/   Svátek má:
 

Knihovna Národního sjednocení

Slovo ke knihovně NSJ

Vážení čtenáři,
my, na rozdíl od všech možných cenzorů a ochránců jediných správných názorů věříme v inteligenci čtenářů, kteří podle nás jsou samy schopni si udělat svůj vlastní svobodný úsudek o všem, co je jim předkládáno. Jako náš protest proti cenzorům, ať už se halí do jakkoliv ušlechtilých hávů, začínáme se zveřejňováním informací, které tato "demokratická" cenzura není ochotná předložit čtenářské obci. Podle našeho názoru není společnosti nebezpečný ten, kdo vyhledává informace před ním tajené, ale naopak jsou nebezpeční všichni ti ochránci jediného možného pohledu a cenzoři, kteří rozhodují o tom, co smíme či nesmíme číst. Věci, které hodláme zveřejňovat nepřinášíme z důvodu, že bychom chtěli společnost šokovat, ale v jejich zveřejňování vidíme svoji poslední šanci jak uchránit skutečný svobodný přístup k informacím. (Krátce o svobodě slova...)

Miroslav Nožina, Filip Kraus: Kriminální sítě ve vietnamské diaspoře. Případ České republiky (2009)

Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském.
26.08.2019/ » ke stažení zde...

Miroslav Nožina, Filip Kraus: Bossové, vojáci a zrnka rýže. Vietnamské kriminální sítě v ČR a jejich mezinárodní dimenze (2012)

Převzato bez vědomí autora z veřejného zdroje v rámci úřední a zpravodajské licence podle § 34 zákona 216/2006 Sb., o právu autorském.
26.08.2019/ » ke stažení zde...

Miloslava Ševčíková - Prostě, jsem zabil svého otce

Svět olympioniků Odložila, Čáslavské a jejich syna Martina, a také spravedlnost po česku.
05.12.2016/ » ke stažení zde...

Berwid-Buquoy (KDU-ČSL: Justiční vrah Beneš aneb Utajované procesy

*Pokrytecky dnes píšeme jen o zločinech komunismu. Jde o mystifikaci dějin, neboť problematika je daleko složitější. Svalovat vše špatné a kruté na komunisty je snadným alibismem.*
05.12.2016/ » více

Alojz Lorence - Dešifrovaný svět

Exkluzivní rozhovory s bývalým generálem StB.
05.12.2016/ » více

Robin de Ruiter - Třináct pokrevních dynastií

Autorova kniha líčí průběh zřizování nového světového řádu k totálnímu ovládnutí lidské rasy. A jak sám říká, rozhodně nejde o pouhou teorii, nýbrž o skutečné působení tajných společností a okultních oligarchií, vedených nejvlivnějšími rodinami našeho světa, které vnucují lidstvu stále rychleji a neodvratněji jednosvětový otrocký stát.
05.12.2016/ » I. díl
05.12.2016/ » II. díl

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY – EXTRÉMNÍ NEBEZPEČÍ PRO LIDSTVO

Soubor nejdůležitějších článků objasňujících metody sionistů vedoucí k zotročení lidstva.
04.07.2016/ » více

Arcibiskupství olomoucké - KŘESŤAN A ISLÁM.

Kolektiv autorů v knize poukazují na vztah islámu k křesťanství.
04.07.2016/ » více

Jiří Hamouz - „Jak porozumět imigraci z islámských zemí a současný vývoj v Evropě"

V této studii nejde o židovství jako takové, ale o změnu identity v chazarském chanátu v 8. století tak, jak se projevila migrací na západ do Evropy ve století 9. a 10. Tato změna identity měla za následek to, co se pak ze strany Aškenázů, Chazarů, dělo v kontaktu s křesťanskou Evropou v 11. a 12. století, proč musel IV. Lateránský koncil v 13. století vzít pod ochranu majetky a obživu křesťanů, když křesťanská etika byla chazarské mentalitě cizí.....
11.02.2016/ » více

Johannes Rothkranz - Satanovo desatero

Dílo jako „Satanovo desatero, boj papežství proti zednářstvu a lidským právům“ je v naší době naprostého duchovního temna již svým titulem takřka předurčeno mnohé překvapit, pohoršit a dokonce šokovat. „Boj proti lidským právům“, této posvátné krávě moderních demokracií - a jak čtenář zjistí, již i těch mnohem dřívějších - je přece neslýchaný, odpuzující až traumatizující i jen jako pouhá představa! Ale je tomu sku-tečně tak? Nad tím by se měl vážně zamyslet každý, nejenom katolík, i když právě ten především.
Díl I./ » více
Díl II./ » více

Občan Havel

– známá postavička z našich novodobých dějin. Netřeba komentáře.
09.12.2015/ » více

Co stálo za pověšením 11 Židů…

Článek z pera amerického autora F.P.Yockey, publikovaného v prosinci 1952, kdy došlo v Praze k popravě „protistátního spikleneckého centra“.
09.12.2015/ » více

Generální tajemník ÚV KSČ M.Jakeš – pravdivé svědectví o 17.listopadu 1989

Článek byl uveřejněn letos 18. listopadu; je třeba ho dát do souvislosti s Dolejšího Analýzou (rovněž v naší knihovně), a teprve potom čtenář vychutná esenci článku.
09.12.2015/ » více

Varování generála Pattona

– málo známé názory amerického generála, které dosud nezevšedněly. Opět čtenářská lahůdka.
09.12.2015/ » více

BILL WARNER - PRÁVO ŠARÍA PRO NEMUSLIMY

Při pohledu na islám v dnešní Evropě vidíte, jak bude vypadat Amerika za 20 let. Proč? Jednání muslimů v Evropě je založeno na právu šaría, stejném právu šaría, které se dnes začíná uplatňovat v Americe.
20.10.2015/ » více

10 nejčastějších lží o komunistech a socialismu

Snad každý se někdy setkal s argumenty, obhajujícími komunistickou stranu a období, kdy se tato strana v naší zemi snažila do života uvést experiment zvaný socialismus. A je charakteristické pro lidskou povahu, že úplně špatné se snaží z paměti vymazat a co se vymazat nepodaří, alespoň uzpůsobí do podoby technicolorové, takřka laskavé vzpomínky.
20.10.2015/ » více

Johannes Rothkranz - Dialektický sled papežů posledních 100 let

Analýza židovsko-zednářské strategie proti katolické Církvi /PRO FIDE CATHOLICA/, v překladu Jaroslava Voříška v roce 2013, s jehož laskavým svolením naším čtenářům knihu předkládáme ... 07.04.2015/ » více

