národ. Něco podobného by nemělo českého občana překvapit, už jsme si všichni zvykli, vždyť to je praxe české politické reprezentace od nepaměti až do dnešních dnů.

Zpochybňovat vojenskou a válečnou kariéru maršála Koněva by nebylo čestné, na válečném poli dokázal vést vojáky do chrabrých bojů a porazit svého nepřítele. Jeho bojové úspěchy jistě nejsou a nemohou být předmětem kritiky. Pak je tu ale jeho poválečný život, život sovětského maršála sloužícího bezvýhradně sovětskému režimu, jež se projevil jako hegemon a uzurpátor malých národů ve východní a střední Evropě. A právě tady, v této fázi jeho života, sehrál maršál Koněv roli barbara, jenž nezaslouží, aby se mu stavěli sochy. V norimberském procesu s nacistickými válečníky bylo jim vítězi vytýkáno, proč neuposlechli hlasu svého svědomí, proč bezmyšlenkovitě poslouchali rozkazy? Nuže, proč maršál Koněv neuposlechl svého svědomí a v roce 1956 se nevzdal velení sovětské armády, která v Budapešti střílela do 15.letých dětí? 14.04.2020/ >>vice

Velikonoční pastýřský list 2020

Drazí bratři a sestry,

evangelia popisující velikonoční událost svědčí o strachu učedníků a na druhé straně o radostné realitě Kristova vítězného vzkříšení.

Téhož večera byli učedníci ze strachu před židy shromážděni za zavřenými dveřmi. Uprostřed nich stanul Ježíš a řekl jim: „Pokoj vám.“ Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste tak zmatení? A proč vám takové věci přicházejí na mysl? Podívejte se na mé ruce a nohy, vždyť jsem to já. Dotkněte se mě a přesvědčte se!“ (Lk 24, J 20)

Téhož večera... A co bylo téhož velikonočního rána? Na dveře, za nimiž byli ustrašení učedníci, buší Marie z Magdaly a radostně volá: „Hrob je prázdný! Kámen je odvalen! Stráž utekla!“ Apoštolé jí nevěří. Jsou svázáni strachem. Brzy nato přichází skupina žen a oznamuje totéž. Strach ale od apoštolů stále neustupoval. Nikoho z nich nenapadlo říci: „Ježíš nám přece tolikrát opakoval: Syn člověka bude vydán na smrt, ale třetího dne vstane!“ Strach však nepřipustil myslet na tuto Ježíšovu předpověď.... 11.04.2020/ >>vice

Usměvavý antisemita

Židé mohou za všechny války, prohlásil Mel Gibson. Teď chce hrát v komedii o ‚Rothchildech.‘

Mel Gibson chystá komedii o Rothchildech. Sám si ve snímku, který i režíruje, zahraje bohatého Whitelawa Rothchilda, hlavu rodu. Studio nepotvrdilo, že jsou filmoví Rothchildové židé, Gibson to prostřednictvím svých agentů dokonce popřel, ale jméno rodiny je s rozdílem jediného písmenka k nerozeznání od skutečné rodiny Rothschildů, známé židovské dynastie bankéřů.

Newyorská rabínka Danya Ruttenbergová byla první, kdo si na Gibsonův nový projekt stěžoval. „Opravdu mě šokuje, že zrovna on v tomto filmu bude. Vůbec to nechápu,“ nechala se slyšet.

V roce 2004 se měl Gibson při natáčení filmu Umučení Krista nechat slyšet, že holokaust byla pouhá „hra s čísly“. Největší kritiku ale herec schytal kvůli záznamu z roku 2006, na kterém začal nadávat dopravnímu policistovi. Důvodem bylo to, že ho příslušník zastavil opilého. „Židé můžou za všechny války na světě,“ je jasně slyšet na záznamu mezi celou salvou jiných nadávek. Herec se tehdy prostřednictvím svého agenta omluvil, ale ani tak nebyl všemu konec.

Své chování měl Gibson zopakovat ještě v roce 2016 při natáčení filmu Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny. Rozhlasový moderátor Glenn Beck vystoupil na veřejnost s tím, že měl s Gibsonem rozhovor, ve kterém režisér znovu vinil židy, kteří měli podle něj ukrást kopie filmů Gibsonova Umučení Krista, ještě než vůbec šel do kin. Gibson si měl stěžovat, že mu dělají ze života peklo.

Kromě Gibsona si ve snímku zahraje i herec Shia LaBeouf. Tomu připadla role vyděděného synka Becketa Rothchilda, který se snaží podlézavě vetřít zpět k rodinnému krbu.

I přes kontroverzní výroky a filmařská rozhodnutí Gibsonova hvězda znovu strmě roste. Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny zaznamenal úspěch u diváků i kritiky (získal dva Oscary). Na letošním filmovém festivalu v Cannes měly premiéry dokonce dva filmy, na kterých se Gibson podílel. V jednom z nich si dokonce zahrál Santu Clause.

Zdroj: Lidovky

Kam mizí naše peníze? Potřebujeme tzv. neziskovky?

Brusel hlásí smrt. Je kaput! Evropská unie končí!

Koronavirus přesně ukázal, jak funguje tento skanzen flákačů za šílené peníze. Pokud je pohoda, z tohoto skanzenu se sypou zhovadilosti jak na běžícím pásu. Když nastane krize, zalezou do katakomb a krytů a my si máme pomoct sami!

Kam se vypařil ten ansábl v čele s Jourovou, Charanzovou, Pospíšilem, Polčákem, Šojdrovou, Niedermajerem, Piráty a dalšími, když mají zajišťovat ochranu Evropské unie? Do kterého kanálu se schovali ti, co nám v době klidu kázají, co si máme myslet a jak máme žít?

Může občanům Evropské unie někdo vysvětlit, k čemu je dobrý ten skanzen vyžírků v Bruselu, když v okamžiku nebezpečí zmizí z povrchu zemského, zalezou do kanálů a nepomohou vůbec v ničem? A mají platy půl milionu měsíčně!

Neměli bychom je poslat k soudu, aby všechny peníze vrátili, když jsou větší lemplové než komunisti za RVHP? Kde je analytik Vrábel, ve kterém poklopu kanálu zmizel, když má analyzovat situaci koronaviru? Nabídli mu snad málo peněz? Jak to, že komisařky nezajišťují roušky, respirátory, co dělá vůdkyně Leyno mimo tupých výroků o úžasné Evropské unii? Ať mzdy euroflákačů sníží na 50%, nechť se všechny mzdy státních zaměstnanců nad 50 000 měsíčně přestanou vyplácet a ušetří se miliardy, které se mohou vyplatit ženám s malými dětmi a lidem v nouzi, pokud doplatili na koronavirus (nikoliv lemplové z vyloučených lokalit!).

Ať Jourová a všechny další a všichni další odevzdávají mzdy nad 50 000 do státního rozpočtu, když tak nadšeně vykládají o pomoci a sociálním cítění, co máme my.

Ať Vrábelové, Koudelkové z BIS a všichni ostatní peníze nad 50000 měsíčně stejně jako senátoři a poslanci dávají na pomoc potřebným.

Teprve pak uvěříme, že jim jde skutečně o nás a nikoliv že nás zneužívají a vydírají!

MAĎARSKO: Bravo, Viktore…

Maďarsko po sedmdesáti pěti letech má autoritativní demokracii! Je to fantastické, ale je tomu tak… Vůdčím osobnostem Maďarska k tomuto kroku nahrála mezinárodní situace. Jednak agresívní útoky arabských a černošských rádoby imigrantů, které za sebevražedného přístupu ostatních evropských vlád umožnily barevným cizincům okupovat Evropu, a jednak současná tragická situace s koronavirem Covid=19.

Maďarská vláda ústy svého předsedy V. Orbána celé roky ostře protestovala proti benevolenci Bruselu, za jeho chování vůči barevným imigrantům postupně obsazující Evropu, jež ve svých důsledcích povede k duchovnímu a demografickému přeformátování Evropy ve prospěch černochů a Arabů. Avšak poslední nejen pro Evropu, ale i celý svět tragickou událostí, ať už úmyslně či z nedbalosti rozšiřovaný koronavir, přetekl pověstný pohár hořkosti, a maďarská vláda vzala věc do svých rukou.

Vláda V. Orbána od teď vládne – bohužel jen na 15 dní, pak opět musí opatření schválit Parlament = pomocí dekretů, neomarxiastická a trockistická, globalistická opozice ostrouhala, spravedlivá ruka vlády dopadla na všechny ty Sorosovy děti z tzv. neziskovek; vojáci obsadili strategické podniky včetně energetiky, je zpřísněný režim pro tzv. kritiky vlády, jinak řečeno štváče proti konzervativní autoritě. Vláda dala jasně najevo, a to už v předešlých projevech, že jí, maďarské vládě, jde o vládnoucí křesťanskou demokracii, že tu liberální, která se projevovala jako protimaďarská, pošle do hnoje. Maďarská vláda vedená V. Orbánem, který je předsedou FIDESZ, politické strany, jež vládne v koalici s JOBBIKem a mají důvěru kolem sedmdesáti procent maďarských voličů si může takové gesto dovolit.

Maďarský národ opět ukazuje, jako už tolikrát v historii, že je praporečníkem svobody, nezávislosti, nepřihrbenosti před mocnými, že národu nejsou křesťanské hodnoty života cizí.

Za toto je potřeba Maďarům poděkovat. Bravo, Maďarsko, bravo V. Orbáne…

CORONAVIRUS = COVID 19

NÁRODNÍ POUŤ K HROBU PANNĚ A MUČEDNICI DO POLNÉ

Dneska, 28. března, se měla v Polné konat Národní pouť k uctění památky Anežky Hrůzové. Vzhledem k pandemii se konat nemůže, avšak doporučuji v tichosti domova duchovní rozjímání spojené s modlitbou za zemřelé, zvláště za umučenou Anežku Hrůzovou.

U Anežčina hrobu v Polné jsem měl pronést krátký projev, který zde celý uvádím:

Ve Zprávě o antisemitismu za rok 2019 Federace židovských obcí tuto naši malou tryznu u hrobu umučené Anežky Hrůzové považuje za antisemitskou provokaci.

Režim liberální demokracie mocenskými prostředky vyhlásil boj historické pravdě. Nenaběhneme si na vide a nebudeme nahlas a do omrzení opakovat omračující pravdivá, historická fakta o smrti Anežky Hrůzové, které tolik iritují mocenské orgány. Dneska, přátelé, už Anežčino tajemství střeží § 356 Trestního zákona ČR, tj. podněcování k nenávisti, nebo podle libosti také tzv. předsudečná nenávist, a kdo by se pokoušel poodhrnout závoj Anežčina tajemství, může dostat dva až tři roky vězení.

Mám to štěstí, anebo smůlu – záleží na úhlu pohledu –, že tristní situaci s pochovaným nebožtíkem ve svém životě zažívám už podruhé. Poprvé to bylo v souvislosti s ostatky Jana Palacha, pohřbeného na Olšanském hřbitově v roce 1969, kam jsem chodil spolu s davy lidí zapalovat svíčky, modlit se, klást květiny a vůbec uctít jeho oběť. Hrob Jana tehdejšímu Husákovskému okupačnímu režimu natolik vadil, že záhy kolem hrobu postavili prkenný plot, mrtvého exhumovali, ostatky nechali spálit a popel poslali na hřbitov do Všetat.

I když rituálně umučenou Anežku ani v bujné fantazii nelze srovnat s obětí Jana Palacha, tak ale kolem jejich památky lze pozorovat jakousi analogii, cosi podobného, pro občana odpudivého, co oba režimy – ten okupační, komunistický, a ten současný liberální, lžidemokratický – spojuje. Je to totiž snaha po vymazání jejich památky z hlav a srdcí občanů, snaha po vygumování jejich existence z dějin.

Jsou zde jisté frapantní podobnosti: Naše malá tryzna za mrtvou Anežku je považována režimní mocí za cosi málem zločinného, podobně jako tehdejší shromažďování lidí u hrobu Jana na Olšanech; způsob a motivy umučení Anežky jsou mocenskými orgány lživě překrucovány a veřejnosti fakta zamlčována, zrovna tak jako dvacet let zamlčovali a překrucovali fakta o Janově oběti. Kdyby sem do Polné k Anežčině hrobu proudily davy lidí, tak jako k Janovi na Olšany, jsem přesvědčený, že i tento režim by ostatky Anežky exhumoval, nechal spálit a dát kamsi do kolumbáriu, aby nebyly lidem na očích. Taková je skutečnost.

Pak se ale musíme ptát: Co je to za režim, v němž musíme žít? Co je to za režim, který brání občanům svobodně myslet a myšlenky nahlas projevovat, pochybovat o historických faktech, svobodně rozvíjet svoje duševní potence, shromažďovat se na místech pro nás drahých? Cožpak tohle není návrat do dob dávno minulých, do temna let padesátých, a nemají být takové praktiky už dávno na smetišti dějin? A konečně otázka: Nenachází se celá naše společnost už na takovém odporném a smrdutém smetišti? Pak ono smetiště si dovoluji pojmenovat: je to liberální demokracie….

Už tím, že si každoročně připomínáme nevinnou rituální oběť Anežky Hrůzové, a že sem k jejímu hrobu do Polné chodíme klást květiny a modlit se, její památka bude v českém národu stále živá, nezapomenutelná, a zároveň tím vyjadřujeme opovržení se současným režimem. Věřím také, že v budoucnu sem k hrobu Anežky, budou lidé přicházet ve stálém větším počtu, modlit se za sebe i za národ, a v myšlenkách litovat, jak mohli být v minulosti tak slepí a zbabělí.

Děkuji za pozornost.


Ladislav Malý, www.narodnisjednoceni.cz

AUTORITÁŘSKÉ MAĎARSKO

Do maďarských firem nakráčeli vojáci. Kontrolu převezme akční výbor

23. BŘEZNA 2020

Maďarsko v rámci boje s koronavirem poslalo do několika desítek svých klíčových podniků vojáky, jejich prostřednictvím od čtvrtka postupně přebírá kontrolu nad těmito firmami. Využívá k tomu takzvaný akční výbor ministerstva obrany. Informoval o tom server.

Podle premiéra Viktora Orbána jde o jeden z deseti akčních výborů, které mají zvládnout těžkou situaci v zemi. Vede ji ministr obrany Tibor Benkő, jehož úlohou je „zabezpečit fungování strategických firem v oblasti energetiky, dopravy, farmaceutického průmyslu a v dalších oblastech,“ uvedla agentura MTI.

Resort obrany má podle plánu převzít řízení 140 společností. Jejich seznam se může v případě potřeby změnit informoval zpravodajský portál Index.hu. Ve zprávě ministerstvo oznámilo prvním 71 firmám, že mají s přítomností počítat a vyzvalo je ke spolupráci.

„Akční výbor zodpovídá za bezpečnost a plynulý chod země. Bude tak konat prostřednictvím oddílů ministerstva obrany,“ píše se na webu ministerstva obrany. Jak přesně to má fungovat, není jasné. Benkő televizi M1 řekl, že vyslané týmy budou sledovat činnost těchto firem a podávat hlášení akčnímu výboru. Ten má zabezpečit práci ve firmách a zodpovídá za jejich bezproblémové fungování. Na seznamu má být například Jaderná elektrárna Paks, Maďarská národní banka, budapešťská burza a všemožné závody.

Opatření přichází krátce poté, co maďarská vláda, oznámila, že připravuje návrh zákona, který by jí umožnil vládnout pomocí dekretů. Opatření přitom zdůvodňuje nutností operativně čelit nynější pandemii spojené s koronavirem. Opozice ale podle médií upozorňuje na nebezpečí zneužití mimořádných pravomocí kabinetem Viktora Orbána, zejména s ohledem na to, že není stanoveno jejich časové omezení. Obavy se ozývají i z Bruselu.

NOČNÍ MŮRA LIBERÁLŮ

NÁRODNÍ POUŤ K HROBU PANNĚ A MUČEDNICI DO POLNÉ

Z důvodu pandemie koronaviru se letošní Pouť k hrobu Panně a Mučednici Anežky Hrůzové, jakož i místu rituální vraždy do Polné, odkládá na jiné datum a jiný měsíc, který blíže sdělíme.
L.Malý, NSJ

Jak se chovat?

Autor: Mons. Petr Piťha, 19. 3. 2020

Situace, v níž jsme se ocitli, je zcela nepřehledná, nemáme potřebné informace, všechno se po hodinách mění. Je zřejmé, že lidé ve vedení státu si nevědí rady. To jim nelze vyčítat. Zneužití situace pro vlastní prospěch je ovšem nemravný, možná i trestný čin. Kromě celosvětových všeznalců bez kompetence a tedy bez konkrétní odpovědnosti si neví rady nikdo. Ukazuje se tedy, že opravdu ve všem se každý jednotlivec musí aktuálně rozhodovat sám. Bohužel nelze čekat, že se budou lidé rozhodovat racionálně, uváženě a s ohledem na druhé, ba dokonce, že se vůbec budou rozhodovat a nebudou jen reaktivně reagovat. K tomu všemu mohu říct jediné, že je to jako s počasím. Je naprosto zbytečné diskutovat, popř. vynést odsudek deště. Prší, a proto zůstanu doma, musím=li vyjít, vezmu si pláštěnku, gumáky a deštník. Jednoduše leje a musím se podle toho chovat. Co jsem zatím napsal, je obecně platné. Nyní budu uvažovat o tom, jak se mohou zachovat věřící, především katolíci. Hned řeknu, že obecnou radu dát nelze právě tak, jako nelze pacientům sdělit, jaká je obecně platná úlevová poloha.

Jisté je, že daná situace je naléhavou Boží výzvou, abychom se zamysleli nad kvalitou své víry. Jde o osobní víru a každodenní praxi duchovního života. Otázky mně kladené se vesměs týkají problému mše svaté a přijímání Těla Páně. Následně pak svátosti smíření. Je frapantní, jak jsou věřící novou situací zaskočeni. Je to přirozený důsledek našeho namnoze konzumního přístupu k bohoslužbám. „Tady jsem, račte mě zaujmout, pobavit, nerušit a dlouho nezdržovat. Jsme vaši zákazníci, neplatíme vás, ale jste na nás závislí.“ Úspěšný je kněz, který to vše dobře prodává. Mnoho lidí nechodí dnes do kostela ke sv. Ignáci, Josefu, Markétě, ale chodí ke Koťátkovi, Čapájevovi, Camralovi….

Z čeho lze vyjít:

1. Zkušenosti s naší situací existují. Prožívaly ji celkem nedávno odsouzené ženy v ženských věznicích, nejednou řadu let. Celá společnost včetně řeholních sester mohla ve středověku přijímat Tělo Páně jen dvakrát do roka, o Vánocích a Velikonocích. O časné a časté sv. přijímání se, pokud vím, jako první zasazoval český myslitel Jan Milíč z Kroměříže. V současnosti jsou celé oblasti, kde kněz nějakou komunitu navštíví třeba jen jednou či dvakrát ročně, a vzhledem ke klimatu tam nelze uchovávat Nejsvětější Svátost vůbec. Centrem víry je Bůh přítomný ve slově Písma. Ve vystavené Bibli je také adorován.

2. Existuje celá řada známých praktik používaných běžně a dalších používaných v dobách pronásledování. Mám na mysli následující (zdůrazňuji, že oproti dřívějším dobám máme výhodu televize atd.):
a) příkladně zachovávat pokyny vlády;
b) iniciovat dobrovolníky
ke spolupráci s místními orgány správy a samosprávy a jinými institucemi;
c) využívat všechny způsoby duchovní služby, které nám zůstávají:celodenní výstav Eucharistie, přítomnost někoho, kdo může podat Tělo Páně, deponovat ciborium u jáhnů a určených akolytů. Vždy přitom zachovat max. opatrnost (oddělená místnost, rouška, vstupní desinfekce). Při postupech nikoli běžných vždy konzultovat s diecézním biskupem. Víme, ke kolika pochybením docházelo v době tzv. tajné církve;
d) zajistit jednoznačnou a úplnou informovanost farníků o tom, jak a proč tak bude postupováno;
e) úkolem všech věřících je povzbuzovat druhé a uklidňovat spory v prostředí, kde žijí.

3. Nová situace nás povede k prohloubení a zvroucnění víry. To druhé se projeví ihned v souvislosti s modlitbou za nejbližší, kteří jsou ohroženi nebo už onemocněli. Dojdeme také ke zcela novým náhledům. Zde z vlastní zkušenosti radím teologicky nerozebírat zneklidňující otázky, protože na to zatím není klid, ale opřít se o základy víry, zpevňovat a prohlubovat kořeny své duchovní identity.

4. Velkou důležitost bude hrát vztah k druhým lidem. Naše přátelství a soudržnost rodin, malých společenství a farnosti budou podrobeny velkému zatížení. Neděsme se mnoha rozchodů a zklamání, která zažijeme. Budou vícenásobně vyvážena radostí nad pevností druhých a také překvapivým zjištěním, že máme vynikající vztahy, o nichž ani nevíme. Vždy mějme na paměti, že tu jsme pro druhé a cokoli (ne)uděláme pro bližní, (ne)učiníme pro Krista.

5. Digitus Dei zcela určitě ukáže na kohokoli z nás a postaví nás před neobyčejně těžká rozhodnutí. Klasickým příkladem je rozhodování lékaře, kterého ze dvou pacientů má zachraňovat přednostně. Jak postupovat? Nakolik je čas promyslet, zkonzultovat s druhými, odevzdat rozhodnutí v modlitbě Bohu a jednat. Pak už jen věřit v Boží milosrdenství. Neudělat nic je nejhorší chyba. Zda jsem se rozhodl šťastně či ne, se nikdy nedozvím. Před posledním soudem však budu moci říct: Udělal jsem vše, co jsem mohl, abych jednal správně.

Přeji vám i sobě, abychom byli nositeli naděje, která tryská z toho, že se neděsíme budoucnosti, protože z ní nám jde vstříc náš Pán a Spasitel.

Zamyšlení nad statistikou působení koronaviru

(Přišlo mailem od neznámého autora.)

Závažný je virus spíše pro muže než ženy, nad +50 let, nejhůře jsou na tom spíše muži než ženy nad +70 let, kteří trpí srdečními obtížemi, nemocemi, cukrovkou, respiračními obtížemi, nemocemi, rakovinou či hypertenzemi, jinými slovy, koronavirus jde hlavně po mužích nad 70 let, kteří trpí civilizačními chorobami.

Zamyšlení "konspiračního teoretika" alias přemýšlivce: Takže tento bojový virus vypustili proto, aby "omladili planetu"? Nadále vedli "válku proti mužům" a "očistili" lidstvo od "moudrosti" a "mužů staré školy"? "Minimalizovali" náklady na ty, kteří již nepřináší užitek, ale jen "pobírají renty" a stojí stát "zbytečné náklady"? Pak je tu řada dalších otázek jako např.: aby vyvolali v lidech strach a ti pak přistoupí na to, na co by normálně nepřistoupili jako např. čipování či povinná vakcinace plná "bordelu", která způsobí ve skutečnosti ještě více úmrtí v rámci "depopulation plan"? Aby stáhli hotovost a nahradili ji bezhotovostním platidlem? Aby odvedli pozornost od něčeho, co se právě skrytě odehrává? Aby vyvolali paniku ve světě, pády trhů, aby je následně zkoupili za hubićku jako jejich kamarádíčkové Rotschild za napoleonských válek či spekulace na britskou libru alias Soroš? Byl to jen "vyjednávací tah US" v rámci války proti Číně, který se vymkl kontrole? Je to jen další z tahů agendy na "depopulaci 90 %" aka nápisy na kamenných deskách a cíl sionistů? Aby elity začali postupně "depopulizovat" planetu pod zástěrkou bullshitu typu "viru od netopýra", když jim nevychází pohádky o globálním oteplování a v rámci něj nám jinými slovy říkají, že se "máme dobrovolně vzdát potomků" a dokonce i "nechat zabít", abychom zachránili planetu v rámci náboženství v globální oteplování alias uvolnění zdrojů? Aby vymizela v Evropě "stará populace", která volí spíše konzervativně či v "postvýchodním bloku" "starolevicově" v rámci prosazení vítězství "mladých neomarxistů" a jen další islamizaci a "neomarxizaci Evropy" v rámci vítězství "jediného neměnného cíle", světové internacionalistické, bezhraniční, "Jedné světové republiky" alias ONE WORLD?

Demokracie je podvod

Slova kardinála Dominika Duky

Vážení přátelé, drazí bratři a sestry,

Dovolte mi pár slov v této době, kdy téměř dva týdny slyšíme o rozmáhající se nákaze #COVID19 a dostáváme nové a nové informace spolu s omezujícími příkazy a zákazy. Naše společnost je nejednotná a často i zmatená. Odvážím se k vám hovořit jako pražský arcibiskup a primas český, tak jak jsou titulováni nástupci sv. Vojtěcha, ale také jako váš spoluobčan.

Můj úřad je zaplavován dotazy, připomínkami, kritikou, i podnětnými návrhy, ne vždy uskutečnitelnými. Píši tato slova v duchu nástupců sv. Vojtěcha, kard. Josefa Berana a kard. Františka Tomáška, s připomínkou slov papeže Františka.

Rád bych na začátek připomněl úvodní slova konstituce II. vat. koncilu: “Radost a naděje”, která říkají, že radosti, bolesti a starosti lidí, našich spoluobčanů, jsou i našimi = tj. nás katolických křesťanů a dovolím si říci i ostatních křesťanů a v duchu humanity i všech spoluobčanů.

Chci zdůraznit především, že nejsem pověřen příslušnou autoritou a kompetencí zaujímat stanoviska a přinášet řešení. Ale jedno mi dovolte. Po rozhovorech se zodpovědnými představiteli a kompetentními odborníky, kterých si vážím a vím že danému problému rozumí, chci vyslovit se následovně:

Rád bych poděkoval všem, kteří zaujali zodpovědný a racionální přístup a neproměňovali nákazu koronavirem v epidemii strachu a neupadli v paniku. Určitá kaskádovitost instrukcí je především zaviněna nedostatečnými ale potřebnými informacemi zejména z čínské strany, a tak je krátký čas k posouzení této nemoci a jejích následků.

Dík patří především zdravotnímu a záchrannému personálu na všech úrovních a ostatním příslušným složkám. Jednali jste a jednáte v duchu Ježíšových slov: “Cokoliv jste učinili jednomu z nejposlednějších, mně jste učinili!”(Mt 25,31=46)

Obracím se tedy na vás ve farnostech, v charitách a v ostatních křesťanských institucích, abyste pokračovali v potřebné pomoci. Prosím, aby se nikdo nesnažil doplňovat a rozšiřovat instrukce Bezpečnostní rady státu, Ministerstva zdravotnictví a hygienických ústavů. Tato kreativita nepatří Církvi. Na prvním místě musí Církev uchovávat duchovní rozměr pomoci. Ujišťuji nemocné i uvězněné v karanténě, že na ně myslím a modlím se za jejich uzdravení. Tam směřují naše modlitby v rodinném kruhu, v kostelích a při slavení Eucharistie, a to v duchu směrnic předaných nám zmíněnými kompetentními státními úřady. (Respektujme povolený počet možných přítomných při slavení mše sv.!)

Našim úkolem je praktická aplikace, a ne vytváření dalších příkazů a zákazů. Máme vnášet do společnosti útěchu a potřebný klid pro plné nasazení v boji proti zmíněné nákaze.

V této nelehké situaci prosím Boží milosrdenství, naši ochránkyni Pannu Marii z Palladia země české a národní světce o přímluvu a pomoc.

Váš nehodný služebník Dominik, nástupce sv. Vojtěcha, arcibiskup pražský a primas český, kardinál Církve Římské

Chce Merklová „vylikvidovat“ německé důchodce?

(Přišlo mailem)

Německá kancléřka Angela Merklová, která vpustila půl druhého milionů islamistů do Německa, je nyní v podezření, že tím že nebojuje proti šíření koronaviru, se chystá nechat zemřít miliony německých důchodců. Dokonce je možné propočítat, kolik peněz by, pokud je to pravda, tím Německo ušetřilo. Pokud tedy úmrtnost celkové populace bude tři procenta, což je ještě poměrně nízký údaj, pak to na Německo připadá dva a půl milionu lidí, pochopitelně že drtivá většina z nich důchodci, tedy smrt dva a půl milionu důchodců znamená pro státní rozpočet do značnou úsporu. Průměrný důchod je v Německu jak jsem našel na internetu 906 euro fakticky je to však více, protože jsou k tomu ještě různé příplatky od bývalých zaměstnavatelů, různé vdovské důchody a podobně takže to bude něco přes 1000 euro.
Počítejme tedy 13.000 Eur ročně.
A dále jsou zde náklady na zdravotnictví celkově vynakládá BRD na zdravotnictví 374 miliard Eur, děleno osmdesáti miliony vychází na jednoho občana 4.600 Eur ročně, u důchodců nad 70 let (většina obětí) budou řekněme dvojnásobné než u průměrné populace, tedy počítejme 9.000 Eur.
To znamená že na roční náklady na jednoho důchodce jsou dohromady 22.000 Eur. Když počítáme, že by žili v průměru dejme tomu 5 let, tak za pět let je to úspora 110.000 Eur. A teď si to vynásobíme 2,5 milionu a je z toho 270 miliard euro, a to už je zajímavá částka.
A to není všechno, smrti 2,5 milionů důchodců se se uvolní dejme tomu půl druhého milionů bytů, takže bude dostatek místa na dalších 1,5 milionu rodin imigrantů, tedy celkově nějakých šest, sedm milionů nových muslimů, které bude třeba v Německu ubytovat.

Stejně snadno si můžeme vypočíst kolik peněz by v případě takové epidemie ušetřil český stát, ale nemá to smysl, protože u nás to, doufejme, nikdo neplánuje a naše vláda se snaží šíření epidemie zabránit.

Mezi světovými politiky těžko najdeme horšího zločince, než je Angela Merkelová. Je pozoruhodné, jak politici, které havlistická média označují za diktátory, jako je Vladimír Putin nebo Si=ťin=pching vynakládají velké úsilí a finanční prostředky na ochranu svých občanů před koronavirem, zatímco „demokratka“ Merkelová chce svoje spoluobčany tímto způsobem likvidovat, nebo je jí přinejmenším lhostejné, kolik jich zemře.

Proč vítězí čmáranice nad poctivým uměním?

Autor: Dr. Petr Hampl

“Ti lidé zešíleli! Dekadence! Tohle se přece nemůže nikomu líbit…!“
No však se to taky nikomu nelíbí. Někteří to však musí předstírat. A pro nás ostatní je zajímavý případ k pozorování. Lze na něm ilustrovat mechanismy způsobující rozpad naší civilizace.

Původně objednávali umění hlavně boháči. Nejdříve šlechtici a měšťané, později bankéři a továrníci. Často se projevovalo určité napětí mezi umělcem a tím, kdo platil. Umělci by raději dělali zajímavé a neobvyklé věci, objednatelé chtěli to, na co byli zvyklí. Ale udrželo se společné vnímání toho, co je umění.

Dnes může „umělec“ klidně vytvořit naprostý paskvil, kterého by si za starých dob nikdo nevšímal. Záleží jenom na tom, jaké patří skupině, kde má známé, s kým udržuje kontakty, s kým dělá kšefty a s kým sdílí lože. Když zvládne tuto klíčovou část své práce, kupují od něj národní galerie či prestižní galerie financované největšími korporacemi. Vzniká vlna, kdy se kritici navzájem ujišťují o úžasnosti díla. Kritika je nepřípustná, případný šťoural riskuje vyvržení z komunity vyvolených. Zvláště, pokud autor do díla zamontoval slogan o méněcenných čecháčcích nebo právech uprchlíků. Potom je naprosto samozřejmé, že jen zavrženíhodný fašista může něco tak vznešeného kritizovat.

Jakmile je dílo etablováno, je už všechno snadné. Žádný příslušník „kosmopolitní elity“ se totiž neodváží položit otázky typu „Líbí se mi to?“, „Cítím se příjemně v místnosti, kde něco takového visí?“, „Není to docela obyčejná matlanina?“ To jsou otázky pro Zemanovy voliče. Korporátní manažer, politik či novinář myslí disciplinovaně. Když pochopí, že má obdivovat kus lejna, bude obdivovat kus lejna. A chápe velmi rychle.

Když Marcel Duchamp vystavil před 100 lety na umělecké výstavě obyčejný pánský pisoár, byl z toho skandál. Dnes by žádný skandál nebyl, nikdo by se neodvážil protestovat.

Samozřejmě je to celé závislé na tom, že tento systém destrukce umění bude někdo financovat – daňoví poplatníci, korporace a velkozloději typu Bakaly. Pokud by se národní galerie vrátily ke svému poslání, jímž je povzbuzování vlastenectví a povznešení ducha, čmáranice by rychle vymizely.

MAĎARSKO PROTI MIGRACI

Maďarsko oficiálně oznámilo OSN, že odstupuje ze schvalovacího procesu globálního kompaktu pro migraci. Oznámil to maďarský ministr zahraničí Peter Szijjarto

. Ten řekl, že se ukázalo, že pozice Maďarska a OSN ve věci migrace jsou neslučitelné. “Maďarsko udrží svou pozici a žádná globální organizace to nemůže změnit.”

“Vnímáme migrační proces z jiné perspektivy. OSN věří, že migrace je nevyhnutelná, výhodná a měla by se podporovat. Maďarsko je proti tomu přesvědčeno, že migrace je nebezpečím pro pro něj a Evropu. Cílem OSN je migraci podporovat, cílem Maďarska je jí zastavit“.

Podle Maďarska je úmluva o migraci špatná a zvýhodňuje pašeráky, kteří díky ní získají více “zákazníků”. Budou jim totiž moci tvrdit, že v rámci úmluvy OSN budou přijati.

Pozice Maďarska říká, že je nepřirozené měnit populaci kontinentu a svět by se měl naopak snažit migraci zastavit. Je prý nemyslitelné, aby Maďarsko požadavky OSN plnilo. Mezi ně patří i uznání toho, že přechod hranic je lidským právem, a nikoliv bezpečnostním rizikem. Vzhledem k tomu, že se vedle Maďarska hovorů OSN odmítly účastnit i USA, a pochybnosti vyjadřují i další státy, je nepravděpodobné, že by odstoupení mělo pro Maďarsko nějaký negativní dopad.

K cikánské otázce

(Přišlo mailem od neznámého autora)

1. Za bolševiků byla povinnost posílat děti do škol. Kdo neposlal, byly tyto děti odebrány z rodiny a v dětském výchovném zařízení se naučily česky a minimálně se vyučily.

2. Dále se regulovala porodnost nežádoucího etnika. Nikoliv násilně. Ale po porodu 3=4 dětí se cikánkám nabídla finanční kompenzace za to, že si nechají podvázat vaječníky. Jo, v dnešní době, když jim došlo, kolik mohly ony a i jejich nenarozené pokolení vygenerovat peněz z kapes daňových poplatníků, tak se se státem o toto "odškodné" soudí.

3. Kdo nepracoval, šel do kriminálu, a i tam musel pracovat.

4. Náklady živobytí byly před listopadovém převratem nízké. A výdělky (nevysoké) každopádně stačily k úhradě těchto potřeb a k důstojnému životu. Sociální dávky byly minimální. Vyplatilo se = muselo se vyplatit pracovat. Řada obyvatel v produktivním věku si i přivydělávala (namísto parazitování na sociálním podvozku).

5. Geny jsou vším, výchova ničím. O tom ví své ti blouznivci, co si adoptovali cikánečka/u. A když jim bylo takových 12=13 let a zazněl v nich hlas džungle, nestačili se adoptivní rodiče divit.

6. Jedna vlaštovka jaro nedělá (ani jeden nadaný hudebník anebo zpěvák, či redaktor lžiprávní žumpy).

Já s oblibou dávám 3 příklady:

1. někdejší moderátor ČT Giňa (fešák, čistá čeština, vzdělaný), co ke svému platu neoprávněně žádal a po mnoho let i čerpal přídavky na děti a další sociální dávky, takže způsobil škodu několik set tisíc korun. Byl za to odsouzen, z obrazovky stažen.