Alexej Fjodorovič Pavlov - Židovská nevyhlášená válka lidstvu

Čtenáři se dostává do rukou velmi významné dílo o kabbalisticko-talmudské žido-vské světové moci, jejímž jediným cílem je naprosté a totální zotročení (a částečně i zničení) všech národů světa pod židovské jho! V tomto díle je velmi zevrubně popi-sovaná židovská diverze proti lidstvu, která probíhá už celá staletí. Tyto židovské zlo-činecké plány proti lidstvu jsou tedy velmi staré, avšak základy geostrategie Židovstva na ovládnutí světa v novější době byly formulovány na I. sionistickém kongresu v Basileji roku 1897, respektive na paralelně konaném tajném kongresu židovského zednářského řádu B’nai B’rith, kde bylo rozhodnuto o vyvolání 1. světové války a o instalaci bolševismu v Rusku.
07.04.2015/ » více

SCOTT AND KIMBERLY HAHN - NAŠE CESTA DO KATOLICKÉ CÍRKVE

Kniha manželů Halinových je autobiografickým svědectvím, rodinným románem, „teologickým thrillerem" i milostným příběhem, pojednávajícím o dobrodružné duchovní pouti obou manželů, hledajících tvář i srdce Kristovy Nevěsty, Církve. Scott Hahn je v USA známou a populární osobností. V současné době působí jako profesor teologie na Františkánské univerzitě ve Steubenville a je odborníkem na teologii smlouvy a teologii Bohem zaslíbené rodiny.
01.12.2014/ » více

Jürgen Graf - Revizionizmus holocaustu a jeho politické důsledky

Když chcete kontrolovat společnost, musíte kontrolovat média. Průměrný občan věří tomu, co čte v novinách a vidí v televizi. Z tohoto důvodu převážná většina lidí v západní společnosti akceptuje oficiální tvrzení o holocaustu a odmítá revizionizmus – o kterém neví nic, protože média prezentují revizionistické argumenty hrubě překrouceným způsobem. Tvrdí například, že revizionisté popírají pronásledování Židů nebo existenci koncentračních táborů. ...
01.12.2014/ » více

Nadační fond proti korupci - Miroslav Kalousek a 20 let jeho úřednický a politických her

Tato zpráva shrnuje pozoruhodné dvacetileté působení Miroslava Kalouska ve vysokých úřednických a politických funkcích státní správy České republiky.
24.10.2014/ » více

Marcel Lefebvre - SESADILI HO Z TRŮNU (Od liberalismu k apostasii • Tragédie koncilu)

Idea této knihy má svůj počátek v několika přednáškách o liberalismu, které jsem měl pro seminaristy v Ecône. Smyslem těchto přednášek bylo objasnit budoucím kněžím nejhorší a nejškodlivější omyly nové doby a dát seminaristům možnost, aby si o následcích a všech formách projevů ateistického liberalismu a liberálního katolicismu udělali úsudek, který odpovídá pravdě a víře.
24.10.2014/ » více

Mgr. Petr Kalinovský - Vzájemný přesah mezi andragogikou a politickými systémy

Autor ve své studii fundovaně zhodnotil současný tisk, konkrétně MfD, v které se po jeden celý rok zabýval jistými rubrikami, a jeho závěr je alarmující: 68,9% dní v roce nás MfD bombarduje holocaustem.
21.08.2014/ » více

Gemar Rudolf - Přednášky o holocaustu

Vážení čtenáři, máte před sebou knihu, která se spolu s Dissecting the Holocaust všeobecně považuje za jedno z nejlepších a nejdůležitějších děl revizionizmu holocaustu. Z pohledu čtenáře, který o tématu neví nic nebo jen málo, ji pokládám za vůbec nejlepší, protože zatímco Dissecting the Holocaust je vysoce odborná práce, kladoucí na čtenáře větší nároky a předpokládající alespoň základní znalost tématu, Přednášky o holocaustu v tomto směru představují pravý opak. Jde o snadno pochopitelnou a srozumitelnou knihu vhodnou jak pro „pokročilé“ tak pro „začátečníky“, navíc v poměrně netradiční formě otázek a odpovědí, argumentů a protiargumentů. Tím získává čtivost románu či detektivky. Kdybych měl někomu doporučit jedinou knihu, kterou v životě na téma holocaust přečte, byly by to právě Přednášky o holocaustu.
01.07.2014/ » více

„ZPRÁVA O TOM, JAK SYSTÉM LIBERÁLNÍ DEMOKRACIE V 90.LETECH UMOŽNIL BUDOVÁNÍ SOUČASNÉHO ŠTĚSTÍ A BLAHOBYTU ČESKÉHO NÁRODA.“

Jako „zpětné zrcátko“ do naší nedávné historie uvádíme pro naše čtenáře studii s příznačným názvem: „ZPRÁVA O TOM, JAK SYSTÉM LIBERÁLNÍ DEMOKRACIE V 90.LETECH UMOŽNIL BUDOVÁNÍ SOUČASNÉHO ŠTĚSTÍ A BLAHOBYTU ČESKÉHO NÁRODA.“ Studie je sice určená pro mladé, zejména studenty, leč i ti starší si mohou při čtení zavzpomínat na léta plná nadšení a naděje na lepší sionisticko-liberální zítřek v naší vlasti.
04.04.2014/ » více

ANTONIO OLIVEIRA SALAZAR – tvůrce dnešního Portugalska II.

Koloniální politika.

Upadající Portugalsko předsalazarovské bylo stínem někdejší koloniální velmoci. I když zbývající kolonie africké představovaly stále pozoruhodnou državu, byly se strany mateřské země pociťovány namnoze spíše jako balast. ... 30.04.2014/ » více

ANTONIO OLIVEIRA SALAZAR – tvůrce dnešního Portugalska I.

Autorem článku je Ing. Karel Urban a byl publikován 27. dubna 1940, v den 14. výročí povstání portugalské armády proti zednářské vládě. Článek má dvě části, druhou uvedeme později.
Vzestup malého Portugalska v posledním desetiletí, stupňující se rozmach jeho sil duchovních i hospodářských, obrátil již před léty k této zemi pozornost světa. Studovaly se poměry, hledaly zdroje a podmínky této mohutné národní renesance. ... 22.04.2014/ » více

Mgr. Igor Volný - Hospodářský pohled na Čechy a střední Evropu

Obsáhlá studie Mgr. Igora Volného HOSPODÁŘSKÝ POHLED NA ČECHY A STŘEDNÍ EVROPU se zamýšlí nad jednotlivými ekonomickými soustavami a jejich problémy v minulosti střední Evropy a autor se jednoznačně přiklání k sociálně tržní ekonomice. 04.04.2014/ » více

PRO FIDE CATHOLICA - Temno v Církvi /aktualizované vydání/

Od apoštolských dob vychází ze Satanovy proticírkve komplot. Proticírkev působí přímo v národech a sdružuje všechny ty, kdo vědomě odvrhli Ježíšem Kristem a poté katolickou Církví hlásané učení spásy. Mnohá protikřesťanská seskupení (manichejci, ariáni, kataři, albigenští, husité, rozenkruciáni a další), jejichž společnou základnou je gnosticismus, si dávala dostaveníčko v „satanově synagoze“ (Zj 2, 9), než se konečně tito spiklenci proti Kristovu dílu lásky „oficiálně“ sdružili pod mocnou korouhví internacionálního zednářstva v čele s výhradně židovským zednářským řádem B’nai B’rith. Všechny tyto sice navenek rozdílné, ale společně pracující skupiny usilují o šíření apostasie, o návrat světa k pohanství a do otroctví Satana, přestože vtělené slovo přišlo proto, aby nás právě od toho osvobodilo. 04.04.2014/ » více

Stanislav Motl - Kam zmizel zlatý poklad republiky

Pravdivý obraz zcizení našeho zlatého pokladu. „…Československo muselo platit např. i za uniformy a výzbroj nejenom živých, ale i padlých vojáků, jakož i za bomby, které naši letci shodili na Německo.“ – píše St. Motl o naší válečné misi v 2.svět.válce. Anebo: „Vedení ČNB pod vedením guvernéra Tošovského (v r.1998) vyměnilo drtivou většinu zlatého pokladu, na které se skládaly celé generace, s Německem za dluhopisy. Zlato, které bylo stejným symbolem, jako třeba státní hymna nebo čs. státní vlajka, zmizelo.“
13.03.2014/ » více (formát .doc)

Jaroslav Kmenta - Kmotr Mrázek a jeho KGB-GRU

Tato kniha byla napsána podle skutečné události. Všechny osoby v ní jmenované žijí nebo žily. Stejně tak veškeré popisované skutky a události se staly. Autor čerpal z přímých svědectví a z přísně střeže-ných dokumentů a v žádném případě se neodchýlil od reality. Při rekonstrukci dialogů vycházel autor převážně z autentických podkla-dů a jen výjimečně jde o uměleckou licenci.
25.02.2014/ » více

Robert Faurisson - Prominentní falešný svědek Elie Wiesel

Elie Wiesel platí za jednoho z neoslavovanějších očitých svědků údajného holocaustu. Nyní však v jeho údajně autobiografické knize Night není ani zmínka o plynových komorách. Přesto jako svědek prohlašuje, že viděl upalovat Židy zaživa, tj. historku dnes odmítanou všemi historiky. Wiesel podněcuje víru v ještě absurdnější svědectví „očitých svědků“. Vypráví fantastické pohádky o 10 tisících osob poslaných na smrt v Buchenwaldu každý den.
25.02.2014/ » více

Grigorij Bostunič - Pravda o sionských protokolech

Bostuničova „Pravda o sionských protokolech” je historickým pramenem (vyšla roku 1921 rusky v Srbsku), pramenem zajímavým hned z několika hledisek. Nejen, že přesvědčivě vyvrací pochybnosti o pravosti, tj. o původu „Protokolů sionských mudrců”, ale dokládá i realizaci v nich obsažených záměrů; v jeho době konkrétně vyvolání ruských revolucí roku 1905 a 1917 i krvavé občanské války.....
Převzato s laskavým svolením z http://spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/ 07.02.2014/ » více

Helmut Friedlmayer - Ekumenický podvod aneb Kdo má užitek z ekumeny?

„Téma ‚ekumenický podvod‘ je jakýmsi volným pokračováním mé knihy s titulem ‚Bludná učení v novém světovém katechismu‘, říká autor hned v předmluvě, a logická souvislost obou prací je také zcela zřejmá, protože jedno se nevyhnutelně odvíjí od druhého. Proto by si čtenář neměl nechat ujít ani toto drobnější dílo velice dobře informovaného a zasloužilého spisovatele.
Převzato s laskavým svolením z http://spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/ 07.02.2014/ » více

Václav Oliva - Inkvisice

„Nad divoce se dmoucí vlny lidských vášní stavíme Kristův kříž …“
(Almanach bohosl. král.–hrad. 1898.)
Nevím, jak bude přijato, co psala ruka vedená láskou k Bohu, Pravdě a Církvi … P rohlašuji: nejsem přítelem novinářských polemik; jen práce positivní zušlechťuje, obšťastňuje jednotlivce i národy; avšak mnohdy, jak již proslavený Fenelon dí, obrana jest nutnou a svatou povinností… Nad divoce se dmoucí vlny, abych užil krásného hesla hradeckých bohoslovců, ovšem že s malou pozměnou, židovsko–protestantsko–liberálních vášní, stavím Kristův kříž a dodávám: ctím pravdu, neboť pravda a Pravda věčně se milují…
V RANNÉ, 28. září 1899. 25.11.2013/ » více

Thomas E. Woods, Jr. - Jak katolická církev budovala západní civilizaci

...Hovoříme o křesťanských kořenech našeho státu a kontinentu, aniž bychom si vždy hlouběji uvědomovali, o čem že to hovoříme. Možná se někomu titul knihy a její text bude jevit apologetický až triumfalistický, avšak již 250 let trvá snaha popřít jakýkoli pozitivní podíl křesťanství, respektive Římskokatolické církve na vývoji naší kultury a civilizace. Tato snaha se neprojevuje pouze v podobě mediálních kampaní, ale často byla součástí programů totalitních ideologií od jakobínské diktatury přes nacismus a komunismus po více než celou polovinu 20. století. Mnohá residua těchto názorů a pojetí dějin zůstávají i v myslích našich současníků. 25.11.2013/ » více

Amorth Gabriele - Exorcista vypráví

S velkým potěšením řeknu několik postřehů jako podnět k četbě knihy P. Gabriela Amortha, který je několik let mým cenným pomocníkem ve službě exorcisty. Některé příhody jsme prožili spolu, když jsme pomáhali tolika trpícím lidem a společně sdíleli starosti, námahu i naději. 11.11.2013/ » více