2. zpěvačka Věra Bílá, co jí tak v zahraničí poptávali a ona vydělávala(mohla vydělávat) miliony a zejména být vzorem hudebně nadaným cikáňatům. namísto toho vypekla managera, ostatní členy kapely, utekla na několik let na Slovensko, po návratu do Čech parazitovala na sociálních dávkách (i manžel a feťák adoptovaný syn) a co měla, promrhala v automatech.

3. pologramotný zedník z Poldovky cikán Body se na kandidátce komunistů propracoval v r. 1990 do ČNR a byl i pak v PS až do r. 1996. Potom působil na Ministrstvu práce a byl za parazitování a vykradení na nějakých cikánských dotací i odsouzen.

Platí základní axiom: NELZE VZDĚLÁVAT NEVZDĚLATELNÉ, NELZE ASIMILOVAT NEASIMILOVATELNÉ!

Žádné peníze, sociální dávky, koordinátoři, Člověk v plísni a procikánští aktivisté NIC nezmůžou. To nejhorší, co se po r. 1989 v této věci stalo bylo, že se z cikánů stali rómové. Tedy ti, co mají než práva, žádné povinnosti. A druhým zvěrstvem je samozřejmě inkluze. Cikáňatům nepomůže, na bílou populaci to ale má destruktivní vliv.

Likvidace upraveného čistého vzorného provozu prasečáku je nepochopitelná zejména ve srovnání s neuvěřitelným dobytčákem a spouští, co dokážou cikáni udělat z bytových domů s byty, které před nastěhováním byly tzv. 1. kategorie.

Biskup Donald J. Sanborn = Mizerný moderní svět...

Německá synodální cesta = apostaze

1. a 2. část

Autoři: + Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu,
+ Metoděj OSBMr. + Timotej OSBMr Biskupové sekretáři


11.2.2020

Synodální cesta německého episkopátu se ,u>započala prvním zasedáním ve Frankfurtu 30. ledna=1. února 2020.

Pracovní dokument suverénně vnucuje svěcení žen a zrušení celibátu. Prosazuje zločinnou antikoncepci, hříšnou masturbaci i zvrhlou a protipřirozenou homosexuální aktivitu. Výpovědi dokumentu jasně protiřečí nauce církve vyjádřené v Písmu svatém i v Tradici. Kard. Marx absurdně prohlásil, že i homosexuálové patří do svátostného společenství církve a obhajoval dokonce církevní sňatky homosexuálních osob! Místo toho, aby je vedl k pokání a k úsilí o vlastní osvobození a spásu, normalizuje hřích a prosazuje nekajícnost! Tím škodí nejen jim, ale i celé církvi. A to je jeho hlavní záměr a do nebe volající zločin!

Ve svátostech působí Duch svatý, Duch pravdy. Marx ale zavádí antisvátosti, skrze něž působí duch lži a smrti... 05.03.2020/ >>vice

ÚVAHA NA TÉMA CÍRKEV A ZEDNÁŘI

Proč je současné sbližování odpadlého modernistického kléru se svobodnými zednáři naprosto neslučitelné s cestou ke spáse

Autor: PHDr.Radomír Malý, 1. 3. 2020

Protizednářské dokumenty papežů jsou neplatné?

Ano, přesně toto se dočteme v knize rakouského katolického kněze Michaela Heinricha Weningera „Lóže a oltář“. Přitom nejde jen tak o běžného patera z pastorace. Weninger je bývalý vatikánský diplomat a člen Papežské rady pro mezináboženský dialog. Ve své 500stránkové knize mimo jiné uvádí, že prý cestuje po celém světě a chudáci katolíci, kteří jsou členy zednářských lóží, se na něj obracejí s prosbou o pomoc, neboť strašlivě trpí ve svědomí, což má negativní vliv na jejich fyzické i psychické zdraví. Nechápou prý, proč by měli být exkomunikovaní kvůli tomu, že jsou zednáři, svědomí jim přece říká, že nic špatného nedělají, zednářský program je přece humánní a identický s křesťanstvím... 03.03.2020/ >>vice

Volby na Slovensku

Poslední volič hodil svůj hlas do urny, volební místnosti se vyprázdnily, začala fáze sčítání hlasů.

A opět už to známé… Volby vyhrál kdosi neznámý, jakýsi „kašpar“ sněmovny… Jak podobné s prezidentskými volbami. A tak Slováci si zvolili s 25% stranu, která má další 4 roky na Slovensku vládnout, a která sionistům umožní vrazit klín do skupiny V4, umožní postupně na Slovensko dodávat migranty z Afriky, s větší energií roztočí genderovou kulturu, multikulturu se všemi zrůdnými přívlastky…. Potěš Vás Pan Bůh, bratři Slováci…

L.Malý, NSJ

Slovo předsedy LSNS k volbám

10 BODŮ PROGRAMU LSNS

ĽS Naše Slovensko je legálnou politickou stranou zaregistrovanou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Od svojho založenia sa zákonnou cestou snaží zabrániť ďalšiemu rozkrádaniu Slovenska politikmi a parazitmi. Pilierom programu strany je tzv. Desatoro Ľudovej strany Naše Slovensko na odstránenie následkov zločinov spáchaných politikmi po novembri 1989 a nastolenie sociálnej spravodlivosti:

1. Donútime politikov niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia tak, aby vysoká politika viac nebola najorganizovanejšou zločineckou profesiou.
Zavedieme trestný postih politikov a vysokých štátnych úradníkov za zneužitie právomoci, a to aj z nedbanlivosti.
Prijmeme súhrn účinných zákonov na preukazovanie pôvodu majetku a prešetríme privatizáciu. Rozkradnutý majetok navrátime do vlastníctva štátu.

2. Cestu k prosperite vidíme v rozumnom hospodárení a nie v neustálom zvyšovaní daní. Prehodnotíme štátne výdavky s cieľom prijať vyrovnaný štátny rozpočet. Sociálnu politiku postavíme na princípe zásluhovosti a odstránime zvýhodňovanie nielen cigánskych príživníkov pred slušnými ľuďmi. Parazitom, ktorí odmietnu pracovať, nedáme zadarmo vôbec nič – žiadne domy, dávky, ani príspevky.... 28.02.2020/ >>vice

Část projevu V. Orbána

Postní doba 2020 a synodální cesta

Popeleční středa, 26.2.2020

Autoři: + Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr, + Timotej OSBMr, Biskupové sekretáři

Drazí biskupové, kněží a věřící,

Popeleční středou 26. února 2020 vstupuje západní církev do postní doby. Podstatou postní doby je obrácení a pokání. Obrácení znamená obrátit se od cesty světa k cestě Boží – k Ježíši – a pak Ho následovat. On je naše Cesta. V Jeho světle může člověk vidět pravdivě smysl svého života i pravdivě rozlišovat dobro a zlo, pravdu a lež a sebekriticky před sebou i před Bohem vyznávat své hříchy. Po obrácení následuje pokání, jehož součástí je cesta očistná, osvětná a spojná. Očistná cesta je konkrétní askeze jak zevnější, tak vnitřní. Na osvětné cestě Bůh dává světlo ve věcech spásy. Na spojné cestě jde o vnitřní spojení a jednotu s Bohem. Tyto tři cesty se vzájemně prolínají.... 26.02.2020/ >>vice

Zasvěcení Ruska Naší Paní a Boží poslání Ruska

Zdroj: Nossa Senhora De Aparecida

Zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie požadované Pannou Marií ve zjeveních malým pasáčkům z Fatimy, je stále tématem, jež se propůjčuje kontroverzi, popíráním a debatám. My věříme, že to není záležitost, která zůstává v minulosti, ale naopak se každým dnem stává pro naši dobu relevantnější. Spíše dosvědčujeme, že je to záležitost, které nepřátelé pevně usazení v koncilní církvi – jíž sedesvakantisté, jak tvrdí, odporují – opovrhují a neberou ji na zřetel. Ve třetím zjevení ve Fatimě 13. července 1917, poté, co třem pasáčkům ukázala osud zavržených duší v pekle, řekla Blahoslavená Panna Maria následující:

„Viděli jste peklo, kam jdou duše ubohých hříšníků. Aby je [duše ubohých hříšníků, jež jsou na cestě do pekla] Bůh spasil, chce ve světě ustanovit pobožnost k mému Neposkvrněnému Srdci. Učiní=li se, co vám říkám, mnohé duše budou spaseny a bude mír. Válka skončí: ale pokud lidé nepřestanou urážet Boha, vypukne horší během pontifikátu papeže Pia XI. Až uvidíte noc osvětlenou neznámým světlem, vězte, že toto je velké znamení dané vám od Boha, že se chystá potrestat svět za jeho zločiny, skrze válku, hladomor a pronásledování Církve a Svatého otce. Abych tomu zabránila, přicházím požádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o smírné Svaté přijímání o prvních sobotách. Bude=li se mým požadavkům věnovat pozornost, Rusko bude obráceno a bude mír; pokud ne, bude šířit své omyly po světě, což zapříčiní války a pronásledování Církve. Dobří budou mučeni; Svatý otec bude mnoho trpět; různé národy budou vyhlazeny.“... 25.02.2020/ >>vice

K 2

Autor: Ladislav Malý

Na světě existují hory, velehory, a jejich jednotlivé vrcholy mají svá jména. I v lidských uskupeních, v národech, čas od času v jednotlivých generacích vyrostou lidé, jež přirovnáváme k horám, nikoliv jejich tělesnou výškou, ale kulturním, mravním a politickým vzděláním a rozhledem v nás vzbuzují úctu a respekt.

Po Mount Everestu je druhá nejvyšší hora světa K2, nachází se na hranici Pakistánu a Číny v pohoří Karakóram, měří 8611 metrů. Nijak se o hory a jejich názvy nezajímám, ale do očí mi uhodil název K2…, K2… praštilo mi to do očí v souvislosti s dnešním předvolebním Slovenskem.

Uvažuji, jak pro Slováky bylo dobré a užitečné ono tisícileté oddělení od Čechů; zachránili si tak svou identitu v křesťanství a víru v Boha, což jsou hodnoty, na nichž Slováci, aspoň většina, vždycky stavěli… alespoň doposud. A které rovněž mají vliv i na celkovou jinou mentalitu Slováků, odlišnou od Čechů... 19.02.2020/ >>vice

Bergolio, pačamama a cizí oheň

Závažná slova pro každého věřícího katolíka

IMIGRANTI ZAČÍNAJÍ ÚTOČIT

Pro motoristy. Raději rozesílám, může se to přihodit každému v této nesmyslné době. Ti, co nás mají chránit tak nečiní, příště si musíme zvolit lepší.

Tak jako všichni, jsem se díval na videa o tom, jak se běženci snaží dostat do kamionů, jak jsou při tom agresivní, a jak nekompromisně si při tom vynucují pozornost. Štve mě to, ale jako vše, co je jen na obrázcích, jsem to bral s rezervou. A to však jen do minulé neděle. Kolem sedmé hodiny večerní jsem se vracel osobním autem od Lednice na Mikulov, a na kopci u vodárny jsem si všiml chodce. Tmavší oblečení, batoh, v létě tady u nás nic neobvyklého. Dal jsem nohu z plynu a uhnul do levého pruhu. Chodec tam ale přešel také. Napadlo mne ouha, bumbali jsme, silnice je nám úzká, taky nic neobvyklého. Tak jsem se snažil dotyčného pomalu objet. Jaké však bylo mé překvapení, když tmavší panáček velmi intenzivně měnil pruhy se mnou, sundal si ze zad batoh, cpal mi jej do předního skla a velice intenzivně mě nutil zastavit. Úraz, havárka? to napadne našince asi automaticky, nicméně, než jsem byl nucen zastavit, udělal jsem ještě jeden pohyb, a to zamkl auto. Jaké pak bylo mé překvapení, když panáček začal lomcovat klikou u auta, chtěl dovnitř a z leva, z polní cesty se hnala skupina dalších šesti až osmi panáčků. Tlukot na auto, do skel, lomcování klik. A řev. Dalo mě dost práce vycouvat a utrhnout frajery od kliky, rovnou do předu to nešlo, a pak znovu v před, ale už s rozhodnutím, že pokud neuhnou jejich problém. Přivolaná policie dorazila asi za půl hodiny, ale to už byli frajeři v trapu, někde ve vinohradech. Jsem poměrně velkej a škaredej chlap, ale i pro mne bylo toto setkání krajně nepříjemné a nechci se domýšlet, jaké by toto setkání mělo následky kdyby zastavili auto se seniorem či matkou s dětmi. Jednání těchto pomoc potřebujících chudáčků, bylo natolik agresivní a pro mne neslučitelné s morálkou Evropy, že jsem se jen utvrdil v názoru, že je třeba se zvednout a neumožnit takovéto verbeži obsadit naše země.

Roman Šemora

OTÁZKA CELIBÁTU A PREDSUDKY VOČI NEMU

Autor: Peter Benko, převzato z NSS.SK

Kňazský celibát je vec, ktorá nie je ľahostajná ani ľuďom, ktorí nepatria do Katolíckej cirkvi. Jeho budúcnosť, rovnako ako aj jeho porušenia jednotlivcami vzbudzujú záujem verejnosti a nútia ju vyjadrovať svoje názory k nemu. A nie sú to väčšinou priaznivé názory. Chyba však nie je v samotnom celibáte, ale v tom, ako je vnímaný a (ne)pochopený. Niekoľko desaťročí dekatolizácie a sexuálnej revolúcie spôsobilo, že celibát sa stal pre svet pohoršením. Vidia v ňom prežitok minulosti a osvojili si názor, že je prostriedkom, ktorý bol v Cirkvi zavedený kvôli jej hmotným záujmom. Nič však nie je ďalej od pravdy. Materiálne bohatstvo Cirkvi nestojí na osobnom majetku jednotlivcov z radov kléru. Sú aj iné náboženské spolky označujúce seba samé slovom „cirkev“ a sú dostatočne hmotne zabezpečené aj bez celibátu. Celibát mal vždy svoje miesto v Cirkvi. Už od jej počiatku. Už pred tým, ako sa prešlo k praxi svätiť len slobodných mužov boli ženatí kňazi zaväzovaní k zdržanlivosti. Nasledovali obdobia, keď bol celibát cenený, aj keď bol odmietaný a rozmohlo sa jeho porušovanie. V dobe krátko po 2. vatikánskom koncile odpor voči povinnému celibátu v niektorých kruhoch vzrástol. Jedným z odporcov celibátu bol napr. neslávne známy belgický kardinál Leo Suenens, známy ako slobodomurár z Pecorelliho zoznamu. Kritizoval pápeža Pavla VI. kvôli jeho odmietnutiu venovať sa otázke celibátu volajúc po „dialógu“ a „kolegialite“. V súčasnej dobe sa otázka celibátu dostala do popredia v súvislosti s Amazonskou synodou. Jeho uvoľnenie sa zdôvodňuje údajnými pastoračnými dôvodmi. Ťažko si však predstaviť, že by k takejto požiadavke spojenej s údajným „novým modelom kňazstva“ prišlo zo strany ľavicových a progresívnych teológov, ak by nemala šancu na úspech.... 14.02.2020/ >>vice

Neomarxisté umlčují skutečné vlastence!

Zpráva od Dominika Bastla

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, VLASTENCI A NACIONALISTÉ. PRÁVĚ MI BYL TRVALE ODSTRANĚN MŮJ ÚČET NA YOUTUBE (KBV=CZ), KTERÝ MĚL PŘES 7000 ODBĚRATELŮ A JEHOŽ VIDEA MĚLA CELKEM 12,5 MILIONŮ ZHLÉDNUTÍ! STALO SE TAK KVŮLI JISTÉMU ZMETKOVI, KTERÝ PATRNĚ NEUNESL ŘEČENOU PRAVDU V NĚKTERÉM Z VIDEÍ A JAKO ODPORNÁ KRYSA JEJ NAHLÁSIL KE KONTROLE. RÁD BYCH VÁS VŠECHNY CHTĚL UBEZPEČIT, ŽE ROZHODNĚ NEKONČÍM! MĚ NEUMLČÍ! ZAČNU PRACOVAT NA VYTVOŘENÍ NOVÉHO KANÁLU, O NĚMŽ VÁM DÁM BRZY VĚDĚT! DO TÉ DOBY BYCH VÁS VŠECHNY CHTĚL POPROSIT, POKUD MÁTE MÁ VIDEA K DISPOZICI V ZÁLOZE NA SVÉM POČÍTAČI, NAHRAJTE JE A SDÍLEJTE VŠUDE, KDE MŮŽETE. DÍKY MOC!

VLASTI ZDAR

BIJ BOLŠEVIKA

Píseň je z roku 1944 či 1945.

Bij bolševika v každé jeho podobě,
to je tvůj největší dnešní nepřítel
To on si z kostí tvých bratrů
dláždil síť svých nekonečných silnic.

On je ten, kdo na Sibiř odvlekl tvé děti
a z jejich žalu si skládá veselou píseň.
On je ten, kdo dnes trýzní naše otce,
když je nutí nést otěže komunismu.

Je to on, kdo v katyňském černém lese
ostrým nožem zákeřně probodl polskou hruď,
vraždící tam nejlepší polské syny
jak podlý zločinec, ničemný zrádce, zbabělec.

To přece on jak božstvo ctí Stalina,
aniž by ušetřil kněze mučení.
To přece on z kostelů udělal kina,
pošlápává kříž a ctí červenou hvězdu.

To přece on zakazuje věřit v Boha,
snaží se nás ovinout rudými hadry,
aby lidskost ve tvém srdci zhasla,
abys nevěděl, co znamená bratr.

To přece on uloupil tvé jmění
a krev saje z našich ran.
On psa víc než tebe si cení,
protože Polák je nepřítel a polský pán.

To přece on hlásá hesla o bratrství,
ale do vězení zavírá výkvět naší mládeže,
aby lidskost ve tvém srdce zhasla
abys nevěděl, co znamená bratr.

Tak sundej závoj z očí, milý bratře,
ať znovu zazní předků zlatý roh!
Bij bolševika v každé jeho podobě
to je dnes tvůj největší nepřítel!

Prof. Anna Hogenová = Co je neomarxismus?

Vyhlazení lidstva ve jménu satana

Manuál OSN pro tzv. sexuální osvětu: Prznění dětí od pěti let věku. Výchova k sodomii v mateřských školách? Útok na rodiče a morálku. Šíření HIV povinností? UNESCO je zločineckou organizací. Cílem depopulace Země? Organizace spojených národů může být oprávněně přejmenována na globální úřad pro prznění lidstva. V březnu 2018 vydala OSN novou obecnou příručku pro sexuální osvětu dětí založenou na principech tzv. „plánovaného rodičovství“. Jejím hlavním úkolem je vysvětlit pedagogům v mateřských a základních školách, jak od plenek zasvětit dítě do teorie a praxe ideologie sexuálních zvráceností. V jednom z hlavních středisek pro převýchovu lidského rodu – UNESCO – hluboce přepracovali dokument z roku 2009 nazvaný „Všestranná sexuální výchova“, jehož hlavní myšlenkou byla stimulace raného sexuálního života s použitím různých antikoncepčních prostředků. Konzervativní Američané označili takový přístup za „masový útok na práva rodičů a tradiční morálku, jehož cílem je zničit novou generaci“. Aktualizovaná verze textu obsahující 139 stran se nazývá Mezinárodní technická příručka pro sexuální osvětu (publikovaná v rámci globálního pilotního projektu OSN Agenda 2030) a již výslovně zasvěcuje děti do promiskuitních vztahů, homosexuality, potratů a dlouhé řady „sociálních pohlaví“ (genderových identit), a to od věku pěti let (!).... 10.02.2020/ >>vice

VEŘEJNÝ DOPIS

Byzantského katolického patriarchátu v zastoupení:

+ Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu,

+ Metoděj OSBMr, + Timotej OSBMr, Biskupové sekretáři,

adresovaný emeritnímu papeži Benediktu XVI. k veřejnému pokání.

Vaše Eminence,

křesťanský svět se před nedávnem dozvěděl, že jste spoluautorem knihy obhajující celibát, který Bergoglio hodlá zrušit. Mons. Gänswein ale zveřejnil, že prý spoluautorem nejste.

Byzantský katolický patriarchát, který vykonává prorockou službu, vznikl v roce 2011. Hájí základy víry a morálky. Bohužel, prvním vážným krokem, který byl povinen udělat, bylo zveřejnit anathemu na Vás – papeže Benedikta – za to, že jste i po opakovaných upozorněních beatifikoval Jana Pavla II. Zároveň byl posmrtně exkomunikován i tento Vámi neplatně blahoslavený.... 07.02.2020/ >>vice

VTIP PLNÝ NADĚJE

Angela Merkel vyhledá věštkyni, aby jí předpověděla
budoucnost.
Ta zavře oči, soustředí se a praví:
"Vidím Vás na otevřeném autě, jak jedete širokou ulicí
lidé Vám aplaudují, jsou šťastní jako ještě nikdy předtím,
někteří dokonce běží za autem a jásají.
Dav je tak těsný, že policie jen stěží a s velkou námahou
udržuje volný průjezd. Lidé volají plni nadějí:
"Teď zase bude všechno dobré!"
Angela, když to slyší, může prasknout štěstím a ptá se
zvědavě věštkyně:
"A jak na to reaguji já?"
Věštkyně na to:
"To já nemohu bohužel vidět, vaše rakev je zavřená".

Eliáš kontra genderový program v mikrojeslích

Autor: + Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

23.ledna 2020 vystoupila v Parlamentu poslankyně Monika Jarošová a usvědčila ministryni Janu Maláčovou, že Ministerstvo práce a sociálních věcí skrytě vymývá mozky dětem v mikrojeslích amorálním genderem. Ministryně Maláčová balastem pozitivních frází zamaskovala tento zločinný program.

Cituji z příručky pro mikrojesle: „Zařazujeme aktivity, které stereotypní vnímání (o mužích a ženách) nabourávají.“

Komentář: To znamená, že aktivitami je dětem narušována psychika, aby změnily svou vlastní přirozenost, tedy identitu. Jsou tak protipřirozeně demoralizovány.... 04.02.2020/ >>vice

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ

Autor: Ladislav Malý

Na webových stánkách politické strany Národní demokracie se objevila zpráva, že v Rokycanech 1. února měla tato strana sněm. Sněmu se zúčastnilo asi třicet členů strany z různých koutů Čech, možná i Moravy, a přijali dokument, tzv. Deklaraci.

Národní demokracie na to, že vznikla vlastně nedávno, provedla sama se sebou několik veletočů, stal se z ní jakýsi průchoďák, členové se sotva ohřejí, a frrr… už jsou pryč. Co je toho příčinou?

Je to především ukotvenost strany v prvorepublikové ideji Karla Kramáře, kterou do ND přinesl dnes už zesnulý J. Skácel (R.I.P.). Tehdejší vedení strany, zřejmě z nedostatku intelektuální invence přijalo dokonce prvorepublikový název a všechnu tu obstarožní rétoriku a jak vidět, dodneška se nedokáží z toho vymanit. Jejich, dá=li se tak říci, šéfideolog, Jan Kozák, je gnostik a stoupenec tzv. východních náboženství, tedy rozhodný antikřesťan. Myšlenkový a duchovní zmatek a chaos v členstvu strany reprezentuje i doživotní předseda strany, trpící napoleonským komplexem; jeho hodnotové ukotvení není konzervativní je=li vůbec nějaké, nesnáší kritiku a co horšího: ve straně vytváří atmosféru pochlebování a strachu pronést vlastní názor. Do funkce doživotního předsedy ho pasovala česká justice, která ho za jisté výroky „odstřelila“, což fascinuje většinu členské základy ND; vidí v něm hrdinu a myslí si, že tím pádem může stát ve funkci předsedy strany. Že toto nezdravé klima dopadá na členstvo, které z větší části tvoří mladí lidé, se nechá tušit. O první republice toho členové vědí hodně málo, a ti, kteří se tímto zabývají, zapomínají, že první republika byla zrovna tak elitářská, jako tahle dnes, že pro život současné generace národa je to vzor vyčpělý, dávno zapomenutý… A navíc: politicky první republika stála na pozicích levicového liberalismu.

03.02.2020/ >>vice

Nigel Farage = vůdce Brexit Party = se loučí s Evropskou unií

UDAVAČSTVÍ POVÝŠENÉ NA MRAVNOST

Historie v českých zemích za posledních minimálně sto let národu ukázala, že protidemokratické režimy, jako byl režim za Protektorátu Böhmen und Mähren nebo režim vytvořený komunistickou stranou v letech padesátých, k své existenci potřebovaly zlomit duchovní a morální páteř národa. Dělo se tak pomocí zákonů a nařízení, jež mocným umožňovaly násilí na bezbranných a směřovaly proti přirozenému právu občanů, a taky pomocí svých konfidentů – udavačů – z řad morálně a mravně zvrhlých občanů. Po druhé světové válce udavači, kteří sloužili nacistům byli za pomoci tzv. malého a velkého dekretu presidenta Beneše soudem potrestáni, = avšak někteří, ti nejdůležitější, dále poskytovali svoje služby, tentokrát Státní bezpečnosti lidově demokratického zřízení.

Slušná společnost konfidentství vnímá jako něco odsouzeníhodného, nepřípustného, nemravného, zvrhlého. Například v 19. století to byl Karel Sabina, český intelektuál, který „donášel“ rakouské policii, a poté co skutečnosti o něm vyšly najevo, tehdejší česká intelektuální elita Sabinu „vyvrhla“ z národa.

Česká společnost se už třicet let snaží o jiný, slušnější život, než který jsme prožili; život v atmosféře politické otevřenosti a demokracie, bez tajné ideopolicie a tedy i bez udavačství, má ve svých důsledcích vést morálnímu ozdravění společnosti. Dnes a denně se lidé dozvídají o mravní zvrhlosti udavačů z řad StB, kteří v současnosti pronikli až do nejvyšších špiček elity českého národa, což právem svědčí o stálém morálním churavění české společnosti.

A teď najednou pro mne šokové zjištění! Nechci věřit svým očím, ale už je to tak: Federace židovských obcí v ČR na svých webových stránkách vydala Formulář nahlášení antisemitských incidentů. Píše se v něm:

Za účelem monitoringu antisemitských incidentů v ČR a možnosti jejich dalšího prošetření, si Vás dovolujeme požádat o spolupráci. Pokud jste se setkali s událostí (jako oběť či jako svědek/svědkyně), kterou vnímáte jako antisemitsky motivovanou, prosíme, vyplňte podrobnější informace do formuláře níže. Děkujeme.
Federace židovských obcí v ČR.


Dále je uvedeno, co a jak má udavačský formulář obsahovat: jméno, e=mail, místo incidentu, datum incidentu, typ incidentu, zda=li násilný či verbální apod….

NO COMMENT !

L. Malý, redakce NSJ

Papežská biblická komise hlásá hereze

Autor: + Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu,
+ Metoděj OSBMr, + Timotej OSBMr, Biskupové sekretáři


Papežská biblická komise na žádost pseudopapeže Bergoglia vypracovala na 330 stranách studii s názvem „Co je člověk? Itinerář biblické antropologie“. Ve skutečnosti jde o vnucování heretické interpretace Bible. Přibližně na deseti stranách se studie věnuje homosexualitě.

Citace z knihy: „Je třeba hned poznamenat, že Bible nemluví o erotickém sklonu k osobě stejného pohlaví, ale pouze o homosexuálních aktech.“ (b. 185)

Člověk může těžce hřešit i jen v myšlenkách či pocitech. Například skutku vraždy předchází myšlenková nenávist, která disponuje k otevření se duchu smrti.... 27.01.2020/ >>vice

PROTEST

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT /DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT/ spolu s občanským hnutím NÁRODNÍ SJEDNOCENÍ je pobouřena návrhem Ministerstva zemědělství na použití velmi nebezpečného jedu Stutox II, jedu na bázi fosfidu zinečnatého, určeného k hubení hraboše polního v naší krajině. DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT upozorňuje, že plošné šíření jedu je velkým nebezpečím pro vše živé, pro všechna zvířata a živočichy. Hrozba otravy hrozí i domácím zvířatům.

Proto podporujeme všechny iniciativy, akce a petice, které proti tomuto kroku MZ vystupují a ke všem těmto akcím se připojujeme.

DSZ = ZA PRÁVA ZVÍŘAT nechápe, že se nikdo nepozastaví nad tím, jaký strašný účinek má tento jed, resp. jakou krutou smrtí pak tato zvířata umírají. DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je už ze zásady proti používání jedů vůči jakýmkoli živým tvorům. Proto protestuje i proti tomuto záměru bezcitného zabíjení hrabošů polních, kdy bolestivá smrt přichází až po několika hodinách velkého utrpení.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT vyzývá Ministerstvo zemědělství, aby od tohoto nešťastného a nebezpečného kroku upustilo, a naopak se zasazovalo o větší ochranu zvířat i přírody a o zdravé zemědělství, např. tím, aby nepodporovalo používání pesticidů.

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT, o.s. NÁRODNÍ SJEDNOCENÍ

V Domažlicích 23.1.2020

SLOVENSKO

Autor: Rado Novotný, Prešov

75. VÝROČIE OKUPÁCIE SLOVENSKA ČERVENOU ARMÁDOU

„…Nie, nie je možné oddeliť Sovietsky zväz, komunistickú ideológiu, komunistický aparát od jeho údernej brannej moci – Červenej armády, aj napriek tomu, že sa o to niekto veľmi neohrabane pokúša. Nie je taktiež možné prijímať argumenty o zlých a vraždiacich Nemcoch, Nyilásiovcoch – členov maďarských Šípových krížov, nakoľko čo robili Nemci, či Maďari predčili mnohonásobne Sovieti. Nie je možné vyháňať čerta diablom! Nehovoriac, nie je možné oslavovať nahradenie čerta diablom!

Za podmienky, že nie sme otrokmi povojnového prekrúteného výkladu histórie, ktorý nestrpí kritiku a pozná len zlých Nemcov a dobrých Spojencov, v našej zemepisnej polohe zvlášť dobrú Červenú armádu, nastoľujúcu benešovskú,spravodlivosť´pod dohľadom nej samej, ktorá o tri roky vyvrcholí komunistickou ,spravodlivosťou´...“

„ ... 22. novembra 1944 bola vo Vysokej nad Uhom zavraždená Anna Kolesárová, 16 ročná dievčina, kategoricky odmietnúca vydať svoje panenstvo. Jej vrahom bol vojak Červenej armády. Touto mučeníckou smrťou, nakoľko Anna obetovala svoje panenstvo pre Krista a Máriu, sa pred slovenskou verejnosťou ukázala priam satanská ohavná tvár príslušníkov sovietskej brannej moci, ktorí tento čin analogicky realizovali skrz celú nimi okupovanú polovicu Európy na stovkách tisíc dievčat a žien. Keď ich neznásilnili, tak ich zabili. Často krát však oboje. Je dostupné ohromné množstvo výpovedí obdobného charakteru, zvlášť z nemecky hovoriacich komunít, ktoré zakúšali najviac týchto diabolských útokov na telá svojich dievčat a žien. Práve tento aspekt je nevysloviteľne odporný, vo vzťahu ku sovietskej armáde.

A práve to je aj jedným z hlavných dôvodov, prečo nenávidíme komunistickú ideológiu a všetko s ňou spojené a keď vidíme oslavovať tzv. „oslobodenie Slovenska Červenou armádou“, tak je nám z toho zle a cítime potrebu vydať svedectvo o našom odpore voči tomu.“

SLOVENSKO

V předvolebním Slevensku vzrůstá nervozita. Podle zpráv: ĽSNS míting dne 21.1. v Lecoči prerušila s tým, že ľudia v dave sú zaplatení a niektorí mali mať pri sebe kamene.

Kotlebovci spolu so stranami ako KDŽP, Národná koalícia, Doma dobre a Priama demokracia boli napokon nútení svoj míting zrušiť. Podľa zdroja z KDŽP sa tak stalo na odporúčanie samotnej polície, čo potvrdili aj zdroje z Národnej koalície: „Priatelia, zrušili sme dnešný míting v Levoči, pretože navozené skupiny ľudí mali medzi sebou množstvo ľudí v podnapitom stave a policajti nás upozornili, že majú pri sebe kamene. Mali sme ohlásený míting a boli vpustení navození protestujúci na nami zarezervovanú plochu, čím je narúšaná demokracia. Rozumieme Vášmu rozhorčeniu, že politickej koalícii, ktorá ako jediná má záväzok chrániť počatý život ako podmienku účasti vo vláde, demonštroval s liberálmi Milan Majerský z KDH. Tento liberál, ktorý sa postavil proti ochrane života na sneme KDH, urobí všetko pre to, aby prekryl škandál s bytovkou v Prešove. Voľme č. 24 práve teraz, keď opozícia má jediný volebný program chodiť narúšať slušné mítingy kresťanských národných strán,“ píše šokujúco strana KDŽP na sociálnej sieti.

“Toto sú praktiky tých, ktorí nás tu idú poučovať o slušnosti, toto sú tí, ktorí nás označujú za fašistov, toto sú tí, ktorí nerešpektujú demokraciu, toto sú tí, ktorí chcú prevziať na Slovensku moc a neštítia sa ani vyvolania násilných stretov medzi obyvateľstvom,“ uvádza Národná koalícia.

Orbán Němcům: Muslimské migranty jste chtěli vy, ne my

Multikulturalismus je iluze, migrační politika Angely Merkelové je chaotická a anarchická, a vedla k přílivu muslimských “vetřelců” vstupujících do Evropské unie. Maďarsko neukazuje solidaritu s Evropskou unií ve věci přijímání imigrantů, a nepřijalo jako Německo 2 miliony z nich, protože: “Rozdíl je ten: Oni migranty chtěli. My ne.” Řekl to maďarský premiér Orbán v nedělním rozhovoru pro německý BILD.
“Děláme svou práci ochranou externí hranice Schengenu se Srbskem. To nás od roku 2015 stojí extra miliardy eur, a Brusel nám nenahradil ani cent,” dodal Orbán.
Na otázku, proč jsou Maďaři tak vzpurní vůči povinné redistribuci migrantů, Orbán řekl: “Nepovažujeme tyto lidi za muslimské uprchlíky, ale muslimské vetřelce.” Upozorňuje na fakt, že migranti cestovali přes bezpečné země, a měli namířeno do bohatších částí Evropy, čímž potvrdili, že jsou hlavně ekonomickými migranty, a o bezpečí jim zase tolik nejde.
“To nebyla vlna uprchlíků, to byla invaze,” řekl Orbán a kritizoval Německo, “…které pokládáme za nejlepší příklad disciplíny a vlády práva,” a které se zvrhlo “v chaos a anarchii”, když v roce 2015 pod kancléřkou Merkelovou dovolilo masivní “ilegální překročení hranic”.
Orbán také zmínil nový “sociologický problém” Německa kvůli zločinnosti migrantů a teroru, kterému se jeho země chce vyhnout. “Věříme, že vysoký počet muslimů nezbytně vede k paralelním společnostem, protože křesťanské a muslimské společenství se nikdy nespojí,” řekl Orbán a dodal: “Multikulturalismu je jen iluze. Nechceme jej. A nenecháme si jej vnutit.”

HAD HŘEJÍCÍ SE NA PRSOU ZASYČEL

„Evropská komise musí zakročit proti Polsku a Maďarsku, protože se obává, že je v těchto zemích vážně ohrožena nezávislost soudnictví a vláda práva“, prohlásila ve čtvrtek v Praze na setkání s českými novináři místopředsedkyně komise Věra Jourová. "Evropská komise musí plnit svou roli hlídače smluv, musí konat," odmítla Jourová kritiku z Varšavy a Budapešti, že se komise vměšuje do polských a maďarských domácích záležitostí. Připomněla, že k dodržování vlády práva se každá členská země Evropské unie výslovně zavázala při svém vstupu do tohoto uskupení.