Amorth Gabriele - Exorcisté a psychiatři

„Čekám na tvou další knihu. Kdy se pustíš do psaní?" Slyším tato slova od různých exorcistu i dalších kněží a laiků tak aspoň dva roky. Ze všech stran slyším, že mé předchozí dvě knihy byly skutečně užitečné a že otevřely mnoha lidem oči. Něco podobného mi lidé říkají také o pravidelných relacích, které mám každý měsíc na Radio-Maria. Nejsem si jist, zda se nejedná pouze o slova povzbuzení, nicméně vím zcela jistě, že jsem rozhodně nečekal, že mé dvě předchozí knihy (Exorcista vypráví; Další vyprávění jednoho exorcisty) se tak rychle dočkají dalších a dalších vydání a že se budou překládat do tolika jazyků, dokonce i do arabštiny. 11.11.2013/ » více

Roman Kryštof - Způsoby obživy romských populací související s trestnou činností

Předesílám, že samotné téma zadané mikro-studie je výsostně společensky citlivé a samotným zadáním za srázy tartaru politické korektnosti, neboť je v něm implicitně dáno, že jsou nějaká typika obživy romských populací, která jsou trestnou činností, a potažmo, takováto typika lze označit za romská. Nuže, bádejme, zda-li bylo dříve vejce nebo slepice, zda-li rodinná struktura známá u Romů, umožňuje typy kriminality, u jiných vymezitelných skupin obyvatel Česka neznámé, jestli byl dříve (prováděn) jistý typ kriminality, nebo se ho jali až Romové… 04.11.2013/ » více

Mark Weber - Pohled na mocnou židovskou lobby

Po desetiletí porušuje Izrael zavedené zásady mezinárodního práva a pohrdá množstvím rezolucí OSN v rámci jeho okupací podmaněných území a opakované vojenské agrese. Většina reakcí světa na politiku Izraele a zejména na jeho útlak Palestinců je odporná a trestuhodná. Tento mezinárodní konsens je odražen například od mnohých bezzubých rezolucí OSN odsuzujících Izrael, které byly schváleny převážnou většinou. 04.11.2013/ » více

Karel Rélink - VÝVIN ŽIDOMARXISTY

Ve sbírce humoresek pod názvem „Šťastný domov“ (napsal J. Hašek, vydáno v Praze 1925), je mezi jinými také „humoreska“, ve které autor s úmyslem průhledným a přitom způsobem nadmíru surovým uráží city křesťanů hanobením církve a jejích představitelů. Podobným lhavým způsobem může psát výhradně jen židobolševik a na takové zbraně je třeba vzít k sebeobraně rovněž něco mimořádného, silnějšího, ale pravdivého! Každé uznané náboženství je v kulturních státech chráněno, ale pohleďme na ochranu našeho křesťanského náboženství u nás, pod vlajkou „pokroku, demokracie a humanismu“, a na drzé útoky židomarxistů na city ohromné většiny našich občanů. 07.10.2013/ » více

Henry FORD - Mezinárodní Žid

Dneska už klasická kniha od Henry Forda Mezinárodní Žid. Kniha - podle našeho názoru by měla být povinnou četbou každého, kdo se obírá otázkami života, dějin a politiky. ...
Svazek 1. /29.07.2013/ » více
Svazek 2. /29.07.2013/ » více
Svazek 3. /29.07.2013/ » více

Antonín Bouchal - Beneš atentátník

Pochyboval-li dosud někdo o tom, jaké stanovisko má zaujmout k Benešovi a k celé té společnosti kolem něho, skládající se ponejvíce ze Židů, a k jejich londýnské činnosti, pak od 27. května 1942 jest v českých hlavách po této stránce jistě naprosto jasno. Bohužel příliš pozdě, aby mohlo býti zabráněno velkým obětem na životech Čechů, svedených londýnskými štvanicemi, ale snad přece jen včas, aby mohla být zachráněna existence národa a aby byl zajištěn klid jeho domoviny, se poznalo v nejširších vrstvách českého lidu, že jedinou směrnicí našeho postupu k zajištění budoucnosti jest heslo: Všichni s Říší a všichni proti Benešovi a proti systému, jehož je žoldnéřem! ... 29.07.2013/ » více

PhDr. Radomír Malý - JE DOVOLENO BRÁNIT INKVIZICI?

Inkvizice!!! Mnoha lidem při vyslovení tohoto jména začnou vstávat hrůzou vlasy na hlavě. Skřipec, kolo, palečnice, španělská bota, hladomorna, bičování, sekání končetin aposléze upálení na hranici -to všechno se bezděčně apodvědomě vybaví vždycky, kdykoliv zazní ono tajemné slovo, pojící se v představách naprosté většiny současníků s tolika bestiálními krutostmi. Tak smýšlí člověk na prahu 21. století, lhostejno, jestli katolík, protestant, ateista... zkrátka téměř každý, kdo chodil ve 20. století do školy. A kdo za tyto surovosti a zločiny proti lidskost může? Samozřejmě Katolická církev. Inkvizice byla přece její institucí, ona ji uvedla do života jako nástroj k souzení kacířů, to znamená lidí, kteří ji kritizovali, aby si udržela svoji středověkou moc, své bohatství, paláce, luxusní život prelátů a neomezenou vládu nad životem a smrtí věřících. ... 17.06.2013/ » více

Dr. Augustin Rohling - TALMUDSKÝ ŽID

Můj milý soudruhu v smýšlení!
Vaše myšlenka, sdělati nový překlad proslulého díla p. Dr. Rohlinga »Žid podle talmudu«, byla výborná. Nemůže nyní býti nejmenší pochybnosti o pravosti textu, a sami židé, jak se domnívám, přestali kritisovati toto thema. ― Máme tudíž před námi dokument nevýslovné ceny, který nám poskytuje možnost podívati se takřka do duše nebo spíše do mozku židovského, pocity vystihnouti, jaké má vůči nám a poznati jeho nazírání na všechny věci v sociálním jakož i morálním ohledu. ... 17.06.2013/ » více

KAREL J. LOULA - ŽIDÉ A KREV

Příspěvek ke studiu židovské otázky podle ruských a židovských pramenů. ... 11.06.2013/ » více

Rudolf Vrba - ZKÁZA SLOVANŮ ze světové války.

Kniha Zkáza Slovanů je sestavena z autorových článků, napsaných v rozmezí let 1919 až 1923. V originálním textu autor na mnoha místech používá pro jeden výraz ně-kolika tvarů. Jde např. o slovo rudogardějec – rudoquardějec, rudokvardějec, rudoarmě-jec. Jako další lze uvést jméno Trocký – Trockij, Troczki, Trocki, Trocky a několik dalších. V rámci přehlednosti textu jsem si dovolil tyto výrazy sjednotit v jeden, nejbližší dnešní češtině, nebo dle nejčastěji v textu použitého tvaru. Zbytek zůstal nezměněn. ... 12.04.2013/ » více

M. Adler - Připravovaná světová vláda /Synové temnoty I. - III./

Hlavním předmětem trilogie německého dominikána Manfreda Adlera jsou následky II. vatikánského koncilu jako výsledku dlouholeté a houževnaté podvratné práce talmudského židovstva a zednářstva, kterým se z Božího dopuštění podařilo již infiltrovat přímo do nejvyšších vatikánských kruhů. Je samozřejmé, že autor jakožto duchovní se zabývá především teologickou stránkou tragického vývoje v Církvi.
(pozn: kniha byla stažena z www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com)
... 25.01.2013/ » více část I.
... 25.01.2013/ » více část II.
... 25.01.2013/ » více část III.

A. B. Bartoš - OBŘEZANÁ REPUBLIKA, 1.díl Masaryk a Židé

Kniha velmi poutavým způsobem upozorňuje čtenáře na židovskou stopu v moderních dějinách našeho státu.
/převzato z freeglobe.parlamentnilisty.cz/ ... 05.11.2012/ » více

Andrew Carrington Hitchcock - Synagoga Satanova

Jedna jediná skupina je zodpovedná za doslova v etky vojny a krviprelievanie na tejto planéte. Táto skupina zla má len pár lenov, no ako smrte ne nebezpe ná chobotnica, jej chápadlá dosahujú a krtia nespo etné mno stvá nevinných obetí. Zasvätenci ka dej tajnej spolo nosti a medzinárodných organizácií, od Council on Foreign Relations (Rada pre zahrani né vz ahy) cez Bilderbergovcov a Order of Skull & Bones (Rád lebky a kostí), poslúchajú diktát tejto tajomnej skupiny a roztrasení stoja pred jej vodcami.
... 24.10.2012/ » více

P. Vilém Sladomel - Svobodné zednářství

Bohatství literatur světových co do spisů, jednajících o „svobodném zednářství“, jeho původu, rozšíření, tendenci, účelu a úspěších obavy hodných, ? nedostatek knih toho druhu v milém našem jazyku českém, ? jakož i povinnosť svatá „čeliti zlu protikladem,“ ? jakož i ta příčina, že svobodné zednářství ? jak už mocně patrno ? rozvinulo už i u nás v Čechách strašlivou činnosť svoji, jsou příčinou sepsání této knížečky. ... 24.10.2012/ » více

ŽIDOVSKÝ RASIZMUS
MOJE PREBUDENIE DO ŽIDOVSKEJ OTÁZKY

Túto prácu venujem zosnulému Israelovi Shahakovi, Židovi, ktorý prežil Holokaust a izraelskému občanovi, ktorý ukázal morálnu a intelektuálnu odvahu postaviť sa židovskému rasizmu, ktorý ohrozuje Židov aj nežidov.
Táto práca je tiež venovaná pamiatke nevinných Američanov, ktorí zomreli v hrozných útokoch z 11 septembra 2001. Útoky boli tragickým dôsledkom americkej zahraničnej politiky, ktorá stavia izraelskú agendu nad bezpečnosť a záujmy Ameriky.
... 24.09.2012/ » více

Ingo Goldberg - Židovský mesianismus / Hlavní zdroj k likvidaci římsko-katolické Církve

Kniha německého autora z roku 1995 je věnována vztahům judaistického Židovstva a křesťanstva. Podává jasný výklad příčin vzájemného nepřátelství i jeho původců, uvádí čtenáře do teoretické i praktické kabbaly, Talmudu, do židovského mesianismu jako hlavního zdroje likvidace pravé Církve Ježíše Krista, a v zájmuobjektivity staví výhradně na citacích židovských a zednářských pramenů:
(pozn: kniha byla stažena z www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com) ... 24.09.2012/ » více

Zánik Varšavy - K. O. Zottmann

Kniha Zánik Varšavy od německého válečného zpravodaje nás přivádí do roku 1944, kdy ve Varšavském povstání stateční polští vlastenci odolávají nacistické přesile, zatímco 11km od Varšavy stojí nečinně rudí "osvoboditelé" a vyčkávají, až nacisté povstání zlikvidují.
... 11.06.2012/ » více

Obžalovací řeči - Svoboné zednářství a velezrada

V prvním svazku stati o „Svobodném zednářstvu a velezrádě“ nakreslena je úloha zednářstva, co tajemné síly, jež ve všech zemích pomocí vědomé i bezděké velezrady řídí lidová hnutí, vládní politiku, leckdy i akci vojevůdců - ku prospěchu Anglie! Na svých místech poukázáno i k úloze židovstva v zednářstvu. ... 11.06.2012/ » více

Obžalovací řeči - Židé v zednářstvu a revoluci

V době francouzské revoluce na konci XVIII. století zkonstituovaly se v Anglii dva revoluční kluby „Ústavní Spolek“ a „Revoluční Spolek“, jež nejednou poslaly do Francie deputace, aby tam vyslovily živý souhlas s revolučním hnutím. V nynější době rovněž zorganizovalo se několik spolků se „Svazem Přátel Ruské Svobody“ v čele, jichž hlavním cílem je všemožné napomáhání a účastenství na revolučním hnutí v Rusku, což ovšem neobejde se rovněž bez anglických deputací a vůdců, kteří k nám přijíždějí s nejlepšími doporučeními anglické vlády.
... 11.06.2012/ » více

Hrobaři Ruska

Kdo zná Rusko a měl navíc možnost sledovat všechny fáze revoluce, ten sice připustí, že anarchistické řádění ruského lidu překročilo všechny meze, avšak je si současně i jist tím, že by nikdy nemohl vzniknout tak systematický nástroj k vykořenění všech národních sil, tak fanaticky ničící a bořící mašinérie, kdyby se na samý vrchol anarchie nevyšvihl onen element, který po tisíciletí zůstal neměnným ztělesněním nespoutané, chamtivě nenasytné chtivosti, krutosti a bezohlednosti. ... 13.04.2012/ » více