Milióny migrantů do Čech

ŽIDÉ V EVROPĚ

3. prosince 2019 odhlasovalo francouzské Národní shromáždění usnesení, kterým přijalo definici antisemitismu podle Mezinárodní aliance paměti holocaustu. Usnesení zdůraznilo, že definice "zahrnuje projevy nenávisti vůči Státu Izrael jen proto, že to je židovská komunita." Poslanec Meyer Habib, který toto usnesení podpořil, přednesl vášnivou a dojemnou řeč, ve které zdůraznil rozsah antisemitské hrozby v dnešní Francii a úzkou vazbu mezi nenávistí vůči Židům a nenávistí vůči Izraeli:

"Od roku 2006 bylo ve Francii zavražděno dvanáct Francouzů, jen proto, že to byli Židé. Ačkoli Židé představují méně než jedno procento populace, tak polovina rasistických činů spáchaných ve Francii byla spáchána proti Židům. Antisionismus je ideologie posedlá démonizací Izraele zneužívající antirasistickou a antikoloniální rétoriku mající za cíl zbavit Židy jejich identity."

Dodal, že získání dostatečného počtu poslaneckých hlasů pro přijetí tohoto usnesení bylo kvůli všeobecnému nedostatku "politické odvahy" nesmírně obtížné. Pokud jde o antisemitismus a Izrael, tak tato odvaha bohužel ve Francii chybí všeobecně.... 17.01.2020/ >>vice

Zvěrstva sovětských komunistů proti polské armádě v Katyni

Jak v Praze může někdo chtít ponechat pomník tzv. sovětského osvoboditele A.S. Koněva?

PRONÁSLEDOVÁNÍ KATOLICKÉHO KNĚZE

Polský katolický kněz Jacek Miedlar byl zadržen polskou tajnou službou ABW. Byl následně obviněn z podněcování k nenávisti vůči Židům. J. Miedlar byl na kněze vysvěcen v roce 2015 a následně se etabloval jako významná postava polské konzervativní národovecké scény. V jeho projevech se často zabývá problematikou vztahu Židů a Poláků a obviňuje Židy ze snahy zohavit a zotročit Polsko. Hlavním důvodem zatčení ale byl jeho online manifest “Polsko ve stínu židovstva”, kde Židy obviňuje z vytrvalé snahy o zotročení Poláků a křesťanů a nazývá je rakovinou.... 14.01.2020/ >>vice

I Židé mají svoje disidenty

Imigranti, nechoďte do Čech a na Slovensko

Drazí migranti, možná i předražení migranti, nechoďte na Slovensko ani do Čech !

1. Slovenský a český jazyk jsou jedny z nejtěžších na světě a bez jejich znalosti se v SR ani ČR neuživíte.
2. Sociální dávky jsou jedny z nejnižších v Evropě
3. Minimální mzda je také jedna z nejnižších
4. Český národ je tvořen ze 60% z nevěřících, kterým mohou všichni bohové, včetně vašeho Allaha políbit prdel.
5. Celou historii nás okolní národy přepadávaly a obsazovaly a už sa nám to přestává líbit
6. Máme bohaté zkušenosti s ideologiemi, takže odpor k islámské ideologii má 95 % obyvatel
7. Nenecháme strašit naše děti strašáky v burkách
8. ČR je na předním místě na světě ve spotřebě piva (pro muslimy = pivo je alkoholický nápoj) a SR tvrdého alkoholu
9. Většina Slováků a Čechů má ráda vepřové řízky a klobásy, naopak za prasata považujeme lidi, kteří se denně nemyjí a vyhazují odpadky na ulici, což je v muslimských zemích naopak považováno za celkem normální
10. Polovička národa má doma psa a toho má raději než utečence


Radí imigrantům doc. JUDr. Robert Fico CSc., předseda vlády SR, který imigranty nechce a Němců se nebojí.

ZMĚNA POJMENOVÁNÍ

Ústav pro jazyk český v předstihu připravuje změnu názvu
medu a žihadla na období, kdy začne okupace Čech a Moravy islámským živlem:
med = machomed; žihadlo = džihád

SLOVA ALAINA DELONA

„TENTO SVĚT OPUSTÍM BEZ LÍTOSTI, především ale nenávidím tuto dobu, je mi z ní na zvracení,“ řekl dvaaosmdesátiletý herec v rozhovoru.
„Předluženým USA vládnou deprivanti, Ilumináti, židozednáři a další spiklenci proti lidstvu. Zkrátka gauneři. Jediná možnost udržet moc je něco uloupit. Vždyť vše, co USA mají bylo uloupeno. Počínaje územím. A tak USA rozvrátily mnoho zemí a povraždily mnoho nevinných lidí. Dnes je na řadě Evropa. Oslabit Evropu islamizací. Zničit evropské národní státy a evropské národy. Evropské bílé národy nahradit masou prokřížených bastardů. Vyvolat na evropské půdě lokální války a válku s Ruskem. Oslabit Rusko a zmocnit se jeho zdrojů. Tomu napomáhají lokajové v čele EU. Tito krátkozrací politici a poskoci US gaunerů jdou proti vlastním zemím a proti vlastnímu lidu. Pokud se Evropa nevymaní z vlivu US gaunerů, nemá budoucnost.“

SLOVO KATOLÍKA DO NOVÉHO ROKU

Autor: Ladislav Malý

Tak, jako v minulých letech i letos, kdy letopočet je složen dvakrát dvojkou a dvakrát nulou, v římských číslicích pak dvakrát M a X, jsme my, každý zvlášť, a národ jako celek ohrožován hned třemi nepřáteli. Vysvětlím.

Jako první a hlavní nepřítel se mi jeví americký sionismus. Americký sionismus si prosím neplést s pravicovou vládou současného Izraele a jeho politikou. (Do jaké míry je roztržka mezi sionisty a judaisty řízená, anebo historicky nutná, nechám na spekulaci čtenáře.) Američtí sionisté, což není nic jiného než nejbohatší americké židovské rodiny, které byli u základu světového sionistického hnutí před více jak sto lety; Boha vyškrtli ze svého repertoáru, jsou to vesměs potomci Chazarů mající pouze duchovní pouto s judaismem; dále sem patří levicoví liberálové, jejichž doménou je Demokratická strana ve Spojených státech, dále současní gójští neoconi, globalisté, tvůrci gender ideologie, homosexualisté, multikulturalisté a jiní, tedy ty západní, ale dneska už i středo=evropo=východní sociální a politické skupiny, jež si můžeme libovolně dosadit podle jejich výpovědi o světě, a všechny můžeme zakódovat názvem sionisté made in USA. A protože se sionisté v USA od šedesátých let minulého století nechali inspirovat Frankfurtskou školou trockistů, jež se chce zmocnit světa jakousi „měkkou revolucí“, znásilnit svět a dát mu svůj náhubek levičáckého otroctví... 01.01.2020/ >>vice

VÁNOČNÍ LIST

Byzantského katolického patriarchátu

„DNES SE VÁM NARODIL SPASITEL, TO JE KRISTUS PÁN!“


Drazí bratři a sestry, toto slovo zvěstovali andělé v tu noc, v níž se narodil Ježíš Kristus, náš Spasitel. Boží Syn vzal na sebe naši lidskou přirozenost kromě hříchu, aby nás z duchovní infekce hříchu vysvobodil. Ta nás zatemňuje, zotročuje a táhne do věčného zavržení. Boží Syn za naše hříchy spravedlivě zaplatil. Je však třeba vědět, že odpuštění hříchů je spojeno se zvěstováním pokání. On sám předpověděl, že „v Jeho jménu bude zvěstováno pokání na odpuštění hříchů všem národům.“ (Lk 24,47)

Jistý misionář řekl: „Hřích činí nešťastným jedince a činí nešťastnými celé národy.“ Dnes jsme svědky toho, že hřích se nenazývá v pravdě tím, čím je, tedy zlem. Pomocí různých manipulací se podává jako dobro, nazývá se darem, lidským právem, a přitom se zamlčuje jeho zhoubné ovoce. Hřích vede k sebezničení jedince i celých národů. Dokonce se uzákoňuje. Naproti tomu dobro a pravda jsou zákonem trestány.... 24.12.2019/ >>vice

VŠEM NAŠÍM ČTENÁŘŮM, PŘÍZNIVCŮM A PŘISPĚVATELŮM PŘEJEME ŠŤASTNÉ A POHODOVÉ VÁNOCE A ZDRAVÍ DO NOVÉHO ROKU.
NECHŤ BOŽÍ SVĚTLO PROZÁŘÍ TEMNÉ KOUTY NAŠICH SRDCÍ A VLIJE NÁM DO DUŠÍ ODVAHU A SÍLU K BOJI ODEVŠAD SE NA NÁS VALÍCÍMI SE HORDAMI NEPŘÁTEL!
Redakce

Německo: Migranty musí přijímat všechny členské země EU

Pokud půjde všechno podle plánu, tak bude tento návrh zákona přijat Evropským parlamentem ve druhé polovině roku 2020, během německého předsednictví EU. Poté by tuto novou legislativu měla ratifikovat Evropská rada složená z lídrů členských států EU.

"Zásadně odmítáme ilegální migraci a odmítáme to, aby pašerácké struktury rozhodovaly o tom, kdo bude žít v Evropě." — Český premiér Andrej Babiš.

"Postoj zemí V4 je jasný. Nejsme ochotni přijímat ilegální migranty do střední Evropy, protože jen díky naší přísné protimigrační politice jsme ekonomicky úspěšní a je u nás bezpečno. A to je něco, čeho se nevzdáme... My Maďaři trváme na svém právu rozhodnout, komu povolíme vstup do naší země a s kým chceme žít." — Ministr zahraničních věcí Maďarska Péter Szijjártó.

Německý ministr vnitra Horst Seehofer představil svůj plán reformy evropského azylového systému. Z uniklého návrhu plánu, který byl zveřejněn v médiích, je zřejmé, že EU bude od všech členských států vyžadovat přijímání ilegálních migrantů.

Země střední a východní Evropy jsou proti povinnému přerozdělování migrantů a chtějí, aby rozhodnutí o udělení povolení k pobytu zůstalo na úrovni jednotlivých států. Argumentují tím, že jednostranným uvalením migračních kvót na členské státy EU se nevolení byrokraté v Bruselu snaží donutit demokraticky zvolené evropské lídry, aby se podrobili jejich diktátu.

Debata o migraci je ve své podstatě debatou o evropském federalismu a o tom, do jaké míry umožní členské státy Evropské unii, aby si uzurpovala jejich rozhodovací pravomoci.

VTIP TÝDNE

Katolík, protestant, muslim a žid spolu při večeři diskutují.
Katolík: "Mám takové jmění, že se chystám koupit Citibank!"
Protestant: "Já jsem tak bohatý, že si koupím General Motors!"
Muslim: "Já jsem pohádkově bohatý princ a hodlám koupit Microsoft!"
Potom se všichni obrátí na žida :
Ten si tiše míchá kafe, potom opatrně odloží lžičku na stůl, upije trochu, podívá se na všechny a
ledabyle prohodí: "Já ale nic z toho neprodávám !"

Jak se hospodaří na českém venkově?

Autor: Emanuel Svoboda, ochrana přírody a krajiny

V Novoknínském zpravodaji listopad 2019 byla otištěna odpověď Ing. Jiřího Neudörfla jednatele Zemědělské společnosti Dobříš, spol.s.r.o. Je to reakce na článek Bohumila Chlumeckého, uveřejněném v Novoknínském zpravodaji poukazující na nevhodné obhospodařování na pronajatých zemědělských pozemcích Řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Tyto pozemky jsou evidovány v katastru obce Starý Knín umístěných západně od kostela ve Starém Kníně.

Toto nevhodné obhospodařování způsobuje již zhruba po dobu třiceti let velký odnos vrchních nejúrodnějších půdních vrstev při vydatných dešťových srážkách a k poslednímu velkému odnosu půdy došlo na těchto pozemcích v září letošního roku.

Podle platného Zákona na ochranu zemědělského půdního fondu, se nesmí pěstovat některé zemědělské plodiny na orné půdě s vyšší svažitostí u kterých by jinak docházelo k nadměrnému vodnímu odnosu vrchních nejúrodnějších půdních vrstev při vydatných dešťových srážkách. 13.12.2019/ >>vice

CO JE „PŘEDSUDEČNÁ NENÁVIST“ A JAK SE BRÁNIT PROTI CENZUŘE

Ke dni tzv. lidských práv přinášíme informace, které by měl každý občan ČR znát.

Autor: JUDr. Norbert Naxera advokát, Praha, 5.12. 2019

Je symbolické, že v roce, kdy se slaví třicet let od tzv. sametové „revoluce“ přichází ministerstvo vnitra s programem, který nás vrací do dob tuhé normalizace, a to s programem jak trestat lidi za jejich politické názory a přesvědčení. V trestním zákoníku, zákon č. 40/2009 Sb. máme již delší dobu několik paragrafů, které jsou z ústavního hlediska velice sporné a podle mého názoru by v „demokratickém a právním“ státě být vůbec neměly.

Jsou to tyto trestné činy:
§ 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob
§ 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod
§ 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka
§ 404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka
§ 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia... 10.12.2019/ >>vice

Jidáš a Synoda o Amazonii

Synodě o Amazonii předcházel pohanský rituál ve Vatikánských zahradách, kterého se pseudopapež Bergoglio aktivně zúčastnil. Pravověrní katolíci však hodili v následujících dnech pohanské modly do Tibery. Bergoglio je nechal hledat a vytáhnout. Pak se za svědectví víry pravověrných katolíků absurdně omlouval. Pohanské nečisté modly nechal opět postavit na počestné místo. Mluvčí Vatikánu se vyjádřil, že nad těmito modlami se představitelé synody modlili při každé větší příležitosti Každému, kdo je křesťanem a má katolickou víru, je jasné, že tato Synoda s jidášským programem i s apostatickými gesty je zradou Krista, evangelia i celé křesťanské tradice. Přijala do nitra církve celý pohanský systém s jeho okultismem a modlářstvím uctívajícím satana. Bergoglio, ale lživě a stupidně tvrdí, že dnes modlářství už není modlářstvím, tedy uctíváním satana, prý jde jen o „společnou cestu“.

Synodou o Amazonii došlo uvnitř katolické církve k zákeřnému převratu. Bergoglio už oficiálně změnil podstatu Kristova evangelia, zač na něj dle Gal 1,8=9 dopadá anathema – vyloučení z Kristovy církve. Nejvyšší autorita byla zneužita proti Kristu, proti 1. Božímu přikázání i proti cestě spásy.... 06.12.2019/ >>vice

Tisíce migrantů stále putují do Evropy

FRANCIE PADNE PRVNÍ...

Autor: Milan Štrupl

Francie je naprosto v háji a všichni by měli pochopit, jak se tam neevropští cizinci dostali, neboť tento scénář hrozí v budoucnu i nám. Začíná to tím, že ekonomika roste a chybí zaměstnanci pro manuální, a ne příliš placené profese. Střední třída se má velmi dobře, bohatí chtějí více bohatnout a rozšiřovat výrobu a vláda chce růst HDP aby mohla disponovat s více penězi.

Francie má ale smůlu – pracovité Středoevropany ponechala Stalinovi napospas spolu se spojenci – začne si tedy dovážet muslimy a černochy. První přijdou ti schopnější a opravdu ekonomice pomohou, ale své děti vychovávají stejně zaostalým způsobem, jako v Africe.... 01.12.2019/ >>vice

Jeden pohled na život v reálném socialismu

Autor: Ladislav Malý

„Brouzdal“ jsem na Youtube, a náhodou jsem narazil na zajímavé video. V září letošního roku proběhla v Praze politická beseda na téma Levice a pravice, jejíž účastníkem byl za tzv. levici i dr. J. Skála, historik a publicista, bývalý místopředseda KSČM. Na besedě mě nepřekvapilo Skálovo drzé, samolibé vystupování, demagogické floskule okořeněné soudružským žargonem, jako například „kluci z rozvědky…“ apod. = známe to z mnoha vystupování jiných jemu podobných soudruhů. Co ale bylo překvapující, alespoň pro mě, byla beraní poslušnost posluchačů, kteří mlčeli ke Skálovým nehorázným lžím.... 27.11.2019/ >>vice

SLOVENSKÁ POLITICKÁ SCÉNA

Autor: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Dne 29.2.2020 se na Slovensku konají volby do slovenského parlamentu Národní Rady Slovenské Republiky. Na rozdíl od naší České republiky kde u voleb do Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky máme čtrnáct volebních obvodů, v parlamentních volbách na Slovensku mají pouze jen jeden volební obvod, který zahrnuje celé Slovensko, což my zde v případě České republiky poznáme z voleb do Evropského parlamentu kde také máme jeden volební obvod v důsledku čehož volební lístky ve volbách do Evropského parlamentu zahrnují úplně celou Českou republiku s tím, že maximální počet kandidátů uvedený na volebním lístku do Evropského parlamentu se rovná celkovému počtu míst v Evropském parlamentu, které jsou přiděleny České republice. A na Slovensku tenhle jednoobvodový volební systém mají nejen u voleb do Evropského parlamentu, ale úplně stejný jednoobvodový volební systém mají na Slovensku i v případě voleb do slovenského parlamentu Národní Rady Slovenské republiky s tím, že vzhledem k tomu, tento slovenský parlament Národní Rada Slovenské republiky má stopadesát poslanců, v důsledku čehož kandidátní listiny politických stran kandidující do slovenského parlamentu Národní Rady Slovenské Republiky rovněž mohou obsahovat maximálně těch stopadesát kandidátů, což i v praxi s výjimkou bezvýznamných pidistraniček prakticky úplně všechny kandidátní listiny politických stran kandidující ve volbách do slovenského parlamentu Národní Rady Slovenské Republiky i obsahují.... 25.11.2019/ >>vice

Život ve Švédsku s národními hosty

VTIP NA TÝDEN

U Zdi nářků se modlí rabín. Osloví ho reportérka: "Jak často se zde modlíte?"
Rabín: "2 krát denně, již 50 let."
Reportérka: "50 let, to je víra. A za co se modlíte?"
Rabín: "Za mír, za lásku na světě a mezi lidmi, aby skončily války a zmizela nenávist."
Reportérka: "To jsou samé krásné myšlenky. A jak to vnímáte, když se podíváte na náš současný svět?"
Rabín: "Jako bych mluvil do zdi.

Příspěvek k 30. výročí 17. listopadu

Autor: Ladislav Malý

LŽIDEMOKRACIE

„Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale když je nenalezne, řekne: Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. Přijde a nalezne jej vyčištěný a uklizený. Tu jde o přivede sedm jiných duchů, horších, než je sám, vejdou a bydlí tam; a konce toho člověka jsou horší než začátky.“ – Bible, Nový zákon, Luk. 24=26

Komunistický systém řízení společnosti – soudruzi svému systému říkali reálný socialismus – nebyl schopný dlouhého života; veřejnost v 80. letech minulého století zatím byla v klidu, poněvadž v obchodech byly relativně plné regály, hlavně jídla; ale špičky StB jasně signalizovaly blížící se ekonomický kolaps systému. Vedení KSSS až po patnácti letech, kdy jejich tanky do země zadupaly „Pražské jaro“, správně pochopilo, že je konec, konec všem představám o blahobytném ráji pracujících, kde nebudou peníze, kde každý dostane všechno podle svých potřeb, a zadarmo. A tak v zemi, kde „zítra již znamená včera“, sami komunisté „stáhli roletu“ a „do krámu“ vpustili západní kapitalismus. Přirozeně, že všechny tyto společenské, politicko=ekonomické změny měly příznivý dopad i na kolonie Sovětského svazu, jakou bylo Československo.... 17.11.2019/ >>vice

MÁME SLAVIT 17. LISTOPAD?

Autor: Vít Skalský, Plzeň

Bez debolševizace společnosti není oslava 17. listopadu možná.

Federální shromáždění, tvořené tehdy ještě poslanci zvolenými za hlubokého socialismu, jednohlasně zvolilo v pátek 29. prosince 1989 prezidentem Václava Havla. Kontinuita s minulým režimem takto byla právně zachovaná. K potrestání politických zločinců nedošlo. Takzvaná revoluce byla sametovým spojením minulého a současného režimu. I přes viditelné proměny spočívající v otevření hranic na západ a zavedení volby parlamentních stran, nedošlo k podstatné změně. Debolševizace společnosti neproběhla! Proběhly jen drobné personální posuny, rozhodující změna v ideologické rovině se však nekonala.

Jak říká klasik, největší trik ďábla spočívá v přesvědčení společnosti o tom, že neexistuje. Namísto bolševiků se v polistopadovém vývoji spustil hon na neonacisty... 15.11.2019/ >>vice

Bezdomovci

Autor: Jan Skalský

Zajímavý článek o polistopadovém kapitalismu

240 let tu prakticky nebyli bezdomovci. Josef II nařídil stavět obecní pastoušky a obce měly POVINNOST v nich ubytovat každého, kdo neměl střechu nad hlavou. Existovaly pro všechny obyvatele "domovské listy", které byly vlastně poukazem na bydlení v pastoušce v dané obci.
.Po druhé světové válce pastoušky zanikly a jejich funkci převzaly podnikové ubytovny (lidově "svobodárny") . Jejich fungování jsem zažil na studentské brigádě v 70. letech. Jednak jsem zjistil, že na podnikové ubytovně, kde jsem dočasně bydlel, žije cca 30 % lidí, kteří u firmy nepracují a také jsem zažil, jak se tam lidé ubytovávali. Přišel invalidní důchodce, kterého po rozvodu manželka vykopla z bytu s nějakým lejstrem (asi od tehdejší sociálky), které strčil správci pod nos a on mu přidělil postel. (Bydlel se mnou a s dalším brigádníkem). Po roce 1989 byly postupně podnikové ubytovny zprivatizovány, za ubytování už se neplatilo 50 Kčs měsíčně, ale postupně 5000 Kč.... Všichni ti invalidní důchodci, duševně nemocní schizofrenici a alkoholici se octli na ulici. Po cca 200 letech opět davy bezdomovců..... Proto se mne v té době moje matka ptala "Prosím tě co je to ten bezdomovec?" Pamatovala první republiku a pastoušky...
Bydlení je v poměru k platům bezkonkurenčně NEJDRAŽŠÍ V HISTORII! Například v roce 1912 zaplatila nejhůře placená dělnice za jednopokojový byt čtvrtinu svého platu! V Praze je to dnes nedostižný sen. Je dnes hodně bezdomovců s pravidelným měsíčním příjmem, (i když na černo) , kteří si přesto vlastní byt nemohou dovolit, neměli by na jídlo a ostatní věci.
Chtělo by se říci "zkur**ný kapitalismus", jenže ten kapitalismus tu byl i před válkou a přesto tu nebylo sto tisíc bezdomovců. Takže zkur**ný polistopadový kapitalismus, který od začátku vychovává lidi k bezcitnosti. Takže tu žije podle odhadu odborníků na ulici třetina duševně nemocných, kteří by měli být v léčebnách, třetina "absolventů" z děcáků a třetina se záznamem v trestním rejstříku. Jsou i výjimky ale v podstatě je to takhle. Že jsem zapomněl na alkoholiky? Kdybych byl na ulici, také bych buď chlastal nebo se oběsil...
Pro tupce, kteří současný systém hájí, připomenu podstatné: I vrazi mají ve vězení střechu nad hlavou, pravidelné jídlo a lékařskou péči. ... Otec zavražděné holky začal chlastat a dostal se na ulici. Žije tisíckrát hůř, než vrah jeho dcery...

Kdo je arcibiskup Vigano

Arcibiskup Carlo Maria Vigano = kterého dne 14. 10. 2019 biskupové Byzantského katolického patriarchátu zvolili papežem = je původem Ital. Narodil se 16. 1. 1941 ve Varese v Itálii. Kněžské svěcení přijal r. 1968 pro diecézi Pavia. Byl promován doktorem obojího práva. R. 1973 vstoupil do diplomatických služeb Vatikánu. Pracoval na apoštolské nunciatuře v Iráku a Velké Británii a mezi roky 1978 a 1989 na Státním sekretariátu Vatikánu. R. 1989 byl také povolán za stálého pozorovatele Vatikánu u úřadů EU ve Štrasburku. R. 1992 ho Jan Pavel II. vysvětil na titulárního biskupa v Ulpii a svěřil mu apoštolskou nunciaturu v Nigérii. Spolusvětiteli byli kardinál Sodáno (státní sekretář) a krakovský arcibiskup kardinál Macharski. R. 1998 ho pak Jan Pavel II. jmenoval delegátem ve vatikánském Státním sekretariátu. R. 2009 ho Benedikt XVI. ustanovil Gubernátorem Vatikánského státu. V této funkci Vigano do značné míry rozkryl zneužívání finančních toků státu Vatikán a usiloval se tomu zamezit. Poukazoval na tyto machinace v několika svých dopisech (např. dopis z 27. 3. 2011). Dne 4. 4. 2011 mu Benedikt XVI. nabídl kardinálský klobouk spolu s prefekturou pro hospodářské záležitosti, ale Vigano to odmítl s odůvodněním, že by tím jeho protikorupční snahy na Gubernarátu přišly vniveč. To se pak i stalo, když byl Vigano 19. 10. 2011 (ještě za Benedikta XVI.) jmenován apoštolským nunciem v USA.

V červnu 2013 informoval nuncius Vigano tzv. papeže Františka o pedofilních zločinech washingtonského kardinála McCarricka. František kardinála nejenže nepotrestal, ale sňal z něho i dřívější sankce, kterými McCarricka předtím postihl Benedik XVI., a rehabilitoval ho. Jmenováním nového nuncia USA Christofa Pierre odešel Vigano 12. 4. 2016 do výslužby.... 13.11.2019/ » více

DOPIS PREZIDENTU REPUBLIKY OD DOMOBRAN ČR

Vážený pane prezidente.
Obracíme se na Vás jako na vrchního velitele ozbrojených sil České republiky.
Jako velitelé domobraneckých organizací dlouhodobě sledujeme a vyhodnocujeme, a to ve spolupráci s bezpečnostními experty z ČR i ze zahraničí, bezpečnostní situaci v České republice i blízkém zahraničí.
Chtěli bychom Vás proto upozornit na jedno reálně hrozící významné bezpečnostní riziko, které dle našich informací český stát nejen svými stávajícími kroky podporuje, ale na jehož zvládnutí není v žádném případě dostatečně připraven.
Pro potřeby velení domobraneckým organizacím byla koncem roku 2018 štábem domobrany vytvořena analýza rizik, která v ČR i Evropě reálně hrozí, a to v horizontu od hodin až po roky.
Mezi události, které mohou nastat, patří mimo jiné finančně – ekonomická krize mimořádné intenzity a dopadů a na to navazující banditismus extrémních rozměrů ze strany zahraničních pracovníků jako důsledek rychlého postupu ekonomické krize.
Podle oficiálních údajů Ministerstva práce a sociálních věcí působí k 30. 6. 2019 v České republice 606 483 zahraničních pracovníků. Do tohoto počtu nejsou zahrnuti cizinci, kteří jsou dnes již oficiálně českými občany, nebo zde pracují načerno.

V době trvalého ekonomického růstu a relativního blahobytu postrádá řada firem dostatek pracovníků. Stále se hovoří o minimální nezaměstnanosti, a tedy o nutnosti dovážet pracovníky do zdejších montoven ze zahraničí. Zejména ze zemí bývalého Sovětského bloku – z Ukrajiny a Moldávie, z Mongolska nebo Balkánu.... 11.11.2019/ » více

DÁNOVÉ PROTI IMIGRANTŮM

ŠVÉDOVÉ PROTI IMIGRACI

VÍTĚZSTVÍ NA BÍLÉ HOŘE

Dnes, my katolíci, slavíme 399. výročí vítězství na Bílé Hoře. Poraženi byli nepřátelé pravé katolické víry a náboženství, tedy ne Češi, ale cizáci, kteří chtěli české země okupovat pseudokřesťanskými myšlenkami a národ uvrhnout do zhouby germanismu.

Jaroslav Durych, Bílá hora, převzato z časopisu Řád, roč. IV., číslo 5.


„…My tedy tvrdíme a prohlašujeme, že na Bílé hoře nebyl národ poražen, nýbrž osvobozen od nepřátel nejnebezpečnějších a nejhorších. Pro nás je to právě potvrzením naší důvěry v nepřemožitelnost našeho národa. Jsme národem vítězným a nestojíme o to, aby nás někdo nutil k uctívání porážky, která se nás netýkala. Kdo chce porážku uctívati, ať ji uctívá! Každému, co mu patří! A nám patří toto vítězství. Přijímáme tento den do svého kalendáře jako den slavný. Činíme to dobrým právem jako potomci a dědicové těch, kteří vedli tento národ od úsvitu dějin křesťanství po celá staletí cestou víry a věrnosti k Bohu a k Církvi. Nenahlížíme, že bychom měli s kýmkoliv o tom rokovati, neboť známe právo a o věcech samozřejmých se nediskutuje. Dosti už bylo koktání, zajíkání a vyhýbání. Nesluší se, abychom mluvili neurčitě. Jsme tady a víme, kdo jsme. Můžeme odpovídati, vidí=li se nám to dobré; jinak nemusíme. O své duchovní příslušnosti pak rozhodujeme sami. A tím pro nás jest i česká otázka vyřízena. „

POLSKO JE POVOLÁNO ZACHRÁNIT ZÁPADNÍ KULTURU

Byzantský patriarchát zvolil nového papeže

Habemus papam

Na synodě Byzantského katolického patriarchátu v klášteře u Olomouce v ČR byl dne 14. 10. 2019 mimořádnou volbou zvolen a vyhlášen za právoplatného papeže arcibiskup Carlo Maria Vigano.
František Bergoglio je veřejný heretik a apostata, tedy neplatný papež. Důsledkem byl stav sede vacante. Před mimořádnou volbou nového papeže patriarcha Eliáš vyhlásil anathemu – opětovné zveřejnění – vyloučení z církve – na zjevného heretika Františka Bergoglia.
Biskupové synodu Byzantského katolického patriarchátu pronesli a zveřejnili svou volbu:
„V této mimořádné situaci si jako pravověrný katolický biskup před Bohem a před církví uvědomuji svou povinnost, a proto volím za právoplatného papeže arcibiskupa Carlo Maria Vigano.“
Mimořádná Synoda Byzantského katolického patriarchátu tímto vyzývá všechny pravověrné kardinály a biskupy, aby volbu nového papeže podpořili či akceptovali! Volba byla provedena na základě prorocké služby! Synodou o Amazonii vrcholí zneužití papežské autority apostatou Bergogliem! Aby se předešlo převedení Kristovy církve na pohanskou anticírkev New Age, musel být učiněn mimořádný krok: zvolení právoplatného papeže.

Veřejný dopis arcib. Carlo Maria Vigano, zvolenému za řádného nástupce apoštola Petra

Vaše Svatosti,
zjevný heretik František Bergoglio okupuje papežský úřad a usiluje nejen o likvidaci tohoto úřadu, ale i celé Kristovy církve. Co je vůle Boží v této mimořádné situaci? Bůh chce, abyste přijal papežský úřad Vy.
Prosíme Vás jménem Božím i jménem krvácejícího Tajemného Těla Kristova, církve, abyste volbu přijal i přes velký odpor nepřátel. I kdybyste v úřadu vydržel bojovat několik dní či týdnů, je to důležitý krok k záchraně pravověrného učení a Kristovy církve.
Papežské schizma Vaším nastoupením nenastane, protože Bergoglio jako heretik nebyl a není platným papežem. Tedy v církvi byl de facto stav sede vacante. Tento stav končí Vaším přijetím Petrových klíčů.

V Kristu
Patriarcha + Eliáš a biskupové Byzantského katolického patriarchátu
+ Markian
+ Metoděj
+ Samuel
+ Basil
+ Timotej
+ Dmytro
+ Matěj
dne 14. 10. 2019

KAPITAČNÍ PLATBY

Ve prospěch jedné malé skupiny obyvatel tohoto státu plynou velké zisky, které zaplatí celá společnost. Zkuste jmenovat jinou skupinu samostatně podnikajících občanů, kteří by byli stejným způsobem podporováni! A přesto si řada lékařů stále myslí, jak jsou nedocenění. Poukazují na platy svých kolegů v zahraničí, ale už jaksi zapomínají, že mnoho služeb, zboží, nájmů a jiných nákladů stojí v zahraničí mnohem více než u nás. A taky tichounce mlčí, kolik by je to stálo, v případě profesního pochybení třeba v Americe a jak hladce jim to projde u nás.
Nesmyslné kapitační platby, které dostávají obvodní lékaři za evidenci pacientů činí v ČR 10 miliard Kč! Za mne každý měsíc inkasuje můj obvodní lékař, aniž bych ho navštívil, 85,= Kč a zvyšuje se částka s věkem = např. ve věku 75 let je to již 117,= Kč měsíčně. Můj doktor má v evidenci 1 650 pacientů x 85,= Kč to představuje cca 165 000,=Kč! ANIŽ BY SÁHL NA PRÁCI! Všimněte si, kolik hodin lékař skutečně ordinuje! Zrušením této částky by každému důchodci bylo možné zvýšit důchod o 3 000,= Kč měsíčně! Tak to už máme 5 000,=Kč měsíčně! Průměrný důchod by tak místo cca 11 200,= Kč mohl činit 16 200,= Kč a od příštího roku dokonce přes 17 000, = Kč! Těmito důchody bychom se dostali na úroveň roku 1989, kdy průměrný důchod činil 51 % průměrné mzdy! Má to jeden háček. Poslance ani vládu to nezajímá a zejména senioři je nezajímají!
A otázka =, má někdo z Vás telefon na Vašeho lékaře domů (mobil), aby při zdravotní indisposici Vás doma ošetřil? To totiž podle zdravotních pojišťoven kapitační platba předpokládá. O tom se ovšem nemluví.

Svět se v prdel obrací

Jeden moudrý Moravák z Poštorné se vtipně vyjadřuje k politice. Přišlo e=mailem.

Židi válčí, Němci obchodují, ti kteří chodí do práce migranty nechtějí, ti co se povalují v charitách by je vítali, nějaká divná Pirátka by jich dokonce chtěla desetitisíce, faráři przní děcka, v ODS se mezi sebou jebou brňák Fiala s pražákem Klausem, jedni vyhnali z ČR po šesti letech okupace Wehrmacht SS a německé nespokojence ze Sudet, jiní začali jezdit po 50ti letech na jejich zahradní vzpomínkové párty do Bavor.
Filosofové místo toho, aby filosofovali ve školách a pomáhali v blázincích alespoň trochu uzdravovat pacienty, by se chtěli a chtějí srát do řízení státu ..., no sere mere Maryčko Magdónová a mene tekel. Vypadá to, že zdravý rozum zůstal už jenom u nás amatérských rybářů, myslivců, zahrádkářů, včelařů, chovatelů holubů, kteří jsme absolvovali základní školu ještě za bolševika. Učitel dnes nesmí lištit po hubě hajzla, který dělá ve třídě bordel a dělá si z kantora prdel po vzoru svých dementních rodičů, policajt se musí nechat napřed od hajzla zastřelit a teprve potom se bránit, aby náhodou nepoužil nepřiměřenou obranu, povaleči se chechtají lidem spěchajícím do práce a kdejakej vaginoid otlačující si prdel na židli utržené ze státních peněz, se nám bude snažit vykládat jak je naše armáda potřebná v nějaké řiti, která se jmenuje Afghanistán a jak Putin ohrožuje Poštornou.
Inteligenci děcek jste šmahem vyřešili podle svých představ, že jste zrušili blbšůle a přifařili jste to do ZŠ a nechť se učitel z toho i posere. Tak toto by nenapadlo ani moje žáky z vojny, vojína Emila Šarkéziho ze Žiaru nad Hronom či vojína Rezanku z Bardějova, kteří příklad kolik je součet 5 + 7 nespočítali ani na prstech obou ruk.
A to měli všechny prsty, protože v práci o žádný z nich přijít nemohl. Máme to na salámu Vy lunti od pravdy a lásky. Alespoň jste mohli na Hradčanském náměstí, kde jste včera kladli věnce k soše TGM jej umýt. V televizi to vypadalo, že je osraný holubama víc, než je zdrávo. Už jenom v Benátkách, na tom velkém náměstí (před chrámem dóžů), je těch hoven od holubů víc, jak jich má tatíček na hlavě a na saku…

EVROPA – bílá rasa na vymření

Bude to trvat jen 30 až 40 let, než se muslimská menšina stane ve Francii většinou.
Významný francouzský finančník Charles Gave publikoval 4. září 2017 na webových stránkách svého think tanku "Institut des Libertés" strhující článek, který vyvolal ve Francii značné pozdvižení. Autor si položil v článku otázku: Čeká bílé Evropany vymření?
Jeho odpověď zněla "Ano!": "Není to ani dobré, ani špatné. Zkrátka to tak prostě je," napsal Charles Gave. Jeho základní argument je, že když budeme vycházet z počátečního stavu muslimské populace ve výši 10 % obyvatelstva, tak při "domorodé" míře plodnosti 1,4 dítěte na ženu a "imigrantské" tj. muslimské míře plodnosti 3,4 až 4 děti na ženu, to bude trvat jen 30 až 40 let, než se muslimská menšina stane ve Francii většinou. Skutečně, píše Charles Gave, při míře plodnosti "domorodých" žen 1,4 bude za pouhé dvě generace ze 100 novorozenců jen 42 "domorodých" dětí.
Znepokojující je, že existuje podskupina evropské populace, která velmi efektivně likviduje sama sebe. Vyslovení této pravdy způsobuje v médiích pozdvižení a zuřivé odsouzení, a to znamená, že v Evropě umírá nejen "domorodá" populace, ale také svoboda projevu.

HLAS BYZANTSKÝCH BISKUPŮ

101.VÝROČÍ ROZBITÍ RAKOUSKA

V těchto dnech si připomínáme neslavné výročí rozbití podunajské říše, v jejímž rámci vzkvétalo a mohutnělo i české království. Pod ochrannými křídly rakouského Říšského orla se český národ etabloval v ekonomické a kulturní oblasti na národ vpravdě evropský. Nechutné rozbití Říše se tak stalo dílem domácích zednářských lóží a zahraničních sionistů, velký díl lze přičíst neúspěchu na válečném poli.
A co vzniklo na troskách Rakouska? Vznikly malé státy, neschopné samostatné obrany, s malými národy vzájemně na sebe nevraživými, s nestabilním vnitřním politickým systémem. Jedním takovým státem bylo i tehdejší Československo.
Československo bylo národnostním státem, v němž ale vládli pouze Češi, tisknoucí na svou hruď Slováky tak silně, že ti nemohli ani dýchat. Sudetoněmci (3 milióny), Maďaři (8 set tisíc) neměli právo menšiny, stali se z nich občané Československa druhého řádu bez nároku na svou autonomii, podobně i Slováci.
Státní politika byla silně protikatolická, zbytky naší české katolicity byly zednáři pošlapávány. Vznikla tzv. česká katolická církev, s názvem Husitská, dneska už skoro v povědomí národa neznámá. Proticírkevní a protiněmecká vnitřní politika se projevila v tzv. pozemkové reformě, při níž došlo ke zjevným krádežím církevního a německého majetku, rovněž tak majetek české šlechty doznal „administrativního opatření“.
Republika na základě své neschopnosti vyrovnat se s národnostními menšinami, nemohla mít dlouhého trvání; nakonec vedení republiky – zednáři řízenými zahraničními sionisty – i přes odpor českého obyvatelstva bránit se, republiku a vlastně své obyvatelstvo zradilo a opustilo. A vrchol paradoxu je, že tito lidé, zradivší svůj národ, za zhruba sedm let opět stanuli v čele republiky, tentokrát tzv. socialistické.
Jako národ –, máme opravdu co slavit…?
Vězme, že státy a jejich režimy odcházejí, ale národy a jejich kulturní identita zůstávají.
A tak jako tomu bylo vždycky v této kotlině zvané Bohemia, musí i v současnosti český národ tvrdě bojovat za svou identitu. A protože boj se vede v úřadovnách parlamentu a jiných byrokratických doupatech, je tento boj pro nás nelehký, nemá zjevné kontury. Tentokrát našimi nepřáteli nejsou Němci ani Maďaři, ani šlechta, ale nepřítel českého národa se jeví ve dvou polohách: jsou to domácí rozvraceči a kolaboranti dožadující se černých a arabských migrantů ve stále neutuchajícím počtu – mezi ně patří „kulturní fronta,“ různé politické strany, jakož i téměř všechna média; a pak jsou to samí tito migranti.
Je otázkou času, kdy se = mataforicky řečeno = prolomí hradby pevnosti zvané Česká republika a budeme zaplaveni migrantskou vlnou. Pak ale v každé pevnosti je citadela, tou citadelou ať je naše srdce a mozek: nikdo z nás osobně nesmí připustit porážku, i ve zdánlivě zoufalé situaci je třeba bojovat.
K vítězství nám dopomáhej Bůh!
Redakce NSJ

DOPIS JOUROVÉ

Přišlo v e=mailu

Vážená paní Mgr. Jourová,

nemůžu nereagovat na Vaše poslední vyjádření, kde jste pro Aktuálně.cz apelovala na mladé lidi, aby “nenechávali babičky a dědečky samotné u počítačů, protože by je nepravdivé informace, které dostanou emailem, mohly dostat do stavů strachu a hysterie”...
Chtěla bych připomenout, že dnešní senioři jsou lidé, kteří si aktivně prožili období velkých společenských změn. Velká většina z nich se s tím dokázala úspěšně vypořádat. Jsou to lidé, kteří musí sledovat, jak se země, ve které strávili svoje mládí, rozprodává zahraničním společnostem, a to včetně naší zemědělské půdy a kdysi úspěšných průmyslových značek s dlouhou tradicí.
Dnešní senioři mají něco, co dnešní mladá generace nemá. Mají možnost srovnání. Mohou srovnávat přítomnost s minulostí, kterou sami zažili.
Dokáží srovnat běžný život v tehdejším totalitním režimu a v tom dnešním. Dokážou velmi dobře rozeznat pravdu od lži a propagandy, protože svoje mládí strávili ve světě mediálních manipulací. Studovali v době, kdy nebylo možné říct svůj názor bez obav, že by mohli být potrestáni nejen oni, ale i jejich rodiče. V zaměstnání čelili nátlaku, aby se přidali nebo alespoň podpořili jedinou a vládnoucí komunistickou stranu. Pokud chtěli získat informace, neměli k dispozici internet, přesto kdo chtěl, k informacím se nejen dostal, ale byl schopen předat je dál těm, kteří o ně měli zájem. Je logické, že takto postupují ve zralém věku. Mají na to plné právo.
Dovolím si tedy naopak tvrdit, že dnešní senioři jsou experti na odhalování toho, co je pravda a co propaganda, ať už přichází z jakékoliv strany. Stavět je do pozice hloupých a neschopných, které je potřeba poučit mladými lidmi bez životních zkušeností, to je vrchol nehoráznosti...
Tohle opravdu nemá žádný politik zapotřebí, ani Vy ne.
Bylo by od Vás velmi ohleduplné, kdybyste svoje prohlášení v tomto smyslu korigovala.
O to Vás za naše seniory tímto žádám a předem děkuji.
Lucie Frederika Groene, Odkolek

Aktuální slovo katolického biskupa

STŘEDOVĚKÁ POVĚRA

Autor: Ladislav Malý

Včera, 20. 10. =19, uvedla Česká televize 2.díl filmu Zločin v Polné, jehož název poučenému divákovi sám evokuje, o co asi ve filmu šlo. Film má kvalitní herecké obsazení, jako jsou Fr. Němec, M. Etzler, J. Plesl a jiní, nelze ovšem opomenout Karla Heřmánka ml. V roli Žida Hilsnera a Karla Rodena, který představuje „tatíčka“ Masaryka.

Dramaturgie filmu s režisérem V. Polesným a scénáristou V. Šaškem se snaží seč může sugerovat současnému divákovi jiný obraz skutečnosti, než jaký se tenkrát před 120. lety v Polné odehrál. Současný divák si má – po shlédnutí filmu – a po všech těch svých zkušenostech s falsifikací dějin přiznat, že „… asi to tenkrát v Polné bylo všechno jinak!“ Tím ovšem má dramaturgie, ale nejen ona, i současná neomarxistická ideologie zaměřená na falsifikaci dějin, vyhráno. Protože především běží o duši současného diváka, tedy plátce daní; udělat mu v hlavě guláš.

Ne! Já odsuzuji filmovou propagandu o zločinu v Polné! Tvrdím, že všechno se tenkrát v Polné odehrálo přesně tak, jak nám tehdejší kriminalistická a právní věda předkládá a jak tehdejší porotní soudy, v Kutné Hoře a další pak kasační v Písku, svým verdiktem ztvrdily.

Stalo se to asi v šesté či sedmé třídě základní školy v létech padesátých minulého století; soudruh učitel P. (jméno nebudu uvádět) mně v hodině Občanské výchovy zavolal na stupínek přede všemi žáky a pravil: „Chlapci a děvčata, představte si, že jsou mezi námi lidé, kteří ještě pořád věří ve středověkou pověru, chodí do kostela a věří, že v oplatce je živý Kristus, celý s nožičkama i ručičkama, a oni ho pojídají! Směšné a zároveň strašné, co…?“ Celá třída vypukla v hurónský smích, a soudruh učitel ukázal na mně: „Tady je jeden z nich…! V neděli chodí do kostela a věří ve středověkou pověru!“ Křik žáků nebyl k utišení; před školou pak na mě čekali a zbili mě, dokonce jeden z nich mi pod nohy hodil žárovku, jejíž střepina protrhla mou školní brašnu. S brekotem jsem utíkal domů, kde maminka pofoukala mou rozbolavělou dušičku.

Od té doby, když slyším slogan „středověká pověra“ zbystřím sluch.

Jsem přesvědčený o tom, že některé náboženské odnože judaismu, zfanatizované, praktikovali rituální vraždy lidí, zrovna tak jako zfanatizované náboženské odnože a skupiny islamismu se rituálně vyžívali s uřezáváním hlav jinověrcům v jejich nedávném Chalifátu. A to nemluvím o předkolumbovské Americe o náboženství kmenu Inků a Aztéků, kde se v rámci obětování a usmíření se s Bohy pravidelně rituálně obětovali lidské oběti.

„Tatíčkovi“ Masarykovi se podařilo před soudem s Hilsnerem vyvrátit podezření z rituální vraždy; tehdejší svět pochopil, že něco takového je opravdu „středověká pověra“ a toto neřešil. Nicméně Hilsnera usvědčil z vraždy dvou dívek, a to je pro historii zásadní. Je to tak zásadní, že i když soud budou chtít po sto dvaceti letech obnovit a Hilsnera rehabilitovat, tak jejich snaha vyjde jako falsifikace dějin.

Ve filmu také argumentovali právnickým in dubio pro reo. A proč ono in dubio pro reo neuplatňují dneska u soudu? Je spousty takových případů, kde onen slogan by uplatněn být měl, a neděje se tak. Za všechny vzpomínám případ Kramný z Moravy….

Středověká pověra…! Všímejme si, z jakých úst tato slova vycházejí, kdo jimi argumentuje. Jsou to ti tzv. osvícenci, liberálové, levičáci všeho zabarvení, prostě lidé, kteří nás přivedli do morálního bahna současnosti; tito lidé dělají všechno pro to, aby nás opět přivedli do totality, do takového politického režimu, v němž rituálně budou zařezávat Slovo a Myšlení.

Ze středověkých pověr nemějme strach, ale strach mějme z pověr novodobých, jako je např. „předsudečná nenávist“, nebo „šťastný život v multietnické a multirasové společnosti“, = tak z takovýchto sloganů čiší přímo smrt.

Nadčasový výrok

Francois=Marie Arouet Voltaire, prohlásil: "V životě potkáte dva druhy zlodějů. Obyčejného, běžného zloděje, který vám ukradne peníze, vaši náprsní tašku, hodinky, vašeho koně atd Druhým typem je politický zloděj. Ten vás připraví o vaši budoucnost, o vaše sny, o vaše znalosti, ukradne vám váš výdělek, vaše vzdělání, vaše zdraví, zbaví vás síly a energie, a nakonec i vašeho úsměvu.
Velký rozdíl mezi těmito dvěma druhy zlodějů spočívá v tom, že obyčejný zloděj si vybírá vás, aby vás připravil o to, co vám patří, zatímco politického zloděje, který vás pak připraví o všechnu vaši životní perspektivu, si vybíráte vy sami.
Další velký rozdíl (nikoli poslední) mezi nimi je ten, že běžný zloděj je obvykle policií stíhán, zatímco politický zloděj je obyčejně policií chráněn.

Dnešní zpráva

převzata z deníku Al Ahram mluví za všechno.
Turecký novinář Mehmet Akhul přinesl autentické svědectví o plánech a jejich realizaci přímo z centra bojů takzvaného Islámského státu z oblasti střední Sýrie.
Rok a půl tam působil pod jménem Mohamed Akhejako bojovník tzv. Islámského státu (kalifátu). Sám označuje tzv. Islámský stát (ISIS) jako podvod, řízený zahraniční tajnou službou. Ve vedení ISIS jsou lidé trénováni v zahraničí a někteří dokonce i takoví, co byli už zatčeni americkými vojáky v Iráku a později propuštěni. Jejich skutečná identita je poměrně málo známá a těžko zjistitelná.
Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. Všechny akce s dětmi a ženami jsou pouze zastírací manévr, který má uklidnit veřejné mínění v Evropě a zvednout vlnu solidarity. Cílem mají být samozřejmě nejvyspělejší ekonomiky EU. Bojovníci ISIS mezi sebou komunikují prostřednictvím mobilních GSM telefonů v síti Spojených Arabských Emirátů Etisalat, které mají zaplacené přímo z ISIS. Tím je také vyřešena záhada, jak mohli takzvaní chudí uprchlíci komunikovat mezi sebou z moderních smartphonů celé týdny v roamingovém režimu, přičemž neměli peníze údajně na nic, navíc mají být až z 80% pologramotní. Příkazy a velení jde přes velitele skupin, které tvoří převážně obyvatelé Sýrie a Iráku a jedna skupina je vedena třemi muži za předpokladu, že jsou na jednom místě. Proto se takzvaní uprchlíci domáhali sami rozhodovat, kde budou umístěni. Jejich taktika má začít takzvanou guerillovou válkou, což je v podstatě partyzánský způsob boje a to bráněním veřejného pořádku, infiltrací domácího obyvatelstva a kontaktem s již žijícími skupinami v EU. Toto je důkaz, že celý systém v EU reprezentován vlastizrádci, jako je především Merkelová, Hollande, Junckers, Faymann a ostatní totálně zradili Evropu a nechali ji nepřipravenou na totální válku, vedenou z vnitřku.
Akhul podrobně popsal organizační strukturu bojovníků tzv. Islámského státu(kalifátu) (ISIS) v Evropě. Tak zvaní uprchlíci z válečných oblastí jsou ve skutečnosti bojovníci ISIS, maskovaní rodinami a dětmi, kteří navazují kontakty s již existujícími strukturami, které v Evropě již působí. "Válka v Evropě se začala," prohlásil operační důstojník policejního velitelství v jižním Hesensku po rozsáhlé akci odhalující rozsáhlou síť muslimských vojenských struktur v Německu. "Toto je výsledek ranní mimořádné porady ředitelství tří sousedních spolkových zemí", dodal. Jeho britští kolegové podnikli po Akhulovom svědectví operativní zásah, odhalující síť muslimských partyzánů voblasti Midlands. Připravovali teroristické útoky a sabotážní akce po celé zemi, což mábýt začátek přenesení bojů z Blízkého východu do Evropy. Jak Akhul uvádí ve svém příspěvku v Al Ahram z dnešního rána, tzv. uprchlíci komunikují většinou přes dubajského operátora firmy Etisalat, která do dnešního oběda zablokovala několik desítek tisíc účtů, které komunikovaly neustále jen a výhradně přes roamingové partnery v Evropě. Kontrola a odposlouchávání telefonátů začalo policejními orgány v německé spolkové zemi Hesensko, kde je nejvíce teroristických buněk, i ve Velké Británii. Podle svědectví Akhula je v Evropě odhadem více než 450 tisíc bojovníků ISIS, z nichž je přibližně 80% aktivních. Ostatní se skrývají nebo jsou mimo kontrolu velitelů ISIS. "Maďarská armáda je ve stavu pohotovosti a připravena na násilný zásah v případě narušení hranic", prohlásil premiér Orbán. Mehmet Akhul je momentálně na policejním ředitelství v Ammánu a podle mluvčího policejního ředitelství se stále neví, kdy a za jakých okolností bude propuštěn. Informace čerpáme ze zdrojů ammánské pobočky Al Jazeera i od spolupracovníků v Káhiře a Ammánu.

DISKRIMINACE SENIORŮ

Autor: Petr Hannig

To je neuvěřitelná diskriminace seniorů. V době, kdy veřejná autobusová doprava je stále řidší, zanikají vesnické prodejny a pojízdné přestávají jezdit, ruší se pošty, lékařské ordinace a důchodci jsou tak odkázání na individuální dopravu svými auty za lékaři, nákupy, na poštu atd, je tento návrh z dílny Pirátů, Trojkoalice (STAN, TOP09 a KDU).

Jak to tak vidím, jmenované strany v bloku se vehementně snaží seniory vyšachovat z veřejného života, okleštit je na právech. Finančně, psychicky a zdravotně zdeptat. Může se stát, že prosadí, aby senioři nad 70 let přišli o řidičák, protože ohrožují silniční provoz. Je to logické, protože těm zazobaným příživníkům, kteří nikdy nemakali a jsou bohatí jen díky tomu, že mistrně vysávají státní peníze ( naše peníze), prostě na silnicích vadíme.
<>br> Senioři dodržují pravidla silničního provozu, jsou opatrní a rozvážní, jenže tito hazardéři by chtěli na dálnicích a rychlostních komunikacích jezdit aspoň 150. Chtějí, aby senioři přišli o volební právo, aby senior po 70 měl nárok jen na tu nejzákladnější zdravotní péči. A takto to může plíživě pokračovat dál.

Nakonec v 70. budeš muset prodat byt či dům, vystěhovat se do důchodcovského koncentráku a čekat na smrt, aby mladí a chudí, ubozí migranti měli kde bydlet. Můžou nám vzít důchod, místo něho vyfasujeme lístky na základní potraviny a nejnutnější věci na přežití a tím to hasne. Jediné právo, které ti zbude, bude dobrovolná nebo nedobrovolná eutanazie, abys nepřekážel a uvolnil místo „lepším a demokraticky smýšlejícím zmetkům“. Sice to zní jako hodně přitažené za vlasy, ale to, co se děje kolem nás začíná hodně, ale hodně smrdět fašismem a totalitou. A tu naši rodiče a současní senioři zažili. Proto všechny strany, které jsou proti Babišovi a Zemanovi, se je snaží odstranit, oni chtějí nastolit novou totalitu – hlavně nenápadně, aby se proti těm hajzlům nezačalo protestovat a lidi je nechtěli z politického života vyšachovat. Myslím si, že se mnohých z nás toto téma hluboce dotýká a je třeba, aby článek přečetlo co nejvíc lidí; přepošlete tento odkaz svým přátelům

HLAS BIZANTSKÉHO PATRIARCHÁTU

Sv. Řehoř o mlčení pastýřů a jejich slovu.

Arcib. Vigano žádá od papeže Františka „jasnou odpověď“ týkající se vyznání božské podstaty Ježíše Krista


V neděli 13.10. =19 arcib. Carlo Maria Vigano vyzval všechny duchovní katolické církve, aby se „neschovávali za mlčením“, ale nahlas se postavili proti „vlkům“ a „pozemským mocnostem“, které ohrožují Kristovo stádo.

Výzva bývalého apoštolského nuncia v USA pod názvem „Bratrské ponaučení“ napsaná 6. října, (liturgický memoriál sv. Bruna, zakladatele řádu kartuziánů) přišla na svět v den oficiálního otevření Amazonské synody, která začala ve Vatikánu a bude trvat tři týdny.

Mons. Vigano připomíná Knihu o správě pastýřské sv. Řehoře Velikého, patristický text 6. století, který podrobně pojednává o povinnostech duchovenstva, pokud jde o duchovní vedení svěřených duší a na jeho základě vybízí kněze, biskupy, kardinály a „zejména“ papeže, aby zkoumali svá srdce a přizpůsobili je „nadpřirozenému světlu“.

Hierarcha dále napsal v krátké výzvě:

„Dnes, 6 října, 27. neděli po seslání Ducha svatého a v den památky sv. Bruna, breviář podává pastýřům k rozjímání následující úryvek z Knihy o správě pastýřské sv. Řehoře Velkého (Kniha II., 4;PL 77,331):

‚Pastýř ať umí v pravý čas mlčet a v pravý čas promluvit, aby nemluvil o tom, o čem má pomlčet, a nezamlčel, co má vyslovit. Neboť neuvážené mluvení zavádí druhé do omylu a nemístné mlčení zase nechává v omylu ty, kteří mohli být poučeni.

Dnes se však nerozumní pastýři často bojí mluvit přímo pravdu ze strachu, aby neztratili přízeň u lidí. Takoví se ovšem nestarají o svěřené stádo jako praví pastýři, ale chovají se jako nájemníci, neboť když přichází vlk, utíkají a tiše se schovají.

Proto jim Pán ústy proroka vytýká: ›Jsou to němí psi, kteří nedovedou štěkat.‹ (Iz 56,10) A pokračuje v napomínání: ›Nevskočili jste do průlomu a nepostavili jste ochrannou zeď pro Izraelův dům, abyste obstáli v boji v Hospodinův den.‹ (Ez 13,5)

Vskočit do průlomu znamená statečně bránit stádo proti mocným tohoto světa. A obstát v boji v den Hospodinův znamená odpírat ničemným nepřátelům z lásky ke spravedlnosti.

Když se pastýř bojí říci pravdu, nedělá nic jiného, než že svým mlčením vlastně utíká. Kdo se pro své stádo opravdu staví na odpor, staví tím kolem domu Izraelova ochrannou zeď proti nepřátelům.

Ten, kdo se stává knězem, přijímá úřad herolda, takže ať už jde kamkoli, hlásá příchod strašného Soudce. Pokud tedy kněz neví, jak kázat, jakým hlasem promluví takový němý herold? Z tohoto důvodu Duch svatý spočinul na prvních pastýřích v podobě jazyků (Sk 2, 3), protože kohokoli On naplní, tomu dává moc moudře promlouvat.“


„Každý kněz“, uzavírá arcib.Vigano, „musí pečlivě zkoumat sebe sama, aby přizpůsobil své chování nadpřirozenému světlu tohoto ‚pastoračního pravidla‘ sv. Řehoře Velikého, a to včetně kardinálů a biskupů, a zejména papeže Bergoglia SJ!“

VLÁDCI SVĚTA

Autor: Vít Skalský, Plzeň,

Karel Gott zmiňoval ve svých rozhovorech mocné, kteří ovládají svět. Jaké oligarchy myslel? Psal o jedné rodině, která využila informaci o výsledku bitvy u Waterloo a následně vykoupila Anglii. Jde o stejnou rodinu, jež stála u vzniku americké centrální banky a systému frakčního bankovnictví. Greta a ekologie, podobně jako kulturní marxismus a s ním spojené sociální inženýrství, mají stejného jmenovatele. Je jím finanční oligarchie, která využívá tvorbu peněz z dluhů, které principiálně nemůžou být splatitelné. Prohlubující se finanční otroctví potřebuje rozložené společnosti, jež se nedokážou bránit a dobrovolně nebo nedobrovolně zchudnou. Kdo tohle nechápe, nemůže rozumět politice.Tedy znovu, kdo jsou oni oligarchové, co ovládají náš svět? Nejpřesnější odpověď směřuje k centrální bance Spojených států. Rodiny, jež vlastní FED, ty tahají za provázky moci. FED je bankou bank, která tiskne dolar. Má být federální a rezervní, přesto je soukromá a žádné rezervy nemá, pokud do rezerv nepočítáme dluh vlády USA a vyprázdněný Fort Knox. Dolar a s ním spojené frakční bankovnictví, to jsou praví tahouni do pekla válek, krizí a totality. Nějaký Soros je jen odvozeninou tohoto systému. Také je zajímavé, že když jsem před deseti lety zadal do Googlu jména Rothschild a Soros, vyskočilo mnoho relevantních informací. Dnes se toho moc touto cestou nedozvíme. Přesto si celou věc může každý jednoduše odvodit sám. Stačí jen pochopit, co jsou peníze a jakou sehrávají úlohu. Pak je třeba znát některé historické souvislosti. V tomto ukazoval cestu i zesnulý Karel Gott.

POLSKO: Vítězství konzervatismu a tedy rozumu

V nedělních parlamentních volbách v Polsku má vládnoucí konzervativní Právo a spravedlnost (PiS) podporu 44,6 procenta hlasujících. Národně=konzervativní formace zvítězila nad liberální Občanskou koalicí. Z výsledků vyplývá, že PiS bude v Polsku moci samostatně vládnout další čtyři roky. Je to další rána do vazu eurohujerů, je to symptom lámání ledů struktury EU. Díky, bratři Poláci!

HLAS VOLAJÍCÍHO NA POUŠTI

PROROCKÉ SLOVO O AMAZONII

Autoři: + Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu,
+ Metoděj OSBMr, + Timotej OSBMr, Biskupové sekretáři


Jaká je podstata Synody o Amazonii?
„Cizoložili se svými hnusnými modlami.“ (Ez 23,37) Toto Boží slovo, řečené skrze proroka Ezechiela, je dnes aktuální pro římskou Synodu o Amazonii. Proroci nazývají pohanské praktiky, které jsou totožné s praktikami pohanů v Amazonii, duchovním smilstvem. Jde o hřích proti 1. přikázání: „Nebudeš míti jiných bohů a nebudeš se jim klanět...“ (Dt 5,9).

Místo toho, aby se člověk obracel se svými problémy a těžkostmi na Boha, hledá pomoc v pohanských praktikách věštění, magii a spiritismu a v jejich různých formách. Tím se obrací na démony a dostává se pod jejich vládu. Smíchání s pohanstvím dnes pseudopapež František lživě a manipulačně nazývá „prorockou úlohou církve“. Boží slovo to ale nazývá ohavností! „...dávali hnusným modlám dokonce za pokrm své syny, které zrodili Mně“ (Ez 23,37).

Pohanství se svými praktikami bylo vždy spojeno i s přinášením lidských obětí.... 14.10.2019/ » více

KAREL GOTT

Opustila nás a tento svět velká osobnost, Umělec, Karel Gott. V roce 2001 poskytl médiím rozhovor, z něhož vyjímáme pár důležitých odstavců.

O blížícím se konfliktu

“Studená válka skončila, ale narůstá ekonomická nerovnováha mezi křesťanským a islámským světem.”
“Že si Západ s Východem si nikdy neublíží, to už mně bylo jasné dávno. Tady bezvadně fungoval efekt rovnováhy a vzájemného zastrašování, to byla perfektní vojenská strategie – obě strany si vzájemně hlásily a kontrolovaly i schvalovaly každý vojenský krok, jako ten u nás v roce 1968.”

O neomarxismu

“Když jsem poprvé odjel na Západ (v roce 1963, Západní Berlín), zmínil jsem se o našich poměrech a byl jsem kritizován, že to špatně vidím. Všichni byli levicoví, měli Che Guevaru a mleli, že je třeba myslet na většinu.”
“Těšil jsem se do svobodného světa, že se konečně nadechnu, a místo toho jsem koukal jako blázen, kde to jsem.”
“Nemohl jsem s nimi diskutovat, byli strašně radikální, nesmiřitelní až zlí…”
“Nabyl jsem přesvědčení, že komunistický systém ve východní Evropě vlastně Západu vyhovuje. A my jsme byli takové pokusné terárium.”

O totalitní nadvládě

“Celosvětové dění směřuje k totální globalizaci, která vyústí v jednu totalitní světovládu. Časem všechny malé banky padnou – už to pomalu začíná, bankovní giganti budou fúzovat, až nakonec zbude jediný bankovní dům, který bude všem diktovat.”
“Vznikne jedna světová měna, která bude všechno řídit, a pak už je jen krůček k bezhotovostnímu platebnímu systému pomocí mikročipů a laserových neviditelných kódů. Nejspíš je budeme mít zabudované v těle. A tím bude možné z jednoho vládního centra získat o každém informaci a každého kontrolovat.”
“Už si na to zvykáme, vnímáme to jako samozřejmost – ta identifikační čísla jsou kreditní karty. Zatím je to velmi příjemné a i další vývoj v tomto směru nám bude připadat praktický, výhodný a hlavně pohodlný, ale časem zjistíme, že jsme se stali objektem nejenom kontroly, ale i manipulace s myšlením.”

Srovnání s minulým režimem

“Bojím se toho, že se nakonec naplní všechny orwellovské vize, které při svém vzniku vypadaly tak neskutečné. Napadlo mě, že možná přijde doba, třeba se jí ještě dožiji, kdy budeme nostalgicky vzpomínat na minulé totality.”
“V každém případě, když už se tehdy nedalo dělat vůbec nic, tak si aspoň lidé mohli pro sebe nechat své myšlenky a názory.”

HLAS BIZANTSKÉHO KATOLICKÉHO PATRIARCHÁTU

Anathema za Synodu o Amazonii na 26 kardinálů, 134 biskupů a 99 kněží

Synonymum termínu anathema je exkomunikace, prokletí, vyloučení z Těla Kristova – církve. Tento nejtěžší trest je stanovený samotným Bohem. Vyjadřuje duchovní realitu, která se vztahuje na heretiky, kteří opustili Kristovo evangelium a Kristova Ducha (Ř 8). Místo toho přijali ducha hereze a hlásají antievangelium. Sami se tím vyloučili z Tajemného Těla Kristova a jsou na cestě do zavržení, i když zastávají nejvyšší úřady v církvi.

Prosazováním antievangelia vytrhávají duše z Kristova stáda a vedou je do záhuby. Činí to velmi úskočně. Používají teologickou terminologii, takže mnohé kněze a biskupy ovlivní. Pokud sám heretik je biskupem, kardinálem či papežem, pak rozsah hereze je masový. Apoštol právě před nimi varuje: „Jsou to špatní dělníci, přestrojení za apoštoly,“ a dodává: „Není divu, i satan bere na sebe podobu anděla světla, a tím spíše jeho služebníci“ (2Kor 11,13). Pán Ježíš před nimi varuje: „Po ovoci je poznáte“ (Mt 7,16).... 10.10.2019/ » více

Budou v Rakousku zavedeny protiimigrační zákony?

E=mailem jsme přijali celkem potěšitelnou zprávu o změnách v rakouských zákonech na ochranu před imigrací. Teprve čas ukáže, zda nová vládní koalice s lidovci v čele sliby dodrží.

Žadatelé o azyl nebudou dostávat žádné peníze. Jejich vlastní hotovost bude při podání žádosti o azyl zadržena na úhradu nákladů (podobně jako v Dánsku a ve Švýcarsku). Skončí snaha o ubytovávání žadatelů o azyl v bytech, ubytováni budou v hromadných zařízeních. Azylové úřady si budou kopírovat obsah mobilních telefon u žadatelů, aby s jeho pomocí ověřily identitu žadatele a to, zda vypovídá pravdivě o různých okolnostech (např. srovnáním zachycených lokačních dat s tvrzením žadatele o tom, kudy prošel).

Osobám, které vycestují zpět do státu, z nějž „uprchly“, bude azylová ochrana ve zrychleném řízení odňata. Odmítnutí žadatelé mají být důsledně deportováni. Azyl bude – v souladu s původními mezinárodními smlouvami – oddělen od trvalé imigrace a periodicky bude prověřováno, zda stav ohrožení ještě trvá; pokud pominul, bude azylová ochrana ukončena.

Žadatelé o azyl se budou muset starat o vlastní domácnost (tj. žádné úklidové a stravovací služby placené daňovým poplatníkem, jak je tomu např. i u nás). Nezletilé manželky budou úředně odděleny od zletilých manželů. Při případném slučování rodin nebudou akceptována nezletilá manželství, nucená manželství a vícenásobná manželství.

Kdo opustí Rakousko dobrovolně a za odměnu (Rückkehrhilfe) a následně se ilegálně vrátí, bude souzen za trestný čin (víceméně ekvivalent našeho maření výkonu úředního rozhodnutí). Téma azylu a imigrace má zůstat jako kompetence rakouského státu, tj. odmítnutí evropských kvót. Sociální dávky pro osoby, které obdržely azyl, budou zastropovány na poměrně nízké úrovni (aspoň vůči rakouským nákladům na živobytí), a to jak individuálně, tak na rodinu.

Přímá demokracie.

Nová koalice se zavázala postupně zavádět do rakouského práva prvky přímé demokracie po švýcarském vzoru. Občané budou mít zákonodárnou iniciativu: nasbírají=li 100 000 podpisů pod návrh zákona, bude muset být projednán v parlamentu se stejnou vahou a ve stejné proceduře, jako by jej navrhla vláda. Příslušní ministři budou mít povinnost se k němu vyjádřit. S celostátními referendy se počítá jako se závaznými, pokud vítězná strana nasbírá dost hlasů (třetinu všech oprávněných voličů). Vyloučeny mají být mezinárodní smlouvy (ústupek prezidentovi van der Bellenovi). Pokud by parlament neschválil návrh zákona předložený aspoň 900 000 voliči, bude se nezávisle na jeho vůli konat závazné referendum.

Počítá se i se zajímavou „Hlavou 22“. Pokud by rakouský parlament odmítl schválit zavedení prvků přímé demokracii nezbytnou dvoutřetinovou většinou hlasů, bude o jejím zavedení vyhlášeno zvláštní jednorázové referendum, k jehož vypsání by měla stačit nadpoloviční většina hlasů v parlamentu.

Dále bude prozkoumán a přehodnocen zákon o urážce náboženského cítění. S tímto zákonem bylo v minulých letech spojeno několik kontroverzí. Elisabeth Sabaditsch=Wolff byla pravomocně odsouzena k pokutě 480 Euro za veřejné prohlášení, že islámský prorok Mohamed měl zalíbení v malých dětech (podle muslimské tradice přitom měla Aiša v době prvního manželského styku devět let, takže těžko její tvrzení označit za lživé). Helmut Griese zase dostal pokutu 800 Euro za to, že každý pátek při sekání trávníku posměšně jódloval a napodoboval volání muezzina.

Džihádisté a náboženští extremisté budou vězněni ve zvláštních odděleních věznic, aby neovlivňovali jiné vězně. Má být vyvinuta maximální snaha o to, aby odsouzení cizinci vykonávali trest odnětí svobody ve své vlasti. Do trestního zákoníku budou doplněny příslušné paragrafy a bude zcela zakázáno financování náboženských spolků z ciziny. Islámské školky a školy budou v případě nedodržení závazných předpisů důsledně zavírány. (To je patrně reakce na loňskou studii vídeňských islámských školek. Ty jsou podle jejího autora důkladně infiltrovány salafisty a jinými radikály, kteří si tak vychovávají novou generaci fanatiků.)