Co je to rasismus? - Dr. William L. Pierce

Pojďme si dnes pohovořit o rasismu a záležitostech s ním souvisejících. Těžko najdeme téma,které průměrného bělocha víc podráždí, které ho víc znepokojí. Před 50 nebo 60 lety lidi dráždily řeči o sexu. Otevřeně a upřímně o něm mluvil skutečně málokdo. Lidi to uvádělo do rozpaků. Kdykoliv na toto téma narazili, používali nejrůznější eufemizmy a vyhýbali se zmiňování věcí nebo používání výrazů, kvůli kterým by se museli červenat. Při slušném rozhovoru o ženách se například nesmělo říct ani slovo noha. Kvůli asociacím, které vyvolávalo, se člověk totiž příliš blížil k hranici pornografie. ... 13.04.2012/ » více

Rakovského protokoly - Záznam výslechu NKVD z 26. ledna 1938
Vyslýchán byl zakladatel Komunistické Internacionály Christian G. Rakovský

Během polního tažení do Sovětského svazu dorazil jeden dobrovolník španělské Modré divize k jakési selské usedlosti hluboko v ruském vnitrozemí. V objektu objevil mrtvolu dlouholetého lékaře NKVD, dr. Josefa Landovského. Při prohlídce těla našel několik hustě popsaných sešitů, obsahujících zřejmě důležité zápisky. Ty pak byly později v roce 1950 přeloženy do španělštiny a vydány Mauriciem Carlavillou pod titulem „Sinfonia en Rojo Mayor“. Kniha, jejíž obsah začal vyvolávat znepokojující účinky na veřejnost, byla jistými silami okamžitě skoupena a zmizela z trhu. ... 23.01.2012/ » více

Mark Weber - Simon Wiesenthal: Falešný "lovec nacistů"

Simon Wiesenthal vyhledával ze svého vídeňského „Židovského dokumentačního centra“ víc než 40 roků stovky „nacistických zločinců“. Za svou práci nejznámějšího světového „lovce nacistů“ dostal několik čestných doktorátů a množství vyznamenání včetně nejvyššího německého vyznamenání. Během oficiální slavnosti v Bílém domě v srpnu 1980 mu předal prezident Carter se slzami v očích zvláštní zlatou medaili udělenou kongresem. Prezident Reagan ho v listopadu 1988 vyzdvihnul jako jednoho z „opravdových hrdinů“ 20.století. ... 08.02.2012/ » více

Mark Weber - Sionistická teroristická síť

Tato brožura dokumentuje pozadí a zločinnou činnost židovských sionistických teroristických skupin a zvlášt pak židovské obranné ligy. Jednotlivé důkazy o teroru zde předložené - včetně vražd - proti "myšlenkovým zločincům“, kteří zpochybňují holocaustový příběh, že během války bylo systematicky zavražděno šest milionů židů. ... 08.02.2012/ » více

Mark Weber - Mýtus o „mýdle z Židů“

Jedním z nejvíce bulvárních a skandalizujících tvrzeních o holocaustu jsou historky o tom, jak Němci vyráběli mýdlo z těl svých obětí. Ačkoli byla podobná obvinění v souvislosti s první světovou válkou téměř ihned odhalena jako podvodná, přesto byla znovu oživena během druhé světové války a obecně pokládána za věrohodná. ... 08.02.2012/ » více

672 hodiny vazby pátera Josefa TOUFARA - Adolf Rázek

„Číhošťský zázrak“ byl v minulosti nejen předmětem mnoha literárních či literárně historických pojednání, filmových a televizních zpracování, ale i policejního vyšetřování a soudního jednání. Byl také příčinou vzniku mnoha legend, a to zdůrazňuji, vysvětlujících přírodním zákonům odporující pohyb křížku na svatostánku v kostele v Číhošti. Po odtajnění archivních materiálů na konci 90. let, po ukončení vyšetřování a seznámení se s různými pohledy na zmíněnou událost byla za účinné pomoci pracovnic Národního archivu dr. Noskové a dr. Šimánkové, kterým patří mé poděkování, zpracována tato studie. ... 16.01.2012/ » více

Španělská inkvizice - Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

1. Úvod
Tuto instituci nepochopíme bez znalosti španělských dějin a vůbec ji nepochopíme bez historických souvislostí, jakými jsou stěhování národů v Evropě, bez znalostí arabské, islámské rozpínavosti, bez znalostí religionistiky a náboženské sociologie. Několika větami si proto načrtneme faktory, které vedly ke vzniku inkvizice a specifické španělské inkvizice.Křesťanství na rozdíl od ostatních náboženství nevzniká jako státní náboženství určité říše a kultury. Není tedy zaváděno panovnickými dekrety a bezprostředním rozvojem místní náboženské kultury. Právě naopak jak místní moc, tak lokální kultura v něm vidí nepřítele, kterého chce nelítostně vyhubit. Křesťanství zvítězí v tomto zápase vnitřní silou. ... 09.01.2012/ » více

Přednáška J. Voříška - Křesťanství jako protipól Judaismu

... 09.01.2012/ » mp3 ke stažení

R. M. VLAS - Talmud - Zdroj nenávisti

Rabín Wein ve Štrasburku 1919: „ – blíží se vítězství nad křesťany a vesmírem – “Talmud je slovo aramejské! Znamená poučení. Talmud je poučením o božím zákoně, je jeho znalostí i výkladem, je tedy vlastním zákonem židovství. Jsou dva Talmudy: jeruzalémský a babylonský. První pochází z počátku IV. století po Kr., druhý z počátku VI. století po Kr. Jeruzalémský je stručný, zato však velmi pestrý a je vzácným pramenem pro poznání dějin židovských, archeologie a zeměpisu palestynského apod. Talmud babylonský je trojnásobného rozměru, je rozvláčný a obsahu výhradně náboženského a sociálně právního. Je však, poněvadž byl sepsán o dvě stě let později, úplnější a proto i hodnověrnější. Původci pak obou jsou farizejové, sekta židovská, která se odklonila od pravověrné víry Mojžíšovy, ovlivněna náboženskou filosofií chaldejskou. ... 01.01.2012/ » více

V. Uškujnik - Kagan & jeho bek

Přešlo už více než osmdesát let od té doby, kdy se v důsledku bolševického převratu moc v Rusku ocitla v rukou židovské menšiny. Mnozí doteď nechápou, jak se vůbec něco takového mohlo stát v mnohamilionovém pravoslavném Rusku.
Odpověď na tuto otázku do jisté míry dává kniha V. Uškujnika „Kagan a jeho bek“, vydaná v zahraničí ještě v sovětských časech (kniha byla napsána v 1970-tých letech), kterou uveřejňujeme v mírně zkrácené podobě, - vyšla ve sborníku „Válka podle zákonů podlosti“, kterou v roce 1999 vyšla ve Vydavatelství ZAO „Pravoslavná iniciativa“ v Minsku v Bělorusku.*)
... 28.11.2011/ » více