HLAS Z MORAVY

Kruh přátel rodů Moravy a Slezska vydává Almanach č.2/2019

Autor: Jan Mička

Proč Masaryk pláče…? V říjnových dnech roku 2018 se na stěnách kotelny areálu vysokoškolských kolejí poblíž Přírodovědecké fakulty University Palackého v Olomouci objevilo graffiti zobrazující plačícího Presidenta Masaryka, dívajícího se skrz zoufalé zbytky jeho někdejšího díla. Ztvárnění je programem umělce street artu s přezdívkou ChemiS. https://www.novinky.cz/ domaci/486355=placici=masaryk=v=olomouci=se=stalhitem=internetu.html

Jeden z největších Moravanů, Tomáš Garigue Masaryk dokázal osvobodit z područí Rakousko=Uherské říše 42 země: Čechy, Moravu, Slezsko a Slovensko a vytvořit suverénní, sebevědomý stát, jehož součástí se stala i tzv. Podkarpatská Rus. Československo tvořily národy Čechů, Moravanů, Slezanů, Slováků, Rusínů a Německé, Polské a Maďarské menšiny. Stát byl poznamenaný válkou a jako nástupnický po Rakousko=Uhersku musel rovněž platit válečné reparace.... 30.09.2019/ » více

CO JE PŘEDSUDEČNÁ NENÁVIST?

Ing.Oldřich Lukáš z Plzně ministryni spravedlnosti JUDr. Benešové klade zásadní otázku, k níž se připojujeme i my: Co je předsudečná nenávist?

K rukám vážené paní Marie Benešové, ministryně spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti ČR Praha
v Plzni dne 16.9.2019

Věc: žádost o výklad předsudečné nenávisti a zásadní otázky k jejímu obsahu.

Vážená paní ministryně,

dovoluji si tímto obrátit se na Vás se žádostí o pomoc ve věci výkladu zcela nového pojmu předsudečná nenávist, případně s ní souvisejících podpojmů nálepkování a politická korektnost. Neboť ony pojmy stále drastičtěji zasahují do životů statisíců občanů ČR, aniž by věděli, co přesně z hlediska zákona tyto novodobé právní kategorie znamenají. Jak nejspíš i Vy tušíte, žonglování s termínem předsudečná nenávist se dostává nebezpečně blízko k hranici, za kterou se spouští plíživá fašizace společnosti. Stále zřetelněji její kontury vyvstávají v médiích, školství a bohužel, i v části justice. Jistá skupina „nadlidí“ si nepokrytě uzurpuje právo zcela beztrestně rozpoutávat nenávist, pomlouvat, urážet, šikanovat a dehonestovat kohokoli, kdo má jiné názory než oni sami. A neštítí se takto útočit ani na prezidenta a premiéra ČR. Tito sami sebou „vyvolení“ zneužívají svého vlivu, aby mediálně, ekonomicky, a dokonce i právně ničili život čestným a nevinným lidem chránícím svou vlast, které bytostně nenávidí stejně jako vlast samotnou. Neuznávají výsledky demokratických procesů, ba ani voleb, nejsou=li zvoleni oni sami. Neštítí se veřejně a za vydatné podpory protičeské ČT rozpoutávat nenávist v celorepublikovém měřítku, lhát a překrucovat fakta, vymývat dětem mozky svojí zvrácenou ideologií, rozdělovat společnost a spouštět majdanizační procesy za účelem mocenského převratu. Nejsou=li toto symptomy fašizace společnosti, pak uvítám pučení o tom, proč tomu tak není. K takovému jednání zmíněná skupina temných duší bezprecedentně zneužívá právě pojmu předsudečná nenávist.... 27.09.2019/ » více

Lávka v Praze

Před dvěma roky se zřítila lávka přes Vltavu v Praze v Tróji. Dva roky trvalo, než se papaláši usnesli na tom, že postaví novou. A další rok bude trvat, než ji postaví. To jsou tři roky. Tři roky, než se postaví lávka pro chodce. Ozval se nám stavař, který to vidí z odborného hlediska. Přenecháváme mu tedy slovo:

„...V tisku jsem se dočetl, že za spadlou lávku v Troji se postaví nová. Jen projekt vyjde snad na sedm, nebo osm milionů. Celá stavba je plánována na příští ‘čtyřletku, nebo šestiletku‘? Rád bych připomněl, jak se stavělo před sto lety. Bez počítačů. Sjezdový palác – začátek – květen 1890. Odevzdání a schválení projektu 10. července 1890. Do konce roku 1890 stavba kromě kopule hotova. Dokončení a předání 1. května 1891. (To navíc v září byla povodeň. Výstaviště bylo zatopeno.)

V této době zhotovili za pouhé čtyři týdny petřínskou rozhlednu. A za jeden měsíc, od 11. května do poloviny června 1891 ji postavili. Práci zahájilo 10 tesařů a 15 dělníků. Dokončili ji 34 montéři, 9 tesařů a 35 pomocných dělníků. V době nejpilnějších prací stavělo tohoto obra pouhých 78 dělníků. Váha rozhledny: 1700 q.

Na dům, přibližně 10x10 metrů jednopatrový, tenkrát bez elektřiny, stačil jeden výkres asi velikosti A1. Dům stojí v pohodě dodnes. Jestliže by měl magistrát Prahy mezi zaměstnanci jediného stavebního technika, tak ten by mohl do počítače zadat: délku lávky, předpokládanou nosnost, ukotvení v březích, přikázané materiály na stavbu lávky. Najet si ve stavbařském programu hotové dostupné lávky a vybrat si. Jako celoživotní konstruktér odhaduji, že projekt by potom vyšel na mzdě technika asi tak na dva tisíce korun českých. Hrubého. Proto to trvá léta, než se dohodnou: kdo, kolik z těch milionů uloží do svého kufru. Druhá lávka, snad projekt za dvacet pět milionů, je kšeft snů. Snad pro zastupitele Prahy, celým spektrem. Nikdo z nich se sebeméně neozval proti. Na obranu: snad ani jeden nemá minimální stavební kvalifikaci. Samí právníci. Ti znají výhradně jenom – palmáre. Nic jiného.

Železné díly pro rozhlednu se tenkrát vyráběly v dílnách naproti ulice Ocelářská u Balabenky. ‘U Prášilů‘. Před kontrarevolucí, (revoluce je vždy vlevo), se tam dělaly generálky soustruhů a frézek. Po nástupu Klausohavlistů, nejprve se neznámo kam, vypařily z fabriky všechny obráběcí stroje a z provozu se stala benzinová pumpa a krám se zahraničními bytovými doplňky.

Asi třicet špičkových nástrojařů a soustružníků se překvalifikovalo na skladníky a pomocné dělníky zahraničních skladů. Na tři směny i o sobotách a nedělích. S tím pomohli i předáci odborů, jako Falbr a Štech. A další. Na projekt by bylo snad lze použít i závěrečnou práci nějakého maturanta stavební průmyslovky. Nebo práci studenta stavební fakulty. Svět se nám očividně zrychluje. Letí raketovou rychlostí, nikdo nestíhá ten příval dat, informací. Nestíhá natolik, až se nám stavba jedné lávky protáhne na tři roky. To je přinejmenším trochu zvláštní. Tři roky na stavbu lávky. Slyšíte to…? Tři roky, než se probojuje projekt přes byrokracii, mnohé kapsy, které chtějí nasypat z veřejného rozpočtu. Není to trochu zvláštní? Troufám si tvrdit, že na takové záležitosti by to chtělo nějakého dalšího tajemného jedince, který nejen smyje graffity, ale postaví i lávku, opraví hroutící se pohraničí a vypráská to z radnic, parlamentu a dalších úřadoven. Tři roky, to je moc, milí soudruzi…“


BEZ KOMENTÁŘE!

Co si myslí učitelka o dnešní generaci

Přišlo mailem

"...Seřezat prdel nejen jim, ale hlavně těm rodičům, kteří takhle zanedbávají výchovu svých dětí. A také těm dnešním matkám, co si často "nechají udělat" dítě s tím, že muže nechtějí, že se budou starat samy a pak to nemají šanci zvládnout. Ztrácí se model klasické rodiny. A také mnohý muž dnes často není muž, ale mamánek. Takže opět absence rodičů.
Je toho mnohem víc, jen takhle z voleje jsem to nahodila. Učila jsem asi 30 let na různých typech škol, začínala jsem začátkem 80. let na učilišti = byli to super kluci, jednodušší, ale rozumní, slušní a féroví. Dnes bych do té džungle nešla.
Změna k horšímu vyvrcholila někdy na přelomu tisíciletí, kdy měla děti ta generace rodičů, která chodila na ZŠ ( i výše) už v době demokracie. A všechno mohli a ve škole je kdysi nutili do něčeho, a měli heslo "my to teď těm blbcům kantorům vrátíme". A běda, když se jejich děťátka dotkneš pohledem, natož slovem! Mám dost vlastních zkušeností... písemnou důtku jsem dostala, moc často jsem si vzpomněla na Vratné lahve....
21.09.2019/ » více

PLZEŇSKÝ BISKUP NA STRANĚ SATANISTŮ ?

Autor: Vít Skalský, organizátor plzeňské anti.pride

Krátce po ostudném pochodu tzv. LGBT v Plzni vyšel 6.září v Hospodářských novinách rozhovor s plzeňským biskupem Tomášem Holubem s názvem „Nacionalismus není cesta do nebe, ale do pekla“. Hlavním tématem rozhovoru je problematika gender a LGBT. Redaktor uvedl jednu z otázek odkazem na nacionalistické partaje, které „se staví do pozice ochránců Západu“. Plzeňský biskup mimo jiné řekl, že „… u nich je problém sobectví dobře vidět. Neomezují se sice na individuum, ale na nějakou specifickou skupinu = národní nebo rasovou. To je jen jiná forma redukce vztahů ve prospěch materiálna. A to je cesta do pekel, nikoliv do nebe“.

Těžko lze předpokládat, že by téma interview nesouviselo s pochodem v Plzni.Plzeňský biskup dobře ví, co se děje v jeho městě a takto komunikoval svůj názor občanům města a především organizátorům protestu proti LGBT pochodu. Je=li tomu tak, pak má autor tohoto textu, jako jeden z hlavních organizátorů anti=pride, právo na reakci vůči takto vyjádřenému soudu ze strany významné plzeňské osobnosti... 16.09.2019/ » více

PROSÍM O ODPUŠTĚNÍ NAŠE DĚTI A VNUKY

Autor: IMAD KARIM, překlad MIRKA HAASOVÁ

Německý režisér a scenárista libanonského původu Imad Karim patří mezi nejostřejší kritiky islámu. Pokusila jsem se přeložit co nejvěrněji jeho fb příspěvek…

Prosím dnes o odpuštění! Stromy pláčí, budou po vás ponechány k vyžíznění. Kameny křičí, brzy se budou házet po ženách a homosexuálech. Řeky vysychají, budou se po vás přeměňovat ve stoky. Tito mladí muži nenaleznou ve většině případů vztah k Německu, k jeho stromům, kamenům a řekám, protože neměli vztah ani k vlastním stromům, vlastním kamenům a k vlastním řekám. Přicházejí jako divocí dobyvatelé, aby pustošili, a ani si toho nejsou vědomi. Jednají instinktivně, protože celý život jen bojovali o své přežití. Jednají agresivně, protože cítí, tuší a vědí, že potkávají společnost, jež zapomněla, co je vlastní obrana.

Oni chtějí podíl bez toho, aby se podíleli. Oni nemají bohužel schopnost poznání – rozvíjet dále objevené nádherné struktury. Oni nepřicházejí budovat, nýbrž ničit! Vrátili=li by se Merklová a všichni zastánci těchto „humánních“ zachraňování, otevírání hranic a „refugees=welcome kultury“ jednoho dne z říše mrtvých zpět, hořce by plakali, ale nebudou. Budou jim chybět jak oči, tak slzy. Je zabíjen celý národ, jenž nechce nic jiného než život v bezpečí, svobodě a vzájemné úctě. Je zabíjena velkolepá kultura, které lidstvo za vše vděčí, a člověk se dobrovolně odevzdává době kamenné.

Toto stěhování národů nepomůže nikomu a uškodí všem. Tito, již ve svých zemích vykořenění mladí muži budou v Evropě ještě jednou vykořeněni. Oni budou požadovat a požadovat. A když se ocitnou opět ve svých, jim už známých, slepých uličkách, budou se radikalizovat a volat svého virtuálního Boha, aby jim pomohl k poslednímu vítězství.

Ne, oni nejsou žádní pionýři, kteří chtějí něco nového vystavět, nýbrž ničitelé, kteří chtějí zničit to, co místní staletí pracně vystavěli. Oni ničí, protože to je jediná dovednost, kterou se naučili.

Ne, oni nenechají svou bídu ve svém „uprchlickém“ člunu, také ne svou nenávist a svůj fanatismus. Oni přistanou na evropských plážích a vlečou své důvody, jež je donutily opustit své domovy, s sebou. Tito Severoafričané, stejně jako Syřané, Iráčané, Afganistánci a a a nezvládli – vlastní či nevlastní vinou – ve svých zemích vybudovat civilní společnost, protože v převážné většině žijí a umírají v prostředí 1400 let starých toxických šaria=textech.

Ne málo z nich bude zde trvalými hosty na soudech a bude se starat o vysokou konjunkturu obhájců, tlumočníků, psychologů a sociálních pracovníků. Z organizací UNO, EU, Amnesty International a z mnoha neziskovek se staly centrály pro smýšlení. Tyto organizace berou „uprchlíkům“ vlastní zodpovědnost za kontrolu porodnosti, ochotu vzdělávat se, učit se upřímnosti, úctě k druhému, k ženám a jinak sexuálně orientovaným lidem. Současně zakazují společnostem, které „uprchlíky“ přijímají, aby se proti této zničující migraci bránily. To jsou ty samé světové organizace, které se neodvažují vyzvat bohaté islámské země, aby „uprchlíky“ přijaly. To není jen nejšpinavější deal 20/21. století, to je dokonce zničující, nenapravitelná – coby „deal“ maskovaná – genocida!

S vámi zemřou stromy, kameny a řeky, ale i politici, kteří se na vaší likvidaci podílejí, protože nebude nikoho, kdo by jejich diety financoval. S vámi zemře Německo (Evropa), pod jehož ochranou jsem se mohl 41 let svobodně rozvíjet. A 80% z vás tomu nechce věřit!! Až půjdeme, zanechá spousta z nás děti a vnuky. U nich prosím dnes o odpuštění!

Putin o imigraci v evropských zemích

NEŽÁDOUCÍ SOCHA

Už tenkrát v osmdesátých letech, když sochu krvavého maršála komunisté v Praze 6 instalovali, nikdo s Pražanů o ní nestál, nikým žádána nebyla. Jen pár kolaborantů, jako byl Kapek a spol. a s ním soudruzi, kteří byli „sloupy režimu“, prověření kolaboranti režimu; nevěděli, jak se zavděčit okupantům, tak si vymysleli divadlo se sochou; tenkrát tam byla velká okázalá a pompézní sláva, jak to komunisté uměli… Podobné to bylo s instalací sochy zločince Lenina o kus dál na nynějším „Vítězáku“.

V devadesátém roce jsem patřil ke skupině lidí z OF Praha 6, která už tehdy, když se bourala socha zločince Lenina, chtěla strhnout i sochu krvavého maršála. Byli jsme pražským vedením odmítnuti, jakože by to byla velká provokace a cosi kamsi. Později jsem si uvědomil, jací lidé rozhodovali o bytí či nebytí demokracie v Česku, s čímž souvisí i existence sochy krvavého maršála… A nejen ona, v celé naší vlasti je nejvíc soch „zasvěcených“ rudé armádě jako, „poděkování za osvobození…!“ Nikde na světě se žádný národ tak servilně nechová ku svým okupantům, jako my, Češi! V hojném počtu jsou pomníky za osvobození v Srbsku i Chorvatsku, ale zde lidé děkují své armádě a svému maršálu J.B.Titovi.

Pane Koláři, starosto Prahy 6, proč se s tím tak loudáte? Veřejnost, vzhledem k falešnému mýtu o rudé armádě, kterého se stále nemůže zbavit, nemusela vůbec nic vědět o bourání sochy; rozhodnutí o její likvidaci mělo proběhnout kabinetně, protože tak velí vyšší mravní zájem. Jednoduše ráno měl na místo přijet autojeřáb, soše krvavého maršála dát na krk lano a jeřábem ji strhnout. Pak ho třeba prodat do Sběrného dvora, myslím, že je z broznu, Praha 6 by za něj utržila dost peněz…Okamžitě by dělníci pneumatickými kladivy rozbili i podstavec – a bylo by vymalováno! Za pár hodin by zůstala jen vydlážděná plocha, kam mladíci chodí trénovat skateboard.

Proč se s tím tak mažete, pane starosto, proč děláte kolem toho tolik cirátů...?

Všechen ten povyk kolem sochy taky ukazuje na něco hlubšího, něco, nad čím by se Češi měli zamyslet, najdou=li chvilku… A sice ukazuje na perfektní a čtyřicet let trvající komunistickou propagandu, jež se zavrtala hluboko pod kůží českého národa. Komunisté dokázali perfektně zblbnout mladé lidi a pakliže tito neměli doma nikoho, kdo by jim říkal skutečnou pravdu, brali všechno, co se jim říkalo za hotovou věc. V té době jsme my všichni, prostí lidé, žili v poměrném blahobytu, ovšem proti západnímu světu se to nedalo srovnat, leč proti jiným lido=demo zemím jsme měli aspoň jídlo, leckdo chatu a škodovku; já například ojetého Trabanta. A hlavně: „byl klid na tvořivou práci!“; život v kleci s sebou nese i výhody… Proto generace žijící v té době, dneska už stárnoucí, škytá po „zlatých časech“ okupačního Husákova režimu. Část dnešní mladé generace, jejíž názory se odrážejí na sociálních sítích, vidí zase černobíle: „Pražská kavárna“ chce odstranit sochu, ergo to je špatně, protože to dělá havlérka…!

Nesouhlasím s tímto názorem: V tomto bodě se havlérka s „kavárnou“ nepletou. Nic není černo=bílé. Podobně jako se dětem berou z rukou pro ně nezdravé hračky, pro českou společnost je navýsost mravně ozdravující zlikvidovat sochu krvavého maršála. Ale i ostatních podobných soch, rozsetých po naší vlasti jako jedovaté houby. Je to v zájmu pravdivosti dějin.

31.8.2019, Ladislav Malý, www.narodnisjednoceni.cz

NOVÉ KNIHY NSJ

Už více jak čtyřicet let s námi v České republice žije jakoby v koutku vietnamská menšina v počtu kolem osmdesáti tisíc lidí. Jsou tišší, ostentativně neprovokují, jsou pilní, pracovití, proto taky u většiny české společnosti sklízejí sympatie. Naše dvě nové knihy dávají čtenáři pohled na naše Vietnamce trochu z jiné strany. Jsou to jedny z mála českojazyčných publikací, které se zabývají tímto tématem.

Miroslav Nožina, Filip Kraus: Kriminální sítě ve vietnamské diaspoře. Případ České republiky (2009)
26.08.2019/ » ke stažení zde...

Miroslav Nožina, Filip Kraus: Bossové, vojáci a zrnka rýže. Vietnamské kriminální sítě v ČR a jejich mezinárodní dimenze (2012)
26.08.2019/ » ke stažení zde...

Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském.

Redakce NSJ

VLASTENCI A VLASTENČENÍ II.

Autor: Ladislav Malý

V souvislosti s výročím dvacátého prvního srpna se na netu vyrojují názory lidí hrubě odporující historii, jsou směšné, ale jsou součástí českého myšlení, a tak je třeba na ně reagovat. Většinou je slyším a čtu od lidí katolicky věřících, od nichž by se očekávalo aspoň minimum znalosti historické pravdy. Jde například o vyrovnání národa se sovětskou okupací a s okupací nacistickou, která tu sovětskou předcházela o třicet let, nebo jakou měla podobu západní demokracie od roku 1945 a její politickou proměnu v současnou liberální demokracii, politicky řízenou sionisty apod.

Nacistická okupace zanechala v našem národě krvavou stopu. Trvala šest let a o život přišlo údajně několik set tisíc lidí; jejich přesný počet už nelze dneska zjistit. Jiné statistiky říkají něco jiného. Ale současníkův úhel pohledu na problém okupace by měl být poněkud jiný než jsou fyzické oběti a škody, a sice jak hlubokou brázdu v duši našeho národa zanechala okupace nacistická?... 24.08.2019/ » více

HLAS LIDU

Převzato z REXu

Zdroj: The St. Marcel Initiative
Překlad: D. Grof

Červnový rozhovor prezidenta Putina s Financial Times, částečně shrnutý a citovaný zde minulý týden, se stal nechvalně proslulým, protože jeho proroctví, že „liberální idea“ dosloužila a je zastaralá, zasáhlo citlivé místo u západních politiků a médií. Reagovali rázně, jako mravenci, jejichž mraveniště bylo rozryto klackem. Jaký je význam jeho proroctví a západní reakce na něj? Musíme začít se shrnutím shrnutí, abychom si ujasnili, co je v samém srdci jeho argumentu. V původním dlouhém rozhovoru hovořil o mnoha věcech, ale to, co řekl o liberalismu, bylo vskutku nejdůležitější věcí, kterou otevřel.

Prezident začíná od praktického problému západních národů, jímž je masová imigrace neasimilovatelných cizinců do jejich zemí. Na základní úrovni multikulturalismus prostě nefunguje, ale liberalismus elit vedoucích Západ je nutí brát imigraci nikoliv jako problém, ale jako osvícený posun, takže [elity] nečiní nic, aby ji zastavily, a ona neomezeně pokračuje. Státy však nemohou přežít bez některých základních lidských pravidel a morálních hodnot, jež byly na Západě zformovány Biblí. Tím, že liberální elity ignorují tyto biblické hodnoty, jež národy stále ještě zastávají, prokazují liberálové, že jejich liberalismus už není v kontaktu s realitou a zastaral. Nenechme naopak antiliberalismus změnit se na tyranii, ale současná pevná kontrola západní politiky a médií ze strany liberálů je skutečnou tyranií a musí skončit... 21.08.2019/ » více

VLASTENCI A VLASTENČENÍ

Autor: Ladislav Malý

Hrstka nás jsme stáli u pomníku sv. Václava. Svatý Václav na koni, vévoda české země, shlíží smutnýma očima na svůj národ, který ho lehkomyslně opustil, a právě teď v sodomistické křeči adoruje Satana; svatý Václav jen pevněji sevřel svou pravicí břevno kopí…

V rukou jsme drželi transparenty dávající více než jasně najevo nesouhlas s duhově zabarvenou hydrou, jež se vlnila po Václavském náměstí, a která co chvíli vyplivla jedovaté sliny k omámení davu. Pravoslavný kněz L. Halík – pravoslavný proto, poněvadž žádný katolický nenašel odvahu jít manifestovat Kristovu pravdu a stát proti zlovolné demonstraci homosexuálů =, se stále potichu modlil, a kolem šíleně běsnící řev homoušů.... 17.08.2019/ » více

CESTA NA SOLOVKY

Autor: Ladislav Malý

Noční vlak z Murmaňska přijel ráno v 6.30 na nádraží v Kemu. Celá naše skupina jedné pražské cestovky vystoupila z vlaku a odebrala se k autobusu, který nás odvezl na nábřeží Bílého moře, asi 7 kilometrů vzdáleného. U mola už čekala velká loď, která nás dopravila na Solověcké ostrovy. Byl větrný den a trochu poprchávalo, moře, byť jménem Bílé, teď šedé do černa, dělalo velké vlny; museli jsme se pevně držet. S námi na lodi byli i místní lidé, a také nějací západní turisté, celkem asi 200 lidí. Po dvou hodinách plavby vylodění na ostrově, opět do autobusu, který nás odvezl do chatek k ubytování. Moji pozornost upoutal autobus, který byl stavěn na více jak vysokém podvozku, jakýsi větší mikrobus, uvnitř silně zanedbaný a špinavý. Po dvou dnech na Solovkách mi bylo jasné, proč tak vysoký podvozek: Autobusy pro ruský venkov se zřejmě už ve výrobě musí přizpůsobit tamějším „silnicím“, resp. vyježděným cestám jež jsou bez sebe menší stopy po asfaltu či dláždění, zato samé příšerné, rozmočené a bahnité výmoly.

Tak tady jsou ty obávané Solovky…! V Bílém moři na Solověckém ostrově byl v polovině patnáctého století založen mužský klášter Ruské pravoslavné církve. Není účelem toho článku uvádět historické podrobnosti, k tomu slouží různé publikace. Klášter je obehnán vysokou a mohutnou pětiúhleníkovou fortifikační zdí, vystavěnou vesměs z obrovských oblých kamenů, valounů; zdi dosahují až 4 metry tloušťky a přes 18 metrů výšky. Za touto mohutnou ochrannou zdi je velké prostranství, na němž mniši v 15. století vybudovali mohutný kostel (monastýr) k uctění Zesnutí svaté Bohorodičky s klášterem, dále chrám Proměnění Páně s mnoha malými věžemi, a s vysokou zvonicí. Objekt je pod ochranou UNESCA. Stavby kláštera a monastýru svítí bílou barvou, a zejména z moře klášterní komplex působí impozantně a současně zadumaně, melancholicky.

Za carského režimu bylo v klášteře do roku 1917 zhruba 200 mnichů a přes 150 postulantů, čekatelů na mnišství. Stalo se výsadou solověckých mnichů, že u sebe na cele měli jednoho či dva zločince, na které se snažili působit především duchovně, tak i svou prací a životem. A tak od konce 15. století do začátku revoluce bylo takto mnichy převychováno, podle historických záznamů, na 500 vězňů. A jaký to rozdíl, kdy za vlády dělníků a rolníků, tj. od roku 1920 – 1939, kdy byl ze Slolovek tzv. bezpečnostními orgány SSSR vytvořen SLON (Soloveckije lager osobogo naznačeniji), čili koncentrák pro jinak smýšlející; branami kláštera prošlo na 100 tisíc lidí. Z tohoto počtu údajně zemřelo na 40 tisíc – podle záznamů, které ale byly ledabyle vedeny, čili dodnes se vlastně neví, kolik vězňů komunistického režimu zde bylo uštváno k smrti hladem a otrockou prací.

Po roce 1939 byl sovětskou vládou zřízen úřad GULAG (Glavnoje upravlenije lagerej), a lágry začaly růst jako houby po dešti po celém Sovětském svazu, přičemž Solovky už ekonomicky ztratily na významu... 09.08.2019/ » více

Londonistán: 423 nových mešit, 500 zrušených kostelů

Muslimové se nepotřebují stát většinou v celé Velké Británii, stačí, když postupně islamizují nejdůležitější města. Tato změna již probíhá.

Islámské právo propagují také britské univerzity. Akademická směrnice "Externí řečníci ve vysokoškolských institucích," říká, že "ortodoxní náboženské skupiny" mohou během svých akcí oddělit muže od žen. Na Univerzitě královny Marie v Londýně (QMUL, Queen Mary University of London) byly ženy nuceny použít samostatný vchod a byly nuceny sedět v místnosti bez možnosti klást dotazy nebo se přihlásit zvednutím ruky, stejně jako v Rijádu nebo v Teheránu.

Zavádění islámského práva šaría podporují také britské osobnosti. Jeden z předních britských soudců sir James Munby uvedl, že soudy již nejsou pod přímým vlivem křesťanství a že soudy musí být multikulturní, což znamená, více islámské. Také bývalý arcibiskup z Canterbury Rowan Williams a předseda Nejvyššího soudu lord Phillips navrhli, že do anglických zákonů by měly být začleněny prvky práva šaría.

Podle Syeda Ali Raza Rizviho, prominentního šíitského klerika žijícího v "Londonistánu", jak anglické hlavní město Londýn označila novinářka Melanie Phillips, "je Londýn více islámský, než mnoho muslimských zemí dohromady." Ne, Rizvi není pravicový extremista. Nositel Nobelovy ceny za literaturu Wole Soyinka byl méně velkorysý a nazval Británii "doupětem islamistů".Britští multikulturalisté, jako je londýnský starosta Sadiq Khan, podporují islámský fundamentalismus. Londonistán se svými 423 novými mešitami je postaven na smutných troskách anglického křesťanství.

SVĚT NARUBY

Mějme méně vlastních dětí, abychom mohli přijmout více migrantů!

Žijeme v době, kdy naprostí blázni a šílenci, minimálně v našem civilizačním okruhu , jak se zdá převzali vládu nad světem. Nebo ji, v lepším případě, právě přebírají.

Ještě včera kdybych byl měl rozhodovat co nejšílenějšího a nejbizarnějšího jsem letos četl, viděl nebo zaslechl jako vážně míněnou a realizovanou či realizovatelnou variantu chování západní civilizace, z oficiálních zdrojů, pak bych, opakuji, do včerejšího rána váhal mezi následující trojicí totálních absurdit

=nová americká jaderná doktrina, připouštějící použití jaderných zbraní o nízké účinnosti v konvenčních konfliktech
=pokusy o etablování pedofilie jako normálního a přípustného společenského chování
=obsazení černošky do role agenta 007... 21.07.2019/ » více

Vtip měsíce

Dežo a Karol jsou dva cikáni, žebráci z Čech.
Pracují v Londýně na různých ulicích. Dežo přináší domů 2= 3 libry denně a Karol oproti němu přináší ženě každý den plný kufr 10 librových bankovek.
Jednoho dne se Dežo ptá Karola: "Jak je to možné, že žebrám stejně usilovně jako ty a vydělám si tak málo?"
Karol odpoví: "Ukaž mi co máš napsané na tvojí tabulce?"
Dežo ukazuje: "Nemám práci, mám ženu a 6 dětí, nemáme co jíst, pomožte nám."
"Tohle tam máš napsaný? No, to se nediv, že dostáváš tak málo".
"A ty tam máš napsaný co?"

Karol ukazuje: "Už mi chybí jen 10 liber abych se mohl vrátit zpátky do Čech..."

CIKÁNSKÉ ROZMNOŽOVÁNÍ ZA NAŠE PENÍZE

Autor: MILENA DOUŠKOVÁ

Cikáni jsou učenliví tehdy když chtějí. Naposledy pochopili, že pěstounská péče je zlatý důl. Cikánská mamina se zřekne dětí a její máma – babička dětí – se jich ujme a má je v péči pěstounské. To je pane vejvar. Děti hezky uživí celou povedou rodinku a my to společně zaplatíme.

Tak jsem se včera zaposlouchala do slovenského videa o cikánech a mohu s klidným svědomím říct, že se mi chvílemi dělalo špatně a někdy i úzko na duši. Ani jsem nevěděla, že je v Evropě 15 000 000 cikánů. Na tom ovšem není nic špatného. Co je na tom zlého je to, že se množí jako myši.

Průměrný počet potomků na jednu rodinu je osm dětí. Oni nás prostě umlátí svými potomky... 16.07.2019/ » více

České lithium v tichosti prodáno!

Pro Čechy v Krušnohoří, kde se naleziště Lithia nachází, prý bude řada pracovních příležitostí. Lithia prý jsou zásoby za 3 – 5 biliónů Kč, což by příznivě ovlivnilo naši ekonomiku, oddlužení ČR a zlepšení životní úrovně obyvatel.

Měli bychom si klást otázku za kolik, komu a kdo konkrétně přes značný odpor veřejnosti těžbu LITHIA prodal.

Těžba je rozdělena na 2 části:

1. Obří výsypky, koupil miliardář Janeček a shání, komu by je prodal co nejlépe.

2. Hlubinná těžba připadla státu, konkrétně pod ministerstvo průmyslu (ČSSD), které práva postoupilo státní a.s. Geomet v čele s ředitelem Richardem Pavlíkem. Ten v červenci 2017 vystupoval s geologem Václavem Cílkem v ČT 1 v OVM, kde vyzývali stát, aby si ČR těžbu LITHIA ponechala a těžila ho státním podnikem.

Bohužel, dozvídáme se, že Australská firma European Metals koupila celou firmu Geomet i s Richardem Pavlíkem a dokončuje přípravy k těžbě LITHIA. A tak místo, abychom dostávali informace o postupu těžby LITHIA, kde cena zásob se pohybuje na úrovni 3 biliony Kč, tak je nám úmyslně předhazována uměle vytvořená a narafičená kauza Čapí hnízdo, a všichni politici se tím donekonečna zabývají a doslova baví.

A kdo nás ostatně jako vždy pěkně vodí za nos: „vlastenci“ z ODS, TOPO9, KDUČSL, STAROSTOVÉ, PIRÁTI a jejich věrní!

Už jste si taky kopli do Semína?

Autor: Michal Semín, zakladatel Akce D.O.S.T. a kandidát SPD do rady ČTK

Nemám ve zvyku psát do novin o vlastních trampotách. A i když dnes udělám výjimku, bude to více o stavu naší společnosti, než o mně. Krátká rekapitulace událostí posledních dnů: Byl jsem navržen SPD za člena Rady ČTK a v prvním kole jsem obdržel nejvyšší počet hlasů. Navzdory tomu (či právě proto?), že jsem byl den předtím aktivistou Minářem před zaplněným Václavákem označen, věcně zcela nesmyslně, za konspirátora. Navzdory tomu, že jsem byl některými poslanci krajně levicových Pirátů a krajně středové ODS obviněn – zcela neoprávněně – ze šíření nenávisti. Vypukla panika. Po pár dnech oznámil Jan Hamáček, že v případě mého zvolení zváží ČSSD odchod z vlády. Liberální média, soukromá i veřejnoprávní, roztočila svoje dezinformační kola na maximum. Bylo nutné vyvolat zdání, že v případě mého zvolení nebude ohrožena jen nezávislost ČTK, ale samotná demokracie v této zemi.

Blíží se 30 let od Velké Sametové. Byl jsem přímým aktérem nejen listopadových událostí, ale i vlastní přípravy studentského protestu. Angažoval jsem se v Hnutí za občanskou svobodu a založil studentskou sekci Demokratické iniciativy. Za tyto aktivity jsem byl mnohokrát vyslýchán, krátce zatčen a vyloučen ze studií. Když mi estébáci vyčítali, že rozvracím socialismus, nemohl jsem říct ani popel. Když mi dnes soudruh poslanec Kupka (ODS) v České televizi nadává do antisemitů (antisemínista jeden!), takřka se slzou v oku vzpomínám na ty dávné soudruhy, neboť ti v měli v hodnocení mých postojů a motivů alespoň pravdu. Mediálnímu lynči, jemuž jsem na Kavčích horách i v jiných médiích vystaven, nelze čelit jinak než s nadhledem, svědectvím pravdě a pohrdáním novodobými kádrováky. Přestože se v žádném z mých článků nic antisemitského nevyskytuje – své bližní zásadně posuzuji podle skutků, nikdy podle etnické příslušnosti – a ve svých vyjádřeních to jasně dokládám, mnozí novináři a politici tuto hnusnou pomluvu šíří dál. A ve veřejnoprávních Událostech, komentářích přitom po tři vlahé večery nepřestávají zobrazovat mou tvář, aby bylo jasné, do koho si po Ladislavu Jaklovi dnes může ona poněkud zostřená „pravdoláska“ praštit. Snad ani nemusím dodávat, že po celou dobu oné kampaně, založené na citátech, vytržených z kontextu či zcela úplných nesmyslech, mi nikdo z Kavčích hor nezavolal, aby si mně pozvali a já se mohl před mými oponenty hájit. Nedivím se jim – jejich domeček z cinklých karet by se jim okamžitě rozsypal. Hlavně nepřipustit, aby se lidé dozvěděli, že to, co o Semínovi vytrubujeme do světa, je do značné míry na vodě. Rozumím tomu, že levicově liberální média a různé nátlakové organizace nechtějí, aby byť sebebezvýznamnější veřejný post zastával člověk, který jde proti proudu, i když mu to činí různé existenční potíže, člověk konzervativních názorů na společnost, morálku či rodinu, vzdorující nastupující totalitě politické korektnosti a sociálního inženýrství, další bruselské centralizaci, oklešťování občanských svobod a ničivým dopadům genderové ideologie či umělého multikulturalismu. Člověk, který tvrdí, že mráz dnes nejde z Kremlu, ale z pokrokářských center na Západě.

Snaha progresivistů uchovat si názorový monopol ve veřejnoprávních médiích a nepřipustit jeho sebemenší oslabení je možná pochopitelná, ale s demokracií to nemá nic společného. V tom, jak smýšlí a jednají, si s demokraty lidovými mohou demokraté liberální podat ruce.
Třeba i milionkrát.

VEŘEJNÝ DOPIS MAGISTRÁTU PRAHY

Autor: Jan Drnek, spisovatel, Plzeň

Vážený pane primátore,
Vážený pane starosto,
Vážení páni a paní radní,

chtěl bych Vám poděkovat za velkou službu, kterou svým sabotérským přístupem k obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze děláte nám, kteří v božství Ježíše Krista a v nanebevzetí jeho matky Panny Marie věříme.

Věc se stává veřejnou a den ode dne sledovanější causou a poskytuje křesťanům přesně to, co jim chybělo = schopnost aktivního boje za víru, ochotu k němu. Ne násilím, ale aktivitou, možná až k sebeobětování. Začíná se vytvářet společenství, které ve vší pokoře chápe, že vlažné Bůh ze svých úst vyplivne, že je třeba hořet, ne jen doutnat při kostelních rituálech, že víru je třeba žít aktivně vždy a všude, ne si to jen odsedět při mši. Že je třeba odpírat zlu, k Bohu se hlasitě znát a zastávat se jeho pře. Začíná se obnovovat i jakási hlubší spiritualita, která nám tolik chyběla. Pravda, zatím nejde o žádné davy, ale to ve starém Římě také zpočátku nešlo, a nakonec křesťané obrátili celou tu říši. Ne politicky, ale zevnitř, ze srdce. A vytvořili kulturu (odvozeninu od kultu), ve které žijeme přes tisíc let.

Chtěl bych Vám poděkovat, že tak usilovně napomáháte obnově skutečně hlubší křesťanské víry v naší zemi, napomáháte sebeuvědomění a vzniku nové identity českých křesťanů a v neposlední řadě napomáháte vpravdě ekumenické spolupráci všech církví. V tomto případě jste již napomohli smíření a spojení husitů a katolíků. Bez Vašich křečovitých obstrukcí by k tomu zřejmě nedošlo. Kdyby byl totiž sloup obnoven rychle a bez rozruchu, žádná křesťanská shromáždění a demonstrace by se tam nikdy nekonaly. Bylo by to prostě normální a jen okolojdoucí poutník by se zastavil, pomodlil nebo položil kytičku. Nic víc by se nedělo. Většina křesťanů by to kvitovala s povděkem, ale do Prahy by kvůli tomu nejeli. Ještě můžete vypustit na náměstí lvy, aby nám ta obroda šla rychleji....

06.07.2019/ » více

Švédské úřady jsou zděšené,

ukázalo se, že řada uprchlíků posílá své děti na prázdniny do své původní vlasti. Imigranti si totiž nepřejí, aby se jejich děti asimilovaly a integrovaly do švédské společnosti. Mimořádně aktivní jsou v tom muslimští imigranti ze Somálska. Je pozoruhodné, že se švédské úřady nediví, jak mohou tito “váleční uprchlíci“ klidně poslat své děti na dovolenou do země, ze které údajně musely kvůli válce uprchnout. Somálští (muslimští) „uprchlíci“ ale mají jasno. Jejich cílem je, žít jako v Somálsku a brát přitom švédské sociální dávky a nemuset tedy pracovat. Tak jim to nadnárodními globalisty (finanční oligarchií) financované neziskovky slíbily.
To vše se přirozeně děje za peníze švédských daňových poplatníků. J. Veselý

VTIP NA TÝDEN

Katolík, protestant, muslim a žid spolu při večeři diskutují.
Katolík: "Mám takové jmění, že se chystám koupit Citibank!"
Protestant: "Já jsem tak bohatý, že si koupím General Motors!"
Muslim: "Já jsem pohádkově bohatý princ a hodlám koupit Microsoft!"
Potom se všichni obrátí na žida.
Ten si tiše míchá kafe, potom opatrně odloží lžičku na stůl, upije trochu, podívá se na všechny a ledabyle prohodí: "Já ale nic z toho neprodávám.“

Sorosova tajná armáda ničí národní státy Evropy

Na setkání představitelů G20

V. V. Putin kritizoval liberální západní názory na práva homosexuálů, které jsou podle něj útokem na tradiční rodinné hodnoty, a především multikulturalismus:

„Liberální myšlenka předpokládá, že není třeba nic dělat. Že migranti mohou beztrestně zabíjet, loupit a znásilňovat, protože jejich práva jsou chráněna. Každý zločin ale musí mít svůj trest. Liberální myšlenka je zastaralá a je v rozporu se zájmy drtivé většiny obyvatelstva.“

Extremismus ve vládě?

Autor: Vít Skalský

Vláda na svém jednání 29. dubna 2019 schválila výroční zprávu o extremismu za rok 2018, jež v sobě nese označení „předsudečná nenávist“. Krátká zpráva o počinu vlády může obsahovat zajímavý paradox. Totiž samotný pojem ‚předsudečná nenávist‘ může být extrémistický. Může jít o ideologicky manipulační označení, které je kompletně kooptováno z prostoru extrémní levice, jak lze nastínit.

Pojem ‚předsudečná nenávist‘ se skládá ze dvou komponent. Předsudečnost pojem zužuje. Nejde o každou nenávist, ale pouze o tu ‚předsudečnou‘. Co tedy vymezuje předsudečnost? Předsudek je apriorní soud, ve kterém jsou činěny obecné závěry, které jsou dané omezenou zkušeností. Dotyčný jedinec se nedostatečně seznámil s materiálem, proto činí nesprávný závěr. Odkaz na předsudečnost se používá v kritické diskusi, kdy je oponent následně seznámen s dalšími jevy, které rozbíjí jeho zevšeobecnění. Ve druhém případě se termín předsudečnost používá v ideologické manipulaci, zde záměrně šiřitel některé ideologie argumentem ‘ad populum‘ diskvalifikuje oponenta jako neseznámeného s problémem. Problém je podaný tak, že na jedné straně jsou jedinci moudří a informovaní, na druhé straně jsou pak neinformovaní hlupáci. Takto se jedná o klasický nástroj ideologické manipulace.

Uvedený nástřel záležitosti asi nebude sporný. Problém začíná u aplikace pojmu ‚předsudečnost‘ v různých oblastech. Ministerstvo vnitra (jeho zprávu vláda přijala a schválila) ani vláda nejsou kompetentní v záležitostech kritické diskuse veřejnosti, nemá právo lidem říkat, co je a není předsudečné. Už vůbec pak nejsou tyto instituce určené k ideologické manipulaci. Jestliže má někdo ‚předsudky‘ vůči Romům, má ho snad policista posílat do romské osady, aby se načerpáním nových informací svých předsudků zbavil? Když někdo ‚předsudečně‘ vystupuje proti Islámu, má být poslán na převýchovu od předsudků do výcvikového tábora Islámského státu? Když je někdo předsudečný antisemita, měl by dostat ozdravný pobyt v Izraeli? Jestliže je někdo zaměřený proti homosexualitě, bude ho Ministerstvo vnitra posílat do gay klubů?

Pojem předsudečná nenávist je standardně v našem mediálním prostoru používán ze strany extrémní levice. Multikulturalistický projekt si sebou nese mnoho negativních jevů, které začínají u ekonomických potíží a končí u teroristických útoků. Kritici kulturní levice (multikulturalistického ‚osvobození‘ a ‚obohacení‘), jsou pak obviňováni z předsudků. V tomto případě se však nejedná o předsudky, ale o diskusi, kde jsou obě strany dostatečně informované, aby mohli činit obecné závěry. Jde o střet idejí, ve kterém extrémní levice (ideová skupina s extrémními požadavky v oblasti kultury a hodnot) používá ideologickou manipulaci prostřednictvím pojmu ‚předsudečná nenávist‘.

Je=li tomu tak, pak extrémismus pronikl do nitra nejsilnějších institucí v naší zemi. Vláda a vnitro extrémismus potírají, na druhé straně do politického extrémismu padají. Pojem ‚předsudečná nenávist‘ je v oblasti práva a legislativy nesmyslný. Dává smysl pouze v prostoru diskuse a ideologie. Není schválení tohoto pojmu důvodem k vládní demisi? Neměli by GIBS dělat svou práci?

BABIŠ NA LETNÉ

Autor: Ladislav Malý

Nepřátelé demokratických pořádků uspořádali 23.6. na Letné v Praze mohutnou demonstraci proti panu premiérovi Babišovi, a vlastně proti svobodným volbám z roku 2017, v nichž Babišovo hnutí ANO získalo téměř 30 %, tedy 78 mandátů do poslanecké sněmovny.

Proč se Babiš tolik opozici nelíbí?... 25.06.2019/ » více

Vážné varování spisovatele Vondrušky

Za téměř třicet let existence nedokázali vyznavači havlovského aktivismu prosadit, aby v této zemi vládli a realizovali své sociálně=utopické a ultralevicové představy, a tak revoltují proti stávajícím vládám. Vytvořili jen nový styl politiky, jemuž se dnes říká pražská kavárna. Jde o zvláštní syntézu postojů, která ctí vše, jen ne zájmy prostého českého občana. Podle spisovatele a historika Vlastimila Vondrušky to je podstatou toho, proč dnes politici tohoto ražení a aktivisti vyvádějí lid znovu do ulic. Pokud připustíme, aby ke změnám na politické scéně docházelo ne volbami, ale demonstracemi, podřezáváme si sami větev, na které sedíme, a vrátí se totalita.

Autor: V. Vondruška, spisovatel

Minulou sobotu vzbudil velkou pozornost váš komentář, který reagoval na protestní akce napříč republikou. Jejich organizátoři je zdůvodňují bojem za nezávislost justice, a proto požadovali odchod z funkce ministryně spravedlnosti Marie Benešové a nyní i odstoupení premiéra Andreje Babiše. Co se vám na těchto požadavcích nelíbí?

Ta zmiňovaná úvaha byla o tom, že zbrklost nepovažuji za dobré řešení, pokud jde o zásadní společenské nebo politické problémy. Jedna zpráva v tisku by rozhodně neměla zavdávat důvod k povstání, dokud se neprokáže její pravdivost, a i tak je lepší nechat rozsudek na kompetenci soudu, a ne ho vynášet na demonstracích. Od určité skupiny lidí jsem se dočkal tvrdé kritiky, od té kultivované až po neobyčejně vulgární. Vždycky se však snažím o argumentech jiných přemýšlet. Udělal jsem to i tentokrát. Jeden z hlavních argumentů, které měly vyvrátit můj článek, bylo tvrzení, že kdyby se lidé v listopadu 1989 řídili mým opatrnictvím a nevyšli do ulic, nesvrhli bychom komunisty. Ano, to rozhodně pravda je. Jenže pravdou je také to, že kdyby lidé v únoru 1948 nevyšli do ulic, nesvrhli bychom kapitalismus. V dějinách je to vždycky tak, že existují určité mechanismy, které se nemění. Mění se jen kulisy a skryté zájmy těch, kteří lid do ulic vyvedou.

Lze tyto dvě události, které od sebe dělí téměř 42 let, vůbec k sobě přirovnávat?

Docela už vidím, jak mi teď oponenti spílají, že přece nemůžeme zaměňovat hanebný komunistický puč se spravedlivým bojem lidu proti komunistické totalitě. Jenže nikdy nebudeme vůči vlastním dějinám spravedliví, pokud si budeme lhát do vlastní kapsy. V únoru 1948 vyšla do ulic část lidu, protože věřili, že dělají správnou věc. Tehdy nikdo z vůdců demonstrací nehlásal, že cílem je zavést komunistickou diktaturu. Říkala se líbivá hesla o vlastenectví, o sociální spravedlnosti a boji s reakcí, která chce lidem vzít těžce nabytá práva. Z vlastní rodiny vím, jaké rozčarování zavládlo, když se o rok později ukázalo, že lid v ulicích bojoval za něco jiného, než se později stalo. Jinými slovy, lidé podporující v roce 1948 komunisty věřili, že dělají správou věc a bojují za pravdu. Stejně tak lidé v roce 1989, kteří komunisty nenáviděli, věřili, že dělají správnou věc a bojují za pravdu. Tak to prostě v dějinách chodí.

24.06.2019/ » více

Mají strach, a tak křičí na náměstí!

Sněmovna Parlamentu ČR dne 6.6.2019 v 10.40 přijala usnesení číslo 836 zavazující Babišovu vládu, aby začala vyšetřovat zločiny privatizace v letech 1992 až 1998, a aby připravila patřičné zákony, aby co bylo ukradeno, bylo vráceno – třeba OKD, třeba Mostecká uhelna, třeba Škoda Plzeň.

Proti usnesení hlasovali ODS, a jinak sabotovali všichni z TOP=09, STAN, KDU=ČSL!

Hlasování zde: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=70508

Tisk usnesení ještě parlament nezpracoval. Mainstream o něm mlčí! O to víc křičí – bude demonstrace!

Poprvé od listopadu 1989 se budou vyšetřovat zločiny privatizace! Proto musí Babiš pryč! Kdo demonstroval proti Babišovi, hlasoval proti vyšetřování zločinů privatizace! Je to jasné, čeho se bojí!

ŠTVAVÁ VYSÍLAČKA

Autor: Ladislav Malý

Jako senior sledující politiku od svých cca 15 let, jsem slyšel z pražského rozhlasu leccos, ale redaktor Ondřej Konrád s jeho komentářem ke dni, včera 17.6. na stanici ČRo Plusu mě evokoval vzpomínku na své mládí, a přinutil podívat se do kalendáře: vždyť ano, je opravdu rok 2019, žijeme v liberální demokracii, tak, kurňa, co je to za slova…? Co to v tom rozhlasu žvaní…?

„…Hamáček pohrozil pádem vlády, pakliže bude do Rady televizního a rozhlasového vysílání zvolen Michal Semín. On, Semín, je „zakuklený“ antisemita, ne sice tak brutální jako A. B. Bartoš, ale přece. A s jeho názory na rok 1989, že všechno bylo jen konspirace a že studenti sehráli jakousi stafáž, tak takový člověk přeci nemůže být členem tak veledůležité veřejné organizace…“ Chápete už, proč jsem se musel podívat do kalendáře? Ne, nepsal se rok 1950… 18.06.2019/ » více

VTIP NA TÝDEN

Jde Bůh a nese pytel debilů
Najednou zakopne a debilové
se rozsypou. Bůh se naštve a říká:
"No nic, sbírat je nebudu.
Praha prostě bude tady."

Z VYSTOUPENÍ A. BABIŠE V PARLAMENTU

Stojí za to si vše znovu připomenout, v době, kdy tisíce "ovcí" demonstruje na Václaváku proti A. Babišovi.

"Takže, pane Bendo, prostřednictvím paní předsedající, vy tady sedíte 24 let, tak já se ptám, co jste tady řešili z těch tunelů polistopadové historie naší země (...) Vy jste tady řešili kupónovou privatizaci, Harvardské fondy Koženého? Ty nás stály 100 miliard. (…) Státní banky, které jste nechali rozkrást a které jste následně vyvedli do ČKA, kde jste to rozkradli po druhé.
A co lehké topné oleje.
A konkurs Chemapolu.
A Agrobanka za 50 miliard.
A Bohemia za 20.
A co kauza IZIP, peníze, které skončily někde na účtech ve Švýcarsku.
Proč jste nevysvětlili tento tunel vašim členům ODS!
ČKA nás s tála 230 (236?) miliard.
IPB měla 270 miliard špatných úvěrů.
A co naše předsednictví Evropské unii spojené s kauzou ProMoPro.
Pan Kalousek mluvil v Bruselu o ostudě ohledně Čapího hnízda.
Ne, vy jste udělali největší ostudu.
Vy jste řešili kauzu ProMoPro za 180 milionů Kč, které odešly na účty nastrčených firem a které vybírali bílí koně v hotovosti. (…)
13.06.2019/ » více

Liberalismus, konzervativismus nebo autoritářství?

Autor: Vít Skalský, člen předsednictva Národní demokracie

Václav Klaus mladší ve výborně napsaném textu Nenávist hned na úvod jmenuje hodnoty, díky nimž se západní civilizace stala úspěšnější a bohatší než světadíly a civilizace jiné. Zmiňuje svobodu a společnost „umožňující každému jít za svým štěstím“.

Tento pohled koresponduje s liberální politickou koncepcí. Je však zde i další konkurenční teorie, která vysvětluje úspěšnost západní civilizace. V tomto smyslu by se mohlo hovořit o genetických kvalitách její členů a monoteistickém racionalismu. Tyto dva pohledy rozdělují liberála a autentického konzervativce, popřípadě stoupence autoritativních modelů demokracie.

Modernímu liberálovy (nezaměňovat s levicovým liberalismem) zůstávají skryté důvody vzniku politické koncepce liberalismu, to si sebou nese vážné důsledky. Když vytrhneme liberalismus z okolností, v nichž vznikl, stává se utopií. Pro názornost lze jmenovat jednu úspěšnou zámořskou liberální koncepci a hlavního myslitele kontinentálního liberalismu.... 10.06.2019/ » více

NOVÁ EVROPA

Autor: Adam Gmurczyk (nar. 1964) – je prezident Národního obrození Polska(NOP), historik a publicista. Šéfredaktor „Szczerbiec“ (jméno historického korunovačního meče polských králů) od roku 1991.
Adam Gmurczyk byl mimo jiné jedním ze zakladatelů mezinárodního hnutí Třetí pozice. Během komunistické okupace vedl akademické struktury NOP, organizoval stávky na univerzitách a sloužil jako vedoucí podzemního nakladatelství „Jestem Polakiem“ („Jsem Polák“) a časopisu stejného jména (publikovaného v letech 1983 až 1989).
NOP je nacionalistické hnutí, které vzniklo v roce 1981 za komunistické okupace a po pádu komunistické vlády v roce 1989 se stalo legitimní politickou stranou. NOP již mnoho let úzce spolupracuje se Zlatým úsvitem a ELAMem. NOP byla první národní organizací Evropy, která reagovala na zatčení vůdců Zlatého úsvitu a organizovala protesty k jejich obraně v celé Evropě.


Během posledních několika let jsme byli svědky velkého posunu v mentalitě evropských lidí. Úspěch Zlatého úsvitu, který – aniž by ztratil nebo zlikvidoval svou ideologickou identitu – také dosáhl nepopiratelných politických výsledků, je symbolem toho, v co mnozí nacionalisté v Evropě dávno přestali věřit. Při prosazování našich myšlenek nesmíme ustoupit ani o krok, tyto myšlenky jsou naší pevností, která musí být hájena za každou cenu.

Dopady podřízení se politické korektnosti můžeme být svědky ve Francii, kde se Národní fronta Le Penové stala jen další liberální stranou, která bojuje pouze za svou vlastní existenci a ne za blahobyt a rozvoj národa – tedy cíle, k jejichž dosažení byla založena.... 08.06.2019/ » více

E PLURIBUS UNUM

Autor: Ladislav Malý

S naprostým fiaskem skončily volby do Europarlamentu pro politické strany autentické české pravice. Psát sáhodlouhé lamentace, různé analýzy a prognózy nemá smysl. Proč výsledky voleb jsou lepší v Maďarsku, v Polsku či na Slovensku, než u nás?

Už třicet let sleduji politický vývoj a nikdy jsem se netajil s odsudkem liberalismu, a to ani v devadesátých létech, kdy to dnešní „prohlédnuvší“ ani nenapadlo, a hledám pro současnou tristní skutečnost odpověď. Odpověď, aspoň částečnou, ale řekl bych rozhodující, nacházím ji v historii našeho národa, která se do značné míry promítá v jeho povaze a odráží se v ní. V dávné, ale i nedávné minulosti byl český národ determinován silným atakem nepříznivých událostí tehdejší geopolitiky, jež se hluboce dotkly duše českých lidí a podepsaly na jejich povaze. A druhým závažným negativním faktorem ovlivňující duši českého národa je interpretace těchto nepříznivých událostí intelektuální elitou národa, jež podléhala židovským a zednářským vlivům, a podávání takto zkresleného, a tudíž jedovatého koktejlu polopravd a lží údajné naší historie už skoro sto padesát let stále novým generacím českého národa. Výsledkem je ztráta ve vědomí společenských duchovních hodnot, jež nás přesahují, nedostatek elity s přirozenou autoritou, ztráta pokory; na straně druhé atomizace společnosti a silný individualismus jednotlivců.

U voličů pak převažují mnohdy iracionální důvody k jejich rozhodnutí; jeden příklad za všechny: M. Sládek, který se před dvaceti lety natolik veřejně profláknul, defraudoval značnou část stranických peněz, svým politickým comebackem v těchto volbách dokázal, že jeho strana má skoro stejně hlasů jako strana jeho bývalého asistenta T. Vandase, který už patnáct let bojuje o politické výsluní. Dá se to rozumně vysvětlit? Cožpak voličům nevadí defraudant, nevadí jim ani jiní „zločinci od stolu“, které volili v těchto volbách? Jistě, důležitý fakt je paměť voličů, která je trestuhodně krátká, a pak namísto racionální úvahy, malují si vzdušné zámky. Konec konců se nabízí otázka, kterou by si měl každý, komu záleží na českém národu, položit: Není v samotném systému liberální demokracie zakomponována systémová chyba, a to taková, která národ korumpuje a dělá ho stále více mravně horším?

Jak z toho ven? Co udělat pro to, aby se stav autentické pravice zlepšil? Navrhuji řešení... 30.05.2019/ » více

Orwell by se divil

Švédové vydali příručku pro boj s trolly

Propaganda a dezinformace jsou staré jako lidstvo samo. Odedávna platilo, že je třeba vykreslit rivala v co nejčernějších barvách, případně sousednímu společenství namluvit, že je na tom opravdu špatně, čekají ho zlé časy a nejlepší by bylo nevěřit svým politikům, vůdcům či vykladačům spravedlnosti. Obdobné funkce plní propaganda a dezinformace dodnes a státy EU hledají způsoby, jak se jim bránit.

Někdejší chartista Otto Černý si všiml, že švédský úřad, jehož název by se prý dal do češtiny volně přeložit jako „Úřad pro ochranu společnosti a připravenost“, vydal příručku, jak bojovat s internetovými trolly.

Po nahlédnutí do této příručky si Černý není jist tím, že bude fungovat. Už proto, že varuje před vtipy. I vtipy se totiž podle úřadu mohou stát nástrojem k šíření propagandy. Švédové by si měli dát pozor především na satiru a parodii.

„V rámci informačního ovlivňování se humor může použít jako nástroj k rozšiřování zavádějících informací a zesměšňovat a kritizovat osoby, děje nebo názory. Humor se může používat k tomu, aby se legitimizovaly kontroverzní názory,“ stojí v příručce. „Tak už žádné anekdoty!“ doplnil k tomu Černý.

Kromě varovně pozdviženého prstu před nebezpečnými vtipy úřad doporučuje blokovat a odříznout „obtížné uživatele“.

Před volbami, jako po volbách, islamisti v Evropě bují dál

PROČ BUDU VOLIT DĚLNICKOU STRANU?

Autor: Ladislav Malý

Jednak za ni kandiduji, a bylo by věru nemravné, kdybych svůj hlas odevzdal jiné straně; ale důvod, že jsem kandidátem DSSS, není ten hlavní, proč budu DSSS volit.

Do eurovoleb 2019 se přihlásilo celkem čtyřicet stran a hnutí, a při jejich letmém posouzení člověk maně dojde k názoru, že představují tak trochu symbolicky obraz české politiky i národa, tedy obraz tristní.

Kupříkladu jmenujme Stranu pro zdraví a sport, ta má zajisté hodně co mluvit o politice; nebo stranu První republiku, špendlíčkem vyhrabávají „tatíčka Masarýčka“; nebo Jsi pro? = teď nevím pro co mám být; nebo Romskou demokratickou stranu, zajímavé: režim neuznává menšiny, ani národnosti, všichni jsme občané, a tu najednou se kdosi z českého národa vyřazuje…; a lze číst další a další podobné exotické strany. Aliance pro Česko, vzpomínám, jak před několika lety její současná vedoucí, Klára Samková, nadávala na „fašouny, extrémisty a nácky“, že se otírají o Cikány, myslela především DSSS … Dokonce se na politické scéně Česka objevila už dávno pro národ zapomenutá, oprášená rekvizita z roku =68, Klub angažovaných nestraníků – kdo si už dneska vzpomene na tu krásnou dobu…

Ve straně Česká suverenita, kterou vede soudružka učitelka Volfová (trojice Bobošíková, Hannig, Volfová se roztrhla), se vedle soudružky učitelky objevuje justicí stíhaný a profláknutý korupčník D. Rath. A aby toho nebylo dost – vedle Ratha je bývalý příslušník SNB a pak i Policie ČR, St. Huml, – to je gól, co? Politická spřízněnost těchto lidí je důkazem, jak kvalitní morální profil v českých školách učitelky mají, z čehož si jistě mládež bere do života poučení, a že v Česku zločinec a policajt jedno jest! Do eurovoleb 2019 se také přihlásil dávno zapomenutý, za bolševiků byvší cenzor, dneska politický tlučhuba a kandidát na presidenta, M. Sládek se svou suitou. Může si z nich někdo vybrat?

20.05.2019/ » více

Předsudečná nenávist...Jak Hamáček chce "zlomit" disidenty

Převzato z netu

V každodenním životě jsme si už natolik zvykli na úspěchy vědeckotechnického rozvoje, že už nad nimi ani nežasneme. Avšak světlo světa začínají spatřovat i průlomové technologie, které už nejsou důvodem k radosti, ale spíše vyzývají k ostražitosti a obavám.

Příčina k úzkosti spočívá v tom, že už mnohá desetiletí pokračuje duchovní a mravní úpadek lidstva. Dominující kapitalismus došel do stádia, kdy už představuje reálnou hrozbu existenci života na naší planetě. Pravděpodobnost nové ničivé světové války narůstá, počet lokálních vojenských konfliktů také, to stejné můžeme říci o zločinu… místo boje s lidskými neřestmi a zvrácenostmi je mocní ve všech zemích legalizují, ze vzdělávání již dávno byla vyhnána mravní výchova, masovou kulturu stále intenzivněji naplňuje primitivní a nemravný obsah, mainstream se už nestydí úmyslně lhát, šířit dezinformace, převracet historii a místo seriózních analýz psát blbosti.

Mnozí z nás budou reagovat na otázku, jestli naši mocipáni dělají alespoň něco, co by zlepšovalo mravní atmosféru ve společnosti a vytvářelo podmínky pro mravní povznesení lidí jednoduše – NE! A popřemýšlí=li trošičku, tak odpoví, že se naopak podporuje vše, co ještě více urychluje likvidaci morálky.

Je třeba si uvědomit prostou skutečnost – ve společnosti, kde se mravnost vytrácí, se nevyhnutelně zrychluje proces rozpadu, neboť člověk s nízkými mravními principy není schopen KVALITNÍ PRÁCE BEZ BIČE. Amorální inženýr, učitel, lékař, policista, soudce, dělník, zemědělec… ti všichni nejsou schopni kvalitně pracovat bez donucení. A stejně tak ani úředníci nebo politici.

Ve společnosti s degradující morálkou státní mechanismy postupně obsazují lidé, kteří jsou ke kvalitě a výsledkům své práce zcela lhostejní. Úpadek systému státního řízení se poté dotkne všech – vede ke zhoršení materiálního zabezpečení, k degradaci státní infrastruktury, nárůstu technogenních katastrof… Vždyť všechny tyto negativní procesy už v EU pozorujeme.

Odvrácená tvář Bruselu

MAĎARSKO

Nacionalistické křesťanské Maďarsko vzkvétá: stoupá počet manželství, klesají potraty a má nejvyšší porodnost za 20 let

Maďarsko nabízí Západu model, jak účinně řešit rozsáhlou demografickou krizi.
Zatímco evropské národy trpí rychle klesající porodností, Maďarsko vyniká rostoucím počtem sňatků, klesajícími potraty a nejvyšší porodností za 20 let, informuje deník Breitbart.

Počty manželství se od roku 2010 zvýšily o 43 procent, zatímco počet rozvodů se ve stejném období snížil o 22,5 procenta.
Tento demografický obrat není náhoda, ale je výsledkem promyšlených programů na podporu manželství a rodiny při obraně kulturní identity Maďarska a jeho křesťanských kořenů.
„Poté, co jsme v roce 2010 zvítězili ve volbách s dvoutřetinovou většinou, rozhodli jsme se vybudovat zemi přátelskou k rodinám a podpořit rodiny, které vychovávají děti,“ uvedla maďarská ministryně pro rodinu Catalan Novaková.
Vláda Viktora Orbána, která stojí pevně ve své pozici navzdory tvrdé opozici socialistické levice, uzákonila legislativu, jejímž výsledkem byl „…komplexní systém podpory rodiny, daňový systém zvýhodňující rodinu, program na bydlení, 800 000 nových pracovních míst a mnoho příležitostí k vytvoření rovnováhy mezi životem a prací,“ uvedla paní Novaková.
„Žijeme v dobách, kdy se v Evropě rodí méně a méně dětí. Lidé na Západě na to reagují přistěhovalectvím,“ řekl Orbán v únoru v Budapešti. „Maďaři to vidí v jiném světle. Nepotřebujeme čísla, ale maďarské děti,“ dodal vůdce strany Fidesz.
Nový zákon vstoupí v platnost 1. července a zahrnuje pro=rodinné pobídky, jako je snížení půjčky o 3000 euro na druhé dítě, snížení o 12000 euro na třetí dítě, program na zakoupení vozidla pro velké rodiny a komplexní péči o děti.
Od roku 2020 budou mít matky se čtyřmi a více dětmi celoživotní osvobození od daně z příjmů fyzických osob.

K „SLAVNÝM MÁJOVÝM DNŮM“

"Staré pověsti české" za 500 let...

Malá dcerka v Etiopii, v roce 2514, se ptá svého otce: " Tati, dneska jsem zaslechla, že prý kdysi žili v nějakých Čechách nějací Češi, slyšels o tom něco? "
" Samozřejmě, maličká, prý právě podle nich se dnes říká: " Ty seš blbej jako Čech! "
" Aha, a kde ty Čechy byly? "
" No, to se přesně neví, ale snad někde ve střední Evropě."
"A to vážně byli tak kolosálně blbí?"
" Asi ano, prcku. Podle pověstí si prý rozprodali a vykradli vlastní zemi, jejich vláda nechala lidi umírat, protože náklady na léčení si nemohl slušný člověk dovolit a pokud ano, brzy velmi zadlužený zemřel hladem, protože lichvářství bylo tou jejich vládou posvěceno na dobrý byznys. Za vrcholné představitele si postupně volili kdejakého lumpa, jeden prezident dokonce pustil lumpy a darebáky ještě dříve, než je stihli potrestat a zabavit jim všechno, co nakradli. Ti Češi si zlikvidovali zemědělství a průmysl a tím vzali lidem práci. Prodávali si jedovatý alkohol, dováželi a draze prodávali odporné a nezdravé potraviny z jiných zemí jen proto, že byly levné a dalo se na nich zbohatnout. Kdo se bránil útočníkovi, toho zavřeli a útočník byl ponechán na svobodě a ještě odškodněn. Vyživovali si z vlastní kapsy cikány, komedianty, jiné darebáky a stali se poskoky cizích mocností. Dokonce i zákony dělali takové, aby vyvolení mohli beztrestně krást a prostí lidé to spláceli z obrovských nesmyslných daní. Ale nejspíš to jsou jenom povídačky, tomu se prostě nedá věřit To se jenom tak říká, víš, protože podle výpočtů našich vědců, tak blbý nikdo ani být nemůže. "

Pane premiére

Nedávno jsem četl výzvu několika představitelů českých firem, mezi nimi bylo například Vodafone a dalších…

Přesvědčovali Vás, že gayové, lesby, bisexuálové, transsexuálové, lidé, formující se do partnerských dvojic, dnes i trojic požadující uzákonění manželství homosexuálů, jsou nejlepšími partnery, zaměstnanci, spolupracovníky pro firmy a podnikatelské prostředí a že by měla vláda tuto změnu zákona uskutečnit.

Musíme být moudří, nejen chytří a inteligentní. Mnozí lidé vysokého postaveni i vzdělání postrádají Boží radu a modrost. Ta vidí věci v jejich pozdějším vyústění, průsečíků a v důsledcích pro naši budoucnost národní, osobní a věčnou. Nedostatek moudrosti vede k rozkladu vztahů mezi lidmi a k demontáži společnosti.

Pokud dojde k dalším ústupkům západního rozkladného trendu LGBT, postupně budou v našem státě rodiny s dětmi nahrazovány tímto legalizovaným kultem smrti a bezdětného sexu. Zmizí stabilní jedinci z rodin a jejich děti, vychovávané k řádu. Když v národě nebudou děti, studenti, nebudou pracovníci, dělníci a také příslušníci LGBT zestárnou. Kdo je nahradí? Kde najdou firmy náhradu za lidi? Zdrojem lidí a lidského potencionálu, nositelem morálních principů a dobrých tradic ve společnosti jsou rodiny mužů, žen s dětmi.

Proto uplatněte svou moudrost, zdravý selský rozum, podpořte rodiny s dětmi a prosaďte manželský zákon jako soužití muže a ženy do závazné podoby manželství takto formované. Vždyť i slovo a pojem manželství etymologicky je o spojení muže a ženy. Nejsme národ, zapomínající na odkazy mučedníků Pravdy vítězící. Děkuji za vaši pozornost a uplatnění moudrosti v řízení státu.

Václav Lamr , Fórum angažovaných křesťanů

HEREČKA SILVANA HEIßENBERG PÍŠE MERKELOVÉ

V lednu byl Silvaně Heissenberg uzavřen účet na Faceabooku díky zákonu Heiki Maase, který zároveň vstoupil v platnost. Silvana Heissenbergová je německé herečka. V Německu to pomalu vře. Jmenovaná umístila na Facebookové stránce Merklové následující článek:

Jste největší kriminálnice a nejvíce opovrhovaná spolková kancléřka, kterou musí německý národ trpět. Importovala jste záměrně a protiprávně do naší země teror, válku a smrt prostřednictvím ilegálních azylantských příživníků, statisíců žoldáku, teroristů IS a dalších těžkých zločinců. Dle čl. 16 ústavy nemá v Německu nikdo nárok na azyl, kdo přichází z třetí bezpečné země, takže všichni Vaši hosté jsou v Německu ilegálně. Porušila jste také protiprávně a svévolně Schengenskou a Dublinskou smlouvu.
Při převzetí úřadu jste přísahala “Odvrátím od německého národa veškeré škody“, ale denně konáte pravý opak. Nemáte za úkol se starat o potřeby „všech občanů“, ale pouze o BLAHO NĚMECKÉ=HO LIDU, jenom to bylo Vaším úkolem; nejste nic jiného než zaměstnankyně NĚ=MECKÉHO NÁRODA, neboť veškerá moc pochází z lidu, nikoliv od Vás.
Vy jste se vůbec nestarala o potřeby Němců. Záměrně jste rozdělila národ a proti sobě poštvala a zničila celé rodiny.
Kvůli Vaším ilegálním hostům musí být veřejné podniky masívně chráněny oplocením a policií se samopaly. Vaši hosté páchají denně násilné zločiny. Nyní jsou nutné ochranné zóny pro ženy, které se musí skrývat, aby se nestávaly oběťmi sexuálních přepadení od VAŠICH NEZADRŽENÝCH HOSTŮ, kteří nemají žádné zábrany.
Chudoba starých lidí a dětí nebyla nikdy tak velká. Skoro jeden milion Němců žije na ulici. Pomoc těmto lidem bylo Vaším úkolem, a ne zaplavit Evropu kulturně odlišnými invazory a péči o ně hradit z našich těžce vydělaných daní.
Vaši povětšině kriminální invazoři, kteří v Německu znásilňují a vraždí, jsou ještě jako oběti chráněni před „štvanicí zprava“. Pokud požadujete respekt a máte ještě svědomí, měla byste se za své trestné činy zodpovídat před soudem. Pokud justice neprosadí zákon, postará se o to lid, neboť veškerá moc pochází výhradně z lidu a Německý lid je Vaším šéfem! Vy nejste nikdo. Ještě žádný spolkový kancléř SRN nezpůsobil svévolně Německému lidu tolik škody a utrpení a nebyl tak nenáviděn jako Vy, což musíte zřetelně cítit na každé předvolební akci.
Přeji si jediné, abyste Vy a Vaši nohsledi byli postaveni před řádný soud a skončili na doživotí ve vězení. Taková velezrada na vládnoucím národě se ještě nikdy v SRN nekonala.
Placení pokrytečtí komentátoři, kteří vám líbají konečník a kteří nejsou schopni řádně a jasně myslet si mohou uspořit podbízivé chvalozpěvy, neboť takovéto osoby nikdo nebere vážně.
Hluboce Vámi opovrhuji a přeji Vám spravedlivý trest.
Silvana Heißenberg, díky Vaší Stasi, pouze bývala herečka

1.máj 2019

Je už více jak stoletou tradicí, že na 1. máje pracující vrstvy národa spolu s ostatními občany, věřícími i nevěřícími, manifestují svou nespokojenost s vládou a požadují zlepšení svých životních a sociálních podmínek. My, katolíci, se národnímu proudu přidáváme. Nejsme ovšem takoví katolíci, kteří líbají špinavé nohy muslimům, anebo je lákají do naší vlasti. Autentičtí katolíci se stydí za katolické progresisty, liberály a všechny ty Halíky, kteří spolupracují na díle likvidace svého vlastního národa.