Jiří Wolf - Sborník článků o Václavu Havlovi o jeho okolí a historických událostech

Když byl Václav Havel ze zdravotních důvodů propuštěn z Borů (míním, že to bylo v roce 1983, tedy v roce, kdy jsem byl znovu zatčen a poslán do kriminálu), pracoval jsem u Dopravního podniku Metro a to na stanici Kačerov. Měl jsem krásnou a slušivou uniformu dozorčího v barvě hnědé a abych řekl pravdu, měl jsem s ní u ženských úspěchy. Takhle jednou po práci, míním, že to bylo na jaře, jsem s velkou námahou nakoupil nedostatkové ovoce a šel za Václavem Havlem na internu do nemocnice Pod Petřínem. Prý už mu je po tom zápalu plic lépe a může přijímat návštěvy rodinných příslušníků a přátel. To jsem se dozvěděl od Aničky Šabatové. ...
28.11.2011/ » více

České legie a židé

V židovské sféře existují dvě velké tendence: komunizmus a sionizmus. Obě metody vedou ke stejnému cíli, totiž ke konečnému vítězství vlády nad celým světem. To je nutná podmínka, aby přišel na svět světovládce Mesiáš. Nestačí hegemonie jakou dnes máme. A neuškodí, když se počet nežidů zredukuje, což úspěšně provozoval ruský žid Trocký (plánovaným hladomorem a popravami desítek milionů lidí)....
...(Navzdory tomu, že v úryvku knihy je spousty nepřesností, ba nesmyslů, je třeba se na text dívat, jako na názor ruského spisovatele, jenž má snahu po odkrytí pravdy o „našich legiích“ – pozn. L.Malý) ... 10.11.2011/ » více

Válka, která měla mnoho otců

Německý badatel Gerd Schultze-Rhonhof ve své velice zajímavé a působivé přednášce dává nahlédnout na skutečné důvody druhé světové války, na její hlavní protagonisty. Čtenář si při její četbě zároveň uvědomí, jak hluboce a kolosálně nám soudružky učitelky při výkladu v hodinách dějepisu lhaly. Tenkrát to prý vyžadoval komunistický režim.
Dneska, po dvaceti letech Vítězné listopadové sametové revoluce, v níž jejím koryfejům šlo především o „pravdu a lásku“ - v režimu sionisticko-zednářské liberální demokracie –, se dětem ve školách lže vesele a bezostyšně dál.
... 12.09.2011/ » celý text...

Homosexuálové – fakta

Důkaz, že homosexualita je zdraví nebezpečná, že homosexuálové žijí nečistým, nezdravým, nebezpečným, nešťastným a v mnoha případech násilným životem, nám věrně podává důkladná analýza z amerického časopisu Westboro Baptist Church. A každému je snad jasné, že homosexuálové v České republice jsou stejní – co do jejich povahy, používání praktik, ale i programu - jako ti v Americe. ... 12.08.2011/ » celý text...

Kongregace pro nauku Víry
Úvahy ohledně návrhů na přání uznání svazků mezi homosexuálními osobami

ÚVOD
1. V posledních letech se papež Jan Pavel II. i příslušné církevní instituce často vyjadřovaly k různým otázkám ohledně homosexuality. Homosexualita je znepokojujícím morálním a sociálním jevem, dokonce i v těch zemích, kde nepředstavuje významné právní problémy. Větší obavy vyvolává v těch zemích, které udělily nebo hodlají udělit právní uznání homosexuálním svazkům, což může zavrhovat možnost adoptovat děti. ... 10.08.2011/ » celý text...

Katolický katechismus pro dnešní církevní krizi

„To pak je život věčný, aby poznali tebe, jediného, pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista“ (Jan 17,3).
Kdykoliv se v bouřích časů dostane katolická víra do zvláštních protivenství, chápou se teologové, pod vedením Ducha svatého, pera, aby ji hájili, neboť hereze napadá vždy Ježíšovo Tělo jako rakovina, oslabuje a zatemňuje víru, strhává duše do omylů a ohrožuje tak jejich věčnou blaženost. Vždyť člověk může žít pouze z pravdy, křesťan pouze z víry (srov. Řím. 1,1), nikdy ne z bludu a nikdy ne ze lži. ... 20.07.2011/ » celý text...

Katechismus hebrejce v SSSR

První červnovou sobotu roku 1946 zabavila tajná policie v Leningradské chorální synagoze u izraelských diplomatů (kteří tehdy ještě neměli imunitu, Izrael byl vyhlášen teprv 14.5.1948) anonymní knížečku, podle tisku i papíru vytištěnou v cizině, a Ždanov ji odnesl k Stalinovi. ... 25.07.2011/ » celý text...

Miroslav Dolejší (20.11.1931 – 26.6.2001)
Analýza 17. listopadu a změn ve východní Evropě v roce 1989

I.
VÝCHODISKA

Základní myslifikací je tvrzení že, 17.11.1989 došlo v Československu ke spontánní revoluci obyvatelstva proti vládě KSČ. Tento politický převrat byl připravován přibližně od června 1988, přičemž situace k němu byly vypracovány už od prověrek v KSČ 1969-70 a založení Charty 77. Tento závěr dokládají tato fakta:
1) K převratům došlo ve všech komunistických státech Evropy synchronizovaně v průběhu 7 měsíců. Z hlediska sociologického a psychologického je vyloučeno, aby tyto převraty byly uskutečněny spontánně, neorganizovaným, dezorientovaným a víceméně loajálním obyvatelstvem, proti téměř neomezené moci komunistických vlád těchto zemí, zajišťovaných vojensky a bezpečnostně druhou největší mocností světa - SSSR, jejíž síla nebyla otřesena. ... 30.05.2011/ » celý text...

Svobodné zednářství a velezrada

V době francouzské revoluce na konci XVIII. století zkonstituovaly se v Anglii dva revoluční kluby „Ústavní Spolek“ a „Revoluční Spolek“, jež nejednou poslaly do Francie deputace, aby tam vyslovily živý souhlas s revolučním hnutím. V nynější době rovněž zorganizovalo se několik spolků se „Svazem Přátel Ruské Svobody“ v čele, jichž hlavním cílem je všemožné napomáhání a účastenství na revolučním hnutí v Rusku, což ovšem neobejde se rovněž bez anglických deputací a vůdců, kteří k nám přijíždějí s nejlepšími doporučeními anglické vlády. ... 30.05.2011/ » celý text...