01.05.2019/ » více

A jak volili čeští poslanci...?

SMUTNÁ ZPRÁVA

Ve čtvrtek večer 25. dubna, si Pán povolal k sobě svého věrného služebníka prof. Václava WOLFA. Odešel k Pánu ve svých 82.letech.
Prof. V. Wolf byl celý svůj plodný život profesorem katolické dogmatiky na Teologické fakultě UK a duchovně tak zformoval mnoho desítek kněží. Protože prof. V. Wolf byl ve svém oboru vysoce erudovaný, v době komunismu se nelíbil tehdejším mocipánům a byl z fakulty vyhozen. Po druhé byl vyhozen z fakulty v současném demokratickém zřízení, protože se opět sametovým mocipánům nelíbilo jeho autentické pojetí a výklad katolické dogmatiky. Poté dlouhá léta pracoval v historickém Ústavu AV.
Do svých posledních dnů byl prof. V. Wolf velice čilý a vždycky s úsměvem; z oboru teologie napsal 12 knih, pravidelně vykonával své kněžské služby Bohu, dvakrát týdně konal pro veřejnost přednášky.
My, kteří jsme měli to štěstí a byli duchovně formováni prof. V. Wolfem, nikdy nezapomeneme jeho skvělý výklad učení Tomáše Akvinského a katolické dogmatiky. Jsme přesvědčeni, že máme u Pána Boha milého přítele, a těšíme se na setkání s ním.
Děkujeme Vám, pane profesore!
REQUIESCAT IN PACE

Ještě vzpomínka na pana presidenta Tisa

KRITIKA ISLÁMU JE TRESTNÁ

Zatímco Geert Wilders byl v Nizozemsku stíhaný za to, že během předvolební kampaně použil výraz "méně Marokánců", tak státem financovaný dozorčí orgán tvrdí, že vyhrožování homosexuálům upálením, stětím a zavražděním je v pořádku, pokud jsou to muslimové, kdo vyhrožuje, protože jim takové chování nařizuje Korán.
"Jsem stále toho názoru, že uvedení statistických údajů nebo dokonce sdílení názoru není trestným činem, i když se to někomu nelíbí."Terhi Kiemunki, politička finské konzervativní strany Praví Finové, dostala pokutu 450 eur za to, že psala o "kultuře a právu založených na násilí, netoleranci a despotickém náboženství."
Výše uvedeného rozhodnutí soudu je ve Finsku po občanech vyžadováno, aby rozlišovali mezi naprosto smyšlenými pojmy "islám" a "radikální islám". Jinak mohou být stíháni a dostat pokutu za "hanobení a urážku stoupenců islámské víry."
Jak řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan: "Takové popisy jsou velice ošklivé, je to nepřístojné a je to urážka našeho náboženství. Neexistuje žádný umírněný a neumírněný islám. Islám je islám a to je vše." Existují extremističtí muslimové a neextremističtí muslimové, ale existuje pouze jediný islám.
Je znepokojující, že západní vlády jsou tak horlivé při podnikání rázných opatření proti čemukoliv, co byť jen vzdáleně připomíná něco, co je chybně označováno jako "islamofobie", což je výraz pro iracionální strach z islámu.

BYZANTSKÝ KATOLICKÝ PATRIARCHÁT

Christos Voskres! Ježíš Kristus nejenže zemřel za naše hříchy a nejenže jako Bůh vstal z mrtvých, ale duchovně je stále s námi a se všemi, kteří Ho přijali.
On je naším nejdražším Pokladem! Ježíš přemohl svou smrtí smrt. On je Vzkříšení a Život! Kdo v Něho věří, má život věčný.

Žehnají vám i vašim rodinám

+ Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr, + Timotej OSBMr, biskupové sekretáři

+ Samuel OSBMr, + Bazil OSBMr, biskupové

http://vkpatriarhat.org/cz

Vzpomínáme na Mons.Jozefa Tisu

OTEVŘENÝ DOPIS

Vysoká škola ekonomická
Fakulta mezinárodních vztahů
Praha 3 – Žižkov

Adresáti: prof. J. Rataj, V. Dvořáková a M. Mareš

Čirou náhodou se mi do rukou dostala disertační práce p. Miloše Dlouhého, Neonacismus a neofašismus v České republice na počátku 21. století (2010–2017) viz:
https://vskp.vse.cz/72250_neonacismus_aneofasismus_vceske_republice_na_pocatku_21_stoleti_2010_2017
, kterou jste oponovali a M. dlouhý ji 19.3.2018 úspěšně obhájil.

M. Dlouhý si ve své práci, kromě jiných opozičně angažovaných lidí a organizací, vzal na paškál i mne, takže obrazně řečeno: po mých zádech vyšplhal na titul doktora. Určitě mu to přeju; je to mladý a perspektivní „sluníčkář“.…

Zarážejí mne ale jiné věci: používaná terminologie v jeho práci a celkové její vyznění.

Bez překvapení jsem se v jeho disertaci dočetl, že v pomyslném politickém spektru „od středu napravo“ = pro M. Dlouhého, a tedy i pro Vás =, jsou všichni a všechno jen extrémismus, populismus a fašismus, dokonce neonacismus, tedy cosi, čeho by se společnost měla bát.

Odkud vzal fašismus jeho současnou negativní konotaci? Odpověď: od soudruha Stalina. Když totiž nacionálně socialistické Německo napadlo v roce 1941 socialistický Sovětský svaz, tak jak chudák Koba měl vysvětlit svým mužikům, že naši socialistickou vlast napadl taky socialismus? Pochopili by to? Vždyť ještě nedávno sovětský tisk psal o německém Wehrmachtu, jako o dělnické třídě oblečené v uniformě! A tak německý socialistický Wehrmacht lživě onálepkoval slovem fašismus, fašistická vojska. A se jménem prolhaného vůdce na rtech umíraly miliony ruských vojáků…. Od té doby levicoví politikové a politologové na celém světě, tedy ti, kteří se chtěli zavděčit Stalinovi a bolševikům, si úmyslně pletli terminologii.

Poté, co se američtí sionisté po roce 1989 spojili s bolševiky, což mělo vypadat jakože sionisté vyhráli studenou válku, tak veškerá sionisty řízená média a politické elity Západu, jakoukoliv společenskou činnost zavánějící jen trochu konservatismem, nazývají rovněž fašismem. A nejde ani tak o zvyk, jako poníženost ducha před mocnými tohoto světa, že i na vysokých školách v neomarxistických liberálních demokraciích, jako je ta Vaše, slovo fašismus doznalo lživý, v podstatě směšný obraz.

Vaším studentům zapomínáte sdělit, že v té pomyslné politické škále od středu napravo existuje mnoho konservativních subjektů, jež stojí před politickým systémem řízení státu, který Mussolini (Nic bez státu, všechno je stát!) nazval fašismem. Jedním z nich je projekt sociálního učení katolické církve, jehož zásadním myšlenkovým portfoliem je sekulární stát založený na profesních stavech, ovšem zbavený obskurních a pro současný život už nesmyslných ideologií z 19. století; dále sem patří subsidiarita společnosti (minimalizace státu), široká sociální solidarita, volný trh, a zejména v občanském soužití důraz na spravedlnost a právo, což jsou hodnoty, jimž lidé dávají přednost před liberální občanskou svobodou. Konservativní Ústava se opírá o přirozené mravní právo, nikoliv tzv. lidská práva vycucaná z prstů zednářů v lóžích. Ústřední vláda v takovém státě má pouze koordinační úlohu, neboť územní lokality ve státě si vládnou samy; navenek pak ústřední vláda ochraňuje stát před vnějšími vlivy. A to podle p. Dlouhého, tedy i podle Vás, má být ten krvavý fašismus? Vždyť to je demokracie v její čisté podobě! Liberálové, socialisté, levičáci, bolševici a anarchokomunisté různého zabarvení, tomu říkají klerofašismus. Klerofašismus je nadávka, která má u voličů dehonestovat sociální učení katolické církve a pravý obsah jejího politického bytí. Anebo je katolická církev fašistickou organizací?

A jak je možné, že Vy, profesoři vysokého učení, zamlčujete před studenty pravý sociální a politický význam stavovského státu, jeho pozitivní přínos v obecném systému řízení států? M. Dlouhý vůbec netuší a nezná význam stavovské společnosti a subsidiarity v pojetí řízení moderní společnosti. Co má Vaše zamlčování společného s vědou?

Pan M. Dlouhý lže, když píše, že jsem kohosi fanaticky přesvědčoval ke křtu; nikdy jsem nikoho nepřesvědčoval, a už vůbec ne fanaticky.

Tady jsem u druhé mé výtky, a sice celkové vyznění práce p. Dlouhého, a Vašeho souhlasu s ní.

Kdybych nevěděl, že se jedná o disertační práci, myslel bych si, že je to udavačský pamflet připravený pro náš bdělý bezpečnostní aparát, například pro naše čučkaře, BISáky. On totiž p. Dlouhý je „mazaný“, on dobře ví, co od něj chcete číst: pro Vaši spokojenost musí text jeho práce pro celou pravicovou politickou scénu vyznít patřičně negativně, včetně lidí s konservativním myšlením, musí je očerňovat, dehonestovat a poukazovat na jejich pro společnost škodlivý extrémismus, populismus a fašismus; na straně druhé politické subjekty „nalevo od středu“, i když se v práci p. Dlouhého o nich nemluví, mají mít pro společnost ty správné, společenské hodnoty. Do své disertace zakomponoval všechny lidské i politické subjekty v Čechách, o nichž si myslí, že jsou tzv. pravičáci, a kteří by mohly v jeho disertaci sehrát úlohu „pekelníků“. Pravda je však taková, že tito „zlí extrémisté“, mezi něž se s pokorou hlásím, si svůj „extrémismus“ vysloužili imunitou proti nakažení jedovatou infekcí neomarxismu a konformismu; imunitní jsme proto, poněvadž v sobě pěstujeme vitamíny svobody v kombinaci s užíváním zdravého lidského rozumu, = a právě to neomarxisty, včetně profesorů vysokých škol, irituje. Proto p. Dlouhý ví, jak psát.

Soudruh prof. J. Rataj a soudružka V. Dvořáková byli svého času členy KSČ, vyučovali „marxák“, jejich studenti, ve snaze dostat zápočet, se před nimi pitvořili v póze pokrytců; v příhodnou chvíli se soudruzi obrátili na obrtlíku, vzali jiný kabát, a ejhle – jací jsou z nich příkladní demokraté! Cpou se do televize, rádia, do vysokých škol a všude dávají národu rozumy, cože je to ta liberální demokracie, a jaký že to je šťastný vrchol lidského soužití a podobné nesmysly. Opět, tak jako za komunismu manipulují s vědomím národa, a především mladých lidí! Mocí, slávou a penězi už jsou natolik zaslepeni, že ani nepozorují – a s nimi jim podobní profesoři vysokých škol, jakož i ekonomické, finanční a politické elity v liberálních demokraciích Západu i u nás =, že z demokracie postupně vytvářejí rigidní ideologii, jakousi demokratúru, neomarxismus, = lžidemokracii, říkám já. Ale nemylte se, soudruzi, – cesta po níž jdete, spolehlivě vede do tekutých písků totality. Cožpak jste nepoučitelní? Cožpak nechápete, že na vysokých školách vytváříte společenské klima plíživé a postupné totality podobně jako Vaši předchůdci v letech 1946=1948. A myslíte si, že národ Vás bude následovat?

V Praze, duben 2019

Mgr. Ladislav Malý, www. narodnisjednoceni.cz

Češi jsou poraženým národem

Na členství v EU proděláváme nejvíc, říká jasně světoznámý ekonom Piketty

Francouzský ekonom Thomas Piketty se zamýšlí nad tím, kam odtékají peníze z Česka. Vzal si k ruce data z Euro státu i z jiných renomovaných zdrojů a došel k jednoznačným závěrům. Nyní varuje před tím, že společná Evropa je dobrá jen pro některé. Jiným, například Česku, prý přímo škodí. Článek publikoval uznávaný ekonom Piketty už v lednu, nyní nicméně v Česku jeho překlad začal obíhat po sociálních sítích.

„V Paříži, Berlíně a Bruselu lidé nerozumějí nedostatku vděčnosti za obrovské sumy veřejných peněz, které ze svých daní posílají na východ. Ale v Praze a Varšavě se věci interpretují o dost jinak. Lidé tam zdůrazňují, že návratnost západních investic tady byla obrovská a že sumy, které si odtud západní investoři stahují, výrazně převyšují částky, které sem z Evropské unie přišly. Ve skutečnosti, když se podíváme na čísla, mají ti Češi a Poláci pravdu. Po kolapsu komunismu se postupně západní investoři (především Němci) stali majiteli významné části kapitálu v postkomunistické Evropě. Když vezmeme celkový objem fixního kapitálu (včetně budov), patří jim čtvrtina“, napsal v lednu letošního roku na svůj blog známý francouzský ekonom Thomas Piketty, který se zabývá otázkami příjmové nerovnosti. Jako nejvíce poražený stát z tohoto srovnání vychází jednoznačně Česká republika.

Piketty přitom cituje data svého spolupracovníka Filipa Novokmeta. Výstižné je srovnání, kolik peněz ze střední Evropy v letech 2010 až 2016 odešlo na dividendách, tedy rozděleném zisku. A kolik sem naopak přišlo na evropských dotacích. Podle oficiálních statistik Euro státu bylo z České republiky od roku 2010 do roku 2016 na dividendách „odkloněno“ 7,6 procenta HDP. "V absolutních číslech to znamená, že z naší země za tu dobu odešlo 2 252 miliard korun, zatímco ve formě evropských dotací se nám za stejnou dobu „vrátilo“ 1,9 procenta HDP. To dělá 563 miliard korun. Česká republika je tedy v minusu 1 689 miliard korun za sedm let. Roční minus dosahuje 241 miliard korun. V přepočtu na výkon ekonomiky to dělá minus 5,7 procenta HDP," jak uvedla analytička Lenka Zlámalová v březnu na serveru Echo24.cz v článku Z Česka se stal krmelec Evropy, kde rovněž označuje Česko za nejvíce poražený stát pokud jde o poměr přílivu euro dotací a odlivu dividend.

„Evropa bude muset překonat mnohé výzvy. Tou hlavní je obecný přesun celého světa směrem k příjmové nerovnosti. Evropa své občany neuklidní vysvětlením, že jsou na tom lépe než ve Spojených státech nebo v Brazílii. Nerovnost roste ve všech zemích a je podpořena fiskální soutěživostí, která odměňuje ty nejmobilnější. Evropa jen přikládá pod kotel. Nebezpečí kulturního izolacionismu a hledání obětního beránka může být s úspěchem odvráceno pouze tehdy, pokud dokážeme dělnické třídě a mladším generacím nabídnout skutečné strategie ke snížení nerovnosti a k investování do budoucnosti,“ píše dále Piketty.

Kde se berou noví udavači?

Ludovine de La Rochere = Důsledky uzákonění homosexuálních manželství ve Francii

VTIP TÝDNE

Exkrement od krávy=kravinec
Exkrement od kobyly=kobylinec
Exkrement od lidu= LIDOVEC

TRAGICKÁ SITUACE PŘÍRODY NAŠÍ ZEMĚ

Autor: Štěpán Neuwirth, země Moravskoslezská

Přátelé, včera jsme se radili, jak co nejlépe napsat požadavky pro zlepšení stavu našeho životního prostředí. Že se naše příroda a krajina dostává do stále horšího stavu, jsme upozorňovali čtvrt století, někteří z nás půl století.
Co se za tu už historickou dobu stalo? Kromě ovzduší nenastala žádná zásadní náprava v ničení základních složek životního prostředí. Stačil jeden suchý rok a je to očividné. Dynamická rovnováha v krajině se hroutí. Ať to jsou lesy, vody, nebo půda, celá krajina a příroda jsou těžce zasaženy.
Všichni lidé, kteří s krajinou žijí, jsou frustrováni tím, že jakkoliv se snaží krajinu bránit, vždy vítězí zlo a neprávo. Vždy se prosadí na první místo maximalizace zisku a osobní nebo mocenské zájmy nemnohých nad zdravým rozumem. Ke škodě všech živých tvorů, tedy i lidí.
Spisovatel, publicista a dlouholetý myslivec a rybář, pan Štěpán Neuwirth, se snaží bránit naši krajinu a přírodu v Moravskoslezském kraji půl století. Přečtěte si, co nyní napsal.


05.04.2019/ » více

Čaputová presidentkou

Přišlo e=mailem

Ono to ale není taková sranda jak to vypadá, ve skutečnosti je to naopak smutná ukázka toho co se může stát, když 60 procent voličů nejde k volbám a dovolí jí bratislavské kavárně aby rozhodovala za ně. Právě zvolení Čaputové je důkaz toho že k volbám je třeba chodit.
Protože jsem nejen právník ale i politolog pokusím se udělat politologickou analýzu, jaký program bude Zuzana Sorošová Čaputová prosazovat:

=přesun Sorosovy univerzity a jeho neziskovek z Maďarska odkud je Orbán vyhání na Slovensko
= uzákonění manželství pro homosexuály a včetně adopce dětí, propagace homosexuality ve školách a médiích
= zavedení cenzury, trestání lidí za jejich politické názory pokud jsou proti imigraci, proti islámu, proti homosexualitě a podobně
= podpora všech možných sexuálních úchylů, boj za práva transvestitů, transsexuálů výhledově možná i pedofilů
= prosazování zájmů mezinárodního velkokapitálu na úkor slovenských drobných podnikatelů a zaměstnanců
= zákony omezující držení zbraní řadovými občany, zatím snad kromě myslivců
= prosazování požadavků feministek, kvóty na počet žen ve všech úřadech státní správy
= vysoké státní podpory pro Cikány a pro neziskovky zabývajících se takzvanou integraci Romů
= tolerance drog ze strany policie a soudů, propagace drog v médiích
= ve školství inkluze, falšování výuky dějepisu, výchova dětí ke kosmopolitismu a jejich odnárodňování
= co největší zapojení Slovenska do Evropské unie. do jejího tvrdého jádra a bezpodmínečné plnění všech příkazů z Bruselu
= co největší integrace Slovenska do NATO zřízení amerických vojenských základen na Slovensko
= co největší příliv přistěhovalců, rychlé udělování povolení k pobytu i občanství
= stavba mešit a silná propagace islámu v televizi a dalších médiích


Netvrdím, že se Čaputové toto podaří prosadit, naštěstí prezident nemá na Slovensku tak velkou moc, je to podobné jako u nás, ale velmi pravděpodobně toto vše bude prosazovat a pokud se jí to povede, do 10 let budou na předměstí Bratislavy no go zóny kam se žádný Slovák neodváží vkročit a mladí nezaměstnaní muslimové budou na ulici přepadávat lidi znásilňovat ženy a každou noc bude řada lidí pobodaná nožem a budou hořet auta. Slováci se mají na co těšit.

PRYČ Z EVROPSKÉ UNIE

Německem koluje přísloví: Kdo tě nezabije, ten tě znásilní!


KVĚTINY PRO MUČEDNICI

I našemu národu se nevyhýbají rituální vraždy. Ta dobře zdokumentovaná rituální vražda se stala právě před 120. lety v městečku Polná na Vysočině.
Při té příležitosti NSJ spolu s jinými zástupci spolků a politických stran pořádá na hřbitově v Polné malou vzpomínkovou tryznu u hrobu katolické mučednice a panny, rituálně zavražděné Židem Hilsnerem, ANEŽKY HRŮZOVÉ. Sraz v Polné před hřbitovem v 11.00 v sobotu 30. března. Veřejnost zveme k hojné účasti.

L. Malý, www.narodnisjednoceni.cz

PANNA A MUČEDNICE

Podle dobových pramenů zpracoval L. Malý

Připomeňme si dávno zasutou tragickou událost, vzpomínku, jež v srdcích každého upřímného Čecha, vlastence, a tím více pak českých katolíků, by měla být stále živá. Oč vlastně jde? Koncem devadesátých let devatenáctého století tehdejší českou společnost vyděsila série vražd, jež se odehrávaly na Kolínsku a české Vysočině a které měly cosi společného: oběti byly mladé dívky a jejich nalezené mrtvoly byly bezkrevné. Tehdejší český poslanec Schneider v rakouské Říšské radě dne 10.listopadu 1899, podal tuto zprávu:

„V okrese Čáslav se stala nikdy neobjasněná vražda pro krev. Roku 1894 z domu Žida Brettera v Kolíně „zmizela“ nežidovská služebná. Po zhruba měsíci se při pravém břehu Labe nalezla její mrtvola. Nebyla nafouklá, přestože měla údajně ležet už čtyři týdny ve vodě. Všechny známky ukazovaly, že tělo bylo vhozeno do vody již zcela bezkrevné.

„O čtyři roky později,“ –
pokračuje ve své zprávě posl. Schneider – „17. července 1898, byla zavražděna 23letá, M a r i e K l í m o v á, dcera chalupníka Františka Klímy z Velké Věžnice u Polné. Mrtvola se však našla až 27. října 1898, což silně ztížilo vyšetřování, a zvláště stíhání vrahů.
Marie Klímová se v neděli 17. července zúčastnila výletu do panského lesa zvaného Mršník a od té doby jako by se do země propadla. 27. října 1898 panský hajný František Chalupa v lese Mršníku, vzdáleném necelé půl hodiny od Polné, nalezl zetlelé tělo, o němž bylo později soudní komisí zjištěno, že patří ženské osobě. Hlava byla úplně oddělena od trupu a ležela od něho ve vzdálenosti asi 10 cm. Paže byly roztažené a nohy násilně vytažené do výšky.“
= Později uvidíme, že tyto okolnosti mají nesmírný význam i pro projednávání dalšího případu!

30.03.2019/ » více

Proč ty šmejdy nezruší, jako v Rusku či v Maďarsku?

Praha25.03.2019

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zjistil, že stát poskytoval dotace nestátním neziskovým organizacím bez příslušné analýzy a že řádně nekontroluje plnění cílů. Kromě toho kontroloři odhalili miliardové rozdíly v evidované výši přidělených dotací. Úřad to uvedl na svých stránkách.

NKÚ prověřoval dotace rozdělené neziskovým organizacím v letech 2016 a 2017. Dotace jim přidělil Úřad vlády ČR a také ministerstva pro místní rozvoj, vnitra, životního prostředí a zemědělství. Dotace za toto období dosahovaly 26,6 miliard korun a rozdělovaly se v souladu se strategií vlády na období 2015 až 2020. Tato strategie však vznikla bez předchozí analýzy potřeb společnosti.
V kontrolovaném období bylo navíc v Radě vlády pro nestátní neziskové organizace více zástupců neziskového sektoru než zástupců státu. Zástupci z neziskovek tak podle NKÚ mohli mít rozhodující vliv na obsah strategických materiálů. Kromě toho bylo zjištěno, že Úřad vlády průběžně nekontroluje plnění strategických cílů. Vše bude vyhodnoceno až v roce 2021 po skončení strategie.
Kontrolory rovněž překvapil i výrazný rozdíl v informacích o tom, kolik peněz na dotacích poskytl stát v letech 2015 a 2016 neziskovým organizacím. Výše částek mezi evidencí Úřadu vlády a informacemi z rozpočtového informačního systému se lišily až o 3,51 miliardy korun, zjistil NKÚ.
Navíc kromě Úřadu vlády, a částečně ministerstva vnitra, spolu jednotlivé resorty při vyhodnocování žádostí nespolupracovaly. Nemohou proto zjistit, zda neziskové organizace nežádají o podporu na stejný projekt u více resortů najednou nebo jestli se podařilo dodržet maximální hranici dotace 70 %.
Deset ze sedmnácti kontrolovaných příjemců pak podle zjištění porušilo podmínky dotace. Šlo například o nedodržení rozpočtu projektu či o to, že nebyly provedeny aktivity, na které byly dotace vyčleněny.
Podle Českého statistického úřadu působilo v Česku na začátku roku 2016 téměř 121 tisíc nestátních neziskových organizací

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201903259502878=nku=si=posvitil=na=dotace=neziskovkam=nedodrzovani=podminek=a=miliardove=nesrovnalosti/

KONEČNĚ PRAVDA!

Vysoký ukrajinský zpravodajský činovník: To Ukrajina ukončila let MH 17

Vysoký pracovník Ukrajinské bezpečnostní služby (SBU) Vasilij Pozorov, který se v nedávných dnech uchýlil do Ruska, učinil dnes, to je 26. března, směrem k mezinárodním médiím prohlášení o tom, že to byla Ukrajina, která s cílem rozpoutat etnickou genocidu na Donbase zastavila 17. července 2014 let MH 17 Malasijských aerolinií na trase z Amsterodamu do Kuala Lumpur.

https://www.fort=russ.com/2019/03/breaking=ukrainian=security=boss=admits=ukraine=shot=down=mh=17=planned=ethnic=genocide=in=donbass/

Se snahou vyvolat propagační útok proti Rusku zavraždila Ukrajina 298 cestujících a posádku letadla Malasijských aerolinií. A špína, reprezentována západními médií a vládami, až do dnešního dne zadržovala tuto pravdu ve prospěch washingtonské protiruské propagandy.

Biskup Schneider hovoří k dnešku

Německo

Nový zákon zakazující dětská manželství byl prohlášen za protiústavní. Islamizace Německa probíhá stále větším tempem.

Rozhodnutí, které prakticky otevírá v Německu dveře legalizaci dětských sňatků uzavřených podle práva šaría, je jedním z rostoucího počtu případů, kdy německé soudy – ať vědomě či nevědomě = podporují vytvoření paralelního islámského právního systému v zemi.

"Německo nemůže být na jedné straně na mezinárodní scéně PROTI dětským sňatkům a na druhé straně v naší vlastní zemi být PRO takové sňatky. V tomto případě nemůžeme dělat v zájmu dítěte kompromisy. (...) Jedná se o ochranu dětí a nezletilých, která je zakotvena v Ústavě!" = bavorský zákonodárce Winfried Bausback, který pracoval na návrhu zákona proti dětským sňatkům.

"Měli bychom zvážit ještě jednu věc: rozhodnutí soudu jsou činěna 'jménem lidu'. Lidé v naší zemi se prostřednictvím svých zástupců v Bundestagu jasně vyjádřili, že už nechtějí nadále uznávat dětské sňatky." = komentátor Andreas von Delhaes=Guenther.

Spolkový soudní dvůr (Bundesgerichtshof), nejvyšší soud v Německu, vydal rozhodnutí, že nový zákon, který zakazuje dětské sňatky, může být protiústavní, protože všechna manželství, včetně sňatků uzavřených podle práva šaría, jsou chráněna Ústavou.

Přiznání jednoho z koryfejů zločinců století

Šokující rozhovor expremiéra Jana Stráského v Hospodářských novinách.

“Musela se uměle vytvořit vrstva bohatých, aby se rozjelo tržní hospodářství. Bez toho to prostě nešlo. To dnes již ví každé malé dítě. Bohužel, ne každý mohl být ten vyvolený. Nešlo přeci udělat, aby byli bohatí všichni. Kdyby se to rozdělilo mezi všechny, což by byl zase jen socialistický model, nevznikli by kapitalisté, protože by zase každý nebyl až tolik bohatý. Musela se vytvořit třída bohatých, středního stavu a třída chudých. Tak jako v každé demokratické tržní společnosti. Takže to nešlo udělat jinak. Je tudíž nanejvýš logické, že vrstva bohatých se musela rekrutovat nějak. A tak se to vymyslelo tak, že to byli ti šikovní z okruhu známých a přátel tehdejší vlády ODS, ODA a OH. Kdo jiný? Ano, dá se tomu říci krádež za bílého dne. Ale chtěl bych vidět někoho, kdo by vymyslel jakýkoliv rychlejší a spravedlivější systém, podle kterého by vznikla vrstva bohatých, kteří by v ČR vlastnili majetek. Je téměř jistý předpoklad, že kdyby majetek či peníze dostala nějaká tupá socka se základním vzděláním anebo vyučená, tak jej spíše prochlastá a prohraje na hracích automatech, nežli investuje a bude dále rozšiřovat.“

Šokující rozhovor expremiéra Jana Stráského v Hospodářských novinách z osmého března ponechala téměř všechna média, a poněkud samozřejmě i celá politická scéna, bez povšimnutí. Jeho význam je přitom historický. Jeden z nejbližších spolupracovníků Václava Klause konečně přiznal, že Klausova ideologicky navoněná "ekonomická reforma" byla ve skutečnosti cílevědomě prováděným rozkradením českého hospodářství.

Kuponovou privatizaci Jan Stráský popisuje jako cestu k urychlení zbohatnutí některých, tak aby si mohli další rozprodávaný státní majetek koupit. "A pokud jde o to kradení: ano, jedna cesta, jak nechat lidi zbohatnout, je nechat je krást. A cesty, "jak lidi nechat zbohatnout, jsme hledali". Jan Stráský tak v rozhovoru nevědomky přesně popisuje těžko pochopitelnou nevzdělanost, chtivost moci, totální nezodpovědnost a ideologickou slepotu, s jakou se k odstátnění vlastnictví v tomto "mozkovém trustu ODS" přistupovalo. Jan Stráský to, při vší shovívavosti, poněkud opožděně, plně potvrzuje: "To tak bylo, a dokonce bych musel říct, že to tak bylo vědomě. My jsme si to spočítali, že není jiná cesta než do toho zatáhnout banky, aby našim lidem půjčily, i když to někdo zaplatí a jiný ne. A nezaplatilo se toho hodně, odepisovaly se stovky miliard". Byly to pro ty správné lidi dobré časy. Všimli jste si toho krásného termínu "našim lidem"? Kdopak je vybíral?

Autor si neodpustí připomenout vlastní citát už z roku 1996: "Klaus se stal symbolem české přikrčenosti, která svobodu využila k otevření úst, namísto narovnání ramen".

Ministr vnitra a vyhrožování národu

Autor: JUDr. Norbert Naxera

Nechápu, na jakém právním základě může Hamáček vyhrožovat občanům trestním stíháním, za schvalování atentátu na říšského protektora, tedy vlastně střelby na Novém Zélandu , žádný takový trestný čin v českém právním řádu neexistuje, podívejme se na příslušné paragrafy zákona č. 40/2009 trestního zákoníku (dále jen tr.z) § 365 tr.z. Schvalování trestného činu
(1) Kdo veřejně schvaluje spáchaný z l o č i n nebo kdo veřejně vychvaluje pro zločin jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
Zločin, je podle § 14 tr.z t r e s t n ý č i n, za který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí převyšující pět let.
Trestný čin je podle § 13 tr.z. protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.
Podle § 4 tr.z. Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán na jejím území.
Jsou zde výjimky, například když spácháte trestný čin v cizině mimo EU, a chytnou Vás až po návratu do ČR, budou Vás soudit tady, protože vydání českého občana k trestnímu stíhání mimo EU není možné.

Zde však nebyl pachatelem ani žádnou z obětí žádný český občan,
tedy nelze ani teoreticky považovat střelbu v mešitě na Novém Zélandu za trestný čin podle českého právního řádu, proto nelze uplatnit ani § 365 o schvalování trestného činu.
Na druhou stranu by možná šlo uplatnit tento speciální paragraf o terorismu:
§ 312e tr.z. Podpora a propagace terorismu.
(1) Kdo veřejně podněcuje ke spáchání teroristického trestného činu, nebo kdo veřejně schvaluje spáchaný teroristický trestný čin nebo pro něj veřejně vychvaluje jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.
Zbývá definovat co je terorismus, ten je definován v § 311 tr.z. , podle něhož se teroristického útoku dopustí ten, kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu České republiky nebo mezinárodní organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla, spáchá různé, v tomto paragrafu vyjmenované činy.
Tedy i zde se mluví o České republice a nikoliv Novém Zélandu. Trestně stíhat kohokoliv za to že schvaluje terorismus v cizině nebo vychvaluje jeho pachatele, by bylo protiprávní. To ale neznamená, že by to policie na pokyn samotného ministra vnitra nemohla udělat. V každém případě je v "demokratickém právním státě" nepřijatelné, aby ministr vnitra dával policii pokyny, aby vykládala zákony takto rozšiřujícím způsobem v rozporu s jejich textem. Neříkám, že je správné schvalovat vraždění, ať už je vrahem nebo obětí kdokoliv, ale ne vše, co je nemorální je trestné. A ministr vnitra, který by především měl dbát na to, aby státní orgány dodržovaly zákony, s tím má problémy.

Já osobně atentát rozhodně neschvaluji, považuji to za zinscenovanou akci tajných služeb, která má vládě Nového Zélandu, kde je premiérka ultralevicová feministka židovského původu, záminku k zákazu držení zbraní obyčejnými občany. Proč světovým elitám záleží na to, aby občané malého a politicky i ekonomicky bezvýznamného Nového Zélandu nesměli vlastnit zbraně má velice pravděpodobný důvod. Právě Nový Zéland, kvůli své izolovanosti od zbytku světa, příjemnému klimatu a bezpečí má sloužit světovým elitám, tedy vysoce postaveným sionistům, zednářům, iluminátům apod. jako útočiště pro případy že by začala třetí světová válka, nebo že by v USA a Západní Evropě vypukly revoluce, občanské války a podobně. Proto potřebují, aby Novozélanďané neměli zbraně a nemohli je nijak ohrozit.

Konzervativní hnutí v Rusku

DÁNSKO

V Dánsku se hroutí právní stát díky tomu, že „nízkofrekvenční džihád“ a gangy migrantů přebírají ulice. Dánská vláda by neměla být překvapena. Ale zdá se, že je. Tisíce incidentů zahrnující uvolněné šrouby kol na vozidlech, velké kameny, traverzy nebo barely s olejem házené z dálničních přejezdů, a tenké ocelové dráty napínané na cyklistických cestách, které mají stínat hlavy nic netušícím cyklistům, rozšiřují mezi Dány rostoucí pocit hrůzy.
Ve většině případů se ukázalo, že pachatelé pocházejí ze zemí MENAP (Střední východ až po Pakistán a severní Afrika). V posledním vývoji toho, co bylo charakterizováno jako masivní nízkofrekvenční džihád“, gangy migrantů a uprchlíků arabského či severoafrického původu nyní náhodně střílí nic netušící lidi v hlavním městě Kodani, čímž ohrožují život místních obyvatel i návštěvníků tohoto oblíbeného turistického města.