Věčný Žid

O osudu světa bylo pravděpodobně rozhodnuto před 3000 lety. V té době totiž podle zasvěcených kruhů znalců židozednářské otázky vznikly tzv. Protokoly sionských mudrců - židovský plán na ovládnutí světa. Byly napsány pravděpodobně v období kolem roku 929 př. Kr. za vlády krále Šalamouna jemuž je připisován vznik světovládných tendencí Židovstva jako národa vyvoleného. Přirozeně, že se jejich obsah po celá staletí měnil podle okolností a podmínek života Židů. ... 30.05.2011/ » celý text...

Závěrečná řeč obhájce obžalovaného Davida Vaculíka

Pane předsedo senátu a přísedící,
k projednání a k rozhodnutí vám byla přidělena trestní věc, kdy se, podle obžaloby Krajské státní zástupkyně v Ostravě, obžalovaní David Vaculík, Jaromír Lukeš, Ivo Müller a Václav Cojocaru měli dopustit trestného činu pokusu vraždy dle ust. § 8/1, §219/1,2 písm. a), e), g) trestního zákona spáchaného formou spolupachatelství podle ust. § 9 odst. 1 trestního zákona a trestného činu poškozování cizí věci dle ust. § 257 odst. 1 trestního zákona spáchaného formou spolupachatelství podle ust. § 9 odst. 1 trestního zákona, s tím že právní kvalifikace je trestných činů je založena trestním zákonem č. 140/1960 Sb. platného do 31.12.2009. ... 26.05.2011/ » celý text...

Patent Císaře Karla VI

Dobrá inspirace pro dnešní justici zní v překladu takto:.... ... 26.05.2011/ » celý text...

Protokoly sionských mudrců

Z posledních zhruba sto roků, kdy se Evropané začali poprvé seznamovat s Protokoly sionských mudrců, neměla mladá generace Čechů a Slováků po celých čtyřicet let možnost číst tento dokument. Knižní vydání z předválečného a válečného období se systematicky ničila a nové edice byly zakázané. Spor o autentičnost Protokolů se stal v současnosti úplně bezpředmětným, protože jejich program se krok za krokem uskutečňuje, a je podle židovského názoru před dovršením. Vnímavý a pozorný čtenář si stejný názor udělá sám, proto jsem se vzdal jakéhokoli komentáře.
Robert Helebrandt ... 26.05.2011/ » celý text...

Židovská rituální vražda - Historická studie

„Opravdu se domníváte, že mně dělá potěšení prohrabávat se ve špíně? Nemyslíte, že bych si pro svá studia posledních let nevybral raději příjemnější téma než pošetilosti a ohavnosti vašeho ubohého židovského bytí? Pouze přesvědčení, že musím posloužit lidstvu, mě přivedlo k této otázce, a také vědomí, že je třeba vynést na denní světlo tuto příšernou věc. Skoncovat s ní může jen světlo veřejnosti. Nastal čas, kdy se tisícileté tajemství východu i západu objeví v plném světle!“
(F. W. Ghillany, profesor a městský knihovník v Norimberku v polemickém spisu „Das Judentum und die Kritik“, str. 121, z roku 1844 v odpověď svým anonymním židovským odpůrcům.) (pozn: kniha byla stažena z www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com) ... 26.05.2011/ » celý text...

Stručné poučení (nejen) o Mezinárodním měnovém fondu

Při zkoumání fenoménu Mezinárodního měnového fondu (a všech ostatních podpůrných finančně-politických institucích nastupující globální vlády) je třeba mít trvale na paměti, že je součástí aparátu stále rychleji instalované jednosvětové vlády, která zůstane v anonymitě tak dlouho, dokud si její praví původci nebudou zcela jisti, že jim ze strany ovládaných nehrozí sebemenší nebezpečí odporu. Pro účely našeho pojednání necháme stranou další pilíře světové vlády, které v správně-administrativní rovině představuje OSN (s nepřehledným počtem pomocných organizací: UNESCO, Evropský parlament, Evropská komise Evropský soudní dvůr atd.) a v rovině výkonné vojenským a bezpečnostním aparátem, zastřešovaným NATO, Evropskými silami a systémem nejrůznějších „jednotek rychlého nasazení“ a „protiteroristických komand“. Nás budou zajímat vztahy a instituce měnové a hospodářské. Proto si nejprve musíme nastínit původní smysl a vývoj ... ... 21.03.2011/ » celý text...

Viktor Dyk
Země mluví

Tvrdá matka byla jsem tobě.
Těžce chléb jísti dala.
nehýčkala jsem robě,
muže jsem zraňovala.
Když prohlédly po prvé tvé oči vyjevené
smutný se obzor před tebou šířil.
Mluvila jsem ti o ráně zasazené,
které čas neusmířil. ... » celá báseň...

Otec národa František Palacký
Idea státu rakouského

"Idea státu rakouského" jest největší a nejdůležitější politický spis dějepisce a politika našeho národa, Fr. Palackého (1798 - 1876). Fr. Palacký vydal práci svoji na jaře 1865, ve chvílích, kdy kabinet Schmerlingův umíral, kdy německý centralismus nemohl udržeti se v celé říši a kdy hrozilo Rakousku zavedení dualismu. Třeba že však v době té "Idea státu rakouského" byla vydána, přece jest to práce politicko-theoretická, ne politicky praktická, a autor její jeví se nám ne jako politický praktik, nýbrž jako veliký politický myslitel. ... » celý text...

Jan Neruda
Jen dál

Z bouřného času jsme se narodili“
A krok za krokem v bouřných mračnech jdem
Vstříc hrdě vznešenému cíli,
Šíj kloníce jen před svým národem.
My věděli, co na nás cestou čeká;
Byť hrom však bil a mráz nám v kosti vál –
Toť jenom česká hudba odevěká,
My při ní půjdem k předu – dál, jen dál! ... » celá báseň...

Otec národa – František Palacký
„Svoji k svému, ale vždy dle pravdy“

Jistě se sluší, na stránkách Národního sjednocení, vzpomenout na velkou postavu našeho národa – Františka Palackého, na kterého se naše strana – Národní sjednocení odvolává. Popisovat celý život tohoto velkého Čecha je nad rámec tohoto článku a navíc, pro mnohé z Vás by to bylo i jakési „nošení dříví do lesa“. ... » celý text...

Jan Neruda
Vlast svou máš nade vše milovat

Vlast svou máš nade vše milovat!
to ve hvězdách zlatě psáno
a krasšího hvězdám nad zákon ten
zákona není dáno. ... » celá báseň...

© 2010 Národní sjednocení | webmaster