Tři lidé byli již zastřeleni a mnoho dalších poraněno díky divokému úsilí migrantů dosáhnout ovládnutí prostoru. Vzhledem k tomu, že útoky jsou zaměřeny zejména na mladé muže – ve snaze minimalizovat počet budoucích obětí – dánská policie nyní varuje všechny muže ve věku 17 až 25 let, aby se vyhnuli veřejným prostorům v Kodani.

Preben Bang Henriksen, mluvčí dánské většinové vládní strany Liberal Venstre je zděšen tak rychlým poklesem bezpečnosti na veřejných prostranstvích ve dříve bezpečném a klidném království: „Neměli jsme taková varování od policie od druhé světové války. Je to naprosto nepřijatelné,“ prohlásil Preben Bang Henriksen. Mluvčí opozičních sociálních demokratů Trine Bramsen v této věci souhlasí s liberální vládou a označila současnou bezpečnostní situaci za „katastrofu“. Po celá desetiletí kritici islámu a muslimské imigrace varovali před nezodpovědnými liberálními politiky, kteří prosazují přijímání migrantů, zejména uprchlíků z islámských zemí. Dánští politici by proto neměli být překvapeni vznikem tohoto zákeřného násilí. Ale předstírají že jsou.
Ve snaze omezit zhoršení bezpečnostní situace a stavu právního státu, dánský parlament souhlasil s tím, že bude na domácím území nasazena armáda. Toto nasazení bude dále omezovat schopnosti Dánska plnit své závazky vůči NATO. A to navzdory tomu, že vláda slíbila americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že zvýší výdaje Dánska na podporu vojenské aliance. A naše média v popředí s ČT tuto "maličkost" jako obvykle zamlčují.

Poznámka k presidentským volbám na Slovensku

Snad už i slepý musí vidět, že ta médii vychvalovaná a profláknutými politiky neustále zmiňovaná liberální demokracie je dávno pohřbená. Pohřbili ji samotní politici a jejich liberální strany.

V současnosti už nezáleží na volbách do Parlamentu, volby jsou k ničemu; nezáleží na mínění lidu, ani rozložení politických stran; pro sionisty a jejich kamarilu v jednotlivých evropských zemích záleží na výběru jednotlivých lidí, jež označí za elitu, lépe řečeno takzvanou elitu národa, a tyto lidi dosadí na vrchol moci. A světe div se – národ jim to zobe z ruky…! A kdo se dostane na vrchol této tzv. elity? Člověk, kterého si sionisté a jejich agenti = na Slovensku skrze velvyslanectví USA – vyberou, který bude sloužit jejich geopolitickým plánům. A takovým člověkem na Slovensku je liberálka Čaputová.

Sionistům v USA a jejich nohsledům v Evropě jde především o to rozvrátit Vyšegradskou čtyřku, vrazit klín mezi Polsko a Maďarsko, dva státy, jejichž vlády jsou rozhodnuty bojovat proti sionistickým plánům zničit jejich národy. A tahle salámová taktika se sionistům podařila, Slovensko jako obětovaný beránek sklopilo hlavu a nechalo si nasadit obojek. V Parlamentu bude následovat přijetí zákonů na ochranu LBGT, všech forem homosexualismu, krádeže dětí rodinám, potratová politika bude maximálně liberální atd. atd., prostě všechna ta špína, kterou vidíme na Západě, se pozvolna bude usazovat na Slovensku. A nejen to, Američané tam budou chtít mít pro své vojsko základny a zcela jistě i základny pro své atomové rakety.

A nemylte se, mí slovenští přátelé: Jakmile tato osoba, která slouží sionismu je na vrcholu pyramidy moci, tak tuto moc udrží za jakoukoliv cenu. Demonstrace, jež budete zcela jistě proti jejich vládě konat, nic nepomohou, ani volby do Parlamentu nic nepomohou. Nitranský katolický biskup Vás varoval, a kde ta Vaše horoucí katolická víra v Boha? Andrej Hlinka se musí obracet v hrobě …

L. Malý

PROTEKTORAT BÖHMEN und MÄHREN

Před 80. lety na našem území vznikl státní útvar, jehož vznik si právě dnes připomínáme. Uvádím úryvek z mé knížky Soužití Čechů s Němci.L.Malý

Protektorát je velmi složité období, jehož látka překračuje rámec našeho tématu. Je ale třeba se zmínit, že naši tehdejší „spojenci“, kteří se v Mnichově dušovali, že nám budou garantovat naše nové po Mnichově zřízené hranice, totálně zklamali. Když nás nacisté v březnu 1938 okupovali, zmohli se jen na verbální protest. Samozřejmě, vyzbrojili Hitlera a povolili mu přeorganizovat střední Evropu, což už bylo patrné z konference z Janova z roku 1922.

Nacisté svým násilnickým jednáním zadupali do země nadějný vývoj českého národa, žijícího vedle a spolu s německým národem, avšak samostatně a suverénně. V Praze se během II. republiky vážně uvažovalo o radikální změně zahraniční politiky a rovněž i změně vnitřního uspořádání. Bylo navýsost zjevné, že politický útvar, jemuž se říká demokracie totálně selhal; v úvahu přicházela instalace italského či španělského politického systému. Bohužel se tak nestalo. Bohužel pro národ, protože dvakrát během několika měsíců zažil šok, a to takový, že jeho následky na charakteru národa jsou dodnes znát.

Aspoň jednou větou je třeba se zmínit, že se nacisté na našem území chovali – oproti jiným jimi okupovaným národům – velice korektně, a v nejtěžších chvílích českého národa – jako byla heydrichiáda –, jejich reakce byla úměrná válečné situaci. Tím nechci umenšovat nacistické zločiny na území Protektorátu! Ostatně Němci na nás pohlíželi jako na národ, jež se dá „přenárodnit“ (Umvölkung), čili, jak se sama nejvyšší místa nacistické hierarchie vyjadřovala: Bude trvat sto let a Češi se stanou Němci. Kromě historických a geopolitických reálií je k takové úvaze vedly tehdejší socio=rasové průzkumy, jež dokázaly, že Češi mají až 40% německé krve. Čili žádný exodus Čechů do Patagonie nebo na Sibiř by se nekonal, jak nás strašila a stále straší současná česká historiografie.

SVÁTEK SLOVENSKÉHO NÁRODA

80 let od založení prvního svobodného Slovenského státu na čele s presidentem Mons. JOZEFEM TISEM.


PRESSTITUTI

John Swinton, bývalý personální šéf novin New York Times, při projevu v rámci přípitku v New York Press Club mimo jiné řekl:

"V současné době neexistuje taková věc, jako je nezávislý tisk. Víte to stejně dobře, jako já. Není mezi vámi ani jeden novinář, který by se odvážil upřímně vyjádřit svůj vlastní názor. Víte předem, že kdyby to udělal, nikdy by se to neobjevilo v tisku. Jsem týdně placen za to, že své upřímné mínění nezveřejňuji v novinách, pro něž pracuji. Vy ostatní jste placeni za stejnou věc a kdo z vás by byl tak pošetilý, aby napsal svůj upřímný názor, brzy by se ocitl na ulici a hledal by si jiné zaměstnání. Kdybych dovolil, aby se v jednom čísle mých novin objevil můj poctivý názor, do dvaceti čtyř hodin bych přišel o místo. Prací žurnalistů je zabíjet pravdu; bezostyšně lhát; překrucovat pravdu; hanobit; plazit se u nohou mamonu a prodávat svou vlast a rasu za svůj denní chléb. Vy i já víme, že věřit v nezávislost tisku je bláznovství. Jsme nástroji a vazalové bohatých mužů za scénou. Jsme skákající tajtrlíci, oni tahají za drátky a my tancujeme. Naše talenty, naše možnosti a celé naše životy jsou vlastnictvím těchto mužů. Jsme intelektuální prostituti."

Myslím, že to není nutné komentovat. Má to vlastní vypovídající hodnotu.

Chasidé protestují proti vstupu do izraelské armády

VTIP NA NEDĚLI

Uvaděčka upozorňuje v divadle známého:
"Dneska dáváme hru o třech dějstvích od Václava Havla.
Radím Vám, abyste odešel po druhém jednání."
"Proč právě po druhém jednání?"
"Protože po prvním je u šatny ohromný nával!"

Herečka Silvana Heißenberg píše Merkelové

V lednu byl Silvaně Heissenberg uzavřen účet na Faceabooku díky zákonu Heiki Maase, který zároveň vstoupil v platnost. Silvana Heissenbergová je německé herečka. V Německu to pomalu vře. Jmenovaná umístila na Facebookové stránce Merklové následující článek:

Jste největší kriminálnice a nejvíce opovrhovaná spolková kancléřka, kterou musí německý národ trpět. Importovala jste záměrně a protiprávně do naší země teror, válku a smrt prostřednictvím ilegálních azylantských příživníků, statisíců žoldáku, teroristů IS a dalších těžkých zločinců. Dle čl. 16 ústavy nemá v Německu nikdo nárok na azyl, kdo přichází z třetí bezpečné země, takže všichni Vaši hosté jsou v Německu ilegálně. Porušila jste také protiprávně a svévolně Schengenskou a Dublinskou smlouvu.
Při převzetí úřadu jste přísahala “Odvrátím od německého národa veškeré škody“, ale denně konáte pravý opak. Nemáte za úkol se starat o potřeby „všech občanů“, ale pouze o BLAHO NĚMECKÉHO LIDU, jenom to bylo Vaším úkolem; nejste nic jiného než zaměstnankyně NĚMECKÉHO NÁRODA, neboť veškerá moc pochází z lidu, nikoliv od Vás.
Vy jste se vůbec nestarala o potřeby Němců. Záměrně jste rozdělila národ a proti sobě poštvala a zničila celé rodiny.
Nám Němcům se daří jako nikdy?
Kvůli Vaším ilegálním hostům musí být veřejné podniky masívně chráněny oplocením a policií se samopaly. Vaši hosté páchají denně násilné zločiny. Nyní jsou nutné ochranné zóny pro ženy, které se musí skrývat, aby se nestávaly oběťmi sexuálních přepadení od VAŠICH NADRŽENÝCH HOSTŮ, kteří nemají žádné zábrany.
Chudoba starých lidí a dětí nebyla nikdy tak velká. Skoro jeden milion Němců žije na ulici. Pomoc těmto lidem bylo Vaším úkolem, a ne zaplavit Evropu kulturně odlišnými invazory a péči o ně hradit z našich těžce vydělaných daní.
Požadujete respekt?
Vaši povětšině kriminální invazoři, kteří v Německu znásilňují a vraždí, jsou ještě jako oběti chráněni před „štvanicí zprava“. Pokud požadujete respekt a máte ještě svědomí, měla byste se za své trestné činy zodpovídat před soudem. Pokud justice neprosadí zákon, postará se o to lid, neboť veškerá moc pochází výhradně z lidu a Německý lid je Vaším šéfem! Vy nejste nikdo. Ještě žádný spolkový kancléř SRN nezpůsobil svévolně Německému lidu tolik škody a utrpení a nebyl tak nenáviděn jako Vy, což musíte zřetelně cítit na každé předvolební akci.
Přeji si jediné, abyste v roce 2019 Vy a Vaši nohsledi byli postaveni před řádný soud a skončili na doživotí ve vězení. Taková velezrada na vládnoucím národě se ještě nikdy v SRN nekonala.
Placení pokrytečtí komentátoři, kteří vám líbají konečník a kteří nejsou schopni řádně a jasně myslet si mohou uspořit podbízivé chvalozpěvy, neboť takovéto osoby nikdo nebere vážně.
Hluboce Vámi opovrhuji a přeji Vám spravedlivý trest.
Silvana Heißenberg


Především důchodcům, ale nejen jim

Konečně někdo iniciuje to, co cítím, že by jsme my, jako důchodci, měli začít organizovat navýšení dosavadních starobních důchodů. Spoléhání na ty politické strany, které jsou „u vesla“ 20 a více let a řídily ekonomiku státu a související sociální politiku systémem od 10 k 5, spěje k hrobu naší státnosti a prosperity (viz. hlasování v parlamentu k navýšení důchodů), kdy poslanci z TOP 09 jako Laudát, Gazdík a další, byli jednoznačně proti jejich navýšení (!), přitom navýšení svých platů o 8 tisíc Kč schválili bez mrknutí oka jednomyslně!
Proto také apeluji na Vás, vrstevníky, podpořte tuto iniciativu třeba přeposíláním všem Vaším známým. Ale nejen důchodcům, protože sice naši mladí naše problémy nechápou, nebo snad ani nechtějí pochopit… Viz. Mádl a Issová: "Přemluv bábu.....před volbami". Avšak měli by mít tyto informace, aby o nich alespoň přemýšleli, protože časem pochopí.

SPĚCHÁ = VŠEM DŮCHODCŮM

Jsou nás 3 miliony důchodců, které by mohly rozhodnout volby. Proč to nezkusit? V každých příštích volbách volme jen stranu, která slíbí, že:
= Bude odpovědně a nekompromisně postupovat v řešení imigračního procesu (ne „kam vítr, tam plášť“ a bude brát vážně názory občanů),

= Okamžitě "zrekonstruuje" Českou televizi, buďto zrušením našich poplatků a výměnou 80% pracovníků, pokud je to neprůchodné, pak zrušit ČT zcela! Na našem území působí mnohé televizní společnosti, které i bez dotací (sedm miliard Kč ročně) umí pracovat nezávisle.

= Okamžitě začne řešit a urychleně dořeší otázku Cikánů v naší zemi! To není nic nemožného, jen se musí legislativně i právním chováním obecních i městských úřadů zabezpečit, aby stát tyto nepřizpůsobivé spoluobčany a jejich životní podmínky konečně začal posuzovat zcela rovnocenně, jako u ostatních (bílých) občanů = daňových poplatníků,

07.03.2019/ » více

VTIP TÝDNE

Přišel Ivan za Icikem, že by potřeboval do jara půjčit rubl.
„Ano,“ souhlasil Icik, „ale na jaře vrátíš dva.“
Ivan souhlasil.
„A co mi dáš do zástavy?“ pokračoval Icik.
„Tady jsem ti přinesl topůrko,“ odpověděl Ivan.
Icik vzal topůrko, dal Ivanovi rubl, a ten už se hrnul do dveří.
„Počkej, Ivane,“ zastavil ho Icik, „dva ruble, co mi máš dát na jaře, to je dost peněz!“
„To ano,“ souhlasil Ivan.
„Nechtěl bys mi polovinu toho dluhu splatit hned?“
„To možná není tak úplně špatný nápad,“ kalkuloval Ivan. Dal Icikovi rubl, odchází a medituje: Rubl nemám, topůrko nemám, další rubl ještě dlužím… a přitom se zdá, že je všechno v pořádku.

Muhamed Ali proti rasovému míšení

DOPIS PRESIDENTU MADUROVI

Otevřený dopis zástupců občanských iniciativ v České republice presidentu Bolívarovské republiky Venezuely Nicolásu Madurovi

President Nicolas Maduro
Final Avenida Urdaneta
Esq. De Bolero, Palacio de Miraflores
Caracas, Distrito Capital
Venezuela

Vážený pane presidente,
My níže podepsaní zástupci občanských iniciativ a opozičních politických stran v České republice hluboce nesouhlasíme s tím, že vláda a president České republiky uznali za „prozatímního prezidenta“ Venezuely samozvance a pučistu Guaidóa. Především zdůrazňujeme, že česká vláda ani prezident nemají právo vydávat taková prohlášení, protože se jedná o nepřípustné vměšování do vnitřních záležitostí cizího státu, a to je v rozporu se zásadami diplomacie a mezinárodního práva, která se Česká republika zavázala dodržovat. Tento krok považujeme za smutný důkaz toho, že Česká republika nemá vlastní zahraniční politiku a že tedy není zcela suverénním státem, neboť česká zahraniční politika je řízena velvyslanectvím USA. Zdůrazňujeme, že o tom, kdo je presidentem Venezuely, musí rozhodovat Venezuelský lid a cizí státy, včetně ČR, nemají žádnou legitimitu do této věci zasahovat. Nepochybujeme o tom, že Venezuelský lid si svobodně a demokraticky zvolil jako svého presidenta Vás a vaše zvolení plně respektujeme a jsme silně rozhořčeni, že česká vláda a president svobodnou vůli Venezuelského lidu nerespektují a svoji podporou samozvaného „presidenta“ zasahují do vnitřních záležitostí Venezuely.

Česká republika není suverénním státem, ale je ovládána USA, Německem a dalšími západními mocnostmi. Národní majetek byl v uplynulých desetiletích rozkraden nebo prodán západním firmám za zlomek skutečné hodnoty. Dnes český průmysl i přírodní zdroje, banky a hlavní finanční a obchodní korporace patří cizincům a peníze jsou vyváženy do ciziny. Česká ekonomika připomíná ekonomiku kolonie, nikoliv samostatného státu. I to je důvod, proč česká vláda podporuje opozici ve Venezuele. Nepochybujeme o tom, že konečným cílem venezuelské opozice je, aby Venezuela dopadla stejně, zejména aby zdroje ropy a dalších nerostných surovin byly ukradeny Venezuelskému lidu a prodány zahraničním korporacím. Věříme, že Venezuelský lid toto nedovolí a že Venezuela si pod Vaším vedením udrží suverenitu. Vážíme si toho, co jste pro Venezuelu udělali Vy a Váš předchůdce, president Hugo Chavéz a ujišťujeme Vás, že na rozdíl od postoje českých politiků všichni čeští občané, kteří podporují svobodu a demokracii, jsou na straně Vás a Venezuelského lidu.

pplk. MUDr. Marek Obrtel, velitel Národní domobrany
pplk.v.v. Ing. Ivan Kratochvíl, velitel Československých vojáků v záloze
Adam B. Bartoš, předseda politické strany Národní demokracie
Slávek Popelka, mluvčí Holešovské výzvy
Věra Řezníčková, předsedkyně Československého sněmu
Jiří Černohorský, předseda hnutí Čest, svoboda respekt
Roman Sláma, předseda politické strany SPR=RSČMS
Mgr. Ladislav Malý, předseda politické strany Národní sjednocení
Milan Rokytka, šéfredaktor týdeníku občanské právo
Ing. Oldřich Lukáš, předseda sdružení Lidé lidem
JUDr. Norbert Naxera, předseda Svazu českých právníků
občanští aktivisté: Ing. Josef Rak, Pavel Opl, Ing. Jan Dlouhý,Miroslav Schötta, Ing. Jiří Pavel Pešek

PADESÁTINY

V těchto dnech se svých padesátin dožívá vůdce politické strany Dělnické sociální spravedlnosti, Mgr. TOMÁŠ VANDAS.

Tomáš se začal politicky angažovat hned po převratu, a sice u Republikánů M. Sládka. Poté, co Sládek stranu Republikánů „prohospodařil“, Tomáš, s úzkým kruhem kamarádů, založil stranu Dělnickou.

Tomáš politickou stranu vydupal takřka ze země, dal jí všechno, co mohl, obětoval se pro ni, jak nejvíc mohl. Důkazem toho je fakt, že Dělnická strana sociální spravedlnosti, ze všech vlasteneckých stran ideologům liberálního kapitalismu nejvíc leží v žaludku. Dělnická strana – která zdaleka není jen pro dělníky =, pod vedením Tomáše je pro všechny slušné lidi a vlastence, nazývá věci pravým jménem, a to je pro politický mainstream neodpustitelné; na politickém nebi DSSS září jako stálice už 15 let: Psi štěkají, ale karavana táhne dál…!

Osobnost Tomáše Vandase je to, čemu angličané říkají selfmademan: Vyučil se, vystudoval průmyslovku, potom už jako předseda strany začal studovat vysokou školu, kterou úspěšně dokončil. Pozvolna se zdokonaloval i jako politický lídr, a nutno říct, že se vypracoval na politika intelektuálně značně převyšující svou členskou základnu. Tomášův rozhled a politická úroveň by strčily do kapsy kdekterého státního politika; vždycky hraje na férovku, rovně, čestně, neboť – jak říká = je to základní devíza politiky.

Za Národní sjednocení přejeme Tomášovi hodně zdraví a na politickém poli úspěch, a rovněž i v soukromém životě. Tomáši, drž se!

Ladislav Malý, redakce NSJ

Pravá mediální gramotnost

Imperativ č. 1 – Informace není určena ke konzumaci, musí se s ní pracovat!

Prvním imperativem PMG je vědomí toho, že chápete, že informace není určena ke konzumaci, ale je potřeba s ní pracovat a zasazovat ji do širšího rámce souvislostí. Když propukne konflikt na Ukrajině, nejde jen o Ukrajinu, je to v něčím zájmu onu krizi vyvolat. Učitelé na školách musejí být schopni dětem vysvětlit, že když někdo nasunuje tanky NATO do Pobaltí, že tím nemusí sledovat bezpečnost ČR, ale zavlečení ČR do válečného konfliktu v blízké době. Práce s informací je naprosto klíčová v dnešní době.

Imperativ č. 2 – Nezajímejte se o jméno pošťáka, zajímejte se o zprávu, kterou vám přinesl!

Pokud si necháváte domů posílat balíčky, funguje to na bázi vlastní zkušenosti, nikoliv podle jména poštovního doručovatele. Přesto ale mnoho lidí se při čtení novin a serverů chová nesmyslně naprosto jinak. Přestanete snad otevírat dveře pošťákovi jenom kvůli tomu, že poslední balíček z Alzy obsahoval zboží, které jste museli reklamovat? To je přece nesmysl. Na jménu pošťáka nezáleží, a platí to i pro psaní článků. Lidé přebírají články ode mně jako od pošťáka a posuzují obsah, jestli je kvalitní, anebo spíš určený k reklamaci. A proč jsem pošťák? Protože zprostředkovávám informace ze světa, přináším je z domova a z ciziny, zabalím je do balíčku v podobě článku a předám je zákazníkovi, který si článek otevře doma.
Čtenář musí článek přečíst, zvážit, musí zasadit informace do širšího rámce a vytvořit si komplexní obraz o probíhajících procesech. A teď si představte, že by se lidé chovali podle toho, jak se jmenuje pošťák. Přišla vám rozbitá žehlička, cinklé nádobí, nefunkční vysavač. Ale byli byste spokojeni, protože znáte jméno pošťáka. To, že vám nosí domů rozbité zboží, to by vám nevadilo. Takové jednání by však nedávalo smysl. Vy také nevíte, kdo poskytuje českým podepsaným novinářům utajené informace z vyšetřovacích spisů (např. kauza Beretta)... 26.02.2019/ » více

Opatření proti krádežím mobilních telefonů

V případě, že ztratíte, nebo Vám někdo odcizí Váš mobilní telefon, můžete proti tomu něco udělat. Vytočíte=li (samozřejmě teď, po odcizení by to šlo dost těžko) na Vašem mobilním telefonu

* # 0 6 #

zobrazí se na displeji 15 místné výrobní číslo Vašeho přístroje ( IMEI). Někam si ho poznačte a v případě ztráty nebo odcizeni Vašeho telefonu, nahlaste toto výrobní číslo Vašemu operátorovi. Ten bude schopen Váš přístroj zablokovat a i po výměně SIM karty bude přístroj nepoužitelný. Pravděpodobně už svůj telefon neuvidíte, ale aspoň si můžete být jisti, že kdokoli Váš telefon má, nemůže ho použít ani dále prodat !
Udělá=li to takto každý majitel mobilního telefonu, nebude důvodu, proč telefony dále krást.

Cikánští baroni

(Na naši webovou adresu přišel následující mail, jehož obsah zde plně uvádíme)

Výsadou demokracie, je skutečná svoboda slova. Každý novinář je podle mého názoru svědomím našeho národa. Dnes, je ale velmi obtížné s otevřeností popisovat témata a problémy, které tuto společnost tíží. Chce to odvahu. Např cikánská problematika se stala uměle chráněným tématem. Nic jiného, než politický kalkul.

Vyhnout se za každou cenu zahraniční kritice, že Česká republika upírá cikánům jejich lidská práva. S „cikánu jsou chudáci a trpitelé společenské averze“. Nikde se nedočtete o střetu zájmů, korupci, nehorázných machinacích cikánských organizací.

Nespornou výhodou je, že cikánské téma není v popředí zájmu. To je klíč jejich úspěchu. Cikánské spolky a sdružení, jsou zcela mimo veřejnou kontrolu. Nikdo jim nevěnuje pozornost. Muzeum romské kultury Brno, sdružení Romodrom, Slovo21, RomanoNet, Romea.cz nejslavnější spolky, které bezpracně vydělávají desítky milionů ročně. Nikoho nezajímá provázanost těchto spolku s Radou vlády pro záležitosti Romů, Agenturou pro sociální začleňování, do které doslova tečou miliardy. Že členové těchto orgánů zasedají v komisích, kde se rozhoduje o dotacích, které si pak svorně doporučují ke schválení a financování. Že by střet zájmů? Možná se to zdá přitažené za vlasy, ale je to tak. Vychytralé cikánské metody fungují a cikánský byznys nevládních organizací vzkvétá. Pro ilustraci částky na jeden rok:
24.02.2019/ » více

MAĎARSKÁ KŘESŤANSKÁ DEMOKRACIE

Postoj křesťana a Bible ke gender ideologii

Autor: + Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Předně otázka: Kdo je člověk a kdo je Bůh?

Člověk je tvor, závislý na svém Tvůrci – Bohu. Je stvořen k Božímu obrazu. Má duchovní podstatu. Ve chvíli smrti začíná rozpad lidského těla v prach. Duch jde před Boží soud, aby vydal počet ze svého života. Pokud člověk odmítal pravdu, ubíjel svědomí a v tom stavu zemřel, je věčně zavržen. Člověk, který bojoval se lží a zlem, hledal a přijal Pravdu, kterou je Ježíš Kristus, bude věčně žít.
Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Bůh nestvořil žádné gender monstrum.
Kdo přijme Krista, platí o něm: „Nežiji už já, žije ve mně Kristus.“ (Gal 2,20) Ďáblova transgenderová ideologie tvrdí, že v těle žije někdo jiný, než komu to tělo patří. Kdo tomu uvěří, platí o něm, že už nežije on, ale žije v něm gender démon. Ježíš tyto nečisté gender démony vyháněl! Nevedl s nimi dialog ani je netoleroval.
Je nepochopitelné, že na křesťanském území byly zavedeny gender zákony. Ještě před nedávnem platila Boží legislativa. Je zakódována do svědomí a Božího řádu. Chránila před invazí démonských sil a satanizací lidské přirozenosti. Herezemi uvnitř církve a otevřením se pohanství v Nostra aetate byly popřeny Boží zákony. Nahradila je gender legislativa, skrze kterou přišli gender démoni. Nastala masová satanizace církve i lidstva. Ovocem je peklo na zemi a peklo po smrti.

Co je záchranné pokání?

1. Odříci se herezí a očistit církev od démonského neopohanství!
2. Musí být zrušena gender legislativa a všechny takzvané antidiskriminační zákony!
3. Musí být zakázána gender ideologie v masmédiích, školství a kultuře!


Papež je povinen odsoudit gender satanizaci církve i lidstva. Je povinen veřejně odsoudit teror, kterým OSN, EU a jiné nadnárodní organizace vnucují genderovou legislativu. Papež musí ukázat na ovoce genderu, kterým je masová sebevražda. Gender teror je nejtěžším zločinem proti lidskosti. Papež ho takto musí veřejně označit.
Současný pseudopapež František nejenže notoricky mlčí, ale naopak, aktivně slovy i gesty prosazuje gender satanizaci. Čeká ho trest masového vraha. Před celým lidstvem dokazuje, že není právoplatným papežem, ale apostatou.
Prvním úkolem právoplatného papeže bude postavit se za ochranu morálních a Božích zákonů. On řekne jasné NE satanské ideologii genderu!

Pasivní Angličané podlehli muslimům

Seznam muslimských úspěchů v Anglii.
Tohle všechno se událo během několika roků od otevření hranic:
Starostové:
LONDÝNA – muslim
BIRMINGHAMU = muslim
LEEDSU – muslim
BLACKBURNU – muslim
SHEFFIELDU – muslim
OXFORDU – muslim
LUTONU – muslim
OLDHAMU – muslim
ROCHDALE – muslim

Následující statistika ukazuje co "dokázaly" 4 milióny muslimů v Anglii, v zemi s 66 milióny obyvatel:
Anglie má 3000 muslimských mešit,
přes 130 islámských soudů Sharia,
přes 50 islámských "Sharia Councils",
mnoho míst a předměstí, kam mohou pouze Muslimové.
78 % muslimských žen nepracuje, pobírají sociální dávky a bydlení mají zdarma,
63 % muslimských mužů nepracuje,
muslimské rodiny mající 6 = 8 dětí budou žít a bydlet zdarma.

Anglický přítel, který mi přeposlal tento e=mail, to takto komentoval:
"Velice, velice smutné, duch Anglie se nemůže bránit ani povstat, neboť je mrtev!"

JE TO KATASTROFA PRO CELOU EVROPU!

Demokracie jako ten nejhorší systém státního zřízení

Muslimská politická strana

Máme politické ambice, řekl v Rozstřelu kandidát na šéfa pražských muslimů

Leonid Kušnarenko je pražský právník a aktivní muslim původem z ukrajinské Oděsy. Pozornosti médií upoutal jako právník bývalého pražského imáma Sámera Shehadeha obviněného z podpory terorismu. Ten na něj také před rokem bezplatně převedl ještě před zatčením svojí firmu. Kušnarenko tvrdí, že spolupráci s ním jako právník již ukončil a zdůraznil, že je zásadním odpůrcem násilí K Islámu Kušnarenko konvertoval před deseti lety. V muslimské komunitě se o něm říká, že má dobré kontakty na ruském velvyslanectví a také často Rusy zastupuje. Dříve ještě na Ukrajině pracoval jako kriminalista a vyšetřoval těžké zločiny i vraždy.

Volby do vedení muslimské obce se konají každé čtyři roky. Muslimové zvolí sedmičlenné vedení, které pak volí imáma. Voleb se účastní pouze velmi úzký okruh lidí. Přestože v Praze jsou stovky muslimů, volit mohou jen ti oficiálně zapsaní jako věřící. Vzhledem k protimuslimským náladám ve společnosti se však většina z nich nechce nikde registrovat.

V Česku je podle pražské muslimské obce asi deset tisíc muslimů, z toho dva tisíce jsou aktivní věřící. Už několik let čeští muslimové usilují o status plnohodnotné náboženské organizace. Pak by mohli jejich duchovní například uzavírat sňatky nebo navštěvovat věřící vězně.

Šaría podle Kušnarenka výslovně uvádí, že má každý muslim dodržovat zákony země, ve které žije. Že je šaría v rozporu se českými zákony, nijak nepociťuje. „Nepovažuji homosexuály za nemocné lidi a feministky mi nevadí. Nejsem duchovní, nejsem imám. Můj osobní názor a mé chování se občas liší od toho, co vyžaduje islám a od názoru mých bratrů. Jestli je to dobře, nebo špatně, to nevím,“ řekl Kušnarenko v Rozstřelu.

Česká muslimská komunita má také politické ambice. Kušnarenko by si přál, aby vznikla politická strana, která by zájmy českých muslimů hájila a komunikovala s veřejností. Také by chtěl otevřít v Česku muslimské školy a školky.

V Rozstřelu se debatovalo také na téma rovnosti mužů a žen. Kušnarenko připustil, že islám je převážně patriarchální náboženství a muž má více odpovědnosti a závazků ohledně ženy, je hlavou rodiny. Žena však není méněcenná a manželky muslimů mají podle něj mnohem více práv, než mají ženy v některých jiných kulturách.

Způsob, jakým islám definuje vztah k ženám, podle Kušnarenka není v ničem chybný a je naopak dobře, že se náboženství dál nevyvíjí. Není třeba ho měnit, přehodnocení některých principů by islámu naopak uškodilo.

Co upekly Německo a Francie

Autor: Mgr. Karel Hlisníkovský, právník odboru, Magistrát města Ostrava

Samozřejmě, hlásná trouba protektorátního režimu v Praze, ČT24, nám, občanům České republiky, "zapomněla" tuto informaci přinést. Na setkání Visegrádské skupiny v Praze předložil Frank=Walter Steinmeir devítistránkový dokument vzniku Evropského superstátu.

Členské státy se vzdají:
1) vlastní armády, vlastních tajných služeb, vlastního zákonodárství, vlastního daňového systému, vlastní měny
2) kontroly nad státní hranicí včetně systému a procedury vpouštění a relokace migrantů
3) vytvoření společného vízového systému, společnou zahraniční politiku transformace NATO

V preambuli textu vlády Francie a Německa oznamují:
"Naše státy sdílejí společné předurčení a společný žebříček hodnot, které dávají předpoklad ještě hlubšímu sjednocení našeho obyvatelstva. Budeme tedy usilovat o politickou unii v Evropě a zveme další Evropany k připojení k projektu."
* Vznikne společná armáda „European Security Compact” na principu „ohrožení jednoho státu/ohrožení všech států
* Rozvědka a kontrarozvědka bude podřízena jednomu centru* Bude zvětšena pravomoc „Evropského veřejného žalobce“ a vznikne jednotný trestní zákon
* Národní státy nebudou mít právo rozhodovat o migraci a nebudou mít vlastní azylovou politiku
* Rozmístění migrantů bude povinné a bude respektovat rovnoměrné rozdělování uprchlíků a národní státy to nebudou moci odmítnout
* Německo a Francie už ve jménu EU začaly jednat se severoafrickými zeměmi na nejvyšší úrovni o pravidlech migrace a rozšíření dialogu na toto téma.
Bude zavedena jednotná měna euro pro všechny členské země, otázka nezní zda, ale kdy bude přijato
* Bude zaveden jednotný daňový systém a bude odstraněna konkurence v daňovém systému mezi jednotlivými zeměmi…

To je tak ve zkratce všechno. Když jsem to četl, vzpomněl jsem si okamžitě na Mnichovskou dohodu 1938…Tohle je naše prostá likvidace a podle všeho evidentní příprava na válku. Je to otevřená realizace Nového světového řádu v Evropě /NWO/. TVP INFO polská veřejnoprávní televize zveřejnila celý text s nímž Steinmeier vystoupil v Praze: http://www.tvp.info/25939587/

Kdo je Mike Pompeo?

Platy darmošlapů

Protřelé političce ODS, která je zvyklá na odklánění peněz ve velkém tím správným směrem, musely pěkně bouchnout saze, když dala na svůj facebook doslova výbušné informace o platech v neziskovce Integrační centrum Praha. Je zarážející, že novináři, kteří většinou citují kdejaký pšouk politiků na sociálních sítích, v tomto případě mlčí.

Alexandra Udženija ve svém příspěvku na facebooku doslova uvádí:

"Rada hlavního města Prahy chce po zastupitelích, aby odsouhlasili dotaci neziskovce Integrační centrum Praha. Za víc jak 5 miliónů korun. Na co, se ptáte?
= ředitel organizace 79 tisíc měsíčně
= finanční manažer 67 tisíc měsíčně
= učitel arabštiny 40 tisíc měsíčně
= koordinátor projektu 47 tisíc měsíčně
= účetnictví a audit 56 tisíc měsíčně (co bude dělat finanční manažer?)
Buď někdo spadl z višně a má nás za blbce, nebo chce Rada uplácet prominenty ze strany Zelených, kteří celý materiál shodou okolností připravili. Jak by řekl Paroubek: “Dámy a pánové, kdo z vás to má?”

"Bolševici byli zrádci", říká V. Putin
 

© 2010 Národní sjednocení | webmaster